PACTURETIC

Κύριές Πληροφορίες

 • Εμπορική ονομασία:
 • PACTURETIC (5+12,5)MG/TAB F.C.TAB
 • Φαρμακολογική κατηγορία (ATC):
 • C07BB07
 • Δοσολογία:
 • (5+12,5)MG/TAB
 • Φαρμακοτεχνική μορφή:
 • ΕΠΙΚΑΛΥΜΕΝΟ ΜΕ ΛΕΠΤΟ ΥΜΕΝΙΟ ΔΙΣΚΙΟ
 • Χρήση για:
 • Οι άνθρωποι
 • Τύπος φάρμακου:
 • αλλοπαθητική των ναρκωτικών

Έγγραφα

 • για το ευρύ κοινό:
 • Το ενημερωτικό φυλλάδιο για το προϊόν αυτό δεν είναι άμεσα διαθέσιμα, μπορείτε να στείλετε ένα αίτημα στην εξυπηρέτηση πελατών μας και εμείς θα σας ενημερώσουμε το συντομότερο είμαστε σε θέση να το αποκτήσει.


  Ζητήστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το ευρύ κοινό.

Εντοπισμός

 • Διατίθεται σε:
 • PACTURETIC (5+12,5)MG/TAB F.C.TAB
  Ελλάδα
 • Γλώσσα:
 • Ελληνικά

Θεραπευτικές πληροφορίες

 • Θεραπευτική περιοχή:
 • ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

Άλλες πληροφορίες

Κατάσταση

 • Πηγή:
 • Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
 • τελευταία ενημέρωση:
 • 09-08-2016

Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος

ΗΜ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ SPC και ΦΟΧ:06-06-2003

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

PACTURETIC 

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

PACTURETIC 

2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Bisoprolol fumarate 2 : 1 10    mg

Hydrochlorothiazide 25    mg

Bisoprolol fumarate 2 : 1   5    mg

Hydrochlorothiazide 12.5 mg

3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ       ΜΟΡΦΗ     

Δισκίο επικαλυμμένο με υμένιο για χορήγηση από το στόμα.

4. ΚΛΙΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

4.1. Θεραπευτικές ενδείξεις 

Θεραπεία   ιδιοπαθούς   υπέρτασης,   όπου   ενδείκνυται   ο   θεραπευτικός 

συνδυασμός   και   ιδιαίτερα   σε   ασθενείς   που   ελέγχονται   ανεπαρκώς   από 

μονοθεραπεία με β-αναστολείς ή διουρητικά.

4.2. Δοσολογία & μέθοδος χορήγησης 

Μέθοδος χορήγησης : από το στόμα.

Ενήλικες  : ένα δισκίο ημερησίως.

Δεν απαιτείται ελάττωση της δόσης σε ασθενείς με ελαφρά ή μέτρια ηπατική ή 

νεφρική ανεπάρκεια.

Σε   ασθενείς   με   βαρειά   ηπατική   ανεπάρκεια   η   χορήγηση   του  Pacturetic 

αντενδείκνυται..

Σε ασθενείς με βαρειά νεφρική ανεπάρκεια (κάθαρση κρεατινίνης               <30ml/

min),   η   χορήγηση   του  Pacturetic  αντενδείκνυται.   Η   αποτελεσματικότητα   της 

hydrochlorothiazide  (HCT)   στους   ασθενείς   αυτούς   μειώνεται   αισθητά,   ενώ 

ταυτόχρονα   παρατείνεται   ο   χρόνος   ημιζωής,   αυξάνοντας   τη   πιθανότητα 

εγκατάστασης παρενεργειών.

Ηλικιωμένοι : όπως οι ενήλικες.

Παιδιά   :   Δεν   υπάρχει   εμπειρία   από   τη   χρήση   της  Bisoprolol  στην 

παιδιατρική, ως εκ τούτου δεν συνιστάται η χορήγηση του φαρμάκου στα παιδιά. 

4.3. Αντενδείξεις 

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε μη θεραπεύσιμη ή μη αντιρροπούμενη καρδιακή 

ανεπάρκεια,   καρδιογενές  shock,   φλεβοκολπικό   αποκλεισμό,   δευτέρου   ή   τρίτου 

βαθμού   κολποκοιλιακό   αποκλεισμό,   σοβαρή   βραδυκαρδία   (καρδιακός   ρυθμός 

μικρότερος από 50 σφύξεις ανά λεπτό) και σοβαρό άσθμα. 

Επίσης δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε ασθενείς με γνωστή υπερευαισθησία στη 

Bisoprolol  ή   στην   Ηydrochlorothiazide  ή   στις   σουλφοναμίδες,   βαρειά   νεφρική 

ανεπάρκεια   (κάθαρση   κρεατινίνης<30  ml/min),   βαρειά   ηπατική   ανεπάρκεια, 

υποκαλιαιμία και υπονατριαιμία.

4.4. Ιδιαίτερες προειδοποιήσεις & ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση 

Θα   πρέπει   να   χορηγείται   με   προσοχή   σε   ασθενείς   που   παρουσιάζουν 

επιμήκυνση του P-Q διαστήματος, σε ασθενείς με χαμηλή καρδιακή παροχή και σε 

ασθενείς με διαταραχές της περιφερικής κυκλοφορίας, όπως η νόσος RAYNAUD.

Σε   ασθενείς   με   ισχαιμική   καρδιοπάθεια,   η   θεραπεία   δεν   θα   πρέπει   να 

διακόπτεται απότομα.

Παρ΄   ότι   η   Βisoprolol  είναι   ένας   εξαιρετικά   εκλεκτικός   β

-αποκλειστής   θα 

πρέπει   να   χρησιμοποιείται   με   προσοχή   σε   ασθενείς   με   χρόνιες   αποφρακτικού 

τύπου   πνευμονοπάθειες,   ή   σε   ασθενείς   με   άσθμα.   Σε   μερικούς   ασθματικούς 

ασθενείς   μπορεί   να   παρατηρηθεί   αύξηση   των   αναπνευστικών   αντιστάσεων, 

γεγονός   που   μπορεί   να   αποτελέσει   αιτία   διακοπής   της   θεραπείας.   Ο   τυχόν 

βρογχόσπασμος   συνήθως   αντιμετωπίζεται   με   ευρέως   χορηγούμενα 

βρογχοδιασταλτικά όπως είναι η σαλβουταμόλη.

Η   Βisoprolol,   λόγω   της   χαμηλής   της   συγγένειας   με   τους   β2-υποδοχείς   δεν 

φαίνεται να ασκεί υπογλυκαιμική δράση. Παρ΄ όλα αυτά θα πρέπει να χορηγείται 

με   προσοχή   στους   διαβητικούς   ασθενείς,   αφού   ενδέχεται   να   καλύψει   τυχόν 

συμπτώματα   υπογλυκαιμίας   (και   κυρίως   την   ταχυκαρδία),   ενώ   η 

Ηydrochlorothiazide μπορεί να επιβαρύνει περαιτέρω την ανοχή στη γλυκόζη.

Προσοχή επίσης χρειάζεται στην χορήγηση του  PACTURETIC  σε ασθενείς  με 

προδιάθεση σε ουρική αρθρίτιδα ή με υπερουριχαιμία.

Οριακή νεφρική   ή/και ηπατική ανεπάρκεια μπορεί απροσδόκητα να επιδεινωθεί 

εξαιτίας χορήγησης θειαζιδίων.

Ολοι οι ασθενείς που παίρνουν διουρητικά θα πρέπει περιοδικά να ελέγχονται για 

τυχόν   διαταραχές   υγρών   ή   ηλεκτρολυτών.   Ειδικότερα,   επειδή   είναι   πιθανή   η 

εγκατάσταση υποκαλιαιμίας, θα πρέπει να ελέγχονται τα επίπεδα καλίου ειδικά σε 

ηλικιωμένους   ασθενείς,   σε   ασθενείς   που   τους   χορηγούνται   σκευάσματα 

δακτυλίτιδος για καρδιακή ανεπάρκεια, σε ασθενείς υπό δίαιτα φτωχή σε κάλιο και 

σε ασθενείς που υποφέρουν από γαστρεντερικές ενοχλήσεις. Η μικρή δόση της 

Ηydrochlorothiazide,   μειώνει   την   πιθανότητα   εγκατάστασης   σημαντικών 

ηλεκτρολυτικών διαταραχών. 

Πριν από την πρόκληση αναισθησίας, θα πρέπει επίσης ο αναισθησιολόγος να 

πληροφορείται το ότι στον ασθενή χορηγείται PACTURETIC. Ταυτόχρονη λήψη 

με   αναισθητικά,   (κυρίως   αλοθάνη)   μπορεί   να   αυξήσει   τον   κίνδυνο   καρδιακής 

καταστολής και υπότασης, μια και ο β-αποκλεισμός μειώνει την ικανότητα της 

καρδιάς να ανταποκριθεί στα αντανακλαστικά αδρενεργικά ερεθίσματα μέσω των 

β-υποδοχέων.   Η   Ηydrochlorothiazide  μπορεί   να   αυξήσει   την   απόκριση   σε 

παράγοντες τύπου tubocurarine.

Σε περίπτωση σοβαρής ισχαιμικής καρδιοπάθειας θα πρέπει να εκτιμάται η σχέση 

κινδύνου προς οφέλη προκειμένου να συνεχισθεί η θεραπεία.

4.5. Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα και άλλες μορφές  αλληλεπίδρασης 

Η   Βisoprolol  μπορεί   να   ενισχύσει   τη   δράση   άλλων   συγχρόνως 

χορηγουμένων   φαρμάκων.   Σύγχρονη   λήψη   ρεζερπίνης,   α-μεθυλντόπα   και 

κλονιδίνης μπορεί να επιφέρει υπερβολική μείωση της καρδιακής συχνότητας και 

της αρτηριακής πίεσης.

Ειδικά   εάν   πρέπει   να   σταματήσει   η   χορήγηση   της   κλονιδίνης,   αυτό   δεν 

πρέπει   να   συμβεί   πριν   διακοπεί   για   μερικές   ημέρες   η   χορήγηση   του 

PACTURETIC.  

To  PACTURETIC  θα   πρέπει   επίσης   να   χορηγείται   με   προσοχή   όταν 

συγχορηγούνται   φάρμακα   που   επιβραδύνουν   την   κολποκοιλιακή   αγωγιμότητα, 

όπως   είναι   οι   ανταγωνιστές   ασβεστίου   τύπου   βεραπαμίλης   και   διλτιαζέμης,   ή 

αντιαρρυθμικοί παράγοντες πρώτης τάξης όπως είναι η δισοπυραμίδη.

Κατά   την   χορήγηση   του  PACTURETIC  συνιστάται   να   αποφεύγεται   η 

σύγχρονη   ενδοφλέβια   χορήγηση   ανταγωνιστών   ασβεστίου   ή   αντιαρρυθμικών 

παραγόντων.

Το   λίθιο   γενικά   δεν   θα   πρέπει   να   χορηγείται   με   διουρητικά   καθώς   μπορεί   να 

μειωθεί σημαντικά η κάθαρση του λιθίου.

Η   σύγχρονη  χορήγηση  ριφαμπικίνης   μπορεί  να   μειώσει   το  χρόνο   ημιζωής   της 

Βisoprolol,   χωρίς   αυτό   να   υποδηλώνει   απαραίτητα   την   ανάγκη   αύξησης   της 

δοσολογίας.   Επίσης   η   δράση   της   ινσουλίνης   ή   των   από   του   στόματος 

χορηγουμένων   υπογλυκαιμικών   παραγόντων   μπορεί   να   ενισχυθεί,   όταν 

χορηγούνται συγχρόνως με Βisoprolol.

H  δράση   των   αντιθρομβωτικών   μπορεί   να   μειωθεί   όταν   χορηγούνται   μαζί   με 

θειαζιδικά διουρητικά.

Τα Μη Στεροειδή Αντιφλεγμονώδη (κυρίως η ινδομεθακίνη) μπορεί να μειώσουν 

την αντιυπερτασική δράση (πιθανώς ως αποτέλεσμα της αναστολής της σύνθεσης 

των   προσταγλανδινών   στους   νεφρούς   που   προκαλείται   από   τα   Μη   Στεροειδή 

Αντιφλεγμονώδη) οδηγώντας στην κατακράτηση νατρίου και υγρών.

4.6. Κύηση και γαλουχία 

Το  PACTURETIC  δεν   πρέπει   να   χρησιμοποείται   στην   εγκυμοσύνη,   καθώς 

ενοχοποιείται πως προκαλεί θρομβοκυτοπενία στο νεογέννητο. 

Η   χορήγηση   κατά   τη   γαλουχία   αντενδείκνυται,   επειδή   η   Ηydrochlorothiazide 

μπορεί να αναστείλει την παραγωγή γάλακτος.

Δεν έχουν παρατηρηθεί φαινόμενα τερατογένεσης κατά τη χορήγηση Βisoprolol 

σε πειραματόζωα.

Αν και μπορεί να μην εμφανισθούν κλινικά σημαντικά επίπεδα Βisoprolol  στο 

μητρικό  γάλα, η  Ηydrochlorothiazide   αντίθετα  εμφανίζεται  σ΄αυτό,  οπότε  εφ΄ 

όσον   η   θεραπεία   θεωρείται   αναγκαία,   η   ασθενής   θα   πρέπει   να   διακόπτει   το 

θηλασμό. 

4.7. Επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων 

Σε   μερικούς   ασθενείς   οι   β-αναστολείς   μπορεί   να   επηρεάσουν   την 

ικανότητα αντίδρασης, ιδιαίτερα μετά από ταυτόχρονη λήψη οινοπνεύματος. 

4.8. Ανεπιθύμητες ενέργειες 

To  PACTURETIC  είναι   καλά   ανεκτό   προκαλώντας   ενίοτε   ανεπιθύμητες 

ενέργειες   που   σχετίζονται   με   την   φαρμακολογική   του   δράση.   Αυτές 

περιλαμβάνουν :

Κόπωση,   ίλιγγο,   ναυτία,   ήπια   κεφαλαλγία,   εφίδρωση,   επίταση 

διαλείπουσας χωλότητας ή φαινόμενο RAYNAUD και παραισθησίες των 

άκρων.

Μερικές φορές παρατηρείται σημαντική πτώση της αρτηριακής πίεσης, 

βραδυκαρδία και διαταραχές στην κολποκοιλιακή αγωγιμότητα.

Ξηροφθαλμία και διαταραχές του ύπνου που παρατηρούνται με άλλους 

β-αναστολείς, μπορεί σπάνια μόνο να εμφανισθούν.

Κατά   τη   θεραπεία   με   Ηydrochlorothiazide,   έχουν   αναφερθεί   δερματικά 

εξανθήματα,   φωτοευαισθησία,   αναφυλακτικές   αντιδράσεις   και   αιματολογικές 

διαταραχές συμπεριλαμβανομένης  της θρομβοκυτοπενίας, αλλά τα συμπτώματα 

αυτά εμφανίζονται πολύ σπάνια. 

4.9. Υπερδοσολογία 

Σε περιπτώσεις υπερδοσολογίας ή υπερβολικής ελάττωσης του καρδιακού ρυθμού 

και/ή της αρτηριακής πίεσης, η θεραπεία θα πρέπει να διακόπτεται. Εάν χρειασθεί 

χορηγούνται τα κάτωθι αντίδοτα :

0.5-2  mg  ατροπίνης   ενδοφλέβια,   0.5  mg  ορσιπρεναλίνης   με   αργή   ενδοφλέβια 

έγχυση.

Μπορεί να χορηγηθεί γλυκαγόνο σε δόση 1 έως 5 mg.

5.           ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ     

       Κωδικός ATC: C07BB07

5.1. Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες 

Η  Bisoprolol  είναι   ένας   ισχυρός   και   πολύ   εκλεκτικός   ανταγωνιστής   των 

-αδρενεργικών   υποδοχέων,   που   στερείται   ενδογενούς   συμπαθομιμητικής 

δράσης, καθώς και σταθεροποιητικής της κυτταρικής μεμβράνης δράσης.

Οπως συμβαίνει και με τους άλλους β

-αποκλειστές, ο τρόπος δράσης της στην 

υπέρταση δεν είναι σαφής, αλλά είναι γνωστό ότι η Bisoprolol μειώνει σημαντικά 

τα επίπεδα ρενίνης στο πλάσμα.  

Σε   ασθενείς   με   στηθάγχη,   ο   αποκλεισμός   των   β1-υποδοχέων   μειώνει   το 

καρδιακό   έργο   μειώνοντας   έτσι   τις   ανάγκες   του   μυοκαρδίου   σε   οξυγόνο   και 

ενέργεια. Ως εκ τούτου, η Bisoprolol είναι αποτελεσματική στο να καταστέλλει ή 

να περιορίζει τα συμπτώματα της στηθάγχης.

Η   Ηydrochlorothiazide  είναι   ένα   θειαζιδικό   διουρητικό,   που   διαθέτει 

αντιυπερτασική δράση. Η διουρητική της δράση είναι αποτέλεσμα αναστολής της 

ενεργού μεταφοράς ιόντων Νa +  από τα αθροιστικά σωληνάρια των νεφρών προς το 

πλάσμα, εμποδίζοντας την επαναπρόσληψη των ιόντων Νa + . Φαίνεται επίσης ότι 

μειώνει τις περιφερικές αγγειακές αντιστάσεις σαν αποτέλεσμα της χάλασης των 

λείων μυικών ινών των αγγείων.

Ο   συνδυασμός   β-ανταγωνιστού   των   αδρενεργικών   υποδοχέων   και   θειαζιδικού 

διουρητικού,   αποδεικνύεται   μια   αποτελεσματική   θεραπεία   στην   υπέρταση   και 

μάλιστα   με   πολύ   μεγαλύτερη   θεραπευτική   αποτελεσματικότητα   από   ότι   η 

χορήγηση ενός εκάστου των δραστικών συστατικών.

    

5.2. Φαρμακοκινητικές ιδιότητες :

α) Γενικά χαρακτηριστικά 

Η  Bisoprolol  απορροφάται σχεδόν πλήρως  από το γαστρεντερικό  σύστημα. Σε 

συνδυασμό με τo πολύ περιορισμένo φαινόμενο πρώτης διόδου από το ήπαρ,το 

αποτέλεσμα   είναι   η  Bisoprolol  να   διαθέτει   μία   υψηλή   βιοδιαθεσιμότητα   της 

τάξεως του 90 %. Το φάρμακο υφίσταται εξισορροπημένη κάθαρση (clearance) εκ 

των νεφρών και του ήπατος.

Ο   μεγάλος   χρόνος   ημιζωής   στο   πλάσμα   (10-12   ώρες)   παρέχει   στην 

Bisoprolol  24ωρη αποτελεσματικότητα μετά από μία μόνο ημερήσια χορήγηση. 

Περίπου 95 % της  Bisoprolol  αποβάλλεται από τους νεφρούς, από την οποία η 

μισή ποσότητα ως αμετάβλητη (μη μεταβολισθείσα). Κατά την βιομετατροπή στον 

άνθρωπο δεν προκύπτουν ενεργοί μεταβολίτες.

Η Ηydrochlorothiazide απορροφάται σχετικά καλά από τη γαστρεντερική      οδό, 

εμφανίζοντας μέγιστα επίπεδα στο πλάσμα μετά 2 περίπου ώρες.

Η   αποβολή   γίνεται   σε   δύο   φάσεις   με   χρόνο   ημιζωής   9-13   ώρες. 

Αποβάλλεται αμετάβλητη κυρίως μέσω των ούρων.

β) Χαρακτηριστικά σε ασθενείς

Οταν   χορηγούνται   σε   συνδυασμό   δεν   παρατηρούνται   σημαντικές 

φαρμακοκινητικές   αλληλεπιδράσεις   ανάμεσα   στην  Bisoprolol  και   την 

Ηydrochlorothiazide.

5.3. Προκλινικά στοιχεία για την ασφάλεια 

Ειδικές   τοξικολογικές   μελέτες   έδειξαν   ότι   δεν   παρατηρείται   ενίσχυση   της 

τοξικότητας είτε της Bisoprolol είτε της Ηydrochlorothiazide, όταν χορηγούνται σε 

συνδυασμό   και   σε   όλα   τα   είδη   που   εξετάσθηκαν.   Δεν   βρέθηκαν   πρόσθετα 

ευρήματα πέραν όσων αναφέρθηκαν για τα μεμονωμένα δραστικά συστατικά. Τα 

τοξικολογικά στοιχεία δείχνουν ότι, στην συνιστώμενη θεραπευτική δόση για τον 

άνθρωπο, ο συνδυασμός  Bisoprolol  και  Hydrochlorothiazide  είναι ασφαλής στη 

θεραπεία της υπέρτασης.

BISOPROLOL       

Οξεία τοξικότητα

Στην   από   του   στόματος   χορήγηση,   η  LD50   ήταν   734   και   1116  mg/kg  στα 

ποντίκια και τους αρουραίους αντίστοιχα με περίοδο ελέγχου 14 ημερών. Στην 

ενδοφλέβια χορήγηση οι αντίστοιχες τιμές ήταν 127 (ποντίκια), 53 (αρουραίοι) και 

24 (σκύλοι) mg/kg.

   ρόνια τοξικότητα    

Μετά από του στόματος χορήγηση επί 6 μήνες ημερησίων δόσεων 15, 50 και 150 

mg/kg  σε αρουραίους, δεν παρατηρήθηκαν τοξικά φαινόμενα. Ημερήσια επίσης 

χορήγηση 10 mg/kg δεν βρέθηκε να είναι τοξική στους σκύλους/beagles.

Στους αρουραίους, ημερήσια χορήγηση του φαρμάκου επί 12 μήνες και σε δόση 

25 mg/kg, ήταν ανεκτή χωρίς τοξικά αποτελέσματα. Η χορήγηση 75 mg/kg ήταν 

επίσης   ανεκτή   με   εξαίρεση   την   παρατηρηθείσα   μικρή   μείωση   του   σωματικού 

βάρους.

Σε 12μηνη μελέτη με σκύλους/beagles η χορήγηση ημερησίων δόσεων 3, 10 και 

30 mg/kg ήταν ανεκτή.

Μεταλλαξιογόνος δράση - Ογκογένεση

Δεν   παρατηρήθηκαν   ευρήματα   μεταλλαξιογόνου   δράσης   σε  tests  μετάλλαξης 

βακτηριδίων, σημείου μετάλλαξης και χρωμοσωμικής παρέκκλισης σε ινοβλάστες 

κινέζικων  hamsters  ή   σε  in  vivo  μελέτες   μετάλλαξης   (test  μικροπυρήνα   μυός, 

χρωμοσωμικές εξετάσεις σε κρικητούς ).

Σε   μακροχρόνιες   χορηγήσεις   μέσω   τροφής,   η  Bisoprolol  δεν   παρουσίασε 

καρκινογένεση στα ποντίκια σε ημερήσιες δόσεις 10, 50 και 250 mg/kg   (επί 20 

μήνες  αντίστοιχα), ούτε  στους  αρουραίους  σε ημερήσιες  δόσεις  5, 25 και 125 

mg/kg (26 μήνες αντίστοιχα).

Τοξικότητα κατά την αναπαραγωγή

Η  Bisoprolol  δεν   επέδρασε   στη   γονιμότητα   ούτε   στη   γενική   αναπαραγωγική 

ικανότητα των αρουραίων.

Σε ημερήσιες δόσεις 1, 2.5 και 6.25 mg /  kg στα κουνέλια καθώς και 15 και 40 

mg  /  kg  στους   αρουραίους,   η   Βisoprolol  δεν   παρουσίασε   εμβρυοτοξική   ή 

τερατογόνο δράση. Υψηλότερες δόσεις ασκούν θανατηφόρο επίδραση στο έμβρυο 

αλλά όχι τερατογόνο δράση. Οταν εκτιμάται η θανατηφόρος επίδραση στο έμβρυο, 

πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι αυτό αποτελεί κοινό εύρημα σε όλους τους β-

αναστολείς   όταν   χορηγηθούν   σε   σημαντικά   υψηλές   δόσεις   σε   αρουραίους   και 

κουνέλια.

HYDROCHLOROTHIAZIDE

Οξεία τοξικότητα

Σε μελέτες οξείας τοξικότητας έχει αποδειχθεί πως η Hydrochlorothiazide διαθέτει 

χαμηλή σχετικά τοξικότητα. Σε ποντίκια και αρουραίους η  LD

  μετά από του 

στόματος χορήγηση βρέθηκε πάνω από 10 g / kg σωματικού βάρους. Σε σκύλους 

ήταν ανεκτά από του στόματος 2 g / kg χωρίς σημεία τοξικής επίδρασης.

Χρόνια τοξικότητα

Σε   μελέτες   υποχρόνιας   και   χρόνιας   τοξικότητας   με   πειραματόζωα   (σκύλοι   και 

αρουραίοι)   δεν   παρατηρήθηκαν   ευρήματα   διαταραχών   εκτός   από   αυτές   που 

αφορούσαν το ισοζύγιο των ηλεκτρολυτών.

Μεταλλαξιογόνος δράση - Ογκογένεση

Σε  in-vitro  και  in-vivo  tests  μετάλλαξης   γονιδίων   και   χρωμοσωμάτων   με 

Ηydrochlorothiazide τα αποτελέσματα ήταν αρνητικά.

Μακροχρόνιες μελέτες με αρουραίους και ποντίκια δεν έδειξαν ογκογόνο δράση 

εκ μέρους της Ηydrochlorothiazide.

Τοξικότητα κατά την αναπαραγωγή

Σε μελέτες με πειραματόζωα βρέθηκε πως η Ηydrochlorothiazide  διέρχεται τον 

πλακούντα. Σε 3 είδη πειραματοζώων (αρουραίοι, ποντίκια, κουνέλια) αντίστοιχες 

μελέτες δεν έδειξαν φαινόμενα τερατογένεσης. Στον άνθρωπο υπάρχουν κλινικά 

δεδομένα   από   τη   χορήγηση   κατά   την   εγκυμοσύνη   σε   περισσότερες   από   7500 

μητέρες και τα βρέφη τους.

Από αυτές  οι 107 εξετέθησαν  στην ουσία κατά  το πρώτο  τρίμηνο. Υπάρχει  η 

υποψία   ότι   όταν   το   φάρμακο   χορηγείται   κατά   το   δεύτερο   ήμισυ   της   κύησης, 

μπορεί να προκαλέσει θρομβοκυτοπενία στο νεογένητο.

Είναι πιθανόν επίσης το κύημα να να επηρεαστεί από ηλεκτρολυτικές διαταραχές 

της εγκύου.

Στο μητρικό γάλα περνούν μικρές ποσότητες Ηydrochlorothiazide. Είναι γνωστό 

ότι τα θειαζιδικά διουρητικά μπορούν να αναστείλουν το θηλασμό.

BISOPROLOL     /     HYDROCHLOROTHIAZIDE    

Οξεία τοξικότητα

Eφάπαξ χορήγηση σε ποντίκια και αρουραίους δεν έδειξε  ενίσχυση  της οξείας 

τοξικότητας   της  Bisoprolol  λόγω   συγχορήγησής   της   σε   συνδυασμό   με 

Hydrochlorothiazide.

   ρόνια τοξικότητα    

Σε   μελέτες   τοξικότητας   διάρκειας   6   μηνών   που   έγιναν   με   τη   χορήγηση   του 

συνδυασμού σε αρουραίους και σκύλους, δεν αναφέρθηκαν περαιτέρω ευρήματα 

των όσων αναφέρονται στις μελέτες με τα μεμονωμένα δραστικά συστατικά.

Κατά   τη   χορήγηση   σε   αρουραίους   δόσεων   πολλαπλασίως   μεγαλύτερων   των 

θεραπευτικώς χορηγουμένων στον άνθρωπο, παρατηρήθηκε αυξημένη συχνότητα 

μυοκαρδιακών   μεταβολών   που   διαφοροποιούντο   σε   σχέση   με   το   φύλο   και   το 

είδος.

Αυτές οι μεταβολές θεωρείται πως σχετίζονται περισσότερο με την υπερβολική 

φαρμακοδυναμική δράση παρά με κυτταροτοξική δράση.

Μεταλλαξιογόνος δράση - Ογκογένεση

Ο συνδυασμός Bisoprolol και Hydrochlorothiazide μελετήθηκε πλήρως για τυχόν 

μεταλλαξιογόνο   δράση   τόσο  in-vitro  όσο   και  in-vivo.   Δεν   υπήρξαν   ευρήματα 

μεταλλαξιογόνου   δράσης.   Μελέτες   καρκινογένεσης   δεν   εκπονήθηκαν   με   τον 

συνδυασμό.

Τοξικότητα κατά την αναπαραγωγή

Μελέτες   με   πειραματόζωα   δεν   ανέδειξαν   ευρήματα   πιθανής   τερατογένεσης.   Η 

θανατηφόρος δόση για το έμβρυο βρέθηκε μεταξύ 60 και 180 mg/ kg ημερησίως 

στους αρουραίους και μεταξύ 10.5 και 35  mg  /  kg  στα κουνέλια. Η χορήγηση 

Bisoprolol  και  Hydrochlorothiazide  κατά   την   περιγεννητική   περίοδο   στους 

αρουραίους, προκάλεσε καθυστέρηση στην ανάπτυξη της επόμενης γενιάς όταν 

χορηγήθηκαν 35 mg/kg την ημέρα ή και περισσότερο. Διαταραχές στη γονιμότητα 

δεν παρατηρήθηκαν σε καμμία από τις γενεές F

0  και F

Äåí õðÜñ÷ïõí óôïé÷åßá ó÷åôéêÜ ìå ôç ÷ñÞóç ôïõ óõíäõáóìïý óôçí åãêõìïóýíç êáé ôç 

ãáëïõ÷ßá óôïí Üíèñùðï. 

6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

6.1. Κατάλογος των εκδόχων 

Silicon dioxide highly dispersed

Magnesium stearate

Cellulose microcrystalline

Starch maize

Calcium phosphate dibasic anhydrous

Επικάλυψη με υμένιο :

Iron oxide red E 172

Iron oxide black E 172

Dimeticone

Macrogol 400

Titanium (IV) dioxide

Hypromellose

6.2. Ασυμβατότητες 

Καμμία γνωστή.

6.3. Διάρκεια ζωής 

60 μήνες

6.4. Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη

Θερμοκρασία  ≤  25  ° C.

6.5. Φύση και συστατικά του περιέκτη 

Kουτί που περιέχει blisters PVC/αλουμινίου των 30, 50 και 100 δισκίων.

6.6. Οδηγίες για τον χειρισμό

Δεν είναι απαραίτητες.

6.7. Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας 

Δικαιούχος σήματος : 

MERCK KGaA, Germany

Κάτοχος Αδείας :

GALENICA A.E.

Αχιλλέως 2, 104 37 Αθήνα

Τηλ. : 210 5281700

7. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ/ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

 • Το ενημερωτικό φυλλάδιο για το προϊόν αυτό δεν είναι άμεσα διαθέσιμα, μπορείτε να στείλετε ένα αίτημα στην εξυπηρέτηση πελατών μας και εμείς θα σας ενημερώσουμε το συντομότερο είμαστε σε θέση να το αποκτήσει.

  Ζητήστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το ευρύ κοινό. • Έγγραφα σε άλλες γλώσσες διατίθενται εδώ