NOXAREL GENEPHARM

Κύριές Πληροφορίες

 • Εμπορική ονομασία:
 • NOXAREL GENEPHARM (450+50)MG/TAB ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΟ ΜΕ ΛΕΠΤΟ ΥΜΕΝΙΟ ΔΙΣΚΙΟ
 • Φαρμακολογική κατηγορία (ATC):
 • C05CA53
 • Δοσολογία:
 • (450+50)MG/TAB
 • Φαρμακοτεχνική μορφή:
 • ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΟ ΜΕ ΛΕΠΤΟ ΥΜΕΝΙΟ ΔΙΣΚΙΟ
 • Σύνθεση:
 • 0000520274 - DIOSMIN - 450.000000 MG; 0000520263 - HESPERIDIN - 50.000000 MG
 • Οδός χορήγησης:
 • ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ
 • Τρόπος διάθεσης:
 • ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ
 • Χρήση για:
 • Οι άνθρωποι
 • Τύπος φάρμακου:
 • αλλοπαθητική των ναρκωτικών

Έγγραφα

Εντοπισμός

 • Διατίθεται σε:
 • NOXAREL GENEPHARM (450+50)MG/TAB ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΟ ΜΕ ΛΕΠΤΟ ΥΜΕΝΙΟ ΔΙΣΚΙΟ
  Ελλάδα
 • Γλώσσα:
 • Ελληνικά

Θεραπευτικές πληροφορίες

 • Θεραπευτική περιοχή:
 • DIOSMIN, COMBINATIONS
 • Περίληψη προϊόντος:
 • 2802312001014 - 01 - BTx30 (BLISTER 3x10) - 30.00 - ΤΕΜΑΧΙΟ - Εγκεκριμένο (ΕΟΦ) - ΦΑΡΜΑΚΕIOY

Άλλες πληροφορίες

Κατάσταση

 • Πηγή:
 • Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
 • Καθεστώς αδειοδότησης:
 • Εγκεκριμένο (ΕΟΦ)
 • τελευταία ενημέρωση:
 • 15-02-2018

φύλλο οδηγιών χρήσης

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ

NOXAREL / GENEPHARM

 Δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο

Σύνθεση:

Δραστική ουσία: Diosmin 450mg και Hesperidin 50mg

Έκδοχα:  Sodium   starch   glycollate,   cellulose   microcrystalline,   gelatine,   glycerol, 

sodium lauryl sulfate, magnesium stearate, talc. 

Σύνθεση επικάλυψης: hypromellose, polyethylene glycol, titanium dioxide E 171, iron 

oxide red E 172, iron oxide yellow E 172. 

Φαρμακοτεχνική μορφή: δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο 

Περιεκτικότητα   σε   δραστικές   ουσίες:  κάθε   δισκίο   περιέχει   450mg  Diosmin  και 

50mg Hesperidin

Συσκευασία: κουτί των 30 επικαλυμμένων δισκίων, (blister 3 Χ 10).

Υπεύθυνος   κυκλοφορίας:  GENEPHARM  A.E-18°   Χιλ.   Λ.   Μαραθώνος-153   51-

Παλλήνη-Αττική

Παρασκευαστής & Συσκευαστής: GENEPHARM A.E-18° Χιλ. Λ. Μαραθώνος-153 

51-Παλλήνη-Αττική

ΤΙ   ΠΡΕΠΕΙ   ΝΑ   ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ   ΓΙΑ   ΤΟ   ΦΑΡΜΑΚΟ   ΠΟΥ   ΣΑΣ   ΧΟΡΗΓΗΣΕ     Ο 

ΓΙΑΤΡΟΣ ΣΑΣ

Γενικά: αυξάνει το φλεβικό τόνο και προστατεύει τα αγγεία.

Στη φαρμακολογία:

Δρα   στο   φλεβικό   σύστημα:   όσον   αφορά   τις   φλέβες,   ελαττώνει   τη   φλεβική 

διατασιμότητα   και   μειώνει   τη   φλεβική   στάση,   όσο   αφορά   τη   μικροκυκλοφορία 

επαναφέρει στο φυσιολογικό τη διαπερατότητα των τριχοειδών και ενισχύει την 

αντοχή τους.

Στην κλινική φαρμακολογία: 

Ελεγχόμενες   διπλές   τυφλές   μελέτες   που  διενεργήθηκαν  με   μεθόδουε   που   μας 

επέτρεψαν να εκτιμήσουμε και να προσδιορίσουμε ποσοτικά τη δράση του στην 

αιμοδυναμική   των   φλεβών,   επικύρωσαν   τις   φαρμακολογικές   ιδιότητες   του 

φαρμάκου αυτού στον άνθρωπο. 

Σχέση δόσης/ αποτέλεσμα: 

Η   ύπαρξη   σχέσεων   δόσης/   αποτελέσματος   στατιστικά   σημαντικών,   έχει 

επικυρωθεί   όσον   αφορά   τις   φλεβικές   πληθυσμογραφικές   παραμέτρους: 

χωρητικότητα,   διατασιμότητα   και   χρόνος   εκκένωσης.   Η   καλύτερη   σχέση   δόση/ 

αποτέλεσμα επιτυγχάνεται με δύο δισκία. 

Δράση στο φλεβικό τόνο: 

Αυξάνει το φλεβικό τόνο. Η πληθυσμογραφία φλεβικής απόφραξης με μετρητή 

πίεσης υδραργύρου επισήμανε μείωση των χρόνων της εκκένωσης των φλεβών. 

Δράση στη μικροκυκλοφορία:

Η διενέργεια διπλών τυφλών μελετών κατέδειξε διαφορά ανάμεσα στο φάρμακο 

αυτό και το εικονικό φάρμακο (placebo) στατιστικά σημαντική. Σε ασθενείς που 

παρουσιάζουν σημεία ευθραυστότητας των τριχοειδών, αυξάνει την αντοχή των 

τριχοειδών που μετράται με αγγειοστερρομετρία.

Στην κλινική: 

Κλινικές   μελέτες   που   ελέγχθηκαν   με   διπλό   τυφλό   πείραμα   έναντι   εικονικού 

φαρμάκου   (placebo)   επισήμαναν   τη   θεραπευτική   δράση   του   φαρμάκου   στη 

φλεβολογία,   κατά   τη   θεραπεία   της   χρόνιας   φλεβικής   ανεπάρκειας   των   κάτω 

άκρων, λειτουργικής ή οργανικής αιτιολογίας.

Φαρμακοκινητικές ιδιότητες: στον άνθρωπο, μετά από χορήγηση του φαρμάκου

από το στόμα με σημασμένη με άνθρακα 14 διοσμίνη η απέκκριση γίνεται κυρίως

από τα κόπρανα ενώ η απέκκριση από τα ούρα αντιπροσωπεύει κατα μέσο όρο το

14% της  ποσότητας που χορηγήθηκε. Ο χρόνος υποδιπλασιασμού του φαρμάκου

είναι 11 ώρες. Το προϊόν υφίσταται έντονο  μεταβολισμό, ο οποίος καταδεικνύεται

απο την παρουσία διαφόρων οξέων φαινόλης στα ούρα.

Ενδείξεις:  δυνητικώς   δρων   ως   βοηθητική   θεραπεία   στην   αντιμετώπιση   των 

επιπλοκών της χρόνιας φλεβικής ανεπάρκειας των κάτω άκρων.

Αντενδείξεις: γνωστή υπερευσθησία στις δραστικές ουσίες.

Ειδικές προειδοποιήσεις & ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση: 

Κύηση και γαλουχία:  αν και δεν έχουν παρατηρηθεί ανωμαλίες στις μελέτες για 

τερατογένεση ή στον άνθρωπο, συνιστάται, σύμφωνα με τη γενική κλινική πράξη, να 

μην χρησιμοποιείται κατά τους 3 πρώτους μήνες της κυήσεως.

Δεν έχει μελετηθεί εάν το δραστικό συστατικό περνά στο μητρικό γάλα και επομένως 

η   χρήση   του   ιδιοσκευάσματος   πρεπει   να   αποφεύγεται   κατά   τη   διάρκεια   του 

θηλασμού.

Αλληλεπιδράσεις   με   άλλα   φάρμακα   &   άλλες   μορφές   αλληλεπίδρασης:  δεν 

έχουν   αναφερθεί   αλληλεπιδράσεις.   Δεν   έχει   εκδηλωθεί   αλληλεπίδραση   με 

αντιπηκτικά της βαρφαρίνης.

Δοσολογία:  συνήθης δοσολογία: 2 δισκία την ημέρα, 1 δισκίο το μεσημέρι και 1 

δισκίο το βράδυ, κατά τη διάρκεια των γευμάτων.

Υπερδοσολογία   –   Αντιμετώπιση:  καμία   περίπτωση   υπερδοσολογίας   δεν   έχει 

αναφερθεί.  

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777

Ανεπιθύμητες   ενέργειες:  δύναται   να   προκαλέσει   δερματικές   αλλεργίες, 

γαστρεντερικές διαταραχές, πονοκεφάλους και εξάψεις.

Ημερομηνία   λήξης   του   προϊόντος:  μη   χρησιμοποιείτε   το   προϊόν   μετά   την 

ημερομηνία που αναγράφεται στη συσκευασία του.

Ιδιαίτερες προφυλάξεις για τη φύλαξη του προϊόντος: το φάρμακο πρέπει να

αποθηκεύεται σε θερμοκρασία κάτω των 25 ο  C.