PEVISON

Κύριές Πληροφορίες

 • Εμπορική ονομασία:
 • PEVISON 1%+0,1% (W/W) ΚΡΕΜΑ
 • Φαρμακολογική κατηγορία (ATC):
 • D01AC20
 • Δοσολογία:
 • 1%+0,1% (W/W)
 • Φαρμακοτεχνική μορφή:
 • ΚΡΕΜΑ
 • Σύνθεση:
 • 0000076255 - TRIAMCINOLONE ACETONIDE - 1.000000 MG; 0024169026 - ECONAZOLE NITRATE - 10.000000 MG
 • Οδός χορήγησης:
 • ΔΕΡΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
 • Τρόπος διάθεσης:
 • ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ
 • Χρήση για:
 • Οι άνθρωποι
 • Τύπος φάρμακου:
 • αλλοπαθητική των ναρκωτικών

Έγγραφα

Εντοπισμός

 • Διατίθεται σε:
 • PEVISON 1%+0,1% (W/W) ΚΡΕΜΑ
  Ελλάδα
 • Γλώσσα:
 • Ελληνικά

Θεραπευτικές πληροφορίες

 • Θεραπευτική περιοχή:
 • COMBINATIONS
 • Περίληψη προϊόντος:
 • 2801726701015 - 01 - TUBx15 G - 15.00 - ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ - Εγκεκριμένο (ΕΟΦ) - ΦΑΡΜΑΚΕIOY

Άλλες πληροφορίες

Κατάσταση

 • Πηγή:
 • Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
 • Καθεστώς αδειοδότησης:
 • Εγκεκριμένο (ΕΟΦ)
 • τελευταία ενημέρωση:
 • 15-02-2018

φύλλο οδηγιών χρήσης

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

Pevison (1% + 0,1%) κρέμα

Νιτρική εκοναζόλη + ακετονίδιο τριαμσινολόνης

Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το

φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.

Πρέπει πάντοτε να παίρνετε αυτό το φάρμακο ακριβώς όπως περιγράφεται στο παρόν φύλλο οδηγιών

χρήσης ή σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας.

Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά.

Απευθυνθείτε στον φαρμακοποιό σας, εάν χρειαστείτε περισσότερες πληροφορίες ή συμβουλές.

Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο

οδηγιών, παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και

για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης.

Βλέπε παράγραφο 4.

Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών:

Τι είναι το Pevison και ποια είναι η χρήση του

Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού πάρετε το Pevison

Πώς να πάρετε το Pevison

Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες

Πώς να φυλάσσεται το Pevison

Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες

1.

Τι είναι το Pevison και ποια είναι η χρήση του

Η κρέμα Pevison ενδείκνυται για τη θεραπεία φλεγμονών του δέρματος που προκαλούνται από

δερματόφυτα ή Candida spp., στις οποίες κυριαρχούν τα συμπτώματα της φλεγμονής.

Περιέχει νιτρική εκοναζόλη (ένα φάρμακο που αντιμετωπίζει τους μύκητες) και ακετονίδιο της

τριαμσινολόνης (ένα τοπικό κορτικοστεροειδές φάρμακο που αντιμετωπίζει τις φλεγμονές).

2.

Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν να πάρετε το Pevison

Μην πάρετε το Pevison

σε περίπτωση αλλεργίας (υπερευαισθησίας) στη δραστική ουσία ή σε οποιοδήποτε άλλο από

τα συστατικά αυτού του φαρμάκου (αναφέρονται στην παράγραφο 6)

εάν πάσχετε από συγκεκριμένες δερματικές παθήσεις, όπως φυματίωση, ανεμοβλογιά, έρπη

μη χρησιμοποιήσετε το Pevison επάνω σε σημείο όπου κάνατε πρόσφατα κάποιο εμβόλιο.

Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις

η κρέμα προορίζεται μόνο για εξωτερική χρήση (μην τη χρησιμοποιήσετε στα μάτια ή στο

στόμα)

εάν εμφανίσετε αντίδραση που δείχνει ότι έχετε υπερευαισθησία στο φάρμακο ή χημικό

ερεθισμό, πρέπει να σταματήσετε τη θεραπεία

δεν πρέπει να εφαρμόζετε την κρέμα σε εκτεταμένη περιοχή της επιφάνειας του δέρματος

δεν πρέπει να εφαρμόζετε την κρέμα σε τραυματισμένο δέρμα

δεν πρέπει να καλύπτετε την περιοχή όπου εφαρμόσατε την κρέμα με κλειστή περίδεση

δεν πρέπει να εφαρμόζετε την κρέμα στο πρόσωπο για μεγάλο χρονικό διάστημα

δεν πρέπει να εφαρμόζετε την κρέμα στην περιοχή γύρω από τα μάτια σας για μεγάλο χρονικό

διάστημα, καθώς μπορεί να προκληθεί καταρράκτης ή γλαύκωμα

δεν πρέπει να παρατείνετε τη θεραπεία περισσότερο από όσο έχει καθορίσει ο γιατρός σας.

Τα τοπικά κορτικοστεροειδή συνδέονται με λέπτυνση και ατροφία του δέρματος, ραγάδες

(ραβδώσεις), ροδόχρου ακμή (ερυθρότητα στο πρόσωπο με μικρά εξογκώματα),

περιστοματική δερματίτιδα (εξάνθημα γύρω από το στόμα), ακμή, ευρυαγγείες (μικρά

διογκωμένα αγγεία κάτω από το δέρμα), πορφύρα (μωβ χρωματισμό του δέρματος),

υπερτρίχωση (υπερβολική ανάπτυξη τριχών) και καθυστερημένη επούλωση τραυμάτων.

Οι παιδιατρικοί ασθενείς πιθανά να εμφανίσουν μεγαλύτερη ευαισθησία σε επαγόμενη από

τοπικά κορτικοστεροειδή καταστολή τον άξονα ΥΥΕ (HPA) (υποθάλαμος-υπόφυση-

επινεφρίδια) και σε σύνδρομο Cushing σε σύγκριση με ενήλικες ασθενείς, λόγω της

υψηλότερης αναλογίας επιφάνειας σώματος προς σωματική μάζα. Προσοχή πρέπει να δίνεται

όταν η κρέμα Pevison χορηγείται σε παιδιατρικούς ασθενείς και η θεραπεία θα πρέπει να

διακόπτεται εάν εμφανιστούν σημεία καταστολής του άξονα ΥΥΕ ή συνδρόμου Cushing.

Η επαναλαμβανόμενη και/ή παρατεταμένη χρήση τοπικών κορτικοστεροειδών στην

περικογχική περιοχή μπορεί να προκαλέσει καταρράκτη, οφθαλμική υπέρταση, ή αύξηση του

κινδύνου για γλαύκωμα στους ασθενείς.

Τα τοπικά κορτικοστεροειδή μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο επιλοίμωξης ή ευκαιριακής

λοίμωξης του δέρματος.

Άλλα φάρμακα και Pevison

Ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε ή έχετε πάρει πρόσφατα άλλα φάρμακα,

ακόμα και αυτά που δεν σας έχουν χορηγηθεί με συνταγή.

Η εκοναζόλη είναι γνωστός αναστολέας του ενζύμου CYP3A4/2C9. Λόγω της περιορισμένης

συστηματικής διαθεσιμότητας μετά τη δερματική εφαρμογή, είναι απίθανο να συμβούν κλινικά

σημαντικές σχετικές αλληλεπιδράσεις, ωστόσο έχουν αναφερθεί σε ασθενείς που λάμβαναν

αντιπηκτικά από στόματος. Στους ασθενείς που λαμβάνουν αντιπηκτικά από στόματος, όπως

βαρφαρίνη και ασενοκουμαρόλη, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και παρακολούθηση της αντιπηκτικής

δράσης.

Εάν παίρνετε ταυτόχρονα αντιπηκτικά φάρμακα από στόματος (φάρμακα που εμποδίζουν την πήξη

του αίματος, όπως π.χ. βαρφαρίνη ή ασενοκουμαρόλη), ο γιατρός σας πρέπει να σας παρακολουθεί

στενά.

Κύηση και θηλασμός

Εάν είστε έγκυος ή νομίζετε ότι μπορεί να είστε έγκυος, ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού ή του

φαρμακοποιού σας προτού πάρετε αυτό το φάρμακο.

Αν θηλάζετε, ενημερώστε τον γιατρό σας ο οποίος θα αποφασίσει αν μπορείτε να πάρετε το Pevison.

Ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας προτού πάρετε οποιοδήποτε φάρμακο.

Οδήγηση και χειρισμός μηχανών

Δεν υπάρχει καμία γνωστή επίδραση του Pevison στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών.

Η κρέμα Pevison περιέχει βενζοϊκό οξύ Ε210 και βουτυλοϋδροξυανισόλη Ε320

Η κρέμα Pevison περιέχει βενζοϊκό οξύ Ε210, το οποίο μπορεί να προκαλέσει ήπιο ερεθισμό στο

δέρμα, τα μάτια και τους βλεννογόνους. Επίσης περιέχει βουτυλοϋδροξυανισόλη Ε320, η οποία

μπορεί να προκαλέσει τοπικές δερματικές αντιδράσεις (π.χ. δερματίτιδα από επαφή) ή ερεθισμό στα

μάτια και τους βλεννογόνους.

3.

Πώς να πάρετε το Pevison

Πάντοτε να χρησιμοποιείτε το φάρμακο αυτό αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού σας. Εάν

έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Χρήση σε ενήλικες

Η κρέμα Pevison εφαρμόζεται στην πάσχουσα περιοχή όχι περισσότερες από 2 φορές την ημέρα,

κατά προτίμηση μία φορά το πρωί και μία φορά το βράδυ. Η κρέμα Pevison δεν πρέπει να

εφαρμόζεται υπό κλειστή περίδεση, ή σε εκτεταμένη περιοχή της επιφάνειας του δέρματος.

Η θεραπεία με την κρέμα Pevison πρέπει να συνεχιστεί μέχρι να υποχωρήσουν τα συμπτώματα της

φλεγμονής, αλλά όχι περισσότερο από 2 εβδομάδες. Μετά από 2 εβδομάδες θεραπείας με κρέμα

Pevison, εάν είναι αναγκαίο, συνεχίστε τη θεραπεία με ένα σκεύασμα που περιέχει μόνο εκοναζόλη ή

νιτρική εκοναζόλη.

Χρήση σε παιδιά και εφήβους (2 έως 16 ετών)

Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα σε παιδιά δεν έχουν τεκμηριωθεί.

Χρήση σε ηλικιωμένους

Δεν υπάρχουν επαρκή διαθέσιμα δεδομένα σχετικά με τη χρήση της κρέμας Pevison στους

ηλικιωμένους.

Χορήγηση

Κρέμα για τοπική εφαρμογή στο δέρμα.

Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση Pevison από την κανονική

Η κρέμα Pevison προορίζεται μόνο για δερματική εφαρμογή. Τα κορτικοστεροειδή που εφαρμόζονται

στο δέρμα, συμπεριλαμβανομένης της τριαμσινολόνης, μπορούν να απορροφηθούν σε επαρκείς

ποσότητες ώστε να προκαλέσουν συστηματικές επιδράσεις.

Εάν καταπιείτε κατά λάθος την κρέμα Pevison, επικοινωνήστε αμέσως με τον γιατρό σας. Εάν

εφαρμόσετε κατά λάθος την κρέμα Pevison στα μάτια, ξεπλύνετε με καθαρό νερό ή ορό και

αναζητήστε ιατρική βοήθεια αν επιμείνουν τα συμπτώματα.

Εάν ξεχάσετε να πάρετε το Pevison

Μην πάρετε διπλή δόση για να αναπληρώσετε τη δόση που ξεχάσατε.

Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του φαρμάκου, ρωτήστε τον γιατρό ή

τον φαρμακοποιό σας.

4.

Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες

Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και αυτό το φάρμακο μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες αν

και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.

Οι ακόλουθες ανεπιθύμητες ενέργειες έχουν αναφερθεί και μπορεί να εμφανιστούν κατά τη διάρκεια

της θεραπείας με Pevison:

υπερευαισθησία

αίσθηση καψίματος στο δέρμα

ερεθισμός στο δέρμα

κοκκίνισμα του δέρματος

αγγειοοίδημα

πόνος στη θέση εφαρμογής

οίδημα (πρήξιμο) στη θέση εφαρμογής

δερματίτιδα από επαφή

ατροφία δέρματος

κνησμός (φαγούρα)

αποφολίδωση (απολέπιση) του δέρματος

ραγάδες (ραβδώσεις) στο δέρμα

ευρυαγγείες (μικρά διογκωμένα αγγεία κάτω από το δέρμα).

Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών

Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό, τον φαρμακοποιό ή τον/την

νοσοκόμο σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν

φύλλο οδηγιών χρήσης. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας, στον

Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Μεσογείων 284, 15562, Χολαργός, www.eof.gr). Μέσω της αναφοράς

ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων πληροφοριών σχετικά

με την ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου.

5.

Πώς φυλάσσεται το Pevison

Φυλάσσετε σε θερμοκρασία μικρότερη των 25°C.

Το φάρμακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το βλέπουν και δεν το φθάνουν τα παιδιά.

Να μη χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στο κουτί μετά

την ΛΗΞΗ. Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που αναφέρεται εκεί.

Μην πετάτε φάρμακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα σκουπίδια. Ρωτήστε τον φαρμακοποιό σας για

το πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρησιμοποιείτε πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην

προστασία του περιβάλλοντος.

6.

Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες

Τι περιέχει το Pevison

Οι δραστικές ουσίες είναι η νιτρική εκοναζόλη και το ακετονίδιο της τριαμσινολόνης.

1 γραμμάριο κρέμας περιέχει 10 mg νιτρικής εκοναζόλης και 1 mg ακετονιδίου

τριαμσινολόνης.

Τα άλλα συστατικά είναι βενζοϊκό οξύ, βουτυλοϋδροξυανισόλη, tefose 63, labrafil, υγρή

παραφίνη, αιθυλενοδιαμινοτετραοξικό δινάτριο διυδρικό άλας και κεκαθαρμένο ύδωρ.

Εμφάνιση του Pevison και περιεχόμενο της συσκευασίας

Σωληνάριο αλουμινίου που περιέχει 15 g μαλακής, υπόλευκης κρέμας, με κυλινδρικό πώμα

πολυαιθυλένιου.

Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας

Janssen-Cilag Φαρμακευτική Α.Ε.Β.Ε.

Λ. Ειρήνης 56, 151 21 Πεύκη, Αθήνα

Τηλ. 210 80 90 000

Παραγωγός

ΦΑΜΑΡ ΑΒΕ, Εργοστάσιο 49

χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, 190 11 Αυλώνας Αττικής

Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης εγκρίθηκε για τελευταία φορά στις