ZOFEPRIL-PLUS (30+12,5)MG/TAB ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΟ ΜΕ ΛΕΠΤΟ ΥΜΕΝΙΟ ΔΙΣΚΙΟ

Ελλάδα - Ελληνικά - Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων

Αγόρασέ το τώρα

Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. (SPC)
10-05-2022
Δραστική ουσία:
ZOFENOPRIL CALCIUM; HYDROCHLOROTHIAZIDE
Διαθέσιμο από:
MENARINI INTER.OPERAT.LUXEMBURG SA, LUXEMBURG (0000003316) 1, Avenue de la Gare, L-1611, Luxembourg
Φαρμακολογική κατηγορία (ATC):
C09BA15
INN (Διεθνής Όνομα):
ZOFENOPRIL CALCIUM; HYDROCHLOROTHIAZIDE
Δοσολογία:
(30+12,5)MG/TAB
Φαρμακοτεχνική μορφή:
ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΟ ΜΕ ΛΕΠΤΟ ΥΜΕΝΙΟ ΔΙΣΚΙΟ
Σύνθεση:
INEOF01223 ZOFENOPRIL CALCIUM 30.000000 MG; 0000058935 HYDROCHLOROTHIAZIDE 12.500000 MG
Οδός χορήγησης:
ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ
Τρόπος διάθεσης:
ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ
Θεραπευτική περιοχή:
ZOFENOPRIL AND DIURETICS
Περίληψη προϊόντος:
Τύπος διαδικασίας: Αμοιβαίας Αναγνώρισης; Αρ. διαδικασίας: NL/H/4679/001/MR; Νομικό καθεστώς: ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ; Συσκευασίες: 2802650801017 01 BTx28 (BLISTER 2x14) (για την Ελλάδα) 28.00 ΤΕΜΑΧΙΟ Εγκεκριμένο (Αμοιβαία) ΦΑΡΜΑΚΕIOY 10.99; Συσκευασίες: 2802650801024 02 BT x 14 14.00 ΤΕΜΑΧΙΟ Εγκεκριμένο (Αμοιβαία) ΦΑΡΜΑΚΕIOY ; Συσκευασίες: 2802650801031 03 BT x 30 30.00 ΤΕΜΑΧΙΟ Εγκεκριμένο (Αμοιβαία) ΦΑΡΜΑΚΕIOY ; Συσκευασίες: 2802650801048 04 BT x 50 50.00 ΤΕΜΑΧΙΟ Εγκεκριμένο (Αμοιβαία) ΦΑΡΜΑΚΕIOY ; Συσκευασίες: 2802650801055 05 BT x 56 56.00 ΤΕΜΑΧΙΟ Εγκεκριμένο (Αμοιβαία) ΦΑΡΜΑΚΕIOY ; Συσκευασίες: 2802650801062 06 BT x 90 90.00 ΤΕΜΑΧΙΟ Εγκεκριμένο (Αμοιβαία) ΦΑΡΜΑΚΕIOY ; Συσκευασίες: 2802650801079 07 BTx 100 100.00 ΤΕΜΑΧΙΟ Εγκεκριμένο (Αμοιβαία) ΦΑΡΜΑΚΕIOY
Καθεστώς αδειοδότησης:
Εγκεκριμένο (Αμοιβαία)
Αριθμό άδειας:
2650801

Διαβάστε το πλήρες έγγραφο

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη

ZOFEPRIL-PLUS

Eπικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία 30mg/12.5mg

(zofenopril calcium / hydrochlorothiazide)

Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο,

διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.

- Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά.

- Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

- Η συνταγή γι’αυτό το φάρμακο χορηγήθηκε αποκλειστικά για σας. Δεν πρέπει να δώσετε το φάρμακο σε άλλους.

Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόμη κι όταν τα συμπτώματά της ασθένειάς τους είναι ίδια με τα δικά σας.

- Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και

για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Βλέπε παράγραφο 4.

Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών:

1. Τι είναι το ZOFEPRIL-PLUS και ποιά είναι η χρήση του

2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν πάρετε το ZOFEPRIL-PLUS

3. Πώς να πάρετε το ZOFEPRIL-PLUS

4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες

5. Πώς να φυλάσσετε το ZOFEPRIL-PLUS

6. Περιεχόμενα της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες

1. Τι είναι το ZOFEPRIL-PLUS και ποιά είναι η χρήση του

Το ZOFEPRIL-PLUS περιέχει ασβεστούχο ζοφενοπρίλη 30mg και υδροχλωροθειαζίδη 12,5mg ως δραστικές

ουσίες.

Η ασβεστούχος ζοφενοπρίλη είναι ένα καρδιαγγειακό φάρμακο το οποίο ανήκει σε μία ομάδα

φαρμάκων που μειώνουν την αρτηριακή πίεση και ονομάζονται αναστολείς του μετατρεπτικού

ενζύμου (ΜΕΑ).

Η υδροχλωροθειαζίδη είναι ένα διουρητικό, το οποίο δρα αυξάνοντας την ποσότητα των ούρων που

παράγετε

Το ZOFEPRIL-PLUS χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της ήπιας έως μέτριας υψηλής αρτηριακής πίεσης

(υπέρταση), όταν αυτή δεν ελέγχεται επαρκώς με τη λήψη ζοφενοπρίλης μόνο.

2

Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν πάρετε το ZOFEPRIL-PLUS

Μην πάρετε το ZOFEPRIL-PLUS εάν:

Είστε περισσότερο από 3 μηνών έγκυος (Είναι επίσης προτιμότερο να αποφεύγετε το Zofepril plus στην

αρχή της εγκυμοσύνης- βλέπε παράγραφο «Κύηση»)

Είστε αλλεργικός στην ασβεστούχο ζοφενοπρίλη ή την υδροχλωροθειαζίδη ή σε οποιοδήποτε άλλο από

τα συστατικά αυτού του φαρμάκου (αναφέρονται στην παράγραφο 6)

Είστε αλλεργικός σε άλλες ουσίες παράγωγα σουλφοναμιδών (όπως υδροχλωροθειαζίδη, η οποία είναι

παράγωγο σουλφοναμίδων)

Είχατε οποιαδήποτε προηγούμενη αλλεργική αντίδραση σε οποιοδήποτε άλλο αναστολέα ΜΕΑ όπως η

καπτοπρίλη ή εναλαπρίλη

Έχετε

ιστορικό

σοβαρού

οιδήματος

και

κνησμό

γύρω

από

το

πρόσωπο,

μύτη

και

λάρυγγα

(αγγειονευρωτικό οίδημα) το οποίο συσχετίζεται με προηγούμενη θεραπεία με α-ΜΕΑ, ή εάν υποφέρετε

από κληρονομικό / ιδιοπαθές αγγειονευρωτικό οίδημα (ταχεία διόγκωση του δέρματος, ιστών, πεπτικού

σωλήνα και άλλων οργάνων)

Έχετε λάβει ή λαμβάνετε επί του παρόντος το sacubitril / valsartan, ένα φάρμακο που χρησιμοποιείται

για τη θεραπεία ενός τύπου μακροχρόνιας (χρόνιας) καρδιακής ανεπάρκειας σε ενήλικες, καθώς ο

κίνδυνος αγγειοοίδηματος (ταχεία διόγκωση κάτω από το δέρμα σε μια περιοχή όπως ο λαιμός) αυξάνεται

Πάσχετε από σοβαρά ηπατικά ή νεφρικά προβλήματα.

Πάσχετε από στένωση των νεφρικών αρτηριών

Εάν έχετε διαβήτη ή διαταραγμένη νεφρική λειτουργία και λαμβάνετε αγωγή με ένα φάρμακο που

μειώνει την αρτηριακή πίεση και περιέχει αλισκιρένη.

Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις

Απευθυνθείτε στον γιατρό σας πριν

πάρετε το ZOFEPRIL-PLUS.

Ενημερώστε τον γιατρό σας εάν:

έχετε

ηπατικά

νεφρικά προβλήματα

έχετε υψηλή αρτηριακή πίεση η οποία προκλήθηκε από ένα πρόβλημα στο νεφρό ή στένωση της

νεφρικής αρτηρίας που οδηγεί στο νεφρό (νεφραγγειακή υπέρταση)

είχατε πρόσφατα υποβληθεί σε

μεταμόσχευση νεφρού

υποβάλεστε σε

αιμοκάθαρση

υποβάλεστε σε

Λιπιδιοαφαίρεση

LDL

(μια διαδικασία παρόμοια με την αιμοκάθαρση που καθαρίζει

το αίμα σας από την βλαβερή χοληστερόλη)

έχετε

μη φυσιολογικά υψηλά επίπεδα

της ορμόνης

αλδοστερόνης

στο αίμα σας (πρωτογενής

αλδοστερονισμός)

χαμηλά

επίπεδα

της

ορμόνης

αλδοστερόνης

στο

αίμα

σας

(υποαλδοστερονισμός)

έχετε

στένωση στη βαλβίδα της καρδιάς

(στένωση αορτής)

πάχυνση των τοιχωμάτων της

καρδιάς

(υπερτροφική καρδιομυοπάθεια)

έχετε ή είχατε

ψωρίαση

(δερματική νόσο που χαρακτηρίζεται από πλάκες με ροδόχρους φολίδες)

λαμβάνετε θεραπεία

απευαισθητοποίησης

(«ενέσεις αλλεργίας») για νυγμό εντόμων

έχετε

ερυθηματώδη λύκο

(μία διαταραχή του ανοσοποιητικού συστήματος, το αμυντικό σύστημα

του σώματος)

έχετε την τάση να έχετε

χαμηλά επίπεδα καλίου στο αίμα,

και ιδιαίτερα εάν υποφέρεται από

παρατεταμένο QT σύνδρομο (ένα είδος ΗΚΓ ανωμαλιών) ή λαμβάνετε δακτυλίτιδα (για βοήθεια

στης αντλίας της καρδιάς σας).

έχετε

διαβήτη

έχετε στηθάγχη ή διαταραχές που επηρεάζουν τον εγκέφαλο, δεδομένου ότι η χαμηλή πίεση του

αίματος μπορεί να οδηγήσει σε καρδιακή προσβολή ή εγκεφαλικό επεισόδιο.

παίρνετε οποιοδήποτε από τα παρακάτω φάρμακα που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία της

υψηλής αρτηριακής πίεσης:

έναν αποκλειστή υποδοχέων αγγειοτενσίνης ΙΙ (ARBs) (επίσης γνωστά ως σαρτάνες - για παράδειγμα

βαλσαρτάνη, τελμισαρτάνη, ιρβεσαρτάνη), ιδιαίτερα εάν έχετε νεφρικά προβλήματα που σχετίζονται με

διαβήτη.

αλισκιρένη

παίρνετε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα φάρμακα ο κίνδυνος αγγειοοιδήματος (ταχύ οίδημα κάτω

από το δέρμα σε περιοχή όπως ο λαιμός) μπορεί να αυξηθεί:

racecadotril, ένα φάρμακο που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της διάρροιας

φάρμακα που χρησιμοποιούνται για την πρόληψη της απόρριψης μοσχεύματος οργάνου και για

καρκίνο (π.χ., temsirolimus, sirolimus, everolimus)

vildagliptin, ένα φάρμακο που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία του διαβήτη

είχατε εμφανίσει καρκίνο του δέρματος στο παρελθόν ή αν εκδηλώσετε μη αναμενόμενες

δερματικές βλάβες κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Η θεραπεία με υδροχλωροθειαζίδη, ιδίως για

μακροχρόνια χρήση σε υψηλές δόσεις, ενδέχεται να αυξήσει τον κίνδυνο εμφάνισης ορισμένων

τύπων καρκίνου του δέρματος και των χειλιών (μη μελανωματικός καρκίνος του δέρματος).

Προστατεύετε το δέρμα σας από την ηλιακή και την υπεριώδη ακτινοβολία κατά τη χρήση του

ZOFEPRIL PLUS.

παρατηρήσετε μείωση της όρασης ή οφθαλμικό πόνο. Θα μπορούσαν να είναι συμπτώματα

συσσώρευσης υγρού στην αγγειακή στιβάδα του οφθαλμού (χοριοειδής συλλογή) ή αύξηση της

πίεσης στον οφθαλμό και μπορεί να συμβεί εντός ωρών έως εβδομάδων από τη λήψη του

ZOFEPRIL PLUS. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη απώλεια όρασης, εάν δεν αντιμετωπιστεί.

Εάν είχατε νωρίτερα αλλεργία σε πενικιλλίνη ή σουλφοναμίδη, μπορεί να διατρέχετε μεγαλύτερο

κίνδυνο εμφάνισης αυτής.

Εάν παρουσιάσατε αναπνευστικά ή πνευμονικά προβλήματα (συμπεριλαμβανομένης φλεγμονής ή

υγρού στους πνεύμονες) μετά από πρόσληψη υδροχλωροθειαζίδης στο παρελθόν. Εάν εμφανίσετε

σοβαρή δύσπνοια ή δυσκολία στην αναπνοή μετά τη λήψη του Zofepril-Plus, αναζητήστε άμεσα

ιατρική βοήθεια.

Ο ιατρός σας μπορεί να ελέγξει τη νεφρική σας λειτουργία, την αρτηριακή σας πίεση και την ποσότητα των

ηλεκτρολυτών (π.χ. κάλιο) στο αίμα σας σε τακτά διαστήματα.

Δείτε επίσης πληροφορίες στην παράγραφο « Μην πάρετε το ZOFEPRIL PLUS».

Η υδροχλωροθειαζίδη στο ZOFEPRIL-PLUS μπορεί να προκαλέσει στο δέρμα σας υπερευαισθησία στο

φως του ήλιου ή στο τεχνητό φως UV. Σταματήστε να λαμβάνετε το ZOFEPRIL-PLUS και ενημερώστε το

γιατρό σας εάν έχετε εξάνθημα, κνησμώδης κηλίδες ή ευαίσθητο δέρμα κατά τη διάρκεια της θεραπείας

(βλέπε επίσης παράγραφο 4).

Τεστ anti-doping :

Το ZOFEPRIL-PLUS θα μπορούσε να προκαλέσει θετικό αποτέλεσμα σε ένα anti-

doping τέστ.

Με το ZOFEPRIL-PLUS η

πίεση του αίματος μπορεί να φθάσει σε πολύ χαμηλά επίπεδα

ειδικά μετά

την πρώτη δόση (αυτό είναι πιο πιθανό εάν λαμβάνετε επίσης διουρητικά, είστε αφυδατωμένος ή

βρίσκεστε σε δίαιτα με χαμηλή περιεκτικότητα σε άλας ή έχετε ναυτία ή έχετε διάρροια) . Εάν αυτό

συμβεί, ενημερώστε

αμέσως

τον γιατρό σας και ξαπλώστε σε ύπτια θέση (βλέπε επίσης παράγραφο 4).

Αν πρόκειται να υποβληθείτε σε

εγχείρηση, ενημερώστε τον αναισθησιολόγο σας

ότι λαμβάνετε

ZOFEPRIL-PLUS πριν σας υποβάλλουν σε γενική αναισθησία. Αυτό θα τον/την βοηθήσει να ελέγξει την

αρτηριακή πίεση και τον αρτηριακό ρυθμό κατά τη διάρκεια της επέμβασης.

Πρέπει να ενημερώσετε τον γιατρό σας εάν σκέφτεστε ότι είστε (ή ότι μπορεί να είστε) έγκυος. Το

ZOFEPRIL-PLUS δεν ενδείκνυται στην έναρξη της κύησης, και δεν πρέπει να το λαμβάνετε εάν είστε

περισσότερο από 3 μηνών έγκυος, επειδή μπορεί να βλάψει το μωρό σας σε αυτό το στάδιο (βλέπε παράγραφο

«Κύηση»)

Παιδιά και έφηβοι

Μην δίνετε αυτό το φάρμακο σε παιδιά και εφήβους κάτω της ηλικίας των 18 ετών επειδή είναι απίθανο να

είναι ασφαλές.

Άλλα φάρμακα και ZOFEPRIL PLUS

Ενημερώστε τον γιατρό σας αν παίρνετε, έχετε πρόσφατα πάρει ή μπορεί να πάρετε άλλα φάρμακα.

Πιο συγκεκριμένα, ενημερώστε τον γιατρό σας εάν παίρνετε :

Συμπληρώματα καλίου (συμπεριλαμβανομένων των υποκατάστατων άλατος), καλιοσυντηρητικά

διουρητικά και άλλα φάρμακα τα οποία μπορεί να αυξάνουν την ποσότητα του καλίου στο αίμα σας

(π.χ. τριμεθοπρίμη και κο-τριμοξαζόλη για λοιμώξεις που προκαλούνται από βακτήρια, κυκλοσπορίνη,

ένα ανοσοκατασταλτικό φάρμακο που χρησιμοποιείται για την πρόληψη της απόρριψης μοσχεύματος

οργάνου και ηπαρίνη που χρησιμοποιείται για τη μείωση του αίματος για την πρόληψη θρόμβων).

Άλλα φάρμακα που επηρεάζουν τα επίπεδα των χημικών του αίματος (AdrenoCorticoTropic Hormone-

ACTH-που χρησιμοποιούνται για την διέγερση παραγωγής μερικών ορμονών από το σώμα, αμφοτερικίνη

Β εγχύσεις, καρβενοξολόνη, διεγερτικά υπακτικά).

Λίθιο (χρησιμοποιείται για τη θεραπεία διαταραχών της διάθεσης)

Αναισθητικά

Ναρκωτικά (όπως μορφίνη)

Αντιψυχωσικά

φάρμακα

(χρησιμοποιούνται

για

τη

θεραπεία

της

σχιζοφρένειας

και

παρόμοιων

ασθενειών)

Αντικαταθλιπτικά τύπου τρικυκλικών π.χ. αμιτριπτυλίνη και κλομιπραμίνη

Βαρβιτουρικά (χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία του άγχους, της αϋπνίας και των κρίσεων επιληψίας)

Άλλα φάρμακα για την υψηλή αρτηριακή πίεση και αγγειοδιασταλτικά (συμπεριλαμβανομένου β-

αποκλειστές, α-αποκλειστές και διουρητικά όπως υδροχλωροθειαζίδη, φουροσεμίδη, τορασεμίδη).

Ο γιατρός σας μπορεί να χρειασθεί να αλλάξει τη δόση σας και/ή να λάβει άλλες προφυλάξεις:

Εάν παίρνετε έναν αποκλειστή των υποδοχέων αγγειοτενσίνης ΙΙ (ARB) ή

αλισκιρένη (βλέπε επίσης πληροφορίες στην παράγραφο «Μην πάρετε το ZOFEPRIL PLUS» και

«Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις»).

Νιτρογλυκερίνη και άλλα νιτρικά που χρησιμοποιούνται για τη στηθάγχη.

Αντιόξινα συμπεριλαμβανομένης της σιμετιδίνης (ενδείκνυται για τις καούρες και το έλκος στομάχου)

Κυκλοσπορίνη

(χρησιμοποιείται

μετά

από

μεταμόσχευση

οργάνων)

και

άλλα

ανοσοκατασταλτικά

φάρμακα (φάρμακα που καταστέλλουν την άμυνα του σώματος)

Φάρμακα για την ουρική αρθρίτιδα (π.χ. προβενεσίδη, σουλφινπυραζόνη και αλλοπουρινόλη)

Ινσουλίνη ή άλλα αντι-διαβητικά φάρμακα

Κυτταροστατικοί παράγοντες (χρησιμοποιούνται για τη

θεραπεία του

καρκίνου ή

ασθενειών που

επηρεάζουν το αμυντικό σύστημα του σώματος)

Κορτικοστεροειδή (ισχυρά αντιφλεγμονώδη φάρμακα)

Προκαϊναμίδη (χρησιμοποιείται για τον έλεγχο ακανόνιστου καρδιακού παλμού)

Μη-στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (ΜΣΑΦ, όπως η ασπιρίνη ή ιβουπροφαίνη)

Συμπαθομιμητικά φάρμακα (φάρμακα που δρουν στο νευρικό σύστημα, συμπεριλαμβάνονται μερικά για

τη θεραπεία του άσθματος ή του πυρετού εκ χόρτου και αγγειοσυσπαστικές αμίνες, π.χ. αδρεναλίνη)

Άλατα ασβεστίου

Δακτυλίτιδα (χρησιμοποιείται για να βοηθήσει την αντλία της καρδιάς)

Χολεστυραμίνη και ρητίνες κολεστιπόλης (χρησιμοποιούνται για τη μείωση της χοληστερόλης)

Φάρμακα για τη χαλάρωση των μυών (π.χ. τουβοκουραρίνη)

Αμανταδίνη (ένα αντιϊικό φάρμακο)

racecadotril

(ένα

φάρμακο

που

χρησιμοποιείται

για

τη

θεραπεία

της

διάρροιας),

φάρμακα

που

χρησιμοποιούνται

για

την

πρόληψη

της

απόρριψης

μοσχεύματος

οργάνου

και

για

καρκίνο

(π.χ.

temsirolimus, sirolimus, everolimus) και vildagliptin (ένα φάρμακο που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία

του διαβήτη). Ο κίνδυνος αγγειοοίδηματος μπορεί να αυξηθεί.

Το ZOFEPRIL-PLUS με τροφή, ποτό και οινοπνευματώδη

Το ZOFEPRIL-PLUS μπορεί να λαμβάνεται με τροφή ή με άδειο στομάχι, αλλά πάντα μαζί με λίγο νερό.

Η αλκοόλη αυξάνει το υποτασικό αποτέλεσμα (μείωση της αρτηριακής πίεσης) του ZOFEPRIL-PLUS.

Ρωτήστε το γιατρό σας για περισσότερες συμβουλές σχετικά με την κατανάλωση οινοπνεύματος ενώ

βρίσκεστε υπό αγωγή με αυτό το φάρμακο.

Κύηση και θηλασμός

Κύηση

Έαν είστε έγκυος ή θηλάζετε, νομίζετε ότι μπορεί να είσθε έγκυος ή σχεδιάζετε να αποκτήσετε παιδί, ζητήστε

τη συμβουλή του γιατρού σας προτού πάρετε το φάρμακο αυτό. Ο γιατρός σας θα σας συμβουλέψει να

σταματήσετε το ZOFEPRIL-PLUS πριν μείνετε έγκυος ή αμέσως με το που μάθατε ότι είστε έγκυος και θα

σας προτείνει να πάρετε κάποιο άλλο φάρμακο αντί του ZOFEPRIL-PLUS.

Το ZOFEPRIL-PLUS δεν συνιστάται στην έναρξη της κύησης και δεν πρέπει να το λαμβάνετε εάν είστε

περισσότερο από 3 μηνών έγκυος, επειδή μπορεί να επηρεάσει σοβαρά το μωρό σας εάν το χρησιμοποιήσετε

μετά τον τρίτο μήνα της κύησης.

Θηλασμός

Εάν θηλάζετε ή εάν πρόκειται να αρχίσετε να θηλάζετε ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού σας προτού πάρετε

το φάρμακο αυτό. Το ZOFEPRIL-PLUS δεν συνιστάται για μητέρες που θηλάζουν, και ο γιατρός σας μπορεί

να επιλέξει κάποια άλλη θεραπεία για εσάς εάν επιθυμείτε να θηλάσετε, ιδιαίτερα εάν το μωρό σας είναι

νεογέννητο ή έχει γεννηθεί πρόωρα.

Οδήγηση και χειρισμός μηχανημάτων

Αυτό το φάρμακο μπορεί να προκαλέσει ζάλη ή κόπωση. Εάν αυτό συμβεί μην οδηγείτε ή χειρίζεστε

μηχανήματα.

Το ZOFEPRIL-PLUS περιέχει λακτόζη

Το προϊόν αυτό περιέχει

λακτόζη

. Εάν γνωρίζετε ότι έχετε δυσανεξία σε ορισμένα σάκχαρα, επικοινωνήστε

με τον γιατρό σας πριν πάρετε αυτό το φάρμακο.

3. Πώς να πάρετε το ZOFEPRIL-PLUS

Πάντοτε να παίρνετε το ZOFEPRIL-PLUS αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού σας. Έαν έχετε

αμφιβολίες, ρωτήστε τον γιατρό σας.

Η συνιστώμενη δόση του ZOFEPRIL-PLUS είναι ένα δισκίο την ημέρα.

Tα δισκία ZOFEPRIL-PLUS μπορούν να λαμβάνονται με τροφή ή με άδειο στομάχι. Είναι καλύτερα να

καταπίνονται με λίγο νερό. Η εγκοπή χρησιμεύει μόνο για να διευκολύνει τη θραύση του δισκίου αν έχετε

δυσκολία στην κατάποσή του ως ολόκληρο.

Εάν είστε πάνω από 65 ετών και υποφέρετε από νεφρική δυσλειτουργία το ZOFEPRIL-PLUS μπορεί να μην

είναι κατάλληλο για εσάς (βλέπε επίσης παράγραφο 2 – «Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις

»

Χρήση σε παιδιά και εφήβους

Το φάρμακο αυτό δεν συνιστάται για χρήση σε παιδιά και εφήβους κάτω της ηλικίας των 18 ετών.

Αν πάρετε μεγαλύτερη δόση ZOFEPRIL-PLUS από την κανονική

Σε περίπτωση υπερδοσολογίας, επικοινωνήστε αμέσως με το γιατρό σας ή το πλησιέστερο νοσοκομείο (πάρτε

μαζί σας τυχόν εναπομείναντα δισκία, τη συσκευασία ή αυτό το φυλλάδιο αν είναι δυνατόν). Τα συχνότερα

συμπτώματα και σημεία υπερβολικής δόσης είναι η χαμηλή πίεση με λυποθυμία (υπόταση), πολύ αργός

καρδιακός ρυθμός (βραδυκαρδία), αλλαγές στις χημικές ουσίες του δέρματος (ηλεκτρολύτες), νεφρική

δυσλειτουργία, υπερβολική ούρηση με επακόλουθη αφυδάτωση, ναυτία και υπνηλία, μυϊκοί σπασμοί,

διαταραχές καρδιακού ρυθμού (ιδιαίτερα εάν λαμβάνεται δακτυλίτιδα ή φάρμακα για προβλήματα καρδιακού

ρυθμού).

Εάν ξεχάσετε να πάρετε το ZOFEPRIL-PLUS

Εάν παραλείψετε μια δόση να την πάρετε μόλις το θυμηθείτε. Ωστόσο, αν πλησιάζει η ώρα για την επόμενη

δόση, παραλείψτε τη δόση που ξεχάσατε και πάρτε το επόμενο δισκίο την προγραμματισμένη γι’αυτό ώρα.

Μην πάρετε διπλή δόση για να αναπληρώσετε το δισκίο που ξεχάσατε.

Αν σταματήσετε να παίρνετε το ZOFEPRIL-PLUS

Πάντα να συμβουλεύεστε τον γιατρό σας, πριν διακόψετε τη θεραπεία με ZOFEPRIL-PLUS.

Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση του φαρμάκου, ρωτήστε τον γιατρό ή τον

φαρμακοποιό σας.

4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες

Όπως όλα τα φάρμακα, το ZOFEPRIL-PLUS μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες, αν και δεν

παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.

Οι ακόλουθες ανεπιθύμητες ενέργειες έχουν αναφερθεί σε κλινικές μελέτες με ZOFEPRIL-PLUS :

Συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (μπορεί να επηρεάσουν 1 στους 10 ανθρώπους) :

ζάλη

πονοκέφαλος

βήχας

Όχι συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (μπορεί να επηρεάσουν 1 στους 100 ανθρώπους):

Ραγδαία έναρξη οιδήματος, ιδιαίτερα στα χείλη, παρειές, βλέφαρα, γλώσσα, ουρανίσκο, λάρυγγα με

πιθανή δυσκολία στην αναπνοή (αγγειονευρωτικό οίδημα). Εάν έχετε οποιαδήποτε από αυτές τις

ανεπιθύμητες ενέργειες, αυτό σημαίνει ότι έχετε σοβαρή αλλεργία στο ZOFEPRIL-PLUS. Μπορεί να

χρειαστείτε επείγουσα ιατρική παρέμβαση ή μπορεί να χρειαστεί να νοσηλευτείτε.

Λοίμωξη

Βρογχίτιδα

Πονόλαιμος

Αύξηση της χοληστερόλης του αίματος και/ή άλλων λιπιδίων, αυξημένη γλυκόζη του αίματος, κάλιο,

ουρικό οξύ, κρεατινίνη και άλλα ηπατικά ένζυμα.

Μείωση του καλίου του αίματος

Αϋπνία

Υπνηλία, λιποθυμία, σφίξιμο των μυών (υπερτονία)

Στηθάγχη, καρδιακή προσβολή, κολπική μαρμαρυγή, αίσθημα παλμών

Εξάψεις, χαμηλή αρτηριακή πίεση, υψηλή αρτηριακή πίεση

Ναυτία, δυσπεψία, γαστρίτιδα, φλεγμονή των ούλων, ξηροστομία, στομαχόπονος

Δερματική νόσος που χαρακτηρίζεται από πλάκες με ροδόχρους φολίδες (ψωρίαση), ακμή, ξηρότητα

δέρματος, κνησμός, εξανθήματα.

Πόνος στην πλάτη

Αυξημένη ούρηση (πολυουρία)

Γενικευμένη αδυναμία (εξασθένιση), συμπτώματα όπως της γρίπης, περιφερικό οίδημα (συνήθως γύρω

από τους αστραγάλους).

Ανικανότητα

Οι ακόλουθες ανεπιθύμητες ενέργειες δεν αναφέρθηκαν σε κλινικές μελέτες με το ZOFEPRIL-PLUS, αλλά

έχουν αναφερθεί με την

ασβεστούχο ζοφενοπρίλη και/ή άλλους αναστολείς ΜΕΑ,

έτσι μπορεί να συμβούν

με τη χρήση του ZOFEPRIL PLUS:

Κούραση (κόπωση). Σοβαρή μείωση της αρτηριακής πίεσης στην αρχή της θεραπείας, ή κατά την

αύξηση της δοσολογίας, με ζάλη, διαταραχή της όρασης, λιποθυμία : χαμηλή αρτηριακή πίεση σε ορθια

στάση

Πόνος στο στήθος, μυϊκός πόνος και/ή κράμπες

Μειωμένη συνείδηση, ξαφνική ζάλη, ξαφνική μειωμένη όραση ή αδυναμία και/ή απώλεια της αίσθησης

της αφής στη μία πλευρά του σώματος (παροδικό ισχαιμικό επεισόδιο ή εγκεφαλικό)

Μειωμένη νεφρική λειτουργία, μεταβολές στην ποσότητα των καθημερινών ούρων, παρουσία πρωτεϊνών

στα ούρα (πρωτεϊνουρία)

Έμετος, διάρροια, δυσκοιλιότητα

Αλλεργική δερματική αντίδραση με απολέπιση, ερυθρότητα, χαλάρωση και φουσκάλες του δέρματος

(τοξική επιδερμική νεκρόλυση), επιδείνωση ψωρίασης, απώλεια μαλλιών (αλωπεκία).

Αυξημένη εφίδρωση

Αλλαγή διάθεσης, κατάθλιψη, διαταραχές ύπνου

Αλλοίωση στις αισθήσεις του δέρματος όπως κάψιμο, κνησμό ή μυρμηκίαση (παρεσθησία).

Διαταραχές ισορροπίας, σύγχυση, κουδούνισμα στα αυτιά (εμβοή), διαταραχές γεύσης, θολή όραση

Δυσκολία στην αναπνοή, στένωση των αεραγωγών στους πνεύμονες (βρογχόσπασμος), ιγμορίτιδα,

ρινική καταροή ή μπουκωμένη μύτη (ρινίτιδα), φλεγμονή της γλώσσας (γλωσσίτιδα)

Κιτρίνισμα δέρματος (ίκτερος), φλεγμονή του ήπατος ή του παγκρέατος (ηπατίτιδα, παγκρεατίτιδα),

απόφραξη του εντέρου (ειλεός).

Μεταβολές στις εξετάσεις του αίματος, όπως ερυθρών αιμοσφαιρίων, λευκών αιμοσφαιρίων ή μείωση

σε όλα τα είδη των κυττάρων του αίματος (πανκυτοπενία) :

Ενημερώστε τον γιατρό σας αν

διαπιστώσετε ότι κάνετε εύκολα μώλωπες ή αναπτύσετε ανεξήγητα πονόλαιμο ή πυρετό.

Αυξημένα επίπεδα χολερυθρίνης στο αίμα, αυξημένη ουρία αίματος.

Αναιμία που οφείλεται σε ρήξη των ερυθρών αιμοσφαιρίων (αιμολυτική αναιμία), η οποία μπορεί να

συμβεί εάν πάσχετε από ανεπάρκεια της G6PD (γλυκόζη-6-φωσφορική αφυδρογονάση)

Οι ακόλουθες ανεπιθύμητες ενέργειες δεν αναφέρθηκαν σε κλινικές μελέτες με το ZOFEPRIL-PLUS, αλλά

έχουν αναφερθεί με την

υδροχλωροθειαζίδη

έτσι μπορεί να συμβούν με τη χρήση του ZOFEPRIL-PLUS

Μειωμένη παραγωγή νέων κυττάρων αίματος από τον μυελό των οστών

(ανεπάρκεια του μυελού των οστών)

Πυρετός, αλλεργική αντίδραση σε όλο το σώμα (αναφυλακτική αντίδραση)

Μεταβολή των επιπέδων των υγρών του σώματος (αφυδάτωση) και των χημικών ουσιών του αίματος

(ηλεκτρολύτες), αρθρίτιδα, διαβήτης, μεταβολική αλκάλωση.

Απάθεια, νευρικότητα, ανησυχία

Σπασμοί, μειωμένο επίπεδο συνείδησης, κώμα, πάρεση.

Κίτρινη όραση (ξανθοψία), επιδείνωση της μυωπίας, μειωμένη δακρύρροια, μείωση της όρασης ή

οφθαλμικός πόνος λόγω υψηλής πίεσης (πιθανές ενδείξεις συσσώρευσης υγρού στη αγγειακή στιβάδα

του οφθαλμού (χοριοειδής συλλογή) ή οξύ γλαύκωμα κλειστής γωνίας).

Ίλιγγος (αίσθηση περιστροφής)

Διαταραχές του καρδιακού ρυθμού (αρρυθμία), αλλαγές στο ηλεκτροκαρδιογράφημα

Σχηματισμός θρόμβων αίματος στις φλέβες (θρόμβωση) και εμβολισμός, κυκλοφορική καταπληξία (σοκ)

Αναπνευστική δυσχέρια, φλεγμονή των πνευμόνων (πνευμονίτιδα), σχηματισμό ινώδους ιστού στους

πνεύμονες (διάμεση πνευμονοπάθεια), συσσώρευση υγρού στον πνεύμονα (πνευμονικό οίδημα)

Δίψα, έλλειψη όρεξης (ανορεξία), απουσία κινήσεων του εντέρου (παραλυτικός ειλεός), υπερβολικά

αέρια στο στομάχι, φλεγμονή των αδένων που παράγουν σάλιο (αδενίτις σιελογόνων αδένων), αυξημένη

αμυλάση αίματος (ένα ένζυμο του πανγκρέατος, υπεραμυλασαιμία), φλεγμονή της χοληδόχου κύστης

(χολοκυστίτιδα)

Μωβ κηλίδες/κηλίδες στο δέρμα (πορφύρα), αυξημένη ευαισθησία του δέρματος στο ηλιακό φως,

εξάνθημα (ειδικά του προσώπου) και/ή ανομοιογενής ερυθρότητα που μπορεί να προκαλέσει ουλές

(δερματικός ερυθηματώδης λύκος), φλεγμονή των αιμοφόρων αγγείων με επακόλουθη νέκρωση του

ιστού (νεκρωτική αγγειίτιδα)

Οξεία νεφρική ανεπάρκεια (με μειωμένη παραγωγή ούρων και συσσώρευση υγρού και αποβλήτων στο

σώμα σας), φλεγμονή του συνδετικού ιστού εντός των νεφρών (ενδιάμεση νεφρίτιδα), σάκχαρο στα ούρα.

Συχνότητα «Μη γνωστή»: Καρκίνος του δέρματος και των χειλιών (μη μελανωματικός καρκίνος του

δέρματος).

Πολύ σπάνιες: Οξεία αναπνευστική δυσχέρεια (τα σημεία περιλαμβάνουν σοβαρή δύσπνοια, πυρετό,

αδυναμία και σύγχυση).

Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών

Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αυτό

ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης.

Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας, μέσω του εθνικού συστήματος αναφοράς

που αναφέρεται παρακάτω.

Ελλάδα

Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων

Μεσογείων 284

GR-15562 Χολαργός, Αθήνα

Τηλ: + 30 21 32040380/337

Φαξ: + 30 21 06549585

Ιστότοπος: http://www.eof.gr

Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων

πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου.

5. Πώς να φυλάσσετε το ZOFEPRIL-PLUS

Το φάρμακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το βλέπουν και δεν το φθάνουν τα παιδιά.

Μη φυλάσσετε σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 30°C.

Να μη χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται επάνω στο κουτί και το

blister μετά την ‘ΛΗΞΗ’. Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που αναφέρεται εκεί.

Πάντα να κρατάτε τα δισκία στην αρχική συσκευασία τους.

Μην πετάτε φάρμακα στο νερό της αποχέτευσης. Ρωτήστε τον φαρμακοποιό σας για το πώς να πετάξετε τα

φάρμακα που δεν χρησιμοποιείτε πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

6. Περιεχόμενα της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες

Τι περιέχει το ZOFEPRIL-PLUS

Οι δραστικές ουσίες είναι η ασβεστούχος ζοφενοπρίλη 30mg και η υδροχλωροθειαζίδη 12,5mg.

Τα άλλα συστατικά είναι:

Πυρήνας δισκίου : Microcrystalline cellulose, lactose monohydrate, maize starch, hypromellose, silica

colloidal anhydrous, magnesium stearate.

Επικάλυψη δισκίου:

Opadry Pink 02B24436 (αποτελείται από hypromellose, titanium

dioxide (E 171), macrogol 400, iron oxide red (E172)), macrogol 6000.

Βλέπε Παράγραφο 2 « το ZOFEPRIL-PLUS περιέχει λακτόζη

».

Εμφάνιση του ZOFEPRIL-PLUS και περιεχόμενο της συσκευασίας:

ZOFEPRIL-PLUS

30mg/12.5mg

είναι

δισκία

χρώματος

ανοιχτού

κόκκινου,

στρογγυλά,

ελαφρώς

αμφίκυρτα επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία με εγκοπή στη μία πλευρά.

Η εγκοπή χρησιμεύει μόνο για να διευκολύνει τη θραύση του δισκίου και την κατάποσή του και όχι για τον

διαχωρισμό σε ίσες δόσεις.

Τα δισκία είναι διαθέσιμα σε συσκευασίες των 14, 28, 30, 50, 56, 90 ή 100 δισκίων.

Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας και Παρασκευαστής

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας

ΜΕΝΑRINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG SA

1, Avenue de la Gare L-1611 Luxembourg

Λουξεμβούργο

Τοπικός αντιπρόσωπος

Menarini Hellas AE,

Πάτμου 16-18

151 23, Μαρούσι

Αττική

Τηλ: 210 8316111-13

Email: info@menarini.gr

Παρασκευαστής :

Α. Μenarini Manufacturing Logistics and Services Srl

Campo di Pile

L´Aquila,

Ιταλία

Menarini – Von Heyden GmbH

Leipziger Strasse 7-13,

01097 – Dresden (Γερμανία)

Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν είναι εγκεκριμένο στις Ευρωπαϊκές Χώρες με τα παρακάτω ακόλουθα

σήματα :

Αυστρία

Zofenil Plus

Βουλγαρία

Zofen Plus

Γερμανία

Zofenil Plus

Γαλλία

Zofenilduo

Ελλάδα

Zofepril-plus

Εσθονία

Zofistar HCT

Ιρλανδία

Zofenil Plus

Ισπανία

Zofenil Diu

Ιταλία

Bifrizide

Λετονία

Zofistar Plus

Λιθουανία

Zofistar Plus

Λουξεμβούργο

Zofenil Plus

Πολωνία

Zofenil Plus

Πορτογαλία

Zofenil Plus

Ρουμανία

Zomen Plus 30mg/12.5mg comprimate filmate

Σλοβακία

Zofaril HCT

Σλοβενία

Tenzopril HCT

Ολλανδία

Zofil HCTZ

Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης ανανεωρήθηκε για τελευταία φορά στις

Διαβάστε το πλήρες έγγραφο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ZOFEPRIL-PLUS 30 mg / 12,5 mg δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο.

2.

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 28,7mg ζοφενοπρίλη ως 30mg ζοφενοπρίλη

ασβεστούχο και 12,5mg υδροχλωροθειαζίδη.

Έκδοχα με γνωστή δράση:

Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 56,20mg μονοϋδρικής λακτόζης.

Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλέπε παράγραφο 6.1.

3.

ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο.

Δισκία χρώματος ανοιχτό κόκκινο, στρογγυλά, ελαφρώς αμφίκυρτα των 9mm με εγκοπή στην μία

πλευρά.

Η εγκοπή χρησιμεύει μόνο για να διευκολύνει τη θραύση του δισκίου και την κατάποσή του και όχι για

τον διαχωρισμό σε ίσες δόσεις.

4.

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

4.1

Θεραπευτικές ενδείξεις

Θεραπεία ήπιας έως μέτριας μορφής ιδιοπαθούς υπέρτασης.

Ο σταθερός αυτός συνδυασμός ενδείκνυται σε ασθενείς στους οποίους η πίεση δεν ελέγχεται επαρκώς

με χορήγηση μόνο ζοφενοπρίλης.

4.2

Δοσολογία και τρόπος χορήγησης

Δοσολογία

Ενήλικες

τιτλοποίηση

της

δοσολογίας

με

μεμονωμένα

τα

συστατικά

(π.χ.

ζοφενοπρίλη

και

υδροχλωροθειαζίδη) συνιστάται να γίνεται πριν γίνει αλλαγή στον σταθερό συνδυασμό.

Μπορεί να ληφθεί υπόψη η απευθείας αλλαγή από την μονοθεραπεία στον σταθερό συνδυασμό όταν

είναι κλινικά καταλληλο.

Ασθενείς χωρίς μειωμένο όγκο αίματος ή έλλειμμα νατρίου:

H συνήθης αποτελεσματική δοσολογία είναι ένα δισκίο την ημέρα.

Ασθενείς με υποψία για μειωμένο όγκο αίματος ή έλλειμμα νατρίου:

Η χρήση του ZOFEPRIL-PLUS

δεν ενδείκνυται.

Ηλικιωμένοι (πάνω από 65 ετών)

Σε ηλικιωμένους με φυσιολογική κάθαρση κρεατινίνης δεν απαιτείται ρύθμιση της δοσολογίας. Σε

ηλικιωμένους με μειωμένη κάθαρση κρεατινίνης (μικρότερη από 45mL/min) η χρήση του ZOFEPRIL-

PLUS

δεν ενδείκνυται.

Η κάθαρση της κρεατινίνης μπορεί να υπολογιστεί από την κρεατινίνη του ορού με τον ακόλουθο τύπο

των Cockroft-Gault:

[(140-ηλικία) * βάρος (Kg)]

Κάθαρση κρεατινίνης (mL/min) = -------------------------------------------

72 * κρεατινίνη του ορού (mg/dL)

Με τον ανωτέρω τύπο υπολογίζεται η κάθαρση κρεατινίνης στους άνδρες ενώ στις γυναίκες η τιμή

αυτή πρέπει να πολλαπλασιαστεί με 0,85.

Παιδιατρικός πληθυσμός

Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του ZOFEPRIL-PLUS

σε παιδιά και έφηβους κάτω των 18 ετών

δεν έχει τεκμηριωθεί. Γι’αυτό δεν συνιστάται η χρήση του.

Νεφρική ανεπάρκεια και εξωνεφρική κάθαρση

Σε υπερτασικούς ασθενείς με ήπια νεφρική ανεπάρκεια (κάθαρση κρεατινίνης > 45 mL/min) μπορεί να

χορηγηθεί η ίδια δοσολογία και σε μια δόση την ημέρα ZOFEPRIL PLUS όπως και σε ασθενείς με

κανονική νεφρική λειτουργία.

Σε ασθενείς με μέτρια έως σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία (κάθαρση κρεατινίνης < 45 mL/min) δεν

συνιστάται η χρήση του (βλέπε παράγραφο 4.4).

Σε ασθενείς με σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία (κάθαρση κρεατινίνης <30mL/min) το ZOFEPRIL-

PLUS αντενδείκνυται (βλέπε παράγραφο 4.3)

Σε υπερτασικούς ασθενείς που υπόκεινται σε αιμοκάθαρση η χρήση του ZOFEPRIL-PLUS δεν

συνιστάται.

Ηπατική ανεπάρκεια

Σε υπερτασικούς ασθενείς με ήπια έως μέτρια ηπατική δυσλειτουργία, στους οποίους εχορηγείτο μόνο

ζοφενοπρίλη σε δόση 30mg μπορεί να χορηγηθεί η ίδια δόση όπως σε ασθενείς με φυσιολογική ηπατική

λειτουργία.

Σε

υπερτασικούς

ασθενείς

με

σοβαρή

ηπατική

ανεπάρκεια

χρήση

του

ZOFEPRIL-PLUS

αντενδείκνυται.

Τρόπος χορήγησης

Το ZOFEPRIL-PLUS πρέπει να χορηγείται μία φορά την ημέρα, με ή χωρίς τροφή.

Για την διευκόλυνση της κατάποσης, τα δισκία μπορούν να διχοτομηθούν και να καταποθούν το ένα

μετά το άλλο, την καθορισμένη ώρα χορήγησης.

4.3

Αντενδείξεις

Δεύτερο και τρίτο τρίμηνο της κύησης (βλέπε παραγράφους 4.4 και 4.6)

Υπερευαισθησία στη ζοφενοπρίλη ή άλλο αναστολέα ΜΕΑ.

Υπερευαισθησία στην υδροχλωροθειαζίδη ή σε άλλες ουσίες παράγωγα σουλφοναμιδίων.

Υπερευαισθησία σε κάποιο από τα έκδοχα που αναγράφονται στην παράγραφο 6.1.

Ιστορικό αγγειονευρωτικού οιδήματος σχετιζόμενου με προηγούμενη θεραπεία με αναστολείς ΜΕΑ.

Ταυτόχρονη χρήση με θεραπεία sacubitril/valsartan. H zofenopril δεν πρέπει να ξεκινά νωρίτερα από

36 ώρες μετά την τελευταία δόση sacubitril/valsartan (βλέπε επίσης παράγραφο 4.4 και 4.5).

Κληρονομικό /ιδιοπαθές αγγειονευρωτικό οίδημα.

Σοβαρή ηπατική ανεπάρκεια

Σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια (κάθαρση κρεατινίνης < 30mL/min)..

Αμφοτερόπλευρη στένωση νεφρικής αρτηρίας ή μονόπλευρη στένωση σε ασθενείς με μονήρη νεφρό.

Η ταυτόχρονη χρήση του ZOFEPRIL PLUS με προϊόντα που περιέχουν αλισκιρένη αντενδείκνυται σε

ασθενείς

με

σακχαρώδη

διαβήτη

νεφρική

δυσλειτουργία

(GFR<

60ml/min/1,73m

(βλέπε

παραγράφους 4.5 και 5.1).

4.4

Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση

ZΟΦΕΝΟΠΡΙΛΗ

Υπόταση:

Όπως

με

άλλους αναστολείς ΜΕΑ

και

διουρητικά το

ZOFEPRIL-PLUS

μπορεί

να

προκαλέσει

σημαντική πτώση της αρτηριακής πίεσης ιδιαίτερα μετά την πρώτη δόση, αν και η συμπτωματική

υπόταση είναι σπάνια σε χωρίς επιπλοκές υπερτασικούς ασθενείς. Αυτό είναι πιθανότερο να

εμφανισθεί σε ασθενείς με μείωση του όγκου και των ηλεκτρολυτών από διουρητική θεραπεία,

περιορισμό

του

άλατος

στη

διατροφή,

αιμοκάθαρση,

διάρροια

έμετο,

που

έχουν

σοβαρή

εξαρτώμενη από τη ρενίνη υπέρταση (βλέπε παράγραφο 4.5 και παράγραφο 4.8).

Σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια με ή χωρίς συνοδό νεφρική ανεπάρκεια, συμπτωματική υπόταση

έχει παρατηρηθεί. Αυτό είναι πιθανότερο να συμβεί σε ασθενείς με σοβαρού βαθμού καρδιακή

ανεπάρκεια, όπως φαίνεται από τη χρήση μεγάλων δόσεων διουρητικών της αγκύλης, υπονατριαιμία ή

διαταραχή της νεφρικής λειτουργίας.

Στους ασθενείς με αυξημένο κίνδυνο συμπτωματικής υπότασης, η θεραπεία πρέπει να αρχίζει υπό

στενή ιατρική παρακολούθηση κατά προτίμηση σε νοσοκομείο, με χαμηλές δόσεις και προσεκτική

αύξηση της δοσολογίας. Αν είναι δυνατόν, η θεραπεία με διουρητικά πρέπει να διακοπεί προσωρινά

όταν η θεραπεία με ZOFEPRIL-PLUS ξεκινήσει.

Οι ίδιες συστάσεις ισχύουν επίσης σε ασθενείς με στηθάγχη ή παθήσεις των εγκεφαλικών αγγείων στους

οποίους μία υπερβολική πτώση της αρτηριακής πίεσης μπορεί να προκαλέσει έμφραγμα του μυοκαρδίου

ή αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο.

Αν

εμφανισθεί

υπόταση

ασθενής

πρέπει

να

τοποθετηθεί

σε

ύπτια

θέση.

Μπορεί

να

χρειαστεί

αναπλήρωση του ενδαγγειακού όγκου με ενδοφλέβια χορήγηση φυσιολογικού ορού. Η εμφάνιση της

υπότασης μετά την αρχική δόση δεν αποκλείει την περαιτέρω προσεκτική τιτλοποίηση της δοσολογίας

καθενός συστατικού του σκευάσματος μετά από αποτελεσματική αντιμετώπιση.

Ασθενείς με νεφραγγειακή υπέρταση:

Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος σοβαρής υπότασης και νεφρικής ανεπάρκειας, όταν σε ασθενείς με

αμφοτερόπλευρη στένωση των νεφρικών αρτηριών ή στένωση της αρτηρίας μονήρους λειτουργόύντος

νεφρού χορηγούνται αναστολείς ΜΕΑ. Θεραπεία με διουρητικά μπορεί να είναι ένας συμβάλλων

παράγοντας. Απώλεια νεφρικής λειτουργίας μπορεί να εμφανιστεί ακόμα και με μικρές αλλαγές στην

κρεατινίνη του ορού ακόμα και σε ασθενείς με μονόπλευρη στένωση της νεφρικής αρτηρίας.

Σε αυτούς τους ασθενείς, η θεραπεία πρέπει να αρχίζει υπό στενή ιατρική παρακολούθηση με χαμηλή δόση,

προσεκτική τιτλοποίηση και παρακολούθηση της νεφρικής λειτουργίας.

Ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια:

Πρέπει να γίνεται στενή παρακολούθηση της νεφρικής λειτουργίας κατά τη διάρκεια της θεραπείας, όταν

κρίνεται κατάλληλο. Έχει αναφερθεί νεφρική ανεπάρκεια σχετιζόμενη με αναστολείς ΜΕΑ, κυρίως σε

ασθενείς με σοβαρή καρδιακή ανεπάρκεια ή υποκείμενη νεφροπάθεια, περιλαμβανομένης της στένωσης

της νεφρικής αρτηρίας. Μερικοί ασθενείς με μη εμφανή προ-υπάρχουσα νεφροπάθεια έχουν παρουσιάσει

αύξηση της συγκέντρωσης ουρίας και κρεατινίνης στο αίμα, ιδιαίτερα όταν χορηγείται ταυτόχρονα ένα

διουρητικό. Μπορεί να χρειαστεί μείωση της δόσης χωριστά για κάθε συστατικό. Συνιστάται στενή

παρακολούθηση της νεφρικής λειτουργίας κατά τη διάρκεια των πρώτων εβδομάδων της θεραπείας.

Ασθενείς που υποβάλλονται σε εξωνεφρική κάθαρση:

Ασθενείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση με μεμβράνες πολυακρυλονιτριλίου υψηλής ροής (π.χ. ΑΝ

69) και λαμβάνουν αναστολείς ΜΕΑ μπορεί να εμφανίσουν αναφυλακτοειδείς αντιδράσεις όπως οίδημα

προσώπου, ερύθημα, υπόταση και δύσπνοια μέσα σε λίγα λεπτά από την αρχή της αιμοκάθαρσης.

Συνιστάται η χρήση εναλλακτικού τύπου μεμβράνης ή εναλλακτικού αντιυπερτασικού φαρμάκου.

Η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια της ζοφενοπρίλης σε ασθενείς με έμφραγμα του μυοκαρδίου που

υπόκεινται σε αιμοκάθαρση δεν έχει τεκμηριωθεί. Γι’αυτό δεν πρέπει να χορηγείται σε αυτούς τους

ασθενείς.

Ασθενείς υπό LDL αφαίρεση:

Ασθενείς σε θεραπεία με αναστολέα ΜΕΑ που υπόκεινται σε LDL αφαίρεση με θειϊκή δεξτράνη μπορεί

να παρουσιάσουν αναφυλακτοειδείς αντιδράσεις όμοιες με αυτές που εμφανίζονται σε ασθενείς που

υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση με μεμβράνες υψηλής ροής (βλέπε παραπάνω). Σε αυτούς συνίσταται η

χρήση άλλης κατηγορίας αντιυπερτασικών σκευασμάτων.

Αναφυλακτικές αντιδράσεις κατά τη διάρκεια απευαισθητοποίησης ή μετά από δήγμα εντόμων:

Σπάνια, ασθενείς που λαμβάνουν αναστολείς ΜΕΑ κατά τη διάρκεια θεραπείας απευαισθητοποίησης (π.χ.

τοξίνη υμενοπτέρων) ή μετά από δήγμα εντόμου σπάνια μπορεί να εμφανίσουν αναφυλακτικές αντιδράσεις

κρίσιμες για τη ζωή τους. Στους ίδιους ασθενείς, οι αντιδράσεις αυτές αποφεύγονται με προσωρινή διακοπή

της θεραπείας με αναστολείς ΜΕΑ αλλά επανεμφανίζονται μετά από ακούσια εκ νέου χορήγηση του

φαρμακευτικού προϊόντος.

Ως εκ τούτου πρέπει να δίδεται προσοχή σε ασθενείς υπό αγωγή με αναστολείς ΜΕΑ, όταν πρόκειται να

υποβληθούν σε πρακτικές απευαισθητοποίησης.

Μεταμόσχευση νεφρού:

Δεν υπάρχει εμπειρία σχετικά με τη χορήγηση του ZOFEPRIL-PLUS σε ασθενείς που πρόσφατα

υποβλήθηκαν σε μεταμόσχευση νεφρού. Επομένως, σε λήπτες μοσχεύματος δεν συνιστάται η χρήση του.

Πρωτοπαθής αλδοστερονισμός:

Ασθενείς με πρωτοπαθή αλδοστερονισμό γενικά, δεν ανταποκρίνονται σε αντιϋπερτασικά σκευάσματα

που δρουν μέσω της αναστολής του συστήματος ρενίνης-αγγειοτασίνης. Επομένως δεν συνιστάται η

χρήση ζοφενοπρίλης.

Υπερευαισθησία

/

Αγγειοοίδημα:

Αγγειοοίδημα στο πρόσωπο, άκρα, χείλη, βλεννογόνους, γλώσσα, γλωττίδα και/ή στο λάρυγγα μπορεί να

εμφανισθεί σε ασθενείς που λαμβάνουν αναστολείς ΜΕΑ κυρίως κατά τις πρώτες εβδομάδες θεραπείας.

Όμως, σε σπάνιες περιπτώσεις, μπορεί να εκδηλωθεί σοβαρό αγγειοοίδημα μετά από χρόνια θεραπεία με

αναστολείς ΜΕΑ. Η θεραπεία θα πρέπει να διακοπεί άμεσα και να αντικατασταθεί από άλλης κατηγορίας

αντιυπερτασικά σκευάσματα.

Το αγγειοοίδημα που εμφανίζεται στη γλώσσα, γλωττίδα ή λάρυγγα μπορεί να αποβεί θανατηφόρο. Άμεση

αντιμετώπιση πρέπει να παρέχεται χωρίς απαραίτητα να περιορίζεται σ’αυτήν, με άμεση χορήγηση

υποδορίως διαλύματος αδρεναλίνης 1 : 1000 ( 0.3 ως 0.5 ml) ή με αργή ενδοφλέβια χορήγηση αδρεναλίνης

1mg/ml ( η οποία πρέπει να διαλυθεί σύμφωνα με τις οδηγίες) με προσεκτικό έλεγχο του ECG και της

πίεσης του αίματος.

Ο ασθενής πρέπει να εισαχθεί σε νοσοκομείο και να παρακολουθηθεί για τουλάχιστον 12 με 24 ώρες και

να μη πάρει εξιτήριο μέχρι να εξαφανισθούν τα συμπτώματα.

Aκόμη και σε τέτοιες περιπτώσεις που το οίδημα περιορίζεται μόνο στη γλώσσα, χωρίς αναπνευστική

δυσχέρεια, οι ασθενείς ενδέχεται να βρίσκονται υπό παρακολούθηση από τη στιγμή που η θεραπεία με

αντιισταμινικά και κορτικοστεροειδή μπορεί να μην είναι επαρκής.

Οι αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτασίνης προκαλούν υψηλότερο ποσοστό

αγγειοοιδήματος στους μαύρους ασθενείς σε σύγκριση με ασθενείς άλλων φυλών.

Ασθενείς με ιστορικό αγγειοοιδήματος που δεν σχετίζονται με θεραπεία με αναστολείς ΜΕΑ μπορεί να

διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο αγγειοοιδήματος λαμβάνοντας αναστολείς ΜΕΑ. (βλέπε 4.3. Αντενδείξεις).

Η ταυτόχρονη χρήση αναστολέων ΜΕΑ με sacubitril/valsatran αντενδείκνυται λόγω του αυξημένου

κινδύνου αγγειοοίδηματος. Η θεραπεία με sacubitril/valsatran δεν πρέπει να ξεκινά νωρίτερα από 36 ώρες

μετά την τελευταία δόση του ZOFEPRIL PLUS. Η θεραπεία με ZOFEPRIL PLUS δεν πρέπει να ξεκινά

νωρίτερα από 36 ώρες μετά την τελευταία δόση του sacubitril/valsatran (βλέπε Παραγράφους 4.3 και 4.5).

Η ταυτόχρονη χρήση αναστολέων ΜΕΑ με racecadotril ,αναστολείς του mTOR (π.χ. sirolimus, everolimus,

temsirolimus) και vildagliptin μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένο κίνδυνο αγγειοοιδήματος (π.χ. διόγκωση

των αεραγωγών ή της γλώσσας, με ή χωρίς αναπνευστική δυσλειτουργία) (βλέπε παράγραφο 4.5). Θα

πρέπει να δίδεται προσοχή κατά την έναρξη θεραπείας με racecadotril , αναστολέα mTOR (π.χ. sirolimus,

everolimus, temsirolimus) και vildagliptin σε ασθενή ο οποίος ήδη λαμβάνει κάποιον αναστολέα ΜΕΑ.

Βήχας:

Κατά τη θεραπεία με αναστολείς ΜΕΑ μπορεί να εμφανισθεί ξηρός, μη παραγωγικός βήχας, που

εξαφανίζεται με τη διακοπή της θεραπείας. Οι αναστολείς ΜΕΑ που προκαλούν βήχα πρέπει να θεωρηθούν

ως μέρος διαφοροποιημένης διάγνωσης του βήχα.

Ηπατική ανεπάρκεια:

Σπάνια, οι αναστολείς ΜΕΑ έχουν συσχετισθεί με ένα σύνδρομο που αρχίζει με χολοστατικό ίκτερο και

εξελίσσεται σε κεραυνοβόλο ηπατική νέκρωση και (μερικές φορές) θάνατο. Ο μηχανισμός αυτού του

συνδρόμου δεν είναι κατανοητός. Ασθενείς που λαμβάνουν αναστολείς ΜΕΑ και αναπτύσσουν ίκτερο ή

σημαντική αύξηση των ηπατικών ενζύμων πρέπει να διακόπτουν τους αναστολείς ΜΕΑ και να τυγχάνουν

της απαραίτητης ιατρικής παρακολούθησης.

Κάλιο ορού:

Οι αναστολείς του ΜΕΑ μπορούν να προκαλέσουν υπερκαλιαιμία καθώς αναστέλλουν την έκκριση της

αλδοστερόνης. Η επίδραση αυτή δεν είναι συνήθως σημαντική σε ασθενείς με φυσιολογική νεφρική

λειτουργία. Εντούτοις, σε ασθενείς με διαταραγμένη νεφρική λειτουργία και/ή σε ασθενείς που

λαμβάνουν

συμπληρώματα

καλίου

(συμπεριλαμβανομένων

των

υποκατάστατων

άλατος),

καλιοσυντηρητικά

διουρητικά,

τριμεθοπρίμη

κο-τριμοξαζόλη

επίσης

γνωστή

ως

τριμεθοπρίμη/σουλφαμεθοξαζόλη

και

ιδιαίτερα

ανταγωνιστές

αλδοστερόνης

αναστολείς

των

υποδοχέων

της

αγγειοτενσίνης,

μπορεί

να

παρουσιαστεί

υπερκαλιαιμία.

Τα

καλιοσυντηρητικά

διουρητικά και οι αναστολείς των υποδοχέων της αγγειοτενσίνης πρέπει να χρησιμοποιούνται με

προσοχή σε ασθενείς που λαμβάνουν αναστολείς του ΜΕΑ, και το κάλιο του ορού και η νεφρική

λειτουργία πρέπει να παρακολουθούνται (βλέπε παράγραφο 4.5).

Διπλός αποκλεισμός του συστήματος ρενίνης – αγγειοτενσίνης – αλδοστερόνης (RAΑS):

Υπάρχουν

αποδείξεις

ότι

ταυτόχρονη

χρήση

αναστολέων

ΜΕΑ,

αποκλειστών

των

υποδοχέων

αγγειοτενσίνης ΙΙ ή αλισκιρένης αυξάνει τον κίνδυνο υπότασης, υπερκαλιαιμίας και μειωμένης νεφρικής

λειτουργίας (περιλαμβανομένης της οξείας νεφρικής ανεπάρκειας). Ως εκ τούτου, διπλός αποκλεισμός του

συστήματος

ρενίνης

αγγειοτενσίνης

αλδοστερόνης

(RAΑS)

μέσω

της

συνδυασμένης

χρήσης

αναστολέων ΜΕΑ, αποκλειστών των υποδοχέων της αγγειοτενσίνης ΙΙ ή αλισκιρένης δεν συνιστάται

(βλέπε παραγράφους 4.5 και 5.1).

Εάν η θεραπεία διπλού αποκλεισμού θεωρείται απολύτως απαραίτητη, αυτή θα πρέπει να λάβει χώρα μόνο

κάτω από την επίβλεψη ειδικού και με συχνή στενή παρακολούθηση της νεφρικής λειτουργίας, των

ηλεκτρολυτών και της αρτηριακής πίεσης.

Οι

αναστολείς

ΜΕΑ

και

οι

αποκλειστές

των

υποδοχέων

αγγειοτενσίνης

ΙΙ

δεν

θα

πρέπει

να

χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα σε ασθενείς με διαβητική νεφροπάθεια.

Χειρουργικές επεμβάσεις /Αναισθησία:

Οι αναστολείς ΜΕΑ μπορεί να προκαλέσουν υπόταση ή υποτασικό σοκ σε ασθενείς που

υποβάλλονται σε μείζονα χειρουργική επέμβαση ή κατά τη διάρκεια αναισθησίας, δεδομένου ότι

μπορούν να μπλοκάρουν το σχηματισμό της αγγειοτασίνης ΙΙ που ακολουθεί την αντισταθμιστική

απελευθέρωση ρενίνης.

Εάν δεν είναι δυνατόν να αποφευχθεί ο αναστολέας ΜΕΑ, ο ενδοαγγειακός όγκος και ο όγκος του

πλάσματος πρέπει να παρακολουθούνται προσεκτικά.

Στένωση αορτής και μιτροειδούς βαλβίδας / υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια:

Οι αναστολείς ΜΕΑ πρέπει να χορηγούνται με προσοχή σε ασθενείς με στένωση της μιτροειδούς βαλβίδας

και απόφραξη του χώρου εξόδου της αριστερής κοιλίας και να αποφεύγονται σε περιπτώσεις καρδιογενούς

σοκ και αιμοδυναμικά σημαντική απόφραξη.

Ουδετεροπενία / Aκκοκιοκυτταραιμία:

Ουδετεροπενία/ακκοκιοκυτταραιμία,

θρομβοπενία

και

αναιμία

έχουν

αναφερθεί

σε

ασθενείς

που

λαμβάνουν αναστολείς ΜΕΑ. Ο κίνδυνος ουδετεροπενίας σχετίζεται με τη δόση και το τύπο του

φαρμάκου και εξαρτάται από την κλινική κατάσταση του ασθενή. Εμφανίζεται σπάνια σε ασθενείς χωρίς

ιατρικές επιπλοκές, αλλά μπορεί να εμφανιστεί σε ασθενείς με μικρό βαθμό νεφρικής ανεπάρκειας ειδικά

όταν σχετίζεται με αγγειακή νόσο του κολλαγόνου π.χ. συστηματικός ερυθηματώδης λύκος, σκληρόδερμα

και θεραπεία με ανοσοκατασταλτικούς παράγοντες, θεραπεία με αλλοπουρινόλη ή προκαϊναμίδη ή με

συνδυασμό αυτών των παραγόντων επιπλοκής. Μερικοί από αυτούς τους ασθενείς αναπτύσσουν σοβαρές

λοιμώξεις, οι οποίες σε μερικές περιπτώσεις δεν ανταποκρίνονται σε εντατική αντιβιοτική θεραπεία. Αν

χορηγείται ζοφενοπρίλη σε τέτοιους ασθενείς, συνιστάται να εξετάζεται ο αριθμός και ο τύπος των λευκών

αιμοσφαιρίων πριν την έναρξη της θεραπείας, κάθε 2 εβδομάδες τους πρώτους 3 μήνες της θεραπείας με

ζοφενοπρίλη και σε τακτά διαστήματα ακολούθως. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας πρέπει να δοθούν

οδηγίες στους ασθενείς να

αναφέρουν κάθε

σημείο λοίμωξης

(π.χ.

κυνάγχη,

πυρετός),

οπότε

θα

διενεργείται εξέταση του αριθμού και του τύπου των λευκών αιμοσφαιρίων. Η ζοφενοπρίλη και άλλα

συγχορηγούμενα φάρμακα (βλέπε παράγραφο 4.5.) πρέπει να διακόπτονται αν διαπιστωθεί ουδετεροπενία

(ουδετερόφιλα κάτω από 1000/mm

) ή υπάρξει υπόνοια ουδετεροπενίας. Είναι ανατρέψιμη μετά τη

διακοπή του αναστολέα ΜΕΑ.

Ψωρίαση:

Οι αναστολείς ΜΕΑ πρέπει να χορηγούνται με προσοχή σε ασθενείς με ψωρίαση.

Πρωτεϊνουρία:

Πρωτεϊνουρία μπορεί να εμφανιστεί κυρίως σε ασθενείς με υπάρχουσα νεφρική δυσλειτουργία ή σε

σχετικά υψηλές δόσεις των αναστολέων ΜΕΑ. Ασθενείς με προϋπάρχουσα νεφρική πάθηση πρέπει να

έχουν εκτίμηση της πρωτεϊνης στα ούρα (με dip-stick στα πρώτα πρωϊνά ούρα) πριν την έναρξη της

θεραπείας και ακολούθως κατά περιόδους.

Διαβητικοί ασθενείς:

Τα επίπεδα γλυκαιμίας θα πρέπει να παρακολουθούνται στενά σε διαβητικούς ασθενείς που ήδη

βρίσκονται σε θεραπεία με από του στόματος αντιδιαβητικά φάρμακα ή ινσουλίνη, κατά τη διάρκεια του

πρώτου μήνα της θεραπείας με έναν αναστολέα ΜΕΑ (βλέπε παράγραφο 4.5).

Λίθιο:

Ο συνδυασμός λιθίου και ZOFEPRIL-PLUS γενικά δεν συνιστάται (βλέπε παράγραφο 4.5).

Εθνοτικές διαφορές:

Η ζοφενοπρίλη, όπως και οι άλλοι αναστολείς ΜΕΑ, μπορεί να είναι λιγότερο αποτελεσματική στη μείωση

της αρτηριακής πίεσης σε ασθενείς της μαύρης φυλής, σε σύγκριση με ασθενείς άλλων φυλών.

Οι

αναστολείς

του

μετατρεπτικού

ενζύμου

της

αγγειοτενσίνης

προκαλούν

μεγαλύτερο

ποσοστό

αγγειοοιδήματος στη μαύρη φυλή σε σύγκριση με ασθενείς άλλων φυλών.

Κύηση:

Οι αναστολείς ΜΕΑ δεν πρέπει να ξεκινούν κατά τη διάρκεια της κύησης. Εκτός εάν η συνεχιζόμενη

θεραπεία με αναστολείς ΜΕΑ θεωρείται απαραίτητη, οι ασθενείς που προγραμματίζουν εγκυμοσύνη θα

πρέπει να αλλάξουν σε εναλλακτικές αντιυπερτασικές θεραπείες οι οποίες έχουν αποδεδειγμένο προφίλ

ασφάλειας για χρήση κατά την κύηση. Όταν η κύηση διαγνωσθεί, η θεραπεία με αναστολείς ΜΕΑ πρέπει

αμέσως να διακοπεί, και αν θεωρηθεί απαραίτητο, εναλλακτική θεραπεία πρέπει να ξεκινήσει (βλέπε

παραγράφους 4.3. και 4.6).

ΥΔΡΟΧΛΩΡΟΘΕΙΑΖΙΔΗ

Νεφρική δυσλειτουργία:

Σε ασθενείς με νεφρική πάθηση, οι θειαζίδες μπορεί να αυξήσουν την αζωθαιμία. Σε ασθενείς με διαταραχή

της νεφρικής λειτουργίας μπορεί να αναπτυχθούν αθροιστικές δράσεις αυτής της δραστικής ουσίας. Αν

γίνει εμφανής προοδευτική νεφρική διαταραχή όπως φαίνεται με αύξηση του μη πρωτεϊνικού αζώτου είναι

αναγκαίο να γίνει επανεκτίμηση της θεραπείας και να επανεξετασθεί η διακοπή του διουρητικού.

Ηπατική δυσλειτουργία:

Οι θειαζίδες πρέπει να χρησιμοποιούνται με προσοχή σε ασθενείς με διαταραχή της ηπατικής λειτουργίας

προοδευτική

νόσο

του

ήπατος,

επειδή

μικρές

μεταβολές

της

ισορροπίας

των

υγρών

και

των

ηλεκτρολυτών μπορεί να προκαλέσουν ηπατικό κώμα.

Μεταβολικές και ενδοκρινικές δράσεις:

Η θεραπεία με θειαζίδες μπορεί να επηρεάσει την ανοχή γλυκόζης. Μπορεί να χρειασθεί προσαρμογή στη

δόση της ινσουλίνης ή των από του στόματος αντιδιαβητικών παραγόντων (βλέπε παράγραφο 4.5).

Λανθάνων σακχαρώδης διαβήτης μπορεί να καταστεί έκδηλος κατά την διάρκεια θεραπείας με θειαζίδες.

Αύξηση της χοληστερόλης και των τριγλυκεριδίων έχουν συσχετισθεί με τα θειαζιδικά διουρητικά. Η

θειαζιδική θεραπεία μπορεί να προκαλέσει υπερουριχαιμία ή/και ουρική αρθρίτιδα σε ορισμένους

ασθενείς.

Ηλεκτρολυτικές διαταραχές:

Όπως σε κάθε ασθενή υπό διουρητική αγωγή, πρέπει να διενεργείται περιοδικά εξέταση των ηλεκτρολυτών

του ορού, σε κατάλληλα διαστήματα. Οι θειαζίδες, συμπεριλαμβανομένης της υδροχλωροθειαζίδης,

μπορούν να προκαλέσουν διαταραχές ύδατος και ηλεκτρολυτών (υποκαλιαιμία, υπονατριαιμία και

υποχλωραιμική αλκάλωση). Προειδοποιητικά σημεία διαταραχής ύδατος και ηλεκτρολυτών είναι η

ξηροστομία, δίψα, αδυναμία, ληθαργική κατάσταση, υπνηλία, ανησυχία, μυϊκοί πόνοι ή κράμπες, μυϊκοί

κόπωση, υπόταση, ολιγουρία, ταχυκαρδία και γαστρεντερικές διαταραχές όπως ναυτία και έμετος.

Μολονότι υποκαλιαιμία μπορεί να εμφανισθεί με την χρήση των θειαζιδικών διουρητικών, η ταυτόχρονη

θεραπεία με ζοφενοπρίλη μπορεί να μειώσει την υποκαλιαιμία που προκαλείται από το διουρητικό. Ο

κίνδυνος υποκαλιαιμίας είναι μεγαλύτερος σε ασθενείς με κίρρωση του ήπατος, σε ασθενείς που

εμφανίζουν έντονη διούρηση, σε ασθενείς που λαμβάνουν ανεπαρκή ποσότητα ηλεκτρολυτών από το

στόμα και σε ασθενείς που λαμβάνουν ταυτόχρονη θεραπεία με κορτικοστεροειδή ή ACTH (βλέπε

παράγραφο 4.5).

Υπονατριαιμία εξ αραιώσεως μπορεί να εμφανιστεί σε οιδηματώδεις ασθενείς σε θερμό καιρό. Το

έλλειμμα χλωριούχων είναι γενικά ήπιο και συνήθως δεν χρειάζεται θεραπεία.

Οι θειαζίδες μπορεί να μειώσουν την απέκκριση ασβεστίου στα ούρα και να προκαλέσουν διαλείπουσα

και ελαφρά αύξηση του ασβεστίου στον ορό επί απουσίας γνωστής διαταραχής του μεταβολισμού του

ασβεστίου.

Εκσεσημασμένη

υπερασβεστιαιμία

μπορεί

να

είναι

εκδήλωση

λανθάνοντος

υπερπαραθυρεοειδισμού. Οι θειαζίδες πρέπει να διακόπτονται πριν τη διενέργεια ελέγχου λειτουργίας των

παραθυρεοειδών.

Έχει αποδειχθεί ότι οι θειαζίδες αυξάνουν την αποβολή του μαγνησίου στα ούρα και μπορεί να

προκαλέσουν υπομαγνησιαιμία.

Ερυθηματώδης Λύκος:

Έχει αναφερθεί έξαρση ή ενεργοποίηση του συστηματικού ερυθηματώδους λύκου με τη χρήση θειαζιδών.

Μη μελανωματικός καρκίνος του δέρματος:

Σε δύο επιδημιολογικές μελέτες οι οποίες διενεργήθηκαν βάσει του Δανικού Εθνικού Μητρώου για τον

Καρκίνο παρατηρήθηκε αυξημένος κίνδυνος εμφάνισης μη μελανωματικού καρκίνου του δέρματος

(NMSC) [βασικοκυτταρικό καρκίνωμα (BCC) και καρκίνωμα του πλακώδους επιθηλίου (SCC)] σε

περίπτωση έκθεσης σε αυξανόμενη αθροιστική δόση υδροχλωροθειαζίδης. Η φωτοευαισθητοποιός δράση

της υδροχλωροθειαζίδης θα μπορούσε να δρα ως πιθανός μηχανισμός για την εμφάνιση μη μελανωματικού

καρκίνου του δέρματος.

Οι

ασθενείς

που

λαμβάνουν

υδροχλωροθειαζίδη

πρέπει

να

ενημερώνονται

για

τον

κίνδυνο

μη

μελανωματικού καρκίνου του δέρματος και να λαμβάνουν συστάσεις ώστε να ελέγχουν τακτικά το δέρμα

τους για τυχόν νέες βλάβες και να αναφέρουν άμεσα οποιεσδήποτε ύποπτες δερματικές βλάβες. Στους

ασθενείς πρέπει να συνιστάται η λήψη πιθανών προληπτικών μέτρων όπως περιορισμένη έκθεση στην

ηλιακή και στην υπεριώδη ακτινοβολία και, σε περίπτωση έκθεσης, η χρήση κατάλληλης προστασίας για

την ελαχιστοποίηση του κινδύνου εμφάνισης καρκίνου του δέρματος. Οι ύποπτες δερματικές βλάβες

πρέπει να υποβάλλονται άμεσα σε εξέταση ενδεχομένως συμπεριλαμβανομένης της ιστολογικής εξέτασης

βιοψίας. Σε ασθενείς που έχουν εμφανίσει μη μελανωματικό καρκίνο του δέρματος στο παρελθόν θα πρέπει

ενδεχομένως να επανεξεταστεί η χρήση της υδροχλωροθειαζίδης (βλέπε επίσης παράγραφο 4.8).

Χοριοειδής συλλογή, οξεία μυωπία και δευτερογενές γλαύκωμα κλειστής γωνίας:

Η σουλφοναμίδη ή τα παράγωγα της σουλφοναμίδης μπορεί να προκαλέσουν μια ιδιοσυγκρασιακού τύπου

αντίδραση η οποία οδηγεί σε χοριοειδή συλλογή με έλλειμμα του οπτικού πεδίου, παροδική μυωπία και

οξύ γλαύκωμα κλειστής γωνίας. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν οξεία έναρξη μειωμένης οπτικής

οξύτητας ή οφθαλμικό πόνο και συνήθως εμφανίζονται εντός ωρών έως εβδομάδων από την έναρξη του

φαρμάκου. Το οξύ γλαύκωμα κλειστής γωνίας μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη απώλεια όρασης, εάν δεν

αντιμετωπιστεί. Η πρωταρχική θεραπεία είναι η διακοπή της λήψης του φαρμάκου όσο το δυνατόν

γρηγορότερα. Ίσως χρειαστεί να εξεταστεί το ενδεχόμενο της άμεσης ιατρικής ή χειρουργικής θεραπείας

σύντομα, εάν η ενδοφθάλμια πίεση παραμένει

μη ελεγχόμενη. Οι παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη

οξέος γλαυκώματος κλειστής γωνίας μπορεί να περιλαμβάνουν ιστορικό αλλεργίας στη σουλφοναμίδη ή

στην πενικιλίνη.

Οξεία αναπνευστική τοξικότητα

Πολύ

σπάνια

σοβαρά

περιστατικά

οξείας

αναπνευστικής

τοξικότητας,

συμπεριλαμβανομένου

του

συνδρόμου

οξείας

αναπνευστικής

δυσχέρειας

(ARDS),

έχουν

αναφερθεί

μετά

τη

λήψη

υδροχλωροθειαζίδης. Το πνευμονικό οίδημα τυπικά εμφανίζεται εντός λεπτών έως ωρών μετά τη λήψη

υδροχλωροθειαζίδης.

Κατά

την

έναρξη

των

συμπτωμάτων

περιλαμβάνονται

δύσπνοια,

πυρετός,

πνευμονική αλλοίωση και υπόταση. Εάν πιθανολογείται διάγνωση ARDS, το X θα πρέπει να διακόπτεται

και να χορηγείται η κατάλληλη θεραπεία. Η υδροχλωροθειαζίδη δεν θα πρέπει να χορηγείται σε ασθενείς

οι οποίοι είχαν προηγουμένως παρουσιάσει ARDS μετά τη λήψη υδροχλωροθειαζίδης.

Δοκιμασία αντι-ντόπινγκ :

Η υδροχλωροθειαζίδη που περιέχεται σ’αυτό το σκεύασμα μπορεί να προκαλέσει θετικό αναλυτικό

αποτέλεσμα σε δοκιμασία αντι-ντόπινγκ.

Άλλα:

Σε ασθενείς με ή χωρίς ιστορικό αλλεργίας ή βρογχικού άσθματος μπορεί να παρατηρηθούν αντιδράσεις

ευαισθησίας.

Περιπτώσεις αντιδράσεων φωτοευαισθησίας έχουν αναφερθεί με θειαζιδικά διουρητικά (βλέπε παράγραφο

4.8). Εάν αντιδράσεις φωτοευαισθησίας συμβούν κατά τη διάρκεια της θεραπείας, συνιστάται η διακοπή

της θεραπείας. Εάν η επαναχορήγηση του διουρητικού κρίνεται αναγκαία, συνιστάται η προστασία των

περιοχών που εκτίθενται στο ήλιο ή στο τεχνικό φως UVA.

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΖΟΦΕΝΟΠΡΙΛΗΣ/ΥΔΡΟΧΛΩΡΟΘΕΙΑΖΙΔΗΣ

Επιπλέον

των

προειδοποιήσεων

που

σχετίζονται

με

το

κάθε

συστατικό

μεμονωμένα,

πρέπει

να

επισημανθούν τα παρακάτω :

Κύηση:

Το ZOFEPRIL-PLUS δεν συνιστάται κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου της κύησης (βλέπε

παράγραφο 4.6).

Ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια:

Έχοντας υπόψη τις δράσεις της ζοφενοπρίλης και της υδροχλωροθειαζίδης σε ασθενείς με μειωμένη

νεφρική λειτουργία το ZOFEPRIL-PLUS δεν πρέπει να χορηγείται σε ασθενείς με μέτρια έως σοβαρή

νεφρική ανεπάρκεια (κάθαρση κρεατινίνης < 45ml/min).

Κίνδυνος υποκαλιαιμίας:

Ο συνδυασμός ενός αναστολέα ΜΕΑ με ένα θειαζιδικό διουρητικό δεν αποκλείει την εμφάνιση

υποκαλιαιμίας. Πρέπει να γίνεται τακτική παρακολούθηση του καλίου στον ορό.

Δυσανεξία στη γαλακτόζη, ανεπάρκεια Lapp λακτάσης, δυσαπορρόφηση γλυκόζης – γαλακτόζης:

Αυτό

το προϊόν περιέχει λακτόζη. Ασθενείς με σπάνια κληρονομικά προβλήματα δυσανεξίας στη γαλακτόζη,

ανεπάρκειας Lapp λακτάσης ή δυσαπορρόφησης γλυκόζης – γαλακτόζης δεν πρέπει να λαμβάνουν αυτό

το φάρμακο.

4.5

Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης

ΖΟΦΕΝΟΠΡΙΛΗ

Φάρμακα που αυξάνουν τον κίνδυνο αγγειοοιδήματος

Η ταυτόχρονη χρήση αναστολέων ΜΕΑ με sacubtril/valsatran αντενδείκνυται, καθώς αυξάνει τον

κίνδυνο εμφάνισης αγγειοοιδήματος (βλέπε παράγραφο 4.3 και 4.4).

Η ταυτόχρονη χρήση αναστολέων ΜΕΑ με racecadotril, αναστολείς mTOR (π.χ. sirolimus,

everolimus, temsirolimus) και vildagliptin μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένο κίνδυνο για αγγειοοίδημα

(βλέπε παράγραφο 4.4).

Δεν συνιστάται συγχορήγηση

Καλιοσυντηρητικά διουρητικά, συμπληρώματα καλίου,υποκατάστατα άλατος που περιέχουν κάλιο ή άλλοι

παράγοντες που αυξάνουν το κάλιο του ορού:

Αν

και

τα

επίπεδα

καλίου

του

ορού

συνήθως

παραμένουν

εντός

των

φυσιολογικών

ορίων,

υπερκαλιαιμία

μπορεί

να

εμφανισθεί

σε

μερικούς

ασθενείς

που

υποβλήθηκαν

σε

θεραπεία

με

ζοφενοπρίλη. Τα καλιοσυντηρητικά διουρητικά (π.χ. σπιρονολακτόνη, τριαμτερένη ή αμιλορίδη),

συμπληρώματα καλίου ή υποκατάστατα αλάτων που περιέχουν κάλιο μπορεί να οδηγήσουν σε

σημαντική αύξηση του καλίου του ορού. Προσοχή πρέπει επίσης να δίδεται όταν η ζοφενοπρίλη

συγχορηγείται με άλλους παράγοντες οι οποίοι αυξάνουν το κάλιο του ορού, όπως τριμεθοπρίμη και

κο-τριμοξαζόλη (τριμεθοπρίμη/σουλφαμεθοξαζόλη) καθώς η τριμεθοπρίμη είναι γνωστό ότι ενεργεί ως

καλιοσυντηρητικό διουρητικό όπως η αμιλορίδη. Ως εκ τούτου, ο συνδυασμός της ζοφενοπρίλης με τα

προαναφερθέντα

φάρμακα

δεν

συνιστάται.

Εάν

συγχορήγηση

ενδείκνυται

θα

πρέπει

να

χρησιμοποιούνται με προσοχή και με συχνή παρακολούθηση του καλίου του ορού.

Αναστολείς ΜΕΑ, αποκλειστές των υποδοχεών της αγγειοτενσίνης ΙΙ ή αλισκιρένης:

Τα δεδομένα από κλινικές μελέτες έχουν δείξει ότι ο διπλός αποκλεισμός του συστήματος ρενίνης –

αγγειοτενσίνης

αλδοστερόνης

(RAAS)

μέσω

της

συνδυασμένης

χρήσης

αναστολέων

ΜΕΑ,

αποκλειστών των υποδοχέων αγγειοτενσίνης ΙΙ ή αλισκιρένης συσχετίζεται με υψηλότερη συχνότητα

ανεπιθύμητων συμβάντων όπως η υπόταση, η υπερκαλιαιμία και η μειωμένη νεφρική λειτουργία

(περιλαμβανομένης της οξείας νεφρικής ανεπάρκειας) σε σύγκριση με τη χρήση ενός μόνου παράγοντα

που δρα στο σύστημα ρενίνης – αγγειοτενσίνης – αλδοστερόνης (RAAS) (βλέπε παραγράφους 4.3, 4.4

και 5.1).

Συγχορήγηση που απαιτεί προσοχή

Διουρητικά (θειαζίδες ή διουρητικά της αγκύλης) :

Προηγηθείσα θεραπεία με μεγάλες δόσεις διουρητικών μπορεί να προκαλέσει υπογκαιμία και να

αυξήσει τον κίνδυνο υπότασης στην έναρξη θεραπείας με ζοφενοπρίλη (βλέπε παράγραφο 4.4.). Η

υποτασική δράση μπορεί να μειωθεί με την διακοπή του διουρητικού, με αύξηση του όγκου ή της

πρόσληψης άλατος ή έναρξη θεραπείας με μικρή δόση ζοφενοπρίλης.

Αναισθητικά

Οι αναστολείς ΜΕΑ μπορεί να εντείνουν το υποτασικό αποτέλεσμα των αναισθητικών φαρμάκων.

Ναρκωτικά / Τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά/Αντιψυχωσικά / Βαρβιτουρικά

Μπορεί να εμφανιστεί ορθοστατική υπόταση.

Άλλες αντιϋπερτασικές ουσίες (π.χ. β-αποκλειστές, α-αποκλειστές, ανταγωνιστές ασβεστίου)

Μπορεί να προκαλέσουν αθροιστικά υποτασικά αποτελέσματα ή ενίσχυση της δράσης. Θεραπεία με

νιτρογλυκερίνη και άλλα νιτρώδη ή άλλα αγγειοδιασταλτικά θα πρέπει να γίνεται με προσοχή.

Σιμετιδίνη

Μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο υποτασικού αποτελέσματος.

Κυκλοσπορίνη

Υπερκαλιαιμία μπορεί να εμφανιστεί κατά τη διάρκεια ταυτόχρονης χρήσης αναστολέων ΜΕΑ με

κυκλοσπορίνη. Συνιστάται η παρακολούθηση του καλίου του ορού.

Ηπαρίνη

Υπερκαλιαιμία μπορεί να εμφανιστεί κατά τη διάρκεια ταυτόχρονης χρήσης αναστολέων ΜΕΑ με

ηπαρίνη. Συνιστάται η παρακολούθηση του καλίου του ορού.

Αλλοπουρινόλη, προκαϊναμίδη, συστημικά κορτικοστεροειδή, κυτταροστατικοί ή ανοσοκατασταλτικοί

παράγοντες

Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος αντιδράσεων υπερευαισθησίας όταν συγχορηγούνται α-ΜΕΑ. Δεδομένα

από

άλλους

α-ΜΕΑ

έδειξαν

ότι

υπάρχει

αυξημένος

κίνδυνος

λευκοπενίας

όταν

χορηγούνται

ταυτόχρονα.

Αντιδιαβητικά

Σπάνια σε διαβητικούς οι αναστολείς ΜΕΑ μπορεί να επιτείνουν την υπογλυκαιμική δράση της

ινσουλίνης και των από του στόματος αντιδιαβητικών όπως η σουλφονυλουρία. Σε τέτοιες περιπτώσεις

μπορεί να είναι απαραίτητη η μείωση της δόσης των αντιδιαβητικών στη διάρκεια της θεραπείας με α-

ΜΕΑ.

Αιμοκάθαρση με μεμβράνες υψηλής ροής

Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος αναφυλακτικών αντιδράσεων όταν χορηγούνται ταυτόχρονα α-ΜΕΑ.

Συμπαθομιμητικά

Μπορεί

να

μειώσουν

το

αντιυπερτασικό

αποτέλεσμα

των

α-ΜΕΑ.

Οι

ασθενείς

πρέπει

να

παρακολουθούνται προσεκτικά για να επιβεβαιωθεί η επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος

.

Αντιόξινα

Μειώνουν την βιοδιαθεσιμότητα των α-ΜΕΑ.

Τροφή :

Μπορεί να μειώσει τον ρυθμό αλλά όχι την έκταση της απορρόφησης της ζοφενοπρίλης.

Χρυσό:

Νιτριτοϊδείς αντιδράσεις (συμπτώματα αγγειοδιαστολής συμπεριλαμβανομένων εξάψεων, ναυτίας,

ζάλης και υπότασης, τα οποία μπορεί να είναι πολύ σοβαρά) μετά από ενέσιμο χρυσό (για

παράδειγμα, νάτριο aurothiomalate) έχουν συχνότερα αναφερθεί σε ασθενείς που λαμβάνουν

θεραπεία με αναστολείς ΜΕΑ.

Πρόσθετες πληροφορίες:

Ένζυμα CYP

Δεν υπάρχουν κλινικά δεδομένα για την αλληλεπίδραση της ζοφενοπρίλης με άλλες δραστικές ουσίες

που μεταβολίζονται από CYP ένζυμα. Παρόλα αυτά in vitro μεταβολικές μελέτες με ζοφενοπρίλη

έδειξαν ότι δεν υπάρχει ισχυρή αλληλεπίδραση με φάρμακα που μεταβολίζονται από CYP ένζυμα.

ΥΔΡΟΧΛΩΡΟΘΕΙΑΖΙΔΗ

Συγχορήγηση που απαιτεί προσοχή

Χολεστυραμίνη και ρητίνες κολεστιπόλης

Η απορρόφηση της υδροχλωροθειαζίδης μειώνεται από την παρουσία ρητινών ανταλλαγής ανιόντων.

Μία δόση είτε χολεστυραμίνης είτε ρητινών κολεστιπόλης δεσμεύουν την υδροχλωροθειαζίδη και

μειώνουν την απορρόφηση από τον γαστρεντερικό σωλήνα μέχρι 85% και 43%, αντίστοιχα. Τα

σουλφοναμιδικά διουρητικά πρέπει να λαμβάνονται τουλάχιστον μία ώρα πριν ή τέσσερις με έξι ώρες

μετά την λήψη αυτών των φαρμάκων

.

Κορτικοστεροειδή, ACTH, αμφοτερικίνη Β (παρεντερικώς), καρβενοξολόνη, καθαρτικά διεγείροντα την

εντερική κινητικότητα

Μπορεί να επιτείνουν την απώλεια ηλεκτρολυτών κυρίως την υποκαλιαιμία, όταν χορηγούνται

ταυτόχρονα με υδροχλωροθειαζίδη.

Άλατα ασβεστίου

Όταν συγχορηγούνται με θειαζιδικά διουρητικά μπορεί να προκαλέσουν αύξηση των επιπέδων του

ασβεστίου ορού, επειδή μειώνεται η απέκκρισή του.

Καρδιακοί γλυκοζίδες

Η υποκαλιαιμία ή η υπομαγνησιαιμία που προκαλούν οι θειαζίδες ευνοούν τις καρδιακές αρρυθμίες

που προκαλούνται από τη δακτυλίτιδα

.

Φαρμακευτικά προϊόντα σχετιζόμενα με κοιλιακή ταχυκαρδία δίκην ριπιδίου (torsade de pointes)

Λόγω του κινδύνου υποκαλιαιμίας πρέπει να δίδεται προσοχή, όταν υδροχλωροθειαζίδη συγχορηγείται

με φαρμακευτικά προϊόντα που σχετίζονται με torsade de pointes, π.χ ορισμένα αντιαρρυθμικά,

ορισμένα αντιψυχωτικά και άλλα φαρμακευτικά προϊόντα γνωστά ότι προκαλούν torsade de pointes.

Αγγειοσυσπαστικές αμίνες (πχ αδρεναλίνη)

Πιθανή μειωμένη απόκριση στις αγγειοσυσπαστικές αμίνες, αλλά όχι τόσο που να απαγορεύεται η

χρήση τους με υδροχλωροθειαζίδη.

Μη αποπολωτικά μυοχαλαρωτικά (πχ τουβοκουραρίνη)

Πιθανή αυξημένη απόκριση στα μυοχαλαρωτικά όταν χρησιμοποιούνται με υδροχλωροθειαζίδη

.

Αμανταδίνη

Η θειαζίδη μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο των ανεπιθύμητων δράσεων που προκαλεί η αμανταδίνη.

Φαρμακευτικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται στη θεραπεία της ουρικής αρθρίτιδας (προβενεσίδη,

σουλφυνπυραζόνη, αλλοπουρινόλη)

Μπορεί

να

είναι

απαραίτητη

προσαρμογή

της

δόσης

των

ουρικοζουριτικών

φαρμακευτικών

προϊόντων, καθώς η υδροχλωροθειαζίδη μπορεί να αυξήσει τα επίπεδα του ουρικού οξέος στον ορό.

Αύξηση της δόσης της προβενεσίδης ή της σουλφυνπυραζόνης μπορεί να είναι αναγκαία. Η

συγχορήγηση

θειαζιδικών

διουρητικών

μπορεί

να

αυξήσει

την

επίπτωση

των

αντιδράσεων

υπερευαισθησίας στην αλλοπουρινόλη.

Πρόσθετες πληροφορίες

Αλληλεπιδράσεις με εργαστηριακές εξετάσεις : Λόγω των δράσεων τους στο μεταβολισμό του

ασβεστίου, οι θειαζίδες μπορεί να επηρεάζουν τις δοκιμασίες της λειτουργίας των παραθυρεοειδών.

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΖΟΦΕΝΟΠΡΙΛΗΣ / ΥΔΡΟΧΛΩΡΟΘΕΙΑΖΙΔΗΣ

Πέρα των αλληλεπιδράσεων που σχετίζονται με κάθε συστατικό χωριστά, πρέπει να σημειωθούν και

τα κατωτέρω :

Δεν συνίσταται συγχορήγηση

Λίθιο

Ταυτόχρονη χρήση θειαζιδικών διουρητικών μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο τοξικότητας του λιθίου και

να επιτείνει τον ήδη αυξημένο κίνδυνο τοξικότητας του λιθίου με τους αναστολείς ΜΕΑ. Ως εκ τούτου

το ZOFEPRIL-PLUS δεν συνιστάται μαζί με λίθιο και αν ο συνδυασμός θεωρείται αναγκαίος, πρέπει

να παρακολουθούνται προσεκτικά τα επίπεδα λιθίου ορού

.

Κλινική χημεία

Οι θειαζίδες μπορεί να μειώσουν επίπεδα PBI (ιωδιούχα δεσμευμένα με πρωτεΐνες) ορού χωρίς σημεία

δυσλειτουργίας του θυρεοειδούς.

Συγχορήγηση που απαιτεί προσοχή

Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (ΜΣΑΦ) (συμπεριλαμβανομένου του ASA ≥ 3g/ημέρα)

Η χορήγηση μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών παραγόντων μπορεί να μειώσει την αντιυπερτασική

δράση των αναστολέων ΜΕΑ και των διουρητικών. Επιπλέον, έχει περιγραφεί ότι τα ΜΣΑΦ και οι α-

ΜΕΑ ασκούν μία αθροιστική δράση στην αύξηση του καλίου ορού ενώ η νεφρική λειτουργία μπορεί

να ελαττωθεί. Αυτά τα αποτελέσματα είναι καταρχήν αναστρέψιμα και συμβαίνουν κυρίως σε ασθενείς

με μειωμένη νεφρική λειτουργία. Σπάνια μπορεί να συμβεί οξεία νεφρική ανεπάρκεια, ιδίως σε ασθενείς

με επηρεασμένη νεφρική λειτουργία όπως ηλικιωμένους ή αφυδατωμένους ασθενείς.

Αλκοόλ

Ενισχύει την υποτασική δράση των α-ΜΕΑ και της υδροχλωροθειαζίδης.

Τριμεθοπρίμη

Ταυτόχρονη χορήγηση α-ΜΕΑ και θειαζίδης με τριμεθοπρίμη αυξάνει τον κίνδυνο υπερκαλιαιμίας

.

4.6

Γονιμότητα, κύηση και γαλουχία

Κύηση

Ζοφενοπρίλη και υδροχλωροθειαζίδη

Δεδομένων των επιπτώσεων των επιμέρους συστατικών αυτού του προϊόντος συνδυασμού κατά την

κύηση, η χορήγηση του ZOFEPRIL-PLUS δεν συνιστάται κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου της

κύησης (βλέπε παράγραφο 4.4). Η χορήγηση του ZOFEPRIL-PLUS αντενδείκνυται κατά τη διάρκεια

του δευτέρου και του τρίτου τριμήνου της κύησης (βλέπε παραγράφους 4.3. και 4.4.).

Ζοφενοπρίλη

Η χρήση των α-ΜΕΑ δεν συνιστάται κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου της κύησης (βλέπε

παράγραφο 4.4.). Η χρήση των αναστολέων ΜΕΑ αντενδείκνυται κατά τη διάρκεια του δευτέρου και

του τρίτου τριμήνου της κύησης (βλέπε παραγράφους 4.3 και 4.4.).

Επιδημιολογικά δεδομένα σχετικά με τον κίνδυνο τερατογένεσης μετά την έκθεση σε αναστολείς ΜΕΑ

κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου της κύησης δεν έχουν οριστικοποιηθεί, εντούτοις μία μικρή

αύξηση του κινδύνου δεν μπορεί να αποκλεισθεί.

Εκτός εάν η συνεχιζόμενη θεραπεία με αναστολείς ΜΕΑ θεωρείται βασική, οι ασθενείς που σχεδιάζουν

μία επερχόμενη εγκυμοσύνη πρέπει να αλλάξουν σε εναλλακτικές αντιυπερτασικές θεραπείες οι οποίες

έχουν καθιερωμένο προφίλ ασφάλειας χρήσης κατά την εγκυμοσύνη. Όταν διαγνωσθεί εγκυμοσύνη,

η θεραπεία με αναστολείς ΜΕΑ πρέπει να διακοπεί αμέσως, και, αν είναι απαραίτητο μία εναλλακτική

θεραπεία να ξεκινήσει.

Έκθεση σε θεραπεία με αναστολείς ΜΕΑ κατά τη διάρκεια του δευτέρου και του τρίτου τριμήνου της

κύησης είναι γνωστό ότι προκαλεί εμβρυοτοξικότητα (μειωμένη νεφρική λειτουργία, ολιγοϋδράμνιο,

επιβράδυνση της οστεοποίησης του κρανίου) και νεογνική τοξικότητα (νεφρική ανεπάρκεια, υπόταση,

υποκαλιαιμία). (Βλέπε παράγραφο 5.3.)

Σε περίπτωση που συμβεί έκθεση σε αναστολείς ΜΕΑ από το δεύτερο τρίμηνο της εγκυμοσύνης,

συνιστάται υπερηχογραφικός έλεγχος της νεφρικής λειτουργίας και του κρανίου.

Βρέφη των οποίων οι μητέρες έχουν λάβει αναστολείς MEA πρέπει να παρακολουθούνται στενά για

υπόταση (βλέπε παραγράφους 4.3 και 4.4).

Υδροχλωροθειαζίδη

Υπάρχει περιορισμένη εμπειρία με την υδροχλωροθειαζίδη κατά τη διάρκεια της κύησης, ιδιαίτερα

κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου. Οι μελέτες σε ζώα είναι ανεπαρκείς.

Η υδροχλωροθειαζίδη διαπερνά τον πλακούντα. Με βάση τον φαρμακολογικό μηχανισμό δράσης

της υδροχλωροθειαζίδης, η χρήση της κατά τη διάρκεια του δευτέρου και του τρίτου

τριμήνου μπορεί να διακινδυνέψει την εμβρυοπλακουντιακή αιμάτωση και μπορεί να

προκαλέσει εμβρυϊκές και βρεφικές επιδράσεις

όπως ίκτερο, διαταραχές ισορροπίας των

ηλεκτρολυτών και θρομβοκυτοπενία.

Η υδροχλωροθειαζίδη δεν πρέπει να χορηγείται για οίδημα κύησης, υπέρταση κύησης

προεκλαμψία λόγω του κινδύνου μείωσης του όγκου πλάσματος και υποαιμάτωσης του

πλακούντα, χωρίς ευεργετική επίδραση στην πορεία της νόσου.

Η υδροχλωροθειαζίδη δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για την ιδιοπαθή υπέρταση σε έγκυες γυναίκες

εκτός από σπάνιες περιπτώσεις όπου δεν μπορεί να χορηγηθεί άλλη θεραπεία.

Θηλασμός

Επειδή δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες όσον αφορά τη χρήση του ZOFEPRIL-PLUS

κατά τη διάρκεια του θηλασμού, το ZOFEPRIL-PLUS δεν συνιστάται και εναλλακτικές

θεραπείες με καλύτερα καθιερωμένο προφίλ ασφάλειας είναι προτιμότερες, ιδιαίτερα κατά το

θηλασμό ενός νεογέννητου ή πρόωρου βρέφους.

Υδροχλωροθειαζίδη

Η υδροχλωροθειαζίδη εκκρίνεται στο ανθρώπινο γάλα σε μικρές ποσότητες. Οι θειαζίδες σε υψηλές

δόσεις που προκαλούν έντονη διούρηση μπορούν να αναστείλουν την παραγωγή γάλατος. Η χρήση του

ZOFEPRIL-PLUS

κατά

τη

διάρκεια

του

θηλασμού

δεν

συνιστάται.

Αν

το

ZOFEPRIL-PLUS

χρησιμοποιείται κατά τον θηλασμό, οι δόσεις θα πρέπει να παραμείνουν οι μικρότερες δυνατές.

4.7

Επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων

Δεν έχουν γίνει μελέτες για την επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων. Όταν

οδηγείτε ή χειρίζεστε μηχανήματα, πρέπει να λαμβάνετε υπόψη σας ότι μπορεί περιστασιακά να

εμφανιστούν υπνηλία, ζάλη ή κόπωση.

4.8

Ανεπιθύμητες ενέργειες

Σε ελεγχόμενες κλινικές μελέτες, όπου έλαβαν μέρος 597 ασθενείς και οι οποίοι τυχαιοποιήθηκαν να

λάβουν υδροχλωροθειαζίδη συν ζοφενοπρίλη, δεν παρατηρήθηκαν ανεπιθύμητες αντιδράσεις που να

αποδίδονται στον συνδυασμό αυτών των φαρμάκων.

Οι ανεπιθύμητες αντιδράσεις έχουν περιοριστεί σ’αυτές που αναφέρθηκαν προηγουμένως για την

ασβεστούχο ζοφενοπρίλη ή την υδροχλωροθειαζίδη.

Η πιθανότητα εμφάνισης ανεπιθύμητων ενεργειών δεν σχετίζεται με το φύλο ή την ηλικία των ασθενών.

Πινακοποιημένη λίστα των ανεπιθύμητων ενεργειών

Στον παρακάτω πίνακα αναγράφονται όλες οι ανεπιθύμητες ενέργειες που έχουν αναφερθεί κατά τη

διάρκεια

κλινικών

μελετών

που

πιθανώς

να

σχετίζονται

με

τη

θεραπεία

ζοφενοπρίλης/υδροχλωροθειαζίδης 30/12,5 mg.

Ταξινομούνται κατά κατηγορία οργανικού συστήματος ανάλογα με τη συχνότητα εμφάνισης ως

ακολούθως: πολύ συχνές (≥1/10); συχνές (≥1/100, <1/10); όχι συχνές (≥1/1,000, ≤1/100); σπάνιες

(≥1/10,000, ≤1/1,000); πολύ σπάνιες (≤1/10,000).

MedDRA

Οργανικό σύστημα

Ανεπιθύμητες ενέργειες

Συχνότητα

Μολύνσεις και παρασιτώσεις

Λοίμωξη

Όχι συχνές

Βρογχίτιδα

Όχι συχνές

Φαρυγγίτιδα

Όχι συχνές

Διαταραχές

μεταβολισμού

και θρέψης

Υπερχοληστερολαιμία

Όχι συχνές

Υπεργλυκαιμία

Όχι συχνές

Υπερλιπιδαιμία

Όχι συχνές

Υποκαλιαιμία,

Όχι συχνές

Υπερκαλιαιμία

Όχι συχνές

Υπερουριχαιμία

Όχι συχνές

Διαταραχές

νευρικού

συστήματος

Ζάλη

Συχνές

Κεφαλαλγία

Συχνές

Υπνηλία

Όχι συχνές

Συγκοπή

Όχι συχνές

Υπερτονία

Όχι συχνές

Ψυχιατρικές διαταραχές

Αϋπνία

Όχι συχνές

Καρδιακές διαταραχές

Στηθάγχη

Όχι συχνές

Κολπική μαρμαρυγή

Όχι συχνές

Έμφραγμα μυοκαρδίου

Όχι συχνές

Αίσθηση παλμών

Όχι συχνές

Αγγειακές διαταραχές

Ερυθρότητα προσώπου

Όχι συχνές

Υπόταση

Όχι συχνές

Υπέρταση

Όχι συχνές

Διαταραχές

του

αναπνευστικού, του θώρακα

και του μεσοθωράκιου

Βήχας

Συχνές

Δύσπνοια

Όχι συχνές

Διαταραχές

γαστρεντερικού

συστήματος

Ναυτία

Όχι συχνές

Δυσπεψία

Όχι συχνές

Γαστρίτιδα

Όχι συχνές

Ουλίτιδα

Όχι συχνές

Ξηρότητα στόματος

Όχι συχνές

Κοιλιακό άλγος

Όχι συχνές

Διαταραχές

του

δέρματος

και του υποδόριου ιστού

Αγγειοοίδημα

Όχι συχνές

Ψωρίαση

Όχι συχνές

Ακμή

Όχι συχνές

Ξηρότητα του δέρματος

Όχι συχνές

Κνησμός

Όχι συχνές

Κνίδωση

Όχι συχνές

Διαταραχές

του

μυοσκελετικού

συστήματος

και του συνδετικού ιστού

Πόνος στην πλάτη

Όχι συχνές

Διαταραχές

του

ουροποιητικού και νεφρικού

συστήματος

Πολυουρία

Όχι συχνές

Γενικές

διαταραχές

και

καταστάσεις

του

σημείου

χορήγησης

Αδυναμία

Όχι συχνές

Συμπτώματα γρίπης

Όχι συχνές

Περιφερικό οίδημα

Όχι συχνές

Διαταραχές

αναπαραγωγικού

συστήματος και μαστών

Στυτική δυσλειτουργία

Όχι συχνές

Εργαστηριακές παράμετροι

Αύξηση της κρεατινίνης

Όχι συχνές

Μη

φυσιολογικές

τιμές

των ηπατικών ενζύμων

Όχι συχνές

Επιπλέον πληροφορίες για καθένα από τα συστατικά του

Ανεπιθύμητες ενέργειες γνωστές από τη χορήγηση του κάθε συστατικού χωριστά ως μονοθεραπεία,

μπορεί να εμφανισθούν κατά τη διάρκεια θεραπείας με ZOFEPRIL-PLUS.

ΖΟΦΕΝΟΠΡΙΛΗ

Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες τυπικές των α-ΜΕΑ που εμφανίσθηκαν στις κλινικές

μελέτες σε ασθενείς υπό θεραπεία με ζοφενοπρίλη ήταν οι ακόλουθες:

MedDRA

Οργανικό σύστημα

Ανεπιθύμητες ενέργειες

Συχνότητα

Διαταραχές νευρικού

συστήματος

Ζάλη

Συχνές

Κεφαλαλγία

Συχνές

Διαταραχές του

αναπνευστικού,

θωρακικού και

μεσοθωράκιου

Βήχας

Συχνές

Γαστρεντερικές

διαταραχές

Ναυτία

Συχνές

Έμετος

Συχνές

Δερματικές διαταραχές και

διαταραχές των υποδόριων

ιστών

Εξάνθημα

Όχι συχνές

Αγγειοοίδημα

Σπάνιες

Μυοσκελετικές και

διαταραχές των

συνδετικών ιστών

Μυϊκές συσπάσεις

Όχι συχνές

Γενικές διαταραχές και

συνθήκες χορήγησης

Κούραση

Συχνές

Ασθένεια

Όχι συχνές

Οι ακόλουθες ανεπιθύμητες ενέργειες έχει παρατηρηθεί ότι σχετίζονται με τη θεραπεία α-ΜΕΑ:

Διαταραχές του αιμοποιητικού και του λεμφικού συστήματος

Σε λίγους ασθενείς ακοκκιοκυτταραιμία και πανκυτταροπενία μπορεί να συμβεί.

Υπάρχουν αναφορές αιμολυτικής αναιμίας σε ασθενείς με ανεπάρκεια της γλυκόζο-6-φωσφορικής

αφυδρογονάσης.

Διαταραχές του ενδοκρινικού συστήματος

Δεν είναι γνωστή, απρόσφορη έκκριση αντιδιουρητικής ορμόνης.

Διαταραχές μεταβολισμού και θρέψης

Πολύ σπάνια υπογλυκαιμία.

Ψυχιατρικές διαταραχές

Σπάνια, κατάθλιψη, μεταβολή της διάθεσης, διαταραχές ύπνου, κατάσταση σύγχυσης.

Διαταραχές νευρικού συστήματος

Ενίοτε παραισθησία, δυσγευσία, διαταραχή ισορροπίας.

Οφθαλμικές

διαταραχές:

Σπάνια, θάμβος όρασης.

Διαταραχές των ώτων και λαβυρίνθου

Σπάνια, εμβοές.

Καρδιακές διαταραχές

Μεμονωμένες περιπτώσεις ταχυκαρδίας, αίσθημα παλμών, αρρυθμίες, στηθάγχη, έμφραγμα

μυοκαρδίου έχουν αναφερθεί για τους α-ΜΕΑ σε συνδυασμό με υπόταση.

Αγγειακές διαταραχές

Σοβαρή υπόταση έχει συμβεί μετά την έναρξη ή την αύξηση της θεραπείας. Αυτό συμβαίνει

ιδιαίτερα σε ορισμένες ομάδες κινδύνου (βλέπε Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη

χρήση). Σε συνδυασμό με την υπόταση, συμπτώματα όπως ζάλη, αίσθημα αδυναμίας, προβλήματα

όρασης, σπάνια διαταραχές συνείδησης (συγκοπή).

Σπάνια εμφάνιση εξάψεων.

Διαταραχές του αναπνευστικού, του θώρακα και του μεσοθωράκιου

Σπάνια έχουν αναφερθεί δύσπνοια, ιγμορίτιδα, ρινίτιδα, γλωσσίτιδα, βρογχίτιδα και βρογχόσπασμος

Οι α-ΜΕΑ έχουν συσχετισθεί με την έναρξη αγγειονευρωτικού οιδήματος σε ένα μικρό υποσύνολο

ασθενών που αφορούν το πρόσωπο και τους ιστούς στοματοφάρυγγα.

Σε μεμονωμένες περιπτώσεις, έχει αναφερθεί αγγειονευρωτικό οίδημα των ανωτέρω

αναπνευστικών οδών που έχει προκαλέσει θανατηφόρο απόφραξη των αναπνευστικών οδών.

Διαταραχές του γαστρεντερικού συστήματος

Περιστασιακά μπορεί να εμφανιστούν κοιλιακό άλγος, διάρροια, δυσκοιλιότητα και ξηρότητα

στόματος.

Έχουν περιγραφεί μεμονωμένες περιπτώσεις παγκρεατίτιδας και ειλεού που συσχετίζονται με τους α-

ΜΕΑ,

Πολύ σπάνια έχουν αναφερθεί αγγειοοίδημα εντέρου.

Διαταραχές του ήπατος και των χοληφόρων

Έχουν περιγραφεί μεμονωμένες περιπτώσεις χολοστατικού ίκτερου και ηπατίτιδας που συσχετίζονται

με τους α-ΜΕΑ.

Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού

Περιστασιακά αλλεργικές και υπερευαισθησίας αντιδράσεις μπορεί να εμφανιστούν όπως κνησμός,

κνίδωση,

ποικιλόμορφο

ερύθημα,

σύνδρομο

Stevens

Johnson,

τοξική

επιδερμική

νεκρόλυσης,

εξανθηματική ψωρίαση, αλωπεκία.

Αυτές μπορεί να συνοδεύονται από πυρετό, μυαλγίες, αρθραλγίες, ηοσινωφιλία, και/ή αυξημένο τίτλο

αντιπυρηνικών αντισωμάτων.

Σπάνια έχει αναφερθεί αυξημένη εφίδρωση.

Διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού

Περιστασιακά έχει αναφερθεί μυαλγία.

Διαταραχές των νεφρών και των ουροφόρων οδών

Νεφρική ανεπάρκεια μπορεί να εμφανισθεί ή και να επιδεινωθεί. Οξεία νεφρική ανεπάρκεια έχει

αναφερθεί (βλέπε ιδιαίτερες προειδοποιήσεις και προφυλάξεις). Σπάνια μπορεί να εμφανισθούν

διαταραχές ούρησης.

Διαταραχές αναπαραγωγικού συστήματος και μαστών

Σπάνια, στυτική δυσλειτουργία.

Γενικές διαταραχές και καταστάσεις του σημείου χορήγησης

Πολύ σπάνια περιφερικό οίδημα και πόνος στον θώρακα

Παρακλινικές εξετάσεις

Μπορεί να εμφανισθούν αύξηση της ουρίας αίματος και της κρεατινίνης του πλάσματος, αναστρέψιμη

με τη διακοπή της θεραπείας, ειδικά όταν υπάρχει νεφρική ανεπάρκεια, σοβαρή καρδιακή ανεπάρκεια,

και νεφροαγγειακή υπέρταση. Σε μερικούς ασθενείς έχουν αναφερθεί μείωση της αιμοσφαιρίνης, του

αιματοκρίτη, των αιμοπεταλίων και των λευκών αιμοσφαιρίων. Επίσης έχουν αναφερθεί αύξηση των

επιπέδων των ηπατικών ενζύμων ορού και της χολερυθρίνης.

ΥΔΡΟΧΛΩΡΟΘΕΙΑΖΙΔΗ

Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που έχουν αναφερθεί με τη χρήση μόνο υδροχλωροθειαζίδης περιλαμβάνουν

τα ακόλουθα :

Νεοπλάσματα καλοήθη, κακοήθη και μη καθορισμένα (περιλαμβάνονται κύστες και πολύποδες)

Συχνότητα “Μη γνωστή”: Μη μελανωματικός καρκίνος του δέρματος (βασικοκυτταρικό καρκίνωμα

και καρκίνωμα του πλακώδους επιθηλίου)

Μη μελανωματικός καρκίνος του δέρματος: Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων από επιδημιολογικές

μελέτες έχει παρατηρηθεί συσχέτιση μεταξύ υδροχλωροθειαζίδης και μη μελανωματικού καρκίνου

του δέρματος εξαρτώμενη από αθροιστική δόση υδροχλωροθειαζίδης (βλέπε επίσης παραγράφους 4.4

και 5.1).

Διαταραχές του αίμοποιητικού και του λεμφικού συστήματος

Λευκοπενία, ουδετεροπενία,ακκοκιοκυταραιμία, θρομβοκυττοπενία, απλαστική αναιμία, αιμολυτική

αναιμία, καταστολή του μυελού των οστών.

Διαταραχές ανοσοποιητικού συστήματος

Αντιδράσεις αναφυλαξίας

Διαταραχές μεταβολισμού και θρέψης

Ανορεξία, εφίδρωση, ουρική αρθρίτιδα, σακχαρώδης διαβήτης, μεταβολική αλκάλωσης,

υπερουριχαιμία, διαταραχές ηλεκτρολυτών (συμπεριλαμβανομένου υπονατριαιμία,

υποκαλιαιμία, υπομαγνησιαιμία, υποχλωραιμία, υπερασβεστιαιμία), υπεργλυκαιμία,

υπεραμυλασαιμία.

Ψυχιατρικές διαταραχές

Απάθεια, κατάστασης σύγχυσης, κατάθλιψη, νευρικότητα, ανησυχία,

διαταραχές ύπνου,

κατάθλιψη.

Διαταραχές του νευρικού συστήματος

Σπασμοί, μειωμένο επίπεδο συνείδησης, κώμα, κεφαλαλγία, ζάλη, παραισθησία, πάρεση.

Οφθαλμικές διαταραχές

Συχνότητα “Μη γνωστή”: Χοριοειδής συλλογή, οξεία μυωπία και δευτερογενές γλαύκωμα κλειστής

γωνίας.

Ξανθοψία, θάμβος της όρασης, μυωπία (επιδείνωση), μειωμένη δακρύρροια.

Διαταραχές ωτών και λαβυρίνθου

Ίλιγγος.

Καρδιακές διαταραχές

Καρδιακές αρρυθμίες, αίσθημα παλμών.

Αγγειακές διαταραχές

Ορθοστατική υπόταση, θρόμβωση, εμβολισμός, σοκ.

Διαταραχές του αναπνευστικού, του θώρακος και του μεσοθωράκιου

Πνευμονίτιδα, διάμεση πνευμονοπάθεια, πνευμονικό οίδημα.

Πολύ σπάνιες:

Σύνδρομο οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας (ARDS) (βλ. παράγραφο 4. 4)

Διαταραχές του γαστρεντερικού συστήματος

Ξηρότητα στόματος, ναυτία, έμετος, δυσφορία στομάχου, διάρροια, δυσκοιλιότητα, κοιλιακό άλγος,

παραλυτικός ειλεός, τυμπανισμός, σιαλαδενίτιδα, παγκρεατίτιδα.

Διαταραχές ήπατος και των χοληφόρων:

Χολοστατικός ίκτερος, χολοκυστίτιδα.

Διαταραχές δέρματος και υποδόριου ιστού

Κνησμός,

πορφύρα,

κνίδωση,

αντιδράσεις

φωτο-ευαισθησίας,

εξάνθημα,

επιδερμικός

λύκος

ερυθηματώδους τύπου, νεκρωτική αγγειίτιδα, , τοξική επιδερμική νεκρόλυση.

Διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού:

Μυϊκοί σπασμοί, μυαλγία.

Διαταραχές των νεφρών και των ουροφόρων οδών

Nεφρική ανεπάρκεια, οξεία νεφρική δυσλειτουργία, διάμεσος νεφρίτιδα, γλυκοζουρία.

Διαταραχές αναπαραγωγικού συστήματος και μαστών

Στυτική δυσλειτουργία.

Γενικές διαταραχές και καταστάσεις του σημείου χορήγησης

Εξασθένιση, πυρεξία, κούραση, δίψα.

Παρακλινικές εξετάσεις

Αλλαγή στο ηλεκτροκαρδιογράφημα, αύξηση της χοληστερόλης στο αίμα, αυξημένα τριγλυκερίδια

αίματος.

Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών:

Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας

του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης

οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες του τομέα της

υγειονομικής περίθαλψης να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες

μέσω του εθνικού συστήματος αναφοράς.

Ελλάδα

Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων

Μεσογείων 284

GR-15562 Χολαργός, Αθήνα

Τηλ: + 30 21 32040380/337

Φαξ: + 30 21 06549585

Ιστότοπος: http://www.eof.gr

4.9

Υπερδοσολογία

Συμπτώματα υπερδοσολογίας είναι σοβαρή υπόταση, σοκ, λήθαργος, βραδυκαρδία, διαταραχές

ηλεκτρολυτών και νεφρική ανεπάρκεια.

Η αντιμετώπιση είναι συμπτωματική και υποστηρικτική. Μετά την κατάποση υπερβολικής δόσης, οι

ασθενείς πρέπει να παρακολουθούνται στενά, κατά προτίμηση σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Πρέπει

να ελέγχονται συχνά οι ηλεκτρολύτες και η κρεατινίνη του ορού. Η θεραπευτική αγωγή εξαρτάται από

τη φύση και τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων. Εάν η κατάποση είναι πρόσφατη, λαμβάνονται μέτρα

για την αποφυγή της απορρόφησης όπως πλύση στομάχου και χορήγηση προσροφητικών ουσιών και

θειϊκού νατρίου. Εάν εμφανισθεί υπόταση, ο ασθενής πρέπει να τοποθετηθεί σε ύπτια θέση και να

χορηγηθούν

ουσίες

που

αυξάνουν

τον

όγκο

του

αίματος

και/ή

θεραπεία

με

αγγειοτασίνη

ΙΙ.

Βραδυκαρδία ή έντονες παρασυμπαθητικές αντιδράσεις πρέπει να αντιμετωπίζονται με τη χορήγηση

ατροπίνης. Η χρήση βηματοδότη μπορεί να εξετασθεί. Οι α-ΜΕΑ μπορεί να απομακρυνθούν από την

κυκλοφορία με αιμοκάθαρση. Πρέπει να αποφεύγεται η χρήση μεμβρανών πολυακρυλονιτριλίων

υψηλής ροής.

Υπερδοσολογία

με

υδροχλωροθειαζίδη

σχετίζεται

με

απώλεια

ηλεκτρολυτών

(υποκαλιαιμία,

υποχλωραιμία) και αφυδάτωση προερχόμενη από συχνή διούρηση. Τα συχνότερα σημεία και

συμπτώματα υπερδοσολογίας είναι ναυτία και υπνηλία. Η υποκαλιαιμία μπορεί

να

προκαλέσει

μυϊκούς σπασμούς και /ή εντείνει καρδιακές αρρυθμίες που σχετίζονται με ταυτόχρονη χορήγηση

γλυκοζιδών της δακτυλίτιδας ή ορισμένων αντι-αρρυθμικών φαρμακευτικών προϊόντων.

5.

ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

5.1

Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες

Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία : Αναστολείς ΜΕΑ και διουρητικά, Kωδικός ATC : CO9BA15

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΖΟΦΕΝΟΠΡΙΛΗΣ / ΥΔΡΟΧΛΩΡΟΘΕΙΑΖΙΔΗΣ

Το ZOFEPRIL-PLUS είναι προϊόν σταθερού συνδυασμού που περιέχει ζοφενοπρίλη, έναν αναστολέα

του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτασίνης (α-ΜΕΑ) και υδροχλωροθειαζίδη ένα θειαζιδικό

διουρητικό. Και τα δύο συστατικά έχουν συμπληρωματικό τρόπο δράσης και παρέχουν ένα πρόσθετο

αντιυπερτασικό αποτέλεσμα.

Η ζοφενοπρίλη είναι ένας σουλφυδρικός α-ΜΕΑ ικανός να δεσμεύσει το ένζυμο που καταλύει την

μετατροπή της αγγειοτασίνης Ι στο αγγειοσυσταλτικό πεπτίδιο αγγειοτασίνη ΙΙ, το οποίο οδηγεί στην

ελάττωση της αγγειοδιασταλτικής ικανότητας και μειώνει την έκκριση αλδοστερόνης.

Η μείωση αυτή έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση της συγκέντρωσης του καλίου στον ορό, με

παράλληλη μείωση νατρίου και υγρών. Η διακοπή της αρνητικής ανάδρασης της αγγειοτασίνης II

στην έκκριση της ρενίνης έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση της δραστικότητας της ρενίνης στο πλάσμα.

Ο μηχανισμός με τον οποίο η ζοφενοπρίλη μειώνει την πίεση του αίματος πιστεύεται ότι είναι κυρίως

η καταστολή του συστήματος ρενίνης-αγγειοτενσίνης-αλδοστερόνης. Το ΜΕΑ είναι ταυτόσημο με την

κινινάση ΙΙ, ένα ένζυμο που αποικοδομεί την βραδυκίνινη, ένα ισχυρό αγγειοδιασταλτικό πεπτίδιο, το

οποίο φαίνεται να παίζει σημαντικό ρόλο στο θεραπευτικό αποτέλεσμα των α-ΜΕΑ.

Η υδροχλωροθειαζίδη είναι διουρητικός και αντιυπερτασικός παράγοντας. Επηρεάζει τον μηχανισμό

της επαναπορρόφησης των ηλεκτρολυτών στα άπω νεφρικά σωληνάρια. Η υδροχλωροθειαζίδη αυξάνει

την απέκκριση του νατρίου και των χλωριούχων σε κατά προσέγγιση ισοδύναμες ποσότητες. Η

νατριούρηση μπορεί να συνοδεύεται από μικρή απώλεια καλίου και διττανθρακικών. Πιθανώς μέσω

του

αποκλεισμού

του

συστήματος

ρενίνης-αγγειοτασίνης-

αλδοστερόλης,

συγχορήγηση

της

ζοφενοπρίλης τείνει να ανατρέψει την απώλεια καλίου που σχετίζεται με αυτά τα διουρητικά. Με

υδροχλωροθειαζίδη, η διούρηση αρχίζει εντός 2 ωρών, κορυφώνεται περίπου στις 4 ώρες και διαρκεί

για περίπου 6 έως 12 ώρες.

Άλλες πληροφορίες:

Δύο μεγάλες τυχαιοποιημένες, ελεγχόμενες μελέτες (η ONTARGET (Ongoing Telmisartan Alone

And incombination with Ramipril Global Endpoint Trial)και ηVANEPHRON-D (TheVeterans

Affairs Nephropathy in Diabetes) έχουν εξετάσει τη χρήση του συνδυασμού ενός αναστολέα ΜΕΑ

με έναν αποκλειστή των υποδοχέων αγγειοτενσίνης II.

Η ONTARGET ήταν μία μελέτη που διεξήχθη σε ασθενείς με ιστορικό καρδιαγγειακής ή

εγκεφαλικής αγγειακής νόσου ή σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 συνοδευόμενο από ένδειξη βλάβης

τελικού οργάνου.

Η VA NEPHRON-D ήταν μία μελέτη σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 και διαβητική

νεφροπάθεια.

Αυτές οι μελέτες δεν έχουν δείξει σημαντική ωφέλιμη επίδραση στις νεφρικές και/ή στις

καρδιαγγειακές εκβάσεις και τη θνησιμότητα, ενώ παρατηρήθηκε ένας αυξημένος κίνδυνος

υπερκαλιαιμίας, οξείας νεφρικής βλάβης και/ή υπότασης σε σύγκριση με τη μονοθεραπεία.

Δεδομένων των παρόμοιων φαρμακοδυναμικών ιδιοτήτων, αυτά τα αποτελέσματα είναι επίσης

σχετικά για άλλους αναστολείς ΜΕΑ και αποκλειστές των υποδοχέων αγγειοτενσίνης ΙΙ.

Ως εκ τούτου οι αναστολείς ΜΕΑ και οι αποκλειστές των υποδοχεών αγγειοτενσίνης ΙΙ δεν θα πρέπει

να χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα σε ασθενείς με διαβητική νεφροπάθεια.

Η ALTITUDE (Aliskiren Trial in Type 2 Diabetes Using Cardiovascular and Renal Disease

Endpoints) ήταν μία μελέτη σχεδιασμένη να ελέγξει το όφελος της προσθήκης αλισκιρένης σε μία

πρότυπη θεραπεία με έναν αναστολέα ΜΕΑ ή έναν αποκλειστή υποδοχέων αγγειοτενσίνης ΙΙ σε

ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 και χρόνια νεφρική νόσο, καρδιαγγειακή νόσο ή και τα δύο.

Η μελέτη διεκόπη πρόωρα λόγω ενός αυξημένου κινδύνου ανεπιθύμητων εκβάσεων. Ο καρδιαγγειακός

θάνατος και το εγκεφαλικό επεισόδιο ήταν και τα δύο αριθμητικά συχνότερα στην ομάδα της

αλισκιρένης από ότι στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου και τα ανεπιθύμητα συμβάντα και τα σοβαρά

ανεπιθύμητα

συμβάντα

ενδιαφέροντος

(υπερκαλιαιμία,

υπόταση

και

νεφρική

δυσλειτουργία)

αναφέρθηκαν συχνότερα στην ομάδα της αλισκιρένης από ότι στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου.

Μη μελανωματικός καρκίνος του δέρματος: Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων από επιδημιολογικές

μελέτες,

παρατηρήθηκε

συσχέτιση

μεταξύ

της

υδροχλωροθειαζίδης

και

του

μη

μελανωματικού

καρκίνου του δέρματος εξαρτώμενη από αθροιστική δόση υδροχλωροθειαζίδης . Διενεργήθηκε μελέτη

σε πληθυσμό όπου περιλαμβάνονται 71.533 ασθενείς με βασικοκυτταρικό καρκίνωμα και 8.629

ασθενείς με καρκίνωμα του πλακώδους επιθηλίου έναντι πληθυσμού μαρτύρων όπου περιλαμβάνονται

1.430.833 και 172.462 υποκείμενα, αντίστοιχα. Η χρήση υψηλής δόσης υδροχλωροθειαζίδης (≥50,000

mg αθροιστικά) συσχετίστηκε με προσαρμοσμένη αναλογία πιθανοτήτων 1,29 (95% ΔΕ: 1,23-1,35) για

το βασικοκυτταρικό καρκίνωμα και 3,98 (95% ΔΕ: 3,68-4,31) για το καρκίνωμα πλακώδους επιθηλίου.

Τόσο

για

το

βασικοκυτταρικό

καρκίνωμα

όσο

και

για

το

καρκίνωμα

πλακώδους

επιθηλίου

παρατηρήθηκε σαφής σχέση αθροιστικής δόσης-απόκρισης. Στο πλαίσιο άλλης μελέτης καταδείχθηκε

πιθανή συσχέτιση μεταξύ του καρκίνου των χειλιών (καρκίνωμα πλακώδους επιθηλίου) και της έκθεσης

στην υδροχλωροθειαζίδη: 633 περιστατικά καρκίνου των χειλιών συγκρίθηκαν με 63.067 μάρτυρες, με

τη

χρήση

στρατηγικής

δειγματοληψίας

στην

ομάδα

ατόμων

σε

κίνδυνο.

Καταδείχθηκε

σχέση

αθροιστικής δόσης-απόκρισης με προσαρμοσμένη αναλογία πιθανοτήτων 2,1 (95% ΔΕ: 1,7-2,6) που

αυξανόταν σε 3,9 (3,0-4,9) στην περίπτωση υψηλής δόσης (~25,000 mg) και με αναλογία πιθανοτήτων

7,7 (5,7-10,5) για την υψηλότερη αθροιστική δόση (~100.000 mg) (βλέπε επίσης παράγραφο 4.4).

5.2

Φαρμακοκινητικές ιδιότητες

Ταυτόχρονη χορήγηση ζοφενοπρίλης και υδροχλωροθειαζίδης επηρεάζει ελάχιστα ή καθόλου

την βιοδιαθεσιμότητα κάθε δραστικής ουσίας. Το δισκίο συνδυασμού είναι βιοϊσοδύναμο με

την ταυτόχρονη χορήγηση του σε ξεχωριστές ουσίες.

ΖΟΦΕΝΟΠΡΙΛΗ

Η ζοφενοπρίλη είναι ένα προφάρμακο καθ’όσον ο ενεργός αναστολέας είναι η ελεύθερη σουλφυδριλική

ομάδα, ζοφενοπριλάτη, η οποία παράγεται από την υδρόλυση του θειοεστέρα.

Απορρόφηση:

Η ζοφενοπρίλη απορροφάται ταχέως και πλήρως μετά την από του στόματος χορήγηση και υφίσταται

σχεδόν ολοκληρωτική μετατροπή σε ζοφενοπριλάτη, επιτυγχάνοντας ανώτερα επίπεδα στο αίμα μετά

από 1,5 ώρες με την από του στόματος χορήγηση ζοφενοπρίλης. Η κινητική μετά από εφάπαξ χορήγηση

είναι γραμμική για δόσεις από 10-80 mg ζοφενοπρίλης και δεν παρατηρείται συσσώρευση μετά τη

χορήγηση 15-60mg ζοφενοπρίλης για 3 εβδομάδες.

Η παρουσία τροφής στον γαστρεντερικό σωλήνα μειώνει την ταχύτητα αλλά όχι την έκταση της

απορρόφησης και οι AUCs της ζοφενοπριλάτης είναι σχεδόν ταυτόσημες με παρουσία ή όχι τροφής.

Κατανομή:

Περίπου το 88% της ελεύθερης ραδιενέργειας μετρημένης σε ex-vivo μετά από ραδιοεπισημασμένη

ζοφενοπρίλη συνδέεται με τις πρωτεΐνες του πλάσματος και ο όγκος κατανομής στην σταθεροποιημένη

κατάσταση είναι 96 lt.

Βιομετασχηματισμός:

Στα ούρα των ανθρώπων πιστοποιήθηκαν οκτώ μεταβολίτες που αποτελούν το 76% της ραδιενέργειας

του ορού μετά τη χορήγηση ραδιοεπισημασμένης ζοφενοπρίλης. Ο κύριος μεταβολίτης είναι η

ζοφενοπριλάτη

(22%),

οποία

μεταβολίζεται

μέσω

αρκετών

οδών,

περιλαμβανομένης

της

γλυκουρονικής σύζευξης (17%), κυκλοξυλίωσης και γλυκουρονικής σύζευξης (13%), κυστεϊνικής

σύζευξης (9%) και S-μεθυλίωση της θειϊκής ομάδας (8%).

Αποβολή:

Ραδιοεπισημασμένη ζοφενοπριλάτη χορηγουμένη ενδοφλεβίως, αποβάλλεται στα ούρα (76%) και στα

κόπρανα (16%) ενώ μετά την από του στόματος χορήγηση ραδιοεπισημασμένης ζοφενοπριλάτης το

69% και 26% της ραδιενέργειας ανακτάται στα ούρα και στα κόπρανα, αντίστοιχα, δείχνοντας τον

διπλό τρόπο απέκκρισης (νεφροί και ήπαρ). Ο χρόνος ημιζωής της ζοφενοπριλάτης είναι 5,5h και η

ολική κάθαρση είναι 1300ml/min μετά την από του στόματος χορήγηση ζοφενοπρίλης.

Φαρμακοκινητική σε ειδικούς πληθυσμούς

Φαρμακοκινητική σε ηλικιωμένους

Στους

ηλικιωμένους

δεν

απαιτείται

ρύθμιση

της

δοσολογίας

όταν

νεφρική

λειτουργία

είναι

φυσιολογική.

Φαρμακοκινητική σε νεφρική δυσλειτουργία

Με βάση τη σύγκριση σημαντικών φαρμακοκινητικών παραμέτρων της ζοφενοπριλάτης μετρούμενης

μετά από του στόματος χορήγηση ραδιοσεσημασμένης ζοφενοπριλάτης, ασθενείς με ήπια νεφρική

ανεπάρκεια (κάθαρση κρεατινίνης >45 και <90ml/min) αποβάλλουν τη ζοφενοπρίλη με την ίδια ταχύτητα

όπως και τα άτομα με φυσιολογική λειτουργία.

Σε ασθενείς με μέτρια έως σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια (7-44ml/min), η ταχύτητα αποβολής μειώνεται

στο περίπου 50% της φυσιολογικής.

Σε ασθενείς με νεφρική νόσο στο τελικό στάδιο οι οποίοι υπόκεινται σε αιμοκάθαρση και περιτοναϊκή

διύλιση, η ταχύτητα αποβολής μειώνεται στο 25% του φυσιολογικού.

Φαρμακοκινητική σε ηπατική δυσλειτουργία

Σε

ασθενείς

με

ήπια

έως

μέτρια

ηπατική

δυσλειτουργία

στους

οποίους

χορηγήθηκε

μία

δόση

ζοφενοπρίλης, οι τιμές Cmax και Tmax της ζοφενοπριλάτης ήταν παρόμοιες με αυτές των ατόμων με

φυσιολογική λειτουργία. Εντούτοις, οι τιμές AUC σε ασθενείς με κίρρωση ήταν περίπου διπλάσιες σε

σχέση με αυτές των ατόμων με φυσιολογική λειτουργία, δείχνοντας ότι η αρχική δόση της ζοφενοπρίλης

σε ασθενείς με ήπια έως μέτρια ηπατική δυσλειτουργία θα πρέπει να είναι η μισή από αυτή των ατόμων

με φυσιολογική ηπατική λειτουργία.

Δεν υπάρχουν φαρμακοκινητικά δεδομένα της ζοφενοπρίλης και της ζοφενοπριλάτης σε ασθενείς με

σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία, γι’αυτό αντενδείκνυται σε αυτούς του ασθενείς.

ΥΔΡΟΧΛΩΡΟΘΕΙΑΖΙΔΗ

Απορρόφηση :

Η υδροχλωροθειαζίδη απορροφάται καλά (65 έως 75%) μετά την από του στόματος χορήγηση. Οι

συγκεντρώσεις στο πλάσμα είναι γραμμικές σε σχέση με την χορηγούμενη δόση. Η απορρόφηση της

υδροχλωροθειαζίδης εξαρτάται από τον χρόνο διέλευσης στο έντερο, και αυξάνεται όταν ο χρόνος

αυτός είναι αργός , μετά από τροφή. Όταν τα επίπεδα στο πλάσμα παραμένουν για τουλάχιστον 24

ώρες, ο χρόνος ημιζωής στο πλάσμα ποικίλλει από 5,6 και 14,8 ώρες και οι μέγιστες τιμές στο πλάσμα

παρατηρήθηκαν μεταξύ 1 και 5 ώρες μετά την χορήγηση.

Κατανομή:

Οι θειαζίδες κατανέμονται ευρέως στα υγρά του σώματος και δεσμεύονται εκτεταμένα (92%) από τις

πρωτεΐνες

του

πλάσματος,

ιδιαίτερα

από

την

αλβουμίνη,

με

εντονότερη

δέσμευση

από

τα

υποκατεστημένα μόρια. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα μειωμένη νεφρική κάθαρση από ότι οι αρχικές

ενώσεις και παρατεταμένη διάρκεια δράσης.

Δεν έχει εξακριβωθεί ότι υπάρχει σχέση μεταξύ των επιπέδων της υδροχλωροθειαζίδης στο πλάσμα και

του βαθμού μείωσης της πίεσης του αίματος.

Αποβολή:

Η υδροχλωροθειαζίδη αποβάλλεται κυρίως από την νεφρική οδό. Το μεγαλύτερο ποσοστό των

θειαζιδίων

αποβάλλεται

από

τα

ούρα

αναλλοίωτο

και

περισσότερο

από

το

της

υδροχλωροθειαζίδης εμφανίζεται αναλλοίωτο στα ούρα μεταξύ 3-6 ωρών μετά την από του στόματος

χορήγηση. Σε ασθενείς με νεφροπάθεια, οι συγκεντρώσεις της υδροχλωροθειαζίδης αυξάνονται και

παρατείνεται ο χρόνος ημιζωής της απέκκρισης.

Η υδροχλωροθειαζίδη διαπερνά τον πλακούντα αλλά όχι τον αιματεγκεφαλικό φραγμό.

5.3

Προκλινικά δεδομένα ασφαλείας

σταθερός

συνδυασμός

ζοφενοπρίλης/υδροχλωροθειαζίδης

δεν

έδειξε

ιδιαίτερους

κινδύνους

για

ανθρώπινη χρήση, με βάση μελέτες οξείας τοξικότητας, τοξικότητας μετά από επαναλαμβανόμενη

χορήγηση και γονοτοξικότητας.

Η τοξικότητα του συνδυασμού στην αναπαραγωγική λειτουργία έχει μελετηθεί σε επίμυες και κουνέλια

και η ζοφενοπρίλη και η υδροχλωροθειαζίδη δεν έδειξαν τερατογόνο δράση. Όμως σε εγκύους επίμυες και

κουνέλια ο συνδυασμός αύξησε σημαντικά την μητρική τοξικότητα που προκαλεί η ζοφενοπρίλη από μόνη

της.

Μελέτες καρκινογένεσης δεν έχουν γίνει με τον συνδυασμό ζοφενοπρίλης/υδροχλωροθειαζίδης.

Μελέτες καρκινογένεσης που έχουν γίνει σε ποντικούς και επίμυες με ζοφενοπρίλη μόνο, δεν αποκάλυψαν

ενδείξεις καρκινογένεσης.

Προκλινικά δεδομένα της υδροχλωροθειαζίδης δεν αποκαλύπτουν κίνδυνο για τον άνθρωπο με βάση τις

συμβατικές

μελέτες

φαρμακολογικής

ασφάλειας,

επαναλαμβανόμενες

δόσεις

τοξικότητας,

γονοτοξικότητας και καρκινογόνο δράση.

6.

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

6.1

Κατάλογος εκδόχων

Πυρήνας του δισκίου:

Microcrystalline cellulose

Lactose monohydrate

Maize starch

Hypromellose

Silica, colloidal anhydrous

Magnesium stearate

Επικάλυψη του δισκίου

:

Opadry pink 02B24436

αποτελείται από:

Hypromellose

Titanium dioxide (E 171)

Macrogol 400

Ironoxide Red (E 172)

Macrogol 6000

6.2

Ασυμβατότητες

Δεν εφαρμόζεται

6.3

Διάρκεια ζωής

3 χρόνια

6.4

Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος

Να μη φυλάσσεται σε θερμοκρασία άνω των 30

6.5

Φύση και συστατικά του περιέκτη

Κυψέλες (blister) απο PVDC με επικάλυψη PVC/ aluminium.

Συσκευασίες των 14, 28, 30, 56, 50, 90 ή 100 επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία.

Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλα τα μεγέθη συσκευασίας.

6.6

Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης και άλλος χειρισμός

Δεν υπάρχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις.

7.

ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΜΕΝΑRINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG SA

1, Avenue de la Gare

1611 Luxembourg,

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

Τοπικός αντιπρόσωπος

Menarini Hellas AE,

Πάτμου 16-18

151 23, Μαρούσι

Αττική

Τηλ: 210 8316111-13

Email: info@menarini.gr

8. ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

58746

9.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: 02-03-2005

Ημερομηνία τελευταίας ανανέωσης: 03-09-2013

10.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ (ΜΕΡΙΚΗΣ) ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Παρόμοια προϊόντα

Αναζήτηση ειδοποιήσεων που σχετίζονται με αυτό το προϊόν

Προβολή ιστορικού εγγράφων

Μοιραστείτε αυτές τις πληροφορίες