PLATEL

Κύριές Πληροφορίες

 • Εμπορική ονομασία:
 • PLATEL 75MG/TAB ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΟ ΜΕ ΛΕΠΤΟ ΥΜΕΝΙΟ ΔΙΣΚΙΟ
 • Φαρμακολογική κατηγορία (ATC):
 • B01AC04
 • Δοσολογία:
 • 75MG/TAB
 • Φαρμακοτεχνική μορφή:
 • ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΟ ΜΕ ΛΕΠΤΟ ΥΜΕΝΙΟ ΔΙΣΚΙΟ
 • Σύνθεση:
 • 0113665842 - CLOPIDOGREL - 111.860000 MG
 • Οδός χορήγησης:
 • ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ
 • Τρόπος διάθεσης:
 • ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ
 • Χρήση για:
 • Οι άνθρωποι
 • Τύπος φάρμακου:
 • αλλοπαθητική των ναρκωτικών

Έγγραφα

Εντοπισμός

 • Διατίθεται σε:
 • PLATEL 75MG/TAB ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΟ ΜΕ ΛΕΠΤΟ ΥΜΕΝΙΟ ΔΙΣΚΙΟ
  Ελλάδα
 • Γλώσσα:
 • Ελληνικά

Θεραπευτικές πληροφορίες

 • Θεραπευτική περιοχή:
 • CLOPIDOGREL
 • Περίληψη προϊόντος:
 • 2802883201011 - 01 - BTx14(BLISTΕR 1x14) OPA/ALUMINIUM/PVC-ALUMINIUM BLISTERS - 14.00 - ΤΕΜΑΧΙΟ - Εγκεκριμένο (ΕΟΦ) - ΦΑΡΜΑΚΕIOY; 2802883201028 - 02 - BTx28(BLISTER 2x14) OPA/ALUMINIUM/PVC-ALUMINIUM BLISTERS - 28.00 - ΤΕΜΑΧΙΟ - Εγκεκριμένο (ΕΟΦ) - ΦΑΡΜΑΚΕIOY; 2802883201035 - 03 - BTx30(BLISTΕR 3x10) OPA/ALUMINIUM/PVC-ALUMINIUM BLISTERS - 30.00 - ΤΕΜΑΧΙΟ - Εγκεκριμένο (ΕΟΦ) - ΦΑΡΜΑΚΕIOY; 2802883201042 - 04 - BTx50(BLISTΕR 5x10) OPA/ALUMINIUM/PVC-ALUMINIUM BLISTERS - 50.00 - ΤΕΜΑΧΙΟ - Εγκεκριμένο (ΕΟΦ) - ΦΑΡΜΑΚΕIOY; 2802883201059 - 05 - BTx84(BLISTΕR 6x14) OPA/ALUMINIUM/PVC-ALUMINIUM BLISTERS - 84.00 - ΤΕΜΑΧΙΟ - Εγκεκριμένο (ΕΟΦ) - ΦΑΡΜΑΚΕIOY; 2802883201066 - 06 - BTx90(BLISTΕR 9x10) OPA/ALUMINIUM/PVC-ALUMINIUM BLISTERS - 90.00 - ΤΕΜΑΧΙΟ - Εγκεκριμένο (ΕΟΦ) - ΦΑΡΜΑΚΕIOY; 2802883201073 - 07 - BTx100(BLISTΕR10x10) OPA/ALUMINIUM/PVC-ALUMINIUM BLISTERS - 100.00 - ΤΕΜΑΧΙΟ - Εγκεκριμένο (ΕΟΦ) - ΦΑΡΜΑΚΕIOY

Άλλες πληροφορίες

Κατάσταση

 • Πηγή:
 • Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
 • Καθεστώς αδειοδότησης:
 • Εγκεκριμένο (ΕΟΦ)
 • τελευταία ενημέρωση:
 • 05-08-2017

φύλλο οδηγιών χρήσης

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ

Platel® ® 75 mg δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο

Κλοπιδογρέλη  

Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε 

να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο.

Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά.

Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

Η συνταγή για αυτό το φάρμακο χορηγήθηκε  για σας. Δεν πρέπει να δώσετε 

το φάρμακο σε άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόμα και όταν τα 

συμπτώματα τους είναι ίδια με τα δικά σας. 

Εάν κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια γίνεται σοβαρή ή αν παρατηρήσετε κάποια 

ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο φύλλο οδηγιών , 

παρακαλείσθε να ενημερώσετε  το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

Το παρόν φύλλο οδηγιών περιέχει:

1. Τι είναι το Platel®  και ποια είναι η χρήση του

2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν πάρετε το Platel® 

3. Πώς να πάρετε το Platel® 

4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες 

5. Πώς να φυλάσσετε το Platel®  

6. Λοιπές πληροφορίες

1. TI EINAI TO  Platel®  KAI ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ

Το Platel®  περιέχει το ενεργό συστατικό κλοπιδογρέλη, που είναι αναστολέας της 

συσσώρευσης των αιμοπεταλίων. Τα αιμοπετάλια είναι πολύ μικρά σωματίδια του 

αίματος, τα οποία συγκολλούνται κατά την πήξη του αίματος. Εμποδίζοντας την πήξη 

του αίματος (σχηματισμό θρόμβων) στα σκληρυμένα αιμοφόρα αγγεία, η 

κλοπιδογρέλη μειώνει τον κίνδυνο αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου ή καρδιακής 

προσβολής.

Το Platel®  χορηγείται εάν έχετε μια πάθηση σκλήρυνσης των αρτηριών 

(αρτηριοσκλήρυνση), και είτε:

Είχατε πρόσφατα καρδιακή προσβολή (έμφραγμα του μυοκαρδίου), ή 

προηγούμενο αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο ή  

Πάσχετε από κάποια νόσο που διαταράσσει τη ροή του αίματος στα χέρια 

ή τα πόδια λόγω στένωσης των αγγείων του αίματος (περιφερική 

αρτηριακή νόσος).

2. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΙΝ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ  Platel® 

Μην πάρετε το Platel® 

Εάν έχετε αλλεργία (υπερευαισθησία) στην κλοπιδογρέλη ή σε οπουδήποτε 

άλλο συστατικό του  Platel®  (παρατίθενται στην παράγραφο 6 «Τι περιέχει 

το Platel® »).

Εάν πάσχετε από κάποια νόσο που προκαλεί αιμορραγία όπως έλκος 

στομάχου ή εγκεφαλική αιμορραγία.

Εάν πάσχετε από σοβαρή ηπατική νόσο.

Προσέξτε ιδιαίτερα με το Platel® 

Ενημερώστε το γιατρό σας πριν χρησιμοποιήσετε το Platel® 

Εάν εμφανίζετε αυξημένο κίνδυνο αιμορραγίας όπως:

Οποιαδήποτε πάθηση (π.χ. έλκος στομάχου) ή αιματολογική 

διαταραχή εξαιτίας της οποίας είστε επιρρεπείς σε εσωτερικές 

αιμορραγίες (στο εσωτερικό των ιστών, οργάνων του σώματός  σας).

Πρόσφατος σοβαρός τραυματισμός.

Χειρουργική επέμβαση (συμπεριλαμβανομένων  και των 

οδοντιατρικών επεμβάσεων), πρόσφατη ή που έχει προγραμματιστεί 

μέσα στις επόμενες 7 ημέρες.    

 Εάν εμφανίσατε θρόμβο σε αρτηρία του εγκεφάλου (ισχαιμικό αγγειακό 

εγκεφαλικό επεισόδιο) μέσα στις τελευταίες 7 ημέρες.

Εάν πάσχετε από νόσο των νεφρών ή του ήπατος.

Το Platel®  δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά  ή εφήβους ηλικίας κάτω των 18 

ετών.

Λήψη/Χρήση άλλων φαρμάκων   

Ενημερώστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε ή έχετε πάρει πρόσφατα 

άλλα φάρμακα, ακόμα και αυτά που δεν σας έχουν χορηγηθεί με συνταγή. Προσέξτε 

ειδικά με φάρμακα που περιέχουν οποιοδήποτε από τα ακόλουθα δραστικά 

συστατικά (που μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο αιμορραγίας):

Αντιπηκτικά από το στόμα (βαρφαρίνη και άλλα αντιπηκτικά), που δεν 

πρέπει να χρησιμοποιούνται μαζί με το Platel® .

Ηπαρίνη, abciximab, eptifibatide, tirobifan και άλλα φάρμακα που 

χρησιμοποιούνται για την αποφυγή δημιουργίας θρόμβων στο αίμα.

Alteplase και streptokinase, που χρησιμοποιούνται για τη θραύση των 

θρόμβων του αίματος.

Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (ΜΣΑΦ), που χρησιμοποιούνται 

για την αντιμετώπιση του πυρετού, του πόνου και των φλεγμονών των μυών 

ή των αρθρώσεων (π.χ. ibuprofen, diclofenac, naproxen).

Το ακετυλοσαλικυλικό οξύ (ένα ΜΣΑΦ) μπορεί να χρησιμοποιηθεί αν 

συνταγογραφηθεί ή περιστασιακά, μέχρι 1000mg ανά 24 ωρο.

Σε πολλές περιπτώσεις παρατεταμένη χρήση θα πρέπει να συζητηθεί με το γιατρό 

 Λήψη του Platel®  με τροφή και ποτό 

Το Platel®  μπορεί να λαμβάνεται με ή χωρίς τη λήψη τροφής.

Κύηση και θηλασμός 

Δεν συνιστάται να λαμβάνετε αυτό το φάρμακο αν είστε έγκυος.

Αν είστε έγκυος ή υποψιάζεστε ότι είστε έγκυος θα πρέπει να ενημερώσετε το γιατρό 

σας πριν ξεκινήσετε την θεραπεία. Αν μείνετε έγκυος ενώ λαμβάνετε το Platel® , 

συμβουλευθείτε το γιατρό σας αμέσως.

Θα πρέπει να σταματήσετε το θηλασμό για όσο διάστημα παίρνετε Platel® , καθώς 

δεν είναι γνωστό εάν το φάρμακο περνά στο μητρικό γάλα.

Οδήγηση και χειρισμός ιατρικών μηχανών

Το Platel®  είναι πιθανό να επηρεάσει την ικανότητα σας να οδηγείτε ή να χειρίζεστε 

μηχανές.

Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με ορισμένα συστατικά του Platel® 

Το Platel®  περιέχει λακτόζη.

Εάν έχετε ενημερωθεί από το γιατρό σας ότι έχετε δυσανεξία σε κάποια σάκχαρα, 

επικοινωνήστε με το γιατρό σας πριν πάρετε αυτό το φάρμακο.

3. ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ  Platel® 

Πάντοτε να παίρνετε το Platel®  αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού σας. 

Εάν έχτε αμφιβολίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Η συνήθης δόση είναι ένα δισκίο των 75mg την ημέρα, κάθε μέρα την ίδια ώρα.

Πάρτε το δισκίο(α) σας με λίγο υγρό, με ή χωρίς τροφή.

Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση Platel®  από την κανονική 

Επικοινωνήστε με το γιατρό σας ή την πλησιέστερη υπηρεσία εκτάκτων 

περιστατικών λόγω του αυξημένου κινδύνου αιμορραγίας.

Εάν ξεχάσετε να πάρετε το Platel® 

Αν ξεχάσετε να λάβετε μια δόση Platel®  και το θυμηθείτε μέσε σε 12 ώρες από τη 

συνηθισμένη σας ώρα, λάβετε το δισκίο σας αμέσως και κατόπιν λάβετε το επόμενο 

δισκίο την συνηθισμένη ώρα.

Αν το ξεχάσετε για περισσότερο από 12 ώρες απλώς λάβετε την επόμενη κανονική 

δόση στη συνηθισμένη ώρα. Μην πάρετε διπλή δόση για να αναπληρώσετε τη δόση 

που ξεχάσατε.

Εάν σταματήσετε να παίρνετε το Platel® 

 Θα πρέπει να λαμβάνετε το Platel®  για όσο διάστημα σας το συνυπογραφεί ο 

γιατρό σας. Μη σταματάτε την αγωγή χωρίς να το συζητήσετε με το γιατρό σας. Έναν 

έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του προϊόντος ρωτήστε το 

γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.  

4.ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και το Platel®   μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες 

ενέργειες αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.

Οι ανεπιθύμητες ενέργειες εμφανίζονται με συγκεκριμένη συχνότητα, όπως 

καθορίζεται στον πίνακα που ακολουθεί:

Πολύ συχνές: Εμφανίζονται σε περισσότερους από 1 στους 10 ασθενείς

Συχνές: Εμφανίζονται σε 1 έως 10 ασθενείς στους 100

Όχι συχνές : Εμφανίζονται σε 1 έως 10 ασθενείς στους 1.000

Σπάνιες : Εμφανίζονται σε 1 έως 10 ασθενείς στους 10.000

Πολύ 

σπάνιες : Εμφανίζονται σε λιγότερο από 1 έως 10 ασθενείς στους 10.000

Άγνωστες : Η συχνότητα δεν μπορεί να καθοριστεί με τα διαθέσιμα στοιχεία

Αν παρουσιάσετε οποιαδήποτε από τις παρακάτω πολύ σπάνιες σοβαρές 

ανεπιθύμητες ενέργειες επικοινωνήστε με το γιατρό σας αμέσως.

Μείωση κάποιων κυττάρων του αίματος : Πυρετός, σημεία λοίμωξης ή 

υπερβολικής κόπωσης.

Ηπατικά προβλήματα :Κιτρίνισμα του δέρματος και/η των ματιών (ίκτερος), 

υποδόρια αιμορραγία που εμφανίζεται ως πολύ μικρές κόκκινες κουκίδες, 

σύγχυση.

Αλλεργικές αντιδράσεις: Πρήξιμο στο στόμα, δερματικό εξάνθημα, κνησμός 

και φλύκταινες.

     Μία πολύ συχνή ανεπιθύμητη ενέργεια είναι η αιμορραγία που εμφανίζεται 

ως:

Μώλωπες και αιματώματα.

Αιμορραγία από τη μύτη, αίμα στα ούρα.

Αιμορραγία από το στομάχι ή τα έντερα, ή λιγότερο συχνά στα μάτια, στο 

εσωτερικό της κεφαλής, στο πνεύμονα ή στις αρθρώσεις.

Εάν κοπείτε ή τραυματιστείτε, μπορείτε να χρειαστεί περισσότερος χρόνος από το 

συνηθισμένο για να σταματήσει η αιμορραγία. Αυτό σχετίζεται με τον τρόπο δράσης 

του φαρμάκου καθώς εμποδίζει την πήξη του αίματος. Τα ασήμαντα τραύματα και 

κοψίματα π.χ. μικρό κόψιμο, κόψιμο στο ξύρισμα, είναι άνευ σημασίας. Ωστόσο, εάν 

ανησυχήσετε από την αιμορραγία, θα πρέπει να επικοινωνήσετε αμέσως με το 

γιατρό σας (βλ. «Προσέξτε ιδιαίτερα με το Platel® »).

Άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες είναι:

Συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες.

Κοιλιακός πόνος, δυσπεψία ή καύσος 

Διάρροια 

Όχι συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες.

Πονοκέφαλος, ζάλη

Έλκος στομάχου

Έμετος, ναυτία 

Δυσκοιλιότητα, αυξημένα αέρια στο στομάχι ή τα έντερα

Δερματικό εξάνθημα, κνησμός

Ανώμαλη αίσθηση αφής 

Σπάνιες ανεπιθύμητες ενέργειες

Ίλιγγος 

Πολύ σπάνιες ανεπιθύμητες ενέργειες

Πυρετός 

Κίτρινη χρώση του δέρματος και ή των αυτιών (ίκτερος)

Σοβαρός κοιλιακός πόνος με ή χωρίς πόνο στην πλάτη, πόνος στις 

αρθρώσεις ή στους μύες

Γενικευμένη αλλεργική αντίδραση 

Φλύκταινες στο δέρμα και αλλεργία 

Πρήξιμο ή φλεγμονή στο στόμα 

Δυσκολία στην αναπνοή, συνοδευόμενη πολλές φορές από βήχα 

Μείωση της πίεσης του αίματος 

Σύγχυση, παραισθήσεις 

Διαταραχές της γεύσης 

Επιπλέον, ο γιατρός σας μπορεί να εντοπίσει αλλαγές στα αποτελέσματα των 

εξετάσεων αίματος ή ούρων.

Εάν κάποια ανεπιθύμητη ενεργεία γίνει σοβαρή ή αν παρατηρήσετε κάποια 

ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών, παρακαλείσθε 

να ενημερώσετε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

5. ΠΩΣ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΕ ΤΟ  Platel®  

Να το φυλάσσετε σε μέρη που δεν το φθάνουν και δεν το βλέπουν  τα παιδία.

Να μη χρησιμοποιείτε Platel®  μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στο κουτί 

και στην κυψέλη.

Δεν υπάρχουν ειδικές οδηγίες διατήρησης για το προϊόν αυτό.

Να μη χρησιμοποιείται το Platel®  εάν παρατηρήσετε οποιοδήποτε ορατό σημείο 

βλάβης.

Τα φάρμακα δεν πρέπει να απορρίπτονται στο νερό της αποχέτευσης ή στα 

σκουπίδια. Ρωτήστε το φαρμακοποιό σας πως νε πετάξετε τα φάρμακα που δεν 

χρειάζονται πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

        

    

6.   ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τι περιέχει το Platel® 

Η δραστική ουσία είναι η κλοπιδογρέλη. Κάθε δισκίο περιέχει 75 mg κλοπιδογρέλης 

(ως besilate).

Εκδοχα: Starch Pregelatinized, Cellulose Microcrystalline, Crospovidone,  Silicon, 

Anhydrous Colloidal,  Stearic Acid

Σύνθεση επικάλυψης: Opadry II Pink Powder 31K34111.Αποτελείται από: Lactose 

Monohydrate (40,0%W/W),  HPMC 2910/Hydromellose 15CP (E464) (28%W/W), 

Titanium Dioxide (E171) CI 77891 (23,6% W/W) , Triacetin (E1518) (8,0 W/W),  Iron 

Oxid Red (E172) CI 77491 (0,4W/W),  Carnauba Wax

Εμφάνιση του Platel®  

Ροζ, στρογγυλά και αμφίκυρτα,  και επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία.

Περιεχόμενο συσκευασίας

Κουτί που περιέχει 14 δισκία των 75mg σε blister. (BLISTER 1x14) 

(OPA/ALUMINIUM/PVC/ALUMINIUM BLISTER)

Κουτί που περιέχει 28 δισκία των 75mg σε blister. (BLISTER 2x14) 

(OPA/ALUMINIUM/PVC/ALUMINIUM BLISTER)

Κουτί που περιέχει 30 δισκία των 75mg σε blister. (BLISTER 3x10) 

(OPA/ALUMINIUM/PVC/ALUMINIUM BLISTER)

Κουτί που περιέχει 50 δισκία των 75mg σε blister. (BLISTER 5x10) 

(OPA/ALUMINIUM/PVC/ALUMINIUM BLISTER)

Κουτί που περιέχει 84 δισκία των 75mg σε blister. (BLISTER 6x14) 

(OPA/ALUMINIUM/PVC/ALUMINIUM BLISTER)

Κουτί που περιέχει 90 δισκία των 75mg σε blister. (BLISTER 9x10) 

(OPA/ALUMINIUM/PVC/ALUMINIUM BLISTER)

Κουτί που περιέχει 100 δισκία των 75mg σε blister. (BLISTER 10x10) 

(OPA/ALUMINIUM/PVC/ALUMINIUM BLISTER)

Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι μορφές.

Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας

PROTON PHARMA 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αχαΐας 4 & Τροιζηνίας,   145 64 Ν Κηφισιά ,Αττική

Παραγωγός 

SPECIFAR ABEE

ης  Οκτωβρίου 1, 123 51 Αγ Βαρβάρα, Αθήνα

Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης εγκρίθηκε για τελευταία φορά στις 

13/07/2009

Τρόπος διάθεσης 

Με ιατρική συνταγή    

  

         

21-5-2018

FDA approves new drug for patients with chronic liver disease who have low blood platelets and are undergoing a medical procedure

FDA approves new drug for patients with chronic liver disease who have low blood platelets and are undergoing a medical procedure

FDA approves Doptelet (avatrombopag) to treat thrombocytopenia in adults with chronic liver disease who are scheduled to undergo a medical procedure.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

8-5-2018

Neurovascular Stents Used for Stent-Assisted Coiling (SAC): Letter to Health Care Providers - Recommendations Associated With the Use of These Devices in the Treatment of Unruptured Brain Aneurysms

Neurovascular Stents Used for Stent-Assisted Coiling (SAC): Letter to Health Care Providers - Recommendations Associated With the Use of These Devices in the Treatment of Unruptured Brain Aneurysms

The FDA has received reports associated with the use of these devices in the treatment of unruptured brain aneurysms that suggest some events of peri-procedural stroke and/or death may have been related to procedural risks or patient selection related factors. These factors include patients who had serious co-morbidities resulting in a reduced life expectancy, or who were intolerant to required anticoagulation or anti-platelet therapy.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

23-10-2013

Danish Pharmacovigilance Update, 29 August 2013

Danish Pharmacovigilance Update, 29 August 2013

In this issue of Danish Pharmacovigilance Update: Cases of acquired haemophilia following treatment with clopidogrel (Plavix® etc.)

Danish Medicines Agency

14-11-2018

Clopidogrel ratiopharm (Teva B.V.)

Clopidogrel ratiopharm (Teva B.V.)

Clopidogrel ratiopharm (Active substance: clopidogrel) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)7602 of Wed, 14 Nov 2018

Europe -DG Health and Food Safety

29-10-2018

Clopidogrel/Acetylsalicylic acid Zentiva (Sanofi-Aventis groupe)

Clopidogrel/Acetylsalicylic acid Zentiva (Sanofi-Aventis groupe)

Clopidogrel/Acetylsalicylic acid Zentiva (Active substance: clopidogrel / acetylsalicylic acid) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)7249 of Mon, 29 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1144/WS1433/0051

Europe -DG Health and Food Safety

29-10-2018

DuoPlavin (Sanofi Clir SNC)

DuoPlavin (Sanofi Clir SNC)

DuoPlavin (Active substance: clopidogrel / acetylsalicylic acid) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)7255 of Mon, 29 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1143/WS/1433/0050

Europe -DG Health and Food Safety

19-6-2018

Iscover (Sanofi-Aventis groupe)

Iscover (Sanofi-Aventis groupe)

Iscover (Active substance: Clopidogrel) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3888 of Tue, 19 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety

30-5-2018

Plavix (Sanofi Clir SNC)

Plavix (Sanofi Clir SNC)

Plavix (Active substance: Clopidogrel) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3470 of Wed, 30 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety

3-5-2018

Clopidogrel Zentiva (Zentiva, k.s.)

Clopidogrel Zentiva (Zentiva, k.s.)

Clopidogrel Zentiva (Active substance: Clopidogrel) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)2776 of Thu, 03 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/975/T/60

Europe -DG Health and Food Safety