PORTORIN

Κύριές Πληροφορίες

 • Εμπορική ονομασία:
 • PORTORIN 40MG/VIAL ΚΟΝΙΣ ΓΙΑ ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ
 • Φαρμακολογική κατηγορία (ATC):
 • A02BC02
 • Δοσολογία:
 • 40MG/VIAL
 • Φαρμακοτεχνική μορφή:
 • ΚΟΝΙΣ ΓΙΑ ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ
 • Σύνθεση:
 • INEOF00942 - PANTOPRAZOLE SODIUM SESQUIHYDRATE - 45.120000 MG
 • Τρόπος διάθεσης:
 • ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ
 • Χρήση για:
 • Οι άνθρωποι
 • Τύπος φάρμακου:
 • αλλοπαθητική των ναρκωτικών

Έγγραφα

Εντοπισμός

 • Διατίθεται σε:
 • PORTORIN 40MG/VIAL ΚΟΝΙΣ ΓΙΑ ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ
  Ελλάδα
 • Γλώσσα:
 • Ελληνικά

Θεραπευτικές πληροφορίες

 • Θεραπευτική περιοχή:
 • PANTOPRAZOLE
 • Περίληψη προϊόντος:
 • 2802874801015 - 01 - BT x 1 VIAL - 1.00 - ΤΕΜΑΧΙΟ - Εγκεκριμένο (ΕΟΦ) - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ; 2802874801022 - 02 - BT x 5 VIALS - 5.00 - ΤΕΜΑΧΙΟ - Εγκεκριμένο (ΕΟΦ) - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ

Άλλες πληροφορίες

Κατάσταση

 • Πηγή:
 • Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
 • Καθεστώς αδειοδότησης:
 • Εγκεκριμένο (ΕΟΦ)
 • τελευταία ενημέρωση:
 • 15-02-2018

φύλλο οδηγιών χρήσης

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

PORTORIN i.v. 40mg Κόνις για ενέσιμο διάλυμα

Pantoprazole

Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το 

φάρμακο.

Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά.

Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

Η συνταγή για αυτό το φάρμακο χορηγήθηκε για σας. Δεν πρέπει να δώσετε το φάρμακο σε 

άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόμα και όταν τα συμπτώματά τους είναι ίδια 

με τα δικά σας.

Εάν κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια γίνεται σοβαρή, ή αν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη 

ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών, παρακαλείσθε να ενημερώσετε το 

γιατρό ή φαρμακοποιό σας.

Το παρόν φύλλο οδηγιών περιέχει:

Τι είναι το PORTORIN i.v. και ποια είναι η χρήση του

Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού πάρετε το PORTORIN i.v. 

Πώς να πάρετε το PORTORIN i.v. 

Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες

Πώς να φυλάσσεται το PORTORIN i.v. 

Λοιπές πληροφορίες 

1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ PORTORIN i.v. ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ

Το PORTORIN i.v. περιέχει pantoprazole (παντοπραζόλη) ως δραστική ουσία.

Η pantoprazole αναστέλλει την έκκριση υδροχλωρικού οξέος στο στομάχι και ανήκει στην κατηγορία 

των φαρμάκων που χαρακτηρίζονται αναστολείς της αντλίας πρωτονίων.

Το PORTORIN i.v. χρησιμοποιείται για την:

Επούλωση του δωδεκαδακτυλικού έλκους.

Επούλωση του γαστρικού έλκους.

Θεραπεία μέτριας ή σοβαρής οισοφαγίτιδας από παλινδρόμηση.

Αντιμετώπιση του συνδρόμου Zollinger-Elisson και άλλων παθολογικών υπερεκκριτικών 

καταστάσεων.

2. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΙΝ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ PORTORIN i.v. 

Μην πάρετε το PORTORIN i.v. 

σε περίπτωση αλλεργίας (υπερευαισθησίας) στη pantoprazole ή σε κάποιο από τα άλλα 

συστατικά του. 

σε περίπτωση που λαμβάνετε συγχρόνως φαρμακευτικό προϊόν το οποίο περιέχει 

αταζαναβίρη. 

Προσέξτε ιδιαίτερα  με το PORTORIN i.v. 

- Η ενδοφλέβια χορήγηση του PORTORIN i.v. συνιστάται μόνο αν η από του στόματος λήψη 

παντοπραζόλης δεν είναι δυνατή. 

Η pantoprazole δεν ενδείκνυται για ήπια γαστρεντερικά ενοχλήματα, όπως η νευρογενής/ ή 

μη οργανική δυσπεψία.

- Σε περίπτωση οποιουδήποτε προειδοποιητικού συμπτώματος (π.χ. σημαντικής, μη σκόπιμης 

απώλειας βάρους, υποτροπιαζόντων εμέτων, δυσφαγίας, αιματέμεσης, αναιμίας ή μέλαινας) 

και σε περίπτωση γαστρικού έλκους ή υποψίας γαστρικού έλκους, πρέπει να αποκλεισθεί το 

ενδεχόμενο κακοήθους νόσου, επειδή η θεραπεία με pantoprazole μπορεί να ανακουφίσει 

από τα συμπτώματα και να καθυστερήσει τη διάγνωση.

Αν   τα   συμπτώματα   επιμένουν,   παρά   την   επαρκή   θεραπεία,   πρέπει   να   εξετάζεται   το 

ενδεχόμενο περαιτέρω διερεύνησης.

Σε   ασθενείς   με   μειωμένη   νεφρική   λειτουργία,   δεν   πρέπει   να   γίνεται   υπέρβαση   της 

ημερησίας δόσης των 40mg pantoprazole. 

Σε ασθενείς με σοβαρή  ηπατική  ανεπάρκεια, η ημερήσια δόση  πρέπει  να  μειώνεται  σε 

20mg pantoprazole. Επιπλέον, σε αυτούς τους ασθενείς τα ηπατικά ένζυμα θα πρέπει να 

παρακολουθούνται   κατά   τη   διάρκεια   της   θεραπείας   με   PORTORIN   i.v..   Σε   περίπτωση 

αύξησης των τιμών των ηπατικών ενζύμων, η χορήγηση του PORTORIN i.v. πρέπει να 

διακοπεί. 

Λήψη άλλων φαρμάκων

Η θεραπεία με PORTORIN i.v. μπορεί να επηρεάσει τη θεραπεία με άλλα φάρμακα ή να επηρεάζεται 

από τη θεραπεία με άλλα φάρμακα που χορηγούνται συγχρόνως.

Παρακαλείσθε   να   ενημερώσετε   το   γιατρό   ή   το   φαρμακοποιό   σας   εάν   παίρνετε   ή   έχετε   πάρει 

πρόσφατα άλλα φάρμακα ακόμα και αυτά που δεν σας έχουν χορηγηθεί με συνταγή.

Το PORTORIN i.v. μπορεί να μειώσει την απορρόφηση φαρμάκων των οποίων η βιοδιαθεσιμότητα 

εξαρτάται από το pH (π.χ. κετοκοναζόλης).

Έχει δειχθεί ότι η συγχορήγηση αταζαναβίρης 300mg /ριτοναβίρης 100mg με ομεπραζόλη (40mg μία 

φορά την ημέρα) ή η συγχορήγηση αταζαναβίρης 400mg με λανσοπραζόλη (60mg εφάπαξ δόση), σε 

υγιείς εθελοντές, είχαν ως αποτέλεσμα ουσιαστική μείωση της βιοδιαθεσιμότητας της αταζαναβίρης. 

Η απορρόφηση της αταζαναβίρης εξαρτάται από το pH. Για αυτόν το λόγο, οι αναστολείς αντλίας 

πρωτονίων, περιλαμβανομένης της pantoprazole, δεν πρέπει να συγχορηγούνται με αταζαναβίρη.

Η pantoprazole μεταβολίζεται στο ήπαρ μέσω του ενζυμικού συστήματος του κυτοχρώματος P450. 

Αλληλεπίδραση της pantoprazole με άλλα φάρμακα ή ουσίες που μεταβολίζονται με χρήση του ίδιου 

ενζυμικού   συστήματος,   δεν   μπορεί   να   αποκλειστεί.   Ωστόσο,   δεν   παρατηρήθηκαν   κλινικώς 

σημαντικές αλληλεπιδράσεις σε ειδικές δοκιμές με ένα αριθμό τέτοιων φαρμάκων ή ουσιών όπως 

καρβαμαζεπίνη, καφεΐνη, διαζεπάμη, δικλοφενάκη, διγοξίνη, αιθανόλη, γλιβενκλαμίδη, μετοπρολόλη, 

ναπροξένη, νιφεδιπίνη, φαινπροκουμόνη, φαινυτοΐνη, πιροξικάμη, θεοφυλλίνη, βαρφαρίνη και ένα 

από του στόματος αντισυλληπτικό. 

Παρόλο που σε μελέτες κλινικής φαρμακοκινητικής δεν παρατηρήθηκε καμία αλληλεπίδραση κατά τη 

διάρκεια   συγχορήγησης   με   φαινπροκουμόνη   ή   βαρφαρίνη,   έχουν   αναφερθεί   λίγα   μεμονωμένα 

περιστατικά αλλαγών στην τιμή INR κατά τη διάρκεια ταυτόχρονης θεραπείας στην περίοδο μετά την 

κυκλοφορία του φαρμάκου. Ως εκ τούτου, σε ασθενείς που λαμβάνουν κουμαρινικά αντιπηκτικά, η 

παρακολούθηση του χρόνου προθρομβίνης/τιμής INR συνιστάται μετά την έναρξη, λήξη ή κατά τη 

διάρκεια μη τακτικής λήψης παντοπραζόλης.  

Δεν υπήρξαν επίσης άλλες αλληλεπιδράσεις με συγχρόνως χορηγούμενα αντιόξινα.

Κύηση

Η εμπειρία από τη χρήση σε εγκύους γυναίκες είναι περιορισμένη. 

Κατά την εγκυμοσύνη, το PORTORIN i.v. πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο όταν ο γιατρός κρίνει ότι 

το όφελος για τη μητέρα είναι μεγαλύτερο από τον πιθανό κίνδυνο για το έμβρυο.

Αν είσθε έγκυος, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.

Θηλασμός 

Δεν υπάρχουν πληροφορίες όσον αφορά το πέρασμα του φαρμάκου στο μητρικό γάλα.

Κατά την περίοδο του θηλασμού, το PORTORIN i.v. πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο όταν ο γιατρός 

κρίνει ότι το όφελος για τη μητέρα είναι μεγαλύτερο από τον πιθανό κίνδυνο για το βρέφος.

Αν θηλάζετε, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.

Παιδιά

Η εμπειρία στα παιδιά είναι περιορισμένη. Γι’ αυτόν το λόγο, το PORTORIN i.v. δεν συνίσταται για 

χρήση σε ασθενείς ηλικίας κάτω των 18 ετών, μέχρι να υπάρχουν περισσότερα διαθέσιμα στοιχεία.

Ηλικιωμένοι

Σε ηλικιωμένους ασθενείς, δεν πρέπει να γίνεται υπέρβαση της δόσης των 40 mg  pantoprazole την 

ημέρα. 

Οδήγηση και χειρισμός μηχανών

Δεν υπάρχουν γνωστές επιδράσεις του PORTORIN i.v. στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού 

μηχανών. 

Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με ορισμένα συστατικά του PORTORIN i.v.

Σε περίπτωση που γνωρίζετε ότι έχετε αλλεργία (υπερευαισθησία) σε κάποιο από τα συστατικά του 

PORTORIN i.v., μην πάρετε το PORTORIN i.v.  

3. ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ PORTORIN i.v. 

Πάντοτε να παίρνετε το PORTORIN i.v. αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού σας. Εάν έχετε 

αμφιβολίες, ρωτήσετε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

Η   ενδοφλέβια   χορήγηση   του   PORTORIN   i.v.   συνίσταται   μόνο   αν   η   από   του   στόματος   λήψη 

παντοπραζόλης δεν είναι εφικτή.

Συνιστώμενη δοσολογία:

Δωδεκαδακτυλικό έλκος, γαστρικό έλκος, μέτρια και σοβαρή οισοφαγίτιδα από παλινδρόμηση

Η συνιστώμενη δοσολογία για ενδοφλέβια χορήγηση, είναι ένα φιαλίδιο PORTORIN i.v. (40 mg 

pantoprazole) την ημέρα.

Αντιμετώπιση   του   συνδρόμου   Zollinger-Elisson   και   άλλων   παθολογικών   υπερεκκριτικών 

καταστάσεων 

Η θεραπεία θα πρέπει να ξεκινάει με ημερήσια δόση 80mg (περιεχόμενο 2 φιαλιδίων PORTORIN 

i.v.). Μετέπειτα, η δοσολογία μπορεί να προσδιοριστεί με τιτλοποίηση, αυξανόμενη ή μειούμενη 

αναλόγως των αναγκών, λαμβάνοντας τις μετρήσεις έκκρισης γαστρικού οξέος ως οδηγό. Με δόσεις 

άνω των 80mg ημερησίως, η δόση πρέπει να διαιρείται και να χορηγείται δύο φορές ημερησίως. 

Παροδική αύξηση της δοσολογίας σε άνω 160 mg pantoprazole είναι δυνατή αλλά δεν πρέπει να 

εφαρμόζεται   για   χρονικό   διάστημα   μακρύτερο   από   όσο   απαιτείται   για   τον   επαρκή   έλεγχο   της 

έκκρισης του γαστρικού οξέος.

Σε περίπτωση που απαιτείται ταχύς έλεγχος του οξέως, μια αρχική δόση 2 x 80 mg pantoprazole είναι 

επαρκής για να επιτευχθεί μείωση της έκκρισης οξέως στο εύρος-στόχο (<10mΕq/h) μέσα σε μία ώρα 

στην πλειονότητα των ασθενών. Η μετάβαση από το PORTORIN i.v. σε από του στόματος μορφή 

PORTORIN i.v., πρέπει να γίνεται μόλις αυτό δικαιολογείται κλινικά. 

Γενικές οδηγίες:

Το προς χρήση διάλυμα παρασκευάζεται ενίοντας 10mL ισότονου διαλύματος χλωριούχου νατρίου 

στο φιαλίδιο που περιέχει τη σκόνη. Αυτό το διάλυμα μπορεί να χορηγηθεί απευθείας ή μπορεί να 

χορηγηθεί ύστερα από ανάμιξη με 100mL ισότονου διαλύματος χλωριούχου νατρίου ή διαλύματος 

γλυκόζης 5%. 

Το διάλυμα PORTORIN i.v. δεν πρέπει να παρασκευάζεται ή να αναμιγνύεται με οποιαδήποτε άλλα 

διαλύματα εκτός από αυτά που αναφέρονται πιο πάνω. 

Η ενδοφλέβια έγχυση του φαρμάκου πρέπει να διαρκεί 2-15 λεπτά. 

Μετά την παρασκευή του, το διάλυμα πρέπει να χρησιμοποιείται μέσα σε 12 ώρες.

Προϊόν που τυχόν έχει απομείνει στον περιέκτη ή προϊόν του οποίου η οπτική εμφάνιση έχει αλλάξει 

(π.χ. εάν παρατηρείται θολερότητα ή ίζημα) πρέπει να απορρίπτεται.

Το περιεχόμενο του φιαλιδίου προορίζεται για εφάπαξ χρήση μόνο.

Μόλις η φαρμακευτική αγωγή με λήψη pantoprazole από το στόμα είναι δυνατή, η φαρμακευτική 

αγωγή με PORTORIN i.v. πρέπει να διακοπεί και αντί αυτής να χορηγείται η κατάλληλη δόση 

pantoprazole από το στόμα.

Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση  PORTORIN i.v. από την κανονική

Δεν υπάρχουν γνωστά συμπτώματα υπερδοσολογίας στον άνθρωπο. 

Δόσεις έως 240mg χορηγήθηκαν ενδοφλεβίως για 2 λεπτά και έγιναν καλά ανεκτές. 

Στην περίπτωση της υπερδοσολογίας με κλινικά σημεία δηλητηρίασης, εφαρμόζονται οι συνήθεις 

κανόνες για την αντιμετώπιση της δηλητηρίασης.

Σε περίπτωση υπερδοσολογίας επικοινωνήστε με το γιατρό σας ή αν δεν βρίσκετε το γιατρό σας, 

επικοινωνείστε με το Κέντρο Δηλητηριάσεων (Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777).

Εάν ξεχάσετε να πάρετε το PORTORIN i.v. 

Αν πρέπει να λαμβάνετε το φάρμακο συνεχώς και παραλείψετε μία δόση, θα πρέπει να λάβετε τη 

δόση αυτή το ταχύτερο δυνατόν. Αν εντούτοις, πλησιάζει η ώρα για την επόμενη δόση, μην λάβετε τη 

δόση που παραλείψατε αλλά συνεχίστε κανονικά τη θεραπεία.

Μην πάρετε διπλή δόση για να αναπληρώσετε τη δόση που ξεχάσατε.

Εάν σταματήσετε να παίρνετε το PORTORIN i.v. 

Εάν σταματήσετε να παίρνετε το PORTORIN i.v. πριν τελειώσει η θεραπεία, ενημερώστε το γιατρό ή 

το φαρμακοποιό σας. 

4. ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Μαζί με τις επιθυμητές ενέργειες, κάθε φάρμακο μπορεί να προκαλέσει και ορισμένες ανεπιθύμητες 

ενέργειες (παρενέργειες). Αν και αυτές οι ανεπιθύμητες ενέργειες δεν εμφανίζονται πολύ συχνά, όταν 

εμφανισθούν θα πρέπει να ενημερωθεί ο γιατρός σας για να σας δώσει τις απαραίτητες οδηγίες.

Κατά τη χρήση του PORTORIN i.v. είναι δυνατό να εμφανισθούν οι εξής ανεπιθύμητες ενέργειες:

             Συχ

νότητα

Κατηγορία 

Οργάνου 

Συστήματος Συχνές   (>1/100, 

<1/10) Μη   συχνές   (> 

1/1.000, < 1/100) Σπάνιες

(>   1/10.000,   < 

1/1.000) Πολύ   συχνές   (< 

1/10.000, 

περιλαμβανομένων   και 

μεμονωμένων 

αναφορών)

Διαταραχές   του 

αιμοποιητικού   και 

του   λεμφικού 

συστήματος Λευκοπενία.

Θρομβοπενία.

Διαταραχές   του 

γαστρεντερικού 

συστήματος Πόνος   στην   άνω 

κοιλικάη   χώρα. 

Διάρροια. 

Δυσκοιλιότητα.

Μετεωρισμός.  Ναυτία/Έμετος Ξηροστομία.

Γενικές   διαταραχές 

και   καταστάσεις 

της   οδού 

χορήγησης Θρομβοφλεβίτιδα   στο 

σημείο της ένεσης.

Περιφερικό οίδημα. 

Διαταραχές   του 

ήπατος   και   των 

χοληφόρων Σοβαρή 

ηπατοκυτταρική βλάβη 

που οδηγεί σε ίκτερο 

με ή χωρίς ηπατική 

ανεπάρκεια.

Διαταραχές   του 

ανοσοποιητικού 

συστήματος Αναφυλακτικές 

αντιδράσεις 

περιλαμβανομένης 

αναφυλακτικής 

καταπληξίας.

Παρακλινικές 

εξετάσεις Αυξημένα ηπατικά 

ένζυμα 

(τρανσαμινάσες, γ-

GT). Αυξημένα 

τριγλυκερίδια  αίματος. 

Αυξημένη 

θερμοκρασία του 

σώματος. 

Διαταραχές   του 

μυοσκελετικού 

συστήματος   και 

του   συνδετικού 

ιστού Αρθραλγία. Μυαλγία 

Διαταραχές   του 

νευρικού 

συστήματος Κεφαλαλγία Ζάλη. 

Διαταραχές   της 

όρασης   (θάμβος 

οράσεως)

Ψυχιατρικές 

διαταραχές Κατάθλιψη, 

Ψευδαίσθηση, 

Αποπροσανατολι

σμός   και 

Σύγχηση, 

ιδιαίτερα   σε 

ασθενείς   με 

προδιάθεση, 

καθώς   και 

επιδείνωση 

αυτών   των 

συμπτωμάτων   σε 

περίπτωση 

προΰπαρξης 

αυτών.

Διαταραχές   των 

νεφρών   και   των 

ουροφόρων οδών Διάμεση νεφρίτιδα

Διαταραχές   του 

δέρματος   και   του 

υποδόριου ιστού Αλλεργικές 

αντιδράσεις όπως 

κνησμός   και 

εξάνθημα   του 

δέρματος.  Κνίδωση, 

αγγειοοίδημα. Σοβαρές 

δερματικές αντιδράσεις 

όπως σύνδρομο 

Stevens-Johnson. 

Πολύμορφο ερύθημα. 

Φωτοευαισθησία. 

Σύνδρομο Lyell.

5. ΠΩΣ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΤΟ  PORTORIN i.v. 

Να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το φθάνουν και δεν το βλέπουν τα παιδιά.

Να μη χρησιμοποιείτε το PORTORIN i.v. μετά την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στο κουτί και 

στο φιαλίδιο. Η ημερομηνία  λήξης είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που αναγράφεται.

Μη φυλάσσετε σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 25°C.

Φυλάσσετε το φιαλίδιο στο εξωτερικό κουτί.

Το φιαλίδιο θα πρέπει να αποθηκεύεται προστατευμένο από το φως. 

6. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τι περιέχει το PORTORIN i.v.  

Η δραστική ουσία είναι η pantoprazole. Ένα φιαλίδιο περιέχει 45,12 mg pantoprazole 

sodium sesquihydrate που αντιστοιχούν σε 40mg pantoprazole. 

Τα άλλα συστατικά είναι Sodium Hydroxide, Disodium Edetate dihydrate.

Εμφάνιση του PORTORIN i.v. και  περιεχόμενο της συσκευασίας 

To PORTORIN i.v., ως ξηρή ουσία, περιέχεται σε γυάλινο φιαλίδιο με ελαστικό πώμα και κυάθιο 

αλουμινίου.   Διατίθεται   για   πώληση   συσκευασμένο   σε   χάρτινα   κουτιά   του   1   φιαλιδίου   και   5 

φιαλιδίων.

Κάτοχος αδείας κυκλοφορία και παραγωγός

DEMO ΑΒΕΕ 

Βιομηχανία Φαρμάκων

 χλμ Εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας

145 68 Κρυονέρι, Αθήνα

Τηλ. 210 81 61 802

Fax. 210 81 61 587

Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης εγκρίθηκε για τελευταία φορά στις 01/02/2011 

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Το φαρμακευτικό αυτό προϊόν χορηγείται με ιατρική συνταγή.