TRILEPTAL 600MG/TAB ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΟ ΜΕ ΛΕΠΤΟ ΥΜΕΝΙΟ ΔΙΣΚΙΟ

Ελλάδα - Ελληνικά - Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων

Αγόρασέ το τώρα

Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. (SPC)
15-02-2018
Δραστική ουσία:
OXCARBAZEPINE
Διαθέσιμο από:
NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E. (0000003027) 12ο χλμ. Εθν.οδού Νο1,, 144 51, Μεταμόρφωση Αττικής, 144 51
Φαρμακολογική κατηγορία (ATC):
N03AF02
INN (Διεθνής Όνομα):
OXCARBAZEPINE
Δοσολογία:
600MG/TAB
Φαρμακοτεχνική μορφή:
ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΟ ΜΕ ΛΕΠΤΟ ΥΜΕΝΙΟ ΔΙΣΚΙΟ
Σύνθεση:
0028721075 OXCARBAZEPINE 600.000000 MG
Οδός χορήγησης:
ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ
Τρόπος διάθεσης:
ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ
Θεραπευτική περιοχή:
OXCARBAZEPINE
Περίληψη προϊόντος:
Τύπος διαδικασίας: Αμοιβαίας Αναγνώρισης; Αρ. διαδικασίας: DK/H/0168/003/MR; Νομικό καθεστώς: ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ; Συσκευασίες: 2801988805018 01 BTx50(BLIST5x10) 50.00 ΤΕΜΑΧΙΟ Εγκεκριμένο (ΕΟΦ) ΦΑΡΜΑΚΕIOY 15.57; Συσκευασίες: 2801988805025 02 BTx100(BLIST10x10) 100.00 ΤΕΜΑΧΙΟ Εγκεκριμένο (ΕΟΦ) ΦΑΡΜΑΚΕIOY ; Συσκευασίες: 2801988805032 03 BTx30(BLIST3x10) 30.00 ΤΕΜΑΧΙΟ Εγκεκριμένο (ΕΟΦ) ΦΑΡΜΑΚΕIOY
Καθεστώς αδειοδότησης:
Εγκεκριμένο (Αμοιβαία)
Αριθμό άδειας:
1988805

Διαβάστε το πλήρες έγγραφο

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη

Trileptal 150 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία

Trileptal 300 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία

Trileptal 600 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία

οξκαρβαζεπίνη

Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να παίρνετε

αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.

Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά.

Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

Η συνταγή γι’ αυτό το φάρμακο χορηγήθηκε αποκλειστικά για σας. Δεν πρέπει να

δώσετε το φάρμακο σε άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόμα και όταν τα

συμπτώματα της ασθένειάς τους είναι ίδια με τα δικά σας.

Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε το γιατρό ή το

φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν

αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Βλέπε παράγραφο 4.

Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών:

Τι είναι το Trileptal και ποια είναι η χρήση του

Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν πάρετε το Trileptal

Πώς να πάρετε το Trileptal

Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες

Πώς να φυλάσσετε το Trileptal

Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες

1.

Τι είναι το Trileptal και ποια είναι η χρήση του

Τι είναι το Trileptal

To Trileptal περιέχει την δραστική ουσία οξκαρβαζεπίνη.

Το Trileptal ανήκει σε μια κατηγορία φαρμάκων που ονομάζονται αντισπασμωδικά ή

αντιεπιληπτικά.

Ποια είναι η χρήση του Trileptal

Φάρμακα όπως το Trileptal είναι η καθιερωμένη θεραπεία για την επιληψία.

Η επιληψία είναι μια εγκεφαλική διαταραχή που προκαλεί στους ανθρώπους

υποτροπιάζουσες επιληπτικές κρίσεις και σπασμούς. Οι επιληπτικές κρίσεις συμβαίνουν εξ’

αιτίας ενός παροδικού σφάλματος στην ηλεκτρική δραστηριότητα του εγκεφάλου.

Φυσιολογικά τα κύτταρα του εγκεφάλου συντονίζουν τις κινήσεις του σώματος στέλνοντας

σήματα μέσω των νεύρων στους μύες, με ένα οργανωμένο, τακτικό τρόπο. Στην επιληψία,

τα εγκεφαλικά κύτταρα στέλνουν παρά πολλά σήματα με αποδιοργανωμένο τρόπο. Το

αποτέλεσμα μπορεί να είναι μη συντονισμένη μυϊκή δραστηριότητα που ονομάζεται

επιληπτική κρίση.

Το Trileptal χρησιμοποιείται για τη θεραπεία των εστιακών κρίσεων με ή χωρίς δευτερογενή

γενικευμένη τονικοκλονική κρίση.

Οι εστιακές κρίσεις εμπλέκουν μια περιορισμένη περιοχή του εγκεφάλου, αλλά μπορεί να

επεκταθούν και σε ολόκληρο τον εγκέφαλο προκαλώντας μια γενικευμένη τονικοκλονική

κρίση. Υπάρχουν δύο τύποι εστιακών κρίσεων: απλές και σύνθετες. Στις απλές εστιακές

κρίσεις ο ασθενής διατηρεί τη συνείδησή του, ενώ στις σύνθετες εστιακές κρίσεις η

συνείδηση του ασθενούς αλλοιώνεται.

Το Trileptal δρα διατηρώντας υπό έλεγχο τα «υπερδιεγειρόμενα» κύτταρα του εγκεφάλου.

Αυτό καταστέλλει ή μειώνει τη συχνότητα τέτοιων κρίσεων.

Το Trileptal μπορεί να χρησιμοποιηθεί μεμονωμένα ή σε συνδυασμό με άλλα

αντιεπιληπτικά φάρμακα.

Συνήθως, ο γιατρός θα προσπαθήσει να βρει το φάρμακο που δρα καλύτερα σε σας ή το

παιδί σας. Ωστόσο, στην πιο σοβαρή επιληψία, μπορεί να χρειαστεί συνδυασμός 2 ή

περισσότερων φαρμάκων για να ελεγχθούν οι κρίσεις.

Το Trileptal χρησιμοποιείται σε ενήλικες και σε παιδιά ηλικίας έξι ετών και άνω.

Εάν έχετε απορίες για το πώς δρα το Trileptal ή γιατί αυτό το φάρμακο σας έχει

συνταγογραφηθεί, ρωτήστε το γιατρό σας.

2.

Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν πάρετε το Trileptal

Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες του γιατρού σας προσεκτικά, ακόμη και αν διαφέρουν από

τις γενικές πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το φύλλο οδηγιών.

Έλεγχος κατά τη διάρκεια της θεραπείας με Trileptal

Πριν και κατά τη διάρκεια της θεραπείας με Trileptal, ο γιατρός σας μπορεί να κάνει

αιματολογικές εξετάσεις για να προσδιορίσει την δόση για εσάς. Ο γιατρός σας θα σας πει

πότε να κάνετε τις εξετάσεις.

Μην πάρετε το Trileptal

σε περίπτωση αλλεργίας στην οξκαρβαζεπίνη ή σε οποιοδήποτε άλλο από τα

συστατικά αυτού του φαρμάκου (αναφέρονται στην παράγραφο 6) ή αν έχετε

αλλεργία στην εσλικαρβαζεπίνη.

Εάν αυτό ισχύει για εσάς, ενημερώστε το γιατρό σας πριν πάρετε Trileptal. Αν πιστεύετε ότι

έχετε αλλεργία, ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού σας.

Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις

Απευθυνθείτε στο γιατρό ή το φαρμακοποιό σας πριν πάρετε το Trileptal:

εάν έχετε ποτέ εμφανίσει ασυνήθιστη ευαισθησία (εξάνθημα ή όποια άλλα σημεία

αλλεργίας) στην καρβαζεπίνη ή σε οποιαδήποτε άλλα φάρμακα. Αν έχετε αλλεργία στην

καρβαμαζεπίνη, υπάρχει πιθανότητα 1 στις 4 (25%) να έχετε αλλεργική αντίδραση στην

οξκαρβαζεπίνη (Trileptal).

εάν πάσχετε από νεφρική νόσο.

εάν πάσχετε από σοβαρή ηπατοπάθεια.

εάν παίρνετε διουρητικά (φάρμακα που χρησιμοποιούνται για να βοηθήσουν τα νεφρά

να αποβάλλουν αλάτι και νερό αυξάνοντας την ποσότητα των παραγόμενων ούρων).

εάν έχετε καρδιοπάθεια, δύσπνοια ή/και πρήξιμο των άκρων ποδιών ή των ποδιών από

κατακράτηση υγρού.

εάν το επίπεδο νατρίου στο αίμα σας είναι χαμηλό σύμφωνα με τις εξετάσεις αίματος

(βλέπετε ενότητα 4 Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες).

εάν είσαστε γυναίκα και λαμβάνετε ορμονική αντισύλληψη (όπως «αντισυλληπτικά

χάπια»), το Trileptal μπορεί να εμποδίσει τη δράση της αντισύλληψης. Χρησιμοποιήστε

μια διαφορετική ή επιπλέον (μη‐ορμονική) μέθοδο αντισύλληψης όσο παίρνετε

Trileptal. Αυτό θα πρέπει να βοηθήσει να προληφθεί μια ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη.

Ενημερώστε αμέσως το γιατρό σας αν έχετε ακανόνιστη κολπική αιμορραγία ή

σταγόνες αίματος. Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με αυτό, συμβουλευτείτε το

γιατρό σας ή έναν επαγγελματία υγείας.

Ο κίνδυνος εμφάνισης σοβαρών δερματικών αντιδράσεων σε ασθενείς Κινεζικής Han ή

Ταϊλανδικής καταγωγής, οι οποίες σχετίζονται με καρβαμαζεπίνη ή χημικά σχετιζόμενες

ουσίες, μπορεί να προβλεφθεί με έλεγχο δείγματος αίματος αυτών των ασθενών. Ο γιατρός

σας θα σας συμβουλεύσει εάν μια εξέταση αίματος είναι απαραίτητη πριν τη λήψη

οξκαρβαζεπίνης.

Εάν αναπτύξετε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα συμπτώματα αφού αρχίσετε το Trileptal,

ενημερώστε αμέσως το γιατρό σας ή πηγαίνετε στα επείγοντα του πλησιέστερου

νοσοκομείου:

εάν εμφανίσετε αλλεργική αντίδραση μετά την έναρξη του Trileptal. Τα συμπτώματα

περιλαμβάνουν οίδημα των χειλιών, των βλεφάρων, του προσώπου, του φάρυγγα, του

στόματος, ή ξαφνικά προβλήματα στην αναπνοή, πυρετό με διογκωμένους λεμφαδένες,

εξάνθημα ή φλυκταινώδες δέρμα.

εάν παρατηρήσετε συμπτώματα ηπατίτιδας, όπως ίκτερος (κιτρίνισμα του δέρματος ή

του λευκού μέρους του ματιού).

εάν εμφανίσετε αύξηση στη συχνότητα των επιληπτικών κρίσεων. Αυτό είναι ιδιαίτερα

σημαντικό για τα παιδιά, αλλά μπορεί επίσης να προκύψει σε ενήλικες.

εάν παρατηρήσετε πιθανά συμπτώματα αιματολογικών διαταραχών όπως κόπωση,

δύσπνοια κατά την άσκηση, χλωμή όψη, κεφαλαλγία, κρυάδες, ζάλη, συχνές λοιμώξεις

με πυρετό, πόνο στο φάρυγγα, έλκη στο στόμα, αιμορραγίες ή μώλωπες πιο εύκολα

από ότι συνήθως, ρινορραγίες, κοκκινωπά ή ιώδη μπαλώματα, ή ανεξήγητες πανάδες

στο δέρμα.

ένας μικρός αριθμός ατόμων που ελάμβαναν αντιεπιληπτική αγωγή είχαν σκέψεις

πρόκλησης βλάβης ή θανάτου στον εαυτό τους. Εάν οποιαδήποτε στιγμή έχετε

παρόμοιες σκέψεις, επικοινωνήστε αμέσως με το γιατρό σας.

εάν έχετε γρήγορους ή ασυνήθιστα αργούς κτύπους καρδιάς.

Παιδιά και έφηβοι

Στα παιδιά, ο γιατρός σας μπορεί να συστήσει την παρακολούθηση της λειτουργίας του

θυρεοειδούς πριν τη θεραπεία και κατά τη διάρκεια της θεραπείας.

Άλλα φάρμακα και Trileptal

Ενημερώστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε, έχετε πρόσφατα πάρει ή

μπορεί να πάρετε άλλα φάρμακα.

Αυτό ισχύει ειδικότερα για:

Ορμονικά αντισυλληπτικά, όπως είναι το αντισυλληπτικό χάπι (βλ. Προειδοποιήσεις και

προφυλάξεις).

Άλλα αντιεπιληπτικά φάρμακα και φάρμακα επαγωγείς ενζύμων, όπως η

καρβαμαζεπίνη, η φαινοβαρβιτάλη, η φαινυτοΐνη ή η λαμοτριγίνη και η ριφαμπικίνη.

Φάρμακα τα οποία μειώνουν το επίπεδο του νατρίου στον οργανισμό σας, όπως τα

διουρητικά (που χρησιμοποιούνται για να βοηθήσουν τα νεφρά να αποβάλλουν αλάτι

και νερό αυξάνοντας την ποσότητα των παραγόμενων ούρων), δεσμοπρεσσίνη και μη‐

στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα όπως η ινδομεθακίνη.

Λίθιο και αναστολείς της μονοαμινοξειδάσης (φάρμακα που χρησιμοποιούνται για τη

θεραπεία των εναλλαγών της διάθεσης και ορισμένων τύπων κατάθλιψης).

Φάρμακα που ρυθμίζουν το ανοσοποιητικό σύστημα του οργανισμού, όπως η

κυκλοσπορίνη και το τακρόλιμους.

Το Trileptal με τροφή και ποτό

Το Trileptal μπορεί να ληφθεί με ή χωρίς τροφή.

Το οινόπνευμα μπορεί να αυξήσει τις κατασταλτικές επιδράσεις του Trileptal. Αποφύγετε το

οινόπνευμα όσο το δυνατόν περισσότερο και ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού σας.

Κύηση, θηλασμός και γονιμότητα

Κύηση

Εάν είστε έγκυος, νομίζετε ότι μπορεί να είστε έγκυος ή σχεδιάζετε να αποκτήσετε παιδί,

ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας πριν πάρετε αυτό το φάρμακο.

Είναι σημαντικό να ελέγξετε τις επιληπτικές κρίσεις κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Ωστόσο, μπορεί να υπάρχει κίνδυνος για το μωρό σας αν λαμβάνετε αντιεπιληπτικά

φάρμακα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Ο γιατρός σας θα σας ενημερώσει για τα

πλεονεκτήματα και τους ενδεχόμενους κινδύνους που ενέχονται και θα σας βοηθήσει να

αποφασίσετε εάν θα πρέπει να πάρετε Trileptal.

Μην σταματήσετε τη θεραπεία με το Trileptal κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, αν

προηγουμένως δεν ζητήσετε τη συμβουλή του γιατρού σας.

Θηλασμός

Οι γυναίκες δεν πρέπει να θηλάζουν όσο λαμβάνουν Trileptal. Η δραστική ουσία του

Trileptal περνά στο μητρικό γάλα. Αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει ανεπιθύμητες

ενέργειες στα μωρά που θηλάζουν. Ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού

σας πριν πάρετε αυτό το φάρμακο όσο θηλάζετε.

Οδήγηση και χειρισμός μηχανημάτων

Το Trileptal μπορεί να σας κάνει να νιώσετε υπνηλία ή ζάλη, ή μπορεί να προκαλέσει θαμπή

όραση, διπλή όραση, έλλειψη συντονισμού των μυών ή μειωμένο επίπεδο συνείδησης,

ιδιαίτερα κατά την έναρξη της θεραπείας ή κατά την αύξηση της δόσης.

Είναι σημαντικό να συζητήσετε με το γιατρό σας εάν μπορείτε να οδηγήσετε οχήματα ή να

χειριστείτε μηχανήματα ενώ παίρνετε αυτό το φάρμακο.

3.

Πώς να πάρετε το Trileptal

Πάντοτε να παίρνετε το φάρμακο αυτό αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού ή του

φαρμακοποιού σας, ακόμη και αν αυτές διαφέρουν από τις πληροφορίες που δίνονται σε

αυτό το φυλλάδιο. Εάν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

Πόσο να πάρετε

Δόση για ενήλικες

Η συνήθης αρχική δόση του Trileptal για τους ενήλικες (συμπεριλαμβανομένων των

ηλικιωμένων ασθενών) είναι 600 mg την ημέρα.

Να παίρνετε ένα δισκίο των 300 mg δύο φορές την ημέρα ή δύο δισκία των 150 mg δύο

φορές την ημέρα.

Ο γιατρός σας μπορεί να αυξήσει τη δόση σταδιακά για να βρει ποια είναι η καλύτερη

δόση για εσάς. Τα καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται συνήθως με δόσεις μεταξύ

600 και 2400 mg την ημέρα.

Εάν λαμβάνετε άλλο αντιεπιληπτικό φάρμακο, η δόση είναι η ίδια.

Εάν έχετε κάποια νεφροπάθεια (με νεφρική δυσλειτουργία), η αρχική δόση είναι η μισή

από την συνήθη αρχική δόση.

Εάν έχετε σοβαρή ηπατοπάθεια, ο γιατρός μπορεί να προσαρμόσει τη δόση σας.

Δόση για τα παιδιά

Το Trileptal μπορεί να λαμβάνεται από παιδιά ηλικίας 6 ετών ή μεγαλύτερα.

Η δοσολογία στα παιδιά εξαρτάται από το σωματικό βάρος τους.

Η αρχική δόση είναι 8 έως 10 χιλιοστογραμμάρια ανά χιλιόγραμμο σωματικού βάρους

την ημέρα, διαιρούμενη σε δύο ίσες δόσεις. Για παράδειγμα ένα παιδί βάρους 30‐kg θα

άρχιζε θεραπεία με ένα δισκίο 150 mg δύο φορές την ημέρα.

Ο γιατρός σας μπορεί να αυξήσει τη δόση σταδιακά για να βρει ποια είναι η καλύτερη

δόση για το παιδί σας. Τα καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται συνήθως με μια

δόση 30 χιλιοστογραμμαρίων ανά χιλιόγραμμο βάρους σώματος την ημέρα. Η μέγιστη

δόση για ένα παιδί είναι 46 χιλιοστογραμμάρια ανά χιλιόγραμμο βάρους σώματος την

ημέρα.

Πώς να πάρετε το Trileptal

Καταπίνετε τα δισκία με λίγο νερό.

Αν είναι αναγκαίο, τα δισκία μπορεί να σπάσουν στα δύο για να τα καταπιείτε. Μην

σπάτε τα δισκία για να λάβετε μόνο τη μισή δόση. Η γραμμή επάνω στο δισκίο υπάρχει

για να σας βοηθήσει να σπάσετε το δισκίο, εάν δυσκολεύεστε να το καταπιείτε

ολόκληρο.

Για τα μικρά παιδιά που δεν μπορούν να καταπιούν δισκία, ή στα οποία δεν μπορεί να

δοθεί η απαραίτητη δόση σε μορφή δισκίου, το Trileptal είναι διαθέσιμο και ως πόσιμο

εναιώρημα.

Πότε και για πόσο διάστημα να πάρετε το Trileptal

Να παίρνετε το Trileptal δύο φορές την ημέρα, κάθε μέρα, σχεδόν την ίδια ώρα της ημέρας,

εκτός αν ο γιατρός σας συμβουλέψει διαφορετικά. Αυτό θα έχει το καλύτερο αποτέλεσμα

στον έλεγχο της επιληψίας. Θα σας βοηθήσει επίσης να θυμάστε πότε πρέπει να παίρνετε

το(α) δισκίο(α).

Ο γιατρός σας θα σας πει πόσο διάστημα θα διαρκέσει η θεραπεία σας ή η θεραπεία του

παιδιού σας με το Trileptal. Η διάρκεια της θεραπείας θα εξαρτηθεί από τον τύπο της

επιληψίας που έχετε εσείς ή το παιδί σας. Μπορεί να χρειαστεί μακροχρόνια θεραπεία για

να ελεγχθούν οι κρίσεις. Μην αλλάξετε τη δόση και μην σταματήσετε τη θεραπεία χωρίς να

ενημερώσετε το γιατρό σας.

Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση Trileptal από την κανονική

Εάν έχετε πάρει περισσότερα δισκία από αυτά που σας συνταγογράφησε ο γιατρός σας,

επικοινωνήστε αμέσως με το πλησιέστερο νοσοκομείο ή με το γιατρό σας. Στα συμπτώματα

από τη λήψη υπερβολικής δόσης Trileptal μπορεί να περιλαμβάνονται:

υπνηλία, ζάλη, προβλήματα συντονισμού ή/και ακούσια κίνηση των ματιών, μυϊκά

τικ ή σημαντική επιδείνωση των σπασμών, πονοκέφαλος, απώλεια συνείδησης,

κώμα,

ναυτία, έμετος, αυξημένες ανεξέλεγκτες κινήσεις,

λήθαργος, διπλωπία, συστολή της κόρης των ματιών, θαμπή όραση,

κόπωση,

μικρή και ρηχή αναπνοή (καταστολή του αναπνευστικού ρυθμού),

ακανόνιστος καρδιακός ρυθμός (παράταση διαστήματος QTc),

τρέμουλο, πονοκέφαλος, κώμα, μειωμένο επίπεδο συνείδησης, ανεξέλεγκτες

κινήσεις του στόματος, της γλώσσας και των άκρων,

επιθετικότητα, διέγερση, σύγχυση,

χαμηλή αρτηριακή πίεση,

δύσπνοια.

Εάν ξεχάσετε να πάρετε το Trileptal

Εάν ξεχάσετε να πάρετε μία δόση, πάρτε την αμέσως μόλις το θυμηθείτε. Ωστόσο, εάν

πλησιάζει η ώρα για την επόμενη δόση σας, μην πάρετε τη δόση που παραλείψατε.

Επιστρέψτε στο συνηθισμένο σας πρόγραμμα δόσεων. Μην πάρετε διπλή δόση για να

αναπληρώσετε τη δόση που ξεχάσατε.

Αν δεν είστε σίγουροι ή έχετε ξεχάσει να πάρετε πολλές δόσεις, επικοινωνήστε με το γιατρό

σας.

Εάν σταματήσετε να παίρνετε το Trileptal

Μην σταματήσετε να παίρνετε το φάρμακο εκτός εάν σας το συστήσει ο γιατρός σας.

Για να αποφύγετε αιφνίδια επιδείνωση των κρίσεων, ποτέ μην διακόπτετε το φάρμακό σας

απότομα.

Αν η θεραπεία διακοπεί, αυτό πρέπει να γίνει σταδιακά σύμφωνα με τις οδηγίες του

γιατρού σας.

Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του φαρμάκου, ρωτήστε το

γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

4.

Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες

Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και αυτό το φάρμακο μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες

ενέργειες αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.

Ενημερώστε το γιατρό σας αμέσως ή επισκεφτείτε το τμήμα επειγόντων περιστατικών

του πλησιέστερου νοσοκομείου εάν παρουσιάσετε κάποια από τις ακόλουθες

ανεπιθύμητες ενέργειες:

Τα παρακάτω είναι σημεία ενδεχομένως σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών που μπορεί να

απαιτήσουν επείγουσα ιατρική θεραπεία. Ο γιατρός θα αποφασίσει επίσης αν η χορήγηση

του Trileptal πρέπει να σταματήσει αμέσως και πώς θα συνεχιστεί η περίθαλψή σας.

Όχι συχνές (μπορεί να επηρεάσουν μέχρι 1 στα 100 άτομα):

Αύξηση σωματικού βάρους, κόπωση, τριχόπτωση, μυϊκή αδυναμία, αίσθηση ψυχρού

(σημεία υπολειτουργίας του θυρεοειδούς)

Πτώση

Σπάνιες (μπορεί να επηρεάσουν μέχρι 1 στα 1.000 άτομα):

Οίδημα των χειλέων, των βλεφάρων, του προσώπου, του φάρυγγα ή του στόματος που

συνοδεύεται από δυσκολία στην αναπνοή, την ομιλία ή την κατάποση (σημεία

αναφυλακτικών αντιδράσεων και αγγειοοιδήματος).

Δερματικό εξάνθημα ή/και πυρετός που μπορεί να εκδηλωθεί με DRESS (Φαρμακευτικό

Εξάνθημα με Ηωσινοφιλία και Συστηματικά Συμπτώματα), AGEP (Οξεία Γενικευμένη

Εξανθηματική Φλυκταίνωση).

Κόπωση, δύσπνοια κατά την άσκηση, χλωμή όψη, κεφαλαλγίες, κρυάδες, ζάλη, συχνές

λοιμώξεις με πυρετό, πόνος στο φάρυγγα, στοματικά έλκη, αιμορραγία ή μώλωπες πιο

εύκολα από ότι συνήθως, ρινορραγίες, κοκκινωπά ή ιώδη μπαλώματα ή πανάδες στο

δέρμα (σημεία μείωσης στον αριθμό των αιμοπεταλίων ή στον αριθμό των κυττάρων

του αίματος).

Λήθαργος, σύγχυση, τικ των μυών ή σημαντική επιδείνωση των σπασμών (πιθανά

συμπτώματα χαμηλών επιπέδων νατρίου στο αίμα λόγω μη φυσιολογικής έκκρισης της

ADH) (βλ. Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις).

Πολύ σπάνιες (μπορεί να επηρεάσουν μέχρι 1 στα 10.000 άτομα):

Σημεία αντιδράσεων υπερευαισθησίας όπως δερματικό εξάνθημα, πυρετός, και πόνος

στους μύες και τις αρθρώσεις.

Σοβαρή φλυκταίνωση του δέρματος ή/και των βλεννογόνων των χειλιών, των ματιών,

του στόματος, των ρινικών διόδων ή των γεννητικών οργάνων (σημεία σοβαρής

αλλεργικής αντίδρασης, συμπεριλαμβανομένου του συνδρόμου Lyell, του συνδρόμου

Stevens‐Johnson και του πολύμορφου ερυθήματος).

Κόκκινες πανάδες κυρίως στο πρόσωπο που μπορεί να συνοδεύονται από κόπωση,

πυρετό, ναυτίες ή απώλεια όρεξης (σημεία συστηματικού ερυθηματώδους λύκου).

Συμπτώματα που μοιάζουν με γρίπη μαζί με ίκτερο (κιτρίνισμα του δέρματος και του

λευκού μέρους των ματιών) (σημεία ηπατίτιδας).

Σοβαρός πόνος στο άνω τμήμα του στομάχου (κοιλιά), έμετοι, απώλεια της όρεξης

(σημεία φλεγμονής του παγκρέατος).

Ενημερώστε το γιατρό σας το συντομότερο δυνατό εάν παρουσιάσετε κάποια από τις

ακόλουθες ανεπιθύμητες ενέργειες που μπορεί να απαιτήσουν ιατρική παρέμβαση:

Συχνές (μπορεί να επηρεάσουν μέχρι 1 στα 10 άτομα):

τρόμος, προβλήματα συντονισμού, ακούσιες οφθαλμικές κινήσεις, άγχος και

νευρικότητα, κατάθλιψη, αλλαγές στη διάθεση, εξάνθημα.

Πολύ σπάνιες (μπορεί να επηρεάσουν μέχρι 1 στα 10.000 άτομα):

ανώμαλος καρδιακός ρυθμός ή πολύ γρήγορος ή αργός καρδιακός ρυθμός.

Άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες που μπορεί να εμφανιστούν:

Αυτές είναι συνήθως ήπιες έως μέτριες ανεπιθύμητες ενέργειες του Trileptal. Οι

περισσότερες από αυτές τις ανεπιθύμητες ενέργειες είναι παροδικές και συνήθως

εξαφανίζονται με την πάροδο του χρόνου.

Πολύ συχνές (μπορεί να επηρεάσουν περισσότερα από 1 στα 10 άτομα):

κόπωση, κεφαλαλγία, ζάλη, υπνηλία, ναυτία, έμετος, διπλωπία.

Συχνές (μπορεί να επηρεάσουν μέχρι 1 στα 10 άτομα):

αδυναμία, διαταραχές μνήμης, μειωμένη συγκέντρωση, απάθεια, διέγερση, σύγχυση,

θαμπή όραση, διαταραχή της όρασης, δυσκοιλιότητα, διάρροια, στομαχικός (κοιλιακός)

πόνος, ακμή, αλωπεκία, διαταραχές ισορροπίας, αύξηση σωματικού βάρους, διαταραχή

του λόγου

Όχι συχνές (μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 100 άτομα):

αυξημένη αρτηριακή πίεση, εξάνθημα

Μπορεί επίσης να έχετε αυξημένα επίπεδα ηπατικών ενζύμων όσο παίρνετε το

Trileptal.

Σπάνιες (μπορεί να επηρεάσουν μέχρι 1 στα 1.000 άτομα):

έχουν αναφερθεί διαταραχές των οστών που περιλαμβάνουν οστεοπενία και

οστεοπόρωση (λέπτυνση των οστών) και κατάγματα. Συζητήστε με το γιατρό ή το

φαρμακοποιό σας σε περίπτωση που λαμβάνετε μακροχρόνια αντιεπιληπτική αγωγή,

έχετε ιστορικό οστεοπόρωσης ή παίρνετε στεροειδή.

Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών

Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε το γιατρό ή το

φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν

αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης.

Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας, μέσω της αναφοράς

ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων πληροφοριών

σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου.

Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων

Μεσογείων 284

GR‐15562 Χολαργός, Αθήνα

Τηλ: + 30 21 32040380/337

Φαξ: + 30 21 06549585

Ιστότοπος: http://www.eof.gr

5.

Πώς να φυλάσσετε το Trileptal

Το φάρμακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το βλέπουν και δεν το

φθάνουν τα παιδιά.

Να μη χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο μετά την ημερομηνία λήξης, που αναφέρεται

πάνω στα blister και το εξωτερικό κουτί. Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία ημέρα

του μήνα που αναφέρεται εκεί.

Να μη χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο εάν παρατηρήσετε ότι η συσκευασία έχει

υποστεί φθορά ή φέρει ενδείξεις αλλοίωσης.

Μην πετάτε φάρμακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα οικιακά απορρίμματα. Ρωτήστε

το φαρμακοποιό σας για το πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρησιμοποιείτε πια.

Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

6.

Περιεχόμενα της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες

Τι περιέχει το Trileptal

Η δραστική ουσία του Trileptal είναι η οξκαρβαζεπίνη.

Trileptal 150 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία

Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 150 mg οξκαρβαζεπίνης.

Trileptal 300 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία

Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 300 mg οξκαρβαζεπίνης.

Trileptal 600 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία

Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 600 mg οξκαρβαζεπίνης.

Τα υπόλοιπα συστατικά είναι:

Πυρήνας του δισκίου: άνυδρο κολλοειδές πυρίτιο, μικροκρυσταλλική κυτταρίνη,

υπρομελλόζη, κροσποβιδόνη, στεατικό μαγνήσιο.

Επικάλυψη του δισκίου:

150 mg δισκίο: υπρομελλόζη, πολυαιθυλενογλυκόλη 4000, κίτρινο οξείδιο

του σιδήρου (E 172), κόκκινο οξείδιο του σιδήρου (E 172), μαύρο οξείδιο του

σιδήρου (E 172), τάλκης, διοξείδιο του τιτανίου (E 171),

300 mg δισκίο: υπρομελλόζη, πολυαιθυλενογλυκόλη 8000, κίτρινο οξείδιο

του σιδήρου (E 172), τάλκης, διοξείδιο του τιτανίου (E 171), και

600 mg δισκίο: υπρομελλόζη, πολυαιθυλενογλυκόλη 4000, κόκκινο οξείδιο

του σιδήρου (E 172), μαύρο οξείδιο του σιδήρου (E 172), τάλκης, διοξείδιο

του τιτανίου (E 171).

Εμφάνιση του Trileptal και περιεχόμενα της συσκευασίας

Τα Trileptal 150 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία έχουν χρώμα ανοικτό

γκριζοπράσινο, είναι σχήματος οβάλ, χαραγμένα και στις δύο πλευρές και φέρουν

εντυπωμένο το T/D στη μια πλευρά και το C/G στην άλλη.

Τα Trileptal 300 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία έχουν χρώμα κίτρινο, είναι

σχήματος οβάλ και φέρουν εντυπωμένο το ΤΕ/ΤΕ στη μια πλευρά και το CG/CG στην άλλη.

Τα Trileptal 600 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία έχουν χρώμα ανοικτό ροζ, είναι

σχήματος οβάλ, χαραγμένα και στις δύο πλευρές και φέρουν εντυπωμένο το TF/TF στη μια

πλευρά και το CG/CG στην άλλη.

Τα Trileptal επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία διατίθενται σε συσκευασίες blister των

30, 50, 100, 200 και 500 δισκίων.

Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας

NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.

χλμ. Ε.Ο. Αθηνών‐Λαμίας

144 51 Μεταμόρφωση

Τηλ.: +30 210 28 11 712

FAX: +30 210 28 50 590

Παρασκευαστές

NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.

χλμ Ε.Ο. Αθηνών‐Λαμίας

144 51 Μεταμόρφωση

Ελλάδα

Novartis Farma S.p.A.

Via Provinciale Schito, 131

80058 Torre Annunziata (NA)

Ιταλία

Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν έχει εγκριθεί στα Κράτη Μέλη του Ευρωπαϊκού

Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) με τις ακόλουθες ονομασίες:

Αυστρία

Trileptal 150 mg <300 mg> <600 mg> Filmtabletten

Βέλγιο

Trileptal 150 mg <300 mg> <600 mg> filmomhulde

tabletten/comprimé

pelliculé/Filmtabletten

Κροατία

Trileptal 150 mg <300 mg> <600 mg> filmom oblozene tablete

Δανία

Trileptal

Φινλανδία

Trileptal 150 mg <300 mg> <600 mg> tabletti, kalvopäällysteinen

Γαλλία

Trileptal 150 mg <300 mg> <600 mg>, comprimé pelliculé

Γερμανία

Trileptal 150 mg <300 mg> <600 mg> Filmtabletten

Ελλάδα Trileptal 150mg/ΤΑΒ <300mg/ΤΑΒ> <600mg/ΤΑΒ> Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο

δισκία

Ισλανδία

Trileptal 150 mg <300 mg> <600 mg> filmuhúðuð tafla

Ιρλανδία

Trileptal

Ολλανδία

Trileptal 150 mg <300 mg> <600 mg> filmomhulde tabletten

Πορτογαλία

Trileptal 150 mg <300 mg> <600 mg> Comprimidos revestidos por

película

Ισπανία

Trileptal 300 mg <600 mg> comprimidos recubiertos con película

Σουηδία

Trileptal 150 mg <300 mg> <600 mg> filmdragerade tabletter

Ηνωμένο Βασίλειο

Trileptal 150 mg <300 mg> <600 mg> film‐coated tablets

Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις

Διαβάστε το πλήρες έγγραφο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Trileptal 150 mg Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία

Trileptal 300 mg Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία

Trileptal 600 mg Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Trileptal 150 mg Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία

Kάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 150 mg οξκαρβαζεπίνης.

Trileptal 300 mg Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία

Kάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 300 mg οξκαρβαζεπίνης.

Trileptal 600 mg Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία

Kάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 600 mg οξκαρβαζεπίνης.

Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1.

ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Eπικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία.

Trileptal 150 mg Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία

Δισκία ωοειδή ελαφρώς αμφίκυρτα ανοιχτού γκριζοπράσινου χρώματος, με χαραγή και στις

δύο πλευρές. Φέρουν εντύπωμα T/D στη μία πλευρά και C/G στην άλλη.

Trileptal 300 mg Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία

Δισκία ωοειδή ελαφρώς αμφίκυρτα, κίτρινα με χαραγή και στις δύο πλευρές. Φέρουν

εντύπωμα TE/TE στη μία πλευρά και CG/CG στην άλλη.

Trileptal 600 mg Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία

Δισκία ωοειδή ελαφρώς αμφίκυρτα ανοιχτού ρόζ χρώματος, με χαραγή και στις δύο

πλευρές. Φέρουν εντύπωμα TF/TF στη μία πλευρά και CG/CG στην άλλη.

Τα δισκία είναι χαραγμένα στη μέση και έτσι μπορούν να κοπούν για να διευκολύνονται οι

ασθενείς στην κατάποσή τους, δεν μπορούν όμως να διαχωρισθούν σε δύο ίσες δόσεις.

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Θεραπευτικές ενδείξεις

Το Trileptal ενδείκνυται για την θεραπεία των εστιακών επιληπτικών σπασμών με ή χωρίς

δευτερογενείς γενικευμένους τονικοκλονικούς επιληπτικούς σπασμούς.

Το Trileptal ενδείκνυται για χρήση σαν μονοθεραπεία ή σαν συμπληρωματική θεραπεία, σε

ενήλικες και σε παιδιά από 6 ετών και άνω.

Δοσολογία και τρόπος χορήγησης

Δοσολογία

Στην μονοθεραπεία και στην συμπληρωματική θεραπεία, η θεραπευτική αγωγή με Trileptal

αρχίζει με μία κλινικά αποτελεσματική δόση, η οποία χορηγείται σε δύο διηρημένες δόσεις.

Η δόση μπορεί να αυξηθεί ανάλογα με την κλινική ανταπόκριση του ασθενούς. Όταν

άλλo/α αντιεπιληπτικó/ά φαρμακευτικó/ά προϊόν/ντα αντικαθίστανται με Trileptal, η δόση

του/των συγχρόνως χορηγουμένου/ων αντιεπιληπτικού/ών προϊόντος/ων θα πρέπει να

μειώνεται βαθμιαία με την έναρξη της θεραπείας με Trileptal. Όταν χορηγείται σαν

συμπληρωματική αγωγή, καθώς αυξάνεται η συνολική ποσότητα των αντιεπιληπτικών

φαρμακευτικών προϊόντων του ασθενή, η δόση του/των συγχρόνως χορηγουμένου/ών

αντιεπιληπτικού/ών φαρμακευτικού/ών προϊόντος/ων μπορεί να χρειασθεί να μειωθεί

ή/και η δόση του Trileptal να αυξηθεί με πιο αργούς ρυθμούς (βλ. παράγραφο 4.5).

Παρακολούθηση θεραπευτικής αγωγής

Η θεραπευτική επίδραση της οxcarbazepine ασκείται κυρίως μέσω του ενεργού μεταβολίτη

10‐ παράγωγο μονοϋδροξέος (MHD) της οξκαρβαζεπίνης (βλ. παράγραφο 5).

Η παρακολούθηση των συγκεντρώσεων της οxcarbazepine ή του MHD στο πλάσμα του

αίματος δεν κρίνεται αναγκαία σε τακτά χρονικά διαστήματα. Ωστόσο, μπορεί να είναι

χρήσιμη σε περιπτώσεις όπου αναμένεται μεταβολή στην κάθαρση του ΜΗD (βλ.

παράγραφο 4.4). Σε τέτοιες περιπτώσεις, η δοσολογία του Trileptal μπορεί να

προσαρμοστεί (με βάση τις μετρήσεις των συγκεντρώσεων 2 ‐ 4 ώρες μετά τη λήψη) ώστε

να διατηρηθούν τα υψηλά επίπεδα του MHD στο πλάσμα του αίματος < 35mg/L.

Ενήλικες

Μονοθεραπεία

Συνιστώμενη δόση έναρξης

Η θεραπεία με Trileptal πρέπει να αρχίζει με δόση 600 mg/ημέρα (8‐10 mg/kg/ημέρα),

χορηγούμενα σε δύο διηρημένες δόσεις.

Δόση συντήρησης

Εάν ενδείκνυται κλινικά, η δοσολογία μπορεί να αυξάνεται κατά 600 mg το μέγιστο

ημερησίως ανά διαστήματα εβδομάδος από την αρχική δόση, έως ότου επιτευχθεί η

επιθυμητή κλινική ανταπόκριση. Καλά θεραπευτικά αποτελέσματα παρατηρούνται σε

δόσεις μεταξύ 600 mg/ημέρα και 2.400 mg/ημέρα.

Ελεγχόμενες κλινικές μελέτες μονοθεραπείας σε ασθενείς που δεν βρίσκονταν σε θεραπεία

με αντιεπιληπτικά φαρμακευτικά προϊόντα, έδειξαν ότι τα 1200 mg/ημερησίως είναι μία

αποτελεσματική δόση. Ωστόσο η δόση των 2.400 mg/ημέρα έχει φανεί ότι είναι

αποτελεσματική στους περισσότερους ανθεκτικούς ασθενείς που άλλαξαν αγωγή από άλλα

αντιεπιληπτικά φαρμακευτικά προϊόντα σε μονοθεραπεία με Trileptal.

Μέγιστη συνιστώμενη δόση

Σε ελεγχόμενο νοσοκομειακό περιβάλλον, έχουν πραγματοποιηθεί αυξήσεις της δόσης

μέχρι τα 2.400 mg/ημέρα μέσα σε 48 ώρες.

Συμπληρωματική θεραπεία

Συνιστώμενη δόση έναρξης

Η αγωγή με Trileptal θα πρέπει να αρχίζει με μία δόση 600 mg/ημερησίως (8‐10

mg/kg/ημέρα), χορηγούμενη σε δύο διηρημένες δόσεις.

Δόση συντήρησης

Εάν ενδείκνυται κλινικά, η δοσολογία μπορεί να αυξάνεται κατά 600 mg το μέγιστο

ημερησίως ανά διαστήματα εβδομάδος από την αρχική δόση, έως ότου επιτευχθεί η

επιθυμητή κλινική ανταπόκριση. Καλή θεραπευτική ανταπόκριση έχει παρατηρηθεί σε

δόσεις μεταξύ 600 mg/ημέρα και 2.400 mg/ημέρα.

Μέγιστη συνιστώμενη δόση

Σε μία ελεγχόμενη κλινική μελέτη συμπληρωματικής θεραπείας, φάνηκε ότι ημερήσιες

δόσεις από 600 έως 2400 mg/ημέρα είναι αποτελεσματικές, παρόλο που οι περισσότεροι

ασθενείς δεν μπορούν να ανεχτούν τη δόση των 2400 mg/ημέρα χωρίς μείωση των

συγχορηγούμενων αντιεπιληπτικών φαρμακευτικών προϊόντων, κυρίως λόγω των

ανεπιθύμητων ενεργειών που σχετίζονται με το Κ.Ν.Σ. Δεν έχουν συστηματικά μελετηθεί,

σε κλινικές μελέτες, ημερήσιες δόσεις άνω των 2.400 mg/ημέρα.

Ηλικιωμένοι (65 ετών και άνω)

Στους ηλικιωμένους ασθενείς δεν απαιτούνται συστάσεις για τη δοσολογία καθώς οι

θεραπευτικές δόσεις εξατομικεύονται. Στους ηλικιωμένους ασθενείς με νεφρική

δυσλειτουργία συνιστάται προσαρμογή της δόσης (κάθαρση κρεατινίνης μικρότερη από 30

ml/λεπτό) (βλ. παρακάτω πληροφορίες για τη δοσολογία στη νεφρική ανεπάρκεια). Για

ασθενείς με κίνδυνο υπονατριαιμίας απαιτείται στενή παρακολούθηση των επιπέδων

νατρίου (βλ. παράγραφο 4.4).

Ασθενείς με ηπατική δυσλειτουργία

Δεν χρειάζεται προσαρμογή της δοσολογίας για ασθενείς με ήπια έως μέτρια ηπατική

δυσλειτουργία. Το Trileptal δεν έχει μελετηθεί σε ασθενείς με σοβαρή ηπατική

δυσλειτουργία και επομένως χρειάζεται προσοχή σε ασθενείς με σοβαρή ηπατική

δυσλειτουργία (βλ. παράγραφο 5.2).

Ασθενείς με νεφρική δυσλειτουργία

Σε ασθενείς με μειωμένη νεφρική λειτουργία (κάθαρση κρεατινίνης μικρότερη από 30

ml/λεπτό), η θεραπεία με Trileptal θα πρέπει να αρχίζει με το ήμισυ της συνήθους δόσης

έναρξης (300 mg/ημερησίως) και να αυξάνεται ανά διαστήματα το λιγότερο μιάς

εβδομάδας μέχρις ότου επιτευχθεί η επιθυμητή κλινική ανταπόκριση (βλ. παράγραφο 5.2).

Στους ασθενείς με νεφρική δυσλειτουργία πιθανόν να απαιτηθεί μεγαλύτερη προσοχή κατά

την βαθμιαία αύξηση των δόσεων.

Παιδιατρικός πληθυσμός

Συνιστώμενη δόση έναρξης

Σε μονοθεραπεία και σε συμπληρωματική θεραπεία, η χορήγηση του Trileptal θα πρέπει να

αρχίζει με δόση 8‐10 mg/kg/ημέρα, χορηγούμενη σε 2 διηρημένες δόσεις.

Δόση συντήρησης

Η επιθυμητή δόση συντήρησης κατά τη διάρκεια συμπληρωματικής θεραπείας με Trileptal

είναι 30‐46 mg/kg/ημέρα, έχει αποδειχθεί ότι είναι αποτελεσματική και καλά ανεκτή από

τα παιδιά και θα πρέπει να επιτευχθεί σε δύο εβδομάδες.

Σε μελέτες συμπληρωματικής θεραπείας, παρατηρήθηκαν θεραπευτικά αποτελέσματα με

μέση δόση συντήρησης περίπου 30 mg/kg/ημέρα.

Μέγιστη συνιστώμενη δόση

Εάν ενδείκνυται κλινικά, η δοσολογία μπορεί να αυξάνεται κατά 10 mg/kg/ημέρα το

μέγιστο ανά διαστήματα μιας εβδομάδος από την αρχική δόση, μέχρι την μέγιστη δόση των

46 mg/kg/ημέρα, έως ότου επιτευχθεί η επιθυμητή κλινική ανταπόκριση. (βλ. παράγραφο

5.2).

Το Trileptal συνιστάται για χρήση σε παιδιά ηλικίας από 6 ετών και άνω. Η ασφάλεια και η

αποτελεσματικότητά του έχουν αξιολογηθεί σε ελεγχόμενες κλινικές δοκιμές που

συμμετείχαν περίπου 230 παιδιά ηλικίας μικρότερης των 6 ετών (μέχρι 1 μηνός). Το

Trileptal δεν συνιστάται σε παιδιά ηλικίας μικρότερης των 6 ετών καθώς η ασφάλεια και η

αποτελεσματικότητά του δεν έχουν αποδειχθεί επαρκώς.

΄Ολες οι παραπάνω συνιστώμενες δόσεις (ενηλίκων, ηλικιωμένων και παιδιών) βασίζονται

σε δόσεις μελετημένες σε κλινικές μελέτες για όλες τις ηλικίες ασθενών. Ωστόσο

χαμηλότερες αρχικές δόσεις μπορεί να χρησιμοποιηθούν όπου χρειάζεται.

Τρόπος χορήγησης

Τα δισκία είναι χαραγμένα στη μέση και μπορούν να κοπούν σε δύο ίσα μέρη, ώστε να

καταστεί ευκολότερη για τον ασθενή η κατάποση του δισκίου. Ωστόσο, το δισκίο δεν

μπορεί να διαιρεθεί σε δύο ίσες δόσεις. Για τα παιδιά, που δεν μπορούν να καταπιούν

δισκία ή όταν η απαιτούμενη δόση δεν μπορεί να χορηγηθεί χρησιμοποιώντας δισκία, είναι

διαθέσιμο πόσιμο εναιώρημα Trileptal.

Το Trileptal μπορεί να ληφθεί με ή χωρίς τροφή.

Αντενδείξεις

Υπερευαισθησία στην δραστική ουσία, στην εσλικαρβαζεπίνη ή σε κάποιο από τα έκδοχα

που αναφέρονται στην παράγραφο 6.1.

Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση

Υπερευαισθησία

Αντιδράσεις υπερευαισθησίας τύπου Ι (άμεσες) οι οποίες περιλαμβάνουν εξάνθημα,

κνησμό κνίδωση, αγγειοοίδημα και περιστατικά αναφυλαξίας έχουν αναφερθεί κατά την

περίοδο μετά την κυκλοφορία του φαρμάκου. Περιστατικά αναφυλαξίας και

αγγειοοιδήματος που εμπλέκουν το λάρυγγα, τη γλωττίδα, τα χείλη και τα βλέφαρα έχουν

αναφερθεί σε ασθενείς που έλαβαν την πρώτη ή επακόλουθη δόση Trileptal. Αν κάποιος

ασθενής παρουσιάσει αυτές τις αντιδράσεις μετά από θεραπεία με Trileptal το φάρμακο

πρέπει να διακόπτεται και να ξεκινά μια εναλλακτική θεραπεία.

Ασθενείς που εμφάνισαν αντιδράσεις υπερευαισθησίας στην καρβαμαζεπίνη, θα πρέπει να

ενημερώνονται για το ότι ποσοστό περίπου 25‐30% αυτών των ασθενών μπορεί να

παρουσιάσουν αντιδράσεις υπερευαισθησίας (π.χ. σοβαρές δερματικές αντιδράσεις) με το

Trileptal (βλ. παράγραφο 4.8). Αντιδράσεις υπερευαισθησίας περιλαμβανομένων

πολυοργανικών αντιδράσεων, μπορεί επίσης να συμβούν και σε ασθενείς χωρίς ιστορικό

υπερευαισθησίας στην καρβαμαζεπίνη. Τέτοιες αντιδράσεις μπορεί να επηρεάσουν το

δέρμα, το ήπαρ, το αίμα και το λεμφικό σύστημα ή άλλα όργανα είτε μεμονωμένα είτε μαζί

στο πλαίσιο μιας συστηματικής αντίδρασης. (βλ. παράγραφο 4.8). Γενικά, εάν εμφανισθούν

σημεία και συμπτώματα που υποδηλώνουν αντιδράσεις υπερευαισθησίας, το Trileptal θα

πρέπει να διακόπτεται αμέσως.

Δερματολογικές αντιδράσεις

Πολύ σπάνια, έχουν αναφερθεί σοβαρές δερματολογικές αντιδράσεις, που

περιλαμβάνουν σύνδρομο Stevens‐Johnson, τοξική επιδερμική νεκρόλυση (σύνδρομο

Lyell’s) και πολύμορφο ερύθημα με τη χρήση του Trileptal. Οι ασθενείς με σοβαρές

δερματολογικές αντιδράσεις μπορεί να χρειαστεί να νοσηλευτούν, καθώς αυτές οι

αντιδράσεις μπορεί να είναι απειλητικές για τη ζωή τους και σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις

μπορεί να είναι θανατηφόρες. Τα περιστατικά που συσχετίστηκαν με τη χρήση του Trileptal

αφορούσαν τόσο παιδιά όσο και ενήλικες. Ο διάμεσος χρόνος έναρξης των συμπτωμάτων

ήταν 19 ημέρες. Έχουν αναφερθεί αρκετές μεμονωμένες περιπτώσεις επανεμφάνισης

σοβαρών δερματολογικών αντιδράσεων, όταν επαναχορηγήθηκε Trileptal. Εάν ο ασθενής

εμφανίσει δερματολογικές αντιδράσεις με το Trileptal θα πρέπει αυτός άμεσα να

αξιολογηθεί και να διακοπεί το Trileptal εκτός εάν το εξάνθημα δεν συσχετίζεται με το

φάρμακο. Σε περίπτωση που διακοπεί η θεραπεία, θα πρέπει να αντικατασταθεί το Trileptal

με ένα άλλο αντιεπιληπτικό φάρμακο ώστε να αποφευχθεί η εμφάνιση επιληπτικών

κρίσεων λόγω διακοπής. Το Trileptal δεν πρέπει να επαναχορηγείται σε ασθενείς που

διέκοψαν την θεραπεία λόγω αντιδράσεων υπερευαισθησίας (βλ. παράγραφο 4.3).

HLA‐Β*1502 αλληλόμορφο σε πληθυσμούς Κινέζων Han, Ταϊλανδών και άλλων

Ασιατικών πληθυσμών

Έχει αποδειχθεί ότι η παρουσία του αλληλόμορφου Ανθρώπινου Λευκοκυτταρικού

Αντιγόνου HLA‐B*1502 σε ασθενείς Κινεζικής Han και Ταϊλανδικής καταγωγής συσχετίζεται

ισχυρά με τον κίνδυνο ανάπτυξης σοβαρών δερματικών ανεπιθύμητων αντιδράσεων, που

είναι γνωστές ως σύνδρομο Stevens‐Johnson (SJS)/τοξική επιδερμική νεκρόλυση (TEN), όταν

υποβάλλονται σε θεραπεία με καρβαμαζεπίνη. Η χημική δομή της οξκαρβαζεπίνης είναι

παρόμοια με αυτή της καρβαμαζεπίνης και υπάρχει πιθανότητα ασθενείς θετικοί για το

HLA‐B*1502 να διατρέχουν κίνδυνο εμφάνισης συνδρόμου Stevens‐Johnson (SJS)/TEN όταν

υποβάλλονται σε θεραπεία με οξκαρβαζεπίνη. Υπάρχουν ορισμένα δεδομένα που

υποστηρίζουν την ύπαρξη μιας τέτοιας συσχέτισης με την οξκαρβαζεπίνη. Η συχνότητα

εμφάνισης του HLA‐B*1502 είναι περίπου 10% σε πληθυσμούς Κινέζων Han και Ταϊλανδών.

Όποτε είναι δυνατόν αυτοί οι ασθενείς θα πρέπει να εξετάζονται για την παρουσία αυτού

του αλληλόμορφου πριν την έναρξη θεραπείας με καρβαμαζεπίνη ή με κάποια χημικά

σχετιζόμενη δραστική ουσία. Εάν οι ασθενείς αυτής της καταγωγής διαγνωστούν θετικοί

για το αλληλόμορφο HLA‐B*1502, θα πρέπει να εξετάζεται η χρήση καρβαμαζεπίνης, εάν τα

οφέλη υπερτερούν των σχετικών κινδύνων.

Εξαιτίας της συχνότητας εμφάνισης αυτού του αλληλόμορφου και σε άλλους

Ασιατικούς πληθυσμούς (π.χ. πάνω από 15% στις Φιλιππίνες και τη Μαλαισία) θα πρέπει να

εξετάζεται η διεξαγωγή γενετικού ελέγχου σε πληθυσμούς υψηλού κινδύνου για την

παρουσία του HLA‐B*1502 αλληλόμορφου.

Η συχνότητα εμφάνισης του αλληλόμορφου HLA‐B*1502 είναι αμελητέα σε

πληθυσμούς π.χ. Ευρωπαϊκής καταγωγής, σε Αφρικάνικους και δείγμα Ισπανικών

πληθυσμών και σε Γιαπωνέζους και Κορεάτες (<1%).

Η συχνότητα εμφάνισης του εν λόγω αλληλόμορφου αντιπροσωπεύει το ποσοστό

των χρωμοσωμάτων στους συγκεκριμένους πληθυσμούς που φέρουν το συγκεκριμένο

αλληλόμορφο. Καθώς ένα άτομο φέρει δύο αντίγραφα από κάθε χρωμόσωμα, αλλά ακόμα

και ένα αντίγραφο του αλληλόμορφου HLA‐B*1502 μπορεί να είναι αρκετό για την αύξηση

του κινδύνου του SJS, το ποσοστό των ασθενών που μπορεί να βρίσκονται σε κίνδυνο είναι

σχεδόν διπλάσιο της συχνότητας εμφάνισης του αλληλόμορφου.

HLA‐Α*3101 αλληλόμορφο σε πληθυσμούς Ευρωπαϊκής καταγωγής και Ιαπωνικούς

πληθυσμούς

Υπάρχουν ορισμένα δεδομένα που υποστηρίζουν ότι η παρουσία του

αλληλόμορφου Ανθρώπινου Λευκοκυτταρικού Αντιγόνου HLA‐Α*3101 συσχετίζεται με

αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης δερματικών ανεπιθύμητων αντιδράσεων λόγω χρήσης

καρβαμαζεπίνης, συμπεριλαμβανομένων συνδρόμου Stevens‐Johnson (SJS), TEN,

φαρμακευτικού εξανθήματος με ηωσινοφιλία ή λιγότερο σοβαρή οξεία γενικευμένη

εξανθηματική φλυκταίνωση και κηλιδοβλατιδώδες εξάνθημα σε ασθενείς Ευρωπαϊκής και

Ιαπωνικής καταγωγής.

Η συχνότητα εμφάνισης του HLA‐Α*3101 αλληλομόρφου ποικίλει αρκετά μεταξύ

των εθνικοτήτων. Η συχνότητα εμφάνισης του HLA‐Α*3101 αλληλομόρφου είναι 2 έως 5%

σε Ευρωπαϊκούς πληθυσμούς και περίπου 10% σε Ιαπωνικούς πληθυσμούς.

Η συχνότητα εμφάνισης του HLA‐Α*3101 αλληλομόρφου μπορεί να αυξήσει τον

κίνδυνο εμφάνισης δερματικών αντιδράσεων λόγω της χρήσης καρβαμαζεπίνης (κυρίως

λιγότερο σοβαρές) από 5% στο γενικότερο πληθυσμό έως 26% μεταξύ ασθενών με

Ευρωπαϊκή καταγωγή, ενώ η απουσία του μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο από 5.0% έως

3.8%.

HLA‐Α*3101 αλληλόμορφο – Άλλες εθνότητες

Η συχνότητα εμφάνισης του αλληλόμορφου έχει εκτιμηθεί ότι είναι μικρότερη από

5% στην πλειοψηφία των πληθυσμών Αυστραλιανής, Ασιατικής, Αφρικανικής και Βόρειας

Αμερικανικής καταγωγής με μικρές αποκλίσεις μεταξύ 5 και 12%. Συχνότητα μεγαλύτερη

από 15% έχει εκτιμηθεί σε κάποιες εθνοτικές ομάδες στη Νότια Αμερική (Αργεντινή και

Βραζιλία), Βόρεια Αμερική (US, Navajo και Sioux, και Μεξικό Sonora Seri) και τη Νότια Ινδία

(Tamil Νadu) και μεταξύ 10% και 15% σε άλλες τοπικές εθνότητες στις ίδιες περιοχές.

Η συχνότητα εμφάνισης του εν λόγω αλληλόμορφου αντιπροσωπεύει το ποσοστό

των χρωμοσωμάτων στους συγκεκριμένους πληθυσμούς που φέρουν το συγκεκριμένο

αλληλόμορφο. Καθώς ένα άτομο φέρει δύο αντίγραφα από κάθε χρωμόσωμα, αλλά ακόμα

και ένα αντίγραφο του αλληλόμορφου HLA‐Α*3101 μπορεί να είναι αρκετό για την αύξηση

του κινδύνου του SJS, το ποσοστό των ασθενών που μπορεί να βρίσκονται σε κίνδυνο είναι

σχεδόν διπλάσιο της συχνότητας εμφάνισης του αλληλόμορφου.

Δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα τα οποία να υποστηρίζουν τη σύσταση για έλεγχο

του αλληλόμορφου HLA‐Α*3101 πριν από την έναρξη της θεραπείας με καρβαμαζεπίνη ή

με κάποια χημικά σχετιζόμενη δραστική ουσία.

Εάν οι ασθενείς Ευρωπαϊκής ή Ιαπωνικής καταγωγής γνωρίζουν ότι είναι θετικοί για το

αλληλόμορφο HLA‐Α*3101, θα πρέπει να εξετάζεται η χρήση καρβαμαζεπίνης, εάν τα

οφέλη υπερτερούν των σχετικών κινδύνων.

Περιορισμός γενετικής παρακολούθησης

Τα αποτελέσματα της γενετικής παρακολούθησης δε θα πρέπει ποτέ να αντικαθιστούν την

κλινική ετοιμότητα και το χειρισμό του ασθενούς. Πολλοί ασθενείς ασιατικής καταγωγής

που είναι θετικοί στο αλληλόμορφο HLA‐B*1502 και βρίσκονται σε θεραπεία με Trileptal

δεν θα εμφανίσουν SJS/TEN και ασθενείς που είναι αρνητικοί στο αλληλόμορφο HLA‐

Β*1502 οποιασδήποτε εθνότητας μπορούν να εμφανίσουν SJS/TEN. Το ίδιο ισχύει και για

το HLA‐Α*3101, σε ότι αφορά τον κίνδυνο εμφάνισης SJS, TEN, DRESS, AGEP ή κάποιο

δερματικό εξάνθημα. Η ανάπτυξη αυτών των σοβαρών δερματικών ανεπιθύμητων

ενεργειών και η σχετική νοσηρότητα εξαιτίας άλλων πιθανών παραγόντων όπως η δόση

ΑΕD, η συμμόρφωση, οι συγχορηγούμενες αγωγές, οι συνύπαρχουσες νοσηρότητες και το

επίπεδο της δερματολογικής παρακολούθησης δεν έχουν μελετηθεί.

Πληροφορίες για επαγγελματίες υγείας

Σε περίπτωση ελέγχου της παρουσίας του αλληλόμορφου HLA‐B*1502, συνιστάται υψηλής

ανάλυσης “γονοτυπικός έλεγχος HLA‐B*1502”. Το αποτέλεσμα του ελέγχου είναι θετικό

είτε σε περίπτωση ανίχνευσης του ενός είτε των δύο HLA‐B*1502 αλληλόμορφων και

αρνητικό σε περίπτωση μη ανίχνευσης των HLA‐B*1502 αλληλόμορφων. Με παρόμοιο

τρόπο, σε περίπτωση ελέγχου της παρουσίας του αλληλόμορφου HLA‐Α*3101, συνιστάται

υψηλής ανάλυσης “γονοτυπικός έλεγχος HLA‐Α*3101”. Το αποτέλεσμα του ελέγχου είναι

θετικό είτε σε περίπτωση ανίχνευσης του ενός είτε των δύο HLA‐Α*3101 αλληλόμορφων

και αρνητικό σε περίπτωση μη ανίχνευσης των HLA‐Α*3101 αλληλόμορφων.

Κίνδυνος αιφνίδιας επιδείνωσης επιληπτικών σπασμών

Έχει αναφερθεί κίνδυνος αιφνίδιας επιδείνωσης κατά τη διάρκεια της θεραπείας με

Trileptal. Ο συγκεκριμένος κίνδυνος εμφανίζεται κυρίως σε παιδία ωστόσο μπορεί να

εμφανιστεί και σε ενήλικες. Στην περίπτωση αυτή, η θεραπεία θα πρέπει να διακοπεί.

Υπονατριαιμία

Σε ποσοστό μέχρι 2,7% των ασθενών που λαμβάνουν Trileptal, έχουν παρατηρηθεί επίπεδα

νατρίου του ορού κάτω από 125 mmol/l, συνήθως χωρίς συμπτωματολογία και χωρίς να

απαιτείται ρύθμιση της θεραπείας. Η εμπειρία από κλινικές μελέτες δείχνει ότι τα επίπεδα

νατρίου του ορού επιστρέφουν στο φυσιολογικό, όταν μειωθεί η δόση του Trileptal, όταν

διακόπτεται η αγωγή ή όταν ο ασθενής αντιμετωπίζεται συντηρητικά (π.χ. περιορισμός

λήψης υγρών). Σε ασθενείς με προϋπάρχουσες νεφρικές καταστάσεις που συσχετίζονται με

χαμηλά επίπεδα νατρίου (π.χ. σύνδρομο που προσομοιάζει σε μη φυσιολογική έκκριση της

ΑDH) ή σε ασθενείς που λαμβάνουν ταυτόχρονη θεραπεία με φαρμακευτικά προϊόντα που

μειώνουν το νάτριο (π.χ. διουρητικά, desmopressin) καθώς επίσης και Μη Στεροειδή

Αντιφλεγμονώδη Φάρμακα (π.χ. ινδομεθακίνη), πρέπει τα επίπεδα του νατρίου του ορού

να προσδιορίζονται πριν από την έναρξη της θεραπείας. Εν συνεχεία, τα επίπεδα νατρίου

του ορού πρέπει να προσδιορίζονται μετά από περίπου δύο εβδομάδες και στη συνέχεια

ανά μηνιαία διαστήματα για τους τρεις πρώτους μήνες της θεραπείας ή σύμφωνα με τις

κλινικές ανάγκες. Πιθανόν αυτοί οι παράγοντες κινδύνου να ισχύουν ιδιαίτερα στους

υπερήλικες ασθενείς. Για ασθενείς σε θεραπεία με Trileptal όταν ξεκινούν να παίρνουν

φαρμακευτικά προϊόντα που μειώνουν το νάτριο, πρέπει να ακολουθείται η ίδια

αντιμετώπιση ως προς τον έλεγχο του νατρίου. Γενικά εάν κατά τη θεραπεία με Trileptal

εμφανισθούν κλινικά συμπτώματα που υποδηλώνουν υπονατριαιμία (βλ. παράγραφο 4.8),

θα πρέπει να γίνεται μέτρηση του νατρίου του ορού. Οι άλλοι ασθενείς θα πρέπει να

κάνουν μέτρηση των επιπέδων νατρίου του ορού, σαν μέρος των συνήθων εργαστηριακών

εξετάσεων.

Όλοι οι ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια και δευτερογενή καρδιακή ανεπάρκεια πρέπει

να ζυγίζονται τακτικά για να γίνεται αντιληπτή η τυχόν κατακράτηση υγρών. Σε περίπτωση

κατακράτησης υγρών ή επιδείνωσης της καρδιακής λειτουργίας, πρέπει να ελέγχονται τα

επίπεδα νατρίου στον ορό. Εάν παρατηρηθεί υπονατριαιμία, ο περιορισμός της λήψης

υγρών είναι αποτελεσματικό μέτρο αντιμετώπισης. Καθώς η οξκαρβαζεπίνη, πολύ σπάνια,

μπορεί να οδηγήσει σε διαταραχή της καρδιακής αγωγιμότητας, ασθενείς με

προϋπάρχουσες διαταραχές αγωγιμότητας (π.χ. κολποκοιλιακός αποκλεισμός, αρρυθμία)

πρέπει να παρακολουθούνται προσεκτικά.

Υποθυρεοειδισμός

Ο υποθυρεοειδισμός αποτελεί ανεπιθύμητη ενέργεια (με “όχι συχνές” συχνότητα, βλ.

παράγραφο 4.8) της χορήγησης οxcarbazepine. Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία των

θυροειδικών ορμονών στην ανάπτυξη των παιδιών μετά τη γέννηση, συνιστάται η

παρακολούθηση της λειτουργίας του θυροειδούς αδένα στον παιδιατρικό πληθυσμό που

υποβάλλεται σε θεραπεία με το Trileptal.

Ηπατική λειτουργία

Έχουν αναφερθεί, πολύ σπάνια, περιπτώσεις ηπατίτιδας, οι οποίες στις περισσότερες

φορές, αντιμετωπίσθηκαν ικανοποιητικά. Όταν υπάρχει υποψία ηπατίτιδας, θα πρέπει να

εξετάζεται η ηπατική λειτουργία και αν απαιτείται να διακόπτεται το Trileptal. Θα πρέπει να

δίνεται προσοχή στην περίπτωση ασθενών με σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία (βλ.

παράγραφο 4.2 και 5.2).

Νεφρική λειτουργία

Σε ασθενείς με νεφρική δυσλειτουργία (κάθαρση κρεατινίνης μικρότερη των 30 ml/λεπτό),

θα πρέπει να δίνεται προσοχή κατά τη διάρκεια της θεραπευτικής αγωγής με Trileptal,

ιδιαίτερα στη δόση έναρξης και την τιτλοποίηση προς τα πάνω της δόσης. Πρέπει να

λαμβάνεται υπόψη η παρακολούθηση των επιπέδων MHD στο πλάσμα (βλ. παράγραφο 4.2

και 5.2).

Αιματολογικές επιδράσεις

Σπάνια έχουν παρατηρηθεί περιστατικά ακοκιοκυτταραιμίας, απλαστικής αναιμίας και

πανκυτταροπενίας σε ασθενείς που ελάμβαναν Trileptal κατά την περίοδο μετά την

κυκλοφορία του φαρμάκου (βλ. παράγραφο 4.8). Θα πρέπει να εξετάζεται η διακοπή του

φαρμάκου σε περίπτωση που παρουσιαστούν στοιχεία σοβαρής καταστολής του μυελού

των οστών.

Αυτοκτονικός ιδεασμός

Αυτοκτονικός ιδεασμός και συμπεριφορά έχουν αναφερθεί σε ασθενείς υπό αγωγή με

αντιεπιληπτικά φάρμακα για διάφορες ενδείξεις. Μια μετά‐ανάλυση των τυχαιοποιημένων

ελεγχόμενων με εικονικό φάρμακο κλινικών μελετών αντιεπιληπτικών φαρμάκων έχει

επίσης δείξει μικρή αύξηση του κινδύνου εκδήλωσης αυτοκτονικού ιδεασμού και

συμπεριφοράς (βλ. παράγραφο 5.1). Οι μηχανισμοί ανάπτυξης αυτού του κινδύνου δεν

είναι γνωστοί και τα διαθέσιμα δεδομένα δεν αποκλείουν την πιθανότητα εμφάνισης

αυξημένου κινδύνου.

Κατά συνέπεια, οι ασθενείς πρέπει να παρακολουθούνται για συμπτώματα αυτοκτονικού

ιδεασμού και συμπεριφορών και να εφαρμόζεται η κατάλληλη θεραπεία. Συνιστάται στους

ασθενείς (και σε αυτούς που τους φροντίζουν) να αναζητούν ιατρική συμβουλή σε

περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων αυτοκτονικού ιδεασμού ή συμπεριφοράς.

Ορμονικά αντισυλληπτικά

Γυναίκες ασθενείς αναπαραγωγικής ηλικίας θα πρέπει να προειδοποιούνται ότι η σύγχρονη

χρήση του Trileptal με ορμονικά αντισυλληπτικά, μπορεί να καταστήσει αυτό τον τύπο

αντισυλληπτικής μεθόδου αναποτελεσματικό (βλ. παράγραφο 4.5). Όταν γίνεται χρήση του

Trileptal, συνιστώνται πρόσθετοι, μη ορμονικοί τρόποι αντισύλληψης.

Οινόπνευμα

Επιβάλλεται προσοχή, εάν λαμβάνεται οινόπνευμα κατά την θεραπεία με Trileptal, λόγω

πιθανού πρόσθετου κατασταλτικού αποτελέσματος.

Διακοπή

Όπως συμβαίνει με όλα τα αντιεπιληπτικά φαρμακευτικά προϊόντα, το Trileptal θα πρέπει

να διακόπτεται βαθμιαίως, για να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα αυξημένης συχνότητας

επιληπτικών σπασμών.

Παρακολούθηση των επιπέδων πλάσματος

Παρά το γεγονός ότι οι συσχετίσεις μεταξύ δόσης και επιπέδων οξκαρβαζεπίνης στο

πλάσμα και μεταξύ των επιπέδων στο πλάσμα και κλινικής αποτελεσματικότητας ή

ανεκτικότητας είναι μάλλον αδύναμες, η παρακολούθηση των επιπέδων στο πλάσμα

μπορεί να είναι χρήσιμη στις ακόλουθες περιπτώσεις, προκειμένου να αποκλειστεί η μη

συμμόρφωση ή σε περιπτώσεις όπου θα πρέπει να αναμένεται μεταβολή στην κάθαρση

MHD, όπως οι εξής:

αλλαγές στη νεφρική λειτουργία (βλέπε νεφρική δυσλειτουργία στην παράγραφο

4.2).

κύηση (βλέπε παράγραφο 4.6 και 5).

ταυτόχρονη χρήση φαρμάκων που προκαλούν επαγωγή των ηπατικών ενζύμων

(βλέπε παράγραφο

4.5).

Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές

αλληλεπίδρασης

Eπαγωγή ενζύμων

H οξκαρβαζεπίνη και ο φαρμακολογικά ενεργός μεταβολίτης της (το παράγωγο

μονοϋδροξέος, MHD) είναι ασθενείς επαγωγείς in vitro και in vivo, των ενζύμων του

κυττοχρώματος P450 CYP3A4 και CYP3A5, που είναι υπεύθυνα για τον μεταβολισμό πολύ

μεγάλου αριθμού φαρμάκων όπως για παράδειγμα, των ανοσοκατασταλτικών (π.χ.

κυκλοσπορίνη, τακρόλιμους), των από του στόματος αντισυλληπτικών (βλέπε παρακάτω),

και μερικών άλλων αντιεπιληπτικών φαρμακευτικών προϊόντων (π.χ. καρβαμαζεπίνη) με

αποτέλεσμα χαμηλότερη συγκέντρωση στο πλάσμα αυτών των φαρμάκων (βλ. τον πίνακα

παρακάτω που συνοψίζει τα αποτελέσματα με άλλα αντιεπιληπτικά φαρμακευτικά

προϊόντα).

In vitro, η οξκαρβαζεπίνη και το ΜHD είναι ασθενείς επαγωγείς των UDP‐γλυκουρονυλ‐

τρανσφερασών (δεν είναι γνωστή η επίδραση των ειδικών ενζύμων σε αυτή την

οικογένεια). Επομένως in vivo η οξκαρβαζεπίνη και το ΜHD μπορεί να έχουν μια μικρή

επαγωγική δράση στον μεταβολισμό των φαρμακευτικών προϊόντων τα οποία

αποβάλλονται κυρίως με σύζευξη μέσω των UDP‐γλυκουρονυλ‐ τρανσφερασών. Όταν

ξεκινάει η θεραπεία με Trileptal ή αλλάξει η δοσολογία, θα χρειαστούν 2 με 3 εβδομάδες

για να φτάσουμε τα νέα επίπεδα της επαγωγής.

Σε περίπτωση διακοπής της αγωγής με Trileptal, ενδέχεται να είναι αναγκαία η μείωση της

δόσης της συγχορηγούμενης φαρμακευτικής αγωγής. Αυτό θα πρέπει να αποφασίζεται

βάση του κλινικού ελέγχου και / ή του ελέγχου των επιπέδων στο πλάσμα. Η επαγωγή είναι

πιθανό να μειώνεται σταδιακά μετά από 2 με 3 εβδομάδες μετά την διακοπή.

Ορμονικά αντισυλληπτικά: Το Trileptal έχει δείξει ότι έχει επίδραση και στα δύο συστατικά,

ethinylestradiol (EE) και levonorgestrel (LNG), των από του στόματος αντισυλληπτικών. Οι

μέσες τιμές AUC των EE και LNG ήταν μειωμένες κατά 48‐52% και 32‐52% αντίστοιχα.

Επομένως, η ταυτόχρονη χρήση του Trileptal με τα ορμονικά αντισυλληπτικά μπορεί να τα

καταστήσει μη αποτελεσματικά (βλέπε παράγραφο 4.4). Θα πρέπει να χρησιμοποιείται

κάποια άλλη αξιόπιστη μέθοδος αντισύλληψης.

Αναστολή ενζύμων

Η οξκαρβαζεπίνη και το MHD αναστέλλουν το CYP2C19. Κατά συνέπεια, θα μπορούσαν να

προκύψουν αλληλεπιδράσεις με την σύγχρονη χορήγηση υψηλών δόσεων Trileptal και

φαρμακευτικών προϊόντων που μεταβολίζονται από το CYP2C19 (π.χ. φαινυτοΐνη). Τα

επίπεδα της φαινυτοΐνης στο πλάσμα αυξήθηκαν μέχρι 40% όταν το Trileptal χορηγήθηκε

σε δόσεις μεγαλύτερες των 1200 mg/ημερησίως (βλέπε τον παρακάτω πίνακα που

συνοψίζει τα αποτελέσματα με άλλα αντιεπληπτικά). Σε αυτή την περίπτωση, μπορεί να

χρειαστεί μείωση της δόσης της συγχορηγούμενης φαινυτοΐνης (βλέπε παράγραφο 4.2).

Φαρμακευτικά προϊόντα αντιεπιληπτικά και επαγωγείς ενζύμων

Σε κλινικές μελέτες έγινε αξιολόγηση των πιθανών αλληλεπιδράσεων μεταξύ του Trileptal

και άλλων αντιεπιληπτικών φαρμακευτικών προϊόντων. Στον ακόλουθο πίνακα,

συνοψίζονται τα αποτελέσματα αυτών των αλληλεπιδράσεων επί της μέσης AUC και της

Cmin.

Περίληψη αλληλεπιδράσεων αντιεπιληπτικών φαρμακευτικών προϊόντων με Trileptal

Αντιεπιληπτικά φαρμακευτικά προϊόντα

Συγχορηγούμενα

Επίδραση του Trileptal στα αντιεπιληπτικά φαρμακευτικά προϊόντα

Συγκέντρωση

Επίδραση αντιεπιληπτικών φαρμακευτικών προϊόντων στο ΜΗD

Συγκέντρωση

Kαρβαμαζεπίνη 0 ‐ 22% μείωση

(30% αύξηση του εποξειδίου της καρβαμαζεπίνης)

40% μείωση

Κλομπαζάμη

Δεν έχει μελετηθεί

Καμία επίδραση

Φελμπαμάτη

Δεν έχει μελετηθεί

Καμία επίδραση

Λαμοτριγίνη

Καμία επίδραση

Καμία επίδραση

Φαινοβαρβιτόνη

14 ‐ 15% αύξηση

30 ‐ 31% μείωση

Φαινυτοΐνη

0 ‐ 40% αύξηση

29 ‐ 35% μείωση

Βαλπροϊκό οξύ

Καμία επίδραση

0 ‐ 18% μείωση

Έχει αποδειχθεί, ότι ισχυροί επαγωγείς των ενζύμων του κυτοχρώματος Ρ450 ή/και της

ουριδινο‐γλυκουρονοσυλ‐τρανσφεράσης (UGT) (δηλ. ριφαμπικίνη, καρβαμαζεπίνη,

φαινυτοΐνη και φαινοβαρβιτόνη), μειώνουν τα επίπεδα του MHD στο πλάσμα/ορό (29‐49%)

ενηλίκων. Σε παιδιά ηλικίας 4 έως 12 ετών, η κάθαρση του MHD αυξάνεται, σε σύγκριση με

τη μονοθεραπεία, μέχρι περίπου 35% όταν δίνεται ένα από τα τρία αντιεπιληπτικά

φαρμακευτικά προϊόντα που επάγουν τα ένζυμα. Η ταυτόχρονη χορήγηση του Trileplal με

λαμοτριγίνη έχει συσχετιστεί με έναν αυξημένο κίνδυνο ανεπιθυμήτων ενεργειών (ναυτία,

υπνηλία, ζάλη και κεφαλαλγία). Όταν ένα ή περισσότερα αντιεπιληπτικά φαρμακευτικά

προϊόντα χορηγούνται ταυτόχρονα με το Trileplal, θα πρέπει να εξετάζεται κατά περίπτωση

η προσεκτική ρύθμιση της δοσολογίας ή/και ο έλεγχος των επιπέδων του πλάσματος,

ιδιαίτερα στους παιδιατρικούς ασθενείς στους οποίους χορηγείται ταυτόχρονα

λαμοτριγίνη.

Με το Trileptal, δεν έχει παρατηρηθεί αυτο‐επαγωγή.

Άλλες φαρμακευτικές αλληλεπιδράσεις.

Η σιμετιδίνη, η ερυθρομυκίνη, η βιλοξαζίνη, η βαρφαρίνη και η δεξτροπροποξυφαίνη δεν

έχουν κανένα αποτέλεσμα επί της φαρμακοκινητικής του MHD.

Η αλληλεπίδραση μεταξύ της οξκαρβαζεπίνης και των αναστολέων της μονοαμινοξειδάσης

(ΜΑΟΙs) πιθανόν βασίζεται στη δομική σχέση της οξκαρβαζεπίνης με τα τρικυκλικά

αντικαταθλιπτικά.

Ασθενείς σε θεραπεία με τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά είχαν περιληφθεί σε κλινικές μελέτες

και δεν παρατηρήθηκε καμιά κλινική σχέση αλληλεπίδρασης.

Πιθανά ο συνδυασμός του λιθίου με την οξκαρβαζεπίνη να προκαλέσει αυξημένη

νευροτοξικότητα.

Γονιμότητα, κύηση και γαλουχία

Γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία και αντισυλληπτικά μέτρα

Το Trileptal μπορεί να καταστήσει αναποτελεσματική τη θεραπεία με από του στόματος

χορηγούμενα αντισυλληπτικά φάρμακα που περιέχουν ethinylestradiol (EE) και

levonorgestrel (LNG) (βλ. παράγραφο 4.4 και 4.5). Γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία θα

πρέπει να συμβουλεύονται να χρησιμοποιούν υψηλής αποτελεσματικότητας αντισύλληψη

(κατά προτίμηση μη ορμονικά αντισυλληπτικά π.χ. εσωουρηθρικά εμφυτεύματα) κατά τη

διάρκεια της θεραπείας με Trileptal.

Κύηση

Κίνδυνος σχετικός με την επιληψία και με αντιεπιληπτικά φαρμακευτικά προϊόντα γενικά:

Έχει παρατηρηθεί αύξηση των δυσπλασιών, σε πληθυσμό που βρίσκεται σε θεραπεία με

πολλά φάρμακα, ειδικότερα με βαλπροϊκό.

Επιπλέον, η αποτελεσματική αντιεπιληπτική θεραπεία δεν θα πρέπει να διακόπτεται,

καθώς η επιδείνωση της νόσου είναι επιζήμια για την μητέρα και το έμβρυο.

Κίνδυνος σχετικός με την οξκαρβαζεπίνη:

Υπάρχει μέτρια ποσότητα δεδομένων από έγκυες γυναίκες (300‐1000 εκβάσεις της κύησης).

Ωστόσο, τα δεδομένα σχετικά με τη συσχέτιση της οξκαρβαζεπίνης με τη συγγενή

δυσπλασία είναι περιορισμένα. Δεν υπάρχει αύξηση στο συνολικό ποσοστό των

δυσπλασιών με Trileptal σε σύγκριση με το ποσοστό που παρατηρείται στο γενικό

πληθυσμό (2‐3%). Παρ'όλα αυτά, με αυτή την ποσότητα δεδομένων, ένας μέτριος κίνδυνος

τερατογένεσης δεν μπορεί να αποκλειστεί εντελώς.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω δεδομένα:

Εάν οι γυναίκες που λαμβάνουν Trileptal μείνουν έγκυες ή προγραμματίζουν να

μείνουν έγκυες, η χρησιμοποίηση αυτού του προϊόντος θα πρέπει προσεκτικά να

επανεξεταστεί. Θα πρέπει να χορηγείται η μικρότερη αποτελεσματική δόση και όπου είναι

δυνατόν, θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως μονοθεραπεία τουλάχιστον κατά τη διάρκεια

των τριών πρώτων μηνών της εγκυμοσύνης.

Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, μια αποτελεσματική αντιεπιληπτική θεραπεία

με οξκαρβαζεπίνη δεν θα πρέπει να διακόπτεται, καθώς η επιδείνωση της νόσου είναι

επιζήμια για την μητέρα και το έμβρυο.

Παρακολούθηση και πρόληψη:

Ορισμένα αντιεπιληπτικά φαρμακευτικά προϊόντα μπορούν να συμβάλλουν στην

ανεπάρκεια του φυλλικού οξέος, που είναι πιθανόν η αιτία που προκαλεί τις εμβρυακές

ανωμαλίες. Συνιστάται η συμπληρωματική χορήγηση φυλλικού οξέος πριν και κατά την

διάρκεια της εγκυμοσύνης. Καθώς δεν έχει αποδειχθεί η αποτελεσματικότητα αυτών των

συμπληρωμάτων, μια ειδική προγεννητική διάγνωση πρέπει να γίνεται, ακόμη και για τις

γυναίκες που λαμβάνουν συμπληρωματική θεραπεία με φυλλικό οξύ.

Δεδομένα από ένα μικρό αριθμό γυναικών υποδεικνύουν ότι τα επίπεδα στο πλάσμα του

ενεργού μεταβολίτη της οξκαρβαζεπίνης, δηλαδή του 10‐μονοϋδροξυ παραγώγου (ΜΗD)

στο πλάσμα μπορεί να μειωθούν σταδιακά καθ’ όλη τη διάρκεια της κύησης. Συνιστάται η

προσεκτική παρακολούθηση της κλινικής ανταπόκρισης σε γυναίκες που λαμβάνουν

θεραπεία με Trileptal κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ώστε να εξασφαλιστεί ότι επαρκής

έλεγχος των κρίσεων διατηρείται καθ’ όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Ο προσδιορισμός

των μεταβολών των συγκεντρώσεων ΜΗD στο πλάσμα θα πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψιν.

Αν οι δόσεις έχουν αυξηθεί κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης τα επίπεδα ΜΗD στο

πλάσμα μετά τον τοκετό θα πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψιν για παρακολούθηση.

Για το νεογνό:

Έχουν αναφερθεί αιμορραγικές διαταραχές σε νεογέννητα με αντιεπιληπτικά φάρμακα που

επάγουν τα ηπατικά ένζυμα. Σαν προφύλαξη πρέπει να χορηγείται βιταμίνη Κ1 τις

τελευταίες εβδομάδες της εγκυμοσύνης καθώς επίσης και στο νεογέννητο.

Θηλασμός

Η οξκαρβαζεπίνη και ο δραστικός της μεταβολίτης (MHD) απεκκρίνονται στο ανθρώπινο

γάλα. Βρέθηκε μια αναλογία συγκέντρωσης γάλακτος προς πλάσμα 0,5 και για τους δύο. Τα

αποτελέσματα στο νεογνό, το οποίο εκτίθεται στο Trileptal μέσω αυτής της οδού, δεν είναι

γνωστά. Συνεπώς, το Trileptal δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της

γαλουχίας.

Γονιμότητα

Δεν υπάρχουν ανθρώπινα δεδομένα σχετικά με τη γονιμότητα.

Στους αρουραίους, η οξκαρβαζεπίνη δεν είχε επιπτώσεις στη γονιμότητα. Επιπτώσεις σε

αναπαραγωγικές παραμέτρους σε θηλυκούς αρουραίους παρατηρήθηκαν με MHD σε

δόσεις συγκρίσιμες με αυτές των ανθρώπων (βλ. παράγραφο 5.3).

Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων

Το Trileptal έχει μέτρια επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων.

Ανεπιθύμητες ενέργειες όπως ζάλη, υπνηλία, αταξία, διπλωπία, θάμβος όρασης,

διαταραχές της όρασης, υπονατριαιμία και μειωμένο επίπεδο συνείδησης έχουν αναφερθεί

με το Trileptal (για την πλήρη λίστα ανεπιθύμητων ενεργειών βλ. παράγραφο 4.8),

ειδικότερα κατά την έναρξη της θεραπείας ή σε σχέση με τις προσαρμογές της δόσης (πιο

συχνά κατά τη διάρκεια της φάσης τιτλοποίησης προς τα πάνω). Οι ασθενείς θα πρέπει

συνεπώς να ασκούν τη δέουσα προσοχή κατά την οδήγηση οχήματος ή το χειρισμό

μηχανημάτων.

Ανεπιθύμητες ενέργειες

Περίληψη του προφίλ ασφάλειας

Οι πιο συχνά αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες είναι υπνηλία, κεφαλαλγία, ζάλη,

διπλωπία, ναυτία, έμετος και κόπωση και συμβαίνουν σε περισσότερους από το 10% των

ασθενών.

Το προφίλ ασφάλειας βασίζεται στις ανεπιθύμητες ενέργειες που παρατηρήθηκαν κατά τις

κλινικές μελέτες και οι οποίες κρίθηκαν ότι είχαν σχέση με το Trileptal. Επιπλέον,

ελήφθησαν υπ’ όψιν αναφορές με κλινική σημασία σχετικές με ανεπιθύμητες ενέργειες

από προγράμματα παρακολούθησης μεμονωμένων ασθενών καθώς και η εμπειρία μετά

την κυκλοφορία του προϊόντος.

Οι ανεπιθύμητες ενέργειες (Πίνακας 1) αναφέρονται ανά κατηγορία οργανικού συστήματος

σύμφωνα με το MedDRA. Εντός κάθε κατηγορίας οργανικού συστήματος, οι ανεπιθύμητες

ενέργειες κατατάσσονται σύμφωνα με τη συχνότητα, με πρώτη την πιο συχνή. Σε κάθε

κατηγορία συχνότητας, οι ανεπιθύμητες ενέργειες παρατίθενται με σειρά φθίνουσας

σοβαρότητας. Επιπλέον, για κάθε ανεπιθύμητη ενέργεια αναφέρεται η αντίστοιχη

κατηγορία συχνότητας χρησιμοποιώντας την ακόλουθη σύμβαση (CIOMS III):

πολύ συχνές (1/10), συχνές (1/100 έως <1/10), όχι συχνές ( 1/1.000 έως < 1/100),

σπάνιες ( 1/10.000 έως < 1/1.000), πολύ σπάνιες (< 1/10.000).

Πίνακας 1 Ανεπιθύμητες ενέργειες

Διαταραχές του αίματος και του λεμφικού συστήματος

Όχι συχνές

Σπάνιες

Πολύ σπάνιες

Λευκοπενία

καταστολή του μυελού των οστών, απλαστική αναιμία, ακοκιοκυτταραιμία,

πανκυτταροπενία, ουδετεροπενία

θρομβοπενία

Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος

Σπάνιες

Πολύ σπάνιες

αναφυλακτικές αντιδράσεις

υπερευαισθησία#.

Διαταραχές του ενδοκρινικού συστήματος

Συχνές

Όχι συχνές

αύξηση σωματικού βάρους

υποθυρεοειδισμός

Διαταραχές του μεταβολισμού και της διατροφής

Συχνές

Σπάνιες

υπονατριαιμία†

σύνδρομο που προσομοιάζει με μη φυσιολογική έκκριση ADH με σημεία και συμπτώματα

λήθαργου, ναυτίας, ζάλης, μειωμένης όσμωσης του ορού (αίματος), εμέτου, κεφαλαλγίας,

κατάστασης σύγχυσης ή άλλα νευρολογικά σημεία και συμπτώματα.

Ψυχιατρικές διαταραχές

Συχνές

ανησυχία (π.χ. νευρικότητα), συναισθηματική αστάθεια, κατάσταση σύγχυσης, κατάθλιψη,

απάθεια

Διαταραχές του νευρικού συστήματος

Πολύ συχνές

Συχνές

υπνηλία, κεφαλαλγία, ζάλη

αταξία, μυϊκός τρόμος, νυσταγμός, διαταραχές στη συγκέντρωση, αμνησία, διαταραχές

λόγου (συμπεριλαμβανομένης της δυσαρθρίας): πιο συχνά κατά τη διάρκεια της

τιτλοποίησης του Trileptal προς τα πάνω

Οφθαλμικές διαταραχές

Πολύ συχνές

Συχνές

διπλωπία

θάμβος όρασης, διαταραχές όρασης

Διαταραχές του ωτός και του λαβυρίνθου

Συχνές

ίλιγγος

Καρδιακές διαταραχές

Πολύ σπάνιες

κολποκοιλιακός αποκλεισμός, αρρυθμία

Αγγειακές διαταραχές

Όχι συχνές

υπέρταση

Διαταραχές του γαστρεντερικού συστήματος

Πολύ συχνές

Συχνές

Πολύ σπάνιες

έμετος, ναυτία

διάρροια, κοιλιακά άλγη, δυσκοιλιότητα

παγκρεατίτιδα ή/και αύξηση της λιπάσης ή/και της αμυλάσης

Διαταραχές του ήπατος και των χοληφόρων

Πολύ σπάνιες

ηπατίτιδα

Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού

Συχνές

Όχι συχνές

Σπάνιες

Πολύ σπάνιες

εξάνθημα, αλωπεκία, ακμή

κνίδωση

Φαρμακευτικό εξάνθημα με ηωσινοφιλία και συστηματικά συμπτώματα (DRESS), οξεία

γενικευμένη εξανθηματική φλυκταίνωση (AGEP)

σύνδρομο Stevens‐Johnson, τοξική επιδερμική νεκρόλυση (σύνδρομο Lyell’s),

αγγειοοίδημα, πολύμορφο ερύθημα (βλ. παράγραφο 4.4).

Διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού

Σπάνιες

Πολύ σπάνιες

Έχουν υπάρξει αναφορές για μειωμένη οστική πυκνότητα, οστεοπενία, οστεοπόρωση και

κατάγματα σε ασθενείς που λαμβάνουν μακροχρόνια θεραπεία με Trileptal. Ο μηχανισμός

με τον οποίο το Trileptal επηρεάζει το μεταβολισμό των οστών δεν έχει προσδιοριστεί.

συστηματικός ερυθηματώδης λύκος

Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης Πολύ συχνές

Συχνές

κόπωση

αδυναμία

Εργαστηριακές εξετάσεις

Όχι συχνές

Σπάνιες

αύξηση των ηπατικών ενζύμων, αύξηση της αλκαλικής φωσφατάσης του αίματος

μείωση της Τ4 (δεν είναι ξεκάθαρη η κλινική σημαντικότητα)

Τραυματισμός, δηλητηρίαση και επιπλοκές κατά την επέμβαση

Όχι συχνές

πτώση

Περιγραφή επιλεγμένων ανεπιθύμητων ενεργειών

# Υπερευαισθησία (συμπεριλαμβανομένης της πολυοργανικής υπερευαισθησίας) που

χαρακτηρίζεται από στοιχεία όπως το εξάνθημα και ο πυρετός. Άλλα όργανα ή συστήματα

μπορεί να επηρεαστούν όπως το αίμα και το λεμφικό σύστημα (π.χ. ηωσινοφιλία,

θρομβοκυτοπενία, λευκοπενία, λεμφαδενοπάθεια, σπληνομεγαλία), το ήπαρ (π.χ.

ηπατίτιδα, μη φυσιολογικές δοκιμασίες της ηπατικής λειτουργίας), οι μύες και οι

αρθρώσεις (π.χ.οίδημα των αρθρώσεων, μυαλγία, αρθραλγία), το νευρικό σύστημα, (π.χ.

ηπατική εγκεφαλοπάθεια), οι νεφροί (π.χ. νεφρική ανεπάρκεια, διάμεση νεφρίτιδα,

πρωτεϊνουρία), οι πνεύμονες, (π.χ. πνευμονικό οίδημα, άσθμα, βρογχόσπασμος, διάμεση

πνευμονική νόσος, δύσπνοια), αγγειοοίδημα.

† Επίπεδα νατρίου στον ορό κάτω από 125 mmol/l έχουν παρατηρηθεί σε ποσοστό έως

2,7% των ασθενών υπό θεραπεία με Trileptal με συχνότητα συχνή (βλ. παράγραφο 4.4).

Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, η υπονατριαιμία είναι ασυμπτωματική και δεν χρήζει

αναπροσαρμογής της θεραπείας.

† Πολύ σπάνια, η υπονατριαιμία συσχετίζεται με σημεία και συμπτώματα όπως σπασμοί,

εγκεφαλοπάθεια, χαμηλό επίπεδο συνείδησης, σύγχυση (βλ. επίσης Διαταραχές νευρικού

συστήματος για περαιτέρω ανεπιθύμητες ενέργειες), διαταραχές της όρασης (π.χ. θαμπή

όραση), υποθυρεοειδισμός, έμετος και ναυτία. Χαμηλά επίπεδα νατρίου στον ορό γενικά

εμφανίζονται κατά τους 3 πρώτους μήνες της θεραπείας με Trileptal, αν και υπήρξαν

ασθενείς οι οποίοι εμφάνισαν για πρώτη φορά επίπεδα νατρίου ορού < 125 mmol/l πάνω

από 1 χρόνο μετά την έναρξη της θεραπείας (βλ. παράγραφο 4.4).

Παιδιατρικός πληθυσμός

Γενικά, το προφίλ ασφάλειας σε παιδιά ήταν παρόμοιο με αυτό που παρατηρήθηκε στους

ενήλικες (βλ. παράγραφο 5.1).

Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών

Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας

κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή

παρακολούθηση της σχέσης οφέλους‐κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται

από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες

ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω του εθνικού συστήματος αναφοράς.

Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων

Μεσογείων 284

GR‐15562 Χολαργός, Αθήνα

Τηλ: + 30 21 32040380/337

Φαξ: + 30 21 06549585

Ιστότοπος: http://www.eof.gr

Υπερδοσολογία

Έχουν αναφερθεί μεμονωμένες περιπτώσεις υπερδοσολογίας. Η μέγιστη δόση που ελήφθη

ήταν περίπου 48.000 mg.

Συμπτώματα

Καταστάσεις που αφορούν την ισορροπία ηλεκτρολυτών & υγρών: υπονατριαιμία

Οφθαλμικές διαταραχές: διπλωπία, μύση, θάμβος όρασης

Διαταραχές του γαστρεντερικού συστήματος: ναυτία, έμετος, υπερκινησία

Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης: κόπωση

Παρακλινικές εξετάσεις: καταστολή του αναπνευστικού ρυθμού, παράταση του QTc

Διαταραχές του νευρικού συστήματος: νύστα, υπνηλία, ζάλη, αταξία και νυσταγμός –

τρόμος, διαταραχή στον συντονισμό (ακανόνιστος συντονισμός), σπασμοί, κεφαλαλγία,

κώμα, απώλεια συνείδησης, δυσκινησία.

Ψυχιατρικές διαταραχές: επιθετικότητα, ανησυχία, κατάσταση σύγχυσης

Αγγειακές διαταραχές: υπόταση

Διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος, του θώρακα και του μεσοθωράκιου: δύσπνοια

Διαχείριση

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Θα πρέπει να εφαρμόζεται η κατάλληλη συμπτωματική και

υποστηρικτική θεραπευτική αγωγή. Το φαρμακευτικό προϊόν θα πρέπει να απομακρύνεται

με πλύση στομάχου και /ή αδρανοποίηση με την χορήγηση ενεργού άνθρακα.

ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες

Φαρμακοθεραπευτική ομάδα: Αντιεπιληπτικά, κωδικός ΑΤC: N03A F02

Φαρμακοδυναμικά αποτελέσματα

Η φαρμακολογική δράση της οξκαρβαζεπίνης, ασκείται κυρίως μέσω του μεταβολίτη της

οξκαρβαζεπίνης (MHD) (βλ. παράγραφο 5.2). Ο μηχανισμός δράσης της οξκαρβαζεπίνης και

του MΗD πιστεύεται ότι βασίζεται κυρίως στον αποκλεισμό των διαύλων νατρίου που είναι

ευαίσθητοι στις διαφορές δυναμικού, προκαλώντας έτσι σταθεροποίηση των

υπερδιεγερμένων μεμβρανών των νευρώνων, αναστολή της επαναληπτικής πυροδότησης

των νευρώνων και περιορισμό της εξάπλωσης των συναπτικών ώσεων. Επιπροσθέτως, η

αυξημένη αγωγιμότητα του καλίου και η τροποποίηση των διαύλων ασβεστίου που

ενεργοποιούνται από υψηλή διαφορά δυναμικού, μπορεί να συμβάλουν επίσης στην

αντιεπιληπτική δράση. Δεν βρέθηκαν σημαντικές αλληλεπιδράσεις με νευροδιαβιβαστές

του εγκεφάλου ή με θέσεις τροποποιητικών υποδοχέων.

Η οxcarbazepine και ο δραστικός μεταβολίτης της (MHD), είναι ισχυρά και αποτελεσματικά

αντιεπιληπτικά φάρμακα στα πειραματόζωα. Προστατεύουν τα πειραματόζωα (τρωκτικά)

έναντι των γενικευμένων τονικοκλονικών και, σε μικρότερο βαθμό, κλονικών επιληπτικών

σπασμών και καταργούν ή μειώνουν την συχνότητα των χρονίως υποτροπιαζόντων μερικών

επιληπτικών σπασμών, σε πιθήκους Rhesus με εμφυτεύματα αργιλίου. Δεν παρετηρήθη

ανοχή (δηλ. εξασθένηση της αντιεπιληπτικής δράσης) σε τονικοκλονικούς σπασμούς, όταν

ποντικοί και αρουραίοι ετέθησαν υπό ημερίσια χορήγηση επί 5 ημέρες ή 4 εβδομάδες,

αντίστοιχα, με οξκαρβαζεπίνη ή MHD.

Μια προοπτική, ανοιχτού σχεδιασμού, πολυκεντρική, μη‐συγκριτική, μετεγκριτική μελέτη

παρατήρησης, διάρκειας 24 εβδομάδων, διεξήχθη στην Ινδία. Από έναν πληθυσμό 816

ασθενών της μελέτης, 256 παιδιατρικοί ασθενείς (1 μηνός έως 19 ετών) με γενικευμένες

τονικοκλονικές κρίσεις (είτε δευτεροπαθείς είτε πρωτοπαθείς) έλαβαν αγωγή με

μονοθεραπεία οξκαρβαζεπίνης. Η αρχική δοσολογία της οξκαρβαζεπίνης για όλους τους

ασθενείς >6 ετών ήταν 8‐10 mg/kg/ημέρα χορηγούμενη σε δύο διηρημένες δόσεις. Για τα

27 άτομα ηλικίας 1 μηνός έως 6 ετών, το εύρος της δοσολογίας ήταν 4,62‐27,27

mg/kg/ημέρα για την αρχική δόση και 4,29‐30,00 mg/kg/ημέρα για τη δόση συντήρησης. Το

κύριο καταληκτικό σημείο ήταν η μείωση της συχνότητας των κρίσεων από την έναρξη της

μελέτης έως την εβδομάδα 24. Στην ηλικιακή ομάδα του 1 μηνός έως 6 ετών (n=27) ο

αριθμός των κρίσεων μεταβλήθηκε από 1 [εύρος] [1‐12] σε 0 [0‐2], στην ηλικιακή ομάδα

των 7 ετών έως 12 ετών (n=77), η συχνότητα μεταβλήθηκε από 1 [1‐22] σε 0 [0‐1] και στην

ηλικιακή ομάδα των 13‐19 ετών (n=152), η συχνότητα μεταβλήθηκε από 1 [1‐32] σε 0 [0‐3].

Δεν διαπιστώθηκαν ειδικά προβλήματα ασφάλειας στους παιδιατρικούς ασθενείς. Τα

δεδομένα από τη μελέτη είναι ανεπαρκή για να υποστηρίξουν τη σχέση οφέλους/κινδύνου

σε παιδιά ηλικίας κάτω των 6 ετών (βλ. παράγραφο 4.2).

Με βάση τα δεδομένα από τις τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες μελέτες, η χρήση της

οξκαρβαζεπίνης δεν συνιστάται σε παιδιά ηλικίας κάτω των 6 ετών δεδομένου ότι η

ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα δεν έχουν τεκμηριωθεί επαρκώς (βλ. παράγραφο 4.2).

Παιδιατρικός πληθυσμός

Δύο τυχαιοποιημένες, τυφλοποιημένες, ελεγχόμενης δόσης, μελέτες αποτελεσματικότητας

(Μελέτη 2339 και Μελέτη 2340) πραγματοποιήθηκαν σε παιδιατρικούς ασθενείς ηλικίας 1

μήνα έως <17 ετών (n=31 ασθενείς ηλικίας 6 έως <17 ετών, n=189 ασθενείς ηλικίας <6

ετών). Επιπρόσθετα, έχει διεξαχθεί ένας αριθμός ανοικτών μελετών στις οποίες είχαν

εισαχθεί παιδιά. Γενικά, το προφίλ ασφάλειας της οξκαρβαζεπίνης σε νεότερης ηλικίας

παιδιά (<6 ετών) ήταν παρόμοιο με αυτό σε μεγαλύτερης ηλικίας παιδιά (≥6 ετών). Ωστόσο,

σε μερικές μελέτες σε μικρότερης ηλικίας παιδιά (<4 ετών) και σε μεγαλύτερης ηλικίας

παιδιά (≥4 ετών), παρατηρήθηκε μία διαφορά ≥5 φορές στην αναλογία των ασθενών με

σπασμούς (7,9% έναντι 1,0%, αντίστοιχα) και την κατάσταση επιληψίας (5% έναντι 1%,

αντίστοιχα).

Φαρμακοκινητικές ιδιότητες

Απορρόφηση

Μετά την από του στόματος χορήγηση του Trileptal, η οxcarbazepine απορροφάται πλήρως

και υφίσταται εκτεταμένο μεταβολισμό προς τον φαρμακολογικά δραστικό μεταβολίτη της

(MHD).

Μετά από εφ’άπαξ χορήγηση δόσης 600 mg Trileptal σε υγιείς άρρενες εθελοντές κάτω από

συνθήκες νηστείας, η μέση τιμή Cmax του MHD ήταν 34 μmol/l, με αντίστοιχη μέση τιμή

t¬¬max 4,5 ωρών.

Σε μια μελέτη ποσοτικής σχέσης επί ανθρώπων, μόνον το 2% της συνολικής ραδιενέργειας

στο πλάσμα, οφειλόταν σε αμετάβλητη οxcarbazepine, περίπου 70% οφειλόταν σε MHD και

το υπόλοιπο θα μπορούσε να αποδοθεί σε ελάσσονες δευτερογενείς μεταβολίτες, οι οποίοι

απεβλήθησαν ταχέως.

Η τροφή δεν έχει κανένα αποτέλεσμα στον ρυθμό και την έκταση απορρόφησης της

οξκαρβαζεπίνης, συνεπώς τo Trileptal μπορεί να ληφθεί με ή χωρίς τροφή.

Κατανομή

Ο φαινόμενος όγκος κατανομής του MHD, είναι 49 λίτρα. Περίπου το 40% του ΜΗD

συνδέεται με τις πρωτεΐνες του ορού, κατά κύριο λόγο την αλβουμίνη. Η δέσμευση ήταν

ανεξάρτητη από την συγκέντρωση στον ορό, εντός των σχετικών θεραπευτικών ορίων. Η

οξκαρβαζεπίνη και ο ΜΗD, δεν συνδέονται με την αλφα‐1‐οξυ‐ γλυκοπρωτεΐνη.

Η οξκαρβαζεπίνη και το MHD διαπερνούν τον πλακούντα. Η συγκέντρωση στο πλάσμα του

MHD στη μητέρα και στο νεογέννητο σε μια περίπτωση ήταν ίδιες.

Βιοσχηματισμός

Η οxcarbazepine ανάγεται γρήγορα από κυτταροπλασματικά ένζυμα στο ήπαρ σε ΜHD, το

οποίο είναι κατά κύριο λόγο υπεύθυνο για το φαρμακολογικό αποτέλεσμα του Trileptal. Το

MHD μεταβολίζεται περαιτέρω μέσω σύζευξης με γλυκουρονικό οξύ. Μικρές ποσότητες (4%

της δόσης) οξειδώνονται προς τον φαρμακολογικά αδρανή μεταβολίτη (10,11‐διυδροξύ

παράγωγο, DHD).

Aποβολή

Η οξκαρβαζεπίνη αποβάλλεται από το σώμα κυρίως υπό την μορφή μεταβολιτών, οι οποίοι

κυρίως απεκκρίνονται δια των νεφρών. Περισσότερο από το 95% της δόσης εμφανίζεται

στα ούρα, με λιγότερο από 1% υπό την μορφή αμετάβλητης οξκαρβαζεπίνης. H αποβολή

δια των κοπράνων είναι λιγότερη από το 4% της χορηγηθείσης δόσης. Περίπου το 80% της

δόσης απεκκρίνεται στα ούρα, είτε σαν γλυκουρονίδια του ΜΗD (49%), είτε σαν

αμετάβλητο MHD (27%), ενώ το αδρανές DHD αποτελεί περίπου το 3% και οι

συνεζευγμένες ενώσεις της οξκαρβαζεπίνης ανέρχονται στο 13% περίπου της δόσης.

Η οξκαρβαζεπίνη αποβάλλεται γρήγορα από το πλάσμα, με φαινόμενες τιμές χρόνου

υποδιπλασιασμού ανάμεσα στις 1,3 και 2,3 ώρες. Αντιθέτως, ο φαινόμενος χρόνος

υποδιπλασιασμού του MHD είναι κατά μέσον όρο 9,31,8 ώρες.

Αναλογικότητα της δόσης

Συγκεντρώσεις σταθερής κατάστασης ισορροπίας του ΜΗD στο πλάσμα, επιτυγχάνονται

εντός 2‐3 ημερών στους ασθενείς, όταν το Trileptal χορηγείται δύο φορές την ημέρα. Σε

σταθερή κατάσταση ισορροπίας, η φαρμακοκινητική του MHD είναι γραμμική και δείχνει

αναλογικότητα προς την δόση, σε όλο το εύρος δόσης, από 300 έως 2400 mg ημερησίως.

Ειδικοί πληθυσμοί

Ασθενείς με ηπατική δυσλειτουργία

Η φαρμακοκινητική και ο μεταβολισμός της οξκαρβαζεπίνης και του MHD, υπολογίσθηκαν

σε υγιείς εθελοντές και σε άτομα με ηπατική δυσλειτουργία, μετά από εφ’ άπαξ δόση 900

mg από το στόμα. Ήπια έως μέτρια ηπατική δυσλειτουργία δεν επηρέασε την

φαρμακοκινητική της οξκαρβαζεπίνης και του MHD. To Trileptal δεν έχει μελετηθεί σε

ασθενείς με σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία.

Ασθενείς με νεφρική δυσλειτουργία

Υπάρχει γραμμική συσχέτιση ανάμεσα στην κάθαρση κρεατινίνης και την νεφρική κάθαρση

του ΜΗD. Όταν το Trileptal χορηγείται σαν εφ’ άπαξ δόση 300mg σε άτομα με νεφρική

δυσλειτουργία (κάθαρση κρεατινίνης <30 ml/min), ο χρόνος ημίσειας ζωής αποβολής του

ΜΗD, παρατείνεται κατά 60‐90% (16 με 19 ώρες) με διπλάσια αύξηση της AUC σε σύγκριση

με ενήλικες με φυσιολογική νεφρική λειτουργία (10 ώρες).

Παιδιά

Οι φαρμακοκινητικές ιδιότητες του Trileptal αξιολογήθηκαν σε κλινικές μελέτες

παιδιατρικών ασθενών που λάμβαναν Trileptal σε δοσολογίες μεταξύ των 10‐

60mg/kg/ημερησίως. Η προσαρμοσμένη ως προς το βάρος κάθαρση του MHD μειώνεται

καθώς η ηλικία και το βάρος αυξάνονται πλησιάζοντας αυτό των ενηλίκων. Η μέση

προσαρμοσμένη ως προς το βάρος κάθαρση σε παιδιά ηλικίας 4 έως 12 ετών είναι περίπου

40% υψηλότερη από ότι των ενηλίκων. Επομένως, η έκθεση του MHD σε αυτά τα παιδιά

αναμένεται να είναι περίπου τα δύο‐τρίτα από ότι των ενηλίκων με παρόμοια

προσαρμοσμένη ως προς το βάρος δόση. Καθώς αυξάνεται το βάρος, για ασθενείς ηλικίας

13 χρόνων και άνω, η προσαρμοσμένη ως προς το βάρος κάθαρση του MHD αναμένεται να

φτάσει αυτή των ενηλίκων.

Εγκυμοσύνη

Δεδομένα από μικρό αριθμό γυναικών υποδεικνύουν ότι τα επίπεδα στο πλάσμα του ΜΗD

μπορεί να μειωθούν σταδιακά καθ’ όλη τη διάρκεια της κύησης (βλ. παράγραφο 4.6).

Ηλικιωμένοι

Μετά από χορήγηση εφ’ άπαξ (300 mg) και πολλαπλών δόσεων (600 mg/ημέρα) Τrileptal σε

ηλικιωμένους εθελοντές (60‐82 ετών), οι μέγιστες συγκεντρώσεις στο πλάσμα και οι τιμές

AUC του ΜΗD ήσαν 30% ‐ 60% υψηλότερες από ό,τι σε νεότερους εθελοντές (18‐32 ετών).

Συγκρίσεις των τιμών της κάθαρσης κρεατινίνης σε νέους και ηλικιωμένους εθελοντές,

δείχνουν ότι η διαφορά οφείλεται σε μειωμένη κάθαρση κρεατινίνης που σχετίζεται με την

ηλικία. Δεν είναι αναγκαίες ειδικές συστάσεις για την δόση, αφού οι θεραπευτικές δόσεις

εξατομικεύονται.

Φύλο

Δεν έχουν παρατηρηθεί φαρμακοκινητικές διαφορές που να οφείλονται στο φύλο, σε

παιδιά, ενήλικες ή στους ηλικιωμένους.

Προκλινικά δεδομένα για την ασφάλεια

Τα μη‐κλινικά δεδομένα δεν αποδεικνύουν ιδιαίτερο κίνδυνο για τον άνθρωπο με βάση τις

συμβατικές μελέτες φαρμακολογικής ασφάλειας και γονοτοξικότητας με την οξκαρβαζεπίνη

και τον φαρμακολογικά ενεργό μεταβολίτη, μονοϋδρόξυ παράγωγο (MHD).

Σε μελέτες με αρουραίους έχουν παρατηρηθεί περιπτώσεις νεφροτοξικότητας κατά την

επαναλαμβανόμενη χορήγηση τοξικών δόσεων, όχι όμως και στις μελέτες με σκυλιά ή

ποντίκια.

Ανοσοτοξικότητα

Έλεγχοι ανοσοδιέγερσης σε ποντίκια, έδειξαν ότι το MHD (και σε μικρότερη έκταση η

οξκαρβαζεπίνη) μπορεί να επιφέρει καθυστερημένη υπερευαισθησία.

Μεταλλαξιογόνος δράση

Η οξκαρβαζεπίνη αύξησε τις συχνότητες μετάλλαξης σε έναν έλεγχο Ames in vitro απουσία

μεταβολικής ενεργοποίησης σε ένα από πέντε βακτηριακά στελέχη. Η οξκαρβαζεπίνη και το

MHD προκάλεσαν αυξήσεις στην χρωμοσωμιακή παρέκκλιση ή/και πολυπλοειδία στον in

vitro έλεγχο των ωοθηκών στα κινέζικα χάμστερ απουσία μεταβολικής ενεργοποίησης. Το

MHD ήταν αρνητικό στον έλεγχο Ames και δεν βρέθηκε μεταλλαξιογόνος ή κλαστογόνος

δράση με οξκαρβαζεπίνη ή MHD in vitro σε κύτταρα V79 Κινέζικου χάμστερ. Η

οξκαρβαζεπίνη και το MHD ήταν και τα δύο αρνητικά στην κλαστογόνο ή ανευπλοειδογόνο

επίδραση (σχηματισμός μικροπυρήνων) σε έναν in vivo προσδιορισμό μυελού των οστών

στους αρουραίους.

Αναπαραγωγική τοξικότητα

Σε αρουραίους, η γονιμότητα και στα δύο φύλα δεν επηρεάστηκε από οξκαρβαζεπίνη σε

από του στόματος δόσεις έως 150 mg/kg/ημέρα, κατά την οποία δεν υπάρχει όριο

ασφαλείας. Διακοπή της κυκλικότητας του οίστρου και μείωση του αριθμού των κίτρινων

σωμάτων, εμφυτεύσεις και ζώντα έμβρυα παρατηρήθηκαν στα θηλυκά ζώα για το MHD σε

δόσεις συγκρίσιμες με εκείνες στον άνθρωπο (βλ. παράγραφο 4.6).

Τυπικές μελέτες αναπαραγωγικής τοξικότητας σε τρωκτικά και κουνέλια έδειξαν ότι η

χορήγηση τοξικών δόσεων στις μητέρες προκαλούσε αύξηση της θνησιμότητας των

εμβρύων ή/και καθυστέρηση της περιγεννητικής ή/και μεταγεννητικής ανάπτυξης των

απογόνων.

Σε μία από τις οκτώ μελέτες εμβρυοτοξικότητας που έγιναν είτε με οξκαρβαμαζεπίνη είτε

με τον MHD υπήρξε αύξηση των δυσπλασιών των νεογνών των αραουραίων όταν οι

χορηγούμενες δόσεις προκαλούσαν τοξικότητα στις μητέρες (βλ. παράγραφο 4.6).

Καρκινογένεση

Σε μελέτες καρκινογένεσης σε ζώα προκλήθηκαν όγκοι του ήπατος (σε αρουραίους και

ποντικούς) των όρχεων και εκ των κοκκιωδών κυττάρων του θήλεος γεννητικού συστήματος

(σε αρουραίους). Η εμφάνιση των όγκων του ήπατος είναι πιθανόν το αποτέλεσμα της

επαγωγής των ηπατικών μικροσωματικών ενζύμων, μία δράση η οποία αν και δεν μπορεί

να αποκλεισθεί, είναι ασθενής ή απούσα σε ασθενείς που χρησιμοποιούν το Trileptal. Οι

όγκοι των όρχεων πιθανόν να προκαλούνται από αυξημένες συγκεντρώσεις της

ωχρινοτρόπου ορμόνης. Λόγω της απουσίας τέτοιας αύξησης στους ανθρώπους, οι όγκοι

αυτοί δεν θεωρούνται κλινικής σημασίας. Σε μία μελέτη καρκινογένεσης με αρουραίους με

MHD σημειώθηκε δοσοεξαρτώμενη αύξηση στην επίπτωση των εκ κοκκιωδών κυττάρων

όγκων του θήλεος γεννητικού συστήματος (στο κόλπο και στον τράχηλο της μήτρας). Αυτές

οι επιδράσεις παρουσιάστηκαν σε επίπεδα έκθεσης συγκρίσιμα με την αναμενόμενη

κλινική έκθεση. Ο μηχανισμός για την ανάπτυξη αυτών των όγκων δεν έχει πλήρως

διευκρινιστεί αλλά θα μπορούσε να συσχετισθεί με αυξημένα επίπεδα εστραδιόλης ειδικά

για τους αρουραίους. Η κλινική σημασία αυτών των όγκων είναι ασαφής.

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Κατάλογος εκδόχων

Πυρήνας δισκίων:

Silica, colloidal anhydrous

cellulose, microcrystalline

hypromellose

crospovidone

magnesium stearate

Επικάλυψη δισκίων:

hypromellose

talc

titanium dioxide (E171)

Eπικάλυψη των δισκίων 150 mg μόνο:

macrogol 4000

iron oxide, yellow (E 172)

iron oxide red (E 172)

iron oxide black (E 172)

Eπικάλυψη των δισκίων 300 mg μόνο:

macrogol 8000

iron oxide, yellow (E 172)

Επικάλυψη των δισκίων 600 mg μόνο:

macrogol 4000

iron oxide red (E 172)

iron oxide black (E 172)

Ασυμβατότητες

Δεν εφαρμόζεται.

Διάρκεια ζωής

3 χρόνια

Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος

Το φαρμακευτικό αυτό προϊόν δεν απαιτεί ιδιαίτερες συνθήκες φύλαξης.

Φύση και συστατικά του περιέκτη

Blister που περιέχει 10 δισκία. Υλικό του blister PVC/PE/PVDC, με επίστρωση φύλλου

αλουμινίου.

Δισκία 150 mg: Συσκευασία blister των 30, 50, 100, 200 ή/και 500 δισκίων.

Δισκία 300 mg: Συσκευασία blister των 30, 50, 100, 200 ή/και 500 δισκίων.

Δισκία 600 mg: Συσκευασία blister των 30, 50, 100, 200 ή/και 500 δισκίων.

Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης

Καμία ειδική υποχρέωση.

ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.

12ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών‐Λαμίας

144 51 Μεταμόρφωση

Τηλ.: +30 210 28 11 712

Φαξ: +30 210 28 50590

ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

150 mg/tab: 23091/17/26‐10‐2018

300 mg/tab: 78900/17/26‐10‐2018

600 mg/tab: 101059/17/26‐10‐2018

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: 27 Οκτωβρίου 1992

Ημερομηνία τελευταίας ανανέωσης: 26 Οκτωβρίου 2018

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Παρόμοια προϊόντα

Αναζήτηση ειδοποιήσεων που σχετίζονται με αυτό το προϊόν

Προβολή ιστορικού εγγράφων

Μοιραστείτε αυτές τις πληροφορίες