Fluorouracil "Pfizer" 50 mg/ml injektionsvæske, opløsning

Δανία - Δανικά - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Αγόρασέ το τώρα

Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. (SPC)

24-05-2021

Δραστική ουσία:
FLUORURACIL
Διαθέσιμο από:
Pfizer ApS
Φαρμακολογική κατηγορία (ATC):
L01BC02
INN (Διεθνής Όνομα):
fluorouracil
Δοσολογία:
50 mg/ml
Φαρμακοτεχνική μορφή:
injektionsvæske, opløsning
Καθεστώς αδειοδότησης:
Markedsført
Αριθμό άδειας:
14003
Ημερομηνία της άδειας:
1990-11-28

Διαβάστε το πλήρες έγγραφο

Indlægsseddel: Information til brugeren

Fluorouracil Pfizer 50 mg/ml injektionsvæske, opløsning

fluorouracil

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du får dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlægsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide om Fluorouracil Pfizer

Sådan bliver du behandlet med Fluorouracil Pfizer

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Fluorouracil Pfizer tilhører en gruppe lægemidler, som kaldes cytostatika, og som bruges til

behandling af visse former for kræft.

2.

Det skal du vide om Florouracil Pfizer

Du må ikke få Fluorouracil Pfizer:

hvis du er allergisk over for fluorouracil eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel

(angivet i afsnit 6)

hvis du er gravid

hvis du ammer

hvis du har dårligt fungerende knoglemarv efter strålebehandling eller behandling med anden

medicin mod kræft

hvis du er alvorligt svækket

hvis du har en alvorlig infektion f.eks. herpes zoster eller skoldkopper, eller en alvorlig

infektion, som du ikke får behandling for

hvis du modtager behandling med lægemidler som brivudin, sorivudin og andre

analogpræparater (lægemidler mod virus)

hvis du ved, at du ikke har nogen aktivitet af enzymet dihydropyrimidindehydrogenase (DPD)

(fuldstændig DPD-mangel).

Fluorouracil må ikke anvendes til behandling af ikke-maligne sygdomme (dvs. hvis din tumor er

godartet).

Advarsler og forsigtighedsregler

Fluorouracil Pfizer hæmmer både væksten af kræftvæv og andet raskt væv. Behandlingen med

Fluorouracil Pfizer bør derfor foretages af en læge, som har et godt kendskab til din sygdom og som er

fortrolig med denne type kræftbehandling. Du bør observeres på hospitalet i en periode efter, at du er

blevet behandlet med dette lægemiddel. Du vil hyppigt få taget blodprøver.

Kontakt straks lægen eller sundhedspersonalet, hvis følgende bivirkninger opstår:

almindelig sløjhed, tendens til infektioner især halsbetændelse og feber pga. forandringer i

blodet (for få hvide blodlegemer) (leukopeni)

blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader)

(trombocytopeni)

sårdannelse, mundbetændelse (stomatitis)

opkastning, diarré, sort, blodig afføring (melæna)

sårdannelse og blødning i mave-tarmkanalen eller blødninger fra andre områder

betændelse i spiserøret

Lægen eller sundhedspersonalet vil være ekstra forsigtig med at behandle dig med Fluorouracil Pfizer,

hvis du:

tidligere har fået højdosis strålebehandling i bækkenområdet

har dårligt fungerende knoglemarv

er svækket

for nylig er blevet opereret

har nedsat lever- eller nyrefunktion eller gulsot

får brystsmerter under behandlingen

har eller tidligere har haft en hjertesygdom

tidligere har fået anden kræftbehandling (cytostatika), som kan forårsage undertrykkelse af

knoglemarven

har kræft i knoglemarven

ved, at du har delvis mangel på aktivitet af enzymet dihydropyrimidinehydrogenaase (DPD)

har problemer med dit hjerte. Fortæl det til lægen, hvis du får smerter i brystet i løbet af

behandlingen.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Fluoracil Pfizer

hvis du ved, at du har delvis mangel på aktivitet af enzymet dihydropyrimidindehydrogenase

(DPD).

hvis du har et familiemedlem der har delvis eller fuldstændig mangel på enzymet

dihydropyrimidindehydrogenase (DPD)

DPD-mangel: DPD-mangel er en genetisktilstand, der almindeligvis ikke er forbundet med

helbredsproblemer, medmindre man får bestemte lægemidler. Hvis du har DPD-mangel og tager

Fluorouracil Pfizer, har du en øget risiko for alvorlige bivirkninger (anført i punkt 4 Bivirkninger). Det

anbefales at blive testet for DPD-mangel, inden behandlingen påbegyndes. Hvis du ikke har nogen

aktivitet af enzymet, må du ikke tage Fluorouracil Pfizer. Hvis du har reduceret enzymaktivitet (delvis

mangel) kan din læge ordinere en reduceret dosis. Hvis du er testet negativ for DPD-mangel, kan

alvorlige og livstruende bivirkninger stadig forekomme.

Kontakt straks lægen, hvis du oplever følgende tegn eller symptomer: Nyopstået forvirring,

desorientering eller anden ændring i mentaltilstand, problemer med balance eller koordinationsevne,

synsforstyrrelser. Disse kan være tegn på encefalopati, der kan medføre koma og død, hvis det ikke

behandles.

Vær opmærksom på følgende:

Hvis du skal vaccineres, skal du fortælle lægen, at du er i behandling med Fluorouracil Pfizer,

da du normalt ikke vil blive vaccineret med visse typer vacciner.

Fluorouracil kan forværre vævsskader, der er opstået ved strålebehandling. Især området

omkring bryst/lunger kan forstærke fluorouracils effekt på knoglemarven.

Du kan få prikkende fornemmelse i hænder og fødder, der i løbet af nogle dage udvikler sig til

smerter, når du holder om noget eller går. Du kan også få hævelser og rødme i håndflader og

fodsåler, og efterfølgende revner. Kontakt lægen.

Hvis du får phenytoin sammen med Fluorouracil Pfizer, vil lægen jævnligt tage blodprøver, da

der er risiko for forgiftning.

Langvarig udsættelse for sollys bør undgås pga. risiko for udvikling af lysfølsomhed.

Børn

Fluorouracil Pfizer bør ikke anvendes til børn på grund af utilstrækkelige data vedrørende sikkerhed

og effekt.

Brug af anden medicin sammen med Fluorouracil Pfizer

Fortæl det altid lægen eller sundhedspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for

nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept f.eks. naturlægemidler og vitaminer og

mineraler.

Lægemidler, der kan påvirke virkningen af fluorouracil:

Fortæl det til lægen eller sundhedspersonalet, hvis du tager nogen af de følgende lægemidler, da de

kan påvirke behandlingen med Fluorouracil Pfizer og omvendt:

andre lægemidler mod kræft (f.eks. cytarabin, cisplatin, carboplatin, doxorubicin, epirubicin,

mitomycin-C, tamoxifen)

lægemidler mod psoriasis, leddegigt og visse kræftsygdomme (f.eks. methotrexat)

lægemiddel til behandling af ormeinfektion (levamisol)

lægemidler mod mavesår eller for meget mavesyre (f.eks. cimetidin)

lægemidler mod infektioner (f.eks. metronidazol)

lægemidler mod urinsyregigt (f.eks. allopurinol)

lægemidler mod epilepsi/kramper (f.eks. phenytoin)

lægemidler mod bivirkninger efter behandling med visse typer medicin mod kræft eller mod

forgiftning (f.eks. calciumfolinat)

blodfortyndende lægemidler (f.eks. warfarin)

lægemidler mod virus (f.eks. interferon, sorivudin, brivudin og analogpræparater)

lægemidler mod angst og uro (f.eks. diazepam)

lægemidler, der indeholder clozapin (antipsykotika)

vacciner

Tal med din læge, hvis du får strålebehandling på knoglemarven, da det kan forstærke virkningen af

fluorouracil på knoglemarven.

Graviditet og amning

Spørg din læge til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet

Du må ikke få Fluorouracil Pfizer under graviditet, da det kan skade fostret. Tal med lægen.

Kvinder i den fødedygtige alder skal bruge effektiv prævention, mens de er i behandling med

fluorouracil, og i mindst 6 måneder efter behandlingens ophør. Hvis du bliver gravid under

behandlingsforløbet, skal du fortælle det til din læge, og du bør søge genetisk rådgivning.

Mænd skal undgå at blive far til et barn under behandlingen med fluorouracil, og op til 6 måneder

efter behandlingens ophør. Det anbefales at søge rådgivning om opbevaring af sæd før behandlingen,

pga. risikoen for uoprettelig ufrugtbarhed efter behandling med fluorouracil.

Amning

Du må ikke bruge Fluorouracil Pfizer, hvis du ammer, da det muligvis kan gå over i modermælken.

Tal med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Fluorouracil Pfizer kan på grund af bivirkninger (f.eks. synsforstyrrelser) påvirke evnen til at føre

motorkøretøj eller betjene maskiner i mindre eller større grad.

Fluorouracil Pfizer indeholder natrium

Fluorouracil Pfizer (10 ml hætteglas)

Indeholder 80,2 mg natrium (hovedkomponent i madlavnings-/bordsalt) pr. hætteglas. Dette svarer til

4% af den anbefaldede maksimale daglige indtagelse af natrium for en voksen.

Fluorouracil Pfizer (50 ml hætteglas)

Indeholder 401 mg natrium (hovedkomponent i madlavnings-/bordsalt) pr. hætteglas. Dette svarer til

20% af den anbefaldede maksimale daglige indtagelse af natrium for en voksen.

Fluorouracil Pfizer (100 ml hætteglas)

Indeholder 802 mg natrium (hovedkomponent i madlavnings-/bordsalt) pr. hætteglas. Dette svarer til

40% af den anbefaldede maksimale daglige indtagelse af natrium for en voksen.

3.

Sådan bliver du behandlet med Florouracil Pfizer

Lægen vil fortælle dig, hvilken dosis du får, og hvor tit, du skal have den. Er du i tvivl, så spørg lægen

eller sundhedspersonalet. Det er kun lægen, der kan ændre dosis.

Fluorouracil Pfizer indgives normalt som intravenøs injektion eller infusion, og kan anvendes sammen

med andre lægemidler mod kræft. Det vil normalt være en læge eller en sygeplejerske, der giver dig

indsprøjtningen.

Den dosis du får, vil afhænge af din sundhedstilstand, men den anbefales nedsat, hvis du lider af

vægttab/afmagring, hvis du har fået foretaget en større operation indenfor de seneste 30 dage, har

nedsat knoglemarvsfunktion, eller nedsat lever- og nyrefunktion.

Hvis du har fået for meget Fluorouracil Pfizer

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du tror, at du har fået for meget Fluorouracil Pfizer.

Symptomer på overdosering svarer til symptomerne beskrevet under afsnittet ”Bivirkninger” og kan

f.eks. være

Kvalme, diarré og opkastning

Blødning fra hud og slimhinder, feber, infektioner, halsbetændelse

Behandlingen bør stoppes i tilfælde af svær forgiftning.

Hvis en dosis er glemt

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis du tror, at du mangler at få en dosis.

Hvis behandlingen bliver stoppet

Kontakt lægen, hvis du ønsker at holde pause eller stoppe behandlingen med Fluorouracil Pfizer.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

De mest almindelige bivirkninger skyldes virkningen på væv med hurtig celledeling, f.eks. i mave-

tarmkanalen og i blodet.

Alvorlige bivirkninger, som du eller dine pårørende øjeblikkeligt skal reagere på

Hvis du får alvorlige bivirkninger, skal du straks kontakte lægen eller sundhedspersonalet.

Hvis du får alvorlige bivirkninger, efter du er udskrevet, skal du straks kontakte læge eller skadestue.

Ring evt. 112.

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter):

Almen sløjhed, bleghed, blødninger fra hud og slimhinder, blå mærker samt tendens til

betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få røde

og hvide blodlegemer og blodplader) (pancytopeni). Kontakt læge eller skadestue.

Træthed, blødning fra hud og slimhinder samt infektioner og feber pga. forandringer i blodet

(knoglemarvssupression). Kontakt læge eller skadestue.

Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga.

forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer) (agranulocytose). Kontakt læge eller

skadestue.

Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader)

(trombocytopeni). Kontakt læge eller skadestue.

Kortåndethed/stakåndethed/vejrtrækningsbesvær/astmalignende anfald/åndenød

(bronkospasme). Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Utilstrækkelig blodtilførsel til et organ (iskæmiske EKG-ændringer).

Almindelige bivirkninger (forekommer hos op til 1 ud af 10 patienter):

Smerter i brystet, evt. med udstråling til arm eller hals og åndenød pga. dårlig blodforsyning

til hjertemusklen (angina pectoris). Kontakt læge eller skadestue.

Fald i antallet af hvide blodlegemer ledsaget af feber.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos op til 1 ud af 100 patienter):

Høj feber, kulderystelser, almen sløjhed pga. blodforgiftning (sepsis). Kontakt straks læge

eller skadestue. Ring. Evt. 112.

Alvorlig blodmangel med gulsot (hæmolytisk anæmi). Kontakt læge eller skadestue.

Påvirkning af hjernen (reversibelt cerebellart syndrom - tilstanden ophører sædvanligvis, når

behandlingen med fluorouracil stopper).

Akut synsnedsættelse (evt. blindhed), blinde pletter i et eller begge øjne, uskarpt syn og

vanskelighed med at skelne farver pga. betændelse i synsnerven (opticusneuritis).

Utilstrækkelig blodforsyning til hjertemuskulaturen (myokardieiskæmi).

Åndenød ved anstrengelse, evt. også i hvile, trykken for brystet, hurtig puls, hævede ben pga.

dårligt hjerte (hjerteinsufficiens). Kontakt straks læge. Ring evt. 112.

Smerter og hævelse i ben eller arme pga. årebetændelse med dannelse af blodprop

(tromboflebit). Kontakt læge eller skadestue.

Smerter opadtil i maven, opkastninger, evt. sort, blodig afføring pga. sårdannelse og

forsnævring af den nederste del af maven eller tolvfingertarmen. Blødning. Kontakt lægen.

Shock på grund af dårligt hjerte (kardiogent shock). Kontakt straks læge eller skadestue.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos op til 1 ud af 1.000 patienter):

Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (indenfor få minutter til timer) pga.

overfølsomhed (anafylaktisk reaktion/shock). Kan være livsfarligt. Ring 112.

Forbigående blodmangel til hjerne (cerebral iskæmi).

Hvide ”døde” fingre og tæer (Raynauds syndrom). Kontakt lægen.

Åndenød, smerter i brystet med udstråling til arme eller hals, voldsomme smerter i maven,

lammelser, føleforstyrrelser, talebesvær, smertende og evt. hævede arme eller ben pga.

blodprop (tromboembolisme). Kontakt læge eller skadestue.

Sjældne – meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 1.000 patienter):

Åndenød, angst, brystsmerter med udstråling til hals eller arme pga. blodprop i hjertet

(myokardieinfarkt). Kontakt straks læge eller skadestue. Ring 112.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos op til 1 ud af 10.000 patienter):

Hjernesygdom (leukoencefalopati).

Påvirkning af hjernen (akut cerebellart syndrom).

Tab af evne til at tale eller opfatte tale (afasi). Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt.

112.

Kramper eller koma hos patienter, der får høje doser fluorouracil, og hos patienter med

mangel på enzymet DPD (dihydropyrimidindehydrogenase) eller nyresvigt.

Hjertestop (pludselig ophør af hjerteslag og hjertefunktion).

Pludselig hjertedød (uventet død på grund af hjerteproblemer).

Blodprop i hjertet. Ring 112.

Celledød i leveren (levernekrose) (der er forekommet tilfælde med dødelig udgang).

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:

Udvikling af ny infektion (superinfektion).

Utilstrækkelig blodforsyning i tarmene (intestinal iskæmi

).

Symptomer fra hud, led og nyrer pga. lægemidlet (lægemiddel-induceret lupus

erythematosus). Kontakt lægen.

Dysfunktion af hjernen som følge af forhøjet ammonium (hyperammonæmisk encefalopati)

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter):

Almindelig sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga.

forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer) (leukopeni) (neutropeni). Kan være eller blive

alvorligt. Tal med lægen.

Bleghed og træthed pga. blodmangel (anæmi).

Dårligt fungerende knoglemarv, med øget risiko for infektion.

Forhøjet urinsyre (hyperurikæmi).

Appetitmangel/madlede (anoreksi).

Sårdannelse i mundhulen (stomatitis).

Svien bag brystbenet, sure opstød, synkebesvær pga. betændelse i spiserøret (øsofagit). Tal

med lægen.

Irritation i svælget (faryngitis).

Betændelse af endetarmsslimhinden (proctitis).

Diarré.

Kvalme.

Opkastning.

Hånd-fod-syndrom, som ofte viser sig ved en prikkende fornemmelse i hænder og fødder, som

i løbet af nogle dage udvikler sig til smerter, når man holder om noget eller går.

Symptomer og reaktioner på administrationsstedet (forsinket sårheling, træthed, generel

svaghed, tab af energi, næseblod).

Meget almindelige – almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 100 patienter):

Appetitløshed.

Mundbetændelse med hvide belægninger (mucositis). Forbigående hårtab og eksem, der ofte

viser sig ved kløe og udslæt på ben og arme.

Udslæt.

EKG-ændringer.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos op til 1 ud af 10 patienter):

Feber

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos op til 1 ud af 100 patienter):

Tørst, almen svaghed, øget puls, besvimelse pga. væskemangel og udtørring (dehydrering).

Udtalt dehydrering er en alvorlig bivirkning. Kontakt lægen.

Opstemthed (eufori).

Rykvise, ufrivillige øjenbevægelser (nystagmus).

Hovedpine.

Svimmelhed.

Symptomer på Parkinsons sygdom (rysten af hænder og hoved, stive bevægelser og

ansigtsudtryk).

Meget langsomme ufrivillige, vridende bevægelser (pyramidale tegn).

Døsighed.

Smerte- og føleforstyrrelser pga. nervebetændelse (neuropati).

Synsforstyrrelser.

Forstyrrelser i øjenbevægelser.

Dobbeltsyn.

Nedsat synsskarphed.

Øjenbetændelse.

Øjenlågsbetændelse.

Udadkrængning af øjenlåg.

Øget tåreflåd.

Forsnævring i tårekanalerne

Lysfølsomme øjne.

Sløret syn.

Hjerterytmeforstyrrelser (arytmi). Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

Betændelse i hjertemuskulaturen (myokarditis).

Sygdom i hjertemuskulaturen (dilateret kardiomyopati).

Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk (hypotension). Kontakt lægen.

Afstødning af organisk væv (sloughing).

Levercelleskader.

Eksem eller irritation af huden/udslæt (dermatitis).

Hudforandringer (f.eks. tør hud, revner, rødmen af huden (erytem), nedbrydning, kløende

makulo-papuløst udslæt).

Hududslæt (eksantem).

Nældefeber.

Lysfølsomhed.

Hyperpigmentering af huden.

Nedsat pigmentering nær blodårerne.

Negleforandringer (f.eks. spredt overfladisk blåfarvning, hyperpigmentering, negledystrofi,

smerte og fortykkelse af neglelejet, betændelse i neglen og helt eller delvis løsning af neglen).

Forstyrrelser i sæddannelse og ægløsning

Sjældne bivirkninger (forekommer hos op til 1 ud af 1.000 patienter):

Generaliseret allergisk reaktion.

Øgede mængder af hormonerne T4 (thyroxin) og T3 (triioddothyronin).

Brystsmerter, hurtig puls (takykardi). Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og

uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte lægen.

Blødning, nedsat blodforsyning i ben og hænder (perifer iskæmi).

Åndenød/åndedrætsbesvær (dyspnø).

Sjældne – meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 1.000 patienter):

Tør hud, revner (fissur).

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos op til 1 ud af 10.000 patienter):

Forvirring (konfusion), desorientering.

Usikre bevægelser (ataksi).

Talebesvær (dysartri).

Åndedrætsbesvær (myasteni).

Sklerose i leveren.

Galdeblærebetændelse (cholecystitis).

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:

Epilepsi.

Blødning.

Blodig afføring (melæna).

Reaktioner på administrationsstedet (vene-misfarvning, hævelse, ømhed og smerter, der hvor

du har fået indsprøjtningen).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger der fremgår herunder:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S.

Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25°C. Må ikke opbevares i køleskab. Opbevar hætteglasset i den

ydre emballage for at beskytte mod lys.

Brug ikke Fluorouracil Pfizer efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er

den sidste dag i den nævnte måned.

Arbejdstilsynets regler for håndtering af cytostatika bør følges.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Fluorouracil Pfizer indeholder:

Aktivt stof: Fluorouracil 50 mg/ml

Øvrige indholdsstoffer: Natriumhydroxid og vand til injektionsvæsker (se pkt. 2, ”Fluorouracil

Pfizer indeholder natrium”).

Udseende og pakningsstørrelser

Fluorouracil Pfizer er en injektionsvæske, opløsning, 50 mg/ml, som findes i pakningsstørrelser på 5 x

10 ml, 5 x 20 ml, 1 x 50 ml og 1 x 100 ml.

Hætteglassene er overtrukket med krympeplast, Onco-Tain

, som øger sikkerheden under transport og

håndtering.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Pfizer ApS, Lautrupvang 8, 2750 Ballerup.

Fremstiller:

Pfizer Service Company BVBA, Hoge Wei 10, 1930 Zaventem, Belgien.

Denne indlægsseddel blev senest ændret i maj 2021.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Følgende oplysninger er tiltænkt læger og sundhedspersonale:

Håndtering:

Arbejdstilsynets regler for håndtering af CYTOSTATIKA bør følges.

Fluorouracil Pfizer bør kun håndteres af personale, der har modtaget undervisning i håndteringen af

cytostatika. Fremstilling af opløsningen skal ske i en LAF-bænk. Personale der tilbereder,

administrerer og destruerer opløsningen bør være iført beskyttelseskittel, beskyttelseshandsker og

mundbind.

BEMÆRK

Behandling med Fluorouracil bør forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres

behandling. Fluorouracil bør ikke anvendes til behandling af ikke maligne-sygdomme.

Fluorouracil medfører en ændring i det spektrometriske spektrum af cytarabin, eventuelt reduceres

dets effekt. Fluorouracil blandet med methotrexat ændrer spektrerne for begge lægemidler.

Fluorouracil er fysisk uforligeligt med doxorubicin, epirubicin og diazepam. Der dannes et bundfald,

når fluorouracil blandes med disse lægemidler. Det anbefales, at fuldstændig skylning af

infusionsslangen finder sted mellem injektionerne af fluorouracil og cytarabin, methotrexat,

doxorubicin, epirubicin eller diazepam. Fluorouracil er også uforligeligt med carboplatin, cisplatin og

andre antracykliner. Se venligst produktresuméet.

Holdbarhed og opbevaring:

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25°C. Må ikke opbevares i køleskab. Opbevar hætteglasset i

den ydre emballage for at beskytte mod lys. Hver flaske bør kontrolleres visuelt før brug. Hvis

injektionsflaskerne opbevares for koldt, opstår der risiko for krystaldannelse/bundfald. Krystallerne kan

opløses igen ved opvarmning af flasken til 60°C og kraftig omrystning. Kontroller, at opløsningen er

blevet klar, og nedkøl den til legemstemperatur før anvendelse. Injektionsvæsken skal kasseres, hvis den

er misfarvet (brun eller mørkegul).

Affaldshåndtering:

Alt udstyr, som har været i kontakt med injektionsvæsken (beskyttelseshandsker, hætteglas og

lignende), håndteres som risikoaffald, og skal bortskaffes efter gældende praksis for cytostatika.

Διαβάστε το πλήρες έγγραφο

21. maj 2021

PRODUKTRESUMÉ

Fluorouracil ”Pfizer”, injektionsvæske, opløsning

D.SP.NR.

08117

LÆGEMIDLETS NAVN

Fluorouracil ”Pfizer”

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Fluorouracil 50 mg/ml

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:

8,02 mg natrium/ml.

Se yderligere information i pkt. 4.4.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

LÆGEMIDDELFORM

Injektionsvæske, opløsning

En klar, farveløs eller let gullig opløsning uden synlige partikler.

KLINISKE OPLYSNINGER

Terapeutiske indikationer

Visse maligne lidelser.

Dosering og administration

Individuel i.v.

Reduktion af dosis anbefales hos patienter med

Kakeksi

Større operation indenfor de foregående 30 dage

Nedsat knoglemarvsfunktion

Nedsat lever- eller nyrefunktion

dk_hum_14003_spc.doc

Side 1 af 16

Kontraindikationer

Følgende er kontraindiceret ved anvendelse af fluorouracil

Overfølsomhed over for fluorouracil eller over for et eller flere af hjælpestofferne.

Graviditet.

Amning.

Svær knoglemarvssuppression.

Alvorligt svækkede patienter.

Ubehandlede alvorlige infektioner.

Patienter med alvorlige infektioner (f.eks. Herpes zoster, skoldkopper).

Behandling af ikke-malign sygdom.

Kendt fuldstændig dihydropyrimidindehydrogenase (DPD)-mangel (se pkt. 4.4).

Fluorouracil må ikke gives i kombination med brivudin, sorivudin og andre kemisk

beslægtede analoger. Brivudin, sorivudin og analoger er potente inhibitorer af det 5-FU-

metaboliserende dihydropyrimidindehydrogenase (DPD)-enzym (se pkt. 4.4. og 4.5).

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Behandling med fluorouracil bør kun forestås af læger med særligt kendskab til maligne

lidelser og deres behandling. På grund af risiko for alvorlige toksiske reaktioner bør patienten

observeres på hospitalet i en periode efter administration af lægemidlet.

Forholdet mellem en effektiv og en toksisk dosis er lille og terapeutisk respons er

usandsynlig uden nogen grad af toksicitet. Der skal derfor udvises omhu ved udvælgelsen

af patienter og ved justering af dosis.

I alle tilfælde skal de toksiske bivirkninger forsvinde før vedligeholdelsesdosis

påbegyndes.

Fluorouracil har en snæver sikkerhedsmargin, og det er et højtoksisk lægemiddel.

Seponering af behandlingen bør overvejes, hvis følgende bivirkninger opstår:

Leukopeni, trombocytopeni.

Oral ulceration, stomatitis, intraktabel opkastning, diarré, melæna, gastrointestinal

ulceration og blødning, eller blødninger fra ethvert område.

De mest udtalte og dosisbegrænsede toksiske virkninger af fluorouracil er på de normale

hurtigt-proliferende celler i knoglemarven og slimhinden i den gastrointestinale kanal.

Fluorouracils knoglemarvshæmmende virkning kan medføre højere forekomst af

mikrobielle infektioner, forsinket sårheling og blødning af gummerne.

Gastrointestinale bivirkninger er meget almindelige og kan være livstruende. Behandlingen

bør også seponeres ved det første tegn på oral ulceration eller hvis der er tegn på

gastrointestinale bivirkninger såsom stomatitis, diarré, blødning fra mave-tarm-kanalen

eller blødning fra noget andet sted. Forholdet mellem effektiv og toksisk dosis er lille, og

terapeutisk respons er ikke sandsynlig uden en vis grad af toksicitet. Der skal udvises

forsigtighed i udvælgelsen af patienter og justering af dosis. Behandlingen bør stoppes i

tilfælde af svær toksicitet.

dk_hum_14003_spc.doc

Side 2 af 16

Særlige risikopatienter

Hos patienter der tidligere har fået højdosis strålebehandling i pelvis eller alkylerende

stoffer, samt hos patienter med metastaser i knoglemarven, skal fluorouracil anvendes med

særlig forsigtighed.

Patienter, der får phenytoin samtidig med fluorouracil, bør jævnligt testes på grund af

risiko for forhøjede plasmaniveauer af phenytoin (se pkt. 4.5).

Patienter, som har svækket immunforsvar, kan udvikle infektion, hvis de vaccineres med

levende vacciner til immunisering. Vaccination med levende vacciner anbefales derfor

ikke.

Fluorouracil bør anvendes med yderste forsigtighed til dårlige risiko patienter, som for

nylig har gennemgået operation, tidligere har anvendt andet kemoterapeutisk middel, som

forårsager myelosuppression eller som har gulsot, nedsat lever- eller nyrefunktion.

Alvorlig toksicitet og dødsfald er mere sandsynligt hos dårlige risiko patienter, men er også

lejlighedsvis forekommet hos patienter, der er i forholdsvis god form. Enhver form for

terapi, som tilføjer stress hos patienten, interfererer med den ernæringsmæssige tilstand

eller hæmmer knoglemarvs-funktionen, vil øge toksiciteten af fluorouracil.

Hæmatologiske virkninger

Leukopeni og trombocytopeni er almindeligt forekommende bivirkninger efter behandling

med fluorouracil.

Adækvat behandling med fluorouracil efterfølges sædvanligvis af leukopeni.

Leukocyttallet når sædvanligvis nadir under anden eller tredje behandlingsuge.

Blodcelletallet er som regel normalt igen ved den 30. dag. Daglig monitorering af

blodplader og leukocyttal anbefales, og behandlingen bør seponeres, hvis antallet af

blodplader falder til under 100 x 10

/L eller leukocyttallet falder til under 3,5 x 10

Hvis det samlede tal er mindre end 2,0 x 10

/L, og især hvis der er granulocytopeni,

anbefales det, at patienten placeres i beskyttende isolation på hospitalet og modtager

passende behandling for at forebygge systemisk infektion.

Strålebehandling

Behandling med fluorouracil kan potensere nekroser, der er opstået ved strålebehandling.

Dihydropyrimidindehydrogenase (DPD)-mangel

DPD-aktiviteten er hastighedsbestemmende i katabolismen af 5-fluorouracil (se pkt. 5.2).

Patienter med DPD-mangel har derfor en øget risiko for fluorpyrimidinrelateret toksicitet,

herunder f.eks. stomatitis, diarré, slimhindeinflammation, neutropeni og neurotoksicitet.

Toksicitet relateret til DPD-mangel forekommer sædvanligvis under den første

behandlingsserie eller efter dosisøgning.

Fuldstændig DPD-mangel

Fuldstændig DPD-mangel er sjælden (0,01-0,5 % af kaukasiere). Patienter med

fuldstændig DPD-mangel har høj risiko for livstruende eller dødelig toksicitet, og disse

patienter må ikke behandles med Fluoracil ”Pfizer” (se pkt. 4.3).

dk_hum_14003_spc.doc

Side 3 af 16

Delvis DPD-mangel

Delvis DPD-mangel vurderes at påvirke 3-9 % af den kaukasiske befolkning. Patienter

med delvis DPD-mangel har en øget risiko for svær eller potentielt livstruende toksicitet.

En reduceret startdosis bør overvejes for at begrænse denne toksicitet. DPD-mangel skal

betragtes som en parameter, der skal tages højde for i forbindelse med andre rutinemæssige

foranstaltninger til dosisreduktion. Initial dosisreduktion kan påvirke effekten af

behandlingen. Hvis der ikke ses alvorlig toksicitet, kan efterfølgende doser forøges med

omhyggelig monitorering.

Testning for DPD-mangel

Testning af fænotype og/eller genotype inden initiering af behandling med Fluoracil

”Pfizer” anbefales, på trods af usikkerheder omkring optimale testmetoder før behandling.

Der skal tages hensyn til relevante kliniske retningslinjer.

Genotypisk karakterisering af DPD-mangel

Testning før behandling for sjældne mutationer af DPYD-genet kan identificere patienter

med DPD-mangel.

De fire varianter af DPYD c.1905+1G>A [også betegnet som DPYD*2A], C.1679T>G

[DPYD*13], c.2846A>T and c.1236G>A/HapB3 kan forårsage fuldstændigt fravær eller

reduktion af DPD enzymaktivitet. Andre sjældne varianter kan også være forbundet med

en øget risiko for svær eller livstruende toksicitet.

Visse homozygote og sammensatte heterozygote mutationer i DPYD-genlocuset (f.eks.

kombinationer af de fire varianter med mindst én allel af c.1905+1G>A or c.1679T>G) er

kendt for at forårsage fuldstændig eller næsten fuldstændig mangel på DPD

enzymaktivitet.

Patienter med visse heterozygote DPYD-varianter (inklusive c.1905+1G>A, c.1679T>G,

c.2846A>T and c.1236G>A/HapB3 varianter) har en øget risiko for svær toksicitet ved

behandling med fluorpyrimidiner.

Frekvensen af den heterozygote c.1905+1G>A genotype i DPYD-genet hos kaukasiske

patienter er omkring 1 %, 1,1 % for c.2846A>T, 2,6 – 6,3 % for c.1236G>A/HapB3

varianter og 0,07 til 0,1 % for c.1679T>G.

Der er begrænsede data for frekvensen af de fire DPYD-varianter i andre populationer end

den kaukasiske. På nuværende tidspunkt betragtes de fire DPYD-varianter (c.1905+1G>A,

c.1679T>G, c.2846A>T and c.1236G>A/HapB3) som stort set fraværende i populationer

af afrikansk (-amerikansk) eller asiatisk oprindelse.

Fænotypisk karakterisering af DPD-mangel

Ved fænotypisk karakterisering af DPD-mangel anbefales måling af præterapeutisk

blodniveauer af det endogene DPD-substrat uracil (U) i plasma.

Forhøjede uracilkoncentrationer før behandling er forbundet med en øget risiko for

toksicitet. På trods af usikkerheder omkring uracil-grænseværdier, der definerer

fuldstændig og delvis DPD-mangel, skal et uracil-niveau i blodet > 16 ng/ml og < 150

ng/ml betragtes som indikativ for delvis DPD-mangel og forbindes med øget risiko for

fluorpyrimidintoksicitet. Et uracil-niveai i blodet > 150 ng/ml skal betragtes som indikativ

dk_hum_14003_spc.doc

Side 4 af 16

for fuldstændig DPD-mangel og forbindes med en risiko for livstruende eller dødelig

fluorpyrimidintoksicitet.

Terapeutisk lægemiddelmonitorering for 5-Fluorouracil

Terapeutisk lægemiddelmonitorering for 5-fluoruracil kan forbedre kliniske resultater hos

patienter, der får kontinuerlige 5-fluoruracil-infusioner ved at reducere toksiciteter og

forbedre effekten. AUC antages at være mellem 20 og 30 mg x t/l.

Nedsat nyre- og leverfunktion

Fluorouracil skal anvendes med forsigtighed til patienter med nedsat nyre- eller

leverfunktion.

Kardiotoksicitet

Kardiotoksicitet er blevet forbundet med fluoropyrimidin-behandling, herunder

myokardieinfarkt, angina, arytmier, myokarditis, kardiogent chok, pludselig død og

elektrokardiografiske ændringer (herunder meget sjældne tilfælde af QT-forlængelse).

Disse bivirkninger er mere almindelige hos patienter, der får kontinuerlig infusion af 5-

fluorouracil frem for bolusinjektion. Koronararteriesygdomme i anamnesen kan være en

risikofaktor for hjerterelaterede bivirkninger. Der skal derfor udvises forsigtighed ved

behandling af patienter, der har haft brystsmerter under behandlingsforløb og hos patienter

med hjertesygdomme. Hjertefunktionen bør overvåges regelmæssigt under behandling med

fluorouracil. I tilfælde af svær kardiotoksicitet skal behandlingen seponeres.

Hånd-fod-syndrom

Administration af fluorouracil har været forbundet med palmar-plantar erytrodysæstesi

(PPE) syndrom, også kendt som hånd-fod-syndrom. Dette syndrom er karakteriseret ved

en prikkende fornemmelse i hænder og fødder, og udvikler sig over dage til smerter, når

patienten holder om noget eller går. Håndflader og fodsåler opsvulmer symmetrisk og

bliver erytematøse med ømhed på de distale dele af fingrene, undertiden ledsaget af

afskalning af huden. Afbrydelse af behandling er efterfulgt af gradvis aftagen over 5-7

dage. Supplement til kemoterapi med oral pyridoxin kan forebygge eller sørge for at

sådanne symptomer kan svinde.

Lysfølsomhedsreaktioner

Nogle patienter kan opleve lysfølsomhedsreaktioner efter behandling med fluorouracil. Det

anbefales, at patienter advares mod langvarig udsættelse for sollys (se pkt. 4.8).

Pædiatrisk anvendelse

Fluorouracil anbefales ikke til brug hos børn på grund af utilstrækkelige data vedrørende

sikkerhed og effekt.

Encefalopati

Tilfælde af encefalopati (herunder hyperammonæmisk encefalopati, leukoencefalopati),

der er forbundet med 5-fluorouracil-behandling, er blevet indberettet fra kilder efter

markedsføring. Tegn eller symptomer på encefalopati er ændret mentaltilstand, forvirring,

desorientering, koma eller ataksi. Hvis en patient udvikler nogen af disse symptomer,

tilbageholdes behandlingen og der tages straks prøve af serumkoncentrationer af

ammonium. I tilfælde af forhøjede serumkoncentrationer af ammonium initieres der straks

ammoniumreducerende behandling.

dk_hum_14003_spc.doc

Side 5 af 16

Der skal udvises forsigtighed, når fluorouracil administreres til patienter med nedsat nyre-

og/eller nedsat leverfunktion. Patienter med nedsat nyre- og/eller leverfunktion kan have

en øget risiko for hyperammonæmi og hyperammonæmisk encefalopati.

Hjælpestoffer

Fluorouracil Pfizer (10 ml hætteglas)

Indeholder 80,2 mg natrium pr. hætteglas svarende til 4% af den af WHO anbefalede

maksimale daglige indtagelse af 2 g natrium for en voksen.

Fluorouracil Pfizer (50 ml hætteglas)

Indeholder 401 mg natrium pr. hætteglas svarende til 20% af den af WHO anbefalede

maksimale daglige indtagelse af 2 g natrium for en voksen.

Fluorouracil Pfizer (100 ml hætteglas)

Indeholder 802 mg natrium pr. hætteglas svarende til 40% af den af WHO anbefalede

maksimale daglige indtagelse af 2 g natrium for en voksen.

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Det er rapporteret, at forskellige stoffer modulerer antitumoreffekten eller toksiciteten af

fluorouracil biokemisk.

Fluorouracil medfører en ændring i det spektrometriske spektrum af cytarabin, eventuelt

reduceres dets effektivitet. Fluorouracil blandet med methotrexat ændrer spektrerne for

begge midler. Fluorouracil er fysisk inkompatibelt med doxorubicin, epirubicin og di-

azepam. Der dannes et bundfald, når fluorouracil blandes med disse lægemidler. Det anbe-

fales, at fuldstændig skylning af infusionsslangen finder sted mellem injektionerne af fluo-

rouracil og cytarabin, methotrexat, doxorubicin, epirubicin eller diazepam. Fluorouracil er

også uforeneligt med carboplatin, cisplatin og andre antracykliner.

Kombinationsbehandling med fluorouracil og levamisol er blevet forbundet med

multifokal inflammatorisk leukoencefalopati (MILE). Symptomerne kan omfatte

hukommelsestab, forvirring, paræstesi, letargi, muskelsvaghed, taleforstyrrelser, koma og

kramper. I cerebrospinalvæsken kan ses mild pleocytose, computertomografi og magnetisk

resonans-scanninger kan vise læsioner i det hvide substans, der tyder på demyelinisering.

Hvis dette syndrom opstår skal behandlingen øjeblikkeligt seponeres. Tilstanden er i det

mindste reversibel, hvis behandling med fluorouracil og levamisol bliver afbrudt og der

bliver givet kortikosteroider. Anvendelsen af levamisol og fluorouracil er ikke længere

anbefalet i NH & MRC`s "kliniske guidelines: Forebyggelse, tidlig påvisning og

behandling af kolorektal cancer". Dette kombinationsregime er blevet erstattet af

fluorouracil og leucovorin.

En mindre grad af hæmolytisk-uræmisk tilstand, som forværres ved blodtransfusioner, har

været forbundet med langvarig behandling med fluorouracil med Mitomycin-C.

På grund af den omstændighed, at behandling med fluorouracil kan reducere det normale

immunforsvar, kan samtidig anvendelse af svækkede virus-vacciner føre til en stigning i

replikationen af virus, med en efterfølgende stigning i bivirkningerne af vaccinen, og/eller

patientens antistofrespons kan blive formindsket; vaccination af disse patienter skal

udføres med største forsigtighed og kun efter tilstrækkelig vurdering af patientens

hæmatologiske parametre og kun med samtykke fra den læge, der fører tilsyn med

dk_hum_14003_spc.doc

Side 6 af 16

fluorouracil behandlingen. Intervallet mellem afbrydelse af behandlingen, som forårsager

immunosupression og genopretning af patientens evne til at reagere på vaccinen, afhænger

af intensiteten og typen af immunosupression som lægemidlet indeholder, patologien og

andre faktorer; men en omtrentlig periode på mellem 3 måneder og 1 år er udregnet.

Patienter med leukæmi, som er i remission, bør ikke få vacciner indeholdende svækkede

virus, før der er gået 3 måneder efter deres sidste kemoterapi session. Endvidere skal

immunisering med oralt administrerede vacciner indeholdende poliomyelitis-virus

udskydes for de personer, der kommer i direkte kontakt med patienten, især

familiemedlemmer.

Forskellige puriner, pyrimidiner og antimetabolitter har vist biokemisk modulering af

fluorouracil i in vitro testsystemer. Puriner inkluderer inosin, guanosin, guanosin-5’-

phosphat og deoxyinosin. Pyrimidiner inkluderer thymidin, uridin og cytidin.

Anvendelse af fluorouracil i kombination med clozapin bør undgås på grund af øget risiko

for agranulocytose.

Cytotoksiske stoffer

Alle knoglemarvssupprimerende stoffer (f.eks. cytotoksiske stoffer i kombination med

kemoterapi) kan forstærke hæmatotoksiciteten af fluorouracil. Antimetabolitter inkluderer

methotrexat, tamoxifen, interferon, phosphonoacetyl-L-aspartat (PALA), allupurinol,

hydroxyurea, dipyridamol og leucovorin (folinsyre).

Methotrexat medfører øget dannelse af fluorouracil nucleotider.

Calciumfolinat (leucovorin)

Leucovorincalcium forstærker fluorouracils binding til thymidylatsyntase, som kan føre til

en øget effekt og toksicitet af fluorouracil. Fluorouracils dosis bør reduceres, når det

anvendes sammen med dette stof. Synergistiske cytotoksiske interaktioner, såsom dem der

involverer fluorouracil med leucovorin, har vist fordelagtige terapeutiske virkninger,

specielt ved cancer i tyktarmen. Imidlertid kan kombinationen af lægemidlerne resultere i

forøget klinisk toksicitet (gastroinstestinale bivirkninger) af fluorouracil komponentet.

Strålebehandling

Strålebehandling på knoglemarven, især området omkring bryst og mediastinum kan

forstærke fluorouracils effekt på knoglemarven.

Cimetidin

Behandling med cimetidin i flere uger før initiering af fluorouracil kan øge

plasmakoncentrationen af fluorouracil. Denne forøgelse af fluorouracil arealet under

koncentration versus tidskurven (AUC) var 27 %. Det totale body-clearance blev reduceret

med 28 %. Denne påvirkning skyldes sandsynligvis både hæmning af leverenzymer og

reducering af blodgennemstrømning i leveren. Forsigtighed tilrådes, hvis patienten får

cimetidin samtidigt med fluorouracil.

Metronidazol

Metronidazol kan forstærke fluorouracils toksicitet. Det formodes at fluorouracils

clearance nedsættes af metronidazol. Samtidig administration bør undgås.

dk_hum_14003_spc.doc

Side 7 af 16

Phenytoin

Samtidig administration af phenytoin og fluorouracil kan medføre øgede plasmakoncen-

trationer af phenytoin. Dette kan give symptomer på phenytoin-toksicitet hos patienter, der

tidligere har været velkontrolleret på en stabil phenytoin-dosis.

Patienter i samtidig behandling med phenytoin bør regelmæssigt få kontrolleret

plasmaniveauet af phenytoin. Dosisjustering af phenytoin kan være nødvendig.

Formelle interaktionsforsøg mellem phenytoin og capecitabin (et prodrug af 5-FU) er ikke

udført, men mekanismen for interaktion formodes at være en hæmning af CYP2C9

isoenzymsystemet forårsaget af capecitabin (se pkt. 4.4). Serumkoncentrationen af

phenytoin bliver herved forhøjet, hvilket kan medføre encephalopati eller

forvirringstilstande (delirium, psykose) eller sjældent irreversibel cerebellar dysfunktion.

Allopurinol

Kombination af højdosis fluorouracil og allopurinol kan muligvis potensere effekten af

fluorouracil uden øgning af toksiciteten.

Cisplatin

Der er rapporteret øget forekomst af cerebralt infarkt hos patienter med orofaryngeal can-

cer, der er behandlet med 5-fluorouracil og cisplatin.

Enzymet dihydropyrimidindehydrogenase (DPD) spiller en vigtig rolle for metabolismen

af fluorouracil. Lægemidler, der påvirker DPD aktivitet, såsom nukleosid-analogerne

brivudin, sorivudin og kemisk beslægtede stoffer, kan forårsage markante stigninger i fluo-

rouracil plasmakoncentrationer og dermed øge toksiciteten. Et tidsinterval på minimum 4

uger mellem indgift af fluorouracil og brivudin, sorivudin og analoger anbefales.

Warfarin

Fluorouracil kan øge effekten af warfarin og medføre markante stigninger i protrombintid

og INR. Dosisreduktion ved indledning og dosisøgning ved ophør af behandlingen med

lfluorouracil kan blive nødvendigt. Der anbefales hyppig kontrol af INR ved indledning og

ophør af kombinationsbehandlingen.

Sorivudin

Der er blevet beskrevet en klinisk signifikant interaktion mellem det antivirale sorivudin og

5-fluorouracil prodrugs, som et resultat af sorivudins hæmning af dihydropyrimidin-

dehydrogenase. Fluorouracil bør ikke administreres med sorivudin eller kemisk beslægtede

analoger. Der bør udvises forsigtighed ved anvendelse af fluorouracil sammen med

lægemidler, som kan påvirke dihydropyrimidine-dehydrogenase aktiviteten

Laboratorieværdier

Der er rapporteret stigning i total serum-thyroxinkoncentration (på grund af øget

binding til globulin).

En forøgelse i alkalisk phosphotase, transaminase, bilirubin og lactatdehydrogenase kan

forekomme.

En forhøjelse af 5-hydroxyindoleddikesyre (5-HIAA) kan forekomme i urin.

Plasma albumin niveauet kan falde som følge af protein malabsorption forårsaget af

fluorouracil.

Forhøjede serum-total-thyroxin (TT4) og serum-total-triiodothyronin (TT3) niveauer er

blevet rapporteret hos euthyroide patienter med fremskreden brystcancer behandlet med

dk_hum_14003_spc.doc

Side 8 af 16

fluorouracil, som monoterapi. Niveauerne vendte tilbage til niveauet før behandlingen,

inden for fire uger efter endt behandling.

Graviditet og amning

Graviditet

Fluorouracil er kontraindiceret under graviditet (se pkt. 4.3).

Kvinder i den fertile alder skal anvende sikker antikonception under behandlingen.

Fluorouracil kan forårsage fosterbeskadigelse ved indgivelse under graviditet. Der

foreligger kun begrænset data om fluorouracils teratogenicitet hos mennesker. Fluorouracil

er teratogent i dyreforsøg. Fluorouracil må betragtes som en substans, der forårsager

fostermisdannelser (se pkt. 5.3).

Kvinder i den fødedygtige alder bør rådes til at undgå at blive gravide, og skal anvende

effektiv kontraception, mens de er i behandling med fluorouracil og op til 6 måneder efter.

Hvis lægemidlet bruges under graviditet, eller hvis patienten bliver gravid, mens

lægemidlet tages, skal patienten informeres fuldt ud om den potentielle risiko for fostret.

Genetisk rådgivning anbefales også.

Mænd, der behandles med fluorouracil, frarådes at blive far til et barn under og op til 6

måneder efter behandlingens ophør. Mandlige patienter bør informeres om, at søge

rådgivning om opbevaring af sæd før behandlingen på grund af muligheden for irreversibel

infertilitet efter behandling med fluorouracil.

Fertilitet

Fluorouracils virkning på gonaderne og reproduktionskapaciteten hos mennesker er ikke

fuldt ud kendt. Lægemidler, der hæmmer DNA, RNA og proteinsyntesen (såsom

fluorouracil), påvirker formodentlig gametogenesen.

Amning

Fluorouracil er kontraindiceret i ammeperioden (se pkt. 4.3).

Det er uvist, om fluorouracil udskilles i modermælk.

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Fluorouracil ”Pfizer” kan på grund af bivirkninger (f.eks. synsforstyrrelser) påvirke evnen

til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner i mindre eller moderat grad.

Bivirkninger

Mere end 1 % af de behandlede patienter kan forvente at få bivirkninger. De mest

almindelige bivirkninger er fra mave-tarmkanalen.

Bivirkninger ved behandlingen med fluorouracil skyldes primært effekten på væv med

hurtig celledeling, samt på gastrointestinalkanal og det hæmatopoietiske system (se pkt.

4.4).

Fluorouracil behandling er blevet forbundet med forskellige typer af oculartoksicitet.

dk_hum_14003_spc.doc

Side 9 af 16

Infektiøse komplikationer med knoglemarvs/hæmatologisk toksicitet kan omfatte feber og

sepsis.

Infektioner og parasitære sygdomme

Meget almindelig (

1/10)

Ikke almindelig (

1/1.000 til

1/100)

Frekvens ikke kendt (kan ikke estimeres ud

fra tilgængelige data)

Infektioner

Sepsis

Superinfektion

Blod og lymfesystem

Meget almindelig (

1/10)

Almindelig (

1/100 til <1/10)

Ikke almindelig (

1/1000 til

1/100)

Knoglemarvssuppression, leukopeni, neu-

tropeni, thrombocytopeni. agranulocytose,

anæmi, pancytopeni

Febril neutropeni

Hæmolytisk anæmi

Immunsystemet

Meget almindelig (

1/10)

Sjælden (

1/10.000 til

1/1.000)

Immunsuppression med øget risiko for in-

fektion, bronkospasme

Anafylaksi, anafylaktisk shock,

generaliseret allergisk reaktion

Det endokrine system

Sjælden (

1/10.000 til

1/1.000)

Øget T4 (total tyroxin), øget T3 (total tri-

iodothyronin)

Metabolisme og ernæring

Meget almindelig (

1/10)

Almindelig til meget almindelig (

1/100)

Ikke almindelig (

1/1.000 til

1/100)

Hyperurikæmi, anoreksi

Appetitløshed

Dehydrering

Psykiske forstyrrelser

Ikke almindelig (

1/1.000 til

1/100)

Meget sjælden (<1/1.000)

Eufori

Konfusion

, desorientering

Nervesystemet

Ikke almindelig (

1/1.000 til

1/100)

Sjælden (

1/10.000 til

1/1.000)

Nystagmus, hovedpine, svimmelhed,

symptomer på Parkinson's sygdom, pyra-

midale tegn, somnolens, reversibelt cere-

bellært syndrom

, neuropati inklusiv per-

ifer neuropati, opticusneuritis

Cerebral iskæmi

dk_hum_14003_spc.doc

Side 10 af 16

Παρόμοια προϊόντα

Αναζήτηση ειδοποιήσεων που σχετίζονται με αυτό το προϊόν

Προβολή ιστορικού εγγράφων

Μοιραστείτε αυτές τις πληροφορίες