NITRONG

Κύριές Πληροφορίες

 • Εμπορική ονομασία:
 • NITRONG 6,5MG/TAB ΔΙΣΚΙΟ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
 • Φαρμακολογική κατηγορία (ATC):
 • C01DA02
 • Δοσολογία:
 • 6,5MG/TAB
 • Φαρμακοτεχνική μορφή:
 • ΔΙΣΚΙΟ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
 • Σύνθεση:
 • 0000055630 - GLYCERYL TRINITRATE - 6.500000 MG
 • Οδός χορήγησης:
 • ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ
 • Τρόπος διάθεσης:
 • ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ
 • Χρήση για:
 • Οι άνθρωποι
 • Τύπος φάρμακου:
 • αλλοπαθητική των ναρκωτικών

Έγγραφα

 • για το ευρύ κοινό:
 • Το ενημερωτικό φυλλάδιο για το προϊόν αυτό δεν είναι άμεσα διαθέσιμα, μπορείτε να στείλετε ένα αίτημα στην εξυπηρέτηση πελατών μας και εμείς θα σας ενημερώσουμε το συντομότερο είμαστε σε θέση να το αποκτήσει.


  Ζητήστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το ευρύ κοινό.

Εντοπισμός

 • Διατίθεται σε:
 • NITRONG 6,5MG/TAB ΔΙΣΚΙΟ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
  Ελλάδα
 • Γλώσσα:
 • Ελληνικά

Θεραπευτικές πληροφορίες

 • Θεραπευτική περιοχή:
 • GLYCERYL TRINITRATE
 • Περίληψη προϊόντος:
 • 2800434201015 - 01 - BTX30(BLIST 2X15) - 30.00 - ΤΕΜΑΧΙΟ - Εγκεκριμένο (ΕΟΦ) - ΦΑΡΜΑΚΕIOY

Άλλες πληροφορίες

Κατάσταση

 • Πηγή:
 • Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
 • Καθεστώς αδειοδότησης:
 • Εγκεκριμένο (ΕΟΦ)
 • τελευταία ενημέρωση:
 • 05-08-2017

Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Μεσογείων 284

155 62 Χολαργός Αθήνα, 22-4-1999

Δ/νση: Διοικητικών Υπηρεσιών Ελέγχου Προϊόντων  Αριθμός Πρωτ.: 13958

Πληροφορίες: Μ. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ

Τηλέφωνο: 6545525-7

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Καθορισμός Περίληψης Χαρακτηριστικών του Προϊόντος και Φύλλου 

Οδηγιών για το χρήστη φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που περιέχουν 

δραστικό συστατικό NITROGLYCERIN στις μορφές 

Δισκία ή Κάψουλες βραδείας ή ελεγχόμενης αποδέσμευσης

Έχοντες υπόψη:

Τις διατάξεις του αρθ. 8 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Α6α/9392/91/92 “Περί εναρμόνισης της 

Ελληνικής Νομοθεσίας με την αντίστοιχη Κοινοτική στον τομέα της κυκλοφορίας των 

φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων”,

Τη Γνωμάτευση του Επιστημονικού Συμβουλίου Εγκρίσεων αρ. Φ. 505/23-11-1998

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1) Η Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος φαρμακευτικών 

ιδιοσκευασμάτων  που περιέχουν δραστικό συστατικό NITROGLYCERIN στις 

μορφές Δισκία ή  Κάψουλες βραδείας ή ελεγχόμενης αποδέσμευσης ορίζεται ως 

εξής:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC)

1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ σε δραστικά συστατικά

Nitroglycerin

2,4mg ή 2,5mg ή 2,6mg ή 2,8mg ανά δισκίο ή κάψουλα ή 6,5mg ανά δισκίο ή κάψουλα

3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Δισκία ελεγχόμενης αποδέσμευσης.

Κάψουλες ελεγχόμενης αποδέσμευσης

Κάψουλες βραδείας αποδέσμευσης

Δισκία σακχαρόπηκτα βραδείας αποδέσμευσης

4. ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

4.1. Θεραπευτικές ενδείξεις

- Στεφανιαία νόσος και καρδιακή ανεπάρκεια, ειδικότερα επί στεφανιαίας νόσου.

- Βασική θεραπεία της στηθάγχης.

- Στηθάγχη προσπαθείας και στηθάγχη κατακλίσεως.

Στηθάγχη μετεμφραγματική

4.2. Δοσολογία και τρόπος χορήγησης

Τρόπος χορήγησης : Λαμβάνεται από το στόμα.

Δοσολογία :

Η δοσολογία εξατομικεύεται ανάλογα με τις ανάγκες κάθε ασθενούς.

Από 1 δισκίο ή κάψουλα των 2,6mg ή 2,5mg ή 2,4mg ή 2,8mg δύο ή τρεις φορές την ημέρα, 

μέχρι 1 δισκίο ή κάψουλα των 6,5mg δύο ή τρεις φορές την ημέρα.

Παιδιά : Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα στα παιδιά δεν έχει αποδειχθεί.

4.3. Αντενδείξεις

Γνωστή   υπερευαισθησία   στη   νιτρογλυκερίνη   και   στις   συγγενείς   οργανικές,   νιτρώδεις 

ενώσεις. Οξεία κυκλοφορική ανεπάρκεια, που έχει σχέση με έντονη υπόταση (ορθοστατική 

υπόταση,   shock,   καταστάσεις   καρδιογενούς   collapsus).   Τοξικό   πνευμονικό   οίδημα. 

Καταστάσεις που έχουν σχέση με αυξημένη ενδοκρανιακή πίεση, (π.χ. εγκεφαλικό τραύμα, 

εγκεφαλική   αιμορραγία).   Καρδιακή   ανεπάρκεια   αποφρακτικής   αιτιολογίας   (π.χ.   στένωση 

αορτικής  ή μιτροειδούς  βαλβίδος, συμπιεστική  περικαρδίτιδα), υπερτροφική  αποφρακτική 

μυοκαρδιοπάθεια.

Αντενδείκνυται επίσης σε βαρειά αναιμία.

Σχετική αντένδειξη χορήγησης ασθενείς με γλαύκωμα κλειστής γωνίας.

Το δραστικό συστατικό sildenafil (φαρμ/κό προϊόν VIAGRA) έχει αποδειχθεί ότι ενισχύει το 

υποτασικό αποτέλεσμα των νιτρικών και επομένως αντενδείκνυται η συγχορήγησή του με 

φάρμακα που είναι δότες μονοξειδίου του αζώτου (όπως το νιτρώδες αμύλιο) ή νιτρικά σε 

οποιαδήποτε μορφή, διότι επιδρά επί της μεταβολικής  οδού του μονοξειδίου  του αζώτου 

/κυκλικής μονοφωσφορικής γουανοσίνης (cGMP).

4.4. Ιδιαίτερες προειδοποιήσεις και ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση

Προειδοποιήσεις

Τα  δισκία   ή   κάψουλες   ελεγχόμενης   ή   βραδείας   αποδέσμευσης   δεν  προορίζονται   για  την 

άμεση   αντιμετώπιση   της   οξείας   στηθαγχικής   προσβολής.   Στην   περίπτωση   αυτή 

χρησιμοποιούνται νιτρώδη σκευάσματα ταχείας δράσης.

Οι μορφές βραδείας ή ελεγχόμενης αποδέσμευσης νιτρογλυκερίνης πρέπει να καταπίνονται 

ολόκληρα, χωρίς να μασώνται ή να διαλύονται στο στόμα.

Η   αποτελεσματική   δοσολογία   επιτυγχάνεται   προοδευτικά   και   η   ημερήσια   δόση 

προσαρμόζεται   ανάλογα   με   την   αποτελεσματικότητα   της   θεραπείας   και   την   ανοχή   του 

ασθενούς.

Η διακοπή της θεραπείας συνιστάται επίσης να γίνεται βαθμιαία.

Η συνεχής χορήγηση νιτρωδών χωρίς διακοπή προκαλεί ταχυφυλαξία, που αποφεύγεται με τη 

διαλείπουσα χορήγησή της.

Ανάπτυξη   ανθεκτικότητας   ή   μείωση   της   θεραπευτικής   δράσης   συμβαίνει   συνήθως   με 

μακροχρόνια ή συχνή χορήγηση μακράς δράσης νιτρωδών.

Δια τούτο συνιστάται χρονικό διάστημα 8-12 ωρών, συνήθως βράδυ κάθε 24ωρο, ελεύθερο 

χορηγήσεων για την καταπολέμηση της ανοχής.

Σε περίπτωση πρόσφατου εμφράγματος  του μυοκαρδίου  πριν από τη σταθεροποίηση  του 

ασθενή   ή   οξείας   καρδιακής   ανεπάρκειας,   πρέπει   να   γίνεται   με   προσοχή   η   θεραπεία   με 

νιτρογλυκερίνη κάτω από αυστηρή ιατρική παρακολούθηση ή/και αιμοδυναμικό έλεγχο, προς 

αποφυγή επικίνδυνης υπότασης.

Προφυλάξεις

Υποξαιμία :

Εφιστάται η προσοχή σε ασθενείς με αρτηριακή υποξαιμία, λόγω σοβαρής αναιμίας, γιατί σε 

αυτούς   τους   ασθενείς   μειώνεται   ο   βιομετασχηματισμός   της   νιτρογλυκερίνης.   Ομοίως 

απαιτείται   προσοχή   σε   ασθενείς   με   υποξαιμία   και   διαταραχή   της   ισορροπίας 

αερισμού/διάχυσης, που οφείλεται σε πνευμονική νόσο ή ισχαιμική καρδιακή ανεπάρκεια. 

Ασθενείς με στηθάγχη, έμφραγμα του μυοκαρδίου ή εγκεφαλική ισχαιμία, συχνά υποφέρουν 

από   ανωμαλίες   των   μικρών   αεροφόρων   οδών   (ιδιαίτερα   κυψελιδική   υποξία).   Κάτω   από 

τέτοιες συνθήκες, συμβαίνει αγγειοσυστολή μέσα στον πνεύμονα για να μεταφερθεί το αίμα 

από τις περιοχές κυψελιδικής υποξίας σε καλύτερα αεριζόμενες περιοχές των πνευμόνων.

Η   νιτρογλυκερίνη   σαν   ισχυρό   αγγειοδιασταλτικό   μπορεί   να   ανατρέψει   αυτήν   την 

προστατευτική  αγγειοσυστολή και έτσι να προκαλέσει αυξημένη  διάχυση των ανεπαρκώς 

αεριζόμενων περιοχών, επιδεινώνοντας τη διαταραχή της ισορροπίας αερισμού/διάχυσης και 

οδηγώντας στην περαιτέρω μείωση της αρτηριακής μερικής πίεσης του οξυγόνου. Εφιστάται 

η προσοχή επίσης σε άτομα με ηπατική ή νεφρική ανεπάρκεια.

Υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια

Η   θεραπεία   με   νιτρώδη   μπορεί   να   επιδεινώσει   τη   στηθάγχη,   που   προκαλείται   από 

υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια.

Αυξημένη στηθάγχη

Πρέπει   να   εξετασθεί   η   πιθανότητα   αυξημένης   συχνότητας   στηθάγχης   κατά   τη   διάρκεια 

περιόδων χωρίς φάρμακο σε περίπτωση διακεκομμένης θεραπείας. Σε αυτές τις περιπτώσεις 

είναι επιθυμητή η χρήση ταυτόχρονης αντιστηθαγχικής θεραπείας.

4.5. Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης

Η   ταυτόχρονη   θεραπεία   με   άλλα   αγγειοδιασταλτικά,   ανταγωνιστές   του   ασβεστίου, 

αναστολείς   του   ΜΕΑ,   β-αναστολείς,   διουρητικά,   αντιϋπερτασικά,   τρικυκλικά 

αντικαταθλιπτικά και μείζονα ηρεμιστικά, καθώς επίσης η κατανάλωση οινοπνευματωδών 

ενδέχεται να ενισχύσουν τη δράση της νιτρογλυκερίνης στη μείωση της αρτηριακής πίεσης.

Ταυτόχρονη   χρήση   της   νιτρογλυκερίνης   με   διϋδροεργοταμίνη   ενδέχεται   ν’   αυξήσει   τη 

βιοδιαθεσιμότητα της διϋδροεργοταμίνης. Εφιστάται ιδιαίτερη προσοχή στο σημείο αυτό, σε 

ασθενείς με νόσο των στεφανιαίων αρτηριών, γιατί η διϋδροεργοταμίνη ανταγωνίζεται τη 

δράση της νιτρογλυκερίνης και μπορεί να οδηγήσει σε στεφανιαία αγγειοσυστολή.

Δεν   αποκλείεται   το   ενδεχόμενο   η   λήψη   του   ακετυλοσαλικυλικού   οξέος   και   των   μη 

στεροειδών   αντιφλεγμονωδών   φαρμάκων   να   μειώσει   τη   θεραπευτική   ανταπόκριση   στη 

Νιτρογλυκερίνη.

Ταυτόχρονη χορήγηση ηπαρίνης και νιτρογλυκερίνης μειώνει την αποτελεσματικότητα της 

ηπαρίνης.

Μπορεί να καθυστερήσει τον μεταβολισμό των  αναλγητικών τύπου μορφίνης.

4.6. Κύηση και γαλουχία

Χρήση στην κύηση     : Δεν είναι γνωστή η δράση της νιτρογλυκερίνης στο έμβρυο.

Χρήση   νιτρογλυκερίνης   κατά   τη   διάρκεια   της   κύησης   να   γίνεται   όταν   είναι   απόλυτα 

απαραίτητο.

Χρήση στη γαλουχία     :

Δεν είναι γνωστό αν η νιτρογλυκερίνη εκκρίνεται στο μητρικό γάλα. Γι’ αυτό πρέπει να 

δίνεται   προσοχή   στην   περίπτωση   που   αυτές   οι   μορφές   χορηγούνται   σε   θηλάζουσα 

γυναίκα.

4.7. Επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων

Η   νιτρογλυκερίνη,   ιδιαίτερα   κατά   την   έναρξη   της   θεραπείας,   μπορεί   να   μειώσει   τα 

αντανακλαστικά του ασθενή, π.χ. κατά την οδήγηση ή τη χρήση μηχανημάτων.

4.8. Ανεπιθύμητες ενέργειες

Κεντρικό νευρικό σύστημα

Όπως και άλλα νιτρώδη σκευάσματα, το φάρμακο μπορεί συχνά να προκαλέσει κεφαλαλγία, 

που   οφείλεται   σε   διαστολή   των   αγγείων   του   εγκεφάλου   και   είναι   δοσοεξαρτώμενη. 

Παρόμοιες κεφαλαλγίες συνήθως υποχωρούν μετά μερικές ημέρες, παρά τη συνέχιση της 

θεραπείας.

Πρέπει   όμως   να   ληφθεί   υπόψη   και   η   πιθανότητα   επίμονης   κεφαλαλγίας   κατά   τη 

διακεκομμένη  θεραπεία.  Εάν   παρουσιάζουν  πρόβλημα,  πρέπει  να  γίνει   θεραπεία  με  ήπια 

αναλγητικά.   Σε   περιπτώσεις,   που   η   κεφαλαλγία   δεν   ανταποκρίνεται   στη   θεραπεία,   η 

δοσολογία της νιτρογλυκερίνης πρέπει να μειωθεί ή να διακοπεί η χρήση του φαρμάκου.

Καρδιαγγειακό

Ερυθρότητα του προσώπου, λιποθυμία, θόλωση της διάνοιας, ζάλη έχουν σπάνια αναφερθεί. 

Σε ορισμένες  περιπτώσεις  ασθενών,  σε προχωρημένη  ιδίως ηλικία, μπορεί  να εμφανιστεί 

ορθοστατική   υπόταση,   που   μπορεί   να   έχει   σχέση   με   αντανακλαστική   ταχυκαρδία.   Η 

ορθοστατική   υπόταση   μπορεί   να   είναι   ιδιαίτερα   έντονη   σε   σύγχρονη   χορήγηση   άλλων 

αγγειοδιασταλτικών   ή   αντιϋπερτασικών   φαρμάκων   ή   κατά   τη   λήψη   οινοπνεύματος   και 

ιδιαίτερα σε θερμό περιβάλλον. Μια ελαφρά αντανακλαστική αύξηση του καρδιακού ρυθμού 

μπορεί   ν’   αποφευχθεί,   εάν   κανείς   καταφύγει,   σε   περίπτωση   ανάγκης,   σε   θεραπεία 

συνδυασμού με ένα β-αναστολέα.

Γαστρεντερικό

Σπάνια ναυτία, έμετος.

4.9. Υπερδοσολογία

Σε περίπτωση δηλητηρίασης με νιτρώδη είναι δυνατόν να εμφανιστεί μεθαιμοσφαιριναιμία, 

σοβαρή   υπόταση,   αίσθημα   παλμών,   έντονη   κεφαλαλγία,   ναυτία,   έμετος,   διαταραχές   της 

οράσεως, ερυθρότητα του προσώπου και εφίδρωση.

Η κατάσταση θα αντιμετωπιστεί με τα γνωστά υποστηρικτικά μέτρα σε περίπτωση βαρειάς 

υπότασης,   με   πλύση   στομάχου   αν   η   κατάποση   των   δισκίων   είναι   πρόσφατη,   και   στην 

περίπτωση   μεθαιμοσφαιριναιμίας,   που   συνοδεύεται   από   ταχύπνοια   και   κυάνωση,   με   τη 

χορήγηση κυανού του μεθυλενίου (διάλυμα 1%) : 1 - 2 mg/kg ενδοφλεβίως.

Σημείωση : Η επινεφρίνη και τα άλλα συμπαθομιμητικά φάρμακα δεν είναι αποτελεσματικά 

στην αντιμετώπιση της έντονης υπότασης που σχετίζεται με υπερδοσολογία νιτρωδών.

5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

5.1. Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες

Η πρώτιστη φαρμακολογική δράση της νιτρογλυκερίνης είναι η χάλαση των λείων μυϊκών 

ινών   των   αγγείων,   αρτηριών   και   φλεβών,   με   μεγαλύτερη   δράση   στις   φλέβες.   Ελαττώνει 

επομένως   τον   όγκο   του   φλεβικού   αίματος   που   επιστρέφει   στις   καρδιακές   κοιλότητες   με 

αποτέλεσμα την ελάττωση της τελοδιαστολικής πίεσης της αριστεράς κοιλίας (preload) και 

της   τάσεως   του   τοιχώματος   του   μυοκαρδίου.   Η   χάλαση   των   αρτηριδίων   ελαττώνει   τις 

περιφερικές αντιστάσεις και την αρτηριακή πίεση (afterload). Το καρδιακό έργο μειώνεται, 

καθώς και οι ανάγκες της καρδιάς σε οξυγόνο. Η νιτρογλυκερίνη προάγει την ανακατανομή 

του  αίματος  των στεφανιαίων  στο ενδοκάρδιο και  βελτιώνεται  η υπενδοκάρδιος  διάχυση 

οξυγόνου.   Επιτρέπει   την   αποκατάσταση   ισορροπίας   μεταξύ   του   προσαγόμενου   και   του 

καταναλισκόμενου   οξυγόνου   και   εξαλείφει   αμέσως   τα   συμπτώματα   της   στηθαγχικής 

κρίσεως, αυξάνοντας συγχρόνως την αντοχή του ασθενούς στην κόπωση.

Τα   δισκία   ή   οι   κάψουλες   είναι   παρασκευασμένα   έτσι,   ώστε   η   απελευθέρωση   της 

νιτρογλυκερίνης να διαρκεί περισσότερο χρόνο από τα απλά δισκία νιτρογλυκερίνης.

Η ειδική αυτή φαρμακοτεχνική μορφή επιτρέπει τη συνεχή απορρόφηση της νιτρογλυκερίνης 

με αποτέλεσμα την επίτευξη θεραπευτικών συγκεντρώσεων στο αίμα διάρκειας, ανάλογα με 

τη δόση, από 8 έως 12 ώρες.

5.2. Φαρμακοκινητικές ιδιότητες

Μετά   από   χορήγηση   δισκίων   ή   καψουλών   βραδείας   ή   ελεγχόμενης   αποδέσμευσης 

νιτρογλυκερίνης η έναρξη δράσης επιτυγχάνεται εντός 20-45 λεπτών.

Η φαρμακοκινητική  της νιτρογλυκερίνης  και των νιτρωδών εστέρων γενικά είναι αρκετά 

σύνθετη, επειδή η κατανομή τους στο σώμα είναι εκτεταμένη.

Η νιτρογλυκερίνη μεταβολίζεται τάχιστα, κυρίως από αναγωγάση του ήπατος, σε δινιτρικά 

και μονονιτρικά μεταβολικά παράγωγα με χρόνο ημίσειας ζωής από 1 έως 4 λεπτά.

Τα   πρώτα   προϊόντα   μεταβολισμού   είναι   ανόργανο   νιτρικό   και   δινιτρογλυκερόλες.   Τα 

δινιτρικά είναι λιγότερο αποτελεσματικά από την νιτρογλυκερίνη  αλλά έχουν μεγαλύτερη 

διάρκεια   ζωής.   Τα   δινιτρικά   στη   συνέχεια   μεταβολίζονται   σε   μονονιτρικά   και   τελικά   σε 

γλυκερόλη και διοξείδιο του άνθρακα.

Σε συγκεντρώσεις στο πλάσμα μεταξύ 50 και 500 ng/ml η δέσμευση της νιτρογλυκερίνης με 

λευκώματα του πλάσματος είναι περίπου 60%, ενώ αυτή της 1,2 δινιτρογλυκερόλης και της 

1,3 δινιτρογλυκερόλης είναι 60% και 30%, αντίστοιχα. Ο μονονιτρικός μεταβολίτης δεν είναι 

δραστικός.   Είναι   σήμερα   γνωστό   ότι   η   νιτρογλυκερίνη   μεταβολίζεται,   σ’   ένα   μικρότερο 

βαθμό στις λείες μυϊκές ίνες των αγγείων και στα ερυθρά αιμοσφαίρια. Τα μεταβολικά της 

παράγωγα αποβάλλονται με τα ούρα.

5.3 Προκλινικά

Καρκινογένεση, Μεταλλαξιογένεση, επίδραση στη γονιμότητα.

Αρουραίοι που έλαβαν 434mg/kg/ημέρα νιτρογλυκερίνης για 2 χρόνια, ανέπτυξαν ινώδεις, 

νεοπλαστκές μεταβολές στο ήπαρ, που περιλάμβαναν καρκινώματα, διαμέσους κυτταρικούς 

όγκους των όρχεων.

Ποντικοί στους οποίους χορηγήθηκαν 1022mg/kg/ημέρα (άρρενες) και 1058 mg/kg/ημέρα 

(θήλεις)   και   αρουραίους   στους   οποίους   χορηγήθηκαν   31,5mg/kg/ημέρα   (άρρενες)   και 

38,1/mg/kg/ημέρα (θήλεις) για την ίδια περίοδο, δεν εμφάνισαν όγκους που να σχετίζονται με 

την θεραπεία.

Η Νιτρογλυκερίνη δεν έδειξε τερατογόνο δράση στους αρουραίους.

Δεν   έχουν   γίνει   μελέτες   μακράς   διάρκειας   για   τον   έλεγχο   του   καρκινογενετικού   ή 

μεταλλαξιογενετικού δυναμικού της νιτρογλυκερίνης.

Δεν είναι γνωστό αν μπορεί να βλάψει το έμβρυο ή να επηρεάσει την αναπαραγωγή.

6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

6.1. Κατάλογος των εκδόχων

6.2. Ασυμβατότητες

Καμία γνωστή.

6.3. Διάρκεια ζωής

6.4. Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος

6.5. Φύση και συστατικά του περιέκτη

6.6. Οδηγίες χρήσης/χειρισμού

6.7. Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας

7. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ (ΜΕΡΙΚΗΣ) ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

NITROGLA.DOC

 • Το ενημερωτικό φυλλάδιο για το προϊόν αυτό δεν είναι άμεσα διαθέσιμα, μπορείτε να στείλετε ένα αίτημα στην εξυπηρέτηση πελατών μας και εμείς θα σας ενημερώσουμε το συντομότερο είμαστε σε θέση να το αποκτήσει.

  Ζητήστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το ευρύ κοινό. • Έγγραφα σε άλλες γλώσσες διατίθενται εδώ