PENADUR

Κύριές Πληροφορίες

 • Εμπορική ονομασία:
 • PENADUR 1200MU/VIAL PD.INJ.SUS
 • Φαρμακολογική κατηγορία (ATC):
 • J01CE08
 • Δοσολογία:
 • 1200MU/VIAL
 • Φαρμακοτεχνική μορφή:
 • ΚΟΝΙΣ ΓΙΑ ΕΝΕΣΙΜΟ ΕΝΑΙΩΡΗΜΑ
 • Χρήση για:
 • Οι άνθρωποι
 • Τύπος φάρμακου:
 • αλλοπαθητική των ναρκωτικών

Έγγραφα

 • για το ευρύ κοινό:
 • Το ενημερωτικό φυλλάδιο για το προϊόν αυτό δεν είναι άμεσα διαθέσιμα, μπορείτε να στείλετε ένα αίτημα στην εξυπηρέτηση πελατών μας και εμείς θα σας ενημερώσουμε το συντομότερο είμαστε σε θέση να το αποκτήσει.


  Ζητήστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το ευρύ κοινό.

Εντοπισμός

 • Διατίθεται σε:
 • PENADUR 1200MU/VIAL PD.INJ.SUS
  Ελλάδα
 • Γλώσσα:
 • Ελληνικά

Θεραπευτικές πληροφορίες

 • Θεραπευτική περιοχή:
 • ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

Άλλες πληροφορίες

Κατάσταση

 • Πηγή:
 • Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
 • τελευταία ενημέρωση:
 • 09-08-2016

Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος

ΗΜ. ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ & ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ SPC και ΦΟΧ:24-02-2003

ÐÅÑÉËÇØÇ ÔÙÍ ×ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÙÍ ÔÏÕ ÐÑÏÚÏÍÔÏÓ

1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: PENADUR 

2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ σε δραστικά συστατικά:

Benzathine  Benzylpenicillin  που αντιστοιχεί  σε  Benzylpenicillin  (Penicillin  G) 1.200.000  IU  ανά 

φιαλίδιο.

3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Ενέσιμο ξηρό.

4. ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις

Η ενδομυϊκή  Benzathine  Benzylpenicillin  ενδείκνυται  για τη θεραπεία λοιμώξεων από ευαίσθητα 

στην πενικιλλίνη G μικρόβια που προσβάλλονται από τις χαμηλές και πολύ παρατεταμένες στάθμες 

ορού που προκύπτουν από την ειδική δοσολογική αυτή μορφή. Η θεραπεία πρέπει να κατευθύνεται 

από την μικροβιολογική μελέτη (δοκιμασίες ευαισθησίας) και από την κλινική ανταπόκριση.

Οι   ακόλουθες   λοιμώξεις   ανταποκρίνονται   συνήθως   σε   επαρκείς   δόσεις   ενδομυϊκής   Benzathine 

Benzylpenicillin.

Ελαφρές   έως   μέσης   βαρύτητας   λοιμώξεις   των   ανώτερων   αναπνευστικών   οδών   (π.χ. 

φαρυγγίτιδα)που οφείλονται σε πενικιλλινοευαίσθητους στρεπτοκόκκους.

Αφροδίσιες λοιμώξεις-σύφιλη,τροπική μόρωση ( yaws), bejel και πίντα (pinta).

Παθολογικές καταστάσεις στις οποίες η Benzathine Benzylpenicillin ενδείκνυται προφυλακτικά:

Ρευματικός πυρετός και/ή χορεία - Η προφύλαξη με την Benzathine Benzylpenicillin αποδείχθηκε 

αποτελεσματική για την πρόληψη υποτροπών αυτών των καταστάσεων. Χρησιμοποιείται επίσης 

σαν   μακροχρόνια   προφυλακτική   θεραπεία   στη   ρευματική   καρδιοπάθεια   και   την   οξεία 

μεταστρεπτοκοκκική σπειραματονεφρίτιδα.

4.2 Δοσολογία και Τρόπος Χορήγησης

Η Benzathine Benzylpenicillin προορίζεται ΜΟΝΟ για ενδομυϊκή ένεση. 

Äïóïëïãßá

Στρεπτοκοκκικές (ομάδας Α) λοιμώξεις των ανώτερων αναπνευστικών οδών (π.χ. φαρυγγίτιδα).

Εφάπαξ ένεση 1.20.000 μονάδων για τους ενήλικες

Εφάπαξ ένεση 900.000 μονάδων για τα μεγαλύτερα παιδιά

Εφάπαξ ένεση 300.000-600.000 μονάδων για τα βρέφη και τα παιδιά βάρους κάτω από 27kg.

Αφροδίσιες λοιμώξεις

Σύφιλη-πρωτογενής, δευτερογενής και λανθάνουσα 2.400.000 μονάδες (σε 1 δόση). Οψιμη (τρίτου 

σταδίου και νευροσύφιλη) - 2.400.000 μονάδες ανά 7 ημέρες επί 3 συνολικά δόσεις.

Συγγενής - ηλικία κάτω από 2 έτη 50.000 μονάδες/kg  σωματικού βάρους, ηλικία 2-12 ετών - η 

δοσολογία προσαρμόζεται προς τη δοσολογία του ενήλικα.

Τροπική μόρωση ( yaws), bejel και πίντα (pinta)- 1.200.000 μονάδες (σε 1 ένεση).

Προφύλαξη - ρευματικού πυρετού και σπειραματονεφρίτιδας.

Μετά από οξεία προσβολή, η Benzathine Benzylpenicillin μπορεί να χορηγηθεί παρεντερικά σε δόση 

1.200.000 μονάδων κάθε μήνα ή 600.000 μονάδων κάθε 15 ημέρες.

Tρόπος χορήγησης

Να μην ενεθεί μέσα ή κοντά σε αρτηρία,φλέβα ή νεύρο,ενδοφλεβίως ή σε μίγμα με άλλα ενδοφλέβια 

διαλύματα (βλ. Κεφάλαιο 4.4)

Χορηγείστε με βαθειά ενδομυϊκή ένεση στο έξω άνω τεταρτημόριο του γλουτού χρησιμοποιώντας μια 

βελόνα διαμετρήματος 18 έως 20,και μήκους 5 εκ. .

Σε βρέφη και σε μικρά παιδιά μπορεί να προτιμηθεί η πρόσθια πλάγια έξω επιφάνεια του μηρού. 

Οταν επαναλαμβάνονται οι χορηγήσεις αλλάζετε τη θέση της ένεσης. Πριν από την ένεση κάνετε 

αναρρόφηση ώστε να βεβαιωθείτε ότι η αιχμή της βελόνας δεν βρίσκεται μέσα σε αιμοφόρο αγγείο. 

Εάν εμφανισθεί αίμα, ανασύρατε τη βελόνα και ενέσατε σε άλλη θέση.

Λόγω της υψηλής συγκέντρωσης του αιωρούμενου υλικού, η βελόνα μπορεί να φράξει εάν η ένεση 

δεν γίνει με αργό, σταθερό ρυθμό.

Χορηγείστε το εναιώρημα μέσα σε 24 ώρες από την ανασύσταση, ανακινείστε καλά το φιαλίδιο πριν 

ανασύρετε τη δόση και πετάξτε κάθε αχρησιμοποίητο υπόλοιπο.

Για την ανασύσταση προστίθενται 3 ml ενέσιμου ύδατος και προκύπτει εναιώρημα 4 ml που περιέχει 

Benzylpenicillin 1.200.000 IU.

4.3 Αντενδείξεις

Ιστορικό αντίδρασης υπερευαισθησίας σε οποιαδήποτε πενικιλλίνη.

4.4 Ιδιαίτερες Προειδοποιήσεις και Προφυλάξεις κατά τη Χρήση

Προειδοποιήσεις

Βαρειές   και   ενδεχόμενα   θανατηφόρες   αντιδράσεις   υπερευαισθησίας   (αναφυλακτοειδείς) 

αναφέρθηκαν σε ασθενείς που υποβάλλονταν σε θεραπεία με πενικιλλίνη.

Μολονότι η αναφυλαξία είναι συχνότερη μετά από παρεντερική θεραπεία, αναφέρθηκε ωστόσο και 

σε   ασθενείς   που   λάμβαναν   πενικιλλίνες   από   το   στόμα.   Οι   αντιδράσεις   αυτές   παρατηρούνται 

συχνότερα σε άτομα με ιστορικό υπερευαισθησίας σε πολλά αλλεργιογόνα.

Σε καλά τεκμηριωμένες ανακοινώσεις αναφέρονται περιπτώσεις ατόμων με ιστορικό αντιδράσεων 

υπερευαισθησίας  στην  πενικιλλίνη   που  εμφάνισαν  βαρειές  αντιδράσεις  υπερευαισθησίας   κατά  τη 

θεραπεία με κεφαλοσπορίνες. Πριν τη θεραπεία με μια πενικιλλίνη πρέπει να διερευνηθεί προσεκτικά 

η ύπαρξη προηγούμενων αντιδράσεων υπερευαισθησίας στις πενικιλλίνες, τις κεφαλοσπορίνες και σε 

άλλα αλλεργιογόνα.Εάν  εμφανισθεί   αλλεργική  αντίδραση, το  φάρμακο  πρέπει   να διακοπεί  και  ο 

ασθενής να αντιμετωπισθεί θεραπευτικά με τα συνήθη φάρμακα δηλ. συμπαθητικομιμητικές αμίνες, 

αντιϊσταμινικά και κορτικοστεροειδή.

Απρόσεκτη ενδοαγγειακή χορήγηση του PENADUR και άλλων παρασκευασμάτων πενικιλλίνης που 

περιλαμβάνει   απρόσεκτη   απ'   ευθείας   ενδοαρτηριακή   ένεση   ή   ένεση   αμέσως   παρακείμενη   στις 

αρτηρίες, είχε ως αποτέλεσμα σοβαρή νευροαγγειακή βλάβη που περιλαμβάνει εγκάρσια μυελίτιδα 

σε μόνιμη παράλυση, γάγγραινα που απαιτεί ακρωτηριασμό στα δάκτυλα και στα πλησιέστερα μέρη 

των άκρων και νέκρωση και εσχαροποίηση της περιοχής γύρω από το σημείο της ένεσης.

Τέτοιες   σοβαρές   αντιδράσεις   έχουν   αναφερθεί   μετά   από   ένεση   στον   γλουτό,   τον   μηρό   και   την 

περιοχή του δελτοειδή.

Ενδείκνυται άμεση ιατρική συμβουλή από τον ειδικό γιατρό εάν διαπιστωθεί ελάττωση της παροχής 

του αίματος κοντά ή και πιο μακριά από τη θέση της ένεσης.

Εχουν   αναφερθεί   ίνωση   του   μηριαίου   τετρακέφαλου   και   ατροφία   μετά   από   ενδομυϊκές   ενέσεις 

πενικιλλίνης στον εμπρόσθιο πλάγιο μηρό.

Αλλες   σοβαρές   επιπλοκές   που   έχουν   αναφερθεί,   πιθανόν   λόγω   ενδοαγγειακής   χορήγησης, 

περιλαμβάνουν άμεση ωχρότητα και περιοχές με ερυθήματα ή κυάνωση των άκρων τόσο μακριά όσο 

και κοντά στο σημείο της ένεσης ακολουθούμενα από σχηματισμό φυσαλλίδων, σοβαρό οίδημα που 

απαιτεί πρόσθια ή και οπίσθια διατομή της περιτονίας των κάτω άκρων.

Οι σοβαρές αντιδράσεις και οι επιπλοκές που περιγράφονται παραπάνω έχουν εμφανιστεί πιο συχνά 

σε νεογνά και μικρά παιδιά.

Προφυλάξεις 

Οι πενικιλλίνες πρέπει να χρησιμοποιούνται με προσοχή σε άτομα με ιστορικό σοβαρής αλλεργίας ή 

άσθματος.

Οταν εμφανίζονται αλλεργικές αντιδράσεις, η πενικιλλίνη πρέπει να διακόπτεται εκτός αν, σύμφωνα 

με τη γνώμη του γιατρού, η κατάσταση του ασθενή είναι απειλητική για τη ζωή και αντιμετωπίζεται 

μόνο με πενικιλλίνη.

Πρέπει να λαμβάνεται προσοχή ώστε να αποφεύγεται η ενδοφλέβια ή ενδοαρτηριακή χορήγηση ή η 

ένεση πάνω ή κοντά σε μεγάλα περιφερικά νεύρα ή αιμοφόρα αγγεία, επειδή μπορεί να προκαλέσει 

βλάβη των νεύρων και των αγγείων.Εχουν υπάρξει αναφορές εκ λάθους ενδοφλέβιας  χορήγησης 

Benzathine Benzylpenicillin που σχετίσθηκαν με καρδιοαναπνευστική ανακοπή και θάνατο.

Στις στρεπτοκοκκικές λοιμώξεις η θεραπεία πρέπει να είναι επαρκής για την εκρίζωση του μικροβίου, 

διαφορετικά μπορεί να εμφανισθούν οι συνέπειες της στρεπτοκοκκικής νόσου. Πρέπει να γίνονται 

καλλιέργειες   μετά   το   πέρας   της   θεραπείας   για   να   διαπιστώνεται   εάν   έχουν   εκριζωθεί   οι 

στρεπτόκοκκοι.

Η παρατεταμένη  χρήση αντιβιοτικών μπορεί να προκαλέσει υπέρμετρη  ανάπτυξη  μη ευαίσθητων 

μικροοργανισμών, όπως οι μύκητες. Σε περίπτωση επιλοίμωξης πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα 

μέτρα.

Εάν υπάρξει επιλοίμωξη, το φάρμακο πρέπει να διακοπεί και να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα.

Ψευδομεμβρανώδης κολίτιδα έχει αναφερθεί σχεδόν με όλα τα αντιβιοτικά περιλαμβανομένης της 

πενικιλλίνης και μπορεί να ποκίλλει σε σοβαρότητα από ήπια έως απειλητική για τη ζωή.Συνεπώς 

είναι σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη αυτή η διάγνωση σε ασθενείς που παρουσιάζουν διάρροια 

μετά τη χορήγηση κάποιου αντιβιοτικού.

Εργαστηριακές δοκιμασίες

Σε παρατεταμένη θεραπεία με πενικιλλίνη και ιδιαίτερα σε μεγάλες δοκιμασίες, συνιστάται περιοδική 

εκτίμηση του νεφρικού και αιμοποιητικού συστήματος.

4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης

Η τετρακυκλίνη, ένα βακτηριοστατικό αντιβιοτικό, μπορεί να ανταγωνίζεται τη βακτηριοκτόνο δράση 

της πενικιλλίνης και η ταυτόχρονη χορήγηση αυτών των φαρμάκων πρέπει να αποφεύγεται. 

Ο βαθμός απέκκρισης των πενικιλλινών μειώνεται με τη συγχορήγηση  probenecid.   H  probenecid 

παρατείνει και αυξάνει τα επίπεδα των πενικιλλινών στο αίμα.

Οι   πενικιλλίνες   μπορούν   να   παρέμβουν   στη   μέθοδο   του   θειϊκού   χαλκού   για   τον   έλεγχο   της 

γλυκοζουρίας, δίνοντας ψευδή υψηλά ή χαμηλά αποτελέσματα.

Τέτοιες επιδράσεις δεν συμβαίνουν στη μέθοδο οξείδωσης της γλυκόζης.

4.6 Κύηση και Γαλουχία

Χρήση κατά την κύηση

Οι πενικιλλίνες περνούν γρήγορα στον πλακούντα. Η επίδραση στο έμβρυο, εάν υπάρχει, δεν είναι 

γνωστή.

Παρότι γενικώς θεωρείται ασφαλές, το PENADUR πρέπει να χρησιμοποιείται στην εγκυμοσύνη μόνο 

εάν χρειάζεται απόλυτα.

Χρήση κατά τη γαλουχία

Η διαλυτή πενικιλλίνη G απεκκρίνεται στο γάλα της θηλάζουσας μητέρας. Η επίδραση στο έμβρυο, 

εάν   υπάρχει,   δεν   είναι   γνωστή.   Πρέπει   να   δίνεται   προσοχή   όταν   το  PENADUR  χορηγείται   σε 

θηλάζουσα μητέρα.

4.7 Επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων

Δεν εφαρμόζεται

4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες

Οι αντιδράσεις υπερευαισθησίας που αναφέρθηκαν με τη χρήση της πενικιλλίνης είναι: δερματικά 

εξανθήματα   (από   κηλιδοβλατιδώδη   μέχρι   απολεπιστική   δερματίτιδα),   κνίδωση,   αντιδράσεις 

ορονοσίας που περιλαμβάνουν ρίγη, πυρετό, οίδημα, αρθραλγία και εξάντληση, οίδημα λάρυγγα και 

αναφυλαξία.

Πυρετός   και   ηωσινοφιλία   μορεί   συχνά   να   αποτελούν   τις   μόνες   παρατηρούμενες   αντιδράσεις. 

Αιμολυτική   αναιμία,   λευκοπενία,   θρομβοκυττοπενία,   νεφροπάθεια   και   νευροπάθεια   αποτελούν 

σπάνιες αντιδράσεις και συνδέονται με υψηλές δόσεις πενικιλλίνης χορηγούμενης παρεντερικά.

Οπως και με τις άλλες θεραπείες για τη σύφιλη, αναφέρθηκε η αντίδραση Jarish-Herxheimer.

4.9 Υπερδοσολογία-Αντιμετώπιση

Συνήθως οι πενικιλλίνες έχουν ελάχιστη άμεση τοξικότητα στον άνθρωπο. Ωστόσο, η παχύρευστη 

φύση των εναιωρημάτων της Benzathine Benzylpenicillin μπορεί να προκαλέσει οποιαδήποτε από τα 

τοπικά νευραγγειακά αποτελέσματα που περιγράφονται στις "Προειδοποιήσεις".

Επειδή δεν υπάρχει αντίδοτο, η θεραπεία πρέπει να είναι συμπτωματική και υποστηρικτική.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 01077 93 777

5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Κωδικός ATC:J01CE08

5.1 Φαρμακοδυναμικές Ιδιότητες

Το  PENADUR  είναι ένα άλας που αποτελείται από δύο μόρια πενικιλλίνης  G  και 1 μόριο βάσης 

(διβενζυλαιθυλενοδιαμίνη). Το PENADUR διαθέτει ισχύ σε πενικιλλίνη 1.200 IU ανά mg και είναι 

σταθερό σε υδατικό εναιώρημα. Μετά τη διάλυση περιέχει 300.000 IU ανά ml.

Η πενικιλλίνη G ασκεί μικροβιοκτόνο δράση εναντίον των ευαίσθητων στην πενικιλλίνη μικροβίων 

κατά   τη   φάση   του   ενεργού   πολλαπλασιασμού   τους.   Δρα   αναστέλλοντας   τη   βιοσύνθεση   των 

βλεννοπεπτιδίων   του   μικροβιακού   τοιχώματος.   Δεν   δρα   εναντίον   μικροβίων   που   παράγουν 

πενικιλλινάση, στα οποία περιλαμβάνονται πολλά στελέχη σταφυλοκόκκων. Η πενικιλλίνη  G ασκεί 

υψηλή  IN  VITRO  δράση   εναντίον   των   σταφυλοκόκκων   (πλην   των   στελεχών   που   παράγουν 

πενικιλλινάση), των στρεπτοκόκκων (ομάδες Α, C, G, H, L και Μ) και των πνευμονιοκόκκων. Αλλα 

ευαίσθητα στην πενικιλλίνη μικρόβια είναι ο γονόκοκκος, το κορυνοβακτηρίδιο της διφθερίτιδας, ο 

βάκιλλος του άνθρακα, τα κλωστηρίδια, ο ακτινομύκης του βοός, ο στρεπτοβάκιλλος ο νηματοειδής, 

η λιστέρια η μονοκυτογενής και η λεπτόσπειρα. Η ωχρά σπειροχαίτη είναι εξαιρετικά ευαίσθητη στη 

μικροβιοκτόνο δράση της πενικιλλίνης G.

5.2 Φαρμακοκινητικές Ιδιότητες

Μετά την ενδομυϊκή ένεση η Benzathine Benzylpenicillin απορροφάται πολύ αργά στην κυκλοφορία 

από   τη   θέση   της   ένεσης   και   μετατρέπεται   με   υδρόλυση   σε  Benzylpenicillin  (πενικιλλίνη  G).   Ο 

συνδυασμός   αυτός   υδρόλυσης   και   βραδείας   απορρόφησης,   παρέχει   στάθμες   αίματος   πολύ 

χαμηλότερες,   αλλά   πολύ   πιο   παρατεταμένες   από   άλλων   ενέσιμων   σκευασμάτων 

πενικιλλίνης.Eνδομυϊκή ένεση σε ενήλικες 300.000 IU δίδει επίπεδα στο αίμα 0.03-0.05 IU/ml ,που 

διατηρούνται επί 4-5 ημέρες.Με δόση 600.000 IU ,τα επίπεδα αυτά διατηρούνται επί 10 ημέρες και 

με δόση 1.200.000 IU επί 14 ημέρες.

Περίπου   το   60%   της   πενικιλλίνης  G  συνδέεται   με   τις   πρωτεΐνες   του   αίματος.   Το   αντιβιοτικό 

κατανέμεται   σε   όλους   τους   ιστούς   του   σώματος   σε   ποικίλες   αναλογίες.   Οι   υψηλότερες   στάθμες 

ανευρίσκονται   στους   νεφρούς,   ενώ   μικρές   ποσότητες   ανευρίσκονται   στο   ήπαρ,   το   δέρμα   και   το 

έντερο. Η πενικιλλίνη  G διεισδύει σε όλους τους άλλους ιστούς και στο ΕΝΥ σε μικρότερο βαθμό. 

Επί   φυσιολογικής   νεφρικής   λειτουργίας   το   αντιβιοτικό   απεκκρίνεται   ταχέως   με   σωληναριακή 

απέκκριση. Σε νεογνά και σε μικρά βρέφη καθώς και σε άτομα με βλάβη της νεφρικής λειτουργίας η 

απέκκριση καθυστερεί σημαντικά.

5.3 Προκλινικά στοιχεία ασφάλειας

Δεν έχουν διεξαχθεί μακροχρόνιες  μελέτες καρκινογένεσης,μεταλλαξιογένεσης και επίδρασης στη 

γονιμότητας σε πειραματόζωα.

6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

6.1 Κατάλογος εκδόχων

Trisodium citrate (anhydrous), carmellose sodium, polyvidone Κ30, methylparaben, propylparaben.

6.2 Ασυμβατότητες

Καμία γνωστή

6.3 Διάρκεια ζωής

5 χρόνια

6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος

Το γιαλινο φιαλίδιο πρέπει να διατηρείται σε θερμοκρασία δωματίου (15° - 25° C).

Μετά την ανασύσταση το εναιώρημα πρέπει να χορηγείται εντός 24 ωρών.

6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη

Το ενέσιμο ξηρό  PENADUR  περιέχεται σε γυάλινο φιαλίδιο. Το φιαλίδιο είναι συσκευασμένο σε 

κουτί από χαρτόνι.

6.6 Οδηγίες χρήσης/χειρισμού

Για   την   ανασύσταση   προστίθενται   3  ml  ενέσιμου   ύδατος   και   προκύπτει   εναιώρημα   4  ml  (βλ. 

Κεφάλαιο 4.2) 

Να μην ενεθεί σε μίγμα με άλλα ενδοφλέβια διαλύματα 

6.7 Υπεύθυνος Κυκλοφορίας: Wyeth Hellas Α.Ε.Β.Ε., Κύπρου 126 & 25ης Μαρτίου, 164 52 Αθήνα, 

τηλ. 99 81 600.

7. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: 28207

8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: 12.12.95

9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Document Outline

 • Το ενημερωτικό φυλλάδιο για το προϊόν αυτό δεν είναι άμεσα διαθέσιμα, μπορείτε να στείλετε ένα αίτημα στην εξυπηρέτηση πελατών μας και εμείς θα σας ενημερώσουμε το συντομότερο είμαστε σε θέση να το αποκτήσει.

  Ζητήστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το ευρύ κοινό. • Έγγραφα σε άλλες γλώσσες διατίθενται εδώ