PROGRAF

Κύριές Πληροφορίες

 • Εμπορική ονομασία:
 • PROGRAF 5MG/1ML AMP ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΕΓΧΥΣΗ
 • Φαρμακολογική κατηγορία (ATC):
 • L04AD02
 • Δοσολογία:
 • 5MG/1ML AMP
 • Φαρμακοτεχνική μορφή:
 • ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΕΓΧΥΣΗ
 • Σύνθεση:
 • INEOF01165 - TACROLIMUS - 5.000000 MG
 • Οδός χορήγησης:
 • ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ (ΕΓΧΥΣΗ)
 • Τρόπος διάθεσης:
 • ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ.
 • Χρήση για:
 • Οι άνθρωποι
 • Τύπος φάρμακου:
 • αλλοπαθητική των ναρκωτικών

Έγγραφα

Εντοπισμός

 • Διατίθεται σε:
 • PROGRAF 5MG/1ML AMP ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΕΓΧΥΣΗ
  Ελλάδα
 • Γλώσσα:
 • Ελληνικά

Θεραπευτικές πληροφορίες

 • Θεραπευτική περιοχή:
 • TACROLIMUS
 • Περίληψη προϊόντος:
 • 2802393203017 - 01 - BTx 10 AMP x 1 ML - 10.00 - ΧΙΛΙΟΣΤΟΛΙΤΡΟ - Εγκεκριμένο (ΕΟΦ) - ΦΑΡΜΑΚΕIOY

Άλλες πληροφορίες

Κατάσταση

 • Πηγή:
 • Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
 • Καθεστώς αδειοδότησης:
 • Εγκεκριμένο (ΕΟΦ)
 • τελευταία ενημέρωση:
 • 05-08-2017

φύλλο οδηγιών χρήσης

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη

Prograf 5 mg/ml πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση

Tacrolimus

Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε

αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.

Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά.

Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε το γιατρό, το φαρμακοποιό ή τον νοσοκόμο σας.

Η συνταγή για αυτό το φάρμακο χορηγήθηκε αποκλειστικά για σας . Δεν πρέπει να δώσετε το

φάρμακο σε άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόμα και όταν τα συμπτώματά τους είναι

ίδια με τα δικά σας.

Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, παρακαλείσθε να ενημερώσετε το γιατρό, το

φαρμακοποιό ή τον νοσοκόμο σας. Αυτό ισχύει για κάθε ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται

στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Βλέπε παράγραφο 4.

Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών:

Τι είναι το Prograf και ποια είναι η χρήση του

Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού χρησιμοποιήσετε το Prograf

Πώς να χρησιμοποιήσετε το Prograf

Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες

Πώς να φυλάσσεται το Prograf

Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες

1.

Τι είναι το Prograf και ποια η χρήση του

Το Prograf είναι ένα από τα φάρμακα της ομάδας που είναι γνωστά ως ανοσοκατασταλτικά. Μετά τη

μεταμόσχευση (π.χ. ήπαρ, νεφρός, καρδιά), το ανοσοποιητικό σύστημα του οργανισμού σας, θα

προσπαθήσει να απορρίψει το νέο όργανο. Το Prograf χρησιμοποιείται για να ελέγξει αυτή την

αντίδραση του ανοσοποιητικού συστήματος διευκολύνοντας έτσι τον οργανισμό σας να δεχθεί το

μεταμοσχευθέν όργανο. Το Prograf συχνά χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλα φάρμακα που επίσης

καταστέλλουν το ανοσοποιητικό σύστημα.

Ενδέχεται επίσης να λάβετε το Prograf για ευρισκόμενη ήδη σε εξέλιξη απόρριψη του

μεταμοσχευθέντος ήπατος, νεφρού, καρδιάς ή άλλου οργάνου ή εάν η προηγούμενη αγωγή που

παίρνατε δεν μπόρεσε να ελέγξει αυτήν την ανοσολογική απάντηση μετά τη μεταμόσχευση.

2.

Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού χρησιμοποιήσετε το Prograf

Μην χρησιμοποιήσετε το Prograf

σε περίπτωση αλλεργίας (υπερευαισθησίας) στην tacrolimus ή σε οποιοδήποτε αντιβιοτικό που

ανήκει στην υποομάδα των μακρολιδικών αντιβιοτικών (π.χ. ερυθρομυκίνη, κλαριθρομυκίνη,

γιοσαμυκίνη).

σε περίπτωση αλλεργίας (υπερευαισθησίας) σε οποιοδήποτε άλλο από τα συστατικά του Prograf

(βλέπε παράγραφο 6) συγκεκριμένα στο πολυοξυαιθυλένο κικέλαιο υδρογονωμένο ή σε

παρόμοιες ουσίες.

Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις

Απευθυνθείτε στον γιατρό, τον φαρμακοποιό ή τον νοσοκόμο σας προτού πάρετε το Prograf

Ενώ λαμβάνετε Prograf, ο γιατρός σας ενδέχεταινα σας ζητήσει να κάνετε περιοδικά εξετάσεις

(συμπεριλαμβανομένων, αιματολογικών, ουρολογικών, καρδιακών, οφθαλμολογικών και

νευρολογικών εξετάσεων). Αυτό είναι πολύ φυσιολογικό και θα βοηθήσει το γιατρό σας ώστε να

ορίσει την πλέον κατάλληλη για εσάς δόση του Prograf.

Παρακαλείσθε να αποφεύγετε τη λήψη σκευασμάτων φυτικής προέλευσης, π.χ. St. John’s Wort

(βαλσαμόχορτο) ή οποιαδήποτε άλλα προϊόντα φυτικής προέλευσης επειδή αυτό μπορεί να

επηρεάσει την αποτελεσματικότητα και τη δόση του Prograf που χρειάζεται να πάρετε. Εάν

αμφιβάλλετε παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε το γιατρό σας πριν πάρετε οποιοδήποτε προϊόν ή

σκεύασμα φυτικής προέλευσης.

Εάν έχετε ηπατικά προβλήματα ή εάν έχετε μία νόσο η οποία μπορεί να επηρεάσει το ήπαρ,

παρακαλείσθε να ενημερώσετε το γιατρό σας γιατί αυτό μπορεί να επηρεάσει τη δόση του Prograf

που λαμβάνετε.

Εάν αισθάνεστε έντονο κοιλιακό άλγος που συνοδεύεται ή όχι από άλλα συμπτώματα, όπως

ρίγη, πυρετό, ναυτία ή έμετο.

Εάν έχετε διάρροια για περισσότερο από μια ημέρα, παρακαλείσθε να ενημερώσετε το γιατρό

σας, γιατί μπορεί να χρειασθεί να προσαρμόσει τη δόση του Prograf που λαμβάνετε.

Εάν έχετε μια μεταβολή της ηλεκτρικής δραστηριότητας της καρδιάς σας που ονομάζεται

«παράταση του διαστήματος QT».

Περιορίσετε την έκθεση σας στο ηλιακό φως και στην υπεριώδη ακτινοβολία ενώ λαμβάνετε

Prograf, φορώντας κατάλληλα προστατευτικά ρούχα και χρησιμοποιώντας αντιηλιακό με υψηλό

δείκτη προστασίας. Αυτό χρειάζεται λόγω του πιθανού κινδύνου για κακοήθεις δερματικές

αλλοιώσεις με ανοσοκατασταλτικά φάρμακα

Εάν πρέπει να κάνετε κάποιον εμβολιασμό, παρακαλείσθε να ενημερώσετε το γιατρό σας

προηγουμένως. Ο γιατρός σας θα σας πληροφορήσει για την καλύτερη σειρά ενεργειών.

Έχει αναφερθεί ότι ασθενείς που υποβάλλονται σε θεραπεία με Prograf,έχουν αυξημένο κίνδυνο

να αναπτύξουν λεμφοϋπερπλαστικές διαταραχές(βλέπε παράγραφο 4). Απευθυνθείτε στο γιατρό

σας για συγκεκριμένες συμβουλές σχετικά με αυτές τις διαταραχές.

Άλλα φάρμακα και Prograf

Eνημερώσετε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε, έχετε πρόσφατα πάρει ή μπορεί να πάρετε

άλλα φάρμακα, ακόμα και αυτά που δεν σας έχουν χορηγηθεί με ιατρική συνταγή και τα φαρμακευτικά

προϊόντα φυτικής προέλευσης.

Το Prograf δεν πρέπει να λαμβάνεται με κυκλοσπορίνη.

Τα επίπεδα συγκέντρωσης του Prograf στο αίμα μπορεί να επηρεασθούν από άλλα φάρμακα που

παίρνετε και τα επίπεδα συγκέντρωσης άλλων φαρμάκων στο αίμα μπορεί να επηρεασθούν από τη

λήψη του Prograf με αποτέλεσμα να απαιτηθεί διακοπή, αύξηση ή μείωση της δόσης του Prograf.

Συγκεκριμένα, πρέπει να ενημερώσετε τον γιατρό σας εάν παίρνετε ή έχετε πρόσφατα πάρει φάρμακα

με δραστικές ουσίες, όπως:

αντιμυκητιασικά φάρμακα και αντιβιοτικά ιδιαίτερα τα καλούμενα μακρολιδικά αντιβιοτικά, που

χρησιμοποιούνται για την θεραπεία των λοιμώξεων π.χ. κετοκοναζόλη, φλουκοναζόλη,

ιτρακοναζόλη, βορικοναζόλη, κλοτριμαζόλη, ερυθρομυκίνη, κλαριθρομυκίνη, ιοσαμυκίνη και

ριφαμπικίνη

αναστολείς της HIV πρωτεάσης π.χ. ριτοναβίρη νελφιναβίρη, σακουιναβίρη), που

χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία της λοίμωξης από τον HIV

αναστολείς της HCVπρωτεάσης (π.χ. τελαπρεβίρη, μποσεπρεβίρη), που χρησιμοποιούνται για τη

θεραπεία ηπατίτιδας C

φάρμακα για τη θεραπεία του έλκους του στομάχου και της παλινδρόμησης οξέων ομεπραζόλη

(π.χ. ομεπραζόλη, λανσοπραζόλη ή σιμετιδίνη)

αντιεμετικά, τα οποία χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία ναυτίας και εμέτου (π.χ.

μετοκλοπραμίδη)

το υδροξείδιο του μαγνησίου-αλουμινίου (αντιόξινο) που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία του

καύσου στομάχου

ορμονοθεραπείες με αιθυνυλοιστραδιόλη (π.χ. αντισυλληπτικό χάπι χορηγούμενο από του

στόματος) ή δαναζόλη

φάρμακα για την υψηλή αρτηριακή πίεση ή για καρδιακά προβλήματα όπως η νιφεδιπίνη,

νικαρδιπίνη, διλτιαζέμη και βεραπαμίλη

αντιαρρυθμικά φάρμακα (αμιωδαρόνη) που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της αρρυθμίας

(ακανόνιστος καρδιακός ρυθμός)

φάρμακα γνωστά ως “στατίνες” που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση των υψηλών

Επιπέδων χοληστερόλης και τριγλυκεριδίων

τα αντιεπιληπτικά φάρμακα φαινυτοΐνη και φαινοβαρβιτάλη

τα κορτικοστεροειδή πρεδνιζολόνη και μεθυλπρεδνιζολόνη

το αντικαταθλιπτικό νεφαζοδόνη

φυτικά παρασκευάσματα που περιέχουν St. John’s Wort (βαλσαμόχορτο) ή εκχυλίσματα από

Schisandra sphenanthera.

Ενημερώστε τον γιατρό σας εάν χρειάζεται να πάρετε ιβουπροφαίνη, αμφοτερικίνη Β ή αντιιϊκά (π.χ.

ακυκλοβίρη). Αυτές οι θεραπείες μπορεί να επιδεινώσουν προβλήματα των νεφρών ή του νευρικού

συστήματος όταν χρησιμοποιούνται μαζί με Prograf.

Ο γιατρός σας πρέπει επίσης να ξέρει εάν παίρνετε συμπληρώματα καλίου ή ορισμένα καλιο-

προστατευτικά διουρητικά (π.χ. αμιλορίδη, τριαμτερένη ή σπειρονολακτόνη), ορισμένα παυσίπονα

(που ονομάζονται ΜΣΑΦ, π.χ. ιβουπροφαίνη), αντιπηκτικά, ή από του στόματος χορηγούμενα

φάρμακα για τη θεραπεία του διαβήτη, ενόσω λαμβάνετε Prograf.

Εάν χρειάζεται να εμβολιαστείτε, παρακαλούμε να ενημερώσετε προηγουμένως τον γιατρό σας.

Το Prograf με τροφές και ποτά

Το γκρέιπφρουτ και ο χυμός γκρέιπφρουτ πρέπει να αποφεύγονται ενώ χρησιμοποιείτε Prograf.

Κύηση και θηλασμός

Εάν είσθε έγκυος ή θηλάζετε, νομίζετε ότι μπορεί να είσθε έγκυος ή σχεδιάζετε να αποκτήσετε παιδί

ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας προτού πάρετε αυτό το φάρμακο

Το Prograf περνά στο μητρικό γάλα. Γι’ αυτό δεν πρέπει να θηλάζετε ενόσω παίρνετε Prograf.

Το Prograf περιέχει πολυοξυαιθυλένο κικέλαιο υδρογονωμένο και αιθανόλη

Το Prograf περιέχει πολυοξυαιθυλένο κικέλαιο υδρογονωμένο που μπορεί, σε μικρό αριθμό

ασθενών, να επιφέρει σοβαρή αλλεργική αντίδραση. Εάν έχετε αντιμετωπίσει τέτοιο πρόβλημα

παλαιότερα, παρακαλείσθε να ενημερώσετε το γιατρό σας.

Το Prograf περιέχει 81% αιθανόλη (638 mg ανά δόση), που είναι ισοδύναμο με 16 ml μπύρα, 7

ml κρασί ανά δόση. Επιβλαβές για αυτούς που υποφέρουν από αλκοολισμό. Θα πρέπει να

λαμβάνεται υπόψιν σε έγκυες και θηλάζουσες γυναίκες, σε παιδιά και ομάδες υψηλού κινδύνου

όπως ασθενείς με ηπατική νόσο ή επιληψία.

3.

Πως να χρησιμοποιήσετε το Prograf

Η αρχική δόση για την πρόληψη της απόρριψης του μεταμοσχευθέντος οργάνου θα καθοριστεί από τον

γιατρό σας υπολογιζόμενη σύμφωνα με το βάρος του σώματός σας. Οι αρχικές ενδοφλέβιες δόσεις

αμέσως μετά τη μεταμόσχευση γενικά κυμαίνονται από:

0,01-0,10 mg ανά κιλό βάρους σώματος ανά ημέρα

ανάλογα με το μεταμοσχευθέν όργανο.

Το Prograf πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για ενδοφλέβια έγχυση μόνο μετά από αραίωση. Θα

λαμβάνετε το Prograf σε συνεχή 24ωρη έγχυση και ποτέ σαν σύντομη ένεση.

Το Prograf μπορεί να προκαλέσει ήπιο ερεθισμό εάν η έγχυση δεν γίνει κατ’ ευθείαν μέσα στη φλέβα.

Η θεραπεία με Prograf δεν πρέπει να συνεχίζεται για περισσότερο από 7 ημέρες. Ο γιατρός σας θα σας

συνταγογραφήσει για τη συνέχεια Prograf καψάκια.

Η δόση εξαρτάται από τη γενική κατάσταση σας και από το ποια άλλα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα

παίρνετε. Θα απαιτηθούν από το γιατρό σας τακτικές εξετάσεις αίματος για τον καθορισμό της σωστής

δόσης και την προσαρμογή της δόσης κατά διαστήματα.

Εάν λάβετε μεγαλύτερη δόση Prograf από την κανονική

Εάν έχετε λάβει πολύ μεγαλύτερη δόση Prograf, ο γιατρός σας θα προσαρμόσει την επόμενη δόση.

Εάν σταματήσετε να χρησιμοποιείτε το Prograf

Η διακοπή της θεραπείας με Prograf μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο απόρριψης του μεταμοσχευθέντος

οργάνου σας. Μην σταματήσετε τη θεραπεία εκτός εάν ο γιατρός σας σας πει να το κάνετε.

Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του φαρμάκου ρωτήστε τον γιατρό ή

τον φαρμακοποιό σας.

4.

Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες

Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και το Prograf μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες, αν και δεν

παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.

Το Prograf μειώνει το μηχανισμό άμυνας του οργανισμού σας ώστε να αναστείλει την απόρριψη του

μεταμοσχευθέντος οργάνου σας. Συνεπώς, ο οργανισμός σας δεν θα είναι πλέον το ίδιο

αποτελεσματικός στην καταπολέμηση των λοιμώξεων. Επομένως, είναι πιθανό να είστε πιο επιρρεπής

σε λοιμώξεις από ότι συνήθως για όσο διάστημα παίρνετε Prograf , όπως λοιμώξεις του δέρματος, του

στόματος, του στομάχου και των εντέρων, των πνευμόνων και των ουροφόρων οδών.

Μπορεί να εμφανιστούν σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που

αναφέρονται παρακάτω. Ενημερώστε το γιατρό σας αμέσως εάν έχετε ή υποψιάζεστε ότι μπορεί να

έχετε κάποια από τις ακόλουθες σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες:

Ευκαιριακές λοιμώξεις (βακτηριακές, μυκητιασικές, ιογενείς και πρωτοζωικές): παρατεταμένη

διάρροια, πυρετό και πονόλαιμο.

Έχουν αναφερθεί καλοήθεις και κακοήθεις όγκοι μετά τη θεραπεία ως αποτέλεσμα της

ανοσοκαταστολής.

Θρομβωτική Θρομβοπενική Πορφύρα (ή TTP) μια κατάσταση που χαρακτηρίζεται από πυρετό

και εκχυμώσεις (μελανιές) κάτω από το δέρμα οι οποίες μπορεί να εμφανιστούν ως ερυθρές

κηλίδες, με ή χωρίς ανεξήγητη κόπωση, σύγχυση, κίτρινη απόχρωση του δέρματος ή των ματιών

(ίκτερος), με συμπτώματα οξείας νεφρικής ανεπάρκειας (χαμηλή ή καθόλου παραγωγή ούρων).

Έχουν αναφερθεί περιπτώσεις αμιγούς ερυθροκυτταρικής απλασίας (πολύ σημαντική μείωση του

αριθμού των ερυθρών αιμοσφαιρίων) και αιμολυτικής αναιμίας (μειωμένος αριθμός των ερυθρών

αιμοσφαιρίων του αίματος λόγω μη φυσιολογικής διάσπασης που συνοδεύεται από κούραση).

Μπορεί να μην εμφανίσετε κάποιο σύμπτωμα ή ανάλογα με τη σοβαρότητα της κατάστασης,

μπορεί να νιώσετε: κόπωση, απάθεια, μη φυσιολογική ωχρότητα του δέρματος (ωχρότητα),

δύσπνοια, ζάλη, πονοκέφαλο, πόνο στο στήθος και ψυχρότητα στα χέρια και τα πόδια.

Περιπτώσεις ακοκκιοκυττάρρωσης (σημαντικά μειωμένος αριθμός λευκών αιμοσφαιρίων που

συνοδεύεται από έλκη στο στόμα, πυρετό και λοίμωξη (εις)). Μπορεί να μην εμφανίσετε κάποιο

σύμπτωμα ή μπορεί να παρουσιάσετε αιφνίδιο πυρετό, ρίγη και πόνο στο λαιμό.

Αλλεργικές και αναφυλακτικές αντιδράσεις με τα ακόλουθα συμπτώματα: αιφνίδιο κνησμώδες

εξάνθημα (κνίδωση), οίδημα των χεριών, των ποδιών, των αστραγάλων, του προσώπου, των

χειλιών, του στόματος ή του λαιμού (που μπορεί να προκαλέσει δυσκολία στην κατάποση ή την

αναπνοή) και μπορεί να αισθάνεστε ότι πρόκειται να λιποθυμήσετε.

Σύνδρομο Αναστρέψιμης Οπίσθιας εγκεφαλοπάθειας (PRES): κεφαλαλγία, μεταβολή της

νοητικής κατάστασης, επιληπτικές κρίσεις , και οπτικές διαταραχές

Κοιλιακή ταχυκαρδία δίκην ριπιδίου (Torsades de Pointes): αλλαγή στην καρδιακή συχνότητα

που μπορεί να συνοδεύεται ή όχι από συμπτώματα, όπως πόνο στο στήθος (στηθάγχη),

λιποθυμία, ίλιγγο ή ναυτία, αίσθημα παλμών (αισθητός καρδιακός παλμός ) και δυσκολία στην

αναπνοή.

Διάτρηση του γαστρεντερικού σωλήνα: έντονο κοιλιακό άλγος που συνοδεύεται ή όχι από άλλα

συμπτώματα, όπως ρίγη, πυρετό, ναυτία ή έμετο.

Σύνδρομο Stevens-Johnson: ανεξήγητο διάχυτο πόνο στο δέρμα, οίδημα στο πρόσωπο, σοβαρή

νόσο με φουσκάλες στο δέρμα, στο στόμα, στα μάτια και στα γεννητικά όργανα, κνίδωση,

οίδημα της γλώσσας, ερυθρό ή πορφυρό δερματικό εξάνθημα που εξαπλώνεται, απολέπιση του

δέρματος.

Τοξική επιδερμική νεκρόλυση: διάβρωση και φλύκταινες του δέρματος ή των βλεννογόνων,

ερυθρό οιδηματώδες δέρμα που μπορεί να αποκολληθεί σε μεγάλα τμήματα του σώματος.

Αιμολυτικό ουραιμικό σύνδρομο, μια κατάσταση με τα ακόλουθα συμπτώματα: χαμηλή ή μη

παραγωγή ούρων (οξεία νεφρική ανεπάρκεια), υπερβολική κούραση, κιτρίνισμα του δέρματος ή

των ματιών (ίκτερος) και μη φυσιολογικές εκχυμώσεις (μελανιές) ή αιμορραγία και συμπτώματα

λοίμωξης.

Ανεπαρκής λειτουργία του μεταμοσχευμένου οργάνου σας

Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που παρατίθενται παρακάτω ενδέχεται επίσης να προκύψουν μετά τη λήψη

του Prograf:

Πολύ συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (ενδέχεται να επηρεάσουν περισσότερους από 1 στους 10

ασθενείς):

αύξηση σακχάρου στο αίμα, σακχαρώδης διαβήτης, αύξηση καλίου στο αίμα

δυσκολία στον ύπνο

τρόμος, πονοκέφαλος

Αυξημένη αρτηριακή πίεση

διάρροια, ναυτία

νεφρικά προβλήματα

Συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (ενδέχεται να επηρεάσουν έως 1 στους 10 ασθενείς):

μείωση του μαγνησίου, των φωσφορικών,του καλίου, του ασβεστίου ή του νατρίου στο αίμα,

υπερφόρτωση με υγρά, αύξηση του ουρικού οξέος ή των λιπιδίων στο αίμα, ανορεξία,

αυξημένη οξύτητα του αίματος, άλλες μεταβολές στα άλατα του αίματος

συμπτώματα άγχους, σύγχυση και αποπροσανατολισμός, κατάθλιψη, αλλαγές στη διάθεση,

εφιάλτες, παραίσθηση, ψυχικές διαταραχές

Επιληπτικές κρίσεις, διαταραχές της συνείδησης, μυρμηκίαση και αιμωδία (μερικές φορές με

πόνο) στα χέρια και στα πόδια, ζάλη, μειωμένη ικανότητα γραφής, διαταραχές του νευρικού

συστήματος

θόλωση της όρασης, αυξημένη ευαισθησία στο φως, διαταραχές των οφθαλμών

εμβοή στα αυτιά

μειωμένη ροή του αίματος στα αγγεία της καρδιάς, ταχύτερος καρδιακός κτύπος

αιμορραγία, μερική ή ολική απόφραξη των αιμοφόρων αγγείων, μειωμένη αρτηριακή πίεση

δύσπνοια, διαταραχές των αναπνευστικών ιστών του πνεύμονα, συλλογή υγρού γύρω από τον

πνεύμονα, φλεγμονή του φάρυγγα, βήχας, συμπτώματα όπως εκείνα της γρίπης

φλεγμονές ή έλκη που προκαλούν κοιλιακούς πόνους ή διάρροια, αιμορραγίες στο

στομάχι, φλεγμονές ή έλκη στο στόμα, συλλογή υγρού στην κοιλία, έμετος,

κοιλιακοί πόνοι, δυσπεψία, δυσκοιλιότητα, εντερικά αέρια, φούσκωμα, χαλαρά κόπρανα,

στομαχικά προβλήματα

διαταραχές των ηπατικών ενζύμων και της ηπατικής λειτουργίας, κιτρίνισμα του

δέρματος λόγω ηπατικών προβλημάτων, βλάβη στους ιστούς του ήπατος και

φλεγμονή του ήπατος

κνησμός, εξάνθημα, απώλεια μαλλιών, ακμή, αυξημένη εφίδρωση

πόνος στις αρθρώσεις, στα άκρα ή στην πλάτη, μυϊκοί σπασμοί

ανεπαρκής λειτουργία των νεφρών, μειωμένη παραγωγή ούρων, μειωμένη ή

επώδυνη ούρηση

γενική αδυναμία, πυρετός, συλλογή υγρού στον οργανισμό σας, πόνος και

δυσφορία, αυξημένα επίπεδα του ενζύμου αλκαλική φωσφατάση στο αίμα σας, αύξηση

του βάρους, διαταραχές της αίσθησης της θερμοκρασίας

Όχι συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (ενδέχεται να επηρεάσουν έως 1 στους 100 ασθενείς):

αλλαγές στην πήξη του αίματος, μείωση όλων των αιμοσφαιρίων

αφυδάτωση, μειωμένα επίπεδα πρωτεΐνών ή σακχάρου στο αίμα, αυξημένα επίπεδα

φωσφορικώναλάτων στο αίμα

κώμα, αιμορραγία στον εγκέφαλο, εγκεφαλικό επεισόδιο, παράλυση, εγκεφαλικές διαταραχές,

διαταραχές του λόγου και της γλώσσας, προβλήματα μνήμης

θολερότητα του φακού του οφθαλμού

μειωμένη ακοή

ακανόνιστος καρδιακός ρυθμός, παύση του καρδιακού παλμού, μειωμένη απόδοση της

καρδιάς, διαταραχή του μυοκαρδίου, υπερτροφία μυοκαρδίου, εντονότερος καρδιακός κτύπος,

μη φυσιολογικό ΗΚΓ, μη φυσιολογικός καρδιακός ρυθμός και σφυγμός

θρόμβος αίματος σε φλέβα ενός άκρου, καταπληξία

δυσκολίες στην αναπνοή, διαταραχές της αναπνευστικής οδού, άσθμα

απόφραξη του εντέρου, αυξημένα επίπεδα του ενζύμου αμυλάση στο αίμα,

παλινδρόμηση του περιεχομένου του στομάχου στον οισοφάγο, καθυστέρηση στην

κένωση του στομάχου

δερματίτιδα, αίσθημα καύσου στο φως του ήλιου

διαταραχές των αρθρώσεων

ανικανότητα ούρησης, επώδυνη εμμηνορρυσία και μη φυσιολογική

αιμορραγία κατά την έμμηνο ρύση

ανεπάρκεια ορισμένων οργάνων, ασθένεια που μοιάζει με γρίπη, αυξημένη ευαισθησία στη

ζέστη και στο κρύο, αίσθημα πίεσης στο θώρακα σας, φοβία ή διαταραχή του

συναισθήματος, αυξημένα επίπεδα της γαλακτικής αφυδρογονάσης στο

αίμα, απώλεια βάρους

Σπάνιες ανεπιθύμητες ενέργειες (ενδέχεται να επηρεάσουν έως 1 στους 1.000 ασθενείς):

μικρές αιμορραγίες στο δέρμα λόγω θρόμβων αίματος

αυξημένη μυϊκή δυσκαμψία

τύφλωση

κώφωση

συλλογή υγρού γύρω από την καρδιά

οξεία δύσπνοια

δημιουργία κύστης στο πάγκρεας

προβλήματα με τη ροή του αίματος στο ήπαρ

αυξημένη τριχοφυΐα

δίψα, πτώση, σφίξιμο στο θώρακα, μειωμένη κινητικότητα, έλκος

Πολύ σπάνιες ανεπιθύμητες ενέργειες (ενδέχεται να επηρεάσουν έως 1 στους 10.000 ασθενείς):

μυϊκή αδυναμία

μη φυσιολογική καρδιακή τομογραφία

ηπατική ανεπάρκεια, στένωση του χοληφόρου πόρου

πόνος κατά την ούρηση με αίμα στα ούρα

Αύξηση λιπώδους ιστού

Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών

Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Αυτό ισχύει για κάθε ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης .

Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας, μέσω του εθνικού συστήματος

αναφοράς: Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, Μεσογείων 284, GR-15562 Χολαργός, Αθήνα. Τηλ: +30

213 2040380/337, Φαξ: +30 210 6549585, Ιστότοπος: http://www.eof.gr

Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή περισσοτέρων

πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου.

5.

Πώς να φυλάσσεται το Prograf

Να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το βλέπουν και δεν το φθάνουν τα παιδιά.

Να μη χρησιμοποιείτε το Prograf μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στο κουτί μετά τη

{ΛΗΞΗ}. Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που αναφέρεται εκεί.

Φυλάσσετε τη φύσιγγα στην αρχική συσκευασία για να προστατεύεται από το φως.

Μη φυλάσσετε σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 25

6.

Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες

Τι περιέχει το Prograf

-Η δραστική ουσία είναι tacrolimus. 1 ml πυκνού διαλύματος για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση

περιέχει 5 mg της tacrolimus.

-Τα άλλα συστατικά είναι πολυοξυαιθυλένο κικέλαιο υδρογονωμένο και αλκοόλη αφυδατωμένη.

Εμφάνιση του Prograf και περιεχόμενο της συσκευασίας

Συμπυκνωμένο διάλυμα για έγχυση σε γυάλινες διαφανείς φύσιγγες. Κάθε φύσιγγα περιέχει 1ml

πυκνού διαλύματος για παρασκευή διάλυματος προς έγχυση, το οποίο θα πρέπει να διαλύεται πριν από

τη χρήση.

Κάθε κουτί περιέχει 10 φύσιγγες (BT x 10 Amps)

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας και Παραγωγός

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας:

Astellas Pharmaceuticals AEBE

Θουκυδίδου 1

14565 Άγ. Στέφανος

Αθήνα - Ελλάδα

Τηλ. 210 8189900

Παραγωγός:

Astellas Ireland Co. Ltd.

Killorglin,

Country Kerry

Ιρλανδία

Το φαρμακευτικό προϊόν αυτό είναι εγκεκριμένο στα Κράτη Μέλη των Ευρωπαϊκών Χωρών

Οικονομικής Συνεργασίας με την ακόλουθη ονομασία:

Prograf

Αυστρία, Κύπρος, Τσεχική Δημοκρατία, Δανία, Γερμανία, Ελλάδα, Ισπανία, Φινλανδία, Γαλλία,

Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Μάλτα, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία,

Ηνωμένο Βασίλειο.

Prograft

Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες.

Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης εγκρίθηκε για τελευταία φορά στις Ιούνιος 2015

Οι ακόλουθες πληροφορίες απευθύνονται σε γιατρούς και προσωπικό του τομέα της υγείας, μόνο.

Το Prograf 5 mg/ml πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση, δεν θα πρέπει να εγχύεται

προτού διαλυθεί.

Το Prograf 5 mg/ml πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση θα πρέπει να διαλύεται σε

5 % w/v διάλυμα γλυκόζης ή διάλυμα φυσιολογικού ορού σε γυάλινα μπουκάλια πολυαιθυλένιου ή

προλυπροπυλένιου και όχι σε περιέκτες από PVC . Μόνο διαφανή και άχρωμα διαλύματα θα πρέπει να

χρησιμοποιούνται.

Το πυκνό διάλυμα ενός διαλύματος θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 0,004 – 0,100 mg/ml. Ο

συνολικός όγκος της έγχυσης σε 24ωρη περίοδο θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 20 – 500 ml.

Το διάλυμα δεν θα πρέπει να χορηγείται σε μορφή bolus.

Το διάλυμα της έγχυσης θα πρέπει να χρησιμοποιείται μέσα σε 24 ώρες.

Μη χρησιμοποιημένο πυκνό διάλυμα για έγχυση σε ανοιγμένη φύσιγγα ή μη χρησιμοποιημένο διάλυμα

θα πρέπει να αναλώνεται άμεσα για την αποφυγή μόλυνσης.

1-11-2018

Protopic (Leo Pharma A/S)

Protopic (Leo Pharma A/S)

Protopic (Active substance: Tacrolimus) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)7343 of Thu, 01 Nov 2018

Europe -DG Health and Food Safety