Quetiapine Accord 200 mg film - coated tablets

Χώρα: Βουλγαρία

Γλώσσα: Βουλγαρικά

Πηγή: ИАЛ - Изпълнителната агенция по лекарствата към Министерството на Здравето на Република България

Διαθέσιμο από:

Accord Healthcare Limited

Φαρμακολογική κατηγορία (ATC):

N05AH4

Δοσολογία:

200 mg film - coated tablets

Περίληψη προϊόντος:

Quetiapine Accord, 200 mg film - coated tablets x 6; x 7; x 10; x 14; x 20; x 28; x 30; x 50; x 56; x 60; x 84; x 90; x 98; x 100

Ημερομηνία της άδειας:

2015-01-09

Αναζήτηση ειδοποιήσεων που σχετίζονται με αυτό το προϊόν