PROLASTIN

Κύριές Πληροφορίες

 • Εμπορική ονομασία:
 • PROLASTIN 1000MG/VIAL ΚΟΝΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΛΥΜΑ ΠΡΟΣ ΕΓΧΥΣΗ
 • Φαρμακολογική κατηγορία (ATC):
 • B02AB02
 • Δοσολογία:
 • 1000MG/VIAL
 • Φαρμακοτεχνική μορφή:
 • ΚΟΝΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΛΥΜΑ ΠΡΟΣ ΕΓΧΥΣΗ
 • Σύνθεση:
 • 0009041923 - ALPHA-1-PROTEINASE INHIBITOR - 1.000000 MG
 • Οδός χορήγησης:
 • ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
 • Τρόπος διάθεσης:
 • ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ
 • Χρήση για:
 • Οι άνθρωποι
 • Τύπος φάρμακου:
 • αλλοπαθητική των ναρκωτικών

Έγγραφα

Εντοπισμός

 • Διατίθεται σε:
 • PROLASTIN 1000MG/VIAL ΚΟΝΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΛΥΜΑ ΠΡΟΣ ΕΓΧΥΣΗ
  Ελλάδα
 • Γλώσσα:
 • Ελληνικά

Θεραπευτικές πληροφορίες

 • Θεραπευτική περιοχή:
 • ALFA1 ANTITRYPSIN
 • Περίληψη προϊόντος:
 • 2802708101014 - 01 - BT x 1 VIAL + 1 VIAL x 40 ML SOLVENT - 1.00 - ΑΛΛΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ - Εγκεκριμένο (Αμοιβαία) - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ

Άλλες πληροφορίες

Κατάσταση

 • Πηγή:
 • Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
 • Καθεστώς αδειοδότησης:
 • Εγκεκριμένο (Αμοιβαία)
 • τελευταία ενημέρωση:
 • 15-02-2018

φύλλο οδηγιών χρήσης

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

Prolastin

®

1000 mg, Κόνις και διαλύτης για διάλυμα προς έγχυση

Δραστική ουσία: Αναστολέας άλφα-1 πρωτεϊνάσης ανθρώπινης προέλευσης

Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε

αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.

Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά.

Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, παρακαλούμε ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας ή τον

νοσοκόμο σας.

Η συνταγή για αυτό το φάρμακο χορηγήθηκε για σας. Δεν πρέπει να δώσετε το φάρμακο σε

άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόμα και όταν τα συμπτώματά τους είναι ίδια με

τα δικά σας.

Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, παρακαλείσθε να ενημερώσετε το γιατρό, το

φαρμακοποιό ή τον νοσοκόμο σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που

δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Βλέπε παράγραφο 4.

Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών:

Τι είναι το Prolastin και ποια είναι η χρήση του

Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού χρησιμοποιήσετε το Prolastin

Πώς να χρησιμοποιήσετε το Prolastin

Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες

Πώς να φυλάσσεται το Prolastin

Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες

1. Τι είναι το

Prolastin και ποια είναι η χρήση του

To Prolastin ανήκει σε μια κατηγορία φαρμάκων που είναι γνωστά ως αναστολείς πρωτεϊνάσης.

Ο αναστολέας άλφα-1 πρωτεϊνάσης (alpha

-PI) είναι μια ουσία που σχηματίζεται στο σώμα ώστε να

αναστέλλει ουσίες γνωστές ως ελαστάσες που καταστρέφουν τους πνεύμονες. Στις περιπτώσεις της

εκ γενετής έλλειψης του αναστολέα της alpha

-PI, δεν υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στην alpha

-PI και

στις ελαστάσες. Αυτό το γεγονός μπορεί να οδηγήσει σε προοδευτική καταστροφή του ιστού των

πνευμόνων και την ανάπτυξη πνευμονικού εμφυσήματος.

Το πνευμονικό εμφύσημα είναι μια αφύσικη μεγέθυνση των πνευμόνων, που συνοδεύεται από

καταστροφή του πνευμονικού ιστού. Το Prolastin

χρησιμοποιείται για την αποκατάσταση της

ισορροπίας ανάμεσα στον αναστολέα της άλφα-1 πρωτεϊνάσης και των ελαστασών στον πνεύμονα

και συνεπώς εμποδίζει τη χειροτέρευση του πνευμονικού εμφυσήματος.

Το Prolastin χρησιμοποιείται για μακροχρόνια θεραπεία βελτίωσης σε ειδικές περιπτώσεις ατόμων με

έλλειψη του αναστολέα της άλφα-1 πρωτεϊνάσης, σύμφωνα με τη διάγνωση του γιατρού.

2. Tι πρέπει να γνωρίζετε προτού να χρησιμοποιήσετε το Prolastin

Μη χρησιμοποιήσετε το Prolastin

εάν είστε αλλεργικοί (υπερευαίσθητοι) στη δραστική ουσία, τον αναστολέα της άλφα-1

πρωτεϊνάσης ή σε οποιοδήποτε άλλο συστατικό του Prolastin.

εάν γνωρίζετε ότι έχετε έλλειψη συγκεκριμένων ανοσοσφαιρινών (IgA), διότι μπορεί σε αυτή την

περίπτωση να έχετε σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις μέχρι και αναφυλακτικό σοκ.

Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις

εάν έχετε σοβαρή αντίδραση υπερευαισθησίας με πτώση της αρτηριακής πίεσης, δύσπνοια ή

αναφυλακτικό σοκ, η θεραπεία με το Prolastin πρέπει να διακόπτεται αμέσως και ο γιατρός σας

θα ξεκινήσει άμεσα την κατάλληλη θεραπεία.

εάν έχετε αδύναμη καρδιά (καρδιακή ανεπάρκεια) προσέξτε ιδιαίτερα με το Prolastin, διότι

μπορεί να προκαλέσει προσωρινή αύξηση του όγκου του αίματος.

Όταν χρησιμοποιούνται φάρμακα που έχουν παρασκευασθεί με βάση το ανθρώπινο αίμα ή πλάσμα,

λαμβάνονται καθιερωμένα μέτρα ώστε να μην μεταδοθούν λοιμώξεις στους ασθενείς. Στα μέτρα

αυτά περιλαμβάνονται:

η προσεκτική επιλογή του αίματος και των δοτών, ώστε να αποκλεισθούν οι δωρεές αίματος

που πιθανόν να προκαλέσουν λοιμώξεις,

ο έλεγχος κάθε ατομικής προσφοράς και των δεξαμενών πλάσματος για ειδικούς δείκτες ιού/

λοιμώξεων,

η εφαρμογή παρασκευαστικών σταδίων αδρανοποίησης ή απομάκρυνσης ιών.

Παρ’ όλα αυτά, όταν χορηγούνται φαρμακευτικά προϊόντα που έχουν παρασκευασθεί με βάση το

ανθρώπινο αίμα ή πλάσμα, το ενδεχόμενο μετάδοσης λοιμογόνων παραγόντων δεν μπορεί να

αποκλεισθεί εντελώς. Το ίδιο επίσης εφαρμόζεται για άγνωστους ή νεοεμφανιζόμενους ιούς και

άλλους παθογόνους παράγοντες.

Τα μέτρα που λαμβάνονται θεωρούνται αποτελεσματικά έναντι των ιών με περίβλημα όπως ο ιός της

ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (HIV), ο ιός της ηπατίτιδας Β και ο ιός της ηπατίτιδας C. Αυτά

μπορεί να είναι περιορισμένης αξίας έναντι των ιών χωρίς περίβλημα όπως o ιός της ηπατίτιδας A και

ο παρβοϊός Β19. Η λοίμωξη που οφείλεται στον παρβοϊό Β19 μπορεί να είναι σοβαρή σε έγκυες

γυναίκες (λοίμωξη του εμβρύου) και σε ασθενείς με ανεπάρκεια του ανοσοποιητικού συστήματος ή

με κάποιο είδος αναιμίας (π.χ. δρεπανοκυτταρική αναιμία ή αιμολυτική αναιμία).

Συνιστάται επιτακτικά, κάθε φορά που σας χορηγείται Prolastin, να καταγράφονται το όνομά σας και

ο αριθμός της παρτίδας του φαρμάκου, έτσι ώστε να υπάρχει ένα αρχείο των παρτίδων του προϊόντος

που χρησιμοποιήθηκαν.

Σε περίπτωση που λαμβάνετε τακτικά/επανειλημμένα θεραπεία με αναστολείς πρωτεϊνάσης που

προέρχονται από ανθρώπινο πλάσμα, ο γιατρός σας μπορεί να σας συστήσει να εμβολιασθείτε έναντι

της ηπατίτιδας Α και Β.

Επειδή η αποτελεσματικότητα του Prolastin

επηρεάζεται από τον καπνό του τσιγάρου στους

πνεύμονες, η διακοπή του καπνίσματος από τους ασθενείς συνιστάται επιτακτικά.

Παιδιά και έφηβοι

Δεν υπάρχει διαθέσιμη εμπειρία για τη χρήση του Prolastin σε παιδιά και νεαρούς ασθενείς ηλικίας

κάτω των 18 ετών.

Άλλα φάρμακα και Prolastin

Μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν γνωστές αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στο Prolastin και άλλα φάρμακα.

Παρ’ όλ’ αυτά, παρακαλείσθε να ενημερώσετε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε ή έχετε

πάρει πρόσφατα άλλα φάρμακα, ακόμα και αυτά που δεν σας έχουν χορηγηθεί με συνταγή.

Κύηση και θηλασμός

Ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας προτού πάρετε οποιοδήποτε φάρμακο.

Δεν υπάρχει εμπειρία σχετικά με τη χρήση του Prolastin κατά την εγκυμοσύνη. Ενημερώστε το

γιατρό σας σε περίπτωση που είστε έγκυος ή σκοπεύετε να μείνετε έγκυος. Δεν είναι γνωστό εάν το

Prolastin περνά στο μητρικό γάλα. Σε περίπτωση που θηλάζετε, ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού

σας.

Οδήγηση και χειρισμός μηχανών

Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι το Prolastin επηρεάζει την ικανότητα οδήγησης ή χειρισμού μηχανών.

Το Prolastin περιέχει:

4,8 mmol νατρίου ανά φιαλίδιο (ισοδύναμο με δόση 21,6 mmol νατρίου στην περίπτωση ασθενή

που ζυγίζει 75 kg). Αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη σε περίπτωση που ακολουθείτε μια δίαιτα

περιορισμένη σε νάτριο.

3. Πώς να χρησιμοποιήσετε το Prolastin

Ο γιατρός σας θα σας χορηγεί τo Prolastin ως εξής:

Μια εφάπαξ εβδομαδιαία δόση 60 mg δραστικής ουσίας ανά kg βάρους σώματος (ισοδύναμα με

180ml

ανασυσταμένου διαλύματος για έγχυση που περιέχει 25 mg/ml αναστολέα της άλφα-1

πρωτεϊνάσης, ανθρώπινης προέλευσης, στην περίπτωση ασθενή που ζυγίζει 75 kg), ως μία βραχεία

ενδοφλέβια έγχυση, είναι συνήθως επαρκής.

Γιατροί με εμπειρία σε περιπτώσεις χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας θα πρέπει να χορηγούν

ή να επιβλέπουν τη θεραπεία ασθενών με τo Prolastin.

Ο γιατρός που είναι υπεύθυνος για τη θεραπεία σας, θα αποφασίσει για τη διάρκεια της. Δεν

υπάρχουν μέχρι σήμερα ενδείξεις για την ύπαρξη ανάγκης περιορισμού της χρονικής διάρκειας της

θεραπείας.

Πώς και πότε θα πρέπει να χρησιμοποιείται το Prolastin;

Η ξηρά ουσία θα πρέπει να διαλύεται στο περιεχόμενο ενός φιαλιδίου διαλύτη που περιέχει 40ml

ενέσιμου ύδατος, με άσηπτη τεχνική, και να χορηγείται με ενδοφλέβια έγχυση.

Εάν έχετε την εντύπωση ότι η επίδραση του Prolastin είναι πολύ έντονη ή πολύ ασθενής, ενημερώστε

το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

Εάν χρησιμοποιήσετε μεγαλύτερη δόση Prolastin από την κανονική

Οι συνέπειες της υπερδοσολογίας δεν είναι γνωστές μέχρι σήμερα.

Εάν ξεχάσετε να χρησιμοποιήσετε το Prolastin

O γιατρός σας θα αποφασίσει πότε πρέπει να σας χορηγηθεί ξανά το Prolastin. Παρακαλείσθε να

ζητήσετε τη συμβουλή του γιατρού που επιβλέπει τη θεραπεία σας.

Εάν σταματήσετε να χρησιμοποιείτε το Prolastin

Εάν διακόψετε τη θεραπεία σας με το Prolastin, μπορεί να επιδεινωθεί η κατάστασή σας. Σε

περίπτωση που επιθυμείτε να διακόψετε πρόωρα τη θεραπεία με το Prolastin, παρακαλείσθε να

ζητήσετε τη συμβουλή του γιατρού που είναι υπεύθυνος για τη θεραπεία σας.

Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του προϊόντος, ρωτήστε το γιατρό ή το

φαρμακοποιό ή τον νοσοκόμο σας.

4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες

Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και το Prolastin μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες, αν και

δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.

Εάν εμφανιστούν ανεπιθύμητες ενέργειες κατά τη διάρκεια της έγχυσης του Prolastin, η έγχυση

θα πρέπει να διακοπεί ή να σταματήσει αμέσως, ανάλογα με τη φύση και τη σοβαρότητα των

συμπτωμάτων.

Στην περίπτωση εμφάνισης μιας σοβαρής αντίδρασης υπερευαισθησίας

(με πτώση της

αρτηριακής πίεσης, δύσπνοια ή ακόμα και αναφυλακτικό σοκ), η θεραπεία με το Prolastin θα πρέπει

να διακοπεί άμεσα και να ξεκινήσει η κατάλληλη θεραπεία αντιμετώπισης, συμπεριλαμβανομένης

και της ενδεδειγμένης θεραπείας για σοκ όπου απαιτείται.

Οι παρακάτω ανεπιθύμητες ενέργειες έχουν παρατηρηθεί κατά τη διάρκεια θεραπείας με Prolastin:

Ασυνήθεις (μπορεί να επηρεάσει πάνω από 1 στους 100 ανθρώπους):

ρίγη, πυρετός, συμπτώματα που μοιάζουν με γρίπη, πόνος στο στήθος

κνίδωση (ουρτικάρια)

ζάλη, κατάσταση ζάλης, πονοκέφαλος

δυσκολία στην αναπνοή (δύσπνοια)

εξάνθημα

ναυτία

πόνοι στις αρθρώσεις (αρθραλγία)

Σπάνιες (μπορεί να επηρεάσει πάνω από 1 στα 1.000 άτομα):

αντιδράσεις υπερευαισθησίας

γρήγορος καρδιακός παλμός (ταχυκαρδία)

χαμηλή αρτηριακή πίεση (υπόταση)

υψηλή αρτηριακή πίεση (υπέρταση)

πόνος στην πλάτη

Πολύ σπάνιες (μπορεί να επηρεάσει πάνω από 1 στα 10.000 άτομα):

αλλεργικό σοκ

Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών

Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό, τον φαρμακοποιό ή

τον/την νοσοκόμο σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται

στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας,

στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων Μεσογείων 284, GR-15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: + 30 21

32040380/337, Φαξ: + 30 21 06549585 Ιστότοπος: http://www.eof.gr.

Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων

πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου.

5. Πώς φυλάσσεται το

Prolastin

Μη φυλάσσετε σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 25

Μην καταψύχετε.

Το έτοιμο διάλυμα δε θα πρέπει να φυλάσσεται στο ψυγείο και θα πρέπει πάντα να χρησιμοποείται

μέσα σε 3 ώρες από την παρασκευή του. Κάθε αχρησιμοποίητο διάλυμα θα πρέπει να απορρίπτεται.

Το φάρμακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το βλέπουν και δεν το φθάνουν τα παιδιά.

Να μη χρησιμοποιείτε το Prolastin μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στην ετικέτα του

φιαλιδίου και την εξωτερική συσκευασία.

Να μη χρησιμοποιείτε το Prolastin εάν παρατηρήσετε ότι το έτοιμο προς χρήση διάλυμα δεν είναι

διαυγές.

6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες

Τι περιέχει το Prolastin

η δραστική ουσία είναι ο αναστολέας της άλφα-1 πρωτεϊνάσης ανθρώπινης προέλευσης (δηλ.

προήλθε από ανθρώπινο αίμα ή πλάσμα).

τα άλλα συστατικά είναι χλωριούχο νάτριο, δισόξινο φωσφορικό νάτριο, και ενέσιμο ύδωρ.

Εμφάνιση του Prolastin και περιεχόμενο της συσκευασίας

Ο αναστολέας της άλφα-1 πρωτεϊνάσης είναι μία λευκή έως υπόλευκη σκόνη.

Το έτοιμο προς χρήση διάλυμα είναι διαυγές.

Η συσκευασία του Prolastin περιέχει:

- 1 φιαλίδιο που περιέχει 1000 mg αναστολέα της άλφα-1 πρωτεϊνάσης, ανθρώπινης προέλευσης, με

ελαστικό πώμα και προστατευτικό κάλυμμα αλουμινίου με αναδιπλούμενο άνοιγμα.

- 1 φιαλίδιο που περιέχει 40ml διαλύτη.

1ml του έτοιμου προς χρήση διαλύματος περιέχει 25mg αναστολέα της άλφα-1 πρωτεϊνάσης.

Υπεύθυνος Κυκλοφορίας:

DEMO ABEE

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

χλμ Εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας

14568 Κρυονέρι, Ελλάδα

Τηλ.: 2108161802, Φαξ: 2108161587

Παρασκευαστής υπεύθυνος για την αποδέσμευση:

Grifols Deutschland GmbH

Lyoner Strasse 15

60528 Frankfurt

Γερμανία.

Email: prolastineurope@grifols.com

Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν έχει εγκριθεί στα Κράτη Μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού

Χώρου (ΕΟΧ) με τις ακόλουθες ονομασίες:

Αυστρία

Ιρλανδία

Ιταλία

Γερμανία

Ελλάδα

Πολωνία

Πορτογαλία

Ολλανδία

Prolastin

Δανία

Φιλανδία

Νορβηγία

Ισπανία

Σουηδία

Prolastina

Βέλγιο

Pulmolast

Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης εγκρίθηκε για τελευταία φορά στις {ημερομηνία}

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Οι πληροφορίες που ακολουθούν απευθύνονται μόνο σε γιατρούς ή επαγγελματίες του τομέα

υγειονομικής περίθαλψης:

Eτοιμασία του διαλύματος για έγχυση από γιατρούς ή επαγγελματίες του τομέα υγειονομικής

περίθαλψης με χρήση άσηπτης τεχνικής:

Και τα δύο φιαλίδια (ξηρά ουσία και διαλύτης) θα πρέπει να είναι σε θερμοκρασία δωματίου (20-

25°C).

Αφαιρέστε τα προστατευτικά καλύμματα από τα φιαλίδια και καθαρίστε τα ελαστικά πώματα και

των δύο φιαλιδίων, χρησιμοποιώντας ένα ξεχωριστό στείρο ταμπόν για το κάθε ένα (ή ψεκάστε

με απολυμαντικό).

Αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα από το ένα άκρο της κατάλληλης συσκευής μεταφοράς

και εισάγετέ την στο πώμα του φιαλιδίου που περιέχει τον διαλύτη.

Αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα από το άλλο άκρο της συσκευής μεταφοράς και με την

μυτερή άκρη της τρυπήστε προσεκτικά με γωνία 90°

το κέντρο του πώματος του φιαλιδίου που

περιέχει την ξηρά ουσία.

Αφήστε το διαλύτη να ρεύσει μέσα στο φιαλίδιο που περιέχει την ξηρά ουσία. Αφαιρέστε και

απορρίψτε το φιαλίδιο του διαλύτη και τη συσκευή μεταφοράς.

Διαλύστε την ξηρά ουσία πλήρως με αργές κυκλικές κινήσεις

Μόνο διαυγή διαλύματα πρέπει να χρησιμοποιούνται. Το Prolastin δεν πρέπει να αναμιγνύεται με

άλλα διαλύματα για έγχυση.

Το έτοιμο διάλυμα θα πρέπει πάντα να χρησιμοποιείται εντός 3 ωρών από την παρασκευή του.

Το έτοιμο διάλυμα πρέπει να χορηγείται με βραδεία ενδοφλέβια έγχυση, χρησιμοποιώντας μια

κατάλληλη συσκευή στάγδην έγχυσης («στάγδην»). Ο ρυθμός έγχυσης δε θα πρέπει να υπερβαίνει τα

0,08 ml/kg βάρους σώματος (ισοδύναμα με 6 ml σε έναν ασθενή που ζυγίζει 75 kg) ανά λεπτό.