ZARATOR

Κύριές Πληροφορίες

 • Εμπορική ονομασία:
 • ZARATOR 40MG/TAB ΜΑΣΩΜΕΝΟ ΔΙΣΚΙΟ
 • Φαρμακολογική κατηγορία (ATC):
 • C10AA05
 • Δοσολογία:
 • 40MG/TAB
 • Φαρμακοτεχνική μορφή:
 • ΜΑΣΩΜΕΝΟ ΔΙΣΚΙΟ
 • Σύνθεση:
 • INEOF01062 - ATORVASTATIN CALCIUM TRIHYDRATE - 43.400000 MG
 • Οδός χορήγησης:
 • ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ
 • Τρόπος διάθεσης:
 • ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ
 • Χρήση για:
 • Οι άνθρωποι
 • Τύπος φάρμακου:
 • αλλοπαθητική των ναρκωτικών

Έγγραφα

Εντοπισμός

 • Διατίθεται σε:
 • ZARATOR 40MG/TAB ΜΑΣΩΜΕΝΟ ΔΙΣΚΙΟ
  Ελλάδα
 • Γλώσσα:
 • Ελληνικά

Θεραπευτικές πληροφορίες

 • Θεραπευτική περιοχή:
 • ATORVASTATIN
 • Περίληψη προϊόντος:
 • 2802345907017 - 01 - BTx30 (BLISTER 1x30) - 30.00 - ΤΕΜΑΧΙΟ - Εγκεκριμένο (Αμοιβαία) - ΦΑΡΜΑΚΕIOY

Άλλες πληροφορίες

Κατάσταση

 • Πηγή:
 • Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
 • Καθεστώς αδειοδότησης:
 • Εγκεκριμένο (Αμοιβαία)
 • τελευταία ενημέρωση:
 • 15-02-2018

φύλλο οδηγιών χρήσης

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη

Zarator 5 mg μασώμενα δισκία

Zarator 10 mg μασώμενα δισκία

Zarator 20 mg μασώμενα δισκία

Zarator 40 mg μασώμενα δισκία

Ατορβαστατίνη

Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε

αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.

Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά.

Εάν έχετε περισσότερες απορίες, ρωτήστε τον γιατρό, τον φαρμακοποιό ή τον νοσοκόμο

σας.

Η συνταγή για αυτό το φάρμακο χορηγήθηκε αποκλειστικά για σας. Δεν πρέπει να δώσετε

το φάρμακο σε άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόμα και όταν τα σημεία της

ασθένειάς τους είναι ίδια με τα δικά σας.

Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό, τον

φαρμακοποιό ή τον νοσοκόμο σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια

που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Βλέπε παράγραφο 4.

Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών:

Τι είναι το Zarator και ποια είναι η χρήση του

Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού πάρετε το Zarator

Πώς να πάρετε το Zarator

Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες

Πώς να φυλάσσεται το Zarator

Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες

1.

Τι είναι το Zarator και ποια είναι η χρήση του

Το Zarator ανήκει σε μια ομάδα φαρμάκων γνωστή ως στατίνες, που είναι ρυθμιστικά φάρμακα

των λιπιδίων.

Το Zarator χρησιμοποιείται για την μείωση των λιπιδίων στο αίμα, γνωστών ως χοληστερόλη και

τριγλυκερίδια, όταν μια διατροφή χαμηλή σε λιπαρά και αλλαγές στον τρόπο ζωής έχουν

αποτύχει. Εάν έχετε αυξημένο κίνδυνο καρδιοπάθειας, το Zarator μπορεί επίσης να

χρησιμοποιηθεί για την μείωση αυτού του κινδύνου ακόμα και αν τα επίπεδα χοληστερόλης σας

είναι φυσιολογικά. Θα πρέπει να διατηρήσετε μια δίαιτα για τη μείωση της χοληστερόλης κατά

την διάρκεια της θεραπείας.

2.

Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν να πάρετε το Zarator

Μην πάρετε το Zarator:

σε περίπτωση αλλεργίας στην ατορβαστατίνη ή σε οποιοδήποτε από τα συστατικά αυτού

του φαρμάκου (αναφέρονται στην παράγραφο 6).

σε περίπτωση που έχετε ή είχατε κάποτε μία νόσο που επηρεάζει το ήπαρ

σε περίπτωση που είχατε κάποιες ανεξήγητα μη φυσιολογικές εξετάσεις αίματος, για τη

λειτουργία του ήπατος

σε περίπτωση που είστε γυναίκα σε αναπαραγωγική ηλικία και δεν χρησιμοποιείτε

αξιόπιστη αντισύλληψη

-σε περίπτωση που είστε έγκυος ή προσπαθείτε να μείνετε έγκυος

σε περίπτωση που θηλάζετε

Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις

Απευθυνθείτε στον γιατρό, τον φαρμακοποιό ή τον νοσοκόμο σας προτού πάρετε το Zarator:

-

αν έχετε σοβαρή αναπνευστική ανεπάρκεια

-

αν λαμβάνετε ή έχετε λάβει τις τελευταίες 7 ημέρες ένα φάρμακο που ονομάζεται

φουσιδικό οξύ, (ένα φάρμακο για βακτηριακή λοίμωξη) από το στόμα ή με ένεση. Ο

συνδυασμός φουσιδικού οξέος και Zarator μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρά μυϊκά

προβλήματα (ραβδομυόλυση)

-

αν είχατε προηγούμενο εγκεφαλικό επεισόδιο με αιμορραγία στον εγκέφαλο, ή αν είχατε

μικρούς θύλακες με υγρό στον εγκέφαλο από προηγούμενα εγκεφαλικά επεισόδια

-

αν έχετε προβλήματα με τους νεφρούς σας

-

αν έχετε υπολειτουργία του θυρεοειδή (υποθυρεοειδισμό)

-

αν είχατε επανειλημμένα ή ανεξήγητα μυϊκά άλγη ή πόνους, ατομικό ή οικογενειακό

ιστορικό μυϊκών προβλημάτων

-

αν είχατε προηγούμενα μυϊκά προβλήματα κατά τη διάρκεια της θεραπείας με άλλα

υπολιπιδαιμικά φάρμακα (για παράδειγμα άλλη ‘-στατίνη’ ή ‘-φιμπράτη’)

-

αν καταναλώνετε συστηματικά μεγάλη ποσότητα οινοπνεύματος

-

προηγούμενο ιστορικό ηπατικής νόσου

-

αν είστε μεγαλύτεροι από 70 χρονών

Αν κάποια από αυτά σας αφορούν, ο γιατρός σας θα χρειαστεί να σας συστήσει να κάνετε μία

εξέταση αίματος πριν και πιθανώς κατά τη διάρκεια της θεραπεία σας με το Zarator για να

προβλέψει τον κίνδυνο ανεπιθύμητων ενεργειών που σχετίζονται με τους μυς. Είναι γνωστό ότι ο

κίνδυνος ανεπιθύμητων ενεργειών που σχετίζονται με τους μύες, π.χ. ραβδομυόλυση, αυξάνει

όταν συγκεκριμένα φάρμακα λαμβάνονται ταυτόχρονα (βλέπε Παράγραφο 2 ««Άλλα φάρμακα

και Zarator»).

Ενημερώστε επίσης τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν αισθάνεστε διαρκή μυϊκή αδυναμία.

Για τη διάγνωση και θεραπεία της πάθησής σας ενδέχεται να απαιτούνται πρόσθετες εξετάσεις

και φάρμακα.

Όσο λαμβάνετε αυτό το φάρμακο ο γιατρός σας θα σας παρακολουθεί στενά αν έχετε διαβήτη ή

αν υπάρχει κίνδυνος να εμφανίσετε διαβήτη. Είναι πιθανό να υπάρχει κίνδυνος εμφάνισης

διαβήτη εάν έχετε υψηλά επίπεδα σακχάρου και λιπιδίων στο αίμα σας, είστε υπέρβαροι και

έχετε υψηλή αρτηριακή πίεση.

Άλλα φάρμακα και Zarator

Ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε, έχετε πρόσφατα πάρει ή μπορεί να

πάρετε άλλα φάρμακα. Υπάρχουν κάποια φάρμακα που μπορεί να αλλάξουν την δράση του

Zarator ή η δράση τους μπορεί να αλλάξει από το Zarator. Αυτού του είδους η αλληλεπίδραση

μπορεί να κάνει ένα από τα δύο ή και τα δύο φάρμακα λιγότερο αποτελεσματικά. Από την άλλη,

θα μπορούσε να αυξήσει τον κίνδυνο ή τη σοβαρότητα

ανεπιθύμητων ενεργειών,

συμπεριλαμβανομένης της σημαντικής πάθησης της φθοράς του μυός, γνωστής ως

ραβδομυόλυση, η οποία περιγράφεται στην παράγραφο 4:

Φάρμακα που χρησιμοποιούνται για να μεταβάλλουν τον τρόπο λειτουργίας του

ανοσοποιητικού σας συστήματος, π.χ. κυκλοσπορίνη

-

Ορισμένα αντιβιοτικά ή αντιμυκητιασικά φάρμακα, π.χ. ερυθρομυκίνη, κλαριθρομυκίνη,

τελιθρομυκίνη κετοκοναζόλη, ιτρακοναζόλη, βορικοναζόλη, φλουκοναζόλη,

ποσακοναζόλη, ριφαμπικίνη, φουσιδικό οξύ

-

Άλλα φάρμακα που ρυθμίζουν τα επίπεδα των λιπιδίων, π.χ. γεμφιβροζίλη, άλλες

φιμπράτες, κολεστιπόλη

-

Κάποιοι αναστολείς διαύλων ασβεστίου που χρησιμοποιούνται για την στηθάγχη ή την

υψηλή αρτηριακή πίεση, π.χ. αμλοδιπίνη, διλτιαζέμη, φάρμακα που ρυθμίζουν τον

καρδιακό σας ρυθμό π.χ. διγοξίνη, βεραπαμίλη, αμιοδαρόνη

-

Φάρμακα που χρησιμοποιούνται στη θεραπεία του HIV, π.χ. ριτοναβίρη, λοπιναβίρη,

αταζαναβίρη, ινδιναβίρη, δαρουναβίρη, συνδυασμός τιπραναβίρης/ριτοναβίρης, κλπ.

-

Ορισμένα φάρμακα που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία της ηπατίτιδας C, π.χ.

τελαπρεβίρη

-

Άλλα φάρμακα γνωστά για την αλληλεπίδρασή τους με το Zarator περιλαμβάνουν την

εζετιμίμπη (που μειώνει την χοληστερόλη), τη βαρφαρίνη (που μειώνει το ενδεχόμενο

δημιουργίας θρόμβων στο αίμα), τα από στόματος αντισυλληπτικά, τη stiripentol (ένα

αντισπασμωδικό για την επιληψία), σιμετιδίνη (χρησιμοποιείται για στομαχικό καύσο και

πεπτικά έλκη), φαιναζόνη (ένα αναλγητικό), κολχικίνη (χρησιμοποιείται για τη θεραπεία

της ουρικής αρθρίτιδας), τα αντιόξινα (προϊόντα για τη δυσπεψία που περιέχουν αργίλιο ή

μαγνήσιο) και τη μποσεπρεβίρη (χρησιμοποιείται για τη θεραπεία ηπατικής νόσου, όπως η

ηπατίτιδα C)

-

Φάρμακα τα οποία λαμβάνονται χωρίς συνταγή γιατρού: St John’s Wort

-

Εάν απαιτείται να λάβετε φουσιδικό οξύ από του στόματος ώστε να αντιμετωπίσετε μια

βακτηριακή λοίμωξη, θα πρέπει προσωρινά να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το

φάρμακο. Ο γιατρός σας θα σας πει πότε είναι ασφαλές να ξαναρχίσετε το Zarator. Η λήψη

Zarator με φουσιδικό οξύ μπορεί σπάνια να οδηγήσει σε αδυναμία των μυών, ευαισθησία ή

πόνο (ραβδομυόλυση). Βλέπε περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη ραβδομυόλυση

στην παράγραφο 4.

Το Zarator με τροφές και ποτά

Βλέπε παράγραφο 3 για οδηγίες για το πώς να πάρετε το Zarator. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη τα

ακόλουθα:

Χυμός γκρέιπφρουτ

Μη καταναλώνετε περισσότερο από ένα ή δύο μικρά ποτήρια χυμού γκρέιπφρουτ ανά ημέρα

γιατί μεγάλες ποσότητες χυμού γκρέιπφρουτ μπορεί να αλλάξουν τις επιδράσεις του Zarator.

Οινόπνευμα

Αποφύγετε την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, ενώ λαμβάνετε αυτό το φάρμακο. Βλέπε

παράγραφο 2 «Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις» για λεπτομέρειες.

Κύηση και θηλασμός

Μην πάρετε το Zarator αν είστε έγκυος ή προσπαθείτε να μείνετε έγκυος. Μην πάρετε το Zarator

αν υπάρχει δυνατότητα να μείνετε έγκυος, εκτός εάν χρησιμοποιείτε αξιόπιστα μέτρα

αντισύλληψης.

Μην πάρετε το Zarator αν θηλάζετε.

Η ασφάλεια του Zarator κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης και του θηλασμού δεν έχει

τεκμηριωθεί.

Ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας προτού πάρετε οποιοδήποτε

φάρμακο.

Οδήγηση και χειρισμός μηχανών

Κατά κανόνα, αυτό το φάρμακο δεν επηρεάζει την ικανότητά σας να οδηγείτε ή να χειρίζεστε

μηχανήματα. Ωστόσο, μην οδηγείτε εάν αυτό το φάρμακο επηρεάζει την ικανότητά σας να

οδηγείτε. Μη χρησιμοποιείτε εργαλεία ή μηχανές εάν αυτό το φάρμακο σας επηρεάζει ως προς

την ικανότητα χειρισμού τους.

Το Zarator περιέχει ασπαρτάμη

Περιέχει μία ουσία που έχει φαινυλαλανίνη. Μπορεί να είναι επιβλαβές για ανθρώπους με

φαινυλκετονουρία.

3.

Πώς να πάρετε το Zarator

Πριν την έναρξη της θεραπείας, ο γιατρός σας θα σας καθορίσει μία διατροφή χαμηλή σε

χοληστερόλη, την οποία πρέπει επίσης να διατηρήσετε κατά τη διάρκεια της θεραπείας με το

Zarator.

Η συνήθης αρχική δόση του Zarator είναι 10 mg μία φορά την ημέρα σε ενήλικες και παιδιά

ηλικίας άνω των 10 ετών. Ο γιατρός σας μπορεί να αυξήσει τη δόση αυτή αν είναι απαραίτητο

μέχρι να λαμβάνετε τη δόση που χρειάζεστε. Ο γιατρός σας θα προσαρμόζει τη δοσολογία ανά

διαστήματα 4 εβδομάδων ή και περισσότερο. Η μέγιστη δόση του Zarator είναι 80 mg μία φορά

την ημέρα.

Τα δισκία του Zarator μπορούν να μασώνται ή να καταπίνονται ολόκληρα με νερό, και μπορούν

να λαμβάνονται οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, με ή χωρίς τη λήψη τροφής. Ωστόσο,

προσπαθήστε να παίρνετε το δισκίο σας την ίδια ώρα κάθε μέρα.

Πάντοτε να παίρνετε το φάρμακο αυτό αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού ή του

φαρμακοποιού σας. Εάν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Η διάρκεια της θεραπείας με το Zarator καθορίζεται από τον γιατρό σας.

Παρακαλείσθε να ρωτήσετε τον γιατρό σας αν πιστεύετε ότι η επίδραση του Zarator είναι είτε

πολύ δυνατή ή πολύ αδύναμη.

Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση του Zarator από την κανονική

Αν κατά λάθος πάρετε πάρα πολλά μασώμενα δισκία Zarator (περισσότερα από την συνήθη

ημερησία δόση σας), να επικοινωνήσετε και να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας ή το πλησιέστερο

νοσοκομείο.

Εάν ξεχάσετε να πάρετε το Zarator

Αν ξεχάσετε να πάρετε μία δόση, απλώς πάρτε την επόμενη προγραμματισμένη σας δόση στη

σωστή ώρα. Μην πάρετε διπλή δόση για να αναπληρώσετε τη δόση που ξεχάσατε.

Εάν σταματήσετε να παίρνετε το Zarator

Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του προϊόντος ή επιθυμείτε να

διακόψετε τη θεραπεία σας, ρωτήστε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

4.

Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες

Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και αυτό το φάρμακο μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες,

αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.

Αν βιώσετε κάποια από τις ακόλουθες ανεπιθύμητες ενέργειες, σταματήστε τη λήψη των

δισκίων και ενημερώστε τον γιατρό σας αμέσως ή μεταβείτε στο τμήμα επειγόντων

περιστατικών στο πλησιέστερο νοσοκομείο.

Σπάνιες: μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 1.000 άτομα

-

Σοβαρή αλλεργική αντίδραση η οποία προκαλεί πρήξιμο του προσώπου, της γλώσσας

και των αεραγωγών που μπορεί να προκαλέσει μεγάλη δυσκολία στην αναπνοή.

-

Σοβαρή ασθένεια με σοβαρή αποφολίδωση και οίδημα του προσώπου, σχηματισμό

φλυκταινών στο δέρμα, το στόμα, τα μάτια, τα γεννητικά όργανα και πυρετό. Εξάνθημα

δέρματος με ροζ-κόκκινες κηλίδες ιδιαίτερα στις παλάμες των χεριών ή στα πέλματα των

ποδιών, οι οποίες μπορεί να σχηματίσουν φλύκταινες.

-

Μυϊκή αδυναμία, ευαισθησία ή πόνος και ειδικά αν συγχρόνως αισθάνεστε αδιάθετοι ή

έχετε υψηλή θερμοκρασία, μπορεί να προκαλείται από μη φυσιολογική λύση του μυ

(ραβδομυόλυση). Η μη φυσιολογική λύση του μυ δεν υποχωρεί πάντα, ακόμα και αν

διακόψετε τη λήψη της ατορβαστατίνης και, μπορεί να είναι απειλητική για τη ζωή και να

οδηγήσει σε προβλήματα στα νεφρά.

Πολύ σπάνιες: μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 10.000 άτομα.

Εάν παρουσιάσετε προβλήματα με μη αναμενόμενες ή ασυνήθεις αιμορραγίες ή μώλωπες,

αυτό μπορεί να υποδηλώνει ηπατικό πρόβλημα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας το

συντομότερο δυνατό.

Άλλες πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες με το Zarator:

Συχνές: μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 10 άτομα

ρινική φλεγμονή, πόνο στο λαιμό, ρινική αιμορραγία

αλλεργικές αντιδράσεις

αύξηση των επιπέδων του σακχάρου στο αίμα (αν πάσχετε από διαβήτη πρέπει να

συνεχίσετε να παρακολουθείτε προσεκτικά τα επίπεδα του σακχάρου στο αίμα σας),

αύξηση της κινάση της κρεατίνης του αίματος

κεφαλαλγία

ναυτία, δυσκοιλιότητα, μετεωρισμό, δυσπεψία, διάρροια,

αρθραλγία, μυϊκό πόνο και οσφυαλγία

αποτελέσματα εξετάσεων αίματος που δείχνουν ότι οι λειτουργίες του ήπατος σας μπορεί

να γίνουν μη φυσιολογικές

Όχι συχνές: μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 100 άτομα

ανορεξία (έλλειψη όρεξης), αύξηση βάρους, μειώσεις στα επίπεδα του σακχάρου του

αίματος (αν πάσχετε από διαβήτη πρέπει να συνεχίσετε να παρακολουθείτε προσεκτικά

τα επίπεδα του σακχάρου στο αίμα σας).

εφιάλτες, αϋπνία

ζάλη, μούδιασμα ή μυρμήγκιασμα στα δάχτυλα των χεριών και των ποδιών, μειώσεις

στην αίσθηση του πόνου ή του αγγίγματος, μεταβολή στην αίσθηση της γεύσης, απώλεια

μνήμης

όραση θαμπή

εμβοές των ώτων και/ή της κεφαλής

έμετο, ερυγές, άλγος άνω και κάτω κοιλιακής χώρας, παγκρεατίτιδα (φλεγμονή του

παγκρέατος που οδηγεί σε στομαχικό πόνο)

ηπατίτιδα (ηπατική φλεγμονή)

εξάνθημα, δερματικές εκδηλώσεις και κνησμό, κνίδωση, τριχόπτωση

αυχενικό άλγος, κόπωση μυός

κόπωση, αδιαθεσία, αδυναμία, θωρακικό άλγος, πρήξιμο ειδικά των αστραγάλων

(οίδημα), πυρετό

εξετάσεις ούρων οι οποίες είναι θετικές για λευκοκύτταρα

Σπάνιες: μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 1.000 άτομα

οπτικές διαταραχές

μη αναμενόμενες αιμορραγίες ή μώλωπες

χολόσταση (κιτρίνισμα του δέρματος και του άσπρου των ματιών)

βλάβη τένοντα

Πολύ σπάνιες: μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 10.000 άτομα

αλλεργική αντίδραση – συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν ξαφνικό συριγμό και

θωρακικό πόνο ή σφίξιμο, οίδημα στο βλέφαρα, πρόσωπο, χείλια, στόμα, γλώσσα ή

λαιμό, δυσκολία στην αναπνοή, κατάρρευση

απώλεια ακοής

γυναικομαστία (αύξηση του στήθους σε άντρες)

Μη γνωστές: η συχνότητα δεν μπορεί να εκτιμηθεί με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα): Διαρκής

μυϊκή αδυναμία

Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες που έχουν αναφερθεί με μερικές στατίνες (φάρμακα του ίδιου

τύπου):

Δυσκολία στη σεξουαλική λειτουργία

Κατάθλιψη

Αναπνευστικά προβλήματα συμπεριλαμβανομένου επίμονου βήχα και/ή λαχάνιασμα ή

πυρετό

Διαβήτης. Αυτό είναι πιο πιθανό εάν έχετε υψηλά επίπεδα σακχάρου και λιπιδίων στο

αίμα σας, είστε υπέρβαροι και έχετε υψηλή αρτηριακή πίεση. Ο γιατρός σας θα σας

παρακολουθεί όσο θα λαμβάνετε αυτό το φάρμακο.

Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών

Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό, τον φαρμακοποιό ή

τον/την νοσοκόμο σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν

αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες

ενέργειες απευθείας, μέσω:

Ελλάδα

Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων

Μεσογείων 284

GR-15562 Χολαργός, Αθήνα

Τηλ: + 30 21 32040380/337

Φαξ: + 30 21 06549585

Ιστότοπος: http://www.eof.gr

Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή

περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου.

5.

Πώς να φυλάσσεται το Zarator

Το φάρμακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το βλέπουν και δεν το φθάνουν τα

παιδιά.

Να μη χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στον

περιέκτη και στην εξωτερική συσκευασία μετά τη ΛΗΞΗ. Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία

ημέρα του μήνα που αναφέρεται εκεί.

Δεν υπάρχουν ειδικές οδηγίες φύλαξης για το φάρμακο αυτό.

Μην πετάτε φάρμακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα σκουπίδια. Ρωτήστε τον φαρμακοποιό

σας για το πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρησιμοποιείτε πια. Αυτά τα μέτρα θα

βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

6.

Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες

Τι περιέχει το Zarator

Η δραστική ουσία είναι η ατορβαστατίνη.

Κάθε δισκίο περιέχει 5 mg ατορβαστατίνης (ως atorvastatin calcium trihydrate).

Κάθε δισκίο περιέχει 10 mg ατορβαστατίνης (ως atorvastatin calcium trihydrate).

Κάθε δισκίο περιέχει 20 mg ατορβαστατίνης (ως atorvastatin calcium trihydrate).

Κάθε δισκίο περιέχει 40 mg ατορβαστατίνης (ως atorvastatin calcium trihydrate).

Τα άλλα συστατικά είναι: ασβέστιο ανθρακικό, μικροκρυσταλλική κυτταρίνη, καρμελλόζη

νατριούχος διασταυρούμενη, πολυσορβικό 80, υδροξυπρόπυλο κυτταρίνη, άμυλο

προζελατινοποιημένο, μαννιτόλη, ασπαρτάμη, σουκραλόζη, βελτιωτικό γεύσης σταφύλι

(μαλτοδεξτρίνη, συμπυκνωμένος χυμός σταφυλιού, κόμμι ακακίας, συμπυκνωμένος χυμός

ανανά, κιτρικό οξύ, φυσικό βελτιωτικό γεύσης) και μαγνήσιο στεατικό.

Εμφάνιση του Zarator και περιεχόμενο της συσκευασίας

Το Zarator 5 mg μασώμενα δισκία, είναι λευκά έως υπόλευκα, με ροζ έως μωβ στίγματα, με

στρογγυλό σχήμα. Έχουν χαραγμένο το 5 στη μία πλευρά και Pfizer στην άλλη.

Το Zarator 10 mg μασώμενα δισκία, είναι λευκά έως υπόλευκα, με ροζ έως μωβ στίγματα, με

στρογγυλό σχήμα. Έχουν χαραγμένο το 10 στη μία πλευρά και Pfizer στην άλλη.

Το Zarator 20 mg μασώμενα δισκία, είναι λευκά έως υπόλευκα, με ροζ έως μωβ στίγματα, με

στρογγυλό σχήμα. Έχουν χαραγμένο το 20 στη μία πλευρά και Pfizer στην άλλη.

Το Zarator 40 mg μασώμενα δισκία, είναι λευκά έως υπόλευκα, με ροζ έως μωβ στίγματα, με

στρογγυλό σχήμα. Έχουν χαραγμένο το 40 στη μία πλευρά και Pfizer στην άλλη.

Το Zarator διατίθεται σε κουτιά συσκευασίας blister που περιέχουν 30 μασώμενα δισκία.

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας και Παραγωγός

Κά

τοχος Άδειας Κυκλοφορίας

WIN MEDICA A.E.

Παπαδιαμαντοπούλου 41, 11528 Ιλίσια, Αθήνα

Τηλ. 210 7488821

Διεύθυνση Επικοινωνίας

Οιδίποδος 1-3 και Παράδρομος Αττικής οδού 33-35

15238 Χαλάνδρι

Τηλ. 210 7488821

Παραγωγός

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH

Betriebsstätte Freiburg

Mooswaldallee 1

79090

Freiburg

Γερμανία

Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις