NUROFEN

Κύριές Πληροφορίες

 • Εμπορική ονομασία:
 • NUROFEN
 • Φαρμακολογική κατηγορία (ATC):
 • M01AE01
 • Δοσολογία:
 • 200MG/TAB
 • Φαρμακοτεχνική μορφή:
 • ΔΙΣΚΙΑ ΔΙΑΣΠΕΙΡΩΜΕΝΑ ΣΤΟ ΣΤΟΜΑ
 • Σύνθεση:
 • 0015687271 - IBUPROFEN - 200.000000 MG
 • Οδός χορήγησης:
 • ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ
 • Τρόπος διάθεσης:
 • ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ
 • Χρήση για:
 • Οι άνθρωποι
 • Τύπος φάρμακου:
 • αλλοπαθητική των ναρκωτικών

Έγγραφα

Εντοπισμός

 • Διατίθεται σε:
 • NUROFEN
  Ελλάδα
 • Γλώσσα:
 • Ελληνικά

Θεραπευτικές πληροφορίες

 • Θεραπευτική περιοχή:
 • IBUPROFEN
 • Περίληψη προϊόντος:
 • 2802075007018 - 01 - BTx 4 (BLIST 1 x 4) - 4.00 - ΤΕΜΑΧΙΟ - Εγκεκριμένο (Αμοιβαία) - ΦΑΡΜΑΚΕIOY; 2802075007025 - 02 - BTx 6 (BLIST 1 x 6) - 6.00 - ΤΕΜΑΧΙΟ - Εγκεκριμένο (Αμοιβαία) - ΦΑΡΜΑΚΕIOY; 2802075007032 - 03 - BTx10 (BLIST 2 x 5) - 10.00 - ΤΕΜΑΧΙΟ - Εγκεκριμένο (Αμοιβαία) - ΦΑΡΜΑΚΕIOY; 2802075007049 - 04 - BTx 12 (BLIST 2 x 6) - 12.00 - ΤΕΜΑΧΙΟ - Εγκεκριμένο (Αμοιβαία) - ΦΑΡΜΑΚΕIOY; 2802075007056 - 05 - BTx 20 (BLIST 4 x 5) - 20.00 - ΤΕΜΑΧΙΟ - Εγκεκριμένο (Αμοιβαία) - ΦΑΡΜΑΚΕIOY; 2802075007063 - 06 - BTx 24 (BLIST 4 x 6) - 24.00 - ΤΕΜΑΧΙΟ - Εγκεκριμένο (Αμοιβαία) - ΦΑΡΜΑΚΕIOY; 2802075007070 - 07 - BTx 30 (BLIST 5 x 6) - 30.00 - ΤΕΜΑΧΙΟ - Εγκεκριμένο (Αμοιβαία) - ΦΑΡΜΑΚΕIOY; 2802075007087 - 08 - BTx 36 (BLIST 6 x 6) - 36.00 - ΤΕΜΑΧΙΟ - Εγκεκριμένο (Αμοιβαία) - ΦΑΡΜΑΚΕIOY; 2802075007094 - 09 - BTx 40 (BLIST 8 x 5) - 40.00 - ΤΕΜΑΧΙΟ - Εγκεκριμένο (Αμοιβαία) - ΦΑΡΜΑΚΕIOY; 2802075007100 - 10 - BTx 48 (BLIST 8 x 6) - 48.00 - ΤΕΜΑΧΙΟ - Εγκεκριμένο (Αμοιβαία) - ΦΑΡΜΑΚΕIOY; 2802075007117 - 11 - BTx 18 - 18.00 - ΤΕΜΑΧΙΟ - Εγκεκριμένο (Αμοιβαία) - ΦΑΡΜΑΚΕIOY

Άλλες πληροφορίες

Κατάσταση

 • Πηγή:
 • Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
 • Καθεστώς αδειοδότησης:
 • Εγκεκριμένο (Αμοιβαία)
 • τελευταία ενημέρωση:
 • 15-02-2018

φύλλο οδηγιών χρήσης

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη

Νurofen

Mint

Δισκίο διασπειρόμενο στο στόμα 200 mg / Tab

Ιβουπροφαίνη

Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να

παίρνετε το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.

Πρέπει πάντοτε να παίρνετε αυτό το φάρμακο ακριβώς όπως περιγράφεται στο παρόν

φύλλο οδηγιών χρήσης ή σύμφωνα με τις οδηγίες του φαρμακοποιού σας

Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά.

Απευθυνθείτε στον φαρμακοποιό σας εάν χρειαστείτε περισσότερες πληροφορίες

ή συμβουλές.

Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό ή τον

φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν

αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Βλέπε παράγραφο 4.

Πρέπει να απευθυνθείτε σε γιατρό εάν δεν αισθάνεστε καλύτερα ή εάν

αισθάνεστε χειρότερα μετά από 3 ημέρες στους εφήβους και μετά από 3 ημέρες πυρετού

ή 4 ημέρες πόνου στους ενήλικες.

Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών:

Τι είναι το Νurofen

Mint και ποια είναι η χρήση του

Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν πάρετε το Νurofen

Mint

Πώς να πάρετε το Νurofen

Mint

Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες

Πώς να φυλάσσετε το Νurofen

Mint

Λοιπές πληροφορίες

1.

Τι είναι το Νurofen

Mint και ποια είναι η χρήση του

Το Νurofen

περιέχει 200 mg ιβουπροφαίνη. Η ιβουπροφαίνη ανήκει σε μία ομάδα

φαρμάκων γνωστή ως μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (ΜΣΑΦ). Τα ΜΣΑΦ

λειτουργούν μεταβάλλοντας την ανταπόκριση του οργανισμού στον πόνο, τη φλεγμονή

και τον πυρετό.

Το Nurofen χρησιμοποιείται :

ανακούφιση των συμπτωμάτων ήπιου ή μέτριου πόνου όπως πονοκέφαλος,

πονόδοντος, πόνοι περιόδου

μείωση του πυρετού

2.

Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν πάρετε το Νurofen

Mint

Μην πάρετε το Νurofen

Mint εάν :

Είστε αλλεργικός (υπερευαισθησία) στην ιβουπροφαίνη ή σε κάποιο από τα άλλα

συστατικά του Νurofen

Mint ( βλέπε παράγραφο 6) .

Έχετε δυσκολία στην αναπνοή, άσθμα, καταρροή, οίδημα στο πρόσωπο και/ή στα

χέρια ή κνίδωση μετά την χρήση ιβουπροφαίνης, ακετυλοσαλικυλικού οξέος, ή

άλλων παρόμοιων αναλγητικών (ΜΣΑΦ).

Έχετε βαρεία ηπατική, νεφρική ή καρδιακή ανεπάρκεια.

Έχετε ή είχατε 2 ή περισσότερα επεισόδια στοματικού έλκους η αιμορραγία

στομάχου.

Έχετε ιστορικό γαστρεντερικής αιμορραγίας ή διάτρησης που συνδέετε με

προηγούμενη θεραπεία με ΜΣΑΦ

Έχετε αγγειοεγκεφαλική ή άλλη ενεργή αιμορραγία

Έχετε αδιευκρίνιστη αιματολογική διαταραχή

Έχετε σοβαρή αφυδάτωση (προκαλούμενη από έμετο, διάρροια ή ανεπαρκή

πρόσληψη υγρών)

Κατά τη διάρκεια του τελευταίου τριμήνου της εγκυμοσύνης (βλέπε παρακάτω).

Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις

Απευθυνθείτε στον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας πριν πάρετε το Νurofen

Mint

Αν έχετε συγκεκριμένες δερματικές παθήσεις (συστηματικό ερυθηματώδη λύκο ή

μεικτή νόσο του συνδετικού ιστού)

Αν υποφέρετε από σοβαρές δερματικές αντιδράσεις όπως αποφολιδωτική

δερματίτιδα, σύνδρομο Stevens-Johnson και τοξική επιδερμική νεκρόλυση . Η

χρήση του Nurofen θα πρέπει να διακόπτεται αμέσως στην πρώτη εμφάνιση

δερματικού εξανθήματος, βλάβης του βλεννογόνου ή κάθε άλλης ένδειξης

αλλεργικής αντίδρασης

Αν έχετε κληρονομική αιματολογική διαταραχή (οξεία διαλείπουσα πορφυρία)

Αν πάσχετε από διαταραχές της πηκτικότητας

Αν έχετε ή είχατε εντερικό νόσημα ( ελκώδη κολίτιδα ή νόσος του Crohn)

Αν έχετε υψηλή αρτηριακή πίεση, ή/και καρδιακή ανεπάρκεια

Αν έχετε μειωμένη νεφρική λειτουργία

Αν έχετε ηπατικά προβλήματα

Εάν επιχειρείτε να μείνετε έγκυος

Αν έχετε ή είχατε άσθμα ή αλλεργική νόσο καθώς δύσπνοια μπορεί να εμφανιστεί.

Αν πάσχετε από εποχιακή αλλεργική ρινίτιδα (hay fever), ρινικό πολύποδα ή χρόνιες

αποφρακτικές αναπνευστικές παθήσεις, υπάρχει αυξημένος κίνδυνος αλλεργικών

αντιδράσεων. Οι αλλεργικές αντιδράσεις μπορεί να παρουσιαστούν ως κρίσεις

άσθματος (το αποκαλούμενο αναλγητικό άσθμα), ως οίδημα του Quincke ή κνίδωση

Εάν εμφανίζετε καρδιακά προβλήματα, εγκεφαλικό επεισόδιο ή φοβάστε ότι υπάρχει

κίνδυνος για να εμφανιστούν αυτές οι παθήσεις ( για παράδειγμα αν έχετε υψηλή

πίεση, σακχαρώδη διαβήτη, υψηλή χοληστερόλη ή αν είστε καπνιστής) πρέπει να

συζητήσετε την θεραπεία με τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Φάρμακα όπως το Nurofen

μπορεί να συνδέονται με ένα μικρό αυξημένο κίνδυνο

εμφράγματος («έμφραγμα του μυοκαρδίου») ή εγκεφαλικού επεισοδίου. Ο κίνδυνος

είναι μεγαλύτερος σε υψηλές δόσεις και σε μακροχρόνια θεραπεία. Μην ξεπερνάτε

την συνισταμένη δόση ή την διάρκεια της θεραπείας, ή οποία είναι στους εφήβους οι

3 ημέρες και στους ενήλικες οι 3 ημέρες για πυρετό και οι 4 ημέρες για πόνο.

Κατά τη διάρκεια ανεμοβλογιάς συνιστάται να αποφεύγεται η χρήση Νurofen

Σε μακροχρόνια χορήγηση του Nurofen χρειάζεται τακτικός έλεγχος των ηπατικών

τιμών, της νεφρικής λειτουργίας καθώς και αιματολογικός έλεγχος

Οι ανεπιθύμητες ενέργειες ελαχιστοποιούνται χρησιμοποιώντας την μικρότερη

αποτελεσματική δόση για το συντομότερο δυνατό διάστημα.

Οι ηλικιωμένοι διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να εμφανίσουν ανεπιθύμητες

ενέργειες

Γενικά, η κατά συνήθεια χρήση ( διαφορετικών ουσιών) αναλγητικών, μπορεί να

οδηγήσει σε μακροχρόνια σοβαρά νεφρικά προβλήματα. Ο κίνδυνος αυτός μπορεί

να αυξηθεί μετά από φυσική κόπωση που σχετίζεται με απώλεια αλάτων ή

αφυδάτωση. Για αυτό και πρέπει να αποφεύγεται.

Η μακροχρόνια χρήση αναλγητικών για την αντιμετώπιση της κεφαλαλγίας μπορεί

να προκαλέσει επιδείνωση της. Εάν διαπιστωθεί ή υπάρχουν υπόνοιες για το

παραπάνω, απαιτείται ιατρική συμβουλή και η θεραπεία πρέπει να διακοπεί. Η

διάγνωση της κεφαλαλγίας από κατάχρηση φαρμάκων (ΜΟΗ) θα πρέπει να

εξετάζεται σε ασθενείς οι οποίοι έχουν συχνή ή καθημερινή κεφαλαλγία, παρά (ή

εξαιτίας της) την τακτική χρήση των φαρμάκων για πονοκέφαλο.

Η συγχορήγηση με άλλα ΜΣΑΦ περιλαμβανομένων των COX-2 αναστολέων

αυξάνει τον κίνδυνο παρενεργειών ( βλέπε την παράγραφο « Παίρνοντας άλλα

Φάρμακα» παρακάτω ) και πρέπει να αποφεύγεται.

Υπάρχει κίνδυνος νεφρικής δυσλειτουργίας σε αφυδατωμένους εφήβους

Χρειάζεται ιατρική παρακολούθηση αμέσως μετά από σοβαρή χειρουργική επέμβαση

Τα ΜΣΑΦ μπορεί να επισκιάσουν τα συμπτώματα της μόλυνσης και του πυρετού.

Άλλα φάρμακα και το Νurofen

Ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε, έχετε πρόσφατα πάρει ή

μπορεί να πάρετε άλλα φάρμακα.

Ποια φάρμακα πρέπει να αποφεύγετε όταν παίρνετε Νurofen

;

Μερικά αντιπηκτικά φάρμακα ( αντιθρομβωτικά) (π.χ. ακέτυλοσαλικυλικό οξύ,

βαρφαρίνη, τικλοπιδίνη).

Μερικά φάρμακα για την υπέρταση ( αναστολείς ΜΕΑ π.χ. Καπτοπρίλη,

αναστολείς β-υποδοχέων, ανταγωνιστές της Αγγειοτενσίνης ΙΙ) και

Μερικά φάρμακα που χρησιμοποιούνται για τον πόνο και φλεγμονή ( π.χ

ακετυλοσαλικυλικό οξύ – εκτός αν έχει συσταθεί χαμηλή δόση από τον γιατρό

σας- )και

Άλλα ΜΣΑΦ (περιλαμβανομένων των COX-2 αναστολέων) και ακόμη

Άλλα φάρμακα που μπορούν να επηρεάσουν ή να επηρεαστούν με την

κατανάλωση ιβουπροφαίνης

Πάντα να συμβουλεύεστε τον γιατρό σας πριν την χρήση της ιβουπροφαίνης με άλλα

φάρμακα.

Παρακαλώ ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε ή αν έχετε

πρόσφατα πάρει άλλα φάρμακα, συμπεριλαμβανομένου φαρμάκων χωρίς την συνταγή

γιατρού. Πιο συγκεκριμένα, ενημερώστε τον γιατρό σας αν παίρνετε:

Ακέτυλοσαλικυλικό οξύ, ή άλλα ΜΣΑΦ

( αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά)

Καθώς υπάρχει αυξημένος κίνδυνος

γαστροεντερικού έλκους ή αιμορραγίας

Διγοξίνη(για την καρδιακή ανεπάρκεια)

Καθώς η δράση της Διγοξίνης μπορεί να ενισχυθεί

Γλυκοκορτικοειδή (φαρμακευτικά σκευάσματα

που περιέχουν κορτιζόνη ή κορτιζονούχες

ουσίες)

Καθώς αυτό δυνατό να αυξήσει τον κίνδυνο

γαστρεντερικού έλκους ή αιμορραγίας

Αντιαιμοπεταλιακούς παράγοντες

Δεδομένου ότι αυτό μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο

αιμορραγίας

Ακετυλοσαλικυλικό οξύ (χαμηλή δόση)

Καθώς μπορεί να μειωθεί η αντιπηκτική του δράση

Αντιπηκτικά. (όπως βαρφαρίνη)

Καθώς η ιβουπροφαίνη μπορεί να εντείνει τη

δράση των αντιπηκτικών

Φαυνυτοΐνη (για την επιληψία)

Καθώς η δραση της Φαυνυτοΐνης μπορεί να

ενισχυθεί

Εκλεκτικούς αναστολείς επαναπρόσληψης

σεροτονίνης (φάρμακα που χρησιμοποιούνται

για την κατάθλιψη)

Δεδομένου ότι αυτό μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο

γαστρεντερικής αιμορραγίας

Λίθιο (φάρμακο για μανιοκαταθλιπτική νόσο

και κατάθλιψη)

Καθώς η δράση του λίθιου μπορεί να ενισχυθεί

Προβενεσίδη και Σουλφοπυραζόνες (φάρμακα

για την ουρική αρθρίτιδα)

Καθώς μπορεί να καθυστερήσουν την απέκκριση

της ιβουπροφαίνης

Αντιυπερτασικά και Διουρητικά

καθώς η ιβουπροφαίνη μπορεί να ελαττώσει τη

δράση αυτών των φαρμάκων και είναι πιθανό να

αυξηθεί ο κίνδυνος για τα νεφρά

Καλιοσυντηρητικά διουρητικά

Καθώς μπορεί να οδηγήσουν σε υπερκαλιαιμία

Μεθοτρεξάτη ( Φάρμακο για τον καρκίνο ή το

ρευματισμό)

Καθώς η δραση της Μεθοτρεξάτης μπορεί να

ενισχυθεί

Τacrolimus και Κυκλοσπορίνη

(ανοσοκατασταλτικά φάρμακα)

Καθώς δύναται να εμφανιστεί νεφρική βλάβη

Zidovudine ( ένα φάρμακο για θεραπεία του

AIDS):

Καθώς η χρήση Nurofen μπορεί να προκαλέσει

αυξημένο κίνδυνο για αιμορραγία σε άρθρωση ή σε

αιμορραγία που οδηγεί σε οίδημα σε HIV (+)

αιμορροφιλικούς ασθενείς

Σουλφονυλουρίες (αντιδιαβητικά φάρμακα)

Δυνατό να προκληθούν αλληλεπιδράσεις

Αντιβιοτικά κινολόνης

Καθώς αυξάνουν τον κίνδυνο σπασμών

CYP2C9 Αναστολείς

Η ταυτόχρονη χορήγηση ιβουπροφαίνης και

CYP2C9 αναστολέων μπορεί να αυξήσει την έκθεση

σε ιβουπροφαίνη (CYP2C9 υπόστρωμα). Σε μία

μελέτη με βορικοναζόλη και φλουκοναζόλη

( CYP2C9 αναστολείς) παρατηρήθηκε αυξημένη

έκθεση σε Ιβουπροφαίνη S (+) κατά προσέγγιση 80-

100%. Θα πρέπει να εξετάζεται μείωση της

χορηγούμενης δόσης της Ιβουπροφαίνης με την

ταυτόχρονη λήψη των CYP2C9 αναστολέων, ειδικά

σε υψηλά χορηγούμενες δόσεις Ιβουπροφαίνης με

βορικοναζόλη ή

φλουκοναζόλη.

Κύηση, θηλασμός και γονιμότητα

Κύηση

Μην παίρνετε αυτό το φάρμακο στους τελευταίους 3 μήνες της κύησης. Αποφύγετε την

χρήση αυτού του φαρμάκου στους πρώτους 6 μήνες της κύησης εκτός αν ο γιατρός σας,

σας συμβουλέψει διαφορετικά.

Θηλασμός

Το φάρμακο αυτό απεκκρίνεται στο μητρικό γάλα αλλά μπορεί να καταναλωθεί κατά τον

θηλασμό στην προτεινόμενη δόση και για μικρότερο δυνατό διάστημα.Ρωτήστε τον

γιατρό σας ή τον φαρμακοποιό σας πριν πάρετε φάρμακα

Γονιμότητα

Αποφύγετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο αν επιχειρείτε να μείνετε έγκυος.

Οδήγηση και χειρισμός μηχανημάτων

Για βραχέα χρήση αυτό το φάρμακο έχει μικρή η καθόλου επίδραση στην ικανότητα

οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων.

Σημαντική πληροφορία σχετικά με κάποια από τα συστατικά του Νurofen

Mint

Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν περιέχει ασπαρτάμη, πηγή φαινυλαλανίνης το οποίο

μπορεί να βλάψει άτομα που πάσχουν από φαινυλκετονουρία. Αυτό το φαρμακευτικό

προϊόν περιέχει σορβιτόλη. Εάν σας έχει πει ο γιατρός σας ότι έχετε δυσανεξία σε κάποια

σάκχαρα, επικοινωνήστε μαζί του πριν πάρετε αυτό το φάρμακο.

Πώς να πάρετε το Νurofen

Χρήση σε παιδιά

Το Nurofen δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά κάτω των 12 ετών.

Χρήση σε εφήβους

Εάν στους έφηβους χρειαστεί για 3 ημέρες, ή αν τα συμπτώματα επιδεινωθούν πρέπει να

συμβουλευτείτε γιατρό.

Χρήση σε ενήλικες

Πρέπει να συμβουλευτείτε τον γιατρό εάν τα συμπτώματά σας επιδεινωθούν ή δεν

βελτιωθούν μετά από 3 ημέρες για πυρετό ή μετά από 4 ημέρες για θεραπεία από τον

πόνο.

Πάντα παίρνετε το Nurofen ακριβώς όπως αναφέρεται σε αυτό το φυλλάδιο.

Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν είστε σίγουροι.

Εάν δεν σας έχει συμβουλέψει ο γιατρό σας διαφορετικά η δόση είναι:

Έφηβοι άνω των 12 χρόνων και ενήλικες

Αρχική δόση 1-2 διασπειρόμενα δισκία ( 200 mg με 400 mg ιβουπροφαίνης) μετά αν

είναι απαραίτητο 1 ή 2 διασπειρόμενα δισκία ( 200 mg με 400 mg ιβουπροφαίνης) κάθε

4-6 ώρες. Μην παίρνετε παραπάνω από 6 δισκία ( 1200 mg ιβουπροφαίνης) μέσα σε 24

ώρες.

Αφήστε το διασπειρόμενο δισκίο να διαλυθεί στην γλώσσα, και καταπιείτε την

αποσαρθρωμένη διασπειρόμενη μάζα του δισκίου. Δεν χρειάζονται επιπλέον υγρά.

Παρακαλώ ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν θεωρήσετε ότι η

αποτελεσματικότητα του φαρμάκου είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη από αυτό που

περιμένατε.

Αν πήρατε περισσότερο Νurofen

από αυτό που έπρεπε

Συμβουλευτείτε ένα γιατρό αμέσως. Τα ακόλουθα συμπτώματα δυνατό να εμφανιστούν:

ναυτία, έμετος, πόνος στο στομάχι και σπάνια διάρροια. Επιπρόσθετα, πονοκέφαλος,

γαστρεντερική αιμορραγία, ίλιγγος, ζάλη και υπνηλία, νυσταγμός, θολή όραση, εμβοές,

χαμηλή αρτηριακή πίεση, διέγερση, αποπροσανατολισμός, , κώμα, σπασμοί, απώλεια

συνείδησης, υπερκαλιαιμία, μεταβολική οξέωση, αύξηση του χρόνου προθρομβίνης /

INR, οξεία νεφρική ανεπάρκεια, ηπατική βλάβη, αναπνευστική καταστολή, κυάνωση

και επιδείνωση άσθματος στους ασθματικούς. Αν έχετε οποιαδήποτε επί πλέον απορία

για τη χρήση του προϊόντος συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

4.

Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες

Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και αυτό το φάρμακο μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες

ενέργειες, αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.

Οι παρενέργειες μπορούν να ελαχιστοποιηθούν λαμβάνοντας τη χαμηλότερη δόση για το

μικρότερο χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ανακούφιση των συμπτωμάτων.

Είναι πιθανό να υποστείτε μια από τις γνωστές ανεπιθύμητες ενέργειες των ΜΣΑΦ

( δείτε παρακάτω) . Αν αυτό συμβεί ή αν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία,σταματήστε να

παίρνετε το φάρμακο αυτό και ενημερώστε το γιατρό σας το συντομότερο δυνατό.

Οι ηλικιωμένοι που χρησιμοποιούν αυτό το προϊόν διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να

παρουσιάσουν προβλήματα που συνδέονται με παρενέργειες

ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ αυτού του φαρμάκου και αναζητήστε άμεση

ιατρική βοήθεια εάν παρουσιαστούν:

Σημάδια γαστρεντερικής αιμορραγίας όπως: σοβαρό πόνο στην κοιλιακή χώρα,

μαύρα σαν την πίσσα κόπρανα, εμετό με αίμα ή σκούρα σωματίδια που να

μοιάζουν σαν κόκκοι καφέ.

Σημάδια σπάνιας αλλά σοβαρής αλλεργικής αντίδρασης όπως χειροτέρευση

του άσθματος, ανεξήγητο συριγμό ή δύσπνοια, πρήξιμο του προσώπου, της

γλώσσας ή του λαιμού, δυσκολία στην αναπνοή, ταχυπαλμία, πτώση στην

αρτηριακή πίεση που οδηγεί σε καταπληξία. Τα παραπάνω μπορεί να συμβούν

ακόμα και με την πρώτη χρήση του φαρμάκου.

Σοβαρές δερματικές αντιδράσεις

όπως

εξανθήματα σε όλο το σώμα,

ξεφλούδισμα, φουσκάλες ή απολέπιση του δέρματος.

Ενημερώστε τον γιατρό σας αν παρουσιαστεί κάποια από τις ακόλουθες πιθανές

παρενέργειες

Συνήθεις (Επηρεάζει μέχρι 1 σε 10 χρήστες)

Κοιλιακές ενοχλήσεις, καούρα, επιγαστραλγία, ναυτία, δυσπεψία, διάρροια,

έμετος, μετεωρισμός (αέρια), δυσκοιλιότητα, ελαφρά γαστρεντερική αιμορραγία

που μπορεί να προκαλέσει αναιμία σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

Όχι Συνήθεις (Επηρεάζει μέχρι 1 στους 100 χρήστες)

γαστρικές φλεγμονές, διάτρηση ή αιμορραγία, φλεγμονή του στοματικού

βλεννογόνου με έλκος ,

έξαρση υπαρχούσης νόσου του εντέρου ( ελκώδης

κολίτιδα , νόσος του Crohn’s ), γαστρίτιδα.

Διαταραχές του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος όπως κεφαλαλγία, ζάλη,

υπνηλία, ταραχή, ευερεθιστότητα και κούραση.

Διαταραχές στην όραση.

Ποικίλα δερματικά εξανθήματα

Υπερευαισθησία με δερματικά εξανθήματα και κνησμό.

Σπάνιες (Επηρεάζει μέχρι 1 στους 1000 χρήστες)

Εμβοές ( κουδούνισμα στα αυτιά)

Ή αυξημένη συγκεντρώση ουρικού οξέος στο αίμα, πόνοι στα πλευρά ή/και την

κοιλιά, αίμα στα ούρα και πυρετός που μπορεί να είναι σημάδι βλάβης των

νεφρών (θηλώδης νέκρωση).

Μειωμένα επίπεδα αιμοσφαιρίνης

Πολύ Σπάνιες (Επηρεάζει μέχρι 1 χρήστη στους 10.000)

Οισοφαγίτιδα,

παγκρεατίτιδα,

σχηματισμός

εντερικών

στενωμάτων

σαν

διάφραγμα.

Καρδιακή ανεπάρκεια, έμφραγμα, και πρήξιμο στα χέρια και στο πρόσωπο

( οίδημα).

Ολιγουρία και πρήξιμο ( ειδικά σε ασθενείς με αυξημένη πίεση ή μειωμένη

νεφρική λειτουργία), πρήξιμο ( οίδημα) και θολά ούρα ( νεφρωσικό σύνδρομο),

Φλεγμονώδη νόσο των νεφρών (διάμεση νεφρίτιδα) που μπορεί να συνοδεύεται

από οξεία νεφρική ανεπάρκεια. Εάν κάποιο από τα παραπάνω συμπτώματα

εμφανιστούν ή αν νιώσετε κάποια αδιαθεσία, σταματήστε να παίρνετε το

φάρμακο αυτό και συμβουλευτείτε άμεσα τον γιατρό σας γιατί μπορεί τα

παραπάνω να είναι τα πρώτα σημάδια νεφρικής βλάβης ή νεφρικής ανεπάρκειας.

Ψυχωτικές αντιδράσεις, κατάθλιψη

Αρτηριακή υπέρταση, αγειίτιδα

Αίσθημα παλμών

Ηπατική

δυσλειτουργία,

ηπατική

βλάβη

πρώτα

σημάδια

είναι

αποχρωματισμός του δέρματος) ιδίως σε μακροχρόνια θεραπεία, ηπατική

ανεπάρκεια, οξεία φλεγμονή του ήπατος (ηπατίτιδα).

Προβλήματα στην παραγωγή κυττάρων του αίματος - τα πρώτα συμπτώματα

είναι πυρετός, πονόλαιμος, επιφανειακά στοματικά έλκη, συμπτώματα γρίπης,

έντονη εξάντληση, αιμορραγία της μύτης και του δέρματος, ανεξήγητοι ή

ασυνήθιστοι μώλωπες. Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να σταματήσετε την

θεραπεία άμεσα και να συμβουλευτείτε το γιατρό σας. Όποια αυτοθεραπεία με

αναλγητικά ή με αντιπυρετικά δεν συνιστάται.

Σοβαρές λοιμώξεις του δέρματος και των επιπλοκών των μαλακών ιστών μπορεί

να συμβεί κατά τη διάρκεια μιας λοίμωξης ανεμοβλογιάς

Έξαρση λοιμώξεων που σχετίζονται με φλεγμονές (π.χ. ανάπτυξη νεκρωτικής

περιτονιίτιδας) που σχετίζεται με την χρήση ορισμένων αναλγητικών ΜΣΑΦ έχει

σημειωθεί. Εάν παρουσιάσετε συμπτώματα μόλυνσης η αν αυτά γίνουν χειρότερα

,πρέπει να επισκεφτείτε τον γιατρό σας χωρίς καθυστέρηση.

Πρέπει να

διερευνηθεί εάν υπάρχει ένδειξη για μία αντιμικροβιακή / αντιβιοτική θεραπεία.

Συμπτώματα άσηπτης μηνιγγίτιδας με δυσκαμψία του αυχένα, κεφαλαλγία,

ναυτία, έμετο, πυρετό ή διαταραχές συνείδησης έχουν παρατηρηθεί με

ιβουπροφαίνη. Οι ασθενείς με αυτοάνοσα νοσήματα (Συστηματικό Ερυθηματώδη

Λύκο, μεικτή-νόσο του συνδετικού ιστού) φαίνεται να έχουν προδιάθεση.

Επικοινωνήστε άμεσα με τον γιατρό σας εάν παρουσιαστούν τα παραπάνω.

Σοβαρές

μορφές

δερματικών

αντιδράσεων

συμπεριλαμβανομένου

του

εξανθήματος με ερυθρότητα και φλύκταινες ( π.χ. συνδρόμου Stevens-Johnson

και ερύθημα, τοξική επιδερμική νεκρόλυση/ σύνδρομο Lyell’s), απώλεια μαλλιών

( αλωπεκίαση).

Άγνωστες : ( η συχνότητα δεν μπορεί να εκτιμηθεί από τα διαθέσιμα δεδομένα)

Αντίδραση αναπνευστικής οδού που περιλαμβάνει το άσθμα, βρογχόσπασμο

ή δύσπνοια.

Φάρμακα όπως το Nurofen μπορεί να σχετίζονται με μια μικρή αύξηση του κινδύνου

καρδιακής προσβολής ( «έμφραγμα του μυοκαρδίου») ή εγκεφαλικού επεισοδίου.

Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό ή τον

φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν

αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε

ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας, μέσω του εθνικού συστήματος αναφοράς του

Εθνικού

Οργανισμού Φαρμάκων Μεσογείων 284, GR-15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: + 30 21

32040380/337, Φαξ: + 30 21 06549585 Ιστότοπος: http

Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή

περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου.

5.

Πώς να φυλάσσετε το Νurofen

Να φυλάσσεται σε θέση την οποία δε βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.

Μη χρησιμοποιείτε το Νurofen

Mint μετά την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στο

κουτί και το blister. Η ημερομηνία λήξης αναφέρεται στην τελευταία ημέρα του μήνα.

Μην φυλάσσετε πάνω από 25°C.

Τα φάρμακα δεν πρέπει να απορρίπτονται στην αποχέτευση ή τα οικιακά απορρίμματα.

Ρωτήστε το φαρμακοποιό σας πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δε χρειάζεστε πλέον.

Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

6.

Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες

Τι περιέχει το Νurofen

Mint

Το δραστικό συστατικό είναι Ibuprofen

Κάθε κάψουλα περιέχει 200mg Ibuprofen .

Τα άλλα συστατικά είναι: Ethylcellulose, Precipitated Silicon Dioxide, Hypromellose,

Mannitol, Aspartame (E951), Croscarmellose Sodium, Magnesium Stearate, Flavouring (

mint-εμπεριέχει σορβιτόλη).

Πως είναι τα Νurofen

Mint διασπειρόμενα δισκία και πως συσκευάζονται

Τα διασπειρόμενα δισκία Nurofen είναι λευκά έως υπόλευκα στρογγυλά δισκία με

χαρακτηριστική γεύση μέντας και είναι διαθέσιμα σε πακέτα των 4, 6, 10, 12, 18, 20, 24,

30, 36, 40 και 48 δισκίων.

Δυνατόν να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

Υπεύθυνος Κυκλοφορίας και Παρασκευαστής

Υπεύθυνος κυκλοφορίας για την Ελλάδα

Ρέκιτ Μπένκιζερ Ελλάς Χημικά ΑΒΕΕ

Τάκη Καβαλιεράτου 7, Κηφισιά 145 64

Τηλ: 2108127276

e-mail: RBHealthcare.gr@ReckittBenckiser.com

Παρασκευαστής

Ethypharm Industries Chateauneuf-en-Thymeals FRANCE

Reckitt Benckiser Healthcare International UK

Αριθμ. Αδείας Κυκλοφορίας

Ελλάς : 39434/04/28-1-2005

Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης: 26/06/2015

 

21-2-2017

Takeda Pharma A/S recalls batch of Pamol® in packs of 300 film-coated tablets

Takeda Pharma A/S recalls batch of Pamol® in packs of 300 film-coated tablets

Takeda Pharma A/S recalls a batch of Pamol® in packs of 300 film-coated tablets after the discovery of Ibumetin 600 mg containing ibuprofen in some packs. Both types of medicine are used for the treatment of mild pain, but they work in different ways and may cause different adverse reactions.

Danish Medicines Agency

24-5-2018

Pedea (Orphan Europe S.A.R.L.)

Pedea (Orphan Europe S.A.R.L.)

Pedea (Active substance: Ibuprofen) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3257 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/1712/201707

Europe -DG Health and Food Safety