PRICITAL

Κύριές Πληροφορίες

 • Εμπορική ονομασία:
 • PRICITAL 10MG/TAB F.C.TAB
 • Φαρμακολογική κατηγορία (ATC):
 • N06AB04
 • Δοσολογία:
 • 10MG/TAB
 • Φαρμακοτεχνική μορφή:
 • ΕΠΙΚΑΛΥΜΕΝΟ ΜΕ ΛΕΠΤΟ ΥΜΕΝΙΟ ΔΙΣΚΙΟ
 • Χρήση για:
 • Οι άνθρωποι
 • Τύπος φάρμακου:
 • αλλοπαθητική των ναρκωτικών

Έγγραφα

Εντοπισμός

 • Διατίθεται σε:
 • PRICITAL 10MG/TAB F.C.TAB
  Ελλάδα
 • Γλώσσα:
 • Ελληνικά

Θεραπευτικές πληροφορίες

 • Θεραπευτική περιοχή:
 • ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

Άλλες πληροφορίες

Κατάσταση

 • Πηγή:
 • Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
 • τελευταία ενημέρωση:
 • 09-08-2016

φύλλο οδηγιών χρήσης

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ

Pricital 

Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο

10mg, 20mg, 40mg   

Citalopram hydrobromide

Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να 

χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο.

Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά.   

Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.  

Η συνταγή γι’ αυτό το φάρμακο χορηγήθηκε για σας. Δεν πρέπει να δώσετε το  

φάρμακο σε άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόμα και όταν τα  

συμπτώματά τους είναι ίδια με τα δικά σας. 

Το παρόν φύλλο οδηγιών περιέχει:

Τι είναι το PRICITAL και ποια η χρήση του

Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν πάρετε το PRICITAL

Πώς να πάρετε το PRICITAL

Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες

Πώς να φυλάσσετε το PRICITAL

Το   όνομα   του   φαρμάκου   αυτού   είναι  PRICITAL  επικαλυμμένο   με   λεπτό   υμένιο 

δισκίο   10mg  ή   20mg  ή   40mg,   το   οποίο   μπορεί   να   ονομάζεται  PRICITAL  ή 

Σιταλοπράμη στο παρόν φύλλο οδηγιών.   

Είναι διαθέσιμες τρεις περιεκτικότητες επικαλυμμένων με λεπτό υμένιο δισκίων: 10 

mg, 20 mg και 40 mg.

Η δραστική ουσία είναι η υδροβρωμική σιταλοπράμη.  

Τα έκδοχα που περιέχονται στα δισκία είναι λακτόζη, μικροκρυσταλλική κυτταρίνη,  

άμυλο αραβοσίτου, κοποβιδόνη, διασταυρούμενη νατριούχος καρμελόζη και στεατικό  

μαγνήσιο. Τα συστατικά της επικάλυψης Opadry White 20H 58983 είναι υπρομελλόζη, 

διοξείδιο τιτανίου (Ε171), προπυλενογλυκόλη, υδροξυπροπυλοκυτταρίνη και τάλκης.

Υπεύθυνος Κυκλοφορίας :   Lavipharm  Hellas  A.E., Αγίας Μαρίνας, 190 02 Παιανία, 

Αττική. Τηλ.: 210 6691000, Fax: 210 6642310.

Παρασκευαστής :   Ranbaxy  Ireland  Ltd.,  Spafield,  Cork  Road,  Cashel,  Co-Tipperary, 

Ιρλανδία.

1.  ΤΙ ΕΊΝΑΙ ΤΟ PRICITAL ΚΑΙ ΠΟΙΑ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ

Το  PRICITAL  ανήκει   σε   μια   κατηγορία   φαρμάκων   που   ονομάζονται 

Εκλεκτικοί   Αναστολείς   Επαναπρόσληψης   Σεροτονίνης   (SSRIs),   τα   οποία 

χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία της κατάθλιψης.  

Τα PRICITAL 10 mg είναι λευκά έως υπόλευκα, στρογγυλά, επικαλυμμένα 

με λεπτό υμένιο δισκία, που φέρουν την εγχάραξη «10» στη μία πλευρά και 

είναι   λεία   στην   άλλη.   Κάθε   δισκίο   των   10mg  περιέχει   υδροβρωμική 

σιταλοπράμη, που αντιστοιχεί σε 10mg σιταλοπράμης.  

Τα PRICITAL 20 mg είναι λευκά έως υπόλευκα, στρογγυλά, επικαλυμμένα 

με λεπτό υμένιο δισκία, που φέρουν την εγχάραξη «20» στη μία πλευρά και 

μια   χαραγή   στην   άλλη.   Κάθε   δισκίο   των   20mg  περιέχει   υδροβρωμική 

σιταλοπράμη, που αντιστοιχεί σε 20mg σιταλοπράμης.  

Τα PRICITAL 40 mg είναι λευκά έως υπόλευκα, στρογγυλά, επικαλυμμένα 

με λεπτό υμένιο δισκία, που φέρουν την εγχάραξη «40» στη μία πλευρά και 

μια   χαραγή   στην   άλλη.   Κάθε   δισκίο   των   40mg  περιέχει   υδροβρωμική 

σιταλοπράμη, που αντιστοιχεί σε 40mg σιταλοπράμης.  

Τα δισκία PRICITAL είναι τοποθετημένα σε κυψέλες, σε συσκευασία των 1, 

14, 20, 28, 30, 50, 56, 98, 100 ή 250 δισκίων. Μπορεί να μην  κυκλοφορούν 

όλες οι συσκευασίες.  

Το   PRICITAL   χρησιμοποιείται   για   τη   θεραπεία   των   συμπτωμάτων   της 

κατάθλιψης.   Χρησιμοποιείται   επίσης   για   τη   θεραπεία   ασθενών   που 

βρίσκονται   σε   μια   κατάσταση   γνωστή   ως   διαταραχή   πανικού 

(επαναλαμβανόμενα   επεισόδια   έντονου   άγχους   με   συμπτώματα,   τα   οποία 

περιλαμβάνουν   δυσκολία   αναπνοής,   εφίδρωση,   ζάλη,   θωρακικό   άλγος, 

ταχυκαρδία,   ναυτία,   θολή   όραση,   τρόμο,   αίσθηση   απώλειας   του   νοητικού 

ελέγχου και αίσθηση επικείμενου θανάτου).

2. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΙΝ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ PRICITAL

Μην πάρετε το PRICITAL εάν συμβαίνει κάτι από τα παρακάτω:  

Είχατε παρουσιάσει αλλεργική αντίδραση στη σιταλοπράμη ή σε κάποιο από τα 

συστατικά που περιέχονται στα δισκία, τα οποία αναφέρονται παραπάνω (η 

αλλεργική αντίδραση ενδεχομένως να περιλαμβάνει ερύθημα, κνησμό, οίδημα 

του προσώπου, των χειλιών ή των χεριών/ποδιών ή δυσκολίες στην αναπνοή). 

Λαμβάνετε   ή   έχετε   προσφάτως   λάβει   φάρμακα   γνωστά   ως   αναστολείς   της 

μονοαμινοοξειδάσης   (ΜΑΟΙs)   (χορηγούνται   για   την   αντιμετώπιση   της 

κατάθλιψης).   Κάποιοι  MAOIs  είναι   φαινελζίνη,   τρανυλκυπρομίνη, 

μοκλοβεμίδη   και   καρβονιαζίδη   (δεν   πρέπει   να   πάρετε   το   PRICITAL 

συγχρόνως ή εντός δύο εβδομάδων μετά τη διακοπή των μη αναστρέψιμων 

αναστολέων   της   ΜΑΟ   όπως   φαινελζίνη,   τρανυλκυπρομίνη,   και 

ισοκαρβονιαζίδη.  Θα  πρέπει   να  περιμένετε  τουλάχιστον  μία   μέρα  μετά  τη 

διακοπή   της   αγωγής   με   αναστρέψιμους   αναστολείς   της   ΜΑΟ   όπως   η 

μοκλοβεμίδη,  πριν  αρχίσετε  τη  θεραπεία  με  το  PRICITAL.  Επίσης, δε  θα 

πρέπει να λάβετε αναστολείς της ΜΑΟ για τουλάχιστον μία εβδομάδα μετά τη 

διακοπή της θεραπείας με PRICITAL).

Προσέξτε ιδιαίτερα με το PRICITAL εάν:

Έχετε ή είχατε ποτέ παρουσιάσει επιληψία (επιληπτικές διαταραχές)  

Πάσχετε από διαβήτη (η δόση της ινσουλίνης και/ή των από του στόματος 

αντιδιαβητικών φαρμάκων σας θα πρέπει να προσαρμοσθεί)  

Λαμβάνετε αγωγή με ηλεκτροσπασμοθεραπεία  

Έχετε μανία  

Έχετε   ιστορικό   αιμορραγικών   διαταραχών,   π.χ.   μελανιές,   στομαχική 

αιμορραγία, επαναλαμβανόμενες ρινικές αιμορραγίες ή μεγάλη ποσότητα 

εμμήνων.  

Έχετε πρόβλημα με τους νεφρούς και/ή το ήπαρ σας. Ο γιατρός σας μπορεί να 

μειώσει τη δόση του PRICITAL εάν οι νεφροί σας και/ή το ήπαρ σας δεν 

λειτουργούν φυσιολογικά.  

Λαμβάνετε   ή   έχετε   προσφάτως   λάβει   τρυπτοφάνη   (ένα   συμπλήρωμα 

διατροφής   που   χρησιμοποιείται   για   την   αντιμετώπιση   των   ψυχικών 

διαταραχών)  

Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε το γιατρό σας, ακόμα και αν κάτι από τα 

παραπάνω σας είχε συμβεί στο παρελθόν.

Εφόσον παίρνετε αυτό το φάρμακο, θα πρέπει να αποφεύγετε την 

κατανάλωση αλκοολούχων ποτών, πριν το συζητήσετε με το γιατρό σας.  

Η χορήγηση των δισκίων PRICITAL στα παιδιά δε συνιστάται.

Τα δισκία PRICITAL μπορούν να ληφθούν οποιαδήποτε ώρα της ημέρας με ή 

χωρίς τροφή.  

Κύηση

Ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας πριν πάρετε αυτό 

το φάρμακο.  

Σιγουρευθείτε ότι η μαία και/ή ο γιατρός σας γνωρίζουν ότι παίρνετε το 

PRICITAL. Όταν λαμβάνονται κατά τη διάρκεια της κύησης, ιδιαίτερα κατά 

τους 3 τελευταίους μήνες, φάρμακα όπως το PRICITAL ενδέχεται να 

αυξήσουν τον κίνδυνο εμφάνισης μιας σοβαρής κατάστασης στα μωρά, η 

οποία ονομάζεται επίμονη πνευμονική υπέρταση των νεογνών (PPHN), κατά 

την οποία το μωρό αναπνέει πιο γρήγορα και έχει κυανή όψη. Τα συμπτώματα 

αυτά συνήθως εμφανίζονται κατά τη διάρκεια του πρώτου 24ώρου μετά τη 

γέννηση του μωρού. Σε περίπτωση που κάτι τέτοιο συμβεί στο μωρό σας, θα 

πρέπει να επικοινωνήσετε με τη μαία και/ή το γιατρό σας άμεσα.

Θηλασμός

Ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας πριν πάρετε 

οποιοδήποτε φάρμακο.  

Οδήγηση και χειρισμός μηχανημάτων

Σε   ορισμένους   ανθρώπους,   η   σιταλοπράμη   ενδέχεται   να   προκαλέσει 

εξασθένιση   της   γενικής   προσοχής   και   συγκέντρωσης.   Σιγουρευθείτε   ότι 

γνωρίζετε   την   αντίδραση   του   οργανισμού   σας   στη   σιταλοπράμη   πριν 

οδηγήσετε, χειριστείτε μηχανήματα ή προβείτε σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια 

που θα μπορούσε να σας θέσει σε κίνδυνο εάν δεν είστε σε ετοιμότητα.

Σημαντικές   πληροφορίες   σχετικά   με   ορισμένα   συστατικά   των   δισκίων 

PRICITAL  

Τα δισκία αυτά περιέχουν λακτόζη. Εάν έχετε ενημερωθεί από το γιατρό σας 

ότι έχετε δυσανεξία σε κάποια σάκχαρα, επικοινωνήστε μαζί του πριν πάρετε 

αυτό το φαρμακευτικό προϊόν. 

Λήψη άλλων φαρμάκων

Παρακαλείσθε   να   ενημερώσετε   το   γιατρό   ή   το   φαρμακοποιό   σας   εάν 

λαμβάνετε ή έχετε προσφάτως πάρει οποιοδήποτε φάρμακο, ακόμα και αυτά 

που χορηγούνται χωρίς ιατρική συνταγή.   

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται εάν:

Παίρνετε λίθιο (που χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση ορισμένων 

ψυχικών νόσων) 

Παίρνετε   σεροτονινεργικά   φάρμακα   όπως   η   τραμαδόλη   (αναλγητικό),   η 

σουματριπτάνη   (φάρμακο   για   την   αντιμετώπιση   βαριάς   κεφαλαλγίας   ή 

ημικρανίας)  

Λαμβάνετε το φυτικό παρασκεύασμα, γνωστό ως St John's Wort (Hypericum 

perforatum)

Λαμβάνετε   άλλα   φάρμακα,   που   είναι   γνωστό   ότι   επηρεάζουν   την 

αιμοπεταλιακή λειτουργία, όπως η ασπιρίνη ή άλλα αναλγητικά, γνωστά 

ως   Μη-Στεροειδή   Αντιφλεγμονώδη   Φάρμακα   (ΜΣΑΦ)   ή   άτυπα 

αντιψυχωσικά (π.χ. κλοζαπίνη, ρισπεριδόνη, ολανζαπίνη, κετιαπίνη) και 

φαινοθειαζίνες   (π.χ.   χλωρπρομαζίνη,   τριφλουπεραζίνη)   (που 

χρησιμοποιούνται   για   την   αντιμετώπιση   ψυχικών   νόσων),   ή   τα 

περισσότερα   τρικυκλικά   αντικαταθλιπτικά   (π.χ.   ιμιπραμίνη, 

αμιτριπτυλίνη, κλομιπραμίνη, δεσιπραμίνη) ή φάρμακα που χορηγούνται 

μετά   από   έμφραγμα   ή   καρδιακή   προσβολή   (π.χ.   διπυριδαμόλη   ή 

τικλοπιδίνη).

Λαμβάνετε υψηλές δόσεις Σιμετιδίνης (ένα φάρμακο που χρησιμοποιείται για 

την αντιμετώπιση της όξινης γαστρικής παλινδρόμησης/δυσπεψίας)  

3. ΠΏΣ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ PRICITAL 

Πάρτε το φάρμακο σύμφωνα με τις οδηγίες που σας έδωσε ο γιατρός σας. 

Μην πάρετε μεγαλύτερη δόση από αυτή που σας συνέστησε ο γιατρός σας. 

Ελέγξτε   την   ετικέτα   προσεκτικά   για   την   ποσότητα   και   τη   συχνότητα   των 

δόσεων. Εάν δεν είστε σίγουρος, ο φαρμακοποιός ή ο γιατρός σας μπορεί να 

σας βοηθήσουν.

Για   τη   θεραπεία   της   κατάθλιψης,   η   συνήθης   δόση   έναρξης   είναι   20  mg 

σιταλοπράμης μία φορά την ημέρα. Ενδεχομένως ο γιατρός σας να πρέπει 

να αυξήσει τη δόση, ανάλογα με την ανταπόκρισή σας στη θεραπεία. Η 

μέγιστη ημερήσια δόση δε θα πρέπει να υπερβαίνει τα 60 mg. Για την 

αποφυγή επανεμφάνισης  της νόσου είναι  απαραίτητο να ακολουθήσετε 

μια θεραπευτική αγωγή για τουλάχιστον 6 μήνες.

Για τη θεραπεία της διαταραχής πανικού, η συνήθης δόση έναρξης είναι 10 

mg σιταλοπράμης, μία φορά την ημέρα. Ενδεχομένως ο γιατρός σας να 

πρέπει να αυξήσει τη δόση αργότερα, ανάλογα με την ανταπόκρισή σας 

στη θεραπεία. Η μέγιστη ημερήσια δόση δε θα πρέπει να υπερβαίνει τα 60 

mg.   Η   μέγιστη   ανταπόκριση   αναμένεται   συνήθως   μετά   από   3   μήνες 

συνεχούς   θεραπείας.   Η   αγωγή   θα   πρέπει   να   συνεχιστεί   για   αρκετούς 

μήνες.

Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη λειτουργία των νεφρών ή του ήπατός 

σας,   ο   γιατρός   σας   μπορεί   να   σας   χορηγήσει   χαμηλότερη   δόση.   Στην 

περίπτωση ηλικιωμένων ασθενών, η μέγιστη ημερήσια δόση σιταλοπράμης δε 

θα πρέπει να υπερβαίνει τα 40 mg. 

Καταπιείτε   το(α)   δισκίο(α)   ολόκληρο(α)   με   ένα   ποτήρι   νερό.   Τα   δισκία 

μπορούν να ληφθούν μαζί ή μετά το φαγητό. Τα δισκία PRICITAL θα πρέπει 

να λαμβάνονται ως εφάπαξ ημερήσια δόση.   

Για να μην ξεχνάτε το φάρμακό σας, προσπαθήστε να το παίρνετε την ίδια 

ώρα κάθε μέρα.   

Να λαμβάνετε τα δισκία σύμφωνα με τις οδηγίες και για όσο καιρό σας έχει 

συμβουλεύσει ο γιατρός σας. Μη σταματήσετε τη θεραπεία, ακόμα και αν 

αισθανθείτε καλύτερα, διότι τα συμπτώματα μπορεί να επανέλθουν.   

Όπως   συμβαίνει   και   με   οποιοδήποτε   άλλο   φάρμακο   της   ίδιας   κατηγορίας 

(SSRI)   μπορεί   να   χρειαστούν   περισσότερες   από   2   εβδομάδες   για   να 

παρατηρήσετε οποιοδήποτε αποτέλεσμα ή βελτίωση στη διάθεση ή το άγχος 

σας.

Εάν θεωρείτε ότι η επίδραση  των δισκίων PRICITAL είναι πολύ έντονη ή πολύ 

ασθενής, συζητήστε το με το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.  

Εάν ξεχάσετε να πάρετε τα δισκία PRICITAL την κατάλληλη ώρα, να τα 

πάρετε αμέσως μόλις το θυμηθείτε. Εάν, ωστόσο, πλησιάζει η ώρα για την 

επόμενη δόση, παραλείψτε τη δόση που ξεχάσατε  και συνεχίστε κανονικά το 

δοσολογικό σας σχήμα. Μη διπλασιάζετε τις δόσεις για να αναπληρώσετε τις 

δόσεις που ξεχάσατε να πάρετε.  

Εάν   πήρατε   περισσότερα   δισκία  PRICITAL  από   αυτά   που   έπρεπε, 

συμβουλευθείτε   το   γιατρό   σας   ή   μεταβείτε   άμεσα   στο   τμήμα   επειγόντων 

περιστατικών του πλησιέστερου νοσοκομείου. Έχετε αυτό το φύλλο οδηγιών 

ή ορισμένα δισκία μαζί σας, έτσι ώστε ο γιατρός σας να ξέρει τι πήρατε.    

Όταν η θεραπεία με δισκία PRICITAL σταματήσει απότομα ενδέχεται να 

εμφανισθούν συμπτώματα όπως ζάλη, μούδιασμα και φαγούρα, κεφαλαλγία, 

άγχος, ναυτία και έμετος. Τα συμπτώματα αυτά είναι γενικά άνευ σημασίας 

και εξαφανίζονται μετά από μερικές ημέρες. Εάν παρουσιάσετε οποιοδήποτε 

σύμπτωμα κατά τη διακοπή της θεραπείας, επικοινωνήστε με το γιατρό σας. Η 

θεραπεία   με   δισκία  PRICITAL  θα   πρέπει   να   διακόπτεται   σταδιακά   σε 

διάστημα 1-2 εβδομάδων, γεγονός που θα πρέπει πάντα να συζητήσετε με το 

γιατρό σας.   

4. ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Όπως   όλα   τα   φάρμακα,   έτσι   και   τα   δισκία   PRICITAL   μπορεί   να 

παρουσιάσουν   ανεπιθύμητες   ενέργειες.   Οι   ανεπιθύμητες   ενέργειες   που 

παρατηρούνται   με   το   PRICITAL   είναι   γενικά   ήπιες   και   παροδικές.   Είναι 

συνήθως εντονότερες κατά τις δύο πρώτες εβδομάδες της θεραπείας.

Εάν παρατηρήσετε κάτι από τα παρακάτω, σταματήστε τα δισκία PRICITAL 

και ενημερώστε αμέσως το γιατρό σας ή μεταβείτε στο τμήμα επειγόντων 

περιστατικών   του   πλησιέστερου   νοσοκομείου.   Οι   ακόλουθες   είναι   πολύ 

σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες. Εάν σας συμβούν, μπορεί ενδεχομένως να 

αναπτύξατε   αλλεργική   αντίδραση   ή   άλλου   τύπου   αντίδραση   στη 

Σιταλοπράμη. Μπορεί να χρειαστείτε επείγουσα ιατρική παρακολούθηση ή 

νοσηλεία:

Εξανθήματα,  πομφοί, φαγούρα, αίσθημα σφιξίματος  στο στέρνο, δυσκολία 

αναπνοής   ή   οίδημα   του   προσώπου,   των   χειλιών,   των   χεριών/ποδιών, 

αδυναμία.

Ορισμένες   αξιοσημείωτες   μεταβολές   της   συμπεριφοράς   περιλαμβάνουν 

σύγχυση, ανησυχία ή υπερδιέγερση, μη φυσιολογικές κινήσεις του σώματος, 

αιφνίδιες   κινήσεις,   συνδυασμός   μη   ανταποκρινόμενης   ακαμψίας   σώματος 

(ανικανότητα κίνησης ή ομιλίας), υψηλός πυρετός και υπερβολική εφίδρωση.

Εάν έχετε κατάθλιψη και/ή αγχώδεις διαταραχές, μπορεί ορισμένες φορές να 

σκεφθείτε να βλάψετε τον εαυτό σας ή να αυτοκτονήσετε. Τα συμπτώματα 

αυτά μπορεί να γίνουν εντονότερα κατά τα αρχικά στάδια της αγωγής με 

αντικαταθλιπτικά φάρμακα, επειδή αυτή η ομάδα φαρμάκων χρειάζεται χρόνο 

για να εμφανίσει θεραπευτική δράση, συνήθως δύο εβδομάδες ή και 

περισσότερο.

Είναι πιο πιθανό να έχετε τέτοιες σκέψεις εάν:

Είχατε στο παρελθόν σκεφτεί να αυτοκτονήσετε ή να βλάψετε τον εαυτό σας. 

Είστε νεαρός ενήλικας. Πληροφορίες από κλινικές δοκιμές υποδεικνύουν 

αυξημένο κίνδυνο αυτοκτονικής συμπεριφοράς σε ενήλικες με 

ψυχιατρικές διαταραχές, ηλικίας κάτω των 25 ετών, οι οποίοι λαμβάνουν 

αγωγή με αντικαταθλιπτικά φάρμακα.  

Εάν οποιαδήποτε στιγμή σκεφθείτε να βλάψετε τον εαυτό σας ή να 

αυτοκτονήσετε, επικοινωνήστε με το γιατρό σας ή μεταβείτε στο 

νοσοκομείο άμεσα.

Θα σας βοηθούσε ίσως να συζητήσετε με ένα συγγενικό ή στενό φιλικό 

σας πρόσωπο το γεγονός ότι πάσχετε από κατάθλιψη ή έχετε μια αγχώδη 

διαταραχή και να τους ζητήσετε να διαβάσουν αυτό το φύλλο οδηγιών 

χρήσης. Μπορείτε ακόμη να ζητήσετε τη γνώμη τους για το εάν η κατάθλιψη 

ή η αγχώδης διαταραχή σας επιδεινώνεται ή εάν παρατήρησαν κάποιες 

ανησυχητικές μεταβολές στη συμπεριφορά σας.  

Ασθενείς  που  είναι  επιρρεπείς  σε  κρίσεις   πανικού  μπορεί  να  βιώσουν  μια 

παροδική περίοδο εντονότατου άγχους μετά την έναρξη της θεραπείας. Το 

φαινόμενο αυτό γενικά εξαλείφεται μετά από 1-2 εβδομάδες.

Θα πρέπει επίσης να ενημερώσετε άμεσα το γιατρό σας και να σταματήσετε 

να παίρνετε τα δισκία PRICITAL εάν εμφανίσετε:

Κρίσεις   οξέος   και   έντονου   άγχους,   με   συμπτώματα   που   περιλαμβάνουν 

δυσκολία στην αναπνοή, εφίδρωση, ζάλη, πόνο στο στήθος, ταχυκαρδία, 

ναυτία, θολή όραση, τρόμο, αίσθηση απώλειας του ψυχικού ελέγχου και 

αίσθηση επικείμενου θανάτου.  

Ψυχικές μεταβολές – διαταραχές του ύπνου (υπερβολική υπνηλία, αϋπνία ή 

μη φυσιολογικά όνειρα), μειωμένη συγκέντρωση, άγχος και νευρικότητα, 

αμνησία (περίοδοι απώλειας μνήμης), απάθεια, κόπωση, υπερδιέγερση.    

Μεταβολές οφειλόμενες στο νευρικό σύστημα – κεφαλαλγίες, τρόμο, ζάλη, 

ημικρανία, φαγούρα ή μούδιασμα   

Αίσθημα παλμών (έντονος καρδιακός παλμός), ταχυκαρδία, αίσθημα 

λιποθυμίας ή ζάλης κατά την έγερση, μεταβολές της αρτηριακής πίεσης 

(ενδεχόμενη αύξηση ή πτώση).

Σκέψεις αυτοκτονίας ή επιθυμία να βλάψετε τον εαυτό σας (ενημερώστε το 

γιατρό σας αμέσως μόλις συμβεί κάτι τέτοιο)  

Επιπτώσεις στο στομάχι – ναυτία, ξηροστομία, δυσκοιλιότητα, διάρροια, 

δυσπεψία, έμετο, πόνους στο στομάχι, αυξημένη ποσότητα αερίων και 

σιέλων. Επίσης, αύξηση ή μείωση της όρεξης με επακόλουθη αύξηση ή 

μείωση του σωματικού βάρους.  

Μειωμένη σεξουαλική επίδοση, συμπεριλαμβανομένης και της ανικανότητας 

εκσπερμάτισης στους άνδρες, μειωμένη ή αυξημένη γενετήσια ορμή, 

ανικανότητα, απουσία οργασμού στις γυναίκες. Σε ορισμένες γυναίκες 

ασθενείς, έχει επίσης αναφερθεί επώδυνη εμμηνορρυσία. Αύξηση στην 

ποσότητα των ούρων ή δυσκολία στη διούρηση.    

Δερματικές μεταβολές – εξανθήματα, φαγούρα, αυξημένη εφίδρωση  

Διαταραχές της όρασης, βουητό στα αυτιά, διαταραχές της γεύσης, 

χασμουρητό, φλεγμονή των ρινικών οδών και των ιγμόρειων.  

Αυξημένος κίνδυνος εμφάνισης οστικών καταγμάτων παρατηρήθηκε σε 

ασθενείς που λαμβάνουν τέτοιου είδους φάρμακα.  

Άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες, που μπορεί να εμφανισθούν και συνήθως δεν 

απαιτούν ιατρική φροντίδα, εκτός εάν είναι επίμονες ή ενοχλητικές, είναι:

Υπερβολική ευφορία, ενδεχόμενη επιδείνωση της μανίας. Ψευδαισθήσεις. 

Αύξηση των κρίσεων πανικού (παρόλο που σε ορισμένες περιπτώσεις 

μπορεί να οφείλεται στην κατάσταση για την οποία χορηγείται το 

συγκεκριμένο φάρμακο). Έντονη ψύχωση.  

Ανησυχία, παροξυσμοί

Βήχας

Μείωση του καρδιακού ρυθμού, ακανόνιστος καρδιακός ρυθμός. 

Μη φυσιολογική ρήση της θηλής στις γυναίκες  

Αυξημένη ευαισθησία του δέρματος στο ηλιακό φως  

Οίδημα του προσώπου/δέρματος  

Αδυναμία ή πόνος των μυών και των συνδέσμων  

Γενικευμένη κόπωση, αδυναμία  

Αιμορραγικές διαταραχές – μελάνιασμα του δέρματος, αίμα στα κόπρανα ή 

σκουρόχρωμα κόπρανα, αιμορραγία από τον κόλπο.  

Μπορεί   να   εμφανιστούν   αλλοιώσεις   στα   αποτελέσματα   ορισμένων 

εργαστηριακών ελέγχων:  

Μη φυσιολογικοί έλεγχοι ηπατικής λειτουργίας  

Αυξημένα επίπεδα προλακτίνης  

Χαμηλότερες συγκεντρώσεις νατρίου στο αίμα  

Σε   ορισμένους   ασθενείς,   ενδέχεται   να   εμφανιστούν   και   κάποιες   άλλες 

ανεπιθύμητες ενέργειες που δεν αναφέρονται παραπάνω. Εάν παρατηρήσετε 

κάτι διαφορετικό, επικοινωνήστε με το γιατρό σας.  

5. ΠΏΣ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΕ ΤΟ PRICITAL 

Φυλάσσεται σε μέρος που δε βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.  

Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν δεν απαιτεί ιδιαίτερες συνθήκες φύλαξης.  

Μην το χρησιμοποιείτε μετά το πέρας της ημερομηνίας λήξης, που 

αναφέρεται στη συσκευασία.  

Αυτό το φύλλο οδηγιών εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 2011.  

3-1-2012

Danish Pharmacovigilance Update, 15 December 2011

Danish Pharmacovigilance Update, 15 December 2011

Among the topics covered in this issue of Danish Pharmacovigilance Update are: Atomoxetine (Strattera®) and the risk of increased blood pressure and heart rate, increased suspicion of risk of congenital malformations with the antiepileptic topiramate (Topimax® and others), and new recommendations for the antidepressant escitalopram.

Danish Medicines Agency

1-12-2011

Danish Pharmacovigilance Update, 17 November 2011

Danish Pharmacovigilance Update, 17 November 2011

In this issue of Danish Pharmacovigilance Update, you can read about domperidone (Motilium® etc.) and potential risk of cardiac disorders, about the European Medicines Agency's recommendation on a lower dose of the antidepressant citalopram as well as about more interesting aspects of pharmacovigilance.

Danish Medicines Agency

7-10-2011

Changed reimbursement for medicines for depression and anxiety as of 5 March 2012

Changed reimbursement for medicines for depression and anxiety as of 5 March 2012

With effect from 5 March 2012, the reimbursement is changed for certain medicinal products for treatment of depression and anxiety (antidepressants and anxiolytics). Based on the Reimbursement Committee's recommendation, the Danish Medicines Agency has decided that in future the general rule is that treatment with inexpensive medicines (e.g. sertraline and citalopram) must be attempted before reimbursement can be granted for more expensive medicines (e.g. escitalopram, duloxetine, pregabalin and agomelat...

Danish Medicines Agency

Δεν υπάρχουν ειδήσεις που σχετίζονται με αυτό το προϊόν.