NORVASC

Κύριές Πληροφορίες

 • Εμπορική ονομασία:
 • NORVASC 10MG/CAP ΚΑΨΑΚΙΟ, ΣΚΛΗΡΟ
 • Φαρμακολογική κατηγορία (ATC):
 • C08CA01
 • Δοσολογία:
 • 10MG/CAP
 • Φαρμακοτεχνική μορφή:
 • ΚΑΨΑΚΙΟ, ΣΚΛΗΡΟ
 • Σύνθεση:
 • INEOF00344 - AMLODIPINE BESYLATE - 13.966000 MG
 • Οδός χορήγησης:
 • ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ
 • Τρόπος διάθεσης:
 • ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ
 • Χρήση για:
 • Οι άνθρωποι
 • Τύπος φάρμακου:
 • αλλοπαθητική των ναρκωτικών

Έγγραφα

Εντοπισμός

 • Διατίθεται σε:
 • NORVASC 10MG/CAP ΚΑΨΑΚΙΟ, ΣΚΛΗΡΟ
  Ελλάδα
 • Γλώσσα:
 • Ελληνικά

Θεραπευτικές πληροφορίες

 • Θεραπευτική περιοχή:
 • AMLODIPINE
 • Περίληψη προϊόντος:
 • 2802043002014 - 01 - ΒΤΧ10(BLIST1X10) - 10.00 - ΤΕΜΑΧΙΟ - Καταργείται - ΦΑΡΜΑΚΕIOY; 2802043002021 - 02 - ΒΤx14 (σε PVC-PVDC/Al blister) - 14.00 - ΤΕΜΑΧΙΟ - Εγκεκριμένο (Αμοιβαία) - ΦΑΡΜΑΚΕIOY; 2802043002038 - 03 - BTx28 (σε PVC-PVDC/Al blister) - 28.00 - ΤΕΜΑΧΙΟ - Εγκεκριμένο (Αμοιβαία) - ΦΑΡΜΑΚΕIOY; 2802043002045 - 04 - BTx30 (σε PVC-PVDC/Al blister) - 30.00 - ΤΕΜΑΧΙΟ - Εγκεκριμένο (Αμοιβαία) - ΦΑΡΜΑΚΕIOY; 2802043002052 - 05 - BTx56 (σε PVC-PVDC/Al blister) - 56.00 - ΤΕΜΑΧΙΟ - Εγκεκριμένο (Αμοιβαία) - ΦΑΡΜΑΚΕIOY; 2802043002069 - 06 - BTx90 (σε PVC-PVDC/Al blister) - 90.00 - ΤΕΜΑΧΙΟ - Εγκεκριμένο (Αμοιβαία) - ΦΑΡΜΑΚΕIOY; 2802043002076 - 07 - BTx98 (σε PVC-PVDC/Al blister) - 98.00 - ΤΕΜΑΧΙΟ - Εγκεκριμένο (Αμοιβαία) - ΦΑΡΜΑΚΕIOY; 2802043002083 - 08 - BTx100 (σε PVC-PVDC/Al blister) - 100.00 - ΤΕΜΑΧΙΟ - Εγκεκριμένο (Αμοιβαία) - ΦΑΡΜΑΚΕIOY; 2802043002090 - 09 - BTx30x1 (σε PVC-PVDC/Al blister μονάδων δόσης) - 30.00 - ΤΕΜΑΧΙΟ - Εγκεκριμένο (Αμοιβαία) - ΦΑΡΜΑΚΕIOY; 2802043002106 - 10 - BTx56x1 (σε PVC-PVDC/Al blister μονάδων δόσης) - 56.00 - ΤΕΜΑΧΙΟ - Εγκεκριμένο (Αμοιβαία) - ΦΑΡΜΑΚΕIOY; 2802043002113 - 11 - BTx100x1 (σε PVC-PVDC/Al blister μονάδων δόσης) - 100.00 - ΤΕΜΑΧΙΟ - Εγκεκριμένο (Αμοιβαία) - ΦΑΡΜΑΚΕIOY

Άλλες πληροφορίες

Κατάσταση

 • Πηγή:
 • Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
 • Καθεστώς αδειοδότησης:
 • Εγκεκριμένο (Αμοιβαία)
 • τελευταία ενημέρωση:
 • 15-02-2018

φύλλο οδηγιών χρήσης: συνθεση, ενδείξεις, δοσολογία, αλληλεπιδράσεις, ανεπιθύμητες ενέργειες, κύηση, γαλουχία

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη

Norvasc σκληρά καψάκια 5 mg και 10 mg

Αμλοδιπίνη

Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε

αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.

Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά.

Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Η συνταγή για αυτό το φάρμακο χορηγήθηκε αποκλειστικά για σας. Δεν πρέπει να

δώσετε το φάρμακο σε άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόμα και όταν τα

σημεία της ασθένειάς τους είναι ίδια με τα δικά σας.

Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον

γιατρό, τον φαρμακοποιό ή τον νοσοκόμο σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή

ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Βλέπε

παράγραφο 4.

Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών:

1. Τι είναι το Norvasc και ποια είναι η χρήση του

2. Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού πάρετε το Norvasc

3. Πώς να πάρετε το Norvasc

4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες

5. Πώς να φυλάσσεται το Norvasc

6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες

1.

Τι είναι το Norvasc και ποια είναι η χρήση του

Το Norvasc περιέχει τη δραστική ουσία αμλοδιπίνη, η οποία ανήκει σε μία κατηγορία

φαρμάκων που ονομάζονται αποκλειστές διαύλων ασβεστίου.

Το Norvasc χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της υψηλής αρτηριακής πίεσης (υπέρτασης) ή

ενός συγκεκριμένου τύπου πόνου στο θώρακα που ονομάζεται στηθάγχη, μία σπάνια μορφή

της οποίας είναι και η στηθάγχη Prinzmetal.

Στους ασθενείς με υψηλή αρτηριακή πίεση, αυτό το φάρμακο δρα χαλαρώνοντας τα

αιμοφόρα αγγεία, έτσι ώστε το αίμα να διέρχεται ευκολότερα από αυτά. Στους ασθενείς με

στηθάγχη, το Norvasc δρα βελτιώνοντας την παροχή αίματος στον καρδιακό μυ, ο οποίος

λαμβάνει περισσότερο οξυγόνο και ως αποτέλεσμα αυτού προλαμβάνεται ο πόνος στο

θώρακα. Αυτό το φάρμακο δεν παρέχει άμεση ανακούφιση πόνου στο θώρακα, που οφείλεται

σε στηθάγχη.

2.

Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν να πάρετε το Norvasc

Μην πάρετε το Norvasc

Σε περίπτωση αλλεργίας (υπερευαισθησίας) στην αμλοδιπίνη ή σε οποιοδήποτε άλλο

από τα συστατικά αυτού του φαρμάκου που αναφέρονται στην παράγραφο 6 ή σε

οποιονδήποτε άλλο αποκλειστή διαύλων ασβεστίου. Η αλλεργία (υπερευαισθησία)

μπορεί να εκδηλωθεί με φαγούρα, ερυθρότητα του δέρματος ή δύσπνοια.

Εάν έχετε χαμηλή αρτηριακή πίεση (υπόταση).

Εάν πάσχετε από στένωση της αορτικής βαλβίδας (αορτική στένωση) ή καρδιογενή

καταπληξία (μία πάθηση, στην οποία η καρδιά σας αδυνατεί να παρέχει αρκετό αίμα

στο σώμα σας).

Εάν υποφέρετε από καρδιακή ανεπάρκεια έπειτα από έμφραγμα του μυοκαρδίου.

Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις

Απευθυνθείτε στον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας προτού πάρετε το Norvasc.

Προσέξτε ιδιαίτερα με το Norvasc

Θα πρέπει να ενημερώσετε το γιατρό σας εάν έχετε ή είχατε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες

παθήσεις:

Πρόσφατο έμφραγμα του μυοκαρδίου

Καρδιακή ανεπάρκεια

Σοβαρή αύξηση της αρτηριακής πίεσης (Υπερτασική κρίση)

Ηπατική νόσο

Είστε υπερήλικας και απαιτείται αύξηση της δόσης σας

Παιδιά και έφηβοι

Το Norvasc δεν έχει μελετηθεί σε παιδιά ηλικίας κάτω των 6 ετών. Το Norvasc θα πρέπει να

χρησιμοποιείται μόνο για την υπέρταση σε παιδιά και εφήβους ηλικίας από 6 έως 17 ετών

(βλέπε παράγραφο 3).

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον γιατρό σας.

Άλλα φάρμακα και Norvasc

Ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε ή έχετε πρόσφατα πάρει άλλα

φάρμακα, ακόμα και αυτά που δεν σας έχουν χορηγηθεί με συνταγή.

Το Norvasc μπορεί να επηρεάσει ή μπορεί να επηρεαστεί από άλλα φάρμακα, όπως:

κετοκοναζόλη, ιτρακοναζόλη (αντιμυκητιασικά φάρμακα)

ριτοναβίρη, ινδιναβίρη, νελφιναβίρη (αποκαλούμενοι αναστολείς πρωτεάσης, που

χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία του HIV)

ριφαμπικίνη, ερυθρομυκίνη, κλαριθρομυκίνη (αντιβιοτικά)

υπερικό/βαλσαμόχορτο (St. John’s wort)

βεραπαμίλη, διλτιαζέμη (φάρμακα για τη θεραπεία καρδιακών παθήσεων)

δαντρολένιο (έγχυση για σοβαρές διαταραχές θερμοκρασίας σώματος)

τακρόλιμους (φάρμακο που χρησιμοποιείται για τη μεταβολή του τρόπου λειτουργίας

του ανοσοποιητικού συστήματος)

σιμβαστατίνη (φάρμακο για τη μείωση της χοληστερόλης)

κυκλοσπορίνη (ένα ανοσοκατασταλτικό)

Το Norvasc ενδέχεται να μειώσει την αρτηριακή σας πίεση ακόμα περισσότερο σε περίπτωση

που λαμβάνετε ήδη άλλα φάρμακα για τη θεραπεία της αρτηριακής σας πίεσης.

Το Norvasc με τροφές και ποτά

Δεν συνιστάται η κατανάλωση του χυμού γκρέιπφρουτ και του γκρέιπφρουτ από άτομα που

λαμβάνουν το Norvasc. Αυτό αιτιολογείται από το γεγονός ότι το γκρέιπφρουτ και ο χυμός

γκρέιπφρουτ μπορεί να οδηγήσουν σε αύξηση των επιπέδων της δραστικής ουσίας

αμλοδιπίνης στο αίμα, η οποία μπορεί να προκαλέσει μία απρόβλεπτη αύξηση της

αντιυπερτασικής δράσης του Norvasc.

Κύηση και θηλασμός

Εγκυμοσύνη

Η ασφάλεια της αμλοδιπίνης στην εγκυμοσύνη στους ανθρώπους δεν έχει τεκμηριωθεί. Εάν

νομίζετε ότι είστε έγκυος ή σχεδιάζετε να μείνετε έγκυος, πρέπει να ενημερώσετε το γιατρό

σας πριν πάρετε το Norvasc.

Θηλασμός

Δεν είναι γνωστό εάν η αμλοδιπίνη περνάει στο ανθρώπινο γάλα. Εάν θηλάζετε ή σκοπεύετε

να αρχίσετε να θηλάζετε, πρέπει να ενημερώσετε το γιατρό σας πριν πάρετε το Norvasc.

Ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας προτού πάρετε οποιοδήποτε

φάρμακο.

Οδήγηση και χειρισμός μηχανών

Το Norvasc ενδέχεται να επηρεάσει την ικανότητά σας να οδηγείτε ή να χρησιμοποιείτε

μηχανές. Εάν τα καψάκια σάς προκαλούν ναυτία, ζάλη ή αίσθημα κόπωσης ή πονοκέφαλο,

μην οδηγήσετε και μη χειριστείτε μηχανές και επικοινωνήστε αμέσως με το γιατρό σας.

Το Norvasc περιέχει νάτριο

Αυτό το φάρμακο περιέχει λιγότερο από 1 mmol νατρίου (23 mg) ανά καψάκιο, που

ουσιαστικά σημαίνει ότι είναι «ελεύθερο νατρίου».

3.

Πώς να πάρετε το Norvasc

Πάντοτε να παίρνετε το φάρμακο αυτό αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού ή του

φαρμακοποιού σας. Εάν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Η συνιστώμενη αρχική δόση είναι Norvasc 5 mg μία φορά την ημέρα. Η δόση μπορεί να

αυξηθεί σε Norvasc 10 mg μία φορά την ημέρα.

Αυτό το φάρμακο μπορεί να χρησιμοποιείται πριν ή μετά την κατανάλωση τροφών και

ποτών. Θα πρέπει να λαμβάνετε αυτό το φάρμακο την ίδια ώρα κάθε ημέρα με ένα ποτήρι

νερό. Μη λαμβάνετε το Norvasc με χυμό γκρέιπφρουτ.

Χρήση σε παιδιά και εφήβους

Για τα παιδιά και τους εφήβους (ηλικίας 6-17 ετών), η συνιστώμενη συνήθης αρχική δόση

είναι 2,5 mg την ημέρα. Η μέγιστη συνιστώμενη δόση είναι 5 mg την ημέρα. Τα καψάκια

Norvasc 2,5 mg δεν είναι προς το παρόν διαθέσιμα.

Είναι σημαντικό να λαμβάνετε τα καψάκια χωρίς διακοπή. Μην περιμένετε μέχρι να

τελειώσουν τα καψάκια για να επισκεφθείτε το γιατρό σας.

Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση Norvasc από την κανονική

Η λήψη μεγαλύτερης ποσότητας καψακίων από τη συνιστώμενη μπορεί να προκαλέσει

πτώση της αρτηριακής σας πίεσης, η οποία μπορεί να είναι και επικίνδυνη για εσάς. Μπορεί

να αισθανθείτε ζάλη, τάση να λιποθυμήσετε, μπορεί να λιποθυμήσετε ή να αισθανθείτε

αδυναμία. Εάν η πτώση της αρτηριακής πίεσης είναι αρκετά σοβαρή μπορεί να προκύψει

καταπληξία. Μπορεί να αισθανθείτε ότι κρυώνετε, μπορεί να ιδρώσετε και μπορεί να χάσετε

τις αισθήσεις σας. Εάν πάρετε μεγαλύτερη ποσότητα καψακίων Norvasc από τη

συνιστώμενη, ζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια.

Εάν ξεχάσετε να πάρετε το Norvasc

Μην ανησυχείτε. Εάν ξεχάσετε να πάρετε ένα καψάκιο, παραλείψτε εντελώς αυτή τη δόση.

Πάρετε την επόμενη δόση την προκαθορισμένη ώρα. Μην πάρετε διπλή δόση για να

αναπληρώσετε τη δόση που ξεχάσατε.

Εάν σταματήσετε να παίρνετε το Norvasc

Ο γιατρός σας θα σας συμβουλέψει σχετικά με το χρονικό διάστημα που πρέπει να λαμβάνετε

το φάρμακο αυτό. Μπορεί να επανέλθετε στην προηγούμενή σας κατάσταση, εάν διακόψετε

τη λήψη αυτού του φαρμάκου, πριν σας το πει ο γιατρός σας.

Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του προϊόντος, ρωτήστε το

γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

4.

Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες

Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και αυτό το φάρμακο μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες

ενέργειες αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.

Επισκεφθείτε το γιατρό σας αμέσως, εάν παρουσιάσετε οποιαδήποτε από τις παρακάτω

ανεπιθύμητες ενέργειες μετά τη λήψη αυτού του φαρμάκου.

Ξαφνικό συριγμό, πόνο στο θώρακα, δύσπνοια ή δυσκολία στην αναπνοή

Πρήξιμο στα βλέφαρα, στο πρόσωπο ή τα χείλη

Πρήξιμο στη γλώσσα και το λαιμό που προκαλεί σοβαρή δυσκολία στην αναπνοή

Σοβαρές δερματικές αντιδράσεις, συμπεριλαμβανομένου του έντονου δερματικού

εξανθήματος, των φουσκωμένων περιοχών του δέρματος (πομφοί), της ερυθρότητας

του δέρματος σε ολόκληρο το σώμα, της σοβαρής φαγούρας, των φυσαλίδων

(φλυκταινών), του ξεφλουδίσματος και πρηξίματος του δέρματος, της φλεγμονής των

βλεννογόνων (σύνδρομο Stevens Johnson) ή άλλων αλλεργικών αντιδράσεων

Έμφραγμα του μυοκαρδίου, μη φυσιολογικό καρδιακό ρυθμό

Φλεγμονή στο πάγκρεας, η οποία μπορεί να προκαλέσει σοβαρό κοιλιακό πόνο και

πόνο στη μέση, συνοδευόμενη από έντονο αίσθημα αδιαθεσίας

Έχει αναφερθεί η ακόλουθη πολύ συχνή ανεπιθύμητη ενέργεια. Εάν σας προκαλέσει

προβλήματα ή εάν διαρκεί για περισσότερο από μία εβδομάδα, θα πρέπει να

επικοινωνήσετε με το γιατρό σας.

Πολύ συχνές: μπορεί να επηρεάσουν περισσότερα από 1 στα 10 άτομα

Οίδημα (κατακράτηση υγρών)

Έχουν αναφερθεί οι ακόλουθες συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες. Εάν οποιαδήποτε από αυτές

σας προκαλέσει προβλήματα ή εάν διαρκεί για περισσότερο από μία εβδομάδα, πρέπει να

επικοινωνήσετε με το γιατρό σας.

Συχνές: μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 10 άτομα

Πονοκέφαλος, ζάλη, υπνηλία (ειδικότερα κατά την έναρξη της θεραπείας)

Αίσθημα παλμών (να αντιλαμβάνεσθε τους χτύπους της καρδιάς σας), έξαψη

Κοιλιακός πόνος, ναυτία

Μεταβολή στις συνήθειες του εντέρου, διάρροια, δυσκοιλιότητα, δυσπεψία

Κόπωση, αδυναμία

Οπτικές διαταραχές, διπλωπία

Μυϊκές κράμπες

Πρήξιμο στους αστραγάλους

Άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες που έχουν αναφερθεί περιλαμβάνουν τις ακόλουθες. Εάν

οποιαδήποτε από αυτές τις ανεπιθύμητες ενέργειες γίνει σοβαρή ή εάν παρατηρήσετε

οποιαδήποτε ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται σε αυτό το φύλλο, παρακαλούμε

ενημερώστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

Όχι συχνές: μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 100 άτομα

Αλλαγές διάθεσης, άγχος, κατάθλιψη, αϋπνία

Τρέμουλο, αλλοίωση της γεύσης, λιποθυμία

Μούδιασμα ή μυρμηκίαση στα άκρα, απώλεια της αίσθησης του πόνου

Βουητό στα αυτιά

Χαμηλή αρτηριακή πίεση

Φτέρνισμα/ρινική καταρροή λόγω φλεγμονής του βλεννογόνου της μύτης (ρινίτιδα)

Βήχας

Ξηροστομία, εμετός (ναυτία)

Πτώση των τριχών, αυξημένη εφίδρωση, φαγούρα του δέρματος, ερυθρές κηλίδες στο

δέρμα, αποχρωματισμός του δέρματος

Διαταραχή της ούρησης, αυξημένη ανάγκη για νυχτερινή ούρηση, συχνουρία

Ανικανότητα επίτευξης στύσης, δυσφορία ή διόγκωση των μαστών στους άνδρες

Πόνος, αίσθημα αδιαθεσίας

Πόνος στις αρθρώσεις ή τους μύες, μυϊκές κράμπες, πόνος στη μέση

Αύξηση ή μείωση του σωματικού βάρους

Σπάνιες: μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 1.000 άτομα

Σύγχυση

Πολύ σπάνιες: μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 10.000 άτομα

Μειωμένος αριθμός λευκών αιμοσφαιρίων, μείωση των αιμοπεταλίων που μπορεί να

οδηγήσει σε ασυνήθιστες εκχυμώσεις («μελανιές») ή σε εύκολη πρόκληση

αιμορραγίας

Αυξημένα επίπεδα σακχάρου στο αίμα (υπεργλυκαιμία)

Διαταραχή των νεύρων που μπορεί να προκαλέσει μυϊκή αδυναμία, μυρμηκίαση ή

μούδιασμα

Πρήξιμο των ούλων

Μετεωρισμός (γαστρίτιδα)

Μη φυσιολογική ηπατική λειτουργία, φλεγμονή του ήπατος (ηπατίτιδα), κιτρίνισμα

του δέρματος (ίκτερος), αύξηση των ηπατικών ενζύμων που μπορεί να έχει επιπτώσεις

σε ορισμένες ιατρικές εξετάσεις

Αυξημένος μυϊκός τόνος

Φλεγμονή των αιμοφόρων αγγείων, συνοδευόμενη συχνά από δερματικό εξάνθημα

Φωτοευαισθησία

Διαταραχές που συνδυάζουν δυσκαμψία, τρόμο και/ή διαταραχές κίνησης

Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών

Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό

ή τον/την νοσοκόμο σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν

αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες

ενέργειες απευθείας, μέσω:

Ελλάδα

Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων

Μεσογείων 284

GR-15562 Χολαργός, Αθήνα

Τηλ: + 30 21 32040380/337

Φαξ: + 30 21 06549585

Ιστότοπος: http://www.eof.gr

Κύπρος

Φαρμακευτικές Υπηρεσίες

Υπουργείο Υγείας

CY-1475 Λευκωσία

Φαξ: + 357 22608649

Ιστότοπος: www.moh.gov.cy/phs

Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή

περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου.

5.

Πώς φυλάσσεται το Norvasc

Το φάρμακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το βλέπουν και δεν το φθάνουν τα

παιδιά.

Να μη χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στη

συσκευασία μετά τη ΛΗΞΗ. Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που

αναφέρεται εκεί.

Καψάκια

Μη φυλάσσετε σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 30°C.

Μην πετάτε φάρμακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα σκουπίδια. Ρωτήστε το φαρμακοποιό

σας για το πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρησιμοποιείτε πια. Αυτά τα μέτρα θα

βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

6.

Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες

Τι περιέχει το Norvasc

Η δραστική ουσία των καψακίων Norvasc 5 mg είναι η αμλοδιπίνη (ως amlodipine besilate).

Η δραστική ουσία των καψακίων Norvasc 10 mg είναι η αμλοδιπίνη (ως amlodipine besilate).

Τα άλλα συστατικά είναι μικροκρυσταλλική κυτταρίνη, άμυλο αραβοσίτου, στεατικό

μαγνήσιο.

Το περίβλημα του καψακίου περιέχει:

- 5 mg: ζελατίνη, κίτρινο της κινολίνης, μαύρο οξείδιο του σιδήρου, διοξείδιο του τιτανίου.

- 10 mg: ζελατίνη, μαύρο οξείδιο του σιδήρου, κίτρινο οξείδιο του σιδήρου, διοξείδιο του

τιτανίου.

Το μελάνι της αναγραφόμενης σήμανσης του καψακίου περιέχει: Κόμμεα λάκκας, μαύρο

οξείδιο του σιδήρου.

Εμφάνιση του Norvasc και περιεχόμενο της συσκευασίας

Καψάκια σκληρά 5 mg: Κίτρινα και λεύκα καψάκια με τυπωμένο με μαύρο μελάνι το

σύμβολο AML 5 στη μία πλευρά και το λογότυπο της Pfizer στην άλλη.

Καψάκια σκληρά 10 mg: Γκρι καψάκια με τυπωμένο με μαύρο μελάνι το σύμβολο AML 10

στη μία πλευρά και το λογότυπο της Pfizer στην άλλη.

Τα καψάκια Norvasc 5 mg διατίθενται σε blister που περιέχουν 14, 28, 30, 56, 90, 98 και 100

καψάκια και σε ταινίες blister μονάδων δόσης που περιέχουν 28x1, 30x1, 56x1 και 100x1

καψάκια.

Τα καψάκια Norvasc 10 mg διατίθενται σε blister που περιέχουν 14, 28, 30, 56, 90, 98 και

100 καψάκια και σε ταινίες blister μονάδων δόσης που περιέχουν 30x1, 56x1 και 100x1

καψάκια.

Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας και παραγωγός

Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας

ΕΛΛΑΔΑ

Pfizer Ελλάς A.E., Λ. Μεσογείων 243, 154 51 Ν. Ψυχικό

Τηλ.: 210 6785800

ΚΥΠΡΟΣ

Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: Pfizer Ελλάς A.E.

Τοπικός Αντιπρόσωπος:

Pfizer Ελλάς Α.Ε. (CYPRUS BRANCH),

Λ. Διγενή Ακρίτα 57,

1070, Λευκωσία, Κύπρος

Τηλ.: +357 22 817690

Παραγωγός

Fareva Amboise, Zone Industrielle,

29 route des Industries,

37530 Pocé-sur-Cisse,

Γαλλία

Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν έχει εγκριθεί στα Κράτη Μέλη του Ευρωπαϊκού

Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) με τις ακόλουθες ονομασίες:

Καψάκια

Κύπρος, Ελλάδα, Λιθουανία, Ρουμανία: Norvasc

Βέλγιο, Γαλλία, Λουξεμβούργο: Amlor

Ηνωμένο Βασίλειο: Istin

Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά τον

Λεπτομερή πληροφοριακά στοιχεία για το φάρμακο αυτό είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο

του {Κράτους Μέλους/Εθνικού Οργανισμού}.

1-3-2019

AurobindoPharma USA, Inc. Initiates a Voluntary Nationwide Consumer Level Recall Expansion of 38 Lots of Amlodipine Valsartan Tablets USP and Valsartan Tablets, USP due to the detection of NDEA (N-Nitrosodiethylamine) Impurity.

AurobindoPharma USA, Inc. Initiates a Voluntary Nationwide Consumer Level Recall Expansion of 38 Lots of Amlodipine Valsartan Tablets USP and Valsartan Tablets, USP due to the detection of NDEA (N-Nitrosodiethylamine) Impurity.

AurobindoPharma USA, Inc. is conducting a voluntary recall expansion of 38 lots of Valsartan and Amlodipine and Valsartan tablets to the consumer level due to the detection of trace amounts of an unexpected impurity found in the finished drug product. This recall is an expansion of the recall initiated 12/31/18 The impurity detected in the finished drug product is N-nitrosodiethylamine (NDEA), which is a substance that occurs naturally in certain foods, drinking water, air pollution, and industrial proc...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

1-1-2019

Aurobindo Pharma USA, Inc. Initiates Voluntary Nationwide Consumer Level Recall of 80 Lots of Amlodipine Valsartan Tablets USP, Valsartan HCTZ Tablets, USP and Valsartan Tablets USP, Due to the Detection of NDEA (N-Nitrosodiethylamine) Impurity

Aurobindo Pharma USA, Inc. Initiates Voluntary Nationwide Consumer Level Recall of 80 Lots of Amlodipine Valsartan Tablets USP, Valsartan HCTZ Tablets, USP and Valsartan Tablets USP, Due to the Detection of NDEA (N-Nitrosodiethylamine) Impurity

Aurobindo Pharma USA, Inc. is conducting a voluntary recall of 80 lots of Amlodipine Valsartan Tablets USP, Valsartan HCTZ Tablets, USP and Valsartan Tablets USP to the consumer level due to the detection of trace amounts of an unexpected impurity found in the finished drug product. The impurity detected in the finished drug product is N-nitrosodiethylamine (NDEA), which is a substance that occurs naturally in certain foods, drinking water, air pollution, and industrial processes, and has been classifi...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

4-12-2018

Mylan Expands Its Voluntary Nationwide Recall of Valsartan Tablets, USP, Amlodipine and Valsartan Tablets, USP, and Valsartan and Hydrochlorothiazide Tablets, USP, to all Lots Within Expiry Due to The Detection of Trace Amounts of NDEA (N-Nitrosodiethylam

Mylan Expands Its Voluntary Nationwide Recall of Valsartan Tablets, USP, Amlodipine and Valsartan Tablets, USP, and Valsartan and Hydrochlorothiazide Tablets, USP, to all Lots Within Expiry Due to The Detection of Trace Amounts of NDEA (N-Nitrosodiethylam

– Mylan N.V. (NASDAQ: MYL) today announced that its U.S. based Mylan Pharmaceuticals business is expanding its consumer-level voluntary nationwide recall to include all lots of Valsartan-containing products within expiry. The 104 additional lots include 26 lots of Amlodipine and Valsartan Tablets, USP (including the 5mg/160mg, 10mg/160mg, 5mg/320mg and 10mg/320mg strengths), 51 lots of Valsartan Tablets, USP (including 40 mg, 80 mg, 160 mg and 320 mg strengths), and 27 lots of Valsartan and Hydrochloroth...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

27-11-2018

Teva Pharmaceuticals USA Issues Voluntary Nationwide Recall of All Amlodipine/Valsartan Combination Tablets and Amlodipine/Valsartan/Hydrochlorothiazide Combination Tablets That Are Within Expiry

Teva Pharmaceuticals USA Issues Voluntary Nationwide Recall of All Amlodipine/Valsartan Combination Tablets and Amlodipine/Valsartan/Hydrochlorothiazide Combination Tablets That Are Within Expiry

Teva Pharmaceuticals has initiated a voluntary recall in the United States, to the patient level, of all lots of Amlodipine / Valsartan combination tablets and Amlodipine / Valsartan / Hydrochlorothiazide combination tablets (see table below) due to an impurity detected above specification limits in an active pharmaceutical ingredient (API) manufactured by Mylan India. The impurity found in Mylan’s valsartan API is known as N-nitroso-diethylamine (NDEA), which has been classified as a probable human carc...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-11-2018

Mylan Initiates Voluntary Nationwide Recall of 15 Lots of Valsartan Tablets, USP, Amlodipine and Valsartan Tablets, USP, and Valsartan and Hydrochlorothiazide Tablets, USP, Due to the Detection of Trace Amounts of NDEA (N-Nitrosodiethylamine) Impurity Fou

Mylan Initiates Voluntary Nationwide Recall of 15 Lots of Valsartan Tablets, USP, Amlodipine and Valsartan Tablets, USP, and Valsartan and Hydrochlorothiazide Tablets, USP, Due to the Detection of Trace Amounts of NDEA (N-Nitrosodiethylamine) Impurity Fou

Mylan N.V. (NASDAQ: MYL) today announced that its U.S. based Mylan Pharmaceuticals business is conducting a voluntary nationwide recall to the consumer level of select lots of Valsartan-containing products, including six lots of Amlodipine and Valsartan Tablets, USP (including the 5mg/160mg, 10mg/160mg, and 10mg/320mg strengths), seven lots of Valsartan Tablets, USP (including 40 mg, 80 mg, 160 mg, and 320 mg strengths), and two lots of Valsartan and Hydrochlorothiazide Tablets, USP 320mg/25mg strength. ...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

22-8-2018

UPDATED: Torrent Pharmaceuticals Limited Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan/Amlodipine/HCTZ, Valsartan/Amlodipine and Valsartan Tablets

UPDATED: Torrent Pharmaceuticals Limited Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan/Amlodipine/HCTZ, Valsartan/Amlodipine and Valsartan Tablets

Torrent Pharmaceuticals Limited is voluntarily recalling ALL LOTS within expiry of Valsartan/Amlodipine/HCTZ, Valsartan/Amlodipine and Valsartan tablets to the consumer level due to the detection of trace amounts of an unexpected impurity found in an active pharmaceutical ingredient (API) manufactured by Zhejiang Huahai Pharmaceuticals. The impurity detected in the API is N-nitrosodimethylamine (NDMA), which is a substance that occurs naturally in certain foods, drinking water, air pollution, and industr...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

18-8-2018

Torrent Pharmaceuticals Limited Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan / Amlodipine / HCTZ Tablets

Torrent Pharmaceuticals Limited Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan / Amlodipine / HCTZ Tablets

Torrent Pharmaceuticals Limited is voluntarily recalling 14 lots of Valsartan/Amlodipine/HCTZ tablets to the consumer level due to the detection of trace amounts of an unexpected impurity found in an active pharmaceutical ingredient (API) manufactured by Zhejiang Huahai Pharmaceuticals. The impurity detected in the API is N-nitrosodimethylamine (NDMA), which is a substance that occurs naturally in certain foods, drinking water, air pollution, and industrial processes, and has been classified as a probabl...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

20-3-2019


Amlodipine / rosuvastatin: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00010434/201807

Amlodipine / rosuvastatin: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00010434/201807

Amlodipine / rosuvastatin: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00010434/201807

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-2-2019

Amlodipine/Valsartan Mylan (Mylan S.A.S.)

Amlodipine/Valsartan Mylan (Mylan S.A.S.)

Amlodipine/Valsartan Mylan (Active substance: amlodipine/valsartan) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2019)1679 of Wed, 27 Feb 2019

Europe -DG Health and Food Safety

17-1-2019


Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Irbesartan / amlodipine, decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0245/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Irbesartan / amlodipine, decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0245/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Irbesartan / amlodipine, decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0245/2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

6-12-2018


Amlodipine besilate / ramipril: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00000181/201803

Amlodipine besilate / ramipril: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00000181/201803

Amlodipine besilate / ramipril: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00000181/201803

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-11-2018


Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Amlodipine / irbesartan, decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0145/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Amlodipine / irbesartan, decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0145/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Amlodipine / irbesartan, decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0145/2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-6-2018

Copalia HCT (Novartis Europharm Limited)

Copalia HCT (Novartis Europharm Limited)

Copalia HCT (Active substance: amlodipine besylate / valsartan / hydrochlorothiazide) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4082 of Wed, 27 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1159/T/67

Europe -DG Health and Food Safety

27-6-2018

Exforge (Novartis Europharm Limited)

Exforge (Novartis Europharm Limited)

Exforge (Active substance: amlodipine / valsartan) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4085 of Wed, 27 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/716/T/96

Europe -DG Health and Food Safety

27-6-2018

Dafiro HCT (Novartis Europharm Limited)

Dafiro HCT (Novartis Europharm Limited)

Dafiro HCT (Active substance: amlodipine besylate / valsartan / hydrochlorothiazide) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4084 of Wed, 27 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1160/T/68

Europe -DG Health and Food Safety

11-6-2018

Exforge HCT (Novartis Europharm Limited)

Exforge HCT (Novartis Europharm Limited)

Exforge HCT (Active substance: amlodipine besylate / valsartan / hydrochlorothiazide) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3752 of Mon, 11 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1068/T/66

Europe -DG Health and Food Safety

11-6-2018

Dafiro (Novartis Europharm Limited)

Dafiro (Novartis Europharm Limited)

Dafiro (Active substance: amlodipine / valsartan) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3753 of Mon, 11 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/776/T/99

Europe -DG Health and Food Safety

6-6-2018

Copalia (Novartis Europharm Limited)

Copalia (Novartis Europharm Limited)

Copalia (Active substance: amlodipine / valsartan) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3695 of Wed, 06 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/774/T/97

Europe -DG Health and Food Safety

4-6-2018

Twynsta (Boehringer Ingelheim International GmbH)

Twynsta (Boehringer Ingelheim International GmbH)

Twynsta (Active substance: telmisartan / amlodipine) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3625 of Mon, 04 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety