PHARICID

Κύριές Πληροφορίες

 • Εμπορική ονομασία:
 • PHARICID 500MG/TAB ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΟ ΜΕ ΛΕΠΤΟ ΥΜΕΝΙΟ ΔΙΣΚΙΟ
 • Φαρμακολογική κατηγορία (ATC):
 • J01FA09
 • Δοσολογία:
 • 500MG/TAB
 • Φαρμακοτεχνική μορφή:
 • ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΟ ΜΕ ΛΕΠΤΟ ΥΜΕΝΙΟ ΔΙΣΚΙΟ
 • Σύνθεση:
 • INEOF00310 - CLARITHROMYCIN - 500.000000 MG
 • Οδός χορήγησης:
 • ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ
 • Τρόπος διάθεσης:
 • ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ
 • Χρήση για:
 • Οι άνθρωποι
 • Τύπος φάρμακου:
 • αλλοπαθητική των ναρκωτικών

Έγγραφα

Εντοπισμός

 • Διατίθεται σε:
 • PHARICID 500MG/TAB ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΟ ΜΕ ΛΕΠΤΟ ΥΜΕΝΙΟ ΔΙΣΚΙΟ
  Ελλάδα
 • Γλώσσα:
 • Ελληνικά

Θεραπευτικές πληροφορίες

 • Θεραπευτική περιοχή:
 • CLARITHROMYCIN
 • Περίληψη προϊόντος:
 • 2802689601015 - 01 - BTx 14 (BLIST 2 x 7) - 14.00 - ΤΕΜΑΧΙΟ - Εγκεκριμένο (ΕΟΦ) - ΦΑΡΜΑΚΕIOY; 2802689601022 - 02 - BTx 21 (BLIST 3 x 7) - 21.00 - ΤΕΜΑΧΙΟ - Εγκεκριμένο (ΕΟΦ) - ΦΑΡΜΑΚΕIOY

Άλλες πληροφορίες

Κατάσταση

 • Πηγή:
 • Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
 • Καθεστώς αδειοδότησης:
 • Εγκεκριμένο (ΕΟΦ)
 • τελευταία ενημέρωση:
 • 15-02-2018

φύλλο οδηγιών χρήσης

PHARICID

Clarithromycin

1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1.1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ

PHARICID

1.2. ΣΥΝΘΕΣΗ

Δραστική ουσία : Κλαριθρομυκίνη (Clarithromycin)

Έκδοχα:  Cellulose Microcrystalline, Silicon Dioxide Colloidal, Croscarmellose Sodium, 

Povidone, Stearic Acid, Talc, Magnesium Stearate.

Σύνθεση Επικάλυψης: Hypromellose, Propylene Glycol, Sorbitan Monooleate, Vanilla Dry 

Flavour, Titanium Dioxide E 171, Quinolline Yellow E104, Hyprolose, Sorbic Acid.

1.3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία.

1.4. ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ

Κάθε δισκίο περιέχει 500 mg Κλαριθρομυκίνης.

1.5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Τα επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία  PHARICID των 500mg περιέχονται σε blister από 

PVC/PVDC και φύλλο αλουμινίου. Κάθε κουτί περιέχει 3 blisters από 7 δισκία, ΒΤ x 21 

(BLIST 3 x 7).

1.6. ΦΑΡΜΑΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Αντιβιοτικό φάρμακο της κατηγορίας των μακρολιδών.

1.7. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

Λεωφ. Μαραθώνος 106,  

T.K 153 44 ΓΕΡΑΚΑΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ

Τηλ. 210.60.48.560

1.8. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ-  ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΣ

MEDOCHEMIE LTD

Αστροναυτών & Κων/λεως 1-10 

ΛΕΜΕΣΣΟΣ-ΚΥΠΡΟΣ

Τηλ. 00 3575867707

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΣ

ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε

 χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας

320 09 ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ-ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Τηλ. 22620 58172

2. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΠΟΥ ΣΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕ

Ο ΓΙΑΤΡΟΣ ΣΑΣ

2.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αντιβιοτικό για τη θεραπεία λοιμώξεων από μικρόβια ευαίσθητα στην κλαριθρομυκίνη.

2.2. ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Η κλαριθρομυκίνη ενδείκνυται για τη θεραπεία λοιμώξεων που οφείλονται σε ευαίσθητους 

σε αυτή μικροοργανισμούς. Τέτοιες λοιμώξεις είναι:

1. Λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος (π.χ. βρογχίτιδα, πνευμονία).

2. Λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος (π.χ φαρυγγίτις, ιγμορίτις).

3. Λοιμώξεις   του   δέρματος   και   των   μαλακών   μορίων   (π.χ.   θυλακίτις,   κυτταρίτις, 

ερυσίπελας).

4. Συμπληρωματική θεραπεία (σε συνδυασμό με άλλα αντιφυματικά φάρμακα) για τη 

θεραπεία   γενικευμένων   ή   εντοπισμένων   λοιμώξεων   οφειλόμενων   σε   άτυπα 

μυκοβακτηρίδια   (π.χ.  Mycobacterium  avium  ή  Mycobacterium  intracellulare, 

Mycobacterium chelonae, Mycobacterium fortuitum, Mycobacterium  kansassii).

5. Εκρίζωση   του  Helicobacter  pylori  για   την   αντιμετώπιση   του   έλκους   του 

δωδεκαδάκτυλου   και   πρόληψη   των   υποτροπών   του,   εφ'   όσον   χορηγείται   σε 

συνδυασμό με αναστολείς της γαστρικής έκκρισης.

6. Οδοντογενείς λοιμώξεις, ως φάρμακο δεύτερης επιλογής.

2.3. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Αν   έχετε   υπερευαισθησία   στα   μακρολιδικά   αντιβιοτικά,   δεν   πρέπει   να   πάρετε 

κλαριθρομυκίνη .

Δεν   πρέπει   να   πάρετε   κλαριθρομυκίνη   μαζί   με   φάρμακα   που   περιέχουν   αστεμιζόλη 

(astemizole),   σιζαπρίδη   (cisapride),   πιμοζίδη   (pimozide),   τερφεναδίνη   (terfenadine)   και 

εργοταμίνη ή διυδροεργοταμίνη.

2.4. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Συμβουλευθείτε το γιατρό σας στις παρακάτω περιπτώσεις :

1. Σε περίπτωση νεφρικής ανεπάρκειας.

2. Σε περίπτωση εγκυμοσύνης ή θηλασμού.

3. Σε περίπτωση ηπατικής νόσου.

4. Εάν νιώθετε ζαλάδες κατά την θεραπεία με κλαριθρομυκίνη, χρειάζεται προσοχή 

γιατί   μπορεί   η   ζάλη   αυτή   να   επηρεάσει   την   ικανότητα   οδήγησης   ή   χειρισμού 

μηχανημάτων.

5. Σε περίπτωση υποκαλιαιμίας.

6. Σε περιπτώσεις επίμονης διάρροιας.

7. Σε περίπτωση ταυτόχρονης χορήγησης με κολχικίνη.

2.5. ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Ή ΟΥΣΙΕΣ

Ενημερώστε   το   γιατρό   σας,   εάν   παίρνετε   φάρμακα   που   περιέχουν   θεοφυλλίνη   ή 

βαλπροάτη   ή   καρβαμαζεπίνη   ή   σιλοσταζόλη   ή   σιζαπρίδη   ή   διγοξίνη   ή   από   στόματος 

αντιπηκτικά (π.χ. βαρφαρίνη) ή παράγωγα εργοταμίνης ή διυδροεργοταμίνη ή τριαζολάμη 

ή   μιδαζολάμη   ή   αλπραζολάμη   ή   μεθυλπρεδνιζολόνη   ή   δισοπυραμίδη   ή   φαινυτοΐνη   ή 

αστεμιζόλη   ή   τερφεναδίνη   ή   τακρόλιμους   ή   κυκλοσπορίνη   ή   πιμοζίδη   ή   κινιδίνη   ή 

ριφαμπουτίνη ή σιλδεναφίλη ή λοβαστατίνη ή σιμβαστατίνη ή ομεπραζόλη ή βινβλαστίνη. 

Μπορεί   να   χρειασθεί   τροποποίηση   της   δοσολογίας   των   φαρμάκων   αυτών   κατά   την 

διάρκεια της θεραπείας με κλαριθρομυκίνη (βλ. και Αντενδείξεις).

Οι   ακόλουθες   αλληλεπιδράσεις   που   σχετίζονται   με   το   ισοένζυμο  CYP3A  έχουν 

παραρτηρηθεί με την ερυθρομυκίνη και/ή με την κλαριθρομυκίνη μετά την κυκλοφορία.

Σπάνια   έχουν   αναφερθεί   περιστατικά   ραβδομυόλυσης   με   ταυτόχρονη   χορήγηση 

κλαριθρομυκίνης   και   αναστολέων   ρεδουκτάσης   ΗΜG-CoA,   π.χ.   λοβαστατίνης, 

σιμβαστατίνης.

Εάν πάσχετε από νεφρική ανεπάρκεια και λαμβάνετε παράλληλα θεραπεία με ριτοναβίρη 

και   κλαριθρομυκίνη   ενημερώστε   το   γιατρό   σας   γιατί   μπορεί   να   χρειασθεί   μείωση   της 

δοσολογίας της κλαριθρομυκίνης.

Συμβουλευθείτε το γιατρό σας.

Στους ενήλικες, σε περίπτωση που λαμβάνετε συγχρόνως με κλαριθρομυκίνη φάρμακο που 

περιέχει ζιδοβουδίνη θα πρέπει τα δύο αυτά φάρμακα να λαμβάνονται σε διαφορετικές ώρες.

2.6. ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ-ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 

Όλες   οι   λοιμώξεις   στις   οποίες   ενδείκνυται   η   κλαριθρομυκίνη,   εκτός   αυτών   που  

αναφέρονται στη συνέχεια:

Η συνήθης συνιστώμενη δόση της κλαριθρομυκίνης είναι 250mg (1 δισκίο των 250mg)

δύο φορές την ημέρα. Σε βαρύτερες λοιμώξεις η δοσολογία μπορεί να αυξηθεί σε 500mg

δύο φορές την ημέρα. Η συνήθης διάρκεια της θεραπείας είναι 6 έως 14 ημέρες. Οι δόσεις 

λαμβάνονται πρωί και βράδυ.

Αν υποφέρετε από νεφρική ανεπάρκεια, η δοσολογία της κλαριθρομυκίνης μειώνεται στο

ήμισυ δηλ. 250mg μια φορά την ημέρα ή 250mg δύο φορές την ημέρα σε βαρύτερες

λοιμώξεις και η θεραπεία δεν πρέπει να παρατείνεται πέρα από 14 ημέρες.

Οι περιεκτικότητες των δισκίων 500mg δεν χορηγούνται σε παιδιά κάτω των 12 ετών.

Λοιμώξεις από μυκοβακτηρίδιο:

Η   κλαριθρομυκίνη   πρέπει   να   χρησιμοποιείται   σε   συνδυασμό   με   άλλα 

αντιμυκοβακτηριδιακά φάρμακα.

Η   συνιστώμενη   δόση   για   τους   ενήλικες   με   γενικευμένη   ή   εντοπισμένη   λοίμωξη   από 

μυκοβακτηρίδιο   (M.avium,  M.intracellulare,  M.chelonae,  M.fortuitum)   είναι   500mg  δύο 

φορές την ημέρα. Η θεραπεία συνεχίζεται όσο διατηρείται η κλινική βελτίωση. Οι δόσεις 

λαμβάνονται πρωί και βράδυ.

Εκρίζωση του ελικοβακτηριδίου του πυλωρού:

Τριπλό θεραπευτικό σχήμα:

Η κλαριθρομυκίνη 500mg δύο φορές την ημέρα σε συνδυασμό με Αμοξικιλλίνη 1000mg 

δύο φορές την ημέρα και Ομεπραζόλη 20mg 2 φορές την ημέρα για 7 ημέρες.

Η κλαριθρομυκίνη 500mg δύο φορές την ημέρα σε συνδυασμό με Αμοξικιλλίνη 1000mg 

δύο φορές την ημέρα και Ομεπραζόλη 40mg ημερησίως για 7 ημέρες.

Διπλό θεραπευτικό σχήμα:

Η   συνιστώμενη   δοσολογία   είναι   500mg   τρεις   φορές   την   ημέρα   για   14   ημέρες,   σε 

συνδυασμό με αναστολείς της γαστρικής έκκρισης.

Οδοντογενείς λοιμώξεις:

250mg δύο φορές ημερησίως για 5 ημέρες.

Ο γιατρός σας θα επιλέξει το θεραπευτικό σχήμα που ταιριάζει στην περίπτωσή σας. Ακόμα 

και αν η κατάσταση της  υγείας  σας  έχει  βελτιωθεί ή αποκατασταθεί  πριν  το τέλος  της 

θεραπείας, μη διακόψετε τη χορήγηση της κλαριθρομυκίνης. Συνεχίστε τη θεραπεία για όσες 

ημέρες σας έχει συστήσει ο γιατρός σας.

2.7. ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡΔΟΣΟΛΟΓΙΑΣ, ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΟΤΑ

Από   τις   αναφορές   που   υπάρχουν,   προκύπτει   ότι   μετά   τη   λήψη   μεγάλης   ποσότητας 

κλαριθρομυκίνης πρέπει να αναμένονται γαστρεντερικά συμπτώματα.

Οι   ανεπιθύμητες   αντιδράσεις   που   σχετίζονται   με   υπερβολικές   δόσεις   πρέπει   να 

αντιμετωπίζονται   με   την   ταχεία   απομάκρυνση   του   φαρμάκου   που   δεν   έχει   ακόμα 

απορροφηθεί και με υποστηρικτικά μέτρα.

Σ' αυτές τις περιπτώσεις, ενημερώστε το γιατρό σας ή το Κέντρο Δηλητηριάσεων, 

τηλ.:210 77 93 777.

2.8. ΤΙ   ΠΡΕΠΕΙ   ΝΑ   ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ   ΣΤΗΝ   ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ   ΠΟΥ   ΠΑΡΑΛΕΙΨΑΤΕ   ΝΑ 

ΠΑΡΕΤΕ ΚΑΠΟΙΑ ΔΟΣΗ 

Εάν πρέπει να λαμβάνετε το φάρμακο συνεχώς και παραλείψετε μία δόση, θα πρέπει να 

πάρετε   τη   δόση   αυτή   το   ταχύτερο   δυνατόν.   Εάν,   εν   τούτοις,   πλησιάζει   η   ώρα   για   την 

επόμενη δόση, μη λάβετε τη δόση που παραλείψατε, αλλά συνεχίστε κανονικά τη θεραπεία.

Μη διπλασιάζετε τις δόσεις.

2.9. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Οι ανεπιθύμητες  ενέργειες της κλαριθρομυκίνης που αναφέρονται συχνότερα είναι:

Διάρροια, έμετοι, κοιλιακοί πόνοι, ναυτία, δυσπεψία, δερματικά εξανθήματα, πονοκέφαλος ή 

αλλοίωση της  γεύσης. Πιο  σπάνια  έχουν  αναφερθεί  γλωσσίτιδα, στοματίτιδα, στοματική 

μονιλίαση,   αποχρωματισμός   των   δοντιών   (αναστρέψιμος   μετά   από   οδοντιατρικό 

καθαρισμό),   αποχρωματισμός   της   γλώσσας,   διαφοροποίηση   της   όσφρησης,   συνήθως   σε 

συνδυασμό με αλλοίωση της γεύσης, ηπατική δυσλειτουργία, ηπατίτιδα με ή χωρίς ίκτερο, 

αναφυλαξία ή σύνδρομο  Stevens-Johnson/τοξική επιδερμική νεκρόλυση, καθώς και ζάλη, 

ίλιγγος,   αγχωτική   κατάσταση,   αϋπνία,   εφιάλτες,   εμβοές,   σύγχυση,   αποπροσανατολισμός, 

παραισθήσεις, ψύχωση, αποπροσωποποίηση, έκπτωση μέχρι και απώλεια της ακοής, μακρό 

διάστημα QT, κοιλιακή ταχυκαρδία και torsade de pointes.

Έχουν αναφερθεί μεμονωμένες περιπτώσεις αύξησης της κρεατινίνης στον ορό αλλά δεν 

διαπιστώθηκε ο συσχετισμός με το φάρμακο.

Όταν   συγχορηγείται   με   ομεπραζόλη   παρατηρείται   μερικές   φορές   αναστρέψιμος 

αποχρωματισμός της γλώσσας και αλλοίωση της γεύσης.

Έχουν   αναφερθεί   σπάνιες   περιπτώσεις   υπογλυκαιμίας   σε   ασθενείς   που   ελάμβαναν 

συγχρόνως   υπογλυκαιμικά   παράγωγα   ή   ινσουλίνη.   Επίσης,   μεμονωμένες   περιπτώσεις 

λευκοπενίας και θρομβοκυττοπενίας.

Υπάρχουν σπάνιες αναφορές παγκρεατίτιδας και σπασμών.

Υπάρχουν   αναφορές   διάμεσης   νεφρίτιδας   που   συνέπεσαν   με   τη   χρήση   της 

κλαριθρομυκίνης.

Έχουν υπάρξει αναφορές μετά τη κυκλοφορία για την τοξικότητα της κολχικίνης με την 

ταυτόχρονη   χρήση   της   κλαριθρομυκίνης   και   της   κολχικίνης,   ειδικά   στους 

ηλικιωμένους,   μερικές   εκ   των   οποίων   εμφανίστηκαν   σε   ασθενείς   με   νεφρική 

ανεπάρκεια.   Σε   κάποιους   ασθενείς   έχουν   αναφερθεί   και   θάνατοι.   (βλέπε   2.5 

Αλληλεπιδράσεις και 2.4 Προφυλάξεις)

Ανεπιθύμητες   ενέργειες  σε  ανοσοκατασταλμένους  ασθενείς:  Οι ασθενείς  με  λοιμώξεις   από 

μυκοβακτηρίδια που λαμβάνουν δόσεις κλαριθρομυκίνης για μεγάλη διάρκεια, πρέπει να 

υποβάλλονται σε στενή ιατρική παρακολούθηση τόσο κλινική όσο και εργαστηριακή.

Σε περίπτωση εμφάνισης κάποιας αντίδρασης κατά τη διάρκεια της θεραπείας, ενημερώστε 

το γιατρό σας.

2.10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

Ενημερωθείτε για την ημερομηνία λήξης του φαρμάκου από την ένδειξη στην εξωτερική και 

εσωτερική συσκευασία του προϊόντος.

Τα φάρμακα πρέπει να λαμβάνονται πριν από την ημερομηνία λήξης τους.

2.11. ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

2.12. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ

24-11-10

3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

•Το   φάρμακο   σας   το   έγραψε   ο   γιατρός   σας   μόνο   για   το   συγκεκριμένο   ιατρικό   σας 

πρόβλημα. Δεν θα πρέπει να το δίνετε σε άλλα άτομα ή να το χρησιμοποιείτε για κάποια 

άλλη πάθηση, χωρίς προηγουμένως να έχετε συμβουλευθεί το γιατρό σας.

•Εάν   κατά   τη   διάρκεια   της   θεραπείας   εμφανισθεί   κάποιο   πρόβλημα   με   το   φάρμακο, 

ενημερώστε αμέσως το γιατρό σας ή το φαρμακοποιό σας.

•Εάν έχετε οποιαδήποτε ερωτηματικά γύρω από τις πληροφορίες που αφορούν το φάρμακο 

που  λαμβάνετε   ή  χρειάζεστε   καλύτερη  ενημέρωση  για  το   ιατρικό   σας   πρόβλημα  μη 

διστάσετε να ζητήσετε τις πληροφορίες αυτές από το γιατρό σας ή το φαρμακοποιό σας.

•Για να είναι αποτελεσματικό και ασφαλές το φάρμακο που σας χορηγήθηκε θα πρέπει να 

λαμβάνεται σύμφωνα με τις οδηγίες που σας δόθηκαν,

•Για την ασφάλειά σας και την υγεία σας είναι απαραίτητο να διαβάσετε με προσοχή κάθε 

πληροφορία που αφορά το φάρμακο που σας χορηγήθηκε.

•Να μη διατηρείτε τα φάρμακα σε ερμάρια του λουτρού, διότι η ζέστη και η υγρασία μπορεί 

να αλλοιώσουν το φάρμακο και να το καταστήσουν επιβλαβές για την υγεία σας.

•Να μην κρατάτε φάρμακα που δεν τα χρειάζεστε πλέον ή που έχουν ήδη λήξει.

•Για μεγαλύτερη ασφάλεια κρατάτε όλα τα φάρμακα σε ασφαλές μέρος μακριά από τα 

παιδιά.

4. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Το φάρμακο αυτό χορηγείται μόνο με ιατρική συνταγή.

Document Outline