PANCORAN

Κύριές Πληροφορίες

 • Εμπορική ονομασία:
 • PANCORAN 5MG/24HRS ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΟ ΕΜΠΛΑΣΤΡΟ
 • Φαρμακολογική κατηγορία (ATC):
 • C01DA02
 • Δοσολογία:
 • 5MG/24HRS
 • Φαρμακοτεχνική μορφή:
 • ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΟ ΕΜΠΛΑΣΤΡΟ
 • Σύνθεση:
 • 0000055630 - GLYCERYL TRINITRATE - 25.000000 MG
 • Οδός χορήγησης:
 • ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
 • Τρόπος διάθεσης:
 • ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ
 • Χρήση για:
 • Οι άνθρωποι
 • Τύπος φάρμακου:
 • αλλοπαθητική των ναρκωτικών

Έγγραφα

Εντοπισμός

 • Διατίθεται σε:
 • PANCORAN 5MG/24HRS ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΟ ΕΜΠΛΑΣΤΡΟ
  Ελλάδα
 • Γλώσσα:
 • Ελληνικά

Θεραπευτικές πληροφορίες

 • Θεραπευτική περιοχή:
 • GLYCERYL TRINITRATE
 • Περίληψη προϊόντος:
 • 2801880101010 - 01 - ΒΤx30ΤΕx10CM^2 (IN SACHETS) - 30.00 - ΤΕΜΑΧΙΟ - Εγκεκριμένο (ΕΟΦ) - ΦΑΡΜΑΚΕIOY

Άλλες πληροφορίες

Κατάσταση

 • Πηγή:
 • Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
 • Καθεστώς αδειοδότησης:
 • Εγκεκριμένο (ΕΟΦ)
 • τελευταία ενημέρωση:
 • 05-08-2017

φύλλο οδηγιών χρήσης

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη

PANCORAN®

ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΟ ΕΜΠΛΑΣΤΡΟ

TTS 15 mg/24hrs, 5 mg/24 hrs, 10 mg/24hrs, TTS

(Nitroglycerin)

Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να

χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.

Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά.

Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Η συνταγή για αυτό το φάρμακο χορηγήθηκε αποκλειστικά για σας. Δεν πρέπει να δώσετε

το φάρμακο σε άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόμα και όταν τα σημεία της

ασθένειάς τους είναι ίδια με τα δικά σας.

Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό, ή τον

φαρμακοποιό ή τον νοσοκόμο σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια

που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Βλέπε παράγραφο 4.

Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών:

Τι είναι το Pancoran TTS και ποια είναι η χρήση του

Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού χρησιμοποιήσετε το Pancoran TTS

Πώς να χρησιμοποιήσετε το Pancoran TTS

Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες

Πώς να φυλάσσετε το Pancoran TTS

Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες

1.

Τι είναι το Pancoran TTS και ποια είναι η χρήση του

To Pancoran είναι διαδερμικό έμπλαστρο, που παρέχει το δραστικό συστατικό νιτρογλυκερίνη

μέσα από το δέρμα στην κυκλοφορία του αίματος.

Κάθε διαδερμικό έμπλαστρο περιέχει:

Pancoran TTS 5 mg/24hrs

: 25 mg νιτρογλυκερίνης

Pancoran TTS 10 mg/24hrs

: 50 mg νιτρογλυκερίνης

Pancoran TTS 15 mg/24hrs

: 75 mg νιτρογλυκερίνης

Το Pancoran ανήκει σε μία ομάδα φαρμάκων που ονομάζονται νιτρώδη τα οποία διευρύνουν τα

αιμοφόρα αγγεία.

Το φάρμακο αυτό χρησιμοποιείται για προφύλαξη από τη στηθάγχη και για τη θεραπεία της

καρδιακής ανεπάρκειας. Το Pancoran TTS λειτουργεί μέσω της διεύρυνσης των αιμοφόρων

αγγείων, το οποίο καθιστά ευκολότερη την λειτουργία της καρδιάς.

Δεν είναι κατάλληλο για τη θεραπεία των οξειών κρίσεων στηθάγχης. Σ΄ αυτές τις περιπτώσεις

χρειάζεστε νιτρώδη με ταχεία έναρξη δράσης.

Στηθάγχη

Πρόληψη παροξυσμών στηθάγχης κάθε μορφής: στηθάγχης στην προσπάθεια, στην κατάκλιση

και μετεμφραγματικής. Ως μονοθεραπεία ή σε συνδυασμό με άλλα αντιστηθαγχικά φάρμακα,

όπως β-αποκλειστές ή/και ανταγωνιστές ασβεστίου.

Συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια

Σαν συμπληρωματική αγωγή σε ασθενείς, που δεν ανταποκρίνονται επαρκώς στην κλασσική

θεραπεία με δακτυλίτιδα ή με άλλα φάρμακα με θετική ινότροπο δράση και διουρητικά και

αδυνατούν να λάβουν άλλες μορφές νιτρογλυκερίνης.

2.

Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν χρησιμοποιήσετε το Pancoran TTS

Ακολουθήστε τις οδηγίες του γιατρού σας προσεκτικά. Μπορεί να διαφέρουν από τις γενικές

πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης.

Μην πάρετε το Pancoran TTS:

Σε περίπτωση αλλεργίας (υπερευαισθησία) στη νιτρογλυκερίνη ή σε οποιοδήποτε από τα

έκδοχα του Pancoran,TTS τα νιτρώδη ή τα νιτρικά.

Εάν πάσχετε από οξεία κυκλοφορική ανεπάρκεια με έντονη υπόταση (όπως καταπληξία).

Εάν έχετε αυξημένη ενδοκρανιακή πίεση (μια κατάσταση που ο γιατρός σας την γνωρίζει

και θα σας ενημερώσει).

Εάν πάσχετε από νόσο των βαλβίδων της καρδιάς ή φλεγμονώδη νόσο της καρδιάς.

Εάν ήδη παίρνετε κάποιο φάρμακο για τη θεραπεία της στυτικής δυσλειτουργίας της ομάδας

των λεγόμενων αναστολέων της φωσφοδιεστεράσης τύπου 5 (π.χ. sildenafil).

Τοξικό πνευμονικό οίδημα

Καρδιακή ανεπάρκεια αποφρακτικής αιτιολογίας όπως σε στένωση αορτικής ή μιτροειδούς

βαλβίδος, ή συμπιεστική περικαρδίτιδα, υπερτροφική αποφρακτική μυοκαρδιοπάθεια

Αντενδείκνυται επίσης σε βαριά αναιμία

Σχετική αντένδειξη χορήγησης ασθενείς με γλαύκωμα κλειστής γωνίας.Οι αναστολείς της

φωσφωδιεστεράσης τύπου 5 (PDE5) όπως το Sildenafil (π.χ. φαρμακευτικό προϊόν VIAGRA)

έχει αποδειχθεί ότι ενισχύουν τις αγγειοδιασταλτικές επιδράσεις του Pancoran TTS και των

νιτρωδών με αποτέλεσμα έντονη υπόταση και επομένως αντενδείκνυται η συγχορήγησή τους με

φάρμακα που παρέχουν μονοξείδιο του αζώτου (όπως το νιτρώδες αμύλιο) ή νιτρικά σε

οποιαδήποτε μορφή.

Εάν κάποιο από τα παραπάνω ισχύει για εσάς, ενημερώστε το γιατρό σας πριν τη λήψη του

Pancoran.

Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή με το Pancoran TTS:

Εάν έχετε αναιμία

Εάν έχετε μια ασθένεια των πνευμόνων

Εάν έχετε καρδιακή νόσο ή διαταραχή των αιμοφόρων αγγείων, εκτός από στηθάγχη

Εάν έχετε υποστεί πρόσφατα καρδιακή προσβολή, εγκεφαλικό επεισόδιο ή κάκωση της

κεφαλής

Εάν είσθε έγκυος ή προσπαθείτε να μείνετε έγκυος

Εάν θηλάζετε

Εάν κάποιο από τα παραπάνω ισχύει για εσάς, ενημερώστε το γιατρό σας πριν πάρετε

Pancoran TTS.

Πριν από οποιαδήποτε χειρουργική επέμβαση, εισαγωγή σε νοσοκομείο, επίσκεψη στα επείγοντα

περιστατικά, ή διαδικασία απεικονιστικών εξετάσεων, ενημερώστε τους γιατρούς και τις

νοσοκόμες ότι φοράτε διαδερμικό έμπλαστρο Pancoran το οποίο έχει υπόστρωμα αλουμινίου.

Άλλα φάρμακα και Pancoran TTS

Ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε ή έχετε πρόσφατα πάρει άλλα

φάρμακα επιπλέον του Pancoran,TTS, συμπεριλαμβανομένων και των φαρμάκων που μπορεί να

ληφθούν χωρίς ιατρική συνταγή.

Είναι πιθανό να χρειαστεί να αλλάξετε την δόση σας ή σε ορισμένες περιπτώσεις να σταματήσετε

κάποιο από τα φάρμακα. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τον γιατρό σας να γνωρίζει αν παίρνετε:

φάρμακα που χρησιμοποιούνται για τη μείωση της υψηλής αρτηριακής πίεσης,

φάρμακα που διευρύνoυν τα αιμοφόρα αγγεία, όπως νιτρικά και υδραλαζίνη,

φάρμακα που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία της κατάθλιψης ή τις διαταραχές της

διάθεσης,

φάρμακα που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία ψυχικών διαταραχών (μείζονα ηρεμιστικά),

φάρμακα που χρησιμοποιούνται στη θεραπεία της ημικρανίας (διϋδροεργοταμίνη),

φάρμακα που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία της στυτικής δυσλειτουργίας (αναστολείς

του ενζύμου της φωσφοδιεστεράσης τύπου 5, συμπεριλαμβανομένου του sildenafil)

Ασπιρίνη ή άλλα παυσίπονα που ονομάζονται μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη

Φάρμακα (ΜΣΑΦ)

Το Pancoran TTS με τροφή και ποτό

Να είστε προσεκτικοί όταν καταναλώνετε αλκοόλ καθώς η αρτηριακή πίεση μπορεί να μειωθεί

περισσότερο από το συνηθισμένο και μπορεί να αισθανθείτε λιποθυμία ή ζάλη.

Ηλικιωμένοι (65 χρόνων και άνω)

Ηλικιωμένοι ασθενείς (65 χρόνων και άνω) μπορεί να είναι περισσότερο ευαίσθητοι στη δράση

των νιτρωδών. Σε αυτή την περίπτωση συμβουλευτείτε το γιατρό σας.

Παιδιά και έφηβοι

Το Pancoran TTS δεν είναι κατάλληλο για τα παιδιά.

Αν νοσηλεύστε λόγω αφυδάτωσης ή απώλειας αίματος ενημερώστε τον ιατρό σας ότι φοράτε

Pancoran έμπλαστρο.

Πρέπει να ενημερώσετε τον ιατρό σας ότι φοράτε Pancoran αν πρόκειται να υποβληθείτε σε

μαγνητική τομογραφία (MRI) ή διαθερμία ή ηλεκτροθεραπεία για την καρδιά.

Κύηση και θηλασμός

Υπάρχει περιορισμένη εμπειρία σχετικά με τη χρήση του Pancoran TTS σε έγκυες γυναίκες.

Εάν είσθε έγκυος ή σχεδιάζετε να μείνετε έγκυος, ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού σας.

Ο γιατρός σας θα συζητήσει μαζί σας τους πιθανούς κινδύνους από τη λήψη του Pancoran TTS

κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Δεν είναι γνωστό εάν η νιτρογλυκερίνη περνά στο μητρικό γάλα. Θα πρέπει να ενημερώσετε το

γιατρό σας εάν θηλάζετε.

Οδήγηση και χειρισμός μηχανημάτων

Το Pancoran TTS μπορεί να σας κάνει να αισθανθείτε ζαλάδα, ιδιαίτερα κατά την έναρξη της

θεραπείας. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την οδήγηση, τη χρήση

μηχανημάτων ή σε άλλες δραστηριότητες που απαιτούν εγρήγορση.

Επίσης το διαδερμικό έμπλαστρο Pancoran μπορεί να μειώσει την αποτελεσματικότητα της

ηπαρίνης και να καθυστερήσει το μεταβολισμό των αναλγητικών τύπου μορφίνης. Μπορεί να

καθυστερήσει τον μεταβολισμό των αναλγητικών τύπου μορφίνης.

3.

Πώς να χρησιμοποιήσετε το Pancoran TTS

Ο γιατρός σας θα καθορίσει τον τύπο του εμπλάστρου που θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε

(Pancoran TTS 5, 10 ή 15) και πόσα έμπλαστρα θα πρέπει να εφαρμόζονται, ανάλογα με

τις ανάγκες σας. Ο γιατρός σας θα σας πει επίσης πότε και πόσο συχνά να αλλάζετε το

έμπλαστρο. Ακολουθήστε τις οδηγίες του γιατρού σας προσεκτικά. Μην υπερβαίνετε τη

συνιστώμενη δόση.

Πόσα έμπλαστρα θα χρησιμοποιήσετε

Γενικά, η έναρξη θεραπείας με διαδερμικά έμπλαστρα Pancoran γίνεται με το μικρότερο

μεγέθους 5 και αυξάνεται σταδιακά. Για τα περισσότερα άτομα το διαδερμικό έμπλαστρο

Pancoran 10 είναι αρκετό. Μη χρησιμοποιείτε περισσότερα από 2 διαδερμικά έμπλαστρα

Pancoran 10 ή ένα διαδερμικό έμπλαστρο Pancoran 15 και ένα διαδερμικό έμπλαστρο

Pancoran 5 συγχρόνως. Φυσιολογικά πρέπει να εφαρμόζετε ένα νέο διαδερμικό έμπλαστρο

μία φορά την ημέρα, συνήθως το πρωί. Ο γιατρός σας μπορεί να σας πει να αφαιρέσετε το

διαδερμικό έμπλαστρο για 8 - 12 ώρες κάθε 24ωρο, συνήθως το βράδυ (η λεγόμενη

«περίοδος χωρίς έμπλαστρο»). Εάν αισθανθείτε ότι το φάρμακο αυτό δε σας βοηθά,

ενημερώστε το γιατρό σας.

Ανάλογα με το πως ανταποκρίνεστε στη θεραπεία, ο γιατρός σας μπορεί να σας συστήσει

υψηλότερη ή χαμηλότερη δόση.

Σε περιπτώσεις συμφορητικής καρδιακής ανεπάρκειας η έναρξη της θεραπείας και η

συνέχισή της μέχρι να καθοριστεί η δοσολογία συντήρησης συνιστάται να γίνεται σε

νοσοκομείο.

Πότε και πώς να χρησιμοποιήσετε το Pancoran TTS

Που να εφαρμόσετε το έμπλαστρο

Επιλέξτε οποιαδήποτε επιφάνεια δέρματος στον κορμό σας ή στον άνω βραχίονα. Το

δέρμα δεν πρέπει να έχει φλεγμονή, να έχει πληγή ή να είναι ερεθισμένο. Για να

επιβοηθηθεί η επικόλληση του διαδερμικού εμπλάστρου, το δέρμα πρέπει να είναι καθαρό,

άτριχο, στεγνό και χωρίς κρέμα, λοσιόν, λάδι ή σκόνη. Πρέπει να εφαρμόζετε το

έμπλαστρο σε διαφορετική περιοχή δέρματος κάθε ημέρα. Αφήστε να περάσουν μερικές

ημέρες πριν να χρησιμοποιήσετε πάλι την ίδια περιοχή.

Άνοιγμα του φακελλίσκου

Κάθε έμπλαστρο Pancoran

σφραγίζεται σε ένα ξεχωριστό φακελλίσκο. Η κολλώδης

επιφάνεια καλύπτεται με ένα λευκό πλαστικό προστατευτικό υπόστρωμα.

Ανοίξτε το φακελλίσκο όπου σημειώνεται. Αφαιρέστε το έμπλαστρο από το φακελλίσκο.

Προσεκτικά σηκώστε το έμπλαστρο με βάση στραμμένη προς τα πάνω και το λευκό

προστατευτικό κάλυμμα προς το μέρος σας.

Αφαίρεση του καλύμματος

Λυγίζετε σταθερά προς τα εμπρός με τον αντίχειρά σας. Ξεκολλήστε το λευκό

προστατευτικό κάλυμμα από το έμπλαστρο ξεκινώντας από την βάση. Μην αγγίζετε την

κολλώδη επιφάνεια του εμπλάστρου.

Εφαρμογή του εμπλάστρου

Πιέστε την αυτοκόλλητη πλευρά του εμπλάστρου σταθερά στην περιοχή του δέρματος που

έχετε επιλέξει (π.χ. κορμό σας ή άνω μέρος του βραχίονα) με την παλάμη του χεριού σας.

Κρατήστε το εκεί για περίπου 10-20 δευτερόλεπτα. Βεβαιωθείτε ότι κολλάει καλά, ειδικά

γύρω από τις άκρες. Μην δοκιμάζετε το έμπλαστρο τραβώντας το εφόσον έχει εφαρμοστεί

στο δέρμα σας.

Πότε και πώς να αφαιρέσετε το έμπλαστρο

Αφήστε το διαδερμικό έμπλαστρο στη θέση που το βάλατε στο δέρμα σας για όσο χρόνο

σας είπε ο γιατρός σας. Μετά από αυτό το χρόνο ξεκολλήστε το και διπλώστε το στη μέση

με τις αυτοκόλλητες πλευρές μαζί. Ποτέ μην κόψετε ή σχίσετε το διαδερμικό έμπλαστρο.

Πετάξτε το παλιό διαδερμικό έμπλαστρο, αφού βεβαιωθείτε ότι δε θα πέσει σε χέρια

παιδιών. Εάν έχουν μείνει κατάλoιπα κόλλας στο δέρμα, μπορούν να αφαιρεθούν με

οινόπνευμα. Κολλήστε ένα νέο διαδερμικό έμπλαστρο σε διαφορετική επιφάνεια του

δέρματός σας.

Πειράζει αν το έμπλαστρο βραχεί;

Όχι. Το λουτρό καθαρισμού, το κολύμπι, το ντους ή η άσκηση συνήθως δε θα επηρεάσουν

το διαδερμικό έμπλαστρο, εάν έχει εφαρμοσθεί σωστά.

Τι πρέπει να κάνετε εάν το έμπλαστρο αποκολληθεί

Είναι απίθανο να αποκολληθεί ένα διαδερμικό έμπλαστρο, αλλά εάν συμβεί αυτό, πετάξτε

το και βάλτε ένα νέο διαδερμικό έμπλαστρο το ταχύτερο δυνατό. Θα πρέπει να βάλετε το

επόμενο διαδερμικό έμπλαστρο στην κανονική σας ώρα.

Εάν ξεχάσετε να χρησιμοποιήσετε το Pancoran TTS

Εάν παραλείψατε ή να αλλάξετε το Pancoran TTS την σωστή ώρα, μην ανησυχήσετε. Αλλάξτε

το συντομότερο δυνατό, σεβόμενος την «περίοδο χωρίς έμπλαστρο». Εφαρμόστε το επόμενο

έμπλαστρο την σωστή ώρα.

Εάν χρησιμοποιήσετε μεγαλύτερη δόση Pancoran TTS από την κανονική

Αν κατά λάθος έχετε χρησιμοποιήσει περισσότερα έμπλαστρα από αυτά που σας σύστησε

ο γιατρός σας, επικοινωνήστε μαζί του άμεσα. Μπορεί να χρειάζεστε ιατρική φροντίδα.

Υψηλές δοσολογίες νιτρογλυκερίνης μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρή υπόταση και

αντανακλαστική ταχυκαρδία ή κατέρειψη και συγκοπή. Έχει επίσης αναφερθεί

μεθαιμοσφαιριναιμία μετά από τυχαία υπερδοσολογία. Όμως, με το Pancoran η μεμβράνη

απελευθέρωσης θα μειώσει την πιθανότητα υπερδοσολογίας.

Πρέπει να πληροφορηθεί ο γιατρός σας, εάν εμφανισθεί οποιαδήποτε από τις ακόλουθες

ανεπιθύμητες ενέργειες, που μπορεί να υποδηλεί πιθανά σημεία υπερδοσολογίας:

ζάλη (υπερβολική) ή λιποθυμία

αίσθημα υπερβολικής πίεσης στο κεφάλι

δυσκολία της αναπνοής

ασυνήθιστη κόπωση και αδυναμία

αδύνατος και ασυνήθιστα γρήγορος κτύπος της καρδιάς

Η υπόταση ή κατέρειψη, μπορούν να αντιμετωπισθούν με την ανύψωση ή, εάν είναι απαραίτητο,

με συμπιεστική επίδεση των ποδιών του ασθενή. Η νιτρώδης επίδραση του διαδερμικού

εμπλάστρου μπορεί να διακοπεί απότομα απλά με την αφαίρεσή του. Σε περίπτωση

μεθαιμοσφαιριναιμίας που συνοδεύεται από ταχύπνοια και κυάνωση με τη χορήγηση κυανού του

μεθυλενίου (διάλυμα 1%): 1-2mg/kg ενδοφλεβίως.

Σημείωση: Η επινεφρίνη και τα άλλα συμπαθομιμητικά φάρμακα δεν είναι αποτελεσματική στην

αντιμετώπιση της έντονης υπότασης που σχετίζεται με υπερδοσολογία νιτρωδών.

Εάν σταματήσετε να χρησιμοποιείτε το Pancoran TTS

Αν έχετε χρησιμοποιήσει το έμπλαστρο Pancoran για αρκετές εβδομάδες ή περισσότερο, μην

διακόψετε ξαφνικά την χρήση του. Η ξαφνική διακοπή μπορεί να προκαλέσει επεισόδιο

στηθάγχης. Ο γιατρός θα σας ενημερώσει ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να σταματήσετε τη

θεραπεία.

4.

Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες

Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και αυτό το Pancoran TTS μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες

ενέργειες, αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.

Μπορεί να παρουσιαστούν οι ακόλουθες ανεπιθύμητες ενέργειες και μπορεί να εξαφανιστούν

κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Συνήθως, δεν χρειάζονται ιατρική φροντίδα, αλλά ελέγξτε με το

γιατρό σας εάν οποιαδήποτε από αυτές διαρκούν για περισσότερο από λίγες ημέρες ή είναι

σοβαρή.

Πολύ συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες:

Ενδέχεται να επηρεάσει 10 ή περισσότερους ανά 100 ασθενείς

• Ναυτία

• Έμετος

Συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες:

Πιθανό να επηρεάσουν 1 έως 10 στους 100 ασθενείς

• Κεφαλαλγία, η οποία μπορεί να χρειαστεί θεραπεία με ένα ήπιο αναλγητικό

Όχι συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες:

Ενδέχεται να επηρεάσουν λιγότερους από 1 στους 100 ασθενείς

• Ερεθισμός του δέρματος: Το δέρμα κάτω από το έμπλαστρο μπορεί να γίνει ελαφρώς κόκκινο

και να έχετε αίσθημα φαγούρας. Αυτές οι ανεπιθύμητες ενέργειες θα εξαφανιστούν μέσα σε μια

ημέρα εφόσον αποκολλήσετε το έμπλαστρο.

• Αλλεργίες του δέρματος: Το δέρμα κάτω από το έμπλαστρο μπορεί να γίνει πολύ κόκκινο, να

πρηστεί ή να σχηματίσουν φουσκάλες. Εάν εμφανιστεί ένα γενικευμένο εξάνθημα, το οποίο

καλύπτει εκτεταμένες περιοχές του δέρματος, είναι απαραίτητο να ενημερώσετε το γιατρό σας.

Σπάνιες ανεπιθύμητες ενέργειες:

Πιθανό να επηρεάσουν 1 έως 10 στους 10.000 ασθενείς

• Ερυθρότητα του προσώπου

• Ζάλη όταν σηκώνεστε γρήγορα από ύπτια ή καθιστή θέση λόγω της χαμηλής πίεσης του

αίματος. Μπορεί να βοηθήσει αν σηκώνεστε αργά. Παρ’ όλα αυτά, εάν αισθανθείτε ζάλη,

καθίστε ή ξαπλώστε.

• Γρήγορος καρδιακός παλμός

Πολύ σπάνιες ανεπιθύμητες ενέργειες:

Ενδέχεται να επηρεάσουν λιγότερους από 1 στους 10.000 ασθενείς

• Ζάλη

Άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες:

Ο αριθμός αυτών των ασθενών δεν μπορεί να υπολογιστεί από τα διαθέσιμα δεδομένα

• Αίσθημα παλμών: μη φυσιολογική αίσθηση του καρδιακού παλμού. Επικοινωνήστε με το

γιατρό σας εάν αυτό σας επηρεάζει σοβαρά.

Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών

Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό, ή τον φαρμακοποιό ή

τον/την νοσοκόμο σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν

αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες

ενέργειες απευθείας, μέσω του

Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων

Μεσογείων 284

GR-15562 Χολαργός, Αθήνα

Τηλ: + 30 21 32040380/337

Φαξ: + 30 21 06549585

Ιστότοπος: http://www.eof.gr

Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή

περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου.

5.

Πώς να φυλάσσετε το Pancoran TTS

Να μη χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στο

κουτί.

Φυλάξτε το σε θερμοκρασία κάτω των 25

Φυλάξτε το στην αρχική του συσκευασία.

Το φάρμακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το βλέπουν και δεν το φθάνουν τα

παιδιά.

6.

Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με το παρόν φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείστε να

επικοινωνήσετε με το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας

Τι περιέχει το Pancoran TTS

Η δραστική ουσία του Pancoran TTS είναι η Νιτρογλυκερίνη.

Τα άλλα συστατικά έκδοχα είναι silica aerogel, silicone oil 360 for medical adhesive

Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας

NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.

12ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας Νο1.,

144 10 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

Παραγωγός

Novartis Pharma Stein AG

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείσθε να

επικοινωνήσετε με τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις