PINTAL

Κύριές Πληροφορίες

 • Εμπορική ονομασία:
 • PINTAL 7.5MG/5ML ΣΙΡΟΠΙ
 • Φαρμακολογική κατηγορία (ATC):
 • R05DB13
 • Δοσολογία:
 • 7.5MG/5ML
 • Φαρμακοτεχνική μορφή:
 • ΣΙΡΟΠΙ
 • Σύνθεση:
 • 0018109814 - BUTAMIRATE CITRATE - 1.500000 MG
 • Οδός χορήγησης:
 • ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ
 • Τρόπος διάθεσης:
 • ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ
 • Χρήση για:
 • Οι άνθρωποι
 • Τύπος φάρμακου:
 • αλλοπαθητική των ναρκωτικών

Έγγραφα

Εντοπισμός

 • Διατίθεται σε:
 • PINTAL 7.5MG/5ML ΣΙΡΟΠΙ
  Ελλάδα
 • Γλώσσα:
 • Ελληνικά

Θεραπευτικές πληροφορίες

 • Θεραπευτική περιοχή:
 • BUTAMIRATE
 • Περίληψη προϊόντος:
 • 2802396001016 - 01 - BOTTLEX200ML - 200.00 - ΧΙΛΙΟΣΤΟΛΙΤΡΟ - Εγκεκριμένο (ΕΟΦ) - ΦΑΡΜΑΚΕIOY

Άλλες πληροφορίες

Κατάσταση

 • Πηγή:
 • Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
 • Καθεστώς αδειοδότησης:
 • Εγκεκριμένο (ΕΟΦ)
 • τελευταία ενημέρωση:
 • 05-08-2017

φύλλο οδηγιών χρήσης

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

Pintal 7.5mg/5ml σιρόπι

Κιτρική βουταμιράτη

Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να 

παίρνετε αυτό το φάρμακο.

- Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε 

ξανά.

- Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

- Η συνταγή για αυτό το φάρμακο χορηγήθηκε για σας. Δεν πρέπει να δώσετε 

το φάρμακο σε άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόμα και όταν 

τα συμπτώματα τους είναι ίδια με τα δικά σας.

- Εάν κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια γίνεται σοβαρή, ή αν παρατηρήσετε 

κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο 

οδηγιών, παρακαλείσθε να ενημερώσετε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

To παρόν φύλλο οδηγιών περιέχει:

Τι είναι το Pintal και ποια είναι η χρήση του

Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού χρησιμοποιήσετε το Pintal

Πώς να χρησιμοποιήσετε το Pintal

Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες

Πώς να φυλάσσεται το Pintal

Λοιπές πληροφορίες

1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ PINTAL ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ 

Το Pintal είναι αντιβηχικό που χορηγείται για την αντιμετώπιση του ξηρού μη 

παραγωγικού βήχα. Καταστέλλει το βήχα χωρίς να προκαλεί εξάρτηση όπως άλλα 

αντιβηχικά. Σε αντίθεση με τα ναρκωτικά αντιβηχικά, το Pintal στερείται του 

κινδύνου των παρενεργειών τους χωρίς να υπολείπεται  της αντιβηχικής τους δράσης.

2.   ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΙΝ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ PINTAL

Μην πάρετε το Pintal

σε περίπτωση αλλεργίας (υπερευαισθησίας) στη κιτρική βουταμιράτη ή σε 

οποιοδήποτε άλλο συστατικό του Pintal

Λήψη-Χρήση άλλων φαρμάκων

Παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον γιατρό σας εάν παίρνετε ή έχετε πάρει πρόσφατα 

άλλα φάρμακα ακόμα και αυτά που δεν σας έχουν χορηγηθεί με συνταγή.

Να αποφεύγεται η ταυτόχρονη λήψη αποχρεμπτικών, διότι μπορεί να οδηγήσει σε 

κατακράτηση της βλέννας στο αναπνευστικό σύστημα, η οποία μπορεί να αυξήσει 

τον κίνδυνο βρογχοσπασμού και μόλυνσης των αεραγωγών.

Λήψη του Pintal με τροφές και ποτά

Δεν έχουν γίνει ειδικές μελέτες σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις. Το Pintal θα πρέπει 

αν είναι δυνατόν να λαμβάνεται πριν από τα γεύματα.

Κύηση και θηλασμός

Ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας προτού πάρετε 

οποιοδήποτε φάρμακο.

Χρήση κατά την κύηση:

Επειδή δεν υπάρχουν επαρκείς μελέτες σε εγκύους, η χρήση του Pintal πρέπει να 

αποφεύγεται κατά το πρώτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης. Στους υπόλοιπους μήνες της 

εγκυμοσύνης το Pintal μπορεί να χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με την κρίση και τις 

οδηγίες του γιατρού.

Χρήση κατά τη γαλουχία:

Επειδή δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με το αν η Βουταμιράτη περνά στο 

μητρικό γάλα για λόγους ασφάλειας το Pintal πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τη 

διάρκεια του θηλασμού μόνο μετά από προσεκτική εκτίμηση  του οφέλους σε σχέση 

προς τον πιθανό κίνδυνο.

Οδήγηση και χειρισμός μηχανών

Το Pintal μπορεί να προκαλέσει υπνηλία. Επομένως πρέπει να λαμβάνεται υπόψη 

κατά την οδήγηση ή εκτέλεση άλλων δραστηριοτήτων που απαιτούν εγρήγορση (π.χ. 

χειρισμός μηχανημάτων).

3.  ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ PINTAL

Πάντοτε να παίρνετε το Pintal αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού σας. 

Εάν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. 

  

Ενήλικες 

Η συνήθης δόση είναι 7,5mg (ή 5ml) 3-5 φορές την ημέρα

Έφηβοι από 12 ετών: 15ml διαιρεμένο σε τρεις δόσεις την ημέρα

Ενήλικες: 15-25ml διαιρεμένο σε τέσσερις ή πέντε δόσεις την ημέρα

Παιδιά 4-12 ετών:7,5-15mg/24ωρο σε διαιρεμένες δόσεις (3-5 φορές την ημέρα)

Παιδιά 4-6 ετών: 5ml ή 7,5mg διαιρεμένο σε τρεις δόσεις την ημέρα

Παιδιά 6-12 ετών: 10ml ή 15mg διαιρεμένο σε τρεις δόσεις την ημέρα

Εάν ξεχάσετε να πάρετε το Pintal

Μην πάρετε διπλή δόση για να αναπληρώσετε τη δόση που ξεχάσατε.

Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του προϊόντος 

ρωτήστε το γιατρό σας.

4.  ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και το Pintal μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες 

ενέργειες αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.

Εάν κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια γίνεται σοβαρή ή αν παρατηρήσετε κάποια 

ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών, παρακαλείσθε 

να ενημερώσετε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

Γενικά έχουν αναφερθεί:

Διαταραχές νευρικού συστήματος 

Σπάνια (>1/10 000, <1/1000): υπνηλία

Γαστροεντερικές διαταραχές

Σπάνια (>1/10 000, <1/1000): ναυτία, διάρροια

Δερματικές και υποδόριες διαταραχές

Σπάνια (>1/10 000, <1/1000): κνίδωση

5.  ΠΩΣ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΤΟ PINTAL

Να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το φθάνουν και δεν το βλέπουν τα παιδιά.

Φυλάσσετε σε θερμοκρασία μικρότερη των 25 0 C.

Να μη χρησιμοποιείτε το Pintal μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στην 

επισήμανση στο κουτί. Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που 

αναφέρεται.

Τα φάρμακα δεν πρέπει να απορρίπτονται στο νερό της αποχέτευσης ή στα 

σκουπίδια. Ρωτήστε το φαρμακοποιό σας πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν 

χρειάζονται πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

6.  ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τι περιέχει το Pintal

Δραστικό συστατικό: κιτρική βουταμιράτη

Έκδοχα: sorbitol solution, glycerol, saccharin sodium, benzoic acid, vanillin, alcohol 

95%, sodium hydroxide sol., water purified.

Εμφάνιση του Pintal και περιεχόμενο της συσκευασίας

Καφέ γυάλινο μπουκάλι που περιέχει 200ml διαυγές σιρόπι.

Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας και παραγωγός

Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας

ALET PHARMACEUTICALS ABEE

Aϊδινίου 26,

Χαϊδάρι

124 61, Αθήνα

Τηλ: 210 5698610

Ε-mail: info@aletpharmaceuticals.gr

Παραγωγός

SPECIFAR ABEE

ης  Οκτωβρίου 1

Αγία Βαρβάρα

12351, Αθήνα

Τηλ: 2105401500

E-mail:  info@specifar.gr

Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης εγκρίθηκε για τελευταία φορά στις 30-6-2009

Δεν υπάρχουν προειδοποιήσεις ασφάλειας που σχετίζονται με αυτό το προϊόν.

22-10-2018

EU/3/10/815 (Pfizer Europe MA EEIG)

EU/3/10/815 (Pfizer Europe MA EEIG)

EU/3/10/815 (Active substance: Sildenafil citrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)6993 of Mon, 22 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/068/10/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

15-5-2018

Effentora (Teva B.V.)

Effentora (Teva B.V.)

Effentora (Active substance: fentanyl citrate) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3013 of Tue, 15 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/1369/201704

Europe -DG Health and Food Safety