PAROXIA

Κύριές Πληροφορίες

 • Εμπορική ονομασία:
 • PAROXIA 10MG/TAB TAB
 • Φαρμακολογική κατηγορία (ATC):
 • N06AB05
 • Δοσολογία:
 • 10MG/TAB
 • Φαρμακοτεχνική μορφή:
 • ΔΙΣΚΙΟ
 • Χρήση για:
 • Οι άνθρωποι
 • Τύπος φάρμακου:
 • αλλοπαθητική των ναρκωτικών

Έγγραφα

Εντοπισμός

 • Διατίθεται σε:
 • PAROXIA 10MG/TAB TAB
  Ελλάδα
 • Γλώσσα:
 • Ελληνικά

Θεραπευτικές πληροφορίες

 • Θεραπευτική περιοχή:
 • ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

Άλλες πληροφορίες

Κατάσταση

 • Πηγή:
 • Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
 • τελευταία ενημέρωση:
 • 09-08-2016

φύλλο οδηγιών χρήσης

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ

Paroxia 10 mg δισκία 

Paroxia 20 mg δισκία 

Paroxia 30 mg δισκία 

Paroxia 40 mg δισκία 

Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών πριν ξεκινήσετε τη θεραπεία σας 

με το φάρμακο αυτό

-    Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

Το φάρμακο αυτό συνταγογραφήθηκε για εσάς προσωπικά. Δεν πρέπει να το δίνετε 

σε άλλους ακόμα και αν έχουν τα ίδια με τα δικά σας συμπτώματα, γιατί μπορεί να 

τους προκαλέσει βλάβη.

Αν κάποια από τις ανεπιθύμητες ενέργειες γίνει σοβαρή ή αν παρατηρήσετε 

οποιαδήποτε ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται σε αυτό το φυλλάδιο, 

ενημερώστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

Σε αυτό το φυλλάδιο: 

Τι είναι το Paroxia και ποια είναι η χρήση του

Πριν πάρετε Paroxia

Πώς να παίρνετε το Paroxia

Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες

Πώς να φυλάσσετε το Paroxia

Άλλες πληροφορίες

1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ PAROXIA ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ 

Ομάδα φαρμάκου

Η παροξετίνη ανήκει στην ομάδα αντικαταθλιπτικών που ονομάζονται εκλεκτικοί 

αναστολείς επαναπρόσληψης σεροτονίνης (SSRIs).

Χορηγείται σε:

Μείζον καταθλιπτικό επεισόδιο (περίοδοι κατάθλιψης)

Ιδεοληπτική ψυχαναγκαστική διαταραχή (καταναγκαστική επανάληψη σκέψεων και / 

ή διεξαγωγής πράξεων)

Διαταραχή πανικού με και χωρίς αγοραφοβία (συγκεκριμένη μορφή μη φυσιολογικού 

φόβου με ή χωρίς π.χ. φόβο να φύγουν από το σπίτι, να μπουν σε κατάστημα, ή φόβο 

για τους δημόσιους χώρους)

Κοινωνικές αγχώδεις διαταραχές / κοινωνική φοβία (υπερβολικός φόβος ή αποφυγή 

των καθημερινών κοινωνικών καταστάσεων)

Γενικευμένη αγχώδη διαταραχή (πιο μόνιμη παρουσία φόβου στην οποία η χρόνια, 

νευρική ανησυχία είναι εμφανής) 

Μετατραυματικό στρες (έντονη ανησυχία που προκαλείται από τραυματικό γεγονός)

2. ΠΡΙΝ ΠΑΡΕΤΕ PAROXIA

Μην πάρετε Paroxia:

αν είστε αλλεργικοί (υπερευαίσθητοι) στην παροξετίνη ή σε οποιοδήποτε από τα 

άλλα συστατικά του Paroxia.

αν   παίρνετε   αναστολείς  MAO  (συγκεκριμένα   φάρμακα   για   την   αντιμετώπιση 

κατάθλιψης ή νόσου του Πάρκινσον). Μπορείτε να πάρετε παροξετίνη μόνο εφόσον 

σταματήσατε να παίρνετε μη αναστρέψιμους  αναστολείς  MAO, τουλάχιστον πριν 

από 14 μέρες. Αν χρησιμοποιείτε αναστρέψιμο αναστολέα MAO (π.χ. μοκλοβεμίδη) 

πρέπει να περιμένετε  τουλάχιστον  24 ώρες  πριν πάρετε παροξετίνη.  Αντίστροφα, 

μετά το σταμάτημα της παροξετίνης πρέπει να περιμένετε τουλάχιστον μία βδομάδα 

πριν ξεκινήσετε να παίρνετε αναστολείς MAO.

αν   παίρνετε   θειοριδαζίνη   (αντιψυχωσικό   φάρμακο,   δείτε   επίσης:   «Λήψη   άλλων 

φαρμάκων»). Η παροξετίνη μπορεί να αυξήσει την ποσότητα της θειοριδαζίνης στο 

αίμα.   Μόνο   η   χρήση   θειοριδαζίνης   μπορεί   να   προκαλέσει   σοβαρές   ανεπιθύμητες 

ενέργειες   όπως   διαταραχές   καρδιακού   ρυθμού   (πολύμορφη   κοιλιακή   ταχυκαρδία, 

παράταση διαστήματος QT).

αν   παίρνετε   πιμοζίδη   (αντιψυχωσικό   φάρμακο,   δείτε   επίσης:   «Λήψη   άλλων 

φαρμάκων»).

Προσέξτε ιδιαιτέρως με την παροξετίνη:

Χορήγηση σε παιδιά και έφηβους κάτω των 18 ετών.

Η παροξετίνη, δεν πρέπει, κανονικά να χορηγείται σε παιδιά και σε έφηβους κάτω 

των 18 ετών. Πρέπει επίσης να γνωρίζετε ότι οι ασθενείς κάτω των 18 ετών, όταν 

λαμβάνουν   τη   συγκεκριμένη   κατηγορία   φαρμάκων,   έχουν   αυξημένο   κίνδυνο 

εμφάνισης   ανεπιθύμητων   ενεργειών,   όπως   απόπειρες   αυτοκτονίας,   σκέψεις 

αυτοκτονίας, εχθρική συμπεριφορά (κυρίως επιθετικότητα, εναντιωτική συμπεριφορά 

και θυμό). Εντούτοις, ο γιατρός σας μπορεί να χορηγήσει την παροξετίνη σε ασθενείς 

κάτω των 18 ετών, εάν θεωρήσει ότι αυτό είναι προς όφελος τους. Εάν ο γιατρός σας 

χορήγησε την παροξετίνη σε ασθενή κάτω των 18 ετών, απευθυνθείτε στον ίδιο για 

να   το   συζητήσετε,   εάν   το   επιθυμείτε.   Πρέπει   να   ενημερώσετε   το   γιατρό   σας   αν 

κάποιο από τα προαναφερόμενα συμπτώματα εκδηλωθεί ή επιδεινωθεί σε ασθενείς 

κάτω   των   18   ετών,   εφόσον   η   παροξετίνη   χορηγείται   σε   αυτούς   τους   ασθενείς. 

Επίσης,  δεν   υπάρχουν   μέχρι   σήμερα   μεγάλης   διάρκειας   στοιχεία   ασφάλειας   της 

παροξετίνης όσον αφορά την σωματική τους ανάπτυξη, την ωρίμανση, τη διανοητική 

ανάπτυξη και την ανάπτυξη της συμπεριφοράς αυτής της ηλικιακής ομάδας.

Στη   θεραπεία   της   κατάθλιψης   και   άλλων   ψυχιατρικών   διαταραχών. 

Υπάρχει   κίνδυνος     αυτοτραυματισμού,   αυτοκτονίας   ή   αυτοκτονικές   σκέψεις, 

ιδιαίτερα   στην   αρχή   της   θεραπείας.   Ο   κίνδυνος   παραμένει   μέχρι   να   βελτιωθεί   η 

πάθηση. Καθώς μπορεί να χρειαστούν μερικές  βδομάδες μέχρι να παρατηρηθεί η 

επίδραση της παροξετίνης, είναι σημαντικό τόσο εσείς όσο και το άτομο που σας 

φροντίζει   να   το   γνωρίζετε   αυτό   ώστε   να   συμβουλευτείτε   αμέσως   γιατρό   όταν 

εκδηλωθούν σκέψεις θανάτου και αυτοκτονίας ή όταν βλάπτετε σκόπιμα τον εαυτό 

σας. Ο κίνδυνος είναι αυξημένος εφόσον αποπειραθήκατε να αυτοκτονήσετε ή είχατε 

αυτοκτονικές  σκέψεις στο παρελθόν. Αν πρόκειται για νεαρό ενήλικα ο κίνδυνος 

αυξάνεται, επίσης.

Αν εκδηλώσετε  συμπτώματα όπως αδυναμία  να καθίσετε  ή να σταθείτε  ακίνητοι 

(ακαθισία). Αν πρόκειται γι΄ αυτό, συνήθως εκδηλώνεται τις πρώτες βδομάδες της 

θεραπείας και προσαρμογή της δόσης μπορεί να είναι απαραίτητη. 

Αν ξεκινήσετε  να υποφέρετε  από συμπτώματα του συνδρόμου  σεροτονίνης όπως 

(υπερβολική)   ανησυχία,   σύγχυση,   ερεθιστότητα,   παραλήρημα   (ψευδαισθήσεις), 

ρίγος, εφίδρωση, αύξηση αντανακλαστικών και ξαφνικές μυϊκές συσπάσεις, ψηλό 

πυρετό, δυσκαμψία (δείτε  επίσης «Λήψη  άλλων φαρμάκων»).  Αν υποφέρετε  από 

αυτά τα συμπτώματα επικοινωνήστε άμεσα με το γιατρό σας και σταματήστε να 

παίρνετε παροξετίνη.  

Αν   υποφέρετε   ή   έχετε   υποφέρει   από   (περιόδους   από)   αντιθετική   συμπεριφορά   ή 

σκέψεις (μανία). 

Αν   έχετε   μανιακό   επεισόδιο,   επικοινωνήστε   αμέσως   με   το   γιατρό   σας.   Η   χρήση 

παροξετίνης μπορεί να χρειαστεί να σταματήσει.  

Αν έχετε προβλήματα με το ήπαρ σας ή σοβαρά προβλήματα με τα νεφρά σας. Είναι 

πιθανό να χρειαστεί ο γιατρός σας να ρυθμίσει τη δόση. 

Αν είστε διαβητικός. Η ποσότητα σακχάρου στο αίμα θα πρέπει να ελέγχεται. Είναι 

πιθανό   να   χρειαστεί   ρύθμιση   της   δόσης   ινσουλίνης   ή   των   υπογλυκαιμικών   που 

παίρνετε από το στόμα. 

Αν υποφέρετε ή υποφέρατε από επιληψία (κρίσεις) ή σπασμούς. Αν εκδηλωθούν 

σπασμοί,   πρέπει   να   επικοινωνήσετε   αμέσως   με   το   γιατρό   σας.   Είναι   πιθανό   να 

χρειαστεί να σταματήσετε τη θεραπεία με παροξετίνη.

Αν   ακολουθείτε   ηλεκτροθεραπεία   (ECT).   Η   μέχρι   τώρα   εμπειρία   από   τη   χρήση 

παροξετίνης κατά την ηλεκτροθεραπεία είναι μικρή. 

Αν   έχετε   ή   είχατε   αυξημένη   πίεση   στο   βολβό   του   ματιού   (γλαύκωμα   κλειστής 

γωνίας). Χρειάζεται προσοχή καθώς η χρήση της παροξετίνης μπορεί να οδηγήσει σε 

διεύρυνση της κόρης του ματιού  (μυδρίαση).

Αν υποφέρετε από καρδιακή ή αγγειακή διαταραχή.

Αν η ποσότητα νατρίου (άλας) στο αίμα είναι πολύ χαμηλή (για παράδειγμα λόγω 

χρήσης άλλων φαρμάκων ή λόγω κίρρωσης). Οι ηλικιωμένοι έχουν συχνότερα πολύ 

λίγη ποσότητα νατρίου στο αίμα.

Αν   υποφέρετε   από   τάση   για   αυξημένη   αιμορραγία,   ή   αν   είχατε   αιμορραγία   ή 

εξαγγείωση   χωρίς   ξεκάθαρη   αιτία,   ή   αν   ακολουθείτε   θεραπεία   με   φάρμακα   που 

μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο αιμορραγίας  (Δείτε: «Λήψη άλλων φαρμάκων»).

Σε περίπτωση που σταματήσετε να παίρνετε παροξετίνη, ιδιαίτερα αν σταματήσετε 

απότομα   μπορεί   να   υποφέρετε   από   συμπτώματα   στέρησης   (Δείτε   επίσης:   «Αν 

σταματήσετε να παίρνετε παροξετίνη»). 

Επικοινωνήστε με το γιατρό σας αν κάποια από τις προαναφερόμενες περιπτώσεις ισχύει 

ή ίσχυσε για εσάς στο παρελθόν. 

Λήψη άλλων φαρμάκων

Προσοχή:   τα   ακόλουθα   μπορεί   να   ισχύουν   επίσης,   για   φάρμακα   τα   οποία   πήρατε 

πρόσφατα ή θα πάρετε στο άμεσο μέλλον.

Τα φάρμακα που αναφέρονται πιο κάτω μπορεί να σας είναι γνωστά με άλλο όνομα, 

συχνά   το   εμπορικό.   Εδώ   αναφέρεται   μόνο   το   δραστικό   συστατικό   ή   η   ομάδα   του 

δραστικού συστατικού, όχι το εμπορικό όνομα. Γι΄ αυτό συνιστάται να δίνετε ιδιαίτερη 

προσοχή στο κουτί και στο φύλλο οδηγιών όσον αφορά το δραστικό συστατικό των 

φαρμάκων που χρησιμοποιείτε. 

Αλληλεπίδραση σημαίνει ότι φάρμακα που χρησιμοποιούνται παράλληλα επηρεάζουν τις 

μεταξύ τους επιδράσεις και/ή τις ανεπιθύμητες ενέργειες.  

Μία αλληλεπίδραση μπορεί, ανάμεσα σε άλλα να εκδηλωθεί όταν χρησιμοποιείτε αυτό 

το φάρμακο ταυτόχρονα με:

Φάρμακα που όπως η παροξετίνη επηρεάζουν τις επιδράσεις της σεροτονίνης, για 

παράδειγμα,   αναστολείς  MAO  (φάρμακα   για   την   κατάθλιψη)   και  L-τρυπτοφάνη 

(συμπλήρωμα   διατροφής),   τριπτάνες   (φάρμακα   για   την   ημικρανία),   τραμαδόλη 

(παυσίπονο), λινεζολίδη (φάρμακο για λοιμώξεις), άλλα  SSRIs  (φάρμακα για την 

κατάθλιψη),  λίθιο   (φάρμακο  για    αντιθετική   συμπεριφορά  ή   σκέψεις),  St.  John’s 

Wort  (Hypericum  perforatum).   Η   παράλληλη   χρήση   αυτών   των   φαρμάκων   με 

παροξετίνη   μπορεί   να   οδηγήσει   σε   σύνδρομο   σεροτονίνης   (δείτε   επίσης:   «Μην 

πάρετε Paroxia»).

Πιμοζίδη (ένα αντιψυχωσικό φάρμακο). Η παροξετίνη και η πιμοζίδη δεν πρέπει να 

χρησιμοποιούνται   ταυτόχρονα   (δείτε   επίσης:   «Μην   πάρετε  Paroxia»),   καθώς   η 

ποσότητα της πιμοζίδης στο αίμα μπορεί να αυξηθεί και λόγω αυτού να μεγαλώσει ο 

κίνδυνος σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών όπως διαταραχές του καρδιακού ρυθμού.

Φάρμακα   που   ενεργοποιούν   τα   ηπατικά   ένζυμα   (π.χ.:   καρβαμαζεπίνη, 

φαινοβαρβιτάλη,   φαινυντοϊνη,   (φάρμακα   για   την   επιληψία)   και   ριφαμπικίνη 

(φάρμακα για λέπρα και φυματίωση (ΤΒ)) ή φάρμακα που αναστέλλουν τη δράση 

ηπατικών ενζύμων. Η δόση της παροξετίνης μπορεί να χρειαστεί να  ρυθμιστεί από 

το γιατρό σας. 

προκυκλιδίνη (φάρμακο που χρησιμοποιείται στη νόσο Πάρκινσον). Οι ανεπιθύμητες 

ενέργειες της προκυκλιδίνης μπορεί να ενισχυθούν. Αν ξεκινήσετε να υποφέρετε από 

ανεπιθύμητες   ενέργειες   όπως   ξηροστομία,   θολή   όραση,   δυσκοιλιότητα   και 

κατακράτηση ούρων στην κύστη λόγω διαταραχής στην κένωση της κύστης, η δόση 

της   προκυκλιδίνης   μπορεί   να   χρειαστεί   να   μειωθεί,   ύστερα   από   συμβουλή   του 

γιατρού.

αντιπηκτικά (φάρμακα για επιληψία π.χ.: καρβαμαζεπίνη, φαινυντοϊνη, βαλπροϊκό 

νάτριο). Παρότι δεν έχει εκδηλωθεί κάποια επίδραση, ασθενείς με επιληψία πρέπει 

να είναι προσεκτικοί ενόσω παίρνουν παροξετίνη.  

Φάρμακα που μεταβολίζονται από τα ίδια ηπατικά ένζυμα με την παροξετίνη όπως 

συγκεκριμένα φάρμακα κατά της κατάθλιψης   (τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά, (π.χ: 

νορτριπτυλίνη, κλομιπραμίνη, δεσιπραμίνη), συγκεκριμένα  αντιψυχωσικά φάρμακα 

(φάρμακα για σοβαρή διανοητική πάθηση π.χ.: περφαιναζίνη και θειοριδαζίνη και 

ρισπεριδόνη), φάρμακο (ατομοξετίνη) που χρησιμοποιήθηκε για την αντιμετώπιση 

διαταραχής   ελλειμματικής   προσοχής   -   υπερκινητικότητας  (ADHD),   συγκεκριμένα 

φάρμακα   για   διαταραχές   του   καρδιακού   ρυθμού   (όπως   φλεκαϊνίδη   και 

προπαφαινόνη), μετοπρολόλη  (για αυξημένη  πίεση αίματος και επώδυνο αίσθημα 

πίεσης  στο στήθος  (στηθάγχη)) και συγκεκριμένα  φάρμακα για ναυτία και εμετό 

(φαινοθειαζίνες).   Η  επίδραση  αυτών  των  φαρμάκων  μπορεί  να  ενισχυθεί.  Η 

παροξετίνη και η θειοριδαζίνη δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα, λόγω 

της πιθανότητας να εκδηλωθούν σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες όπως διαταραχές 

καρδιακού ρυθμού (δείτε επίσης: «Μην πάρετε Paroxia») 

Δισκία   αναστολής   πήξης   (αντιπηκτικά   από   το   στόμα).   Η   επίδραση   μπορεί   να 

ενισχυθεί και ο κίνδυνος αιμορραγίας να αυξηθεί. Οι ασθενείς πρέπει να ελέγχονται 

πιο συχνά και η δόση των από του στόματος αντιπηκτικών μπορεί να χρειαστεί να 

ρυθμιστεί (δείτε επίσης: «Προσέξτε ιδιαιτέρως με την παροξετίνη»).

Φάρμακα που αυξάνουν τον κίνδυνο αιμορραγίας, όπως κλοζαπίνη (φάρμακο για τη 

σχιζοφρένεια), φαινοθειαζίνες (φάρμακα για σοβαρή, διανοητική πάθηση, ναυτία και 

έμετο),   τρικυκλικά   αντικαταθλιπτικά   (φάρμακα   για   την   κατάθλιψη), 

ακετυλοσαλυκιλικό οξύ (φάρμακο που μεταξύ άλλων χρησιμοποιείται για πυρετό και 

πόνο),  NSAID’s  (παυσίπονα και αντιφλεγμονώδη φάρμακα, όπως ιβουπροφαίνη ή 

δικλοφενάκη), αναστολείς COX-2 (παυσίπονα και αντι-φλεγμονώδη φάρμακα).

Ενημερώστε   το   γιατρό   ή   το   φαρμακοποιό   σας   αν   παίρνετε   ή   πήρατε   πρόσφατα 

οποιαδήποτε   άλλα   φάρμακα,   μεταξύ   των   οποίων   και   φάρμακα   που   προμηθευτήκατε 

χωρίς συνταγή.  

Λήψη Παροξετίνης με φαγητό και ποτό 

Η   καλύτερη   ώρα   για   να   πάρετε   την   παροξετίνη   είναι   το   πρωί,   μαζί   με   το   φαγητό. 

Αποφύγετε το αλκοόλ κατά τη διάρκεια της θεραπείας με παροξετίνη όπως και κατά τη 

θεραπεία με άλλα φάρμακα που επιδρούν στο κεντρικό νευρικό σύστημα.  

Εγκυμοσύνη και θηλασμός

Αν   είστε   έγκυος   και   θέλετε   να   πάρετε   παροξετίνη   πρέπει   προηγουμένως   να 

συμβουλευτείτε το γιατρό σας. 

Σύμφωνα  με μερικές  μελέτες  υπάρχει αυξημένος  κίνδυνος  καρδιακών ανωμαλιών σε 

μωρά   των   οποίων   οι   μητέρες   πήραν   παροξετίνη   κατά   τους   πρώτους   μήνες   της 

εγκυμοσύνης. Αυτές οι μελέτες δείχνουν ότι λιγότερα από 2 στα 100 μωρά των οποίων οι 

μητέρες   πήραν   παροξετίνη   στα   πρώτα   στάδια   της   εγκυμοσύνης   είχαν   καρδιακά 

προβλήματα, συγκριτικά με το φυσιολογικό ρυθμό του 1 στα 100 μωρά με καρδιακά 

προβλήματα που παρατηρείται στο γενικό πληθυσμό. Όταν ληφθούν υπόψη όλοι οι τύποι 

ανωμαλιών δεν υπάρχει διαφορά στον αριθμό των παιδιών που γεννιούνται με ανωμαλίες 

αφού οι μητέρες τους πήραν  Paroxia  στη διάρκεια της εγκυμοσύνης συγκριτικά με το 

συνολικό αριθμό παιδιών που γεννιούνται με ανωμαλίες στο γενικό πληθυσμό. 

Αν μείνετε έγκυος ενώ παίρνετε παροξετίνη συμβουλευτείτε το γιατρό σας. Δεν πρέπει 

να   σταματήσετε   τη   θεραπεία   με   παροξετίνη   άμεσα,   αλλά   μόνο   σταδιακά   και   με 

συμβουλή του γιατρού σας. (δείτε επίσης: «προσέξτε ιδιαιτέρως με την παροξετίνη»). Ο 

γιατρός σας και εσείς μπορεί να αποφασίσετε ότι είναι καλύτερα να αλλάξετε θεραπεία ή 

σταδιακά να σταματήσετε να παίρνετε το Paroxia. Όμως, ανάλογα με την περίπτωση, ο 

γιατρός   μπορεί   να   υποστηρίξει   ότι   είναι   καλύτερα   για   εσάς   να   εξακολουθήσετε   να 

παίρνετε Paroxia. 

Αν εξακολουθήσετε να παίρνετε παροξετίνη κατά την εγκυμοσύνη, το βρέφος πρέπει να 

εξεταστεί   προσεκτικά.   Μετά   τη   γέννηση   (αμέσως   ή   τις   πρώτες   24   ώρες)   μπορεί   να 

εκδηλώσει   συμπτώματα   εξ   αποστέρησης,   όπως   αναπνευστικά   προβλήματα,   κυανό 

χρώμα,   σταμάτημα   αναπνοής,   σπασμούς,   ασταθή   θερμοκρασία,   προβλήματα   σίτισης, 

εμετό,  πολύ χαμηλό επίπεδο σακχάρου στο αίμα συνοδευόμενο  από αίσθημα πείνας, 

εφίδρωση,   ζαλάδα,   αίσθημα   καρδιακών   παλμών   (υπογλυκαιμία),   αύξηση   ή   μείωση 

αρτηριακής   πίεσης,   αύξηση   αντανακλαστικών,   τρόμο,   ανικανότητα   να   παραμείνουν 

ακίνητα, ερεθισμό, νωθρότητα, συνεχές κλάμα, υπνηλία και προβλήματα ύπνου.

Η παροξετίνη εκκρίνεται σε μικρές ποσότητες στο μητρικό γάλα. Δεν πρέπει να πάρετε 

παροξετίνη εάν γαλουχείτε εκτός και αν σας έχει συμβουλέψει γι΄ αυτό ο γιατρός σας.  

Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας πριν πάρετε οποιοδήποτε φάρμακο 

Οδήγηση και χειρισμός μηχανημάτων

Η   παροξετίνη   δεν   επηρεάζει   ή   επηρεάζει   αμελητέα   την   ικανότητα   για   οδήγηση   και 

χειρισμό μηχανημάτων. Όμως, μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες (όπως θολή 

όραση, ζαλάδα, υπνηλία ή σύγχυση). Αν αισθανθείτε κάποια από αυτές τις ανεπιθύμητες 

ενέργειες   αποφύγετε   την   οδήγηση,   το   χειρισμό   μηχανημάτων   ή   οποιαδήποτε   άλλη 

δραστηριότητα απαιτεί εγρήγορση και συγκέντρωση.  

3. ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΙΡΝΕΤΕ ΤO PAROXIA 

Tα δισκία Paroxia 30/40 mg δεν είναι κατάλληλα για όλα τα δοσολογικά σχήματα που 

περιγράφονται πιο κάτω. Γι’ αυτά τα συγκεκριμένα δοσολογικά σχήματα υπάρχουν άλλα 

προϊόντα παροξετίνης διαθέσιμα στην αγορά. 

Δόση

Πάντα να χρησιμοποιείτε την παροξετίνη ακριβώς σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού 

σας. Αν έχετε οποιεσδήποτε απορίες ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. 

Ενήλικες 

Δοσολογία για κατάθλιψη

Η συνιστώμενη δόση είναι 20  mg  μία φορά την ημέρα. Συνήθως η βελτίωση ξεκινά 

ύστερα από μία βδομάδα θεραπείας αλλά είναι πιθανόν να γίνει εμφανής  από τη δεύτερη 

βδομάδα   και   μετά.   Αν   η   ανταπόκριση   δεν   είναι   ικανοποιητική   ο   γιατρός   μπορεί   να 

αποφασίσει σταδιακή αύξηση της δόσης. Αυτό πρέπει να γίνει σταδιακά, με βήματα των 

10 mg, μέχρι τη μέγιστη ημερήσια δόση των 50 mg. Ο γιατρός καθορίζει τη διάρκεια της 

θεραπείας η οποία μπορεί να υπερβεί τους 6 μήνες.  

Δοσολογία για ιδεοληπτική ψυχαναγκαστική διαταραχή 

Η συνιστώμενη δόση είναι 40 mg μία φορά την ημέρα, με αρχική δόση 20 mg μία φορά 

την ημέρα. Αν η ανταπόκριση δεν είναι ικανοποιητική, ο γιατρός μπορεί να αποφασίσει 

σταδιακή αύξηση της δόσης. Αυτό πρέπει να γίνει σταδιακά, με βήματα των 10 mg. Η 

μέγιστη   ημερήσια   δόση   είναι   60  mg.   Η   θεραπεία   πρέπει   να   συνεχιστεί   μέχρι   να 

υποχωρήσουν   όλα   τα   συμπτώματα.   Αυτό   μπορεί   να   χρειαστεί   μερικούς   μήνες   ή 

περισσότερο. 

Δοσολογία       για       διαταραχές       πανικού    

Η συνιστώμενη δόση είναι 40 mg μία φορά την ημέρα, με δόση έναρξης τα  10 mg μία 

φορά   την   ημέρα.   Αν   η   ανταπόκριση   δεν   είναι   ικανοποιητική,   ο   γιατρός   μπορεί   να 

αποφασίσει σταδιακή αύξηση της δόσης η οποία πρέπει να γίνει σταδιακά με βήματα των 

10 mg. Η μέγιστη ημερήσια δόση είναι 60 mg. Η δόση έναρξης είναι χαμηλή ώστε να 

αποφευχθεί   η  επιδείνωση   των  συμπτωμάτων  της  διαταραχής   πανικού   στην αρχή   της 

θεραπείας. Η θεραπεία πρέπει να συνεχιστεί μέχρι να υποχωρήσουν όλα τα συμπτώματα. 

Αυτό μπορεί να χρειαστεί μερικούς μήνες ή περισσότερο. 

Δοσολογία για διαταραχή κοινωνικού άγχους / κοινωνική φοβία

Η συνιστώμενη δόση είναι 20  mg  μία φορά την ημέρα. Αν η ανταπόκριση δεν είναι 

ικανοποιητική,   ο   γιατρός   μπορεί   να   αποφασίσει   σταδιακή   αύξηση   της   δόσης.   Αυτό 

πρέπει να γίνει σταδιακά με βήματα των 10 mg, μέχρι τη μέγιστη ημερήσια δόση των 50 

Δοσολογία για γενικευμένη        διαταραχή άγχους    

Η συνιστώμενη δόση είναι 20  mg  μία φορά την ημέρα. Αν η ανταπόκριση δεν είναι 

ικανοποιητική,   ο   γιατρός   μπορεί   να   αποφασίσει   σταδιακή   αύξηση   της   δόσης.   Αυτό 

πρέπει να γίνει σταδιακά με βήματα των 10 mg, μέχρι τη μέγιστη ημερήσια δόση των 50 

Δοσολογία για μετατραυματικό στρες  

Η συνιστώμενη δόση είναι 20  mg  μία φορά την ημέρα. Αν η ανταπόκριση δεν είναι 

ικανοποιητική,   ο   γιατρός   μπορεί   να   αποφασίσει   σταδιακή   αύξηση   της   δόσης.   Αυτό 

πρέπει να γίνει σταδιακά με βήματα των 10 mg, μέχρι τη μέγιστη ημερήσια δόση των 50 

Ηλικιωμένοι 

Η συνιστώμενη δόση έναρξης για τους ηλικιωμένους ασθενείς είναι όμοια με αυτή των 

ενηλίκων. Αν κριθεί απαραίτητο ο γιατρός μπορεί να αυξήσει σταδιακά τη δόση μέχρι τη 

μέγιστη ημερήσια δόση των 40 mg.

Παιδιά / έφηβοι μικρότεροι από 18 χρόνων 

Η παροξετίνη δεν πρέπει να χορηγείται σε παιδιά και σε έφηβους μικρότερους από 18 

χρόνων. (Δείτε επίσης: «Προσέξτε ιδιαιτέρως με την παροξετίνη»).

Μειωμένη νεφρική ή ηπατική λειτουργία

Όταν   έχετε   σοβαρά   προβλήματα   με   τα   νεφρά   ή   μειωμένη   ηπατική   λειτουργία,   η 

συνταγογραφούμενη δόση θα είναι μικρότερη από τη συνηθισμένη, για κάθε ένδειξη. 

Πώς να παίρνετε την παροξετίνη

Συνιστάται να παίρνετε την παροξετίνη το πρωί, μαζί με το φαγητό. Καταπιείτε το δισκίο 

ολόκληρο παρά να το μασήσετε. 

Διάρκεια θεραπείας

Ανάλογα με την πάθηση για την οποία ακολουθείτε θεραπεία, είναι πιθανό να πρέπει να 

πάρετε   παροξετίνη   για   μεγάλο   χρονικό   διάστημα.   Ακόμα   και   αν   τα   συμπτώματα 

υποχωρήσουν η θεραπεία συχνά πρέπει να συνεχιστεί για ικανό διάστημα, ώστε να είναι 

βέβαιο   ότι   τα   συμπτώματα   δεν   θα   επανεμφανιστούν.   Σε   καμία   περίπτωση   μην 

σταματήσετε να παίρνετε το φάρμακο πριν συμβουλευτείτε το γιατρό σας.  

Για   πιθανές   επιδράσεις   όταν   διακόπτετε   την   λήψη   Παροξετίνης   δείτε   «Αν 

σταματήσετε να παίρνετε Παροξετίνη»).  

Σε περίπτωση που παρατηρήσετε ότι η δράση της παροξετίνης είναι πολύ ισχυρή ή ότι είναι  

αρκετά ανίσχυρη μιλήστε με το γιατρό ή με το φαρμακοποιό σας.

Αν πάρετε περισσότερη παροξετίνη από όση πρέπει

Επικοινωνήστε  αμέσως  με  το γιατρό ή με  το φαρμακοποιό  σας  αν έχετε πάρει  πολλή  

παροξετίνη.

Ποτέ   μην   πάρετε   περισσότερα   δισκία   από   όσα   αναγράφονται   στη   συνταγή   σας.   Αν 

πάρετε περισσότερη παροξετίνη, εκτός από τις γνωστές ανεπιθύμητες ενέργειες (δείτε 

«πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες») μπορεί να εκδηλώσετε τα ακόλουθα συμπτώματα: 

εμετό, διεύρυνση της κόρης του ματιού, πονοκέφαλο, πυρετό, αλλαγές στην πίεση του 

αίματος,   διέγερση,   φόβο,   επιτάχυνση   καρδιακού   ρυθμού   και   μη   ελεγχόμενο 

τρεμούλιασμα των άκρων (ρίγος).

Αν ξεχάσετε να πάρετε παροξετίνη 

Αν ξεχάσατε να πάρετε την παροξετίνη πάρτε την το συντομότερο δυνατό. Αν όμως 

πλησιάζει η ώρα για την επόμενη δόση, παραλείψτε τη δόση που ξεχάσατε και συνεχίστε 

τη θεραπεία σας κανονικά. Μην διπλασιάσετε τη δόση για να αναπληρώσετε αυτήν που 

ξεχάσατε. Αν έχετε αμφιβολίες μιλήστε με το γιατρό ή με το φαρμακοποιό σας.  

Αν σταματήσετε να παίρνετε παροξετίνη

Μην διακόψετε τη θεραπεία με δική σας πρωτοβουλία. Προηγουμένως μιλήστε με το 

γιατρό   σας.   Επιδράσεις   που   μπορεί   να   αισθανθείτε   από   τη   διακοπή   της   χρήσης 

παροξετίνης είναι: ζαλάδα, αισθητικές διαταραχές (όπως αναίτιος κνησμός, γαργαλητό 

και μυρμηκίαση ή αίσθημα ελαφρών σοκ), ανησυχία, διαταραχές ύπνου (όπως έντονα 

όνειρα),   διέγερση,   ρίγος,   αίσθημα   ασθένειας,   εφίδρωση   και   σύγχυση,   πονοκέφαλος, 

διάρροια, συναισθηματική αστάθεια, ερεθισμός, θολή όραση και ταχυκαρδία. Συνήθως 

αυτά τα συμπτώματα έχουν ήπια έως μέτρια ένταση. Σε μερικούς ασθενείς όμως μπορεί 

να εκδηλωθούν με σοβαρή ένταση. Συνήθως αυτά τα συμπτώματα ξεκινούν τις πρώτες 

μέρες μετά το σταμάτημα της θεραπείας, αλλά επίσης εάν ξεχάσετε να πάρετε μία δόση 

είναι πιθανό να αισθανθείτε τις προαναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες (Δείτε επίσης: 

«Αν ξεχάσατε να πάρετε παροξετίνη»). Συνήθως τα συμπτώματα υποχωρούν μέσα σε 

δύο   βδομάδες.   Σε  μερικούς  ασθενείς  μπορεί  να  παραταθούν   (2   –   3  μήνες  ή 

περισσότερο).  Είναι   προτιμότερο   η   χρήση   παροξετίνης   να   μειώνεται   σταδιακά   σε 

περίοδο μερικών βδομάδων ή μηνών, ανάλογα με την αντίδραση του οργανισμού σας. Το 

σταμάτημα της θεραπείας πρέπει να γίνει με συμβουλή από το γιατρό. 

Αν υπάρχει σκέψη για να σταματήσετε τη θεραπεία με παροξετίνη μειώστε σταδιακά την 

ημερήσια   δόση,   κατά   10  mg  κάθε   βδομάδα     (Δείτε   επίσης:   «Πιθανές   ανεπιθύμητες 

ενέργειες»).

Αν έχετε οποιεσδήποτε απορίες για τη χρήση του προϊόντος ρωτήστε το γιατρό ή το 

φαρμακοποιό σας.  

4. ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Όπως   όλα τα  φάρμακα τα  δισκία  παροξετίνης   μπορούν  να προκαλέσουν  ανεπιθύμητες  

ενέργειες,   παρότι   αυτές   δεν   εκδηλώνονται   σε   όλους.   Οι   ανεπιθύμητες   ενέργειες   είναι 

πιθανότερο   να   συμβούν   τις   πρώτες   βδομάδες   της   θεραπείας   και   είναι   δυνατό   να 

εξασθενήσουν εφόσον η θεραπεία συνεχιστεί. 

Οι ανεπιθύμητες  ενέργειες  αναφέρονται πιο κάτω και ταξινομούνται  κατά συχνότητα 

εμφάνισης. Οι συχνότητες καθορίζονται ως πολύ συχνές (περισσότεροι από 1 στους 10 

ασθενείς), συχνές (1 στους 100 μέχρι 1 στους 10 ασθενείς), όχι συχνές (1 στους 1000 

μέχρι 1 στους 100 ασθενείς), σπάνιες (1 στους 10000 έως 1 στους 1000 ασθενείς) και 

πολύ σπάνιες (λιγότεροι από 1 στους 10000 ασθενείς).

Πολύ συχνές:

Αίσθημα ασθένειας (ναυτία)

Αλλαγή στη σεξουαλική ορμή ή στη σεξουαλική λειτουργία όπως δυσκολία ή 

ανικανότητα να επιτευχθεί οργασμός, μειωμένη σεξουαλική ορμή και στους 

άντρες προβλήματα στην επίτευξη στύσης ή εκσπερμάτισης.

Συχνές:

Ελάττωση όρεξης

υπνηλία, κακός ύπνος 

διέγερση (αλυσμός)

αίσθημα ζαλάδας

ρίγη

θολή όραση

χασμουρητό

δυσκοιλιότητα

διάρροια

ξηροστομία

εφίδρωση

αύξηση βάρους, γενική εξασθένιση σώματος/μυϊκή αδυναμία (αδυναμία)

Όχι συχνές:

Μη φυσιολογική αιμορραγία, όπως μελάνιασμα δέρματος (εκχύμωση)

Σύγχυση. Αυτό το σύμπτωμα μπορεί να είναι συνέπεια και της ασθένειας 

Ακοή ή όραση ανύπαρκτων πραγμάτων (ψευδαισθήσεις). Αυτά τα συμπτώματα 

επίσης μπορεί να είναι συνέπεια και της ασθένειας

ακούσιες κινήσεις του σώματος και του προσώπου (εξωπυραμιδικές διαταραχές)

γρήγορος καρδιακός παλμός (κολπική ταχυκαρδία)

προσωρινή αύξηση ή μείωση της πίεσης του αίματος 

εξάνθημα στο δέρμα ή κνίδωση στο δέρμα (κνησμός)

δυσκολία ή ανικανότητα ούρησης (κατακράτηση ούρων)

Σπάνιες: 

πολύ λίγο νάτριο στο αίμα (υπονατραιμία), ιδιαίτερα στους ηλικιωμένους

(περίοδοι με) υπερβάλλουσα συμπεριφορά ή σκέψεις (μανία). Αυτό το σύμπτωμα 

μπορεί επίσης να οφείλεται στην ασθένεια

φόβος. Αυτό το σύμπτωμα μπορεί επίσης να οφείλεται στην ασθένεια

κρίση πανικού. Αυτό το σύμπτωμα μπορεί επίσης να οφείλεται στην ασθένεια

αίσθημα αποξένωσης του ασθενή από τον εαυτό του ή από τα αισθήματα του 

(αποπροσωποποίηση).   Αυτό   το   σύμπτωμα   μπορεί   επίσης   να   οφείλεται   στην 

ασθένεια

αδυναμία παραμονής στην όρθια ή καθιστή θέση (ακαθησία). Αυτό το σύμπτωμα 

μπορεί επίσης να προκαλείται από την ασθένεια

σπασμοί (συσπάσεις)

αργός σφυγμός ή καρδιακός παλμός (βραδυκαρδία)

αύξηση ηπατικών ενζύμων

αυξημένη παραγωγή γάλακτος ή παραγωγή του σε λάθος χρόνο, είτε σε γυναίκες 

είτε σε άντρες

πόνος στις αρθρώσεις και/ή στους μυς

Πολύ σπάνιες:

Μειωμένος αριθμός αιμοπεταλίων στο αίμα  (θρομβοκυτοπενία) 

Αλλεργικές   αντιδράσεις   όπως   έντονη   κνίδωση   και   δημιουργία  ογκιδίων 

συνοδευόμενων από εξάνθημα (κνησμό) και αγγειοοίδημα με συμπτώματα όπως 

ξαφνικό   φούσκωμα   του   δέρματος   και   των   βλεννογόνων     (π.χ.   λαιμού   και 

γλώσσας),   δυσκολία   στην   αναπνοή   και/ή   κνίδωση   και   εξανθήματα.   Σε   τέτοια 

περίπτωση πρέπει αμέσως να επισκεφτείτε το γιατρό σας

Κατακράτηση υγρών και πολύ λίγο νάτριο στο αίμα ως συνέπεια διαταραχής στην 

έκκριση της αντιδιουρητικής ορμόνης  (ADH).

Σύνδρομο σεροτονίνης, που εκδηλώνεται με τα ακόλουθα συμπτώματα: 

διέγερση/αίσθημα αεικηνισίας (αλυσμός), σύγχυση, εφίδρωση, όραση ή ακοή 

ανύπαρκτων πραγμάτων (ψευδαισθήσεις), αύξηση αντανακλαστικών 

(υπερρεφλεξία), ξαφνικούς μυϊκούς σπασμούς (μυοκλωνία), ρίγος, γρήγορο 

καρδιακό παλμό και τρόμο. Σε τέτοια περίπτωση πρέπει αμέσως να επισκεφτείτε 

το γιατρό σας

Ξαφνική αύξηση στην πίεση του βολβού του ματιού (οξύ γλαύκωμα)

Αιμορραγία στο στομάχι ή στα έντερα

Διαταραχές στην ηπατική λειτουργία, όπως ηπατίτιδα, μερικές φορές 

συσχετιζόμενη με ίκτερο και/ή μειωμένη ηπατική λειτουργία 

Ευαισθησία στο φως του ήλιου 

Επώδυνη στύση (πριαπισμός)

Φούσκωμα στα χέρια και/ ή στα πόδια (περιφερικό οίδημα)

Με τη διακοπή της θεραπείας αναφέρθηκαν οι ακόλουθες ανεπιθύμητες ενέργειες:

Συχνές:   ζαλάδα, διαταραχές  αισθητικότητας,  διαταραχές   ύπνου,  έντονη   ανησυχία  και 

πονοκέφαλος

Όχι συχνές: διέγερση, ναυτία, εφίδρωση, ρίγος, σύγχυση, συναισθηματική αστάθεια, 

οπτικές διαταραχές, ακανόνιστος καρδιακός παλμός, διάρροια, ευερεθιστότητα.

Αυτά τα συμπτώματα έχουν συνήθως ήπια έως μέτρια ένταση και υποχωρούν μόνα τους. 

Σε   μερικούς   ασθενείς,   όμως   μπορεί   να   έχουν   σοβαρή   ένταση   και   να   παραταθεί   η 

διάρκεια τους (2-3 μήνες ή περισσότερο). Για να αποφεύγονται αυτές οι ανεπιθύμητες 

ενέργειες   (δείτε   επίσης:   «Αν   σταματήσετε   να   παίρνετε   Παροξετίνη»)  συνιστάται   να 

μειώνεται σταδιακά η δόση της παροξετίνης.

Ανεπιθύμητες ενέργειες από κλινικές δοκιμές σε παιδιά και εφήβους:  οι ακόλουθες 

επιδράσεις   σημειώθηκαν   σε   κλινικές   δοκιμές   σε   παιδιά   και   έφηβους   με   συχνότητα 

τουλάχιστον  2 στους 100 ασθενείς:  αυξημένη  σχετιζόμενη  αυτοκτονική  συμπεριφορά 

(όπως απόπειρες αυτοκτονίας και αυτοκτονικές σκέψεις), αυτοκαταστροφή και αυξημένη 

επιθετικότητα. Αυτοκτονικές σκέψεις / απόπειρες αυτοκτονίας παρατηρήθηκαν κυρίως 

σε ασθενείς με σοβαρή κατάθλιψη. Αυξημένη επιθετικότητα παρατηρήθηκε κυρίως σε 

ασθενείς με  ιδεοληπτική ψυχαναγκαστική διαταραχή, ιδιαίτερα σε παιδιά μικρότερα των 

12   χρόνων.   Περιστατικά   με   μειωμένη   όρεξη,   τρόμο,   εφίδρωση,   δυσφορία,   αλυσμό, 

κλάμα και αλλαγές στη διάθεση παρατηρήθηκαν πιο συχνά, επίσης. Κατά τη διακοπή της 

θεραπείας με σταδιακή μείωση της δόσης τουλάχιστον  2 στους 100 ασθενείς υπέφεραν 

από   κλάμα,   αλλαγές   διάθεσης,   αυτοτραυματισμό,   αυτοκτονικές   σκέψεις   /   απόπειρες 

αυτοκτονίας, νευρικότητα, ζαλάδα, ναυτία, και πόνο στην κοιλιά.

Αν   οποιαδήποτε   από   τις   ανεπιθύμητες   ενέργειες   γίνει   σοβαρή,   ή   αν   παρατηρήσετε 

οποιαδήποτε ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται σε αυτό το φυλλάδιο, ενημερώστε  

το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

5. ΠΏΣ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΕ ΤΟ PAROXIA 

   

Κρατήστε μακριά από τα παιδιά.

Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν δεν απαιτεί ιδιαίτερες συνθήκες φύλαξης.

Ημερομηνία λήξης

Μην χρησιμοποιήσετε την παροξετίνη μετά την ημερομηνία λήξης η οποία αναγράφεται 

στο κουτί (μετά το “ΗΜ. ΛΗΞ.”) και στις κυψέλες μετά το “exp”.

Τα φάρμακα δεν πρέπει να απορρίπτονται στις αποχετεύσεις ή στα σκουπίδια. Ρωτήστε 

το φαρμακοποιό σας για τον τρόπο διάθεσης των φαρμάκων που δεν χρειάζεστε πια. 

Αυτά τα μέτρα βοηθούν στην προστασία του περιβάλλοντος. 

6. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τι περιέχει το Paroxia:

Το δραστικό συστατικό είναι: Παροξετίνη (ως άνυδρη υδροχλωρική).

Paroxia 10 mg, κάθε δισκίο περιέχει 10 mg παροξετίνης (ως άνυδρη 

υδροχλωρική).

Paroxia 20 mg, κάθε δισκίο περιέχει 20 mg παροξετίνης (ως άνυδρη 

υδροχλωρική)

Paroxia 30 mg, κάθε δισκίο περιέχει 30 mg παροξετίνης (ως άνυδρη 

υδροχλωρική)

Paroxia 40 mg, κάθε δισκίο περιέχει 40 mg παροξετίνης (ως άνυδρη 

υδροχλωρική)

Τα άλλα συστατικά είναι:  Κυτταρίνη μικροκρυσταλλική (E460), Ασβέστιο φωσφορικό 

όξινο   διυδρικό,   Καρμελλόζη   νατριούχος   διασταυρούμενη   (E468),   Πυριτίου   οξείδιο 

κολλοειδές άνυδρο (E551) και στεατικό μαγνήσιο (E470b).

Πώς μοιάζει το Paroxia και περιεχόμενο του κουτιού

Δισκίο

10 mg: αμφίκυρτο, υπόλευκο, στρογγυλό δισκίο με χαραγμένο το 10 στη μία πλευρά

20 mg: επίπεδο, με στρογγυλεμένα άκρα, υπόλευκο, στρογγυλό δισκίο με χαραγμένο το 

20 στη μία πλευρά. Το δισκίο φέρει χαραγή και μπορεί να μοιραστεί σε δύο ίσα μέρη. 

30 mg: επίπεδο με στρογγυλεμένα άκρα, υπόλευκο, στρογγυλό δισκίο με χαραγή. Το 

δισκίο μπορεί να μοιραστεί σε δύο ίσα μέρη.  

40 mg: επίμηκες σε σχήμα κάψουλας, υπόλευκο δισκίο με χαραγή. Το δισκίο μπορεί να 

μοιραστεί σε δύο ίσα μέρη. 

Κουτιά που περιέχουν 10, 14, 28, 30, 56, 60, 90, 120, 180, ή 500 δισκία σε κυψέλες 

(blisters) είναι διαθέσιμα.

Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας και Παρασκευαστής: 

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας: 

PHARMACYPRIA HELLAS A.Ε.

Παστέρ 6, Τ.Κ.: 115 21, Αθήνα

Τηλ.: 6443964, 6443362

Παρασκευαστής:

Farmaceutisch   Analytisch   Laboratorium   Duiven   BV,   Dijkgraaf   30,   Duiven,   The 

Netherlands

Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν είναι εγκεκριμένο σε χώρες μέλη της ΕΕ με τα 

ακόλουθα ονόματα:

0449 0831 0450

Βέλγιο Paroxetine EG 10, 20, 30, 

40 mg tabletten Doc paroxetine 10, 

20, 30, 40 mg

Κύπρος Arketis 10, 20, 30, 40 mg 

tablets Syntopar 10, 20, 

30, 40 mg

Τσεχία Arketis 10, 20, 30, 40 mg 

tablets

Εσθονία Arketis 10, 20, 30, 40 mg 

tablets

Γαλλία Paroxetine DCI 

Pharma 10, 20, 30, 

40 mg comprime

Γερμανία Paroxetin – 

Hormosan 10, 20, 

30, 40 mg tabletten Paroxedura 10, 20, 

30, 40 mg tabletten

Ελλάδα Paroxia 10, 20, 30, 40 mg Parosat 10, 20, 30, 

40 mg Solben 10, 20, 30, 

40 mg

Ουγγαρία Arketis 10, 20, 30, 40 mg 

tablets

Ιταλία Paroxetina FARMA 

1 10, 20, 30, 40 mg

Λιθουανία Arketis 10, 20, 30, 40 mg 

tablets

Λουξεμβούργο Paroxetine EG 10, 20, 30, 

40 mg tabletten Doc paroxetine 10, 

20, 30, 40 mg

Λετονία Arketis 10, 20, 30, 40 mg 

tablets

Μάλτα Arketis 10, 20, 30, 40 mg 

tablets

Ολλανδία Paroxetine 10, 20, 30, 40 

mg tabletten Paroxetine 10, 20, 

30, 40 mg tabletten Paroxetine 10, 20, 

30, 40 mg tabletten

Πολωνία Arketis 10, 20, 30, 40 mg 

tablets

Πορτογαλία Paroxetine Vetiquima 10, 

20, 30, 40 mg 

comprimidos Paroxetina Tedo 10, 

20, 30, 40 mg 

comprimidos

Ισπανία Paroxetina Mabo 

10, 20, 30, 40 mg 

comprimidos

Σουηδία Arketis 10, 20, 30, 40 mg 

tablets

Σλοβακία Arketis 10, 20, 30, 40 mg 

tablets

0451 0452 0453

Αυστρία Paroxetin-

ratiopharm 40 mg 

tabletten

Βέλγιο Paroxetine IPS 10, 20, 30, 

40 mg tabletten

Γερμανία Paroxetin TAD 10, 

20, 30, 40 mg 

tabletten Paroxetin-

ratiopharm 40 mg 

tabletten

Ιταλία Paroxetina Pliva  10, 20, 

30, 40 mg

Λουξεμβούργο Paroxetine IPS 10, 20, 30, 

40 mg tabletten

Ολλανδία Paroxetine 10, 20, 30, 40 

mg tabletten Paroxetine 10, 20, 

30, 40 mg tabletten Paroxetine 10, 20, 

30, 40 mg tabletten

Πορτογαλία Paroxetina TAD 10, 

20, 30, 40 mg 

comprimidos

Ημερομηνία έγκρισης/τελευταίας αναθεώρησης: 

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Με ιατρική συνταγή

Document Outline

Δεν υπάρχουν προειδοποιήσεις ασφάλειας που σχετίζονται με αυτό το προϊόν.