PROMINE

Κύριές Πληροφορίες

 • Εμπορική ονομασία:
 • PROMINE 1500MG/TAB EF.TAB
 • Φαρμακολογική κατηγορία (ATC):
 • M01AX05
 • Δοσολογία:
 • 1500MG/TAB
 • Φαρμακοτεχνική μορφή:
 • ΑΝΑΒΡΑΖΟΝ ΔΙΣΚΙΟ
 • Χρήση για:
 • Οι άνθρωποι
 • Τύπος φάρμακου:
 • αλλοπαθητική των ναρκωτικών

Έγγραφα

Εντοπισμός

 • Διατίθεται σε:
 • PROMINE 1500MG/TAB EF.TAB
  Ελλάδα
 • Γλώσσα:
 • Ελληνικά

Θεραπευτικές πληροφορίες

 • Θεραπευτική περιοχή:
 • ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

Άλλες πληροφορίες

Κατάσταση

 • Πηγή:
 • Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
 • τελευταία ενημέρωση:
 • 09-08-2016

φύλλο οδηγιών χρήσης

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PROMINE

Glucosamine Hydrochloride

Διαβάστε   προσεκτικά   ολόκληρο   το   φύλλο   οδηγιών   χρήσης   προτού   αρχίσετε   να 

παίρνετε αυτό το φάρμακο.

Φυλάξτε   αυτό   το   φύλλο   οδηγιών  χρήσης.   Ίσως   χρειαστεί   να   το   διαβάσετε 

ξανά.

Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε το γιατρό σας ή το φαρμακοποιό σας.

Η συνταγή για αυτό το φάρμακο χορηγήθηκε για σας. Δεν πρέπει να δώσετε 

το φάρμακο σε άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόμα και όταν τα 

συμπτώματά τους είναι ίδια με τα δικά σας.

Εάν κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια γίνεται σοβαρή, ή αν παρατηρήσετε κάποια 

ανεπιθύμητη   ενέργεια   που   δεν   αναφέρεται   στο   παρόν   φύλλο   οδηγιών, 

παρακαλείσθε να ενημερώσετε το γιατρό ή φαρμακοποιό σας.

Το παρόν φύλλο οδηγιών περιέχει:

1. Τι είναι το PROMINE  και ποια είναι η χρήση του

2. Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού χρησιμοποιήσετε το PROMINE  

3. Πώς να χρησιμοποιήσετε το PROMINE  

4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες

5. Πώς να φυλάσσεται το PROMINE  

6. Λοιπές πληροφορίες

1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ PROMINE  ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ

Το  PROMINE    ανήκει   στην   κατηγορία   φαρμάκων   που   ονομάζεται   άλλοι 

αντιφλεγμονώδεις και αντιρρευματικοί παράγοντες, μη στεροειδή.

Το  PROMINE   χρησιμοποιείται για την ανακούφιση των συμπτωμάτων ήπιας έως 

μέτριας οστεοαρθρίτιδας γόνατος.

2. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΟΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ PROMINE  

Μην χρησιμοποιήσετε το PROMINE :

σε   περίπτωση   αλλεργίας   (υπερευαισθησίας)   στη   γλυκοζαμίνη   ή   σε 

οποιοδήποτε άλλο συστατικό του PROMINE  .

σε   περίπτωση   αλλεργίας   (υπερευαισθησίας)   στα   οστρακοειδή,   διότι   η 

γλυκοζαμίνη παρασκευάζεται από οστρακόδερμα.

Προσέξτε ιδιαιτέρα με το PROMINE  :

Χρειάζεται η συμβουλή του γιατρού σας για να προσδιοριστεί η παρουσία συναφών 

ασθενειών για τις οποίες θα πρέπει να ακολουθηθεί διαφορετική αγωγή

εάν υποφέρετε από διαταραγμένη ανοχή στη γλυκόζη. Ίσως 

απαιτηθούν συχνότεροι έλεγχοι των επιπέδων γλυκόζης στο αίμα σας όταν 

ξεκινήσει αγωγή με γλυκοζαμίνη.

σε περίπτωση που έχετε νεφρική ή ηπατική δυσλειτουργία, διότι δεν 

έχουν διεξαχθεί μελέτες για τη δοσολογία σε τέτοιους ασθενείς και συνεπώς δεν 

μπορούν να δοθούν συστάσεις δοσολογίας.

εάν έχετε γνωστό παράγοντα κινδύνου για καρδιαγγειακό νόσημα, 

διότι σε κάποιες περιπτώσεις ασθενών που χρησιμοποιούσαν γλυκοζαμίνη 

παρατηρήθηκε υπερχοληστερολαιμία.

εάν υποφέρετε από άσθμα. Όταν ξεκινάτε τη θεραπεία με γλυκοζαμίνη, 

πρέπει να έχετε υπόψη σας την πιθανή επιδείνωση των συμπτωμάτων.

Λήψη άλλων φαρμάκων

Παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε ή 

έχετε πάρει πρόσφατα άλλα φάρμακα, ακόμα και αυτά που δεν σας έχουν χορηγηθεί 

με συνταγή.

Πρέπει   να   δίνεται   προσοχή   εάν   το  PROMINE    πρέπει   να   συνδυαστεί   με   άλλα 

φάρμακα, ειδικά 

βαρφαρίνη  ή παρόμοιου τύπου προϊόντα (κουμαρινικά αντιπηκτικά) και 

τετρακυκλίνες. 

Παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με το γιατρό σας για ιατρική συμβουλή.

Λήψη του PROMINE  με τροφές και ποτά

Μπορείτε να λαμβάνετε τα δισκία με ή χωρίς τη λήψη τροφής.

Κύηση και θηλασμός

Το PROMINE  δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κατά την διάρκεια της κύησης.

Η χρήση γλυκοζαμίνης κατά τη διάρκεια του θηλασμού δεν συνιστάται.

Ζητήστε   τη   συμβουλή   του   γιατρού   ή   του   φαρμακοποιού   σας   προτού   πάρετε 

οποιοδήποτε φάρμακο.

Οδήγηση και χειρισμός μηχανών

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί μελέτες για τις επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και 

χειρισμού μηχανών.

Εάν σας εμφανισθεί ζάλη ή υπνηλία από τα δισκία, δεν θα πρέπει να οδηγήσετε 

αυτοκίνητο ή να χειριστείτε μηχανές.

3. ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ PROMINE  

Πάντοτε   να   χρησιμοποιείτε   το  PROMINE    αυστηρά   σύμφωνα   με   τις   οδηγίες   του 

γιατρού σας. Εάν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Η συνήθης αρχική δόση είναι 1 δισκίo (1250 mg γλυκοζαμίνης) μία φορά ημερησίως.

Η   γλυκοζαμίνη   δεν   ενδείκνυται   για   την   θεραπεία   των   οξέων   επώδυνων 

συμπτωμάτων.   Δεν   πρέπει   να   αναμένεται   ανακούφιση   των   συμπτωμάτων(ιδίως 

ανακούφιση   του   πόνου)   ακόμη   και   αρκετές   εβδομάδες   μετά   τη   θεραπεία   και   σε 

ορισμένες   περιπτώσεις   ακόμη   αργότερα.   Εάν   δεν   επιτευχθεί   ανακούφιση   των 

συμπτωμάτων   μετά   2-3   μήνες,   η   συνέχιση   της   θεραπείας   θα   πρέπει   να 

επανεξετάζεται.

Από του στόματος χρήση.

Τα δισκία θα πρέπει να λαμβάνονται με λίγο νερό ή με άλλο κατάλληλο υγρό.

Ηλικιωμένοι

Δεν απαιτείται προσαρμογή της δοσολογίας όταν χορηγείται σε  ηλικιωμένους 

ασθενείς χωρίς σοβαρά υποκείμενα νοσήματα .

Παιδιά και Έφηβοι

Το PROMINE  δεν συνιστάται για χρήση σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών. 

Εάν χρησιμοποιήσετε μεγαλύτερη δόση PROMINE  από την κανονική:

Εάν πήρατε μεγάλες ποσότητες θα πρέπει να συμβουλευτείτε το γιατρό σας ή κάποιο 

νοσοκομείο .   Ενδείξεις   και   συμπτώματα   τυχαίας   ή   εκ   προθέσεως 

υπερδοσολόγησης   με   γλυκοζαμίνη   μπορεί   να   περιλαμβάνουν   πονοκέφαλο, 

ζάλη,   ανικανότητα   προσανατολισμού,   αρθραλγία,   ναυτία,   έμετο,   διάρροια   ή 

δυσκοιλιότητα.

Σε   περίπτωση   υπερδοσολόγησης   με   γλυκοζαμίνη   η   θεραπεία   πρέπει   να 

διακόπτεται.

Εάν ξεχάσετε να πάρετε το PROMINE  

Μην πάρετε διπλή δόση για να αναπληρώσετε τη δόση που ξεχάσατε.

Εάν σταματήσετε να παίρνετε το PROMINE  

Μπορεί να επανεμφανιστούν τα συμπτώματά σας.

Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του προϊόντος 

ρωτήστε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

4. ΠΙΘΑΝΕΣ  ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και το PROMINE  μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες 

ενέργειες, αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.

Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες συνδεόμενες με τη θεραπεία με γλυκοζαμίνη είναι 

ναυτία, κοιλιακό άλγος, δυσπεψία, δυσκοιλιότητα, και διάρροια. Επί πλέον έχουν αναφερθεί 

πονοκέφαλος, κόπωση, εξάνθημα, κνησμός, έξαψη. Οι αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες 

είναι συνήθως ήπιες και παροδικές.

Στον παρακάτω πίνακα όλες οι αιτιολογημένες ανεπιθύμητες ενέργειες αναφέρονται βάσει 

οργανικού συστήματος και συχνότητας (πολύ συχνές (≥1/10), συχνές (≥1/100 έως <1/10), όχι 

συχνές (≥1/1.000 έως ≤1/100), σπάνιες (≥1/10000 έως ≤1/1000), πολύ σπάνιες (<1/10000), 

μη γνωστή (δεν μπορούν να εκτιμηθούν από τα διαθέσιμα στοιχεία))].

Κατηγορία 

οργανικού

συστήματος Συχνές (≥1/100 έως

<1/10) Όχι συχνές 

(   1/1,000

έως  1/100) Σπάνιες 

(   1/10,000

έως <1/1000) Μη γνωστή

Δεν μπορούν να 

εκτιμηθούν από 

τα διαθέσιμα 

στοιχεία

Διαταραχές του

νευρικού 

συστήματος Κεφαλαλγία 

Κόπωση - - ζάλη

Διαταραχές 

αναπνευστικού, 

θωρακικού  και 

μεσοθωρακίου Επιδείνωση 

άσθματος

Διαταραχές του

γαστρεντερικού

συστήματος Ναυτία

Κοιλιακό άλγος

Δυσπεψία

Διάρροια

Δυσκοιλιότητα - - έμετος

Διαταραχές του

δέρματος και του

υποδόριου ιστού - Εξάνθημα

Κνησμός

Έξαψη - Αγγειοοίδημα

Κνίδωσις

Διαταραχές 

μεταβολισμού 

και θρέψις Ανεπαρκής 

έλεγχος 

σακχαρώδους 

διαβήτη

Γενικές 

διαταραχές και 

συνθήκες τόπου 

χορήγησης Οίδημα

Περιφερικό 

οίδημα

Σποραδικά, μεμονωμένες περιπτώσεις υπερχοληστερολαιμίας έχουν αναφερθεί, αλλά δεν έχει

εδραιωθεί η συσχέτιση τους.

Εάν κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια γίνει σοβαρή, ή αν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη 

ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών, παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον 

γιατρό ή φαρμακοποιό σας.

5. ΠΩΣ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΤΟ PROMINE  

Να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το φθάνουν και δεν το βλέπουν τα παιδιά.

Να μη  χρησιμοποιείτε το  PROMINE   μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται 

πάνω στο blister/χάρτινη συσκευασία ή τον περιέκτη των δισκίων.

Φυλάξτε τη συσκευασία του φιαλιδίου ή του blister καλά κλεισμένη. Φυλάσσεται στην 

αρχική συσκευασία για να προστατεύεται από την υγρασία.

Φυλάσσετε σε θερμοκρασία μικρότερη των 25°C.

Τα   φάρμακα   δεν   πρέπει   να   απορρίπτονται   στο   νερό   της   αποχέτευσης   ή   στα 

σκουπίδια. Ρωτείστε το φαρμακοποιό σας πώς να  πετάξετε  τα  φάρμακα  που δεν 

χρειάζονται πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

6. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τι περιέχει το PROMINE  

Η   δραστική   ουσία   είναι   η   γλυκοζαμίνη.   Κάθε   δισκίο   περιέχει   1250   mg 

γλυκοζαμίνης (ως υδροχλωρική γλυκοζαμίνη 1500mg)

Τα άλλα συστατικά είναι: Citric acid anhydrous, Sodium hydrogen carbonate, Sodium 

carbonate, Sorbitol, Lemon flavor, Acesulfame potassium,  Leucine.

Εμφάνιση του PROMINE  και περιεχόμενο της συσκευασίας

Τα δισκία 1500mg είναι λευκά έως υπόλευκα, στρογγυλά και επίπεδα.

Το PROMINE    είναι διαθέσιμο σε σωληνάρια από πολυπροπυλένιο, καθένα από τα 

οποία περιέχει 15 δισκία, σε κουτιά που περιέχουν 2 σωληνάρια (30 δισκία).

ΒΤx30 EF.TABSX1500 MG/TAB

Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας: 

AURORA PHARMACEUTICALS AE

Έβρου 4 και Μεσσηνίας 2, 15344, Γέρακας Αττικής

Τηλ. 210 6135564, φαξ: 210 6132467

Παρασκευαστής-Συσκευαστής: 

- E-PHARMA TRENTO SpA, ΙΤΑΛΙΑ

Via Provino 2, 38040 RAVINA (TRENTO) ITALY

Τηλ. +39 0461922818 Φαξ: +39 0461922820

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν φαρμακευτικό προϊόν, 

παρακαλείσθε να απευθυνθείτε στον κάτοχο άδειας κυκλοφορίας

Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης εγκρίθηκε για τελευταία φορά στις 

{ημερομηνία}

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Δεν απαιτείται Ιατρική Συνταγή.

4-10-2011

The reimbursement for glucosamine is removed on 28 November 2011

The reimbursement for glucosamine is removed on 28 November 2011

The Reimbursement Committee and the Danish Medicines Agency have reassessed the reimbursement status of glucosamine-containing medicines. We have decided to remove the reimbursement for these over-the-counter medicines on 28 November 2011. Glucosamine is used for the alleviation of painful osteoarthritis.

Danish Medicines Agency

20-9-2011

Consultation responses on the Reimbursement Committee’s recommendation concerning the reimbursement status of glucosamine-containing medicines

Consultation responses on the Reimbursement Committee’s recommendation concerning the reimbursement status of glucosamine-containing medicines

The Reimbursement Committee’s recommendation on the future reimbursement status of glucosamine-containing medicines was open for consultation until 8 August 2011. The Danish Medicines Agency received 4 consultation responses.

Danish Medicines Agency

27-5-2011

Consultation on the Reimbursement Committee's recommendation for glucosamine

Consultation on the Reimbursement Committee's recommendation for glucosamine

The Reimbursement Committee has reassessed the reimbursement status of glucosamine-containing medicines. Glucosamine-containing medicines are used for the alleviation of painful osteoarthritis. The Reimbursement Committee recommends removing general conditional reimbursement for these medicines.

Danish Medicines Agency

3-3-2011

The Danish Medicines Agency begins ad hoc reassessment of reimbursement status of glucosamine (M01AX05)

The Danish Medicines Agency begins ad hoc reassessment of reimbursement status of glucosamine (M01AX05)

Clinical studies have called into question the efficacy of glucosamine for the alleviation of painful osteoarthritis. This has contributed to the Danish Medicines Agency’s decision to initiate ad hoc reassessment of glucosamine-containing medicines, which today have general conditional reimbursement when prescribed for the alleviation of symptoms of mild to moderate osteoarthritis and when prescribed to old-age pensioners.

Danish Medicines Agency

Δεν υπάρχουν ειδήσεις που σχετίζονται με αυτό το προϊόν.