NIMODIL

Κύριές Πληροφορίες

 • Εμπορική ονομασία:
 • NIMODIL 30MG/TAB ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΟ ΜΕ ΛΕΠΤΟ ΥΜΕΝΙΟ ΔΙΣΚΙΟ
 • Φαρμακολογική κατηγορία (ATC):
 • C08CA06
 • Δοσολογία:
 • 30MG/TAB
 • Φαρμακοτεχνική μορφή:
 • ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΟ ΜΕ ΛΕΠΤΟ ΥΜΕΝΙΟ ΔΙΣΚΙΟ
 • Σύνθεση:
 • 0066085594 - NIMODIPINE - 30.000000 MG
 • Οδός χορήγησης:
 • ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ
 • Τρόπος διάθεσης:
 • ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ
 • Χρήση για:
 • Οι άνθρωποι
 • Τύπος φάρμακου:
 • αλλοπαθητική των ναρκωτικών

Έγγραφα

 • για το ευρύ κοινό:
 • Το ενημερωτικό φυλλάδιο για το προϊόν αυτό δεν είναι άμεσα διαθέσιμα, μπορείτε να στείλετε ένα αίτημα στην εξυπηρέτηση πελατών μας και εμείς θα σας ενημερώσουμε το συντομότερο είμαστε σε θέση να το αποκτήσει.


  Ζητήστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το ευρύ κοινό.

Εντοπισμός

 • Διατίθεται σε:
 • NIMODIL 30MG/TAB ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΟ ΜΕ ΛΕΠΤΟ ΥΜΕΝΙΟ ΔΙΣΚΙΟ
  Ελλάδα
 • Γλώσσα:
 • Ελληνικά

Θεραπευτικές πληροφορίες

 • Θεραπευτική περιοχή:
 • NIMODIPINE
 • Περίληψη προϊόντος:
 • 2802093301013 - 01 - BTx30(BLIST3x10) - 30.00 - ΤΕΜΑΧΙΟ - Εγκεκριμένο (ΕΟΦ) - ΦΑΡΜΑΚΕIOY

Άλλες πληροφορίες

Κατάσταση

 • Πηγή:
 • Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
 • Καθεστώς αδειοδότησης:
 • Εγκεκριμένο (ΕΟΦ)
 • τελευταία ενημέρωση:
 • 09-01-2017

Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

(SPC)

NIMODIL

Νιμοδιπίνη

Νιμοδιπίνη

Ανταγωνιστής του ασβεστίου για την πρόληψη και τη θεραπεία ισχαιμικών νευρολογικών 

ελλειμμάτων που εμφανίζονται ύστερα από εγκεφαλικό αγγειόσπασμο, επακόλουθο μιας 

υπαραχνοειδούς αιμορραγίας.

Σύνθεση

Ένα επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο NIMODIL   περιέχει 30 mg νιμοδιπίνης.

Ιδιότητες

Η   νιμοδιπίνη   έχει   μία   κατά   προτίμηση   εγκεφαλική   αντιαγγειοσυσπαστική   και 

αντιισχαιμική   δράση.   Οι   αγγειοσυσπάσεις,   που   προκαλούνται   από   διάφορες 

αγγειοδραστικές  ουσίες  (π.χ. νοραδρεναλίνη, σεροτονίνη, προσταγλανδίνες ή ισταμίνη) 

και   από   αίμα   ή   προϊόντα   διασπάσεως   του   αίματος,   μπορούν   να   προληφθούν   ή   να 

εξαλειφθούν   με   τη   χρήση   νιμοδιπίνης.  Eπί   πλέον   η   νιμοδιπίνη   έχει   νευρο-   και 

ψυχοφαρμακολογική δράση.

Σύμφωνα με έρευνες σε ασθενείς που υπέφεραν από οξείες διαταραχές της εγκεφαλικής 

κυκλοφορίας, η νιμοδιπίνη διαστέλλει τα αιμοφόρα αγγεία του εγκεφάλου και αυξάνει την 

εγκεφαλική   κυκλοφορία,   με   εντονότερη,   κατά   κανόνα,   αύξηση   της   αιματώσεως   στις 

πάσχουσες   και   υποαιματούμενες   περιοχές   του   εγκεφάλου,   συγκριτικά   με   τις   υγιείς.   Η 

δράση   της   εκδηλώνεται   με   ιδιαίτερη   σαφήνεια   στον   εγκεφαλικό   αγγειόσπασμο   που 

ακολουθεί   μία   υπαραχνοειδή   αιμορραγία.   Η   ισχαιμική   νευρολογική   βλάβη   και   η 

θνησιμότητα που εμφανίζονται ύστερα από αγγειόσπασμο ελαττώνονται σημαντικά με τη 

χρήση της νιμοδιπίνης.

Ενδείξεις

Χορήγηση από το στόμα για την πρόληψη και τη θεραπεία  ισχαιμικών  νευρολογικών 

ελλειμμάτων, που εμφανίζονται ύστερα από εγκεφαλικό αγγειόσπασμο, επακόλουθο μιας 

υπαραχνοειδούς   αιμορραγίας.   Λειτουργικές   ανωμαλίες   του   εγκεφάλου   οργανικής 

προελεύσεως, που παρατηρούνται κατά τη γεροντική ηλικία.

Αντενδείξεις

Τα   επικαλυμμένα   με   λεπτό   υμένιο   δισκία   NIMODIL    πρέπει   να   χρησιμοποιούνται   με 

προσοχή   σε   ασθενείς   με   αυξημένη   περιεκτικότητα   σε   νερό   του   εγκεφαλικού   ιστού 

(γενικευμένο   εγκεφαλικό   οίδημα)   ή   με   μεγάλη   αύξηση   της   εγκεφαλικής   πιέσεως. 

Σύμφωνα με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές για τη χρήση φαρμάκων, πρέπει και στην 

περίπτωση   των   επικαλυμμένων   με   λεπτό   υμένιο   δισκίων   νιμοδιπίνης   για   λόγους 

ασφαλείας, η ένδειξη να τίθεται αυστηρά κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Παρενέργειες

Μπορεί   να   αντιμετωπισθούν   οι   ακόλουθες   παρενέργειες:   πονοκέφαλος,   έξαψη, 

γαστρεντερικά   συμπώματα,   ναυτία,   αίσθημα   θερμότητος   και   πτώση   της   πιέσεως   του 

αίματος σε περίπτωση υψηλών αρχικών τιμών.

Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα

Σε   ασθενείς   με   υψηλή   πίεση   του   αίματος,   που   υποβάλλονται   σε   θεραπεία   με 

αντιυπερτασικά φάρμακα, τα επικαλυμμένα με  λεπτό υμένιο δισκία NIMODIL   μπορεί να 

ενισχύσουν την αντιυπερτασική δράση του φαρμάκου που χρησιμοποιείται συγχρόνως.

Η συγκέντρωση της νιμοδιπίνης στο αίμα μπορεί να αυξηθεί με ταυτόχρονη χορήγηση 

σιμετιδίνης.

Δοσολογία

Συνιστάται για :

7 περίπου ημέρες, ημερήσια δόση 6  x  2 επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία. (6  X  60 

ΜG νιμοδιπίνης) ανά 4ωρο.

Χορήγηση

Τα επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία του φαρμάκου καταπίνονται γενικά ολόκληρα με 

λίγο υγρό, ανεξάρτητα από τα γεύματα. Πρέπει να αφήνεται ένα διάστημα τουλάχιστον 6 

ωρών μεταξύ των διαδοχικών δόσεων.

Συσκευασία

Κουτί που περιέχει 30 επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία των 30 mg νιμοδιπίνης. Τα 

δισκία   είναι   συσκευασμένα   ανά   δέκα   (10)   σε   τρία   φύλλα   blister   (BTX30,   BLISTER 

3X10).

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Δικαιούχος

REMEDINA ΑΒΕΕ, Βιομηχανία Φαρμάκων, Γούναρη 23, 134 51 Καματερό.

Υπεύθυνος κυκλοφορίας στην Ελλάδα

REMEDINΑ ΑΒΕΕ, Βιομηχανία Φαρμάκων, Γούναρη 23, 134 51 Καματερό. 

Αριθμός αδείας κυκλοφορίας 

41484/22-9-2008

Ημερομηνία ανανέωσης της άδειας κυκλοφορίας 

22-9-2008

Ημερομηνία (μερικής) αναθεώρησης του κειμένου  

09/2008 

Document Outline

 • Το ενημερωτικό φυλλάδιο για το προϊόν αυτό δεν είναι άμεσα διαθέσιμα, μπορείτε να στείλετε ένα αίτημα στην εξυπηρέτηση πελατών μας και εμείς θα σας ενημερώσουμε το συντομότερο είμαστε σε θέση να το αποκτήσει.

  Ζητήστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το ευρύ κοινό. • Έγγραφα σε άλλες γλώσσες διατίθενται εδώ