PENTREXYL

Κύριές Πληροφορίες

 • Εμπορική ονομασία:
 • PENTREXYL 500MG/5ML PD.ORA.SUS
 • Φαρμακολογική κατηγορία (ATC):
 • J01CA01
 • Δοσολογία:
 • 500MG/5ML
 • Φαρμακοτεχνική μορφή:
 • ΚΟΝΙΣ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΕΝΑΙΩΡΗΜΑ
 • Χρήση για:
 • Οι άνθρωποι
 • Τύπος φάρμακου:
 • αλλοπαθητική των ναρκωτικών

Έγγραφα

Εντοπισμός

 • Διατίθεται σε:
 • PENTREXYL 500MG/5ML PD.ORA.SUS
  Ελλάδα
 • Γλώσσα:
 • Ελληνικά

Θεραπευτικές πληροφορίες

 • Θεραπευτική περιοχή:
 • ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

Άλλες πληροφορίες

Κατάσταση

 • Πηγή:
 • Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
 • τελευταία ενημέρωση:
 • 09-08-2016

φύλλο οδηγιών χρήσης

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ

PENTREXYL

1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1.1 Ονομασία, μορφή, περιεκτικότητα

PENTREXYL, καψάκιο σκληρό, 500 mg ανά καψάκιο.

PENTREXYL, δισκίο, 1 g ανά δισκίο.

PENTREXYL, κόνις για πόσιμο εναιώρημα 500 mg ανά 5 ml εναιωρήματος.

1.2 Σύνθεση

Δραστική ουσία: Αμπικιλλίνη τριυδρική

Έκδοχα

Καψάκια:   στεαρικό   μαγνήσιο,   μονοϋδρική   λακτόζη,   κολλοειδές   διοξείδιο   του 

πυριτίου   (κέλυφος:   μέλαν   οξείδιο   σιδήρου   Ε172,   ερυθρό   οξείδιο   σιδήρου   Ε172, 

διοξείδιο τιτανίου Ε171, ζελατίνη).

Δισκία:   στεαρικό   μαγνήσιο,   μικροκρυσταλλική   κυτταρίνη,   κολλοειδές   διοξείδιο 

πυριτίου. 

Kόνις   για   πόσιμο   εναιώρημα:   κολλοειδές   διοξείδιο     πυριτίου,   βενζοϊκό   νάτριο, 

κιτρικό νάτριο, βανιλλίνη, βελτιωτικά γεύσης, ερυθρό χρώμα Ε123, atmos 300, DC 

antifoam (αντιαφριστικά), λεκιθίνη, σακχαρόζη, ύδωρ κεκαθαρμένο.

1.3 Φαρμακοτεχνικές μορφές

Καψάκιο σκληρό

Δισκίο

Κόνις για πόσιμο εναιώρημα

1.4  Περιεκτικότητα 

Κάθε καψάκιο περιέχει αμπικιλλίνη τριυδρική 591,72 mg ισοδύναμη 

με  500 mg αμπικιλλίνης.

Κάθε δισκίο περιέχει αμπικιλλίνη τριυδρική 1183,43 mg, ισοδύναμη 

με 1 g αμπικιλλίνης.

Κάθε   5 ml   πόσιμου   εναιωρήματος   περιέχει   αμπικιλλίνη   τριυδρική 

591,72 mg, ισοδύναμη με  500 mg αμπικιλλίνης.

1.5 Περιγραφή- Συσκευασία

Καψάκια:   Καψάκια   χρώματος   ερυθρού - γκρίζου,   σε   συσκευασία   blisters   των 

12 καψακίων.

Δισκία:   Λευκά,   ωοειδή,   διχοτομούμενα   δισκία,   σε   συσκευασία   blisters   των 

12 δισκίων.

Κόνις   για   πόσιμο  εναιώρημα:   Σχεδόν   λευκή   κόνις   που   με   την   προσθήκη   ύδατος 

μετατρέπεται σε ροδόχρουν εναιώρημα, με ευχάριστη οσμή και γεύση. Σε πλαστικές 

φιάλες των 60 ml.

1.6 Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία

Αντιβιοτικό

1.7 Υπεύθυνος κυκλοφορίας

ΒRISTOL-MYERS SQUIBB Α.Ε.

Αττικής 49-53 & Προποντίδος 2

152 35 Βριλήσσια, Αττική

Τηλ.: 210 6074300

Pentrexyl oral  pil  eof- 9035_26-2-2003.doc                                                             1/6

1.8 Παρασκευαστής

ΦΑΜΑΡ ΑΒΕ, Αττική

2. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ Ο ΑΣΘΕΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ 

2.1 Γενικές πληροφορίες

Η   αμπικιλλίνη   είναι   ημισυνθετική   ευρέος   φάσματος   πενικιλλίνη   και   μπορεί   να 

χρησιμοποιηθεί   για   την   αντιμετώπιση   λοιμώξεων   που   οφείλονται   σε   μικρόβια 

ευαίσθητα στην αμπικιλλίνη.

2.2 Ενδείξεις

Ουρολοιμώξεις από κολοβακτηρίδιο (Escherichia coli) ευαίσθητο στην 

αμπικιλλίνη.

Λοιμώξεις   από   αιμόφιλο   ινφλουέντζας   (Haemophilus   influenzae):  πνευμονία, 

μηνιγγίτιδα, παροξύνσεις χρονίας βρογχίτιδας, μέση ωτίτιδα, οξεία επιγλωττίτιδα. 

Λοιμώξεις   από   εντερόκοκκο  (Enterococcus   faecalis):  ενδοκαρδίτιδα 

(υποχρεωτικά συνδυασμός με μία αμινογλυκοσίδη), ουρολοίμωξη.

Τυφοειδής πυρετός (Salmonella typhi) όταν υπάρχει αντένδειξη για τη χορήγηση 

χλωραμφαινικόλης   ή   κοτριμοξαζόλης   ή   κινολονών   (και   εφόσον   αποδειχθεί 

ευαισθησία in vitro).

Λοιμώξεις από στρεπτόκοκκους των ομάδων Α & Β, όπως π.χ. αμυγδαλίτιδα, 

πνευμονία και σηψαιμία στα νεογέννητα.

Λοιμώξεις των νεογέννητων σε συνδυασμό με μία από τις αμινογλυκοσίδες.

Λοιμώξεις   από   πευμονιόκοκκο  (Streptococcous   pneumoniae)  π.χ.   πνευμονία, 

οξεία   μέση   ωτίτιδα,   μηνιγγίτιδα.   Η   αμπικιλλίνη   σε   υψηλές   δόσεις   έχει 

διαπιστωθεί   ικανή   για   την   καταπολέμηση   λοιμώξεων   από   μετρίως   ευαίσθητα 

στην πενικιλλίνη στελέχη πνευμονιόκοκκου.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να γίνονται εργαστηριακοί έλεγχοι για την εξακρίβωση 

του παθογόνου μικροβίου και της ευαισθησίας του στην αμπικιλλίνη. Η θεραπεία 

μπορεί να αρχίζει πριν να ληφθούν τα εργαστηριακά αποτελέσματα της ευαισθησίας.

Σε μετρίως σοβαρές και σοβαρές λοιμώξεις π.χ. βακτηριακή μηνιγγίτιδα, σηψαιμία, 

ενδοκαρδίτιδα, καθώς και σε ασθενείς που δεν μπορούν να λάβουν το φάρμακο από 

το στόμα, εφόσον ενδείκνυται η χορήγηση αμπικιλλίνης, επιβάλλεται η ενδοφλέβια 

χορήγηση αυτής.

2.3 Αντενδείξεις

Τα   φάρμακα   μπορούν   να   βοηθήσουν   τους   αρρώστους,   μπορούν   όμως   να 

δημιουργήσουν και προβλήματα όταν αυτά δεν λαμβάνονται σύμφωνα με τις οδηγίες.

Δεν πρέπει να λάβετε αμπικιλλίνη τριυδρική, εάν είχατε εμφανίσει στο παρελθόν 

αλλεργική   αντίδραση   σε   οποιαδήποτε   πενικιλλίνη,   ή   αν   πάσχετε   από   λοιμώδη 

μονοπυρήνωση.

2.4 Ειδικές προφυλάξεις και προειδοποιήσεις κατά τη χρήση

2.4.1 Γενικά

Όπως και με όλα τα αντιβιοτικά, έτσι και με την αμπικιλλίνη τριυδρική, μπορεί να 

εμφανισθούν αλλεργικές αντιδράσεις, οι οποίες εμφανίζονται πιο συχνά σε ασθενείς 

που   έχουν   εμφανίσει   στο   παρελθόν   κάποια   αλλεργική   αντίδραση.   Γι'   αυτό,   είναι 

ιδιαίτερα σημαντικό να πείτε στο γιατρό σας, πριν λάβετε την αμπικιλλίνη τριυδρική, 

εάν είχατε κάποια αλλεργική αντίδραση στο παρελθόν. Εάν εμφανισθεί αλλεργική 

αντίδραση, πρέπει να διακόψετε αμέσως τη λήψη του φαρμάκου και να ειδοποιήσετε 

το   γιατρό   σας.   Σημαντικές   αλλεργικές   αντιδράσεις,   απαιτούν   επείγοντα   μέτρα 

αντιμετώπισης.

Στους ασθενείς με  λοιμώδη μονοπυρήνωση  ή  λεμφογενή λευχαιμία  δεν συνιστάται 

να λαμβάνουν αμπικιλλίνη τριυδρική, γιατί σε υψηλό ποσοστό (90%-σχεδόν 100%), 

οι ασθενείς αυτοί έχουν εμφανίσει εξανθήματα.

Σε περιπτώσεις παρατεταμένης χορήγησης πρέπει να γίνεται έλεγχος της λειτουργίας 

διαφόρων   οργάνων   όπως   π.χ.   της   ηπατικής   ή   νεφρικής   λειτουργίας   και   του 

αιμοποιητικού συστήματος.

2.4.2 Ηλικιωμένοι

Ισχύει ό,τι και για τους ενήλικες

2.4.3 Κύηση

Η αμπικιλλίνη τριυδρική πρέπει να χορηγείται στις εγκύους γυναίκες μόνο όταν είναι 

απαραίτητο και πάντοτε με σύμφωνη γνώμη του θεράποντος γιατρού.

2.4.4 Γαλουχία

Η   αμπικιλλίνη   τριυδρική   πρέπει   να   χορηγείται   με   προσοχή   στις   μητέρες   που 

θηλάζουν και πάντοτε με τη σύμφωνη γνώμη του θεράποντος ιατρού

2.4.5 Παιδιά

Ακολουθείστε τις οδηγίες του κεφ. 2.6 για τη δοσολογία

2.4.6 Επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων

Δεν υπάρχουν μέχρι σήμερα ενδείξεις που να δεικνύουν ότι η αμπικιλλίνη επηρεάζει 

την ικανότητα αυτή. Ωστόσο, όπως με όλα τα φάρμακα δε θα πρέπει ο ασθενής να 

αναλαμβάνει εργασίες που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή ή εγρήγορση εάν δεν είναι 

γνωστή η ανοχή του στο φάρμακο. 

2.4.7 Ιδιαίτερες προειδοποιήσεις για τα περιεχόμενα έκδοχα

Οι   διαβητικοί   ασθενείς   πρέπει   να   γνωρίζουν   ότι   η   κόνις   για   πόσιμο   εναιώρημα 

περιέχει ζάχαρη.

2.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα ή ουσίες

Η αμπικιλλίνη αλληλεπιδρά με αρκετά φάρμακα και μπορεί να δημιουργήσει επίσης 

λανθασμένα αποτελέσματα σε διάφορες εργαστηριακές εξετάσεις. Για τους λόγους 

αυτούς μη λησμονήσετε να αναφέρετε στον ιατρό σας οποιοδήποτε άλλο φάρμακο 

λαμβάνετε,  έστω  και  αν  το φάρμακο αυτό  το  λαμβάνετε  χωρίς  ιατρική  συνταγή. 

Συγχορήγηση με αλλοπουρινόλη, προβενεσίδη, αμινογλυκοσίδες, χλωραμφαινικόλη, 

ερυθρομυκίνη,   τετρακυκλίνες   μπορεί   να   επηρεάσει   την   δράση   αυτών.   Επίσης 

συγχορήγηση με αντισυλληπτικά δισκία μειώνει την αποτελεσματικότητά τους. Όταν 

υποβάλλεστε σε εργαστηριακές εξετάσεις να υπενθυμίζετε στο θεράποντα ιατρό τη 

λήψη της αμπικιλλίνης τριυδρικής.

2.6 Δοσολογία

Το   δοσολογικό   σχήμα   πρέπει   να   εξατομικεύεται   από   το   θεράποντα   ιατρό   σας, 

ανάλογα με τις ανάγκες σας. Μην αλλάζετε το δοσολογικό σχήμα που σας όρισε ο 

γιατρός σας.

- Λοιμώξεις αναπνευστικού:

Ασθενείς με βάρος σώματος 40 kg ή περισσότερο: 500-1000 mg ανά 6 ή 8 ώρες.

Ασθενείς με βάρος σώματος μικρότερο των 40 kg: 25-100 mg/kg, την ημέρα σε 

ισόποσες δόσεις κάθε 6 ή 8 ώρες.

Νεογνά ηλικίας έως 1 εβδομάδα: 25 mg/kg ανά 12 ώρες όταν το σωματικό βάρος 

Pentrexyl oral  pil  eof- 9035_26-2-2003.doc                                                             3/6

είναι   μικρότερο   των   2 kg  και   ανά   8 ώρες   όταν   το   σωματικό   βάρος   είναι 

μεγαλύτερο των 2 kg.

Νεογνά ηλικίας  μεγαλύτερης  της 1 εβδομάδας: 25 mg/kg  ανά 8 ώρες  όταν  το 

σωματικό βάρος είναι μικρότερο των 2 kg  και ανά 6 ώρες όταν το σωματικό 

βάρος είναι μεγαλύτερο των 2 kg.

-Λοιμώξεις γαστρεντερικού και ουροποιογεννητικού συστήματος:

 Ασθενείς με βάρος σώματος 40 kg ή περισσότερο: 500 mg ανά 6 ή 8 ώρες.

Ασθενείς με βάρος σώματος μέχρι 40 kg: 50-100 mg/kg την ημέρα σε ισόποσες 

δόσεις κάθε 6 ώρες.

Νεογνά ηλικίας έως 1 εβδομάδα: 25 mg/kg ανά 12 ώρες όταν το σωματικό βάρος 

είναι   μικρότερο   των   2 kg  και   ανά   8 ώρες   όταν   το   σωματικό   βάρος   είναι 

μεγαλύτερο των 2 kg.

Νεογνά ηλικίας  μεγαλύτερης  της 1 εβδομάδας: 25 mg/kg  ανά 8 ώρες  όταν  το 

σωματικό βάρος είναι μικρότερο των 2 kg  και ανά 6 ώρες όταν το σωματικό 

βάρος είναι μεγαλύτερο των 2 kg.

Η αντιμετώπιση των χρόνιων ουρολοιμώξεων  και λοιμώξεων του γαστρεντερικού 

απαιτεί συχνή μικροβιολογική και κλινική αξιολόγηση του ασθενή. Δεν πρέπει να 

χορηγούνται δόσεις μικρότερες από τις συνιστώμενες. Μπορεί να απαιτηθεί κλινική 

ή μικροβιολογική παρακολούθηση του ασθενή για μερικούς μήνες μετά τη λήξη της 

αγωγής.

-Βακτηριακή μηνιγγίτιδα ή σηψαιμία (μόνο παρεντερική αγωγή με αμπικιλλίνη  

νατριούχο. Η αγωγή γίνεται ενδοφλεβίως):

Ασθενείς με βάρος σώματος 40 kg ή περισσότερο: 150-200 mg/kg την ημέρα σε 

ισόποσες δόσεις κάθε 3-4 ώρες.

Ασθενείς με βάρος σώματος μέχρι 40 kg: 100-300 mg/kg την ημέρα σε ισόποσες 

δόσεις κάθε 3-4 ώρες.

Νεογνά ηλικίας έως 1 εβδομάδα: 50-75 mg/kg  ανά 12 ώρες όταν το σωματικό 

βάρος είναι μικρότερο των 2 kg και ανά 8 ώρες όταν το σωματικό βάρος είναι 

μεγαλύτερο των 2 kg.

Νεογνά ηλικίας μεγαλύτερης της 1 εβδομάδας: 50-100 mg/kg ανά 8 ώρες όταν το 

σωματικό βάρος είναι μικρότερο των  2 kg  και ανά 6 ώρες όταν το σωματικό 

βάρος είναι μεγαλύτερο των 2 kg.

Η παρουσία τροφής στο γαστρεντερικό σωλήνα, μειώνει το ρυθμό και την έκταση 

της   απορρόφησης   της   τριυδρικής   αμπικιλλίνης.   Για   το   λόγο   αυτό   συνιστάται   η 

χορήγηση   του   φαρμάκου   1 ώρα   πριν   ή   2 ώρες   μετά   τα   γεύματα,   ώστε   να 

επιτυγχάνονται τα υψηλότερα δυνατά επίπεδα στον ορό.

Η   χορήγηση   της   αμπικιλλίνης   σε   όλες   τις   λοιμώξεις   πρέπει   να   συνεχίζεται 

τουλάχιστον επί 2-3 ημέρες μετά την ύφεση των συμπτωμάτων ή μετά την ένδειξη 

ότι ο μικροβιακός παράγοντας εκριζώθηκε.

Ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια

Σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια (κάθαρση κρεατινίνης  ≤  50 ml/min) η δοσολογία 

της   αμπικιλλίνης   πρέπει   να   τροποποιείται   σύμφωνα   με   το   βαθμό   της   νεφρικής 

βλάβης,   τη   βαρύτητα   της   λοίμωξης,   την   ευαισθησία   και   τον   υπεύθυνο 

μικροοργανισμό. Ενδεικτικά αν η κάθαρση είναι 10-50 ml/min η θεραπευτική δόση 

χορηγείται ανά 8-12 ώρες, ενώ αν είναι μικρότερη των 10 ml/min ανά 16 ώρες.

Οι ασθενείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση πρέπει να λαμβάνουν μία πρόσθετη 

δόση φαρμάκου μετά από κάθε συνεδρία.

Οδηγίες χρήσης/Χειρισμού

Κόνις για πόσιμο εναιώρημα

Ανακινείστε τη φιάλη για να αποκολληθεί η σκόνη από τα τοιχώματά του. 

Προσθέστε νερό βρύσης μέχρι το εναιώρημα να φτάσει στη γραμμή που φαίνεται 

στο τοίχωμα της φιάλης.

Ανακινείστε πολύ καλά, ώστε να διαλυθεί πλήρως η σκόνη. 

Αν χρειάζεται συμπληρώστε νερό βρύσης μέχρι το εναιώρημα να φτάσει στη 

γραμμή που φαίνεται στο τοίχωμα του φιαλιδίου και ανακινείστε καλά.

Πριν από κάθε χρήση ανακινείτε πολύ καλά τη φιάλη.

2.7 Yπερδοσολογία- Αντιμετώπιση

Σε περίπτωση εκούσιας ή ακούσιας λήψης μεγάλης δόσης αμπικιλλίνης τριυδρικής 

πρέπει   να   επικοινωνήσετε   με   το   θεράποντα   ιατρό   σας   ή   με   το   Κέντρο 

Δηλητηριάσεων.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793 777

2.8  Ανεπιθύμητες ενέργειες

Η αμπικιλλίνη τριυδρική, όπως όλα τα φάρμακα, μαζί με τις επιθυμητές ενέργειες, 

μπορεί να προκαλέσει και μερικές ανεπιθύμητες ενέργειες. Όπως έχει αναφερθεί στο 

κεφάλαιο των προειδοποιήσεων, εμφανίζονται κυρίως φαινόμενα υπερευαισθησίας 

τα οποία είναι περισσότερο συχνά στους ασθενείς που έχουν εμφανίσει στο παρελθόν 

αλλεργικές   αντιδράσεις   στις   πενικιλλίνες   και   σε   εκείνους   με  ιστορικό   αλλεργίας, 

άσθματος,   πυρετού   εκ   χόρτου   ή   κνίδωση.   Στις  αντιδράσεις   υπερευαισθησίας 

περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων τα δερματικά εξανθήματα, η αναφυλαξία (η οποία 

είναι περισσότερο συχνή με την παρεντερική χορήγηση) και οι αντιδράσεις τύπου 

ορονοσίας.

Άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες εμφανίζονται από 

το   γαστρεντερικό:  ναυτία,   έμετος,   ανορεξία,   επιγαστρικά   ενοχλήματα,   διάρροια, 

οξεία   παροδική   κολίτιδα,   ψευδομεμβρανώδης   εντεροκολίτιδα,   γλωσσίτιδα, 

στοματίτιδα.

το ήπαρ: μεταβολή των εργαστηριακών παραμέτρων

τους νεφρούς: οξεία διάμεση νεφρίτιδα, σπειραματονεφρίτιδα

το αιμοποιητικό: αναιμία, λευκοπενία, θρομβοκυτοπενία κ.λ.π.

το νευρικό σύστημα: κεφαλαλγία, ζάλη

Μην ανησυχήσετε με την αναγραφή των ανωτέρω ανεπιθύμητων ενεργειών. Μπορεί 

σε σας να μη συμβεί καμία από αυτές. Ωστόσο, μη λησμονήσετε να αναφέρετε στον 

ιατρό σας οποιοδήποτε ασυνήθιστο φαινόμενο παρατηρήσετε κατά τη διάρκεια της 

θεραπείας με αμπικιλλίνη τριυδρική.

2.9 Τι πρέπει να γνωρίζει ο ασθενής σε περίπτωση που παραλείψει να πάρει κάποια 

δόση.

Πρέπει να λαμβάνετε το φάρμακό σας, σύμφωνα με τις υποδείξεις του θεράποντος 

ιατρού σας. Εάν ωστόσο λησμονήσετε να λάβετε κάποια δόση, να λάβετε τη δόση 

αυτή το συντομότερο δυνατόν. Εάν όμως πλησιάζει η ώρα της επόμενης δόσης, μη 

διπλασιάσετε τη δόση, αλλά λάβετε την επόμενη δόση και συνεχίστε κανονικά.

2.10 Τι πρέπει να γνωρίζει ο ασθενής για την ημερομηνία λήξης του προϊόντος.

Πρέπει να χρησιμοποιείτε το προϊόν μέχρι την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται 

στη συσκευασία. Μετά την ημερομηνία αυτή μη χρησιμοποιείτε το φάρμακο.

2.11 Ιδιαίτερες προφυλάξεις για τη φύλαξη του προϊόντος

Τα   δισκία,   τα   καψάκια   και   η   κόνις   για   πόσιμο   εναιώρημα     PENTREXYL, 

φυλάσσονται στην αρχική τους συσκευασία, σε θερμοκρασία (15 ° C-30 ° C).

Μετά τη ανασύσταση, το πόσιμο εναιώρημα, παραμένει σταθερό για 7 ημέρες σε 

θερμοκρασία (15 ° C-30 ° C) ή για 14 ημέρες στο ψυγείο (2°-8°C).

Pentrexyl oral  pil  eof- 9035_26-2-2003.doc                                                             5/6

2.12 Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης του φύλλου οδηγιών

04/2008

3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Το φάρμακο αυτό το σύστησε ο γιατρός σας μόνο για το συγκεκριμένο ιατρικό 

σας πρόβλημα. Δεν πρέπει να το δίνετε σε άλλα άτομα ή να το χρησιμοποιείτε 

για κάποια άλλη πάθηση, χωρίς προηγουμένως να έχετε συμβουλευθεί το γιατρό 

σας.

Εάν   κατά   τη   διάρκεια   της   θεραπείας   εμφανισθεί   κάποιο   πρόβλημα   με   το 

φάρμακο, ενημερώστε το γιατρό σας ή το φαρμακοποιό σας.

Εάν έχετε οποιαδήποτε ερωτηματικά γύρω από τις πληροφορίες που αφορούν το 

φάρμακο που λαμβάνετε ή χρειάζεσθε καλύτερη ενημέρωση για το ιατρικό σας 

πρόβλημα μη διστάσετε να ζητήσετε τις πληροφορίες αυτές από το γιατρό σας ή 

το φαρμακοποιό σας.

Για να είναι αποτελεσματικό και ασφαλές το φάρμακο που σας χορηγήθηκε θα 

πρέπει να λαμβάνεται σύμφωνα με τις οδηγίες που σας δόθηκαν.

Για την ασφάλεια και την υγεία σας είναι απαραίτητο να διαβάσετε με προσοχή 

κάθε πληροφορία που αφορά το φάρμακο που σας χορηγήθηκε.

Να μη διατηρείτε τα  φάρμακα σε ερμάρια  του λουτρού,  διότι  η ζέστη και η 

υγρασία μπορεί να αλλοιώσουν το φάρμακο και να το καταστήσουν επιβλαβές 

για τη υγεία σας.

Μην κρατάτε τα φάρμακα που δεν τα χρειάζεσθε ή που έχουν ήδη λήξει.

Κρατείστε όλα τα φάρμακα μακριά από τα παιδιά.

4.  ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Χορηγείται με ιατρική συνταγή

18-5-2018

Unauthorized prescription antibiotic drugs seized from Gigi's Market in Ottawa, ON, may pose serious health risks

Unauthorized prescription antibiotic drugs seized from Gigi's Market in Ottawa, ON, may pose serious health risks

Health Canada has seized four unauthorized drugs from Gigi’s Market, 23 Montreal Road, Ottawa, ON. The products (Ampicillin, Kamox, Medampi and Medomox) are labelled to contain antibiotic drugs (ampicillin or amoxicillin) that can only be dispensed by a healthcare professional to a patient with a valid prescription. The products listed below have not been evaluated by Health Canada for safety, effectiveness or quality and may pose serious health risks.

Health Canada

8-5-2018

Ampicillin and Sulbactam for Injection USP, 3 g Single-Dose Vials by AuroMedics Pharma: Recall - Presence of Red Particulate Matter

Ampicillin and Sulbactam for Injection USP, 3 g Single-Dose Vials by AuroMedics Pharma: Recall - Presence of Red Particulate Matter

Ampicillin and Sulbactam for Injection USP, 3 g/Single-Dose Vials by AuroMedics Pharma: Recall - Exposure to particulate may result in local site reaction, thromboembolic events and systemic immune response.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

Δεν υπάρχουν ειδήσεις που σχετίζονται με αυτό το προϊόν.