THYRO-4 100MCG/TAB ΔΙΣΚΙΟ

Ελλάδα - Ελληνικά - Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων

Αγόρασέ το τώρα

Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. (SPC)
03-10-2022
Δραστική ουσία:
LEVOTHYROXINE SODIUM
Διαθέσιμο από:
ANGELINI PHARMA HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Δ.Τ. ANGELINI P
Φαρμακολογική κατηγορία (ATC):
H03AA01
INN (Διεθνής Όνομα):
LEVOTHYROXINE SODIUM
Δοσολογία:
100MCG/TAB
Φαρμακοτεχνική μορφή:
ΔΙΣΚΙΟ
Σύνθεση:
0000055038 LEVOTHYROXINE SODIUM 0.100000 MG
Οδός χορήγησης:
ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ
Τρόπος διάθεσης:
ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ
Θεραπευτική περιοχή:
LEVOTHYROXINE SODIUM
Περίληψη προϊόντος:
Τύπος διαδικασίας: Εθνική; Νομικό καθεστώς: ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ; Συσκευασίες: 2801127901014 01 ΒΤx100 100.00 ΤΕΜΑΧΙΟ Εγκεκριμένο (ΕΟΦ) ΦΑΡΜΑΚΕIOY 5.82; Συσκευασίες: 2801127901021 02 BTx1 BOTTLE x30 30.00 ΤΕΜΑΧΙΟ Εγκεκριμένο (ΕΟΦ) ΦΑΡΜΑΚΕIOY 1.98
Καθεστώς αδειοδότησης:
Εγκεκριμένο (ΕΟΦ)
Αριθμό άδειας:
1127901

Διαβάστε το πλήρες έγγραφο

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη

25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200 MCG/TAB

ΔΙΣΚΙΑ

Levothyroxine sodium

Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό

το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.

Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά.

Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

Η συνταγή για αυτό το φάρμακο χορηγήθηκε αποκλειστικά για σας. Δεν πρέπει να δώσετε το

φάρμακο σε άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόμα και όταν τα συμπτώματα της

ασθένειας τους είναι ίδια με τα δικά σας.

Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό

σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν

φύλλο οδηγιών χρήσης. Βλέπε παράγραφο 4.

Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών:

Τι είναι το THYRO-4 και ποια είναι η χρήση του

Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν πάρετε το THYRO-4

Πώς να πάρετε το THYRO-4

Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες

Πώς να φυλάσσετε το THYRO-4

Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες

1.

Τι είναι το THYRO-4και ποια είναι η χρήση του

Το THYRO-4 περιέχει τη δραστική ουσία λεβοθυροξίνη, η οποία είναι μια συνθετική θυρεοειδική

ορμόνη για τη θεραπεία νόσων και δυσλειτουργιών του θυρεοειδούς αδένα. Έχει την ίδια δράση με τις

φυσικές θυρεοειδικές ορμόνες.

Το THYRO-4 χρησιμοποιείται κατά τη θεραπεία υποκατάστασης σε υποθυρεοειδισμό, σε μη τοξική

βρογχοκήλη, αυτοάνοσες θυρεοειδίτιδες, καρκίνο μετά την υφολική ή ολική θυρεοειδεκτομή (του

θυρεοειδούς) μυξοιδηματικό κώμα, και σε δοκιμασία αναστολής της θυροειδικής λειτουργίας.

2.

Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν πάρετε το THYRO-4

Μην πάρετε το THYRO-4:

Εάν εμφανίζετε κάποια από τις ακόλουθες καταστάσεις:

αλλεργία (υπερευαισθησία) στη δραστική ουσία ή σε οποιοδήποτε άλλο από τα συστατικά

αυτού του φαρμάκου (αναφέρονται στην παράγραφο 6).

διαταραχή

της

επινεφριδικής

υποφυσιακής

λειτουργίας

που

δεν

έχει

αντιμετωπισθεί

θεραπευτικά ή μεγάλη υπερπαραγωγή θυρεοειδικών ορμονών (θυρεοτοξίκωση),

οξεία καρδιακή νόσο (έμφραγμα του μυοκαρδίου ή φλεγμονή της καρδιάς).

Μην

πάρετε

το

THYRO-4

μαζί

με

αντιθυρεοειδικά

φάρμακα

εάν

είστε

έγκυος

(βλέπε

παράγραφο Κύηση και θηλασμός παρακάτω).

Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις

Απευθυνθείτε στον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας πριν χρησιμοποιήσετε το THYRO-4 εάν πάσχετε

από οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καρδιακές νόσους:

- ανεπαρκή ροή του αίματος στα αιμοφόρα αγγεία της καρδιάς (στηθάγχη),

- καρδιακή ανεπάρκεια,

- γρήγορους και ακανόνιστους καρδιακούς κτύπους,

- υψηλή πίεση του αίματος,

- εναποθέσεις λίπους στις αρτηρίες σας (αρτηριοσκλήρυνση).

Οι παραπάνω καταστάσεις θα πρέπει να βρίσκονται υπό ιατρικό έλεγχο,

πριν

αρχίσετε να παίρνετε

Thyro-4 ή πριν να διεξαχθεί δοκιμασία καταστολής του θυρεοειδούς. Τα επίπεδα των θυρεοειδικών

ορμονών σας

πρέπει

να ελέγχονται συχνά ενώ είστε υπό αγωγή με Thyro-4. Σε περίπτωση που δεν

είστε σίγουρος εάν κάποια από τις παραπάνω καταστάσεις σας αφορά, ή εάν δεν κάνετε σχετική

θεραπεία, επικοινωνήστε με το γιατρό σας.

Ο γιατρός σας θα διερευνήσει εάν έχετε κάποια διαταραχή επινεφριδικής ή υποφυσιακής λειτουργίας

ή μία διαταραχή της λειτουργίας του θυρεοειδούς αδένα με ανεξέλεγκτη υπερπαραγωγή θυρεοειδικών

ορμονών (αυτονομία του θυρεοειδούς), γιατί αυτό πρέπει να ελεγχθεί ιατρικά πριν να αρχίσετε να

παίρνετε Thyro-4 ή πριν γίνει μία δοκιμασία καταστολής του θυρεοειδούς.

Οι θυρεοειδικές ορμόνες δεν είναι κατάλληλες για μείωση του σωματικού βάρους. Η πρόσληψη

θυρεοειδικών ορμονών δε θα μειώσει το σωματικό σας βάρος, εάν τα επίπεδα των ορμονών του

θυρεοειδούς στο σώμα σας είναι φυσιολογικά. Εάν αυξήσετε τη δοσολογία χωρίς ειδικές οδηγίες από

το γιατρό σας μπορεί να εμφανιστούν σοβαρές ή ακόμα και απειλητικές για τη ζωή ανεπιθύμητες

ενέργειες, ειδικά όταν λαμβάνονται ταυτόχρονα και άλλα φάρμακα για τη μείωση του σωματικού

βάρους.

Η αρτηριακή πίεση θα παρακολουθείται τακτικά κατά την έναρξη της θεραπείας με λεβοθυροξίνη σε

πρόωρα νεογνά με πολύ χαμηλό βάρος κατά τη γέννηση, καθώς μπορεί να συμβεί ταχεία πτώση της

αρτηριακής πίεσης (γνωστή ως κυκλοφορική κατέρρειψη).

Εάν χρειαστεί να αλλάξετε το φάρμακό σας με άλλο σκεύασμα που περιέχει λεβοθυροξίνη μπορεί να

επέλθει ανισορροπία του θυρεοειδούς αδένα. Συζητήστε με το γιατρό σας εάν έχετε ερωτήματα

σχετικά με την αλλαγή του φαρμάκου σας. Στενή παρακολούθηση (κλινική και βιολογική) απαιτείται

κατά τη διάρκεια της περιόδου μετάβασης από το ένα φάρμακο στο άλλο. Θα πρέπει να ενημερώσετε

το γιατρό σας ένα εμφανίσετε οποιαδήποτε παρενέργεια καθώς αυτό μπορεί να είναι ένδειξη ότι

χρειάζεται να προσαρμοστεί η δόση σας προς τα πάνω ή προς τα κάτω.

Επικοινωνήστε με το γιατρό σας,

- εάν βρίσκεστε στην περιεμμηνόπαυση ή στην εμμηνόπαυση ο γιατρός σας μπορεί να χρειαστεί να

ελέγχει τακτικά τη θυρεοειδική σας λειτουργία λόγω του κινδύνου οστεοπόρωσης

- εάν μεταβείτε από ένα φάρμακο που περιέχει λεβοθυροξίνη σε ένα άλλο. Η δράση μπορεί να

μεταβληθεί ελαφρά και μπορεί να χρειαστεί στενότερη παρακολούθηση και αναπροσαρμογή της

δόσης

- πριν ξεκινήσετε ή διακόψετε τη λήψη της ορλιστάτης, ή αλλάξετε τη θεραπεία με την ορλιστάτη

(φάρμακο για τη θεραπεία της παχυσαρκίας, μπορεί να χρειαστείτε στενότερη παρακολούθηση και

προσαρμογή της δόσης)

- εάν εμφανίσετε σημεία ψυχωτικών διαταραχών (μπορεί να χρειαστείτε στενότερη παρακολούθηση

και προσαρμογή της δόσης)

Αυτό το φάρμακο περιέχει λακτόζη. Αν ο γιατρός σας, σας ενημέρωσε ότι έχετε δυσανεξία σε

ορισμένα σάκχαρα, επικοινωνήστε με τον γιατρό σας πριν πάρετε αυτό το φαρμακευτικό προϊόν.

«Λόγω της σχετικά χαμηλής διαλυτότητας της LEVOTHYROXINE στο νερό, της

φωτοευαισθησίας του μορίου της και της τάσης της για αποϊδωποίηση, τα δισκία που περιέχουν

αυτή την ουσία είναι δυνατόν να παρουσιάσουν προβλήματα στη σταθερότητα και ομοιομορφία

του περιεχομένου. Για το λόγο αυτό ασθενείς με υποθυρεοειδισμό που υποβάλλονται σε θεραπεία

με αυτά τα σκευάσματα πρέπει να βρίσκονται κάτω από στενή ιατρική παρακολούθηση».

Άλλα φάρμακα και THYRO-4

Ενημερώστε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε, έχετε πρόσφατα πάρει ή μπορεί να

πάρετε άλλα φάρμακα.

Αντιδιαβητικά φάρμακα (φάρμακα που ελαττώνουν το σάκχαρο του αίματος):

Το Thyro-4 μπορεί να μειώσει τη δράση του αντιδιαβητικού σας φαρμάκου, έτσι ώστε να

χρειάζεστε επιπρόσθετους ελέγχους των επιπέδων του σακχάρου στο αίμα σας, ιδιαίτερα στην

αρχή της θεραπείας με το Thyro-4. Ενόσω παίρνετε το Thyro-4, μπορεί να είναι απαραίτητη

μία αναπροσαρμογή της δόσης του αντιδιαβητικού σας φαρμάκου.

Παράγωγα κουμαρίνης (φάρμακα που χρησιμοποιούνται για την πρόληψη της δημιουργίας

θρόμβων στο αίμα):

Το Thyro-4 μπορεί να εντείνει τη δράση αυτών των φαρμάκων, γεγονός που μπορεί να

αυξήσει τα επεισόδια αιμορραγίας, ειδικότερα στους ηλικιωμένους ανθρώπους. Γι αυτό

μπορεί να πρέπει να υποβάλλεστε σε ελέγχους των παραμέτρων της πήξης του αίματος, στην

αρχή και κατά τη διάρκεια της θεραπείας με το Thyro-4. Ενόσω παίρνετε το Thyro-4, μπορεί

να είναι απαραίτητη η αναπροσαρμογή της δόσης του παράγωγου κουμαρίνης που λαμβάνετε.

Βεβαιωθείτε ότι τηρείτε πιστά τα συνιστώμενα χρονικά μεσοδιαστήματα, σε περίπτωση που χρειαστεί

να πάρετε κάποιο από τα ακόλουθα φάρμακα:

Φάρμακο που χρησιμοποιείται για να δεσμεύσει τα χολικά οξέα και να ελαττώσει την υψηλή

χοληστερόλη (όπως χολεστυραμίνη ή κολεστιπόλη):

Βεβαιωθείτε ότι παίρνετε το Thyro-4 4 – 5 ώρες πριν τα φάρμακα αυτά, γιατί μπορεί να

αναστείλουν την απορρόφηση του Thyro-4 από το έντερο.

Αντιόξινα (για την ανακούφιση από τη δυσπεψία λόγω περίσσειας γαστρικού οξέος στο

στομάχι),

σουκραλφάτη

(για

έλκη

του

στομάχου

του

εντέρου),

άλλα

φάρμακα

που

περιέχουν αργίλιο, φάρμακα που περιέχουν σίδηρο, φάρμακα που περιέχουν ασβέστιο:

Βεβαιωθείτε ότι παίρνετε το Thyro-4 τουλάχιστον 2 ώρες πριν τα φάρμακα αυτά, γιατί αλλιώς

αυτά μπορεί να μειώσουν τη δράση του Thyro-4.

Ενημερώστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας σε περίπτωση που παίρνετε, έχετε πρόσφατα πάρει ή

μπορεί να πάρετε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα φάρμακα, γιατί αυτά μπορεί να

μειώσουν

τη δράση

του Thyro-4:

προπυλοθειουρακίλη (αντιθυρεοειδικό φάρμακο)

γλυκοκορτικοειδή (αντιαλλεργικά και αντιφλεγμονώδη φάρμακα)

β-αποκλειστές (φάρμακα που μειώνουν την πίεση του αίματος και χρησιμοποιούνται επίσης

για τη θεραπεία καρδιακών νόσων)

σερτραλίνη (αντικαταθλιπτικό φάρμακο)

χλωροκίνη, ή προγουανίλη (φάρμακο για την πρόληψη ή τη θεραπεία της ελονοσίας)

φάρμακα

που

ενεργοποιούν

ορισμένα

ηπατικά

ένζυμα

όπως

βαρβιτουρικά

(ηρεμιστικά,

υπνωτικό χάπι) ή καρβαμαζεπίνη (αντι-επιληπτικό φάρμακο που επίσης χρησιμοποιείται για

να τροποποιήσει κάποιες μορφές πόνου και να ελέγξει τις διαταραχές της διάθεσης)

φάρμακα που περιέχουν οιστρογόνα και χρησιμοποιούνται για ορμονική υποκατάσταση κατά

τη διάρκεια και μετά την εμμηνόπαυση ή για την πρόληψη εγκυμοσύνης

σεβελαμέρη (δεσμευτής φωσφορικών που χρησιμοποιείται για να θεραπεύσει ασθενείς με

χρόνια νεφρική ανεπάρκεια)

αναστολείς της τυροσινικής κινάσης (αντι-καρκινικά και αντι-φλεγμονώδη φάρμακα)

ορλιστάτη (φάρμακο για τη θεραπεία της παχυσαρκίας)

Ενημερώστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας σε περίπτωση που παίρνετε, έχετε πρόσφατα πάρει ή

μπορεί να πάρετε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα φάρμακα, γιατί αυτά μπορεί να

εντείνουν

τη δράση

του Thyro-4:

σαλικυλικά (φάρμακα που χρησιμοποιούνται για την ανακούφιση από τον πόνο και για τη

μείωση του πυρετού),

δικουμαρόλη (φάρμακο για την πρόληψη της δημιουργίας θρόμβων στο αίμα),

φουροσεμίδη σε υψηλές δόσεις της τάξης των 250 mg (διουρητικό φάρμακο),

κλοφιβράτη (φάρμακο που ελαττώνει τα λιπίδια στο αίμα).

Ενημερώστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας σε περίπτωση που παίρνετε, έχετε πρόσφατα πάρει ή

μπορεί να πάρετε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα φάρμακα, διότι είναι πιθανόν να επηρεάσουν την

δράση του Thyro-4:

- ritonavir, indinavir, lopinavir (αναστολείς πρωτεασών, φάρμακα για την θεραπεία της λοίμωξης

HIV),

- φαινυτοϊνη (αντι-επιληπτικό φάρμακο)

Φαινυτοΐνη (αντιεπιληπτικό φάρμακο).

Ενόσω

παίρνετε

το

Thyro-4,

μπορεί

να

χρειάζονται

τακτικοί

έλεγχοι

των

παραμέτρων

των

θυρεοειδικών σας ορμονών. Μπορεί να είναι απαραίτητη η ρύθμιση της δόσης του Thyro-4 που

λαμβάνετε.

Ενημερώστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας σε περίπτωση που παίρνετε, έχετε πρόσφατα πάρει ή

μπορεί

να

πάρετε

αμιωδαρόνη

(φάρμακο

που

χρησιμοποιείται

στη

θεραπεία

του

ακανόνιστου

καρδιακού ρυθμού), γιατί αυτό το φάρμακο μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία και τη δράση του

θυρεοειδούς σας αδένα.

Εάν πρέπει να κάνετε μία διαγνωστική εξέταση ή μία τομογραφία με ιωδιούχο σκιαγραφικό μέσο,

ενημερώστε το γιατρό σας ότι παίρνετε Thyro-4, γιατί ενδέχεται να σας γίνει μία ένεση (κατά την

εξέταση), η οποία μπορεί να επηρεάσει τη θυρεοειδική σας λειτουργία.

Παρακαλείσθε να ενημερώσετε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας εάν

παίρνετε ή έχετε πάρει

πρόσφατα άλλα φάρμακα ακόμα και αυτά που δεν σας έχουν χορηγηθεί με συνταγή.

Δεν θα πρέπει να λαμβάνονται υψηλές δόσεις θυρεοειδικών ορμονών μαζί με ορισμένα φάρμακα για

τη μείωση του βάρους, όπως η αμφεπραμόνη, cathine και η φαινυλοπροπανολαμίνη, καθώς ο

κίνδυνος σοβαρών ή ακόμη και απειλητικών για τη ζωή ανεπιθύμητων ενεργειών μπορεί να αυξηθεί.

Το THYRO-4 με τροφή, ποτό και οινοπνευματώδη

Ενημερώστε το γιατρό σας, σε περίπτωση που καταναλώνετε προϊόντα σόγιας, ιδιαίτερα εάν κάνετε

κάποια αλλαγή στην ποσότητα που καταναλώνετε. Τα προϊόντα σόγιας μπορεί να ελαττώσουν την

πρόσληψη του Thyro-4 από το έντερο και ως εκ τούτου μπορεί να είναι απαραίτητο να γίνει

αναπροσαρμογή της δόσης του Thyro-4 που λαμβάνετε.

Κύηση και θηλασμός

Εάν είστε έγκυος, συνεχίστε να παίρνετε το Thyro-4. Επικοινωνήστε με το γιατρό σας, επειδή μπορεί

να χρειαστεί να τροποποιηθεί η δόση.

Σε

περίπτωση

που

έχετε

πάρει

Thyro-4

μαζί

με

αντιθυρεοειδικό

φάρμακο

για

τη

θεραπεία

υπερπαραγωγής θυρεοειδικών ορμονών, ο γιατρός σας θα σας συμβουλεύσει να σταματήσετε τη

θεραπεία με Thyro-4 όταν μείνετε έγκυος.

Εάν θηλάζετε, μπορείτε να συνεχίσετε να παίρνετε το Thyro-4 όπως συνιστάται από το γιατρό σας. Η

ποσότητα του φαρμάκου που εκκρίνεται στο μητρικό γάλα είναι τόσο μικρή, που δε θα επηρεάσει το

παιδί.

Οδήγηση και χειρισμός μηχανημάτων

Δεν έχουν διεξαχθεί μελέτες σχετικά με την ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών.

Δεν αναμένεται ότι το Thyro-4 έχει κάποια επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού

μηχανών, επειδή η λεβοθυροξίνη είναι ακριβώς ίδια με τη φυσική θυρεοειδική ορμόνη.

3.

Πώς να πάρετε το THYRO-4

Πάντοτε

να παίρνετε

το

φάρμακο

αυτό

αυστηρά

σύμφωνα

με

τις

οδηγίες

του

γιατρού

του

φαρμακοποιού σας. Εάν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

Η συνιστώμενη δόση είναι:

Αρχική ημερήσια δόση σε υποθυρεοειδισμό: 25 - 50 mcg

Πλήρης ημερήσια δόση συντήρησης: 100-200 mcg

Ο γιατρός σας θα καθορίσει την ατομική σας δόση βάσει εξετάσεων καθώς και εργαστηριακών

ελέγχων. Γενικά, αρχίζετε με μία χαμηλή δόση, η οποία αυξάνεται κάθε 2 - 4 εβδομάδες, μέχρι να

φτάσετε στην κανονική σας δόση. Κατά τη διάρκεια των πρώτων εβδομάδων της θεραπείας θα

υποβάλλεστε σε εργαστηριακούς ελέγχους έτσι ώστε να γίνει η προσαρμογή της δόσης.

Εάν το μωρό σας γεννηθεί με υποθυρεοειδισμό, ο γιατρός σας πιθανόν να συστήσει υψηλότερη δόση

διότι

είναι

σημαντική

ταχεία

υποκατάσταση.

αρχική

συνιστώμενη

δόση

είναι

έως

μικρογραμμάρια ανά χιλιόγραμμο σωματικού βάρους για τους 3 πρώτους μήνες. Στην συνέχεια, ο

γιατρός σας θα προσαρμόσει τη δόση εξατομικευμένα.

Χορήγηση

Το Thyro-4 προορίζεται για χρήση από του στόματος. Πάρτε μία μονή ημερήσια δόση με άδειο

στομάχι το πρωί (τουλάχιστον μισή ώρα πριν το πρωινό), κατά προτίμηση μαζί με μικρή ποσότητα

υγρού, για παράδειγμα μαζί με μισό ποτήρι νερό.

Τα βρέφη μπορούν να λάβουν όλη την ημερήσια δόση του Thyro-4 τουλάχιστον μισή ώρα πριν το

πρώτο γεύμα της ημέρας. Αμέσως πριν τη χρήση, συνθλίψτε το δισκίο και ανακατέψτε το με λίγο

νερό και δώστε το στο παιδί με λίγο ακόμη υγρό. Πάντοτε να φτιάχνετε το μίγμα την ώρα που

πρόκειται να το χρησιμοποιήσετε.

Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση THYRO-4 από την κανονική

Σε περίπτωση που έχετε πάρει μεγαλύτερη δόση από αυτή που σας έχει συνταγογραφηθεί, μπορεί να

εμφανίσετε συμπτώματα όπως γρήγορους καρδιακούς κτύπους, άγχος, διέγερση ή ακούσιες κινήσεις.

Σε ασθενείς που πάσχουν από κάποια διαταραχή του νευρολογικού συστήματος όπως επιληψία, είναι

πιθανόν

να

παρατηρηθούν

παροξυσμοί

σε

μεμονωμένες

περιπτώσεις.

Σε

ασθενείς

με

κίνδυνο

ψυχωτικών διαταραχών μπορεί να εμφανιστούν συμπτώματα οξείας ψύχωσης. Εάν συμβεί κάτι από

αυτά, επικοινωνήστε με το γιατρό σας.

Εάν ξεχάσετε να πάρετε το THYRO-4

Μην πάρετε διπλή δόση για να αναπληρώσετε ένα δισκίο που ξεχάσατε, αλλά πάρτε την κανονική

δόση την επόμενη μέρα.

Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση του Thyro-4 ρωτήστε το γιατρό ή το

φαρμακοποιό σας.

4.

Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες

Όπως τα περισσότερα φάρμακα, έτσι και αυτό το φάρμακο μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες

ενέργειες, αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.

Μπορεί να εμφανίσετε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω ανεπιθύμητες ενέργειες σε περίπτωση

που πάρετε μεγαλύτερη ποσότητα Thyro-4 από αυτή που σας έχει συνταγογραφηθεί, ή σε περίπτωση

που δεν ανέχεστε τη συνταγογραφημένη δόση (π.χ. όταν η δόση αυξάνεται γρήγορα):

Ακανόνιστοι ή γρήγοροι καρδιακοί κτύποι, πόνος στο στήθος, πονοκέφαλος, μυϊκή αδυναμία ή

κράμπες, εξάψεις (θερμότητα και κοκκίνισμα του προσώπου), πυρετός, έμετος, διαταραχές της

περιόδου,

καλοήθης

ενδοκράνια

υπέρταση

(αυξημένη

πίεση

στο

κεφάλι),

τρέμουλο,

ανησυχία,

διαταραχές του ύπνου, εφίδρωση, απώλεια βάρους, διάρροια.

Εάν εμφανίσετε οποιαδήποτε από αυτές τις ανεπιθύμητες ενέργειες, επικοινωνήστε με το γιατρό σας.

Ο γιατρός σας ενδέχεται να αποφασίσει να διακόψει τη θεραπεία για κάποιες ημέρες ή να ελαττώσει

την ημερήσια δόση μέχρι οι ανεπιθύμητες ενέργειες να εξαφανιστούν.

Είναι πιθανό να σημειωθούν αλλεργικές αντιδράσεις σε οποιοδήποτε από τα συστατικά του Thyro-4

(βλέπε παράγραφο 6 «Τι περιέχει το Thyro-4»). Οι αλλεργικές αντιδράσεις μπορεί να περιλαμβάνουν

πρήξιμο του προσώπου ή του λαιμού (αγγειο-οίδημα). Αν συμβεί αυτό, επικοινωνήστε αμέσως με το

γιατρό σας.

Έχουν αναφερθεί αγγειοοίδημα, εξάνθημα, κνίδωση (συχνότητα μη γνωστή – δε μπορεί να εκτιμηθεί

με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα).

Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών

Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών

χρήσης. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας στον ΕΟΦ (Μεσογείων

284,GR-15562

Χολαργός,

Αθήνα,

Τηλ:

32040380/337,

Φαξ:

06549585,

http://www.eof.gr).

Μέσω

της

αναφοράς

ανεπιθύμητων

ενεργειών

μπορείτε

να

βοηθήσετε

στη

συλλογή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ : 210 7793777

5.

Πώς να φυλάσσετε το THYRO-4

Το φάρμακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το βλέπουν και δεν το φθάνουν τα παιδιά.

Να μη χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στη συσκευασία

μετά

την

συντομογραφία

EXP.

ημερομηνία

λήξης

είναι

τελευταία

ημέρα

του

μήνα

που

αναφέρεται εκεί.

Το φάρμακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε θερμοκρασία μικρότερη των 25

C, μακριά από την

υγρασία και το φως.

Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες συνιστάται να διατηρείται στο ψυγείο.

Μην

πετάτε

φάρμακα

στο

νερό

της

αποχέτευσης

στα

οικιακά

απορρίμματα.

Ρωτήστε

το

φαρμακοποιό σας για το πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρησιμοποιείτε πια. Αυτά τα μέτρα θα

βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

6.

Περιεχόμενα της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες

Τι περιέχει το THYRO-4

Η δραστική ουσία είναι Levothyroxine sodium.

Τα άλλα συστατικά είναι Lactose monohydrate, Gelatine, Starch maize, Talc, Magnesium

stearate, Sodium starch glycolate, Mannitol, Acacia, Guar gum.

Εμφάνιση του THYRO-4 και περιεχόμενα της συσκευασίας

Το φάρμακο αυτό είναι σε μορφή δισκίων.

Κουτί που περιέχει ένα πλαστικό φιαλίδιο από λευκό πολυαιθυλένιο με 100 ή 30 δισκία.

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας και Παρασκευαστής

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας

ANGELINI PHARMA HELLAS ΑΒΕΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αχαϊας 4 και Τροιζηνίας - 145 64 Νέα Κηφισιά, Αθήνα, Ελλάδα

Τηλέφωνο: 210 6269200

Φαξ: 210 8071688

Παρασκευαστής

ΦΑΜΑΡ ΑΒΕ

Εργοστάσιο Β΄, Ανθούσα Αττικής

ΦΑΜΑΡ ΑΒΕ

χλμ, εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας - Αυλώνας

Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά .

Διαβάστε το πλήρες έγγραφο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

THYRO-4 25 MCG/TABTAB

THYRO-4 50 MCG/TAB TAB

THYRO-4 75 MCG/TAB TAB

THYRO-4 100 MCG/TAB TAB

THYRO-4 125 MCG/TAB TAB

THYRO-4 150 MCG/TAB TAB

THYRO-4 175 MCG/TAB TAB

THYRO-4 200 MCG/TAB TAB

2.

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Levothyroxine sodium 25mcg/tab, 50mcg/tab, 75mcg/tab, 100mcg/tab, 125mcg/tab,

150mcg/tab, 175mcg/tab, 200mcg/tab,

Levothyroxine sodium: C15H10I4NNaO4

O-(4-Hydroxy-3,5-diiodophenyl)-3,5-diiodo-L-tyrosine monosodium salt.

Έκδοχο(α) με γνωστή δράση

:

Lactosemonohydrate.

Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1.

3.

ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Δισκίο.

4.

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

4.1

Θεραπευτικές ενδείξεις

Θεραπεία

υποκατάστασης

σε

υποθυρεοειδισμό,

μη

τοξική

βρογχοκήλη,

αυτοάνοσες

θυρεοειδίτιδες, μετά την υφολική ή ολική θυρεοειδεκτομή (καρκίνος του θυρεοειδούς,)

μυξοιδηματικό κώμα, δοκιμασία αναστολής της θυροειδικής λειτουργίας.

4.2

Δοσολογία και τρόπος χορήγησης

Δοσολογία

Αρχική ημερήσια δόση σε υποθυρεοειδισμό: 25 - 50 mcg.

Πλήρης ημερήσια δόση συντήρησης: 100-200 mcg.

Προκειμένου να καταστεί δυνατή η χορήγηση της θεραπείας σε κάθε ασθενή ανάλογα με τις

ατομικές

ανάγκες

του/της,

τα

δισκία

διατίθενται

σε

περιεκτικότητες

νατριούχου

λεβοθυροξίνης που κυμαίνονται από 25 έως 200 μικρογραμμάρια. Για το λόγο αυτό οι

ασθενείς χρειάζεται να λαμβάνουν μόνο ένα δισκίο την ημέρα.

Η ημερήσια δόση του κάθε ατόμου θα πρέπει να προσδιορίζεται βάσει των εργαστηριακών

δοκιμασιών και των κλινικών εξετάσεων.

Επειδή μερικοί ασθενείς εμφανίζουν αυξημένες συγκεντρώσεις της ολικής θυροξίνης (Τ4)

και της ελεύθερης θυροξίνης ορού (fT4), οι αρχικές συγκεντρώσεις της θυρεοειδοτρόπου

ορμόνης στον ορό παρέχουν μία πιο αξιόπιστη βάση για την επικείμενη θεραπευτική αγωγή.

H θεραπευτική αγωγή με τις θυρεοειδικές ορμόνες θα πρέπει να ξεκινά με μικρή δόση η

οποία θα αυξάνεται σταδιακά κάθε 2 έως 4 εβδομάδες μέχρι εξευρέσεως της τελικής δόσης

συντήρησης για την πλήρη ορμονική υποκατάσταση.

λήψη

μικρότερης

εξατομικευμένης

δόσης

μπορεί

να

είναι

επαρκής

σε

περίπτωση

ηλικιωμένων

ασθενών,

ασθενών

με

καρδιακά

προβλήματα,

με

σοβαρού

βαθμού

μακροχρόνια υπολειτουργία του θυρεοειδούς, ή με χαμηλό σωματικό βάρος ή μεγάλου

μεγέθους βρογχοκήλη (για παράδειγμα 12,5 μικρογραμμάρια/ημέρα), η οποία θα πρέπει στη

συνέχεια να αυξάνεται με βραδύ ρυθμό και με μεσολάβηση μεγάλων διαστημάτων (π.χ. μια

προοδευτική αύξηση της δόσης ίση με 12,5 μικρογραμμάρια/ημέρα κάθε δύο εβδομάδες) και

ταυτόχρονα να ελέγχονται τα επίπεδα των θυρεοειδικών ορμονών συχνά.

Παιδιατρικός πληθυσμός

Για νεογνά και βρέφη με συγγενή υποθυρεοειδισμό, στα οποία η ταχεία υποκατάσταση είναι

σημαντική, η αρχική συνιστώμενη δόση είναι 10 με 15 μικρογραμμάρια ανά kg Σ.Β. ανά

ημέρα για τους πρώτους 3 μήνες. Στη συνέχεια, η δόση πρέπει να προσαρμοστεί κατά

περίπτωση σύμφωνα με τα κλινικά ευρήματα και τις τιμές των θυρεοειδικών ορμονών και της

TSH.

Για

παιδιά

με

επίκτητο

υποθυρεοειδισμό,

συνιστώμενη

δόση

έναρξης

είναι

12,5-50

μικρογραμμάρια την ημέρα. Η δόση πρέπει να αυξάνεται σταδιακά κάθε 2 με 4 εβδομάδες

σύμφωνα με τα κλινικά ευρήματα και τις τιμές της θυρεοειδικής ορμόνης και της TSH μέχρι

εύρεσης της τελικής δόσης για την πλήρη ορμονική υποκατάσταση.

Τρόπος χορήγησης

Η ημερήσια δόση μπορεί να δοθεί ως εφάπαξ χορήγηση.

Λήψη: ως μια εφάπαξ ημερήσια δόση το πρωί με άδειο στομάχι, μισή ώρα πριν από το

πρόγευμα, κατά προτίμηση μαζί με μικρή ποσότητα κάποιου υγρού (για παράδειγμα, με μισό

ποτήρι νερό).

Τα βρέφη λαμβάνουν ολόκληρη τη δόση σε μία χορήγηση τουλάχιστον 30 λεπτά πριν από τη

λήψη του πρώτου γεύματος της ημέρας. Τα δισκία διασπώνται εάν διαλυθούν σε λίγο νερό

(10 με 15 mL) και το εναιώρημα που προκύπτει, το οποίο θα πρέπει να παρασκευάζεται την

ώρα εκείνη που χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί, θα πρέπει να χορηγείται με ακόμη λίγη

ποσότητα κάποιου υγρού (5 με 10 mL).

4.3

Αντενδείξεις

Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα που αναφέρονται

στην παράγραφο 6.1.

Επινεφριδική ανεπάρκεια που δεν έχει υποβληθεί σε θεραπεία, υποφυσιακή

ανεπάρκεια που δεν έχει υποβληθεί σε θεραπεία και θυρεοτοξίκωση που δεν έχει

υποβληθεί σε θεραπεία.

Δε θα πρέπει να ξεκινά θεραπεία με το Euthyrox® σε περίπτωση οξέος εμφράγματος

του μυοκαρδίου, οξείας μυοκαρδίτιδας και οξείας πανκαρδίτιδας.

Δεν ενδείκνυται η συνδυασμένη θεραπευτική αγωγή της λεβοθυροξίνης με κάποιον

αντιθυρεοειδικό παράγοντα για την αντιμετώπιση του υπερθυρεοειδισμού κατά τη

διάρκεια της κύησης (βλ. παράγραφο 4.6).

4.4

Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση

Πριν από την έναρξη της θεραπευτικής αγωγής με θυρεοειδικές ορμόνες ή πριν από τη

διεξαγωγή δοκιμασίας καταστολής θυρεοειδούς, θα πρέπει να αποκλείεται η ύπαρξη των

παρακάτω νόσων ή παθολογικών καταστάσεων ή αυτές να έχουν πρώτα αντιμετωπισθεί

θεραπευτικά: στεφανιαία ανεπάρκεια, στηθάγχη, αρτηριοσκλήρυνση, υπέρταση, υποφυσιακή

και επινεφριδική ανεπάρκεια. Θα πρέπει επίσης να αποκλείεται ή να θεραπεύεται πριν από

την έναρξη θεραπευτικής αγωγής με θυρεοειδικές ορμόνες η ενδεχόμενη αυτονομία του

θυρεοειδούς.

Όταν ξεκινάει η θεραπεία με λεβοθυροξίνη σε ασθενείς με κίνδυνο ψυχωσικών διαταραχών,

συνιστάται να ξεκινούν με χαμηλή δόση λεβοθυροξίνης και να αυξάνουν τη δόση βαθμιαία

στην αρχή της θεραπείας. Συνιστάται η παρακολούθηση των ασθενών. Εάν εμφανιστούν

σημεία ψυχωσικών διαταραχών, θα πρέπει να εξετάζεται η προσαρμογή της δόσης της

λεβοθυροξίνης.

Η εμφάνιση ακόμη και μικρού βαθμού υπερθυρεοειδισμού λόγω φαρμακευτικής αγωγής θα

πρέπει να αποφεύγεται σε ασθενείς με στεφανιαία ανεπάρκεια, με καρδιακή ανεπάρκεια ή με

ταχυαρρυθμίες.

Κατά

συνέπεια

θα

πρέπει

να

πραγματοποιούνται

συχνοί

έλεγχοι

των

θυρεοειδικών παραμέτρων σε αυτές τις περιπτώσεις.

Στις περιπτώσεις όπου υπάρχει υποψία ύπαρξης αυτονομίας του θυρεοειδούς θα πρέπει να

διεξάγεται μια δοκιμασία με TRH ή να λαμβάνεται ένα σπινθηρογράφημα πριν από την

έναρξη της θεραπευτικής αγωγής.

Σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με υποθυρεοειδισμό και με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης

οστεοπόρωσης, θα πρέπει να αποφεύγεται τα επίπεδα της λεβοθυροξίνης στον ορό να

υπερβαίνουν τα φυσιολογικά και, κατά συνέπεια, η λειτουργία του θυρεοειδούς αδένα θα

πρέπει να παρακολουθείται στενά.

Η λεβοθυροξίνη δε θα πρέπει να χορηγείται σε καταστάσεις υπερθυρεοειδισμού παρά μόνο

στην περίπτωση που χορηγείται ως ταυτόχρονη συμπληρωματική θεραπευτική αγωγή στα

πλαίσια θεραπείας υπερθυρεοειδισμού με αντιθυρεοειδικά φάρμακα.

Οι θυρεοειδικές ορμόνες δε θα πρέπει να χορηγούνται για τη μείωση του σωματικού βάρους.

Στους ευθυρεοειδικούς ασθενείς, η θεραπεία με τη λεβοθυροξίνη δεν προκαλεί μείωση του

βάρους. Αυξημένες δόσεις είναι πιθανό να προκαλέσουν σοβαρού βαθμού ή ακόμη και

απειλητικές για τη ζωή ανεπιθύμητες ενέργειες. Η λεβοθυροξίνη σε υψηλές δόσεις δεν θα

πρέπει να συνδυάζεται με ορισμένες ουσίες για τη μείωση του βάρους, π.χ. συμπαθομιμητικά

(βλ. παράγραφο 4.9).

Αφού έχει ήδη ξεκινήσει αγωγή με λεβοθυροξίνη, συνιστάται να ρυθμίζεται η δοσολογία με

βάση την κλινική ανταπόκριση του ασθενούς και τα αποτελέσματα των εργαστηριακών

ελέγχων, σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί φαρμακευτικό προϊόν λεβοθυροξίνης κάποιας

άλλης εταιρείας.

Κατά

τη

συγχορήγηση

ορλιστάτης

και

λεβοθυροξίνης

μπορεί

να

εμφανιστεί

υποθυρεοειδισμός και / ή μειωμένος έλεγχος του υποθυρεοειδισμού (βλέπε παράγραφο 4.5).

Οι ασθενείς που λαμβάνουν λεβοθυροξίνη θα πρέπει να συμβουλεύονται το γιατρό τους πριν

ξεκινήσουν, ή διακόψουν ή μεταβάλλουν τη θεραπεία με ορλιστάτη, καθώς η ορλιστάτη και

η λεβοθυροξίνη μπορεί να χρειάζεται να λαμβάνονται σε διαφορετικές χρονικές στιγμές και η

δόση

της

λεβοθυροξίνης

μπορεί

να

χρήζει

προσαρμογής.

Επιπλέον,

συνιστάται

παρακολούθηση του ασθενούς μέσω ελέγχου των ορμονικών επιπέδων στον ορό.

Για τους ασθενείς που πάσχουν από διαβήτη και βρίσκονται υπό θεραπευτική αγωγή με

αντιπηκτικά, βλ. παράγραφο 4.5.

Σε περίπτωση δυσλειτουργίας του φλοιού των επινεφριδίων θα πρέπει να προηγείται επαρκής

θεραπεία αντικατάστασης πριν την έναρξη της θεραπείας με λεβοθυροξίνη για την αποφυγή

εκδήλωσης οξείας επινεφρικής ανεπάρκειας (βλ. παράγραφο 4.3).

Οι

αιμοδυναμικές

παράμετροι

θα

πρέπει

να

παρακολουθούνται

κατά

την

έναρξη

της

θεραπείας με λεβοθυροξίνη σε πρόωρα νεογνά με πολύ χαμηλό βάρος κατά τη γέννηση,

καθώς ενδέχεται να εμφανιστεί κυκλοφορική κατέρρειψη λόγω της ανώριμης επινεφριδιακής

λειτουργίας.

«Λόγω της σχετικά χαμηλής διαλυτότητας της LEVOTHYROXINE στο νε

ρό, της

φωτοευαισθησίας του μορίου της και της τάσης της για αποϊδωποίηση, τα δισκία που

περιέχουν

αυτή

την

ουσία

είναι

δυνατόν

να

παρουσιάσουν

προβλήματα

στη

σταθερότητα

και

ομοιομορφία

του

περιεχομένου.

Για

το

λόγο

αυτό

ασθενείς

με

υποθυρεοειδισμό που υποβάλλονται σε θεραπεία με αυτά τα σκευάσματα πρέπει να

βρίσκονται κάτω από στενή ιατρική παρακολούθηση».

Το φάρμακο αυτό περιέχει λακτόζη. Οι ασθενείς με σπάνια κληρονομικά προβλήματα

δυσανεξίας στη γαλακτόζη, πλήρη ανεπάρκεια λακτάσης ή κακή απορρόφηση γλυκόζης-

γαλακτόζης δεν πρέπει να πάρουν αυτό το φάρμακο.

4.5

Αλληλεπιδράσεις

με

άλλα

φαρμακευτικά

προϊόντα

και

άλλες

μορφές

αλληλεπίδρασης

Αντιδιαβητικοί παράγοντες:

Η λεβοθυροξίνη είναι πιθανό να μειώσει τη δράση των αντιδιαβητικών παραγόντων. Για το

λόγο αυτό, θα πρέπει να ελέγχονται συχνά τα επίπεδα της γλυκόζης στο αίμα όταν ξεκινά

θεραπευτική αγωγή με θυρεοειδικές ορμόνες και, εφόσον απαιτείται, η δοσολογία του

αντιδιαβητικού παράγοντα θα πρέπει να αναπροσαρμόζεται.

Παράγωγα κουμαρίνης:

δράση

της

θεραπευτικής

αγωγής

με

αντιπηκτικά

ενδέχεται

να

ενταθεί

επειδή

λεβοθυροξίνη εκτοπίζει τα αντιπηκτικά φάρμακα από τις θέσεις σύνδεσής τους με τις

πρωτεΐνες του πλάσματος, γεγονός που πιθανόν να αυξήσει τον κίνδυνο αιμορραγίας, π.χ.

αιμορραγία του ΚΝΣ ή του γαστρεντερικού, ειδικότερα στους ηλικιωμένους ασθενείς. Για το

λόγο αυτό οι παράμετροι της πήξης θα πρέπει να ελέγχονται σε τακτά χρονικά διαστήματα

κατά την έναρξη και τη διάρκεια της ταυτόχρονης θεραπευτικής αγωγής. Εφόσον απαιτείται,

η δοσολογία του αντιπηκτικού φαρμάκου θα πρέπει να αναπροσαρμόζεται.

Αναστολείς πρωτεασών:

Έχουν αναφερθεί περιστατικά που δείχνουν πιθανή αλληλεπίδραση μεταξύ των προϊόντων

που περιέχουν ριτοναβίρη και της λεβοθυροξίνης. Η θυρεοειδοτρόπος ορμόνη (TSH) πρέπει

να παρακολουθείται στους ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία με λεβοθυροξίνη, τουλάχιστον

κατά τον πρώτο μήνα μετά την έναρξη ή τον τερματισμό της θεραπείας με ριτοναβίρη.

Φαινυτοΐνη

φαινυτοΐνη

πιθανόν

να

επηρεάσει

τη

δράση

της

λεβοθυροξίνης,

εκτοπίζοντας

τη

λεβοθυροξίνη από τις θέσεις σύνδεσής της με τις πρωτεΐνες του πλάσματος που οδηγεί σε

αύξηση

του

κλάσματος

της

ελεύθερης

θυροξίνης

ορού

(fT4)

και

της

ελεύθερης

τριιωδοθυρονίνης ορού (fT3). Αφ’ ετέρου, η φαινυτοΐνη αυξάνει τον ηπατικό μεταβολισμό

της λεβοθυροξίνης. Συνιστάται στενή παρακολούθηση των παραμέτρων των θυρεοειδικών

ορμονών.

Χολεστυραμίνη, χολεστιπόλη:

Η λήψη ρητίνων ανταλλαγής ιόντων όπως η χολεστυραμίνη και η χολεστιπόλη αναστέλλουν

την

απορρόφηση

της

νατριούχου

λεβοθυροξίνης.

Για

το

λόγο

αυτό

νατριούχος

λεβοθυροξίνη

θα

πρέπει

να

λαμβάνεται

ώρες

πριν

από

τη

χορήγηση

αυτών

των

προϊόντων.

Αργίλιο, σίδηρος και άλατα ασβεστίου:

Έχει

αναφερθεί

στη

σχετική

βιβλιογραφία

πως

τα

φάρμακα

που

περιέχουν

αργίλιο

(αντιόξινα, σουκραλφάτη) ενδέχεται να μειώνουν τη δράση της λεβοθυροξίνης. Τα φάρμακα

που περιέχουν λεβοθυροξίνη θα πρέπει συνεπώς να χορηγούνται τουλάχιστον 2 ώρες πριν

από

τη

χορήγηση

των

φαρμάκων

που

περιέχουν

αργίλιο.

Το

ίδιο

ισχύει

και

για

τα

φαρμακευτικά προϊόντα που περιέχουν σίδηρο και άλατα ασβεστίου.

Σαλικυλικά, δικουμαρόλη, φουροσεμίδη, κλοφιβράτη:

Σαλικυλικά, δικουμαρόλη, φουροσεμίδη σε υψηλές δόσεις (250 mg), η κλοφιβράτη και οι

άλλες ουσίες που μπορούν να εκτοπίσουν τη λεβοθυροξίνη από τις θέσεις σύνδεσής της με

πρωτεΐνες του πλάσματος, οδηγούν σε αύξηση του κλάσματος της ελεύθερης θυροξίνης ορού

(fT4).

Ορλιστάτη:

Υποθυρεοειδισμός και / ή μειωμένος έλεγχος του υποθυρεοειδισμού μπορεί να εμφανιστούν

όταν η ορλιστάτη και η λεβοθυροξίνη λαμβάνονται την ίδια ώρα. Αυτό μπορεί να συμβαίνει

λόγω μειωμένης απορρόφησης των αλάτων ιωδίου και / ή της λεβοθυροξίνης.

Σεβελαμέρη:

σεβελαμέρη

πιθανόν

να

μειώνει

την

απορρόφηση

της

λεβοθυροξίνης.

Επομένως,

συνιστάται έλεγχος των ασθενών για τυχόν μεταβολές της θυρεοειδικής λειτουργίας κατά την

έναρξη ή το τέλος της ταυτόχρονης θεραπευτικής αγωγής. Εφόσον απαιτείται, η δοσολογία

της λεβοθυροξίνης θα πρέπει να αναπροσαρμόζεται.

Αναστολείς της τυροσινικής κινάσης:

Οι αναστολείς της τυροσινικής κινάσης (π.χ. imatinib, sunitinib) πιθανόν να μειώνουν την

αποτελεσματικότητα της λεβοθυροξίνης. Επομένως, συνιστάται έλεγχος των ασθενών για

τυχόν μεταβολές της θυρεοειδικής λειτουργίας κατά την έναρξη ή το τέλος της ταυτόχρονης

θεραπευτικής αγωγής. Εφόσον απαιτείται, η δοσολογία της λεβοθυροξίνης θα πρέπει να

αναπροσαρμόζεται.

Προπυλοθειοουρακίλη,

γλυκοκορτικοειδή,

β-συμπαθολυτικά,

αμιωδαρόνη

και

ιωδιούχα

σκιαγραφικά μέσα:

Οι

ουσίες

αυτές

αναστέλλουν

την

περιφερική

μετατροπή

της

θυροξίνης

(Τ4)

σε

τριιωδοθυρονίνη (Τ3). Λόγω της υψηλής της περιεκτικότητας σε ιώδιο, η αμιωδαρόνη μπορεί

να πυροδοτήσει την εκδήλωση υπερθυρεοειδισμού καθώς και υποθυρεοειδισμού. Συνιστάται

να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στην περίπτωση που υπάρχει οζώδης βρογχοκήλη η οποία

ενδέχεται να εμφανίζει αυτονομία η οποία ενδεχομένως δεν έχει γίνει αντιληπτή.

Σερτραλίνη, χλωροκίνη/προγουανίλη:

Οι ουσίες αυτές μειώνουν την αποτελεσματικότητα της λεβοθυροξίνης και αυξάνουν τα

επίπεδα της θυρεοειδοτρόπου ορμόνης (TSH) στον ορό.

Φαρμακευτικά προϊόντα με ενζυμική

επαγωγική δράση:

Τα φαρμακευτικά προϊόντα που δρουν ως επαγωγείς ενζύμων όπως τα βαρβιτουρικά ή

καρβαμαζεπίνη μπορούν να αυξήσουν την κάθαρση της λεβοθυροξίνης από το ήπαρ.

Οιστρογόνα:

Οι

γυναίκες

που

κάνουν

χρήση

αντισυλληπτικών

που

περιέχουν

οιστρογόνα

οι

μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες που λαμβάνουν θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης ενδέχεται

να έχουν αυξημένη ανάγκη λεβοθυροξίνης.

Σκευάσματα που περιέχουν σόγια:

Τα

σκευάσματα

που

περιέχουν

σόγια

μπορεί

να

μειώσουν

την

απορρόφηση

της

λεβοθυροξίνης από το έντερο. Για το λόγο αυτό, ενδέχεται να χρειασθεί να αναπροσαρμοσθεί

δοσολογία

του

Thyro-4,

ιδιαίτερα

κατά

την

έναρξη

τη

διακοπή

της

λήψης

συμπληρωμάτων διατροφής με σόγια.

4.6

Κύηση και θηλασμός

Η θεραπευτική αγωγή της λεβοθυροξίνης θα πρέπει να είναι συνεχής, ιδιαίτερα κατά τη

διάρκεια της κύησης και της γαλουχίας. Οι δοσολογικές απαιτήσεις ενδέχεται ακόμη και να

αυξηθούν κατά την περίοδο της κύησης. Επειδή η αύξηση της TSH στον ορό μπορεί να

εμφανιστεί

ήδη

από

τις

εβδομάδες

της

κύησης,

οι

έγκυες

γυναίκες

που

λαμβάνουν

λεβοθυροξίνη

θα

πρέπει

να

μετρούν

την

τους

κατά

τη

διάρκεια

κάθε

τριμήνου,

προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι οι τιμές της μητρικής TSH ορού βρίσκονται εντός του

εύρους αναφοράς για την εγκυμοσύνη του συγκεκριμένου τριμήνου. Αυξημένο επίπεδο TSH

στον ορό θα πρέπει να διορθώνεται με αύξηση της δόσης της λεβοθυροξίνης. Δεδομένου ότι

τα επίπεδα της TSH μετά τον τοκετό είναι παρόμοια με τις τιμές πριν τη σύλληψη, η

δοσολογία της λεβοθυροξίνης, αμέσως μετά τον τοκετό, πρέπει να επιστρέψει στη δόση που

ελαμβάνετο πριν την εγκυμοσύνη. Θα πρέπει να μετράται η TSH ορού 6-8 εβδομάδες μετά

τον τοκετό.

Εγκυμοσύνη

Η εμπειρία στον άνθρωπο έχει δείξει πως δεν υπάρχουν ενδείξεις τερατογένεσης λόγω του

φαρμάκου και/ή εμβρυικής τοξικότητας με τη χορήγηση δόσεων που κυμαίνονται στα

συνιστώμενα θεραπευτικά επίπεδα. Η λήψη υπερβολικά υψηλών δόσεων λεβοθυροξίνης κατά

τη διάρκεια της κύησης ενδέχεται να έχει αρνητική επίδραση στην ανάπτυξη του εμβρύου και

στη μεταγεννητική ανάπτυξη.

Κατά τη διάρκεια της κύησης, δεν ενδείκνυται η χρήση συνδυασμένης θεραπευτικής αγωγής

για

την

αντιμετώπιση

του

υπερθυρεοειδισμού

με

λεβοθυροξίνη

και

αντιθυρεοειδικούς

παράγοντες.

Ένας

τέτοιος

συνδυασμός

θα

απαιτούσε

χορήγηση

υψηλότερων

δόσεων

αντιθυρεοειδικών

παραγόντων,

για

τους

οποίους

είναι

γνωστό

ότι

διέρχονται

από

τον

πλακούντα και ότι προάγουν την εμφάνιση υποθυρεοειδισμού στο βρέφος.

Κατά τη διάρκεια της κύησης δε θα πρέπει να πραγματοποιούνται διαγνωστικές δοκιμασίες

καταστολής θυρεοειδούς, επειδή αντενδείκνυται η χορήγηση ραδιενεργών ουσιών σε έγκυες

γυναίκες.

Θηλασμός

Αν και η λεβοθυροξίνη εκκρίνεται στο μητρικό γάλα κατά τη γαλουχία, οι συγκεντρώσεις

που επιτυγχάνονται με τη χορήγηση δόσεων που κυμαίνονται στα συνιστώμενα θεραπευτικά

επίπεδα

δεν

είναι

αρκετά

υψηλές

έτσι

ώστε

να

μπορούν

να

προκαλέσουν

εμφάνιση

υπερθυρεοειδισμού ή καταστολή της έκκρισης της θυρεοειδοτρόπου ορμόνης (TSH) στο

βρέφος.

4.7

Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων

Δεν πραγματοποιήθηκαν μελέτες σχετικά με τις επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και

χειρισμού μηχανών. Επειδή ωστόσο, η λεβοθυροξίνη είναι ακριβώς όμοια με τη φυσική

ορμόνη του θυρεοειδούς, το Thyro-4 δεν αναμένεται να έχει επίδραση στην ικανότητα

οδήγησης και χειρισμού μηχανών.

4.8

Ανεπιθύμητες ενέργειες

Στις περιπτώσεις όπου υπερβαίνεται το όριο της ατομικής ανοχής του ασθενούς για τη

νατριούχο

λεβοθυροξίνη

μετά

από

υπερδοσολογία

είναι

πιθανό

να

σημειωθούν

τα

ακόλουθα τυπικά συμπτώματα του υπερθυρεοειδισμού, ιδιαίτερα στην περίπτωση που η

αύξηση της δόσης πραγματοποιείται πολύ γρήγορα, κατά την έναρξη της θεραπευτικής

αγωγής: καρδιακές αρρυθμίες (π.χ. κολπική μαρμαρυγή και έκτακτες συστολές), ταχυκαρδία,

αίσθημα παλμών, παθολογικές καταστάσεις που σχετίζονται με στηθάγχη, κεφαλαλγία, μυϊκή

αδυναμία και επώδυνες μυϊκές συσπάσεις, έξαψη, πυρετός, εμετός, διαταραχές εμμήνου

ρύσης, καλοήθης ενδοκράνια υπέρταση (pseudotumor cerebri), τρόμος, ανησυχία, αϋπνία,

υπεριδρωσία, απώλεια βάρους, διάρροια.

Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να μειώνεται η ημερήσια δόση ή να διακόπτεται η

χορήγηση της φαρμακευτικής αγωγής για κάποιες ημέρες. Η θεραπευτική αγωγή μπορεί να

συνεχισθεί πάλι με προσοχή όταν θα έχουν υποχωρήσει πλήρως οι ανεπιθύμητες ενέργειες.

Σε περίπτωση υπερευαισθησίας σε κάποιο από τα συστατικά του Thyro-4 είναι πιθανό να

σημειωθούν αλλεργικές αντιδράσεις ιδιαίτερα από το αναπνευστικό σύστημα, το δέρμα και

τον υποδόριο ιστό. Έχουν αναφερθεί περιστατικά (μη γνωστά – δε μπορούν να εκτιμηθούν με

βάση τα διαθέσιμα δεδομένα) αγγειοοιδήματος, εξανθήματος και κνίδωσης.

Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών

Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας

κυκλοφορίας

του

φαρμακευτικού

προϊόντος

είναι

σημαντική.

Επιτρέπει

τη

συνεχή

παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από

τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες

ενέργειες μέσω του εθνικού συστήματος αναφοράς:

Ελλάδα

Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων

Μεσογείων 284

GR-15562 Χολαργός, Αθήνα

Τηλ: + 30 21 32040380/337

Φαξ: + 30 21 06549585

Ιστότοπος: http://www.eof.gr

4.9

Υπερδοσολογία

Η αύξηση των επιπέδων της τριιωδοθυρονίνης (Τ3) αποτελεί περισσότερο αξιόπιστο δείκτη

της υπερδοσολογίας, σε σύγκριση με την αύξηση των επιπέδων της ολικής θυροξίνης (Τ4) ή

της ελεύθερης θυροξίνης ορού (fT4).

Μετά από υπερδοσολογία παρατηρούνται συμπτώματα που σχετίζονται με μεγάλη αύξηση

του μεταβολικού ρυθμού (βλ. παράγραφο 4.8).

Ανάλογα με το βαθμό της υπερδοσολογίας συνιστάται να διακόπτεται η θεραπευτική αγωγή

και να διενεργούνται ιατρικές εξετάσεις. Η ένταση των συμπτωμάτων που συνίστανται σε

έντονες β-συμπαθομιμητικές δράσεις όπως ταχυκαρδία, άγχος, διέγερση και υπερκινησία

είναι δυνατό να μειωθεί με τη χορήγηση β-αποκλειστών. Εάν οι δόσεις που έχουν ληφθεί

είναι υπερβολικά μεγάλες, η πλασμαφαίρεση θα μπορούσε να αποβεί χρήσιμη.

Σε ασθενείς με προδιάθεση έχουν αναφερθεί μεμονωμένες περιπτώσεις παροξυσμών όταν

υπερέβη το όριο ανεκτικότητας της εξατομικευμένης δόσης.

Η υπερδοσολογία της λεβοθυροξίνης μπορεί να οδηγήσει σε συμπτώματα υπερθυρεοειδισμού

και

μπορεί

να

οδηγήσει

σε

οξεία

ψύχωση,

ειδικά

σε

ασθενείς

με

κίνδυνο

εμφάνισης

ψυχωσικών διαταραχών.

Έχουν αναφερθεί ορισμένες περιπτώσεις αιφνιδίου καρδιακού θανάτου σε ασθενείς που

έκαναν μακροχρόνια κατάχρηση λεβοθυροξίνης.

Ειδικό αντίδοτο δεν υπάρχει.

5.

ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

5.1

Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες

Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία: Θυρεοειδικές ορμόνες, κωδικός ATC: Η03ΑΑ01

Μηχανισμός δράσης

Η συνθετική λεβοθυροξίνη που περιέχεται στο Thyro-4 έχει ακριβώς όμοια δράση με την

κύρια ορμόνη που φυσιολογικά εκκρίνεται από τον θυρεοειδή αδένα. Στα περιφερικά όργανα

μετατρέπεται στην τριιωδοθυρονίνη (Τ3), όπως η ενδογενής ορμόνη, εκδηλώνοντας την

εξειδικευμένη δράση της επί των υποδοχέων της τριιωδοθυρονίνης (Τ3). Ο οργανισμός δεν

μπορεί να ξεχωρίσει την ενδογενή από την εξωγενή λεβοθυροξίνη.

5.2

Φαρμακοκινητικές ιδιότητες

Η από του στόματος χορηγούμενη λεβοθυροξίνη απορροφάται σχεδόν αποκλειστικά από το

ανώτερο τμήμα του λεπτού εντέρου. Ανάλογα με το σκεύασμα στο οποίο περιέχεται, η

απορρόφηση ανέρχεται σε 80%. Ο t

είναι περί τις 5 έως 6 ώρες. Μετά από την από του

στόματος χορήγηση η έναρξη της δράσης εμφανίζεται μετά από 3-5 ημέρες. Η λεβοθυροξίνη

επιδεικνύει πάρα πολύ μεγάλη συγγένεια προς συγκεκριμένες πρωτεΐνες μεταφοράς η οποία

κυμαίνεται περί το 99,97%. Αυτός ο πρωτεϊνικός δεσμός δεν είναι ομοιοπολικός και ως εκ

τούτου η ορμόνη που είναι προσδεδεμένη στο πλάσμα βρίσκεται σε συνεχή και ταχύτατη

ανταλλαγή με το κλάσμα της ελεύθερης ορμόνης.

Λόγω της υψηλής πρωτεϊνικής της σύνδεσης, η λεβοθυροξίνη δεν υφίσταται αιμοδιάλυση ή

αιμοκάθαρση.

Ο χρόνος ημίσειας ζωής της λεβοθυροξίνης είναι κατά μέσο όρο 7 ημέρες. Στην περίπτωση

του υπερθυρεοειδισμού ο χρόνος ημίσειας ζωής της λεβοθυροξίνης είναι μικρότερος (3-4

ημέρες) και στην περίπτωση του υποθυρεοειδισμού είναι μεγαλύτερος (περί τις 9–10 ημέρες).

Ο όγκος κατανομής ανέρχεται σε περί τα 10–12 l. Στο ήπαρ περιέχεται το 1/3 της συνολικής

ποσότητας της εξω-θυρεοειδικής λεβοθυροξίνης, η οποία βρίσκεται σε ταχεία ανταλλαγή με

τη λεβοθυροξίνη που υπάρχει στον ορό. Οι θυρεοειδικές ορμόνες μεταβολίζονται ως επί το

πλείστον

στο

ήπαρ,

τους

νεφρούς,

τον

εγκέφαλο

και

τους

μύες.

Οι

μεταβολίτες

απεκκρίνονται

με

τα

ούρα

και

με

τα

κόπρανα.

συνολική

μεταβολική

κάθαρση

της

λεβοθυροξίνης είναι περί τα 1,2 l πλάσματος ημερησίως.

5.3

Προκλινικά δεδομένα για την ασφάλεια

Οξεία τοξικότητα:

Η οξεία τοξικότητα της λεβοθυροξίνης είναι πάρα πολύ μικρή.

Χρόνια τοξικότητα

Η χρόνια τοξικότητα της λεβοθυροξίνης μελετήθηκε σε διάφορα είδη ζώων (αρουραίος,

σκύλος). Σε υψηλές δόσεις στους αρουραίους παρατηρήθηκαν σημεία ηπατικής πάθησης,

αυξημένη συχνότητα εμφάνισης αιφνίδιας νέφρωσης καθώς και μεταβολές στο βάρος των

οργάνων.

Τοξικότητα στην αναπαραγωγική ικανότητα:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί μελέτες στα ζώα για την τοξικότητα στην αναπαραγωγική

ικανότητα.

Μεταλλαξιογόνο δυναμικό:

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες για το μεταλλαξιογόνο δυναμικό. Δεν έχουν μέχρι

στιγμής

καταδειχθεί

στοιχεία

που

να

υποδεικνύουν

κάποια

βλαπτική

επίδραση

στους

απογόνους,

λόγω

μεταλλάξεων

που

σημειώθηκαν

στο

γονιδίωμα

από

τις

θυρεοειδικές

ορμόνες.

Καρκινογένεση:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί μακροχρόνιες μελέτες με λεβοθυροξίνη σε ζώα.

6.

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

6.1

Κατάλογος εκδόχων

Lactose monohydrate

Gelatin

Starch maize

Talc

Magnesium stearate

Sodium starch glycolate

Mannitol (Ε 421)

Acacia

Guar Gum

6.2

Ασυμβατότητες

Δεν εφαρμόζεται.

6.3

Διάρκεια ζωής

3 χρόνια

6.4

Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος

Να φυλάσσεται σε θερμοκρασία μικρότερη των 25º C, μακριά από την υγρασία και το φως.

6.5

Φύση και συστατικά του περιέκτη

Κουτί που περιέχει ένα πλαστικό φιαλίδιο από λευκό πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας, το

οποίο καλύπτεται με βιδωτό πώμα ασφαλείας από λευκό πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας.

Το φιαλίδιο περιέχει 100 ή 30 δισκία.

6.6

Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης

Καμία ειδική υποχρέωση.

Κάθε αχρησιμοποίητο φαρμακευτικό προϊόν ή υπόλειμμα πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα

με τις κατά τόπους ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

7.

ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ANGELINI PHARMA HELLASΑΒΕΕΠΑΡΑΓΩΓΗΣΚΑΙΕΜΠΟΡΙΑΣΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αχαϊας 4 και Τροιζηνίας - 145 64 Νέα Κηφισιά, Αθήνα, Ελλάδα

Τηλέφωνο: 210 6269200

Φαξ: 210 8071688

8.

ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

71999/25-9-2013 (25 mcg)

72000/25-9-2013 (50 mcg)

72001/25-9-2013 (75 mcg)

43649/25-9-2013 (100 mcg)

72002/25-9-2013 (125 mcg)

72003/25-9-2013 (150 mcg)

72004/25-9-2013 (175 mcg)

71998/25-9-2013(200 mcg)

9.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: 21 Σεπτεμβρίου 1976

Ημερομηνία τελευταίας ανανέωσης: 12 Σεπτεμβρίου 2003

10.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Παρόμοια προϊόντα

Αναζήτηση ειδοποιήσεων που σχετίζονται με αυτό το προϊόν

Προβολή ιστορικού εγγράφων

Μοιραστείτε αυτές τις πληροφορίες