PRAZ-UP

Κύριές Πληροφορίες

 • Εμπορική ονομασία:
 • PRAZ-UP 20MG/TAB GR.TAB
 • Φαρμακολογική κατηγορία (ATC):
 • A02BC02
 • Δοσολογία:
 • 20MG/TAB
 • Φαρμακοτεχνική μορφή:
 • ΓΑΣΤΡΟΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΔΙΣΚΙΟ
 • Χρήση για:
 • Οι άνθρωποι
 • Τύπος φάρμακου:
 • αλλοπαθητική των ναρκωτικών

Έγγραφα

Εντοπισμός

 • Διατίθεται σε:
 • PRAZ-UP 20MG/TAB GR.TAB
  Ελλάδα
 • Γλώσσα:
 • Ελληνικά

Θεραπευτικές πληροφορίες

 • Θεραπευτική περιοχή:
 • ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

Άλλες πληροφορίες

Κατάσταση

 • Πηγή:
 • Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
 • τελευταία ενημέρωση:
 • 09-08-2016

φύλλο οδηγιών χρήσης

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ

PRAZ-UP, 20mg (Pantoprazole)   Γαστροανθεκτικό δισκίο 20 mg

1.      ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1.1 Ονομασία, Περιεκτικότητα, Μορφή:

          P R A Z - U P , Γαστροανθεκτικό δισκίο 20 mg,

1.2 Σύνθεση:

Δραστική ουσία:

Pantoprazole sodium sesquihydrate που αντιστοιχεί σε pantoprazole

 Έκδοχα:

1.3 Φαρμακοτεχνική μορφή:

Γαστροανθεκτικό δισκίο.

1.4 Περιεκτικότητα σε δραστική ουσία:

Ένα γαστροανθεκτικό δισκίο περιέχει pantoprazole sodium sesquihydrate 22,600 mg που αντιστοιχεί σε pantoprazole 20 mg

1.5 Περιγραφή - Συσκευασία

1.6 Φάρμακο θεραπευτική κατηγορία:

Αναστολείς της αντλίας πρωτονίων.

Υπεύθυνος κυκλοφορίας:

Παρασκευαστής:

2. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΠΟΥ ΣΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕ Ο ΓΙΑΤΡΟΣ ΣΑΣ.

2.1 Γενικές πληροφορίες:

Το  PRAZ-UP, 20mg  περιέχει παντοπραζόλη (pantoprazole), ως δραστική ουσία.  Η  παντοπραζόλη αναστέλλει τη έκκριση 

υδροχλωρικού οξέος στο στομάχι και ανήκει στην κατηγορία των φαρμάκων που χαρακτηρίζονται αναστολείς της αντλίας 

πρωτονίων.

2.2 Ενδείξεις:

Το PRAZ-UP, 20 mg χρησιμοποιείται για:

Θεραπεία   της   ήπιας   παλινδρομικής   νόσου   και   αντιμετώπιση   των   συμπτωμάτων   που   την   συνοδεύουν   (π.χ.   αισθήματος 

καύσου, αναγωγής οξέος, πόνου κατά την κατάποση).

Μακροχρόνια αντιμετώπιση και πρόληψη υποτροπής οισοφαγίτιδας από παλινδρόμηση.

Πρόληψη γαστροδωδεκαδακτυλικών ελκών που προκαλούνται από μη εκλεκτικά μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα 

(ΜΣΑΦ) σε ασθενείς σε κίνδυνο με ανάγκη για συνεχή θεραπεία με ΜΣΑΦ (βλέπετε λήμμα 2.4.1).

2.3 Αντενδείξεις:

Το  PRAZ-UP,  10  mg  δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις ασθενών με γνωστή υπερευαισθησία στην δραστική 

ουσία ή σε κάποιο από τα άλλα συστατικά του (έκδοχα).

2.4 Ειδικές προφυλάξεις και προειδοποιήσεις κατά τη χρήση:

2.4.1     Γενικά:  Σε ασθενείς με σοβαρή ηπατική ανεπάρκεια πρέπει να γίνεται τακτικός έλεγχος των ηπατικών ενζύμων κατά   τη 

διάρκεια της θεραπείας με PRAZ-UP, 20 mg, ειδικά σε μακροχρόνια χρήση. Σε περίπτωση αύξησης των τιμών των ηπατικών 

ενζύμων, η χρήση του PRAZ-UP 10 mg, πρέπει να διακοπεί.

Η χρήση του PRAZ-UP, 20 mg για την πρόληψη γαστροδωδεκαδακτυλικών ελκών που προκαλούνται από μη εκλεκτικά μη 

στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (ΜΣΑΦ), πρέπει να γίνεται μόνο σε ασθενείς που χρειάζονται συνεχή θεραπεία με  

ΜΣΑΦ και έχουν αυξημένο κίνδυνο να παρουσιάσουν γαστρεντερικές επιπλοκές.

Ο αυξημένος κίνδυνος θα πρέπει να αξιολογείται ανάλογα με τους ατομικούς παράγοντες κινδύνου, π.χ. μεγάλη ηλικία (άνω 

των 65 ετών), ιστορικό γαστρικού ή δωδεκαδακτυλικού έλκους ή αιμορραγίας από το ανώτερο γαστρεντερικό.

Η  pantoprazole  όπως  και  τα άλλα  φάρμακα που είναι  αναστολείς  του οξέος μπορεί  να  μειώσουν  την  απορρόφηση της 

βιταμίνης Βη (κυανοκοβολαμίνης) λόγω υποχλωρυδρίας ή αχλωρυδρίας. Αυτό θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε ασθενείς  

με μειωμένα αποθέματα στον οργανισμό ή με παράγοντες κινδύνου για μειωμένη απορρόφηση βιταμίνης  Β ΐ 2

σε περίπτωση 

μακροχρόνιας θεραπείας.

Πριν τη θεραπεία με PRAZ-UP, 20 mg, θα πρέπει να αποκλεισθεί κακοήθης πάθηση του οισοφάγου ή του στομάχου, επειδή η 

θεραπεία με  PRAZ-UP,   20   mg  μπορεί να ανακουφίσει από τα συμπτώματα των κακοηθών παθήσεων και μπορεί έτσι να 

καθυστερήσει τη διάγνωση αυτών.

Ασθενείς που δεν ανταποκρίνονται στη θεραπεία μετά 4 εβδομάδες, θα πρέπει να εξετάζονται.

2.4.2  Εγκυμοσύνη: Η εμπειρία από τη χρήση σε εγκύους γυναίκες είναι περιορισμένη.

Κατά την εγκυμοσύνη, το PRAZ-UP, 20 mg πρέπει να χρησιμοποιείται μόνον όταν ο γιατρός κρίνει ότι το όφελος για την 

μητέρα είναι μεγαλύτερο από τον πιθανό κίνδυνο για το έμβρυο. Αν είσθε έγκυος, συμβουλευτείτε το γιατρό σας.

2.4.3  Θηλασμός: Δεν υπάρχουν πληροφορίες όσον αφορά την απέκκριση του φαρμάκου στο μητρικό γάλα.

Κατά την περίοδο του    θηλασμού, το PRAZ-UP 20 mg πρέπει να χρησιμοποιείται μόνον όταν ο γιατρός κρίνει ότι το όφελος 

για τη μητέρα είναι μεγαλύτερο από τον πιθανό κίνδυνο για το βρέφος. Αν θηλάζετε, συμβουλευτείτε το γιατρό σας.

2.4.4  Παιδιά: Δεν υπάρχει εμπειρία όσον αφορά τη χρήση του PRAZ-UP, 20 mg σε παιδιά.

2.4.5  Επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων.

Δεν υπάρχουν γνωστές επιδράσεις του PRAZ-UP, 20 mg στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων.

2.4.6  Ιδιαίτερες προειδοποιήσεις για τα περιεχόμενα έκδοχα 

Βλ. Αντενδείξεις

2.5   Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα ή ουσίες:

Η θεραπεία με PRAZ-UP, 20 mg μπορεί να έχει επίδραση στη θεραπεία με άλλα φάρμακα ή να επηρεάζεται από τη θεραπεία  

με άλλα φάρμακα που λαμβάνονται συγχρόνως.

Όταν το PRAZ-UP, 20  mg  λαμβάνεται ταυτόχρονα με φάρμακα των οποίων η απορρόφηση εξαρτάται από το ρΗ (ένα  

τέτοιο φάρμακο είναι π.χ. η κετοκοναζόλη), μπορεί να μειώσει ή να αυξήσει την απορρόφηση αυτών των φαρμάκων.

Η   δραστική   ουσία   του  PRAZ-UP,  2 0   mg,   μεταβολίζεται   στο   ήπαρ   μέσω   του

ενζυμικού   συστήματος   του   κυτοχρώματος   Ρ450.   Επομένως,   δεν   μπορούν   να

αποκλεισθούν αλληλεπιδράσεις του PRAZ-UP , 2 0  mg με άλλα φάρμακα ή ουσίες που μεταβολίζονται στο ήπαρ μέσω του 

ίδιου   ενζυμικού   συστήματος.   Ωστόσο,   δεν   παρατηρήθηκαν   κλινικώς   σημαντικές   αλληλεπιδράσεις   σε   ειδικές   δοκιμές   με 

μερικά   τέτοια   φάρμακα   ή   ουσίες,   όπως   καρβαμαζεπίνη,   καφεΐνη,   διαζεπάμη,   δικλοφενάκη,   διγοξίνη,   αιθανόλη, 

γλιβενκλαμίδη. μετοπρολόλη, ναπροξένη, νιφεδιπίνη, φαινπροκουμόνη, φαινυτοΐνη, πιροξικάμη, θεοφυλλίνη, βαρφαρίνη και 

ένα   αντισυλληπτικό

λαμβανόμενο από το στόμα. ' " "  ·  "

Δεν παρατηρήθηκαν επίσης αλληλεπιδράσεις κατά την ταυτόχρονη λήψη PRAZ-UP, 20 mg και αντιόξινων φαρμάκων.

Πριν χρησιμοποιήσετε το PRAZ-UP

20 mg, ενημερώστε το γιατρό σας για κάθε άλλο φάρμακο που τυχόν λαμβάνετε.

2.6    Δοσολογία και τρόπος χορήγησης:

Τα γαστροανθεκτικά δισκία PRAZ-UP, 20 mg λαμβάνονται από το στόμα και πρέπει να καταπίνονται ολόκληρα (χωρίς να 

μασώνται ή να συνθλίβονται) μαζί με υγρό, πριν από γεύμα.

Αν ο γιατρός δεν ορίσει διαφορετικά, ισχύουν τα εξής όσον αφορά τη συνιστώμενη δοσολογία του PRAZ-UP, 20mg: 

Συνιστώμενη δοσολογία για τη θεραπεία της ήπιας παλινδρομικής νόσου και την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων που τη 

συνοδεύουν   (π.γ.   αισθήματος   καύσου,   αναγωγής   οξέος,   πόνου   κατά   την   κατάποση):  

Η   συνιστώμενη   δοσολογία   είναι   ένα   γαστροανθεκτικό   δισκίο   20  mg  την   ημέρα.   Η   ανακούφιση   από   τα   συμπτώματα 

επιτυγχάνεται γενικά μέσα σε 2-4 εβδομάδες και μία περίοδος 4 εβδομάδων απαιτείται συνήθως για θεραπεία  της  συνοδού 

οισοφαγίτιδας. Αν αυτή δεν είναι επαρκής, θεραπεία θα επιτευχθεί κανονικά σε 4 επιπλέον εβδομάδες.

Συνιστώμενη δοσολογία για τη μακροχρόνια αντιμετώπιση και πρόληψη υποτροπής οισοφαγίτιδας από παλινδρόμηση:

Για μακροχρόνια αντιμετώπιση, συνιστάται δόση συντήρησης του ενός γαστροανθεκτικού δισκίου  PRAZ-UP, 20  mg  την 

ημέρα. Αν συμβεί υποτροπή, η δόση αυξάνεται σε 40 mg παντοπραζόλης την ημέρα και γι' αυτή την περίπτωση το , PRAZ-

UP 40 mg είναι διαθέσιμο. Μετά τη θεραπεία της υποτροπής της οισοφαγίτιδας από παλινδρόμηση, η δοσολογία μπορεί να 

μειωθεί ξανά σε δισκίο PRAZ-UP, 20 mg.

Η ασφάλεια του PRAZ-UP , 2 0   mg  κατά   τη   μακροχρόνια   χρήση   για   διάστημα   μερικών   χρόνων   δεν   είναι   επαρκώς 

τεκμηριωμένη. Για το λόγο αυτό, σε μακροχρόνια θεραπεία, η διάρκεια της θεραπείας δεν πρέπει να υπερβαίνει τον ένα χρόνο  

παρά   μόνον   όταν   ο   γιατρός   σας   εκτιμήσει   ότι   το

όφελος από τη χρήση του PRAZ-UP,20 mg για περίοδο πάνω από χρόνο είναι μεγαλύτερο από τον πιθανό κίνδυνο.

Συνιστώμενη   δοσολογία   για   την   πρόληψη   γαστροδωδεκαδακτυλικών   ελκών   που   προκαλούνται   από   μη   εκλεκτικά   μη 

στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (ΜΣΑΦ) σε ασθενείς σε κίνδυνο με ανάγκη για συνεγή θεραπεία με ΜΣΑΦ. 

Η συνιστώμενη δοσολογία είναι ένα γαστροανθεκτικό δισκίο PRAZ-UP, 20 mg την ημέρα.

Ειδικές ομάδες ασθενών:

Σε ασθενείς με σοβαρή ηπατική ανεπάρκεια, η ημερήσια δόση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 20 mg.

Σε ηλικιωμένους ασθενείς ή σε ασθενείς με μειωμένη νεφρική λειτουργία, δεν είναι απαραίτητο να 

προσαρμοσθεί η δόση.

2.7 Υπερδοσολογία - Αντιμετώπιση:

Δεν υπάρχουν γνωστά συμπτώματα υπερδοσολογίας στον άνθρωπο. 

Δόσεις έως 240 mg χορηγήθηκαν ενδοφλεβίως για 2 λεπτά και έγιναν καλά ανεκτές.

Στην   περίπτωση της υπερδοσολογίας με κλινικά σημεία δηλητηρίασης, εφαρμόζονται οι συνηθισμένοι 

κανόνες για την αντιμετώπιση της δηλητηρίασης.

Σε περίπτωση υπερδοσολογίας, επικοινωνήστε με τον γιατρό σας, ή με το Κέντρο Δηλητηριάσεων 

(Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210.7793777).

2.8 Τι πρέπει να γνωρίζετε στην περίπτωση που παραλείψατε να λάβετε κάποια δόση:

Αν πρέπει να λαμβάνετε το φάρμακο συνεχώς και παραλείψετε μία δόση, θα πρέπει να λάβετε τη δόση 

αυτή το ταχύτερο δυνατόν. Αν, εντούτοις, πλησιάζει η ώρα για την επόμενη δόση, μην λάβετε τη δόση 

που παραλείψατε αλλά συνεχίστε κανονικά τη θεραπεία. 

Μην διπλασιάζετε τις δόσεις.

2.9 Ανεπιθύμητες ενέργειες:

Μαζί   με   τις   επιθυμητές   ενέργειες,   κάθε   φάρμακο   μπορεί   να   προκαλέσει   και   ορισμένες   ανεπιθύμητες 

ενέργειες (παρενέργειες). Αν και αυτές οι ανεπιθύμητες ενέργειες δεν εμφανίζονται πολύ συχνά, όταν 

εμφανισθούν θα πρέπει να ενημερωθεί ο γιατρός σας για να σας δώσει τις απαραίτητες οδηγίες.

Κατά τη χρήση του PRAZ-UP, 20 mg, είναι δυνατό να εμφανισθούν οι εξής ανεπιθύμητες ενέργειες:

???????? 

??????? ?????????

Συχνές

(>1/100,<1/10) Μη συχνές 

(>1/1.000,<1/100) Πολύ σπάνιες (<1/10.000, 

περιλαμβανομένων και 

μεμονωμένων αναφορών)

Διαταραχές του

γαστρεντερικού

συστήματος Πόνος  στην  άνω 

κοιλιακή χώρα. 

Διάρροια. 

Δυσκοιλιότητα. 

Μετεωρισμός. Ναυτία.

Γενικές    διαταραχές και 

καταστάσεις της οδού 

χορήγησης Περιφερικό οίδημα που 

υποχωρεί μετά το     τέλος 

της θεραπείας.

Διαταραχές του ήπατος     και 

των χοληφόρων Σοβαρή

ηπατοκυτταρική βλάβη που 

οδηγεί σε   ίκτερο   με   ή

χωρίς       ηπατική ανεπάρκεια.

Διαταραχές  του 

ανοσοποιητικού συστήματος Αναφυλακτικές αντιδράσεις 

περιλαμβανομένης 

αναφυλακτικής καταπληξίας.

Παρακλινικές εξετάσεις; Αυξημένα ηπατικά ένζυμα

(τρανσαμινάσες, γ-GT)

Αυξημένα τριγλυκερίδια 

αίματος Αυξημένη 

θερμοκρασία   του σώματος 

που υποχωρεί μετά το τέλος 

της θεραπείας.

Διαταραχές        του μυο 

σκελετικού συστήματος και 

του συνδετικού ιστού Μυαλγία        που υποχωρεί 

μετά το τέλος             της 

θεραπείας.

Διαταραχές         του 

νευρικού συστήματος Κεφαλαλγία. Ζάλη.

Διαταραχές     της 

όρασης     (θάμβος 

οράσεως).

Ψυχιατρικές διαταραχές Κατάθλιψη      που υποχωρεί 

μετά το τέλος              της 

θεραπείας.

Διαταραχές        των νεφρών 

και     των ουροφόρων οδών Διάμεση νεφρίτιδα.

Διαταραχές        του 

δέρματος   και   του 

υποδόριου ιστού Αλλεργικές 

αντιδράσεις   όπως 

κνησμός         και 

εξάνθημα        του 

δέρματος. Κνίδωση. Αγγειοοίδημα.

Σοβαρές δερματικές αντιδ ρ ά 

σ εις   όπως - σύνδρομο 

Slevens-Johnson, Πολύμορφο 

ερύθημα. Φωτοευαισθησία. 

Σύνδρομο Lyell.

2.10  Ημερομηνία λήξης του προϊόντος: 

Αναγράφεται στο φιαλίδιο ή στο blister και στο κουτί.

Σε περίπτωση που η ημερομηνία αυτή έχει παρέλθει, μην χρησιμοποιήσετε το PRAZ-UP, 20 mg.

2 .11    Ιδιαίτερες προφυλάξεις για τη φύλαξη του προϊόντος:

2.12   Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης του φύλλου οδηγιών:

 3.      ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Το φάρμακο αυτό σας το έγραψε ο γιατρός σας μόνο για το συγκεκριμένο ιατρικό σας πρόβλημα. Δεν θα πρέπει να  

to δίνετε σε άλλα άτομα ή να το χρησιμοποιείτε για κάποια άλλη πάθηση, χωρίς προηγουμένως να έχετε συμβουλευθεί τον 

γιατρό σας.

Αν κατά την διάρκεια της θεραπείας εμφανισθεί κάποιο πρόβλημα με το φάρμακο, ενημερώστε αμέσως τον γιατρό 

σας ή τον φαρμακοποιό σας. 

Αν   έχετε     οποιαδήποτε  ερωτηματικά   γύρω  από  τις   πληροφορίες   που  αφορούν   το  φάρμακο  που  λαμβάνετε  ή 

χρειάζεσθε καλύτερη ενημέρωση για το ιατρικό σας πρόβλημα, μην διστάσετε να ζητήσετε τις πληροφορίες αυτές από τον 

γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Για να είναι αποτελεσματικό και ασφαλές το φάρμακο που σας χορηγήθηκε, θα πρέπει να λαμβάνεται σύμφωνα με  

τις οδηγίες που σας δόθηκαν.

Για την ασφάλεια σας και την υγεία σας, είναι απαραίτητο να διαβάσετε με προσοχή κάθε πληροφορία που αφορά 

το φάρμακο που σας χορηγήθηκε. 

Να μην διατηρείτε τα φάρμακα σε ερμάρια του λουτρού, διότι η ζέστη και η υγρασία μπορεί να αλλοιώσουν το  

φάρμακο και να το καταστήσουν επιβλαβές για την υγεία σας.

Να μην κρατάτε φάρμακα που δεν τα χρειάζεσθε πλέον ή που ήδη έχουν λήξει.

-      Για μεγαλύτερη ασφάλεια, κρατάτε όλα τα φάρμακα σε ασφαλές μέρος μακριά από τα παιδιά.

4.   ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Το φάρμακο αυτό χορηγείται μόνο με ιατρική συνταγή.

1-6-2018

Pending EC decision: Rxulti, brexpiprazole, Opinion date: 31-May-2018

Pending EC decision: Rxulti, brexpiprazole, Opinion date: 31-May-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

2-10-2018

Nexium Control (Pfizer Healthcare Ireland)

Nexium Control (Pfizer Healthcare Ireland)

Nexium Control (Active substance: esomeprazole) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)6474 of Tue, 02 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/002618/T/0023

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

RXULTI (Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd)

RXULTI (Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd)

RXULTI (Active substance: brexpiprazole) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)5088 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3841

Europe -DG Health and Food Safety

4-7-2018

SOMAC Control (Takeda GmbH)

SOMAC Control (Takeda GmbH)

SOMAC Control (Active substance: pantoprazole) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018) 4345 of Wed, 04 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1098/PSUSA/2285/201708

Europe -DG Health and Food Safety

4-7-2018

PANTOZOL Control (Takeda GmbH)

PANTOZOL Control (Takeda GmbH)

PANTOZOL Control (Active substance: pantoprazole) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018) 4344 of Wed, 04 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1013/PSUSA/2285/201708

Europe -DG Health and Food Safety

4-7-2018

CONTROLOC Control (Takeda GmbH)

CONTROLOC Control (Takeda GmbH)

CONTROLOC Control (Active substance: pantoprazole) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018) 4343 of Wed, 04 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1097/PSUSA/2285/201708

Europe -DG Health and Food Safety

29-6-2018

BROADLINE (Merial)

BROADLINE (Merial)

BROADLINE (Active substance: Fipronil/ S-methoprene/ Eprinomectin/ Praziquantel) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018) 4164 of Fri, 29 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety

27-6-2018

PANTOLOC Control (Takeda GmbH)

PANTOLOC Control (Takeda GmbH)

PANTOLOC Control (Active substance: pantoprazole) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)4105 of Wed, 27 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1100/PSUSA/2285/201708

Europe -DG Health and Food Safety

27-6-2018

Nexium Control (Pfizer Consumer Healthcare Limited)

Nexium Control (Pfizer Consumer Healthcare Limited)

Nexium Control (Active substance: esomeprazole) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018) 4111 of Wed, 27 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2618/R/21

Europe -DG Health and Food Safety

29-5-2018

Profender (Bayer Animal Health GmbH)

Profender (Bayer Animal Health GmbH)

Profender (Active substance: Emodepside / Praziquantel) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3405 of Tue, 29 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety