PENTREXYL

Κύριές Πληροφορίες

 • Εμπορική ονομασία:
 • PENTREXYL 500MG/VIAL DR.PD.INJ
 • Φαρμακολογική κατηγορία (ATC):
 • J01CA01
 • Δοσολογία:
 • 500MG/VIAL
 • Φαρμακοτεχνική μορφή:
 • ΕΝΕΣΙΜΟ ΞΗΡΟ
 • Χρήση για:
 • Οι άνθρωποι
 • Τύπος φάρμακου:
 • αλλοπαθητική των ναρκωτικών

Έγγραφα

Εντοπισμός

 • Διατίθεται σε:
 • PENTREXYL 500MG/VIAL DR.PD.INJ
  Ελλάδα
 • Γλώσσα:
 • Ελληνικά

Θεραπευτικές πληροφορίες

 • Θεραπευτική περιοχή:
 • ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

Άλλες πληροφορίες

Κατάσταση

 • Πηγή:
 • Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
 • τελευταία ενημέρωση:
 • 09-08-2016

φύλλο οδηγιών χρήσης

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ

PENTREXYL

1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1.1 Ονομασία, μορφή, περιεκτικότητα

PENTREXYL, κόνις για ενέσιμο διάλυμα, 500 mg ή 1 g ανά  φιαλίδιο.

1.2 Σύνθεση

Δραστική ουσία: Νατριούχος αμπικιλλίνη.

Έκδοχα: Δεν υπάρχουν

1.3 Φαρμακοτεχνική μορφή

Κόνις για ενέσιμο διάλυμα

1.4  Περιεκτικότητα 

PENTREXYL, κόνις για ενέσιμο διάλυμα περιέχει νατριούχο αμπικιλλίνη 591,72 mg 

ή 1,1834 g που ισοδυναμεί με 500 mg ή 1 g αμπικιλλίνης ανά φιαλίδιο.

1.5 Περιγραφή- Συσκευασία

Ενέσιμο  διάλυμα:  Υάλινο  φιαλίδιο το  οποίο περιέχει   το δραστικό  συστατικό.  Το 

προϊόν   κυκλοφορεί   και   σε   συσκευασίες   που   περιέχουν   το  υάλινο   φιαλίδιο  με   το 

δραστικό συστατικό μαζί με μία υάλινη φύσιγγα με ύδωρ για ενέσιμα (διαλύτης).

1.6 Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία

Αντιβιοτικό

1.7 Υπεύθυνος κυκλοφορίας

ΒRISTOL-MYERS SQUIBB Α.Ε.

Αττικής 49-53 & Προποντίδος 2

152 35 Βριλήσσια, Αττική

Τηλ.: 210 6074300

1.8 Παρασκευαστής

ΦΑΜΑΡ ΑΒΕ, Αττική

2. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ  Ο ΑΣΘΕΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ 

2.1 Γενικές πληροφορίες

Η   αμπικιλλίνη   είναι   ημισυνθετική   ευρέος   φάσματος   πενικιλλίνη   και   μπορεί   να 

χρησιμοποιηθεί   για   την   αντιμετώπιση   λοιμώξεων   που   οφείλονται   σε   μικρόβια 

ευαίσθητα στην αμπικιλλίνη.

2.2 Ενδείξεις

Θεραπευτικές ενδείξεις

Ουρολοιμώξεις   από   κολοβακτηρίδιο   (Escherichia   coli)  ευαίσθητο   στην 

αμπικιλλίνη.

Λοιμώξεις   από   αιμόφιλο   ινφλουέντζας   (Haemophilus   influenzae):  πνευμονία, 

μηνιγγίτιδα, παροξύνσεις χρονίας βρογχίτιδας, μέση ωτίτιδα, οξεία επιγλωττίτιδα. 

Λοιμώξεις   από   εντερόκοκκο  (Enterococcus   faecalis):  ενδοκαρδίτιδα 

(υποχρεωτικά ο συνδυασμός με μία αμινογλυκοσίδη), ουρολοίμωξη.

Pentrexyl  inj pil eof - 9035 _26-2-2003.doc                                                             1/6

Τυφοειδής πυρετός (Salmonella typhi) όταν υπάρχει αντένδειξη για τη χορήγηση 

χλωραμφαινικόλης   ή   κοτριμοξαζόλης   ή   κινολονών   (και   εφόσον   αποδειχθεί 

ευαισθησία in vitro).

Λοιμώξεις από στρεπτόκοκκους των ομάδων Α & Β, όπως π.χ. αμυγδαλίτιδα, 

πνευμονία και σηψαιμία στα νεογέννητα.

Λοιμώξεις των νεογέννητων σε συνδυασμό με μία από τις αμινογλυκοσίδες.

Λοιμώξεις   από   πευμονιόκοκκο  (Streptococcous   pneumoniae)  π.χ.   πνευμονία, 

οξεία   μέση   ωτίτιδα,   μηνιγγίτιδα.   Η   αμπικιλλίνη   σε   υψηλές   δόσεις   έχει 

διαπιστωθεί   ικανή   για   την   καταπολέμηση   λοιμώξεων   από   μετρίως   ευαίσθητα 

στην πενικιλλίνη στελέχη πνευμονιόκοκκου.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να γίνονται εργαστηριακοί έλεγχοι για την εξακρίβωση 

του παθογόνου μικροβίου και της ευαισθησίας του στην αμπικιλλίνη. Η θεραπεία 

μπορεί να αρχίζει πριν να ληφθούν τα εργαστηριακά αποτελέσματα της ευαισθησίας.

Η ενδοφλέβια χορήγηση επιβάλλεται σε μετρίως σοβαρές και σοβαρές λοιμώξεις π.χ. 

βακτηριακή μηνιγγίτιδα, σηψαιμία, ενδοκαρδίτιδα και σε ασθενείς που δεν μπορούν 

να λάβουν το φάρμακο από το στόμα, εφόσον ενδείκνυται η χορήγηση αμπικιλλίνης.

2.3 Αντενδείξεις

Τα   φάρμακα   μπορούν   να   βοηθήσουν   τους   αρρώστους,   μπορούν   όμως   να 

δημιουργήσουν και προβλήματα όταν αυτά δεν λαμβάνονται σύμφωνα με τις οδηγίες.

Δεν πρέπει να λάβετε νατριούχο αμπικιλλίνη, εάν είχατε εμφανίσει στο παρελθόν 

αλλεργική   αντίδραση   σε   οποιαδήποτε   πενικιλλίνη,   ή   αν   έχετε   λοιμώδη 

μονοπυρήνωση.

2.4 Ειδικές προφυλάξεις και προειδοποιήσεις κατά τη χρήση

2.4.1 Γενικά

Όπως και με όλα τα αντιβιοτικά, έτσι και με τη νατριούχο αμπικιλλίνη, μπορεί να 

εμφανισθούν αλλεργικές αντιδράσεις, οι οποίες εμφανίζονται πιο συχνά σε ασθενείς 

που   έχουν   εμφανίσει   στο   παρελθόν   κάποια   αλλεργική   αντίδραση.   Γι'   αυτό,   είναι 

ιδιαίτερα σημαντικό να πείτε στο γιατρό σας, πριν λάβετε την νατριούχο αμπικιλλίνη, 

εάν είχατε κάποια αλλεργική αντίδραση στο παρελθόν. Εάν εμφανισθεί αλλεργική 

αντίδραση, πρέπει να διακόψετε αμέσως τη λήψη του φαρμάκου και να ειδοποιήσετε 

το   γιατρό   σας.   Σοβαρές   αλλεργικές   αντιδράσεις,   απαιτούν   επείγοντα   μέτρα 

αντιμετώπισης.

Στους ασθενείς με  λοιμώδη μονοπυρήνωση  ή  λεμφογενή λευχαιμία  δεν συνιστάται 

να λαμβάνουν νατριούχο αμπικιλλίνη, γιατί σε υψηλό ποσοστό (90%-σχεδόν 100%), 

οι ασθενείς αυτοί έχουν εμφανίσει εξανθήματα.

Σε περιπτώσεις παρατεταμένης χορήγησης πρέπει να γίνεται έλεγχος της λειτουργίας 

διαφόρων   οργάνων   όπως   π.χ.   της   ηπατικής   ή   νεφρικής   λειτουργίας   και   του 

αιμοποιητικού συστήματος.

Οι ασθενείς που βρίσκονται σε δίαιτα με μειωμένο νάτριο, θα πρέπει να γνωρίζουν 

ότι η νατριούχος αμπικιλλίνη σκόνη για ενέσιμο διάλυμα των 250 mg περιέχει 16 mg 

Νατρίου ανά φιαλίδιο. Ομοίως τα φιαλίδια των 500 mg και 1 g περιέχουν 31 mg και 

62 mg Νατρίου ανά φιαλίδιο, αντιστοίχως.

2.4.2 Ηλικιωμένοι

Ισχύει ό,τι και για τους ενήλικες

2.4.3 Κύηση

Η νατριούχος αμπικιλλίνη πρέπει να χορηγείται στις εγκύους γυναίκες μόνο όταν 

είναι απαραίτητο και πάντοτε με σύμφωνη γνώμη του θεράποντος ιατρού.

2.4.4 Θηλασμός

Η   νατριούχος   αμπικιλλίνη   πρέπει   να   χορηγείται   με   προσοχή   στις   μητέρες   που 

θηλάζουν και πάντοτε με τη σύμφωνη γνώμη του θεράποντος ιατρού

2.4.5 Παιδιά

Ακολουθείστε τις οδηγίες του κεφ. 2.6 για τη δοσολογία Σε παιδιά κάτω των 2 ετών, 

δεν   πρέπει   να   χρησιμοποιείται   βακτηριοστατικό   ενέσιμο   ύδωρ   ως   διαλύτης   της 

νατριούχου   αμπικιλλίνης   κατά   την   παρασκευή   διαλύματος   για   ενδοφλέβια   ή 

ενδομυϊκή χορήγηση, επειδή το βακτηριοστατικό ενέσιμο ύδωρ περιέχει βενζυλική 

αλκοόλη.

2.4.6 Επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων

Δεν υπάρχουν μέχρι σήμερα ενδείξεις που να δεικνύουν ότι η αμπικιλλίνη επηρεάζει 

την ικανότητα αυτή. Ωστόσο, όπως με όλα τα φάρμακα δε θα πρέπει ο ασθενής να 

αναλαμβάνει εργασίες που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή ή εγρήγορση εάν δεν είναι 

γνωστή η ανοχή του στο φάρμακο. 

2.4.7 Ιδιαίτερες προειδοποιήσεις για τα περιεχόμενα έκδοχα

Δεν εφαρμόζεται

2.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα ή ουσίες

Η αμπικιλλίνη αλληλεπιδρά με αρκετά φάρμακα και μπορεί να δημιουργήσει επίσης 

λανθασμένα αποτελέσματα σε διάφορες εργαστηριακές εξετάσεις. Για τους λόγους 

αυτούς μη λησμονήσετε να αναφέρετε στον ιατρό σας οποιοδήποτε άλλο φάρμακο 

λαμβάνετε,  έστω  και  αν  το φάρμακο αυτό  το  λαμβάνετε  χωρίς  ιατρική  συνταγή. 

Συγχορήγηση με αλλοπουρινόλη, προβενεσίδη, αμινογλυκοσίδες, χλωραμφαινικόλη, 

ερυθρομυκίνη,   τετρακυκλίνες   μπορεί   να   επηρεάσει   την   δράση   αυτών.   Επίσης 

συγχορήγηση με αντισυλληπτικά δισκία μειώνει την αποτελεσματικότητά τους. Όταν 

υποβάλλεστε σε εργαστηριακές εξετάσεις να υπενθυμίζετε στο θεράποντα ιατρό τη 

λήψη της νατριούχου αμπικιλλίνης.

2.6 Δοσολογία

Το   δοσολογικό   σχήμα   πρέπει   να   εξατομικεύεται   από   το   θεράποντα   ιατρό   σας, 

ανάλογα με τις ανάγκες σας. Μην αλλάζετε το δοσολογικό σχήμα που σας όρισε ο 

γιατρός σας.

- Λοιμώξεις αναπνευστικού:

Ασθενείς με βάρος σώματος 40 kg ή περισσότερο: 500-1000 mg ανά 6 ή 8 ώρες.

Ασθενείς με βάρος σώματος μικρότερο των 40 kg: 25-100 mg/kg, την ημέρα σε 

ισόποσες δόσεις κάθε 6 ή 8 ώρες, ανάλογα με τη βαρύτητα της λοίμωξης.

Νεογνά ηλικίας έως 1 εβδομάδα: 25 mg/kg ανά 12 ώρες όταν το σωματικό βάρος 

είναι   μικρότερο   των   2 kg   και   ανά   8 ώρες   όταν   το   σωματικό   βάρος   είναι 

μεγαλύτερο των 2 kg.

Νεογνά ηλικίας  μεγαλύτερης  της 1 εβδομάδας: 25 mg/kg  ανά 8 ώρες  όταν  το 

σωματικό βάρος είναι μικρότερο των 2 kg και ανά 6 ώρες όταν το σωματικό 

βάρος είναι μεγαλύτερο των 2 kg.

-Λοιμώξεις γαστρεντερικού και ουροποιογεννητικού συστήματος:

 Ασθενείς με βάρος σώματος 40 kg ή περισσότερο: 500 mg ανά 6 ώρες.

Ασθενείς με βάρος σώματος μέχρι 40 kg: 50-100 mg/kg την ημέρα σε ισόποσες 

δόσεις κάθε 6 ώρες.

Νεογνά ηλικίας έως 1 εβδομάδα: 25 mg/kg ανά 12 ώρες όταν το σωματικό βάρος 

είναι   μικρότερο   των   2 kg   και   ανά   8 ώρες   όταν   το   σωματικό   βάρος   είναι 

μεγαλύτερο των 2 kg.

Νεογνά ηλικίας  μεγαλύτερης  της 1 εβδομάδας: 25 mg/kg  ανά 8 ώρες  όταν  το 

Pentrexyl  inj pil eof - 9035 _26-2-2003.doc                                                             3/6

σωματικό βάρος είναι μικρότερο των 2 kg και ανά 6 ώρες όταν το σωματικό 

βάρος είναι μεγαλύτερο των 2 kg.

Η αντιμετώπιση των χρόνιων ουρολοιμώξεων  και λοιμώξεων του γαστρεντερικού 

απαιτεί συχνή μικροβιολογική και κλινική αξιολόγηση του ασθενή. Δεν πρέπει να 

χορηγούνται δόσεις μικρότερες από τις συνιστώμενες. Μπορεί να απαιτηθεί κλινική 

ή μικροβιολογική παρακολούθηση του ασθενή για μερικούς μήνες μετά τη λήξη της 

αγωγής.

-Βακτηριακή μηνιγγίτιδα ή σηψαιμία (η αγωγή πρέπει να γίνεται ενδοφλεβίως):

Ασθενείς με βάρος σώματος 40 kg ή περισσότερο: 150-200 mg/kg την ημέρα σε 

ισόποσες δόσεις κάθε 3-4 ώρες.

Ασθενείς με βάρος σώματος μέχρι 40 kg: 100-300 mg/kg την ημέρα σε ισόποσες 

δόσεις κάθε 3-4 ώρες.

Νεογνά ηλικίας έως 1 εβδομάδα: 50-75 mg/kg ανά 12 ώρες όταν το σωματικό 

βάρος είναι μικρότερο των 2 kg και ανά 8 ώρες όταν το σωματικό βάρος είναι 

μεγαλύτερο των 2 kg.

Νεογνά ηλικίας μεγαλύτερης της 1 εβδομάδας: 50-100 mg/kg ανά 8 ώρες όταν το 

σωματικό βάρος είναι μικρότερο των  2 kg και ανά 6 ώρες όταν το σωματικό 

βάρος είναι μεγαλύτερο των 2 kg.

Η   χορήγηση   της   αμπικιλλίνης   σε   όλες   τις   λοιμώξεις   πρέπει   να   συνεχίζεται 

τουλάχιστον επί 2-3 ημέρες μετά την ύφεση των συμπτωμάτων ή μετά την ένδειξη 

ότι ο μικροβιακός παράγοντας εκριζώθηκε.

Ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια

Σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια (κάθαρση κρεατινίνης  ≤  50 ml/min) η δοσολογία 

της   αμπικιλλίνης   πρέπει   να   τροποποιείται   σύμφωνα   με   το   βαθμό   της   νεφρικής 

βλάβης,   τη   βαρύτητα   της   λοίμωξης,   την   ευαισθησία   και   τον   υπεύθυνο 

μικροοργανισμό. Ενδεικτικά αν η κάθαρση είναι 10-50 ml/min η θεραπευτική δόση 

χορηγείται ανά 8-12 ώρες, ενώ αν είναι μικρότερη των 10 ml/min ανά 16 ώρες.

Οι ασθενείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση πρέπει να λαμβάνουν μία πρόσθετη 

δόση φαρμάκου μετά από κάθε συνεδρία.

Οδηγίες χρήσης/Χειρισμού

Για  ενδομυϊκή  χορήγηση:  Διαλύετε   το περιεχόμενο  του  φιαλιδίου  ή  με  ενέσιμο 

ύδωρ   ή   με   βακτηριοστατικό   ενέσιμο   ύδωρ   (το   βακτηριοστατικό   ενέσιμο   ύδωρ 

περιέχει βενζυλική αλκοόλη και γι' αυτό δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε μικρότερα 

των   2 ετών   παιδιά).   Τα   φιαλίδια   των   500 mg   διαλύονται   με   την   προσθήκη   2 ml 

διαλύτη και του 1 g με 3 ml. Το φάρμακο πρέπει να χορηγείται το πολύ σε διάστημα 

μίας ώρας, από τη διάλυση.

Για ενδοφλέβια χορήγηση:  Τα φιαλίδια των 500 mg διαλύονται σε 5 ml διαλύτου 

και τα φιαλίδια του 1 g σε 7,4 ml διαλύτου. Ως διαλύτης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή 

το ενέσιμο ύδωρ ή το βακτηριοστατικό ενέσιμο ύδωρ (το βακτηριοστατικό ενέσιμο 

ύδωρ δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για μικρότερα των 2 ετών παιδιά, γιατί περιέχει 

βενζυλική   αλκοόλη).   Η   ενδοφλέβια   χορήγηση   πρέπει   να   γίνεται   βραδέως,   εντός 

10-15 λεπτών. Μικρότερης διάρκειας χορήγηση μπορεί να προκαλέσει σπασμούς. Το 

φάρμακο πρέπει να χορηγείται το πολύ σε διάστημα μίας ώρας από τη διάλυση.

Για ενδοφλέβια έγχυση: Η διάλυση γίνεται ακριβώς όπως προαναφέρθηκε για την 

ενδοφλέβια ένεση και μετά προστίθεται στον ορό που θα χορηγηθεί. Στις παρακάτω 

πυκνότητες στα διάφορα ενδοφλεβίως χορηγούμενα διαλύματα, η σταθερότητα είναι 

πολύ   καλή.   Το   φάρμακο   χάνει   λιγότερο   του   10%   της   δραστικότητάς   του   στα 

ακόλουθα χρονικά διαστήματα και θερμοκρασίες:

1. Θερμοκρασία δωματίου (25°C)

Σε αποστειρωμένο νερό για ενέσεις (μέχρι 30 mg/ml):  8 ώρες

Σε ισότονο διάλυμα ΝaCl (μέχρι 30 mg/ml):  8 ώρες

Σε υδατικό διάλυμα δεξτρόζης 5% (μέχρι 2 mg/ml) και (10-20 mg/ml): 4 και 2 ώρες 

αντίστοιχα

Σε υδατικό διάλυμα δεξτρόζης 5% σε 0,45% ΝaCl (μέχρι 2 mg/ml): 4 ώρες

Σε υδατικό διάλυμα λεβουλόζης 10% (μέχρι 2 mg/ml): 4 ώρες

Σε Μ/6 διάλυμα γαλακτικού νατρίου (μέχρι 30 mg/ml): 8 ώρες

Σε γαλακτικό διάλυμα Ringer (μέχρι 30 mg/ml): 8 ώρες

2. Συνθήκες ψυγείου (4°C)

Σε ισότονο διάλυμα NaCl (30 mg/ml): 48 ώρες

Σε ισότονο διάλυμα NaCl (μέχρι 20 mg/ml): 72 ώρες

Σε υδατικό διάλυμα δεξτρόζης 5% (μέχρι 20 mg/ml):   4 ώρες

Σε υδατικό διάλυμα δεξτρόζης 5% σε 0,45% ΝaCl (μέχρι 10 mg/ml):  4 ώρες

Σε Μ/6 διάλυμα γαλακτικού νατρίου (μέχρι 30 mg/ml):   8 ώρες

Σε υδατικό διάλυμα λεβουλόζης 10% (μέχρι 20 mg/ml):   3 ώρες

Σε αποστειρωμένο νερό για ενέσεις (μέχρι 30 mg/ml): 48 ώρες

Σε αποστειρωμένο νερό για ενέσεις (μέχρι 20 mg/ml): 72 ώρες

Σε γαλακτικό διάλυμα Ringer (μέχρι 30 mg/ml): 24 ώρες

Μόνο τα παραπάνω διαλύματα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την ενδοφλέβια 

χορήγηση της νατριούχου αμπικιλλίνης. H  πυκνότητα του διαλύματος, ο ρυθμός 

καθώς και ο όγκος χορήγησης πρέπει να ρυθμίζονται ώστε η συνολική δόση της 

αμπικιλλίνης να χορηγείται πριν το φάρμακο χάσει τη σταθερότητά του στο διάλυμα.

2.7 Yπερδοσολογία- Αντιμετώπιση

Σε   περίπτωση   εκούσιας   ή   ακούσιας   λήψης   μεγάλης   δόσης   της   νατριούχου 

αμπικιλλίνης πρέπει να επικοινωνήσετε με τον θεράποντα ιατρό σας ή με το Κέντρο 

Δηλητηριάσεων.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777

2.8  Ανεπιθύμητες ενέργειες

Η νατριούχος αμπικιλλίνη, όπως όλα τα φάρμακα, μαζί με τις επιθυμητές ενέργειες, 

μπορεί να προκαλέσει και μερικές ανεπιθύμητες ενέργειες. Όπως έχει αναφερθεί στο 

κεφάλαιο των προειδοποιήσεων, εμφανίζονται κυρίως φαινόμενα υπερευαισθησίας 

τα οποία είναι περισσότερο συχνά στους ασθενείς που έχουν εμφανίσει στο παρελθόν 

αλλεργικές   αντιδράσεις   στις   πενικιλλίνες   και   σε   εκείνους   με  ιστορικό   αλλεργίας, 

άσθματος, πυρετού εκ χόρτου ή κνίδωση. 

Στις  αντιδράσεις   υπερευαισθησίας  περιλαμβάνονται   μεταξύ   άλλων   τα   δερματικά 

εξανθήματα, η αναφυλαξία (η οποία είναι περισσότερο συχνή με την παρεντερική 

χορήγηση) και οι αντιδράσεις τύπου ορονοσίας.

Άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες εμφανίζονται από 

το  γαστρεντερικό:  ναυτία,   έμετος,   ανορεξία,   επιγαστρικά   ενοχλήματα,   διάρροια, 

οξεία   παροδική   εντεροκολίτιδα,   ψευδομεμβρανώδης   εντεροκολίτιδα,   γλωσσίτιδα, 

στοματίτιδα.

το ήπαρ: μεταβολή των παραμέτρων κατά τις εργαστηριακές εξετάσεις

το αιμοποιητικό: αναιμία, λευκοπενία, θρομβοκυτοπενία κ.λ.π.

το νευρικό σύστημα: κεφαλαλγία, ζάλη, σπασμοί

τους νεφρούς: οξεία διάμεση νεφρίτιδα, σπειραματονεφρίτιδα

καθώς και τοπικά στην περιοχή έγχυσης του φαρμάκου.

Μην ανησυχήσετε με την αναγραφή των ανωτέρω ανεπιθύμητων ενεργειών. Μπορεί 

σε σας να μη συμβεί καμία από αυτές. Ωστόσο, μη λησμονήσετε να αναφέρετε στον 

ιατρό σας οποιοδήποτε ασυνήθιστο φαινόμενο παρατηρήσετε κατά τη διάρκεια της 

Pentrexyl  inj pil eof - 9035 _26-2-2003.doc                                                             5/6

θεραπείας με νατριούχο αμπικιλλίνη.

2.9 Τι πρέπει να γνωρίζει ο ασθενής σε περίπτωση που παραλείψει να πάρει κάποια 

δόση.

Πρέπει να λαμβάνετε το φάρμακό σας, σύμφωνα με τις υποδείξεις του θεράποντος 

ιατρού σας. Εάν ωστόσο λησμονήσετε να λάβετε κάποια δόση, να λάβετε την δόση 

αυτή το συντομότερο δυνατόν. Εάν όμως πλησιάζει η ώρα της επόμενης δόσης, μη 

διπλασιάσετε τη δόση, αλλά λάβετε την επόμενη δόση και συνεχίστε κανονικά.

2.10 Τι πρέπει να γνωρίζει ο ασθενής για την ημερομηνία λήξης του προϊόντος.

Πρέπει να χρησιμοποιείτε το προϊόν μέχρι την  ημερομηνία λήξης που αναγράφεται 

στη συσκευασία. Μετά την ημερομηνία αυτή μη χρησιμοποιείτε το φάρμακο.

2.11 Ιδιαίτερες προφυλάξεις για τη φύλαξη του προϊόντος

Φυλάσσεται σε θερμοκρασία (15 ° C-30 ° C)

2.12 Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης του φύλλου οδηγιών

04/2008

3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Το φάρμακο αυτό το σύστησε ο γιατρός σας μόνο για το συγκεκριμένο ιατρικό 

σας   πρόβλημα.   Δεν   πρέπει   να   το   συνιστάται   σε   άλλα   άτομα   ή   να   το 

χρησιμοποιείτε   για   κάποια   άλλη   πάθηση,   χωρίς   προηγουμένως   να   έχετε 

συμβουλευθεί το γιατρό σας.

Εάν   κατά   τη   διάρκεια   της   θεραπείας   εμφανισθεί   κάποιο   πρόβλημα   με   το 

φάρμακο, ενημερώστε το γιατρό σας ή το φαρμακοποιό σας.

Εάν έχετε οποιαδήποτε ερωτηματικά γύρω από τις πληροφορίες που αφορούν το 

φάρμακο που λαμβάνετε ή χρειάζεσθε καλύτερη ενημέρωση για το ιατρικό σας 

πρόβλημα μη διστάσετε να ζητήσετε τις πληροφορίες αυτές από το γιατρό σας ή 

το φαρμακοποιό σας.

Για να είναι αποτελεσματικό και ασφαλές το φάρμακο που σας χορηγήθηκε θα 

πρέπει να λαμβάνεται σύμφωνα με τις οδηγίες που σας δόθηκαν.

Για την ασφάλεια και την υγεία σας είναι απαραίτητο να διαβάσετε με προσοχή 

κάθε πληροφορία που αφορά το φάρμακο που σας χορηγήθηκε.

Να μη διατηρείτε τα φάρμακα σε ερμάρια του λουτρού,  διότι η ζέστη και η 

υγρασία μπορεί να αλλοιώσουν το φάρμακο και να το καταστήσουν επιβλαβές 

για τη υγεία σας.

Μην κρατάτε τα φάρμακα που δεν τα χρειάζεσθε ή που έχουν ήδη λήξει.

Κρατείστε όλα τα φάρμακα μακριά από τα παιδιά.

4.  ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Χορηγείται με ιατρική συνταγή

18-5-2018

Unauthorized prescription antibiotic drugs seized from Gigi's Market in Ottawa, ON, may pose serious health risks

Unauthorized prescription antibiotic drugs seized from Gigi's Market in Ottawa, ON, may pose serious health risks

Health Canada has seized four unauthorized drugs from Gigi’s Market, 23 Montreal Road, Ottawa, ON. The products (Ampicillin, Kamox, Medampi and Medomox) are labelled to contain antibiotic drugs (ampicillin or amoxicillin) that can only be dispensed by a healthcare professional to a patient with a valid prescription. The products listed below have not been evaluated by Health Canada for safety, effectiveness or quality and may pose serious health risks.

Health Canada

8-5-2018

Ampicillin and Sulbactam for Injection USP, 3 g Single-Dose Vials by AuroMedics Pharma: Recall - Presence of Red Particulate Matter

Ampicillin and Sulbactam for Injection USP, 3 g Single-Dose Vials by AuroMedics Pharma: Recall - Presence of Red Particulate Matter

Ampicillin and Sulbactam for Injection USP, 3 g/Single-Dose Vials by AuroMedics Pharma: Recall - Exposure to particulate may result in local site reaction, thromboembolic events and systemic immune response.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

Δεν υπάρχουν ειδήσεις που σχετίζονται με αυτό το προϊόν.