NICOTINELL LIQUORICE

Κύριές Πληροφορίες

 • Εμπορική ονομασία:
 • NICOTINELL LIQUORICE
 • Φαρμακολογική κατηγορία (ATC):
 • N07BA01
 • Δοσολογία:
 • 4MG/GUM
 • Φαρμακοτεχνική μορφή:
 • ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΜΑΣΩΜΕΝΟ ΚΟΜΜΙ
 • Σύνθεση:
 • 0000054115 - NICOTINE - 4.000000 MG
 • Οδός χορήγησης:
 • ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ
 • Τρόπος διάθεσης:
 • ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ
 • Χρήση για:
 • Οι άνθρωποι
 • Τύπος φάρμακου:
 • αλλοπαθητική των ναρκωτικών

Έγγραφα

Εντοπισμός

 • Διατίθεται σε:
 • NICOTINELL LIQUORICE
  Ελλάδα
 • Γλώσσα:
 • Ελληνικά

Θεραπευτικές πληροφορίες

 • Θεραπευτική περιοχή:
 • NICOTINE
 • Περίληψη προϊόντος:
 • 2802326413018 - 01 - BT x 2 σε blister από φύλλο PVC/PVDC - 2.00 - ΤΕΜΑΧΙΟ - Εγκεκριμένο (Αμοιβαία) - ΦΑΡΜΑΚΕIOY; 2802326413025 - 02 - BT x 12 σε blister από φύλλο PVC/PVDC - 12.00 - ΤΕΜΑΧΙΟ - Εγκεκριμένο (Αμοιβαία) - ΦΑΡΜΑΚΕIOY; 2802326413032 - 03 - BT x 24 σε blister από φύλλο PVC/PVDC - 24.00 - ΤΕΜΑΧΙΟ - Εγκεκριμένο (Αμοιβαία) - ΦΑΡΜΑΚΕIOY; 2802326413049 - 04 - BT x 36 σε blister από φύλλο PVC/PVDC - 36.00 - ΤΕΜΑΧΙΟ - Εγκεκριμένο (Αμοιβαία) - ΦΑΡΜΑΚΕIOY; 2802326413056 - 05 - BT x 48 σε blister από φύλλο PVC/PVDC - 48.00 - ΤΕΜΑΧΙΟ - Εγκεκριμένο (Αμοιβαία) - ΦΑΡΜΑΚΕIOY; 2802326413063 - 06 - BT x 60 σε blister από φύλλο PVC/PVDC - 60.00 - ΤΕΜΑΧΙΟ - Εγκεκριμένο (Αμοιβαία) - ΦΑΡΜΑΚΕIOY; 2802326413070 - 07 - BT x 72 σε blister από φύλλο PVC/PVDC - 72.00 - ΤΕΜΑΧΙΟ - Εγκεκριμένο (Αμοιβαία) - ΦΑΡΜΑΚΕIOY; 2802326413087 - 08 - BT x 96 σε blister από φύλλο PVC/PVDC - 96.00 - ΤΕΜΑΧΙΟ - Εγκεκριμένο (Αμοιβαία) - ΦΑΡΜΑΚΕIOY; 2802326413094 - 09 - BTx204(BLIST 17x12) - 204.00 - ΤΕΜΑΧΙΟ - Εγκεκριμένο (Αμοιβαία) - ΦΑΡΜΑΚΕIOY; 2802326413100 - 10 - BT x 120 - 120.00 - ΤΕΜΑΧΙΟ - Εγκεκριμένο (Αμοιβαία) - ΦΑΡΜΑΚΕIOY

Άλλες πληροφορίες

Κατάσταση

 • Πηγή:
 • Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
 • Καθεστώς αδειοδότησης:
 • Εγκεκριμένο (Αμοιβαία)
 • τελευταία ενημέρωση:
 • 15-02-2018

φύλλο οδηγιών χρήσης

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

Ονομασία προϊόντος: Nicotinell

liquorice 4 mg, φαρμακευτική τσίχλα

Nicotine

Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε

αυτό το φάρμακο, διότι περιέχει πληροφορίες που είναι σημαντικές για σας.

Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά.

Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

Η συνταγή για αυτό το φάρμακο χορηγήθηκε για σας . Δεν πρέπει να δώσετε το φάρμακο σε

άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόμα και όταν τα συμπτώματά τους είναι ίδια

με τα δικά σας.

Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό, ή τον

φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν

αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Βλέπε παράγραφο 4..

Το παρόν φύλλο οδηγιών περιέχει:

Τι είναι η Nicotinell

®

Liquorice 4 mg και ποια είναι η χρήση της

Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού χρησιμοποιήσετε η Nicotinell

®

Liquorice 4mg

Πώς να χρησιμοποιήσετε την Nicotinell

®

Liquorice 4mg

Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες

Πώς να φυλάσσεται την Nicotinell

®

Liquorice 4mg

Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες

1.

Τι είναι η φαρμακευτική τσίχλα Nicotinell® και ποιά είναι η χρήση της

Η τσίχλα Nicotinell Liquorice 4mg ανήκει σε μια κατηγορία φαρμάκων, που χρησιμοποιούνται για να

σας βοηθήσουν στην διακοπή του καπνίσματος.

Η τσίχλα Nicotinell Liquorice 4mg περιέχει νικοτίνη, μία από τις ουσίες, που περιέχονται στον καπνό.

Όταν μασσάται η τσίχλα, η νικοτίνη απελευθερώνεται αργά στο στόμα και απορροφάται δια μέσου

του βλεννογόνου του στόματος

Το φαρμακευτικό αυτό προϊόν χρησιμοποιείται για να ανακουφίσει τα συμπτώματα στέρησης από την

εξάρτηση στην νικοτίνη, ως υποστήριξη στην διακοπή του καπνίσματος.

Με την ψυχολογική υποστήριξη των ασθενών και την βοήθεια κανονικά αυξάνεται το ποσοστό

επιτυχίας.

2. Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού χρησιμοποιήσετε την φαρμακευτική τσίχλα Nicotinell®

Δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε την φαρμακευτική τσίχλα Nicotinell εάν:

είστε αλλεργικός ή υπερευαίσθητος στην νικοτίνη, στην γλυκύριζα ή σε οποιοδήποτε από τα

άλλα συστατικά της τσίχλας

δεν είστε καπνιστής

Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις

Παρακαλούμε ενημερώσετε τον ιατρό ή τον φαρμακοποιό σας

πριν πάρετε τσίχλα Nicotinell

Liquorice

4mg εάν:

υποφέρετε από καρδιοπάθεια, π.χ. καρδιακή προσβολή, καρδιακή ανεπάρκεια, στηθάγχη,

παραλλάσουσα στηθάγχη Prinzmetal’s ή διαταραχές του καρδιακού ρυθμού.

έχετε υποστεί «εγκεφαλικό» (αγγειοεγκεφαλικό επεισόδιο).

υποφέρετε από υψηλή αρτηριακή πίεση.

έχετε προβλήματα με το κυκλοφορικό σας.

είστε διαβητικός (παρακολούθηση των επιπέδων σακχάρου σας πιο συχνά όταν αρχίσετε τη

χρήση της Nicotinell, διότι μπορεί να βρείτε ότι μεταβάλλονται οι ανάγκες σας στην

ινσουλίνη ή στα φάρμακα).

υποφέρετε από υπερδραστηριότητα του θυρεοειδούς αδένα ( υπερθυρεοειδισμό)

υποφέρετε από υπερβολική δραστηριότητα των επινεφριδίων (φαιοχρωμοκύττωμα).

υποφέρετε από νεφροπάθεια ή ηπατοπάθεια.

υποφέρετε από οισοφαγίτιδα, φλεγμονή του στόματος ή του φάρυγγα, γαστρίτιδα ή πεπτικό

έλκος.

Δυσανεξία στη φρουκτόζη

Ακόμα και μικρές ποσότητες νικοτίνης είναι επικίνδυνες σε παιδιά και μπορεί να προκαλέσουν

σοβαρά συμπτώματα ή θάνατο. Επομένως είναι βασικό το Nicotinell να φυλάσσεται σε θέση την

οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.

Άτομα που έχουν προβλήματα με τις αρθρώσεις της σιαγόνας καθώς και κάποιοι οι οποίοι φορούν

οδοντοστοιχίες μπορεί να παρουσιάσουν δυσκολίες στην μάσηση της τσίχλας. Αν παρουσιάσετε

τέτοια δυσκολία, συνιστάται να χρησιμοποιήσετε διαφορετική φαρμακοτεχνική μορφή θεραπείας

υποκατάστασης της νικοτίνης. Ζητήστε συμβουλές από τον φαρμακοποιό ή τον ιατρό σας.

Άλλα φάρμακα και φαρμακευτική τσίχλα Nicotinell

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας αν λαμβάνετε ή έχετε λάβει στο

παρελθόν κάποια άλλα φάρμακα, συμπεριλαμβανομένων των φαρμάκων που χορηγούνται χωρίς

ιατρική συνταγή. Αν σταματήσετε το κάπνισμα και αν χρησιμοποιείτε άλλα φάρμακα, ο γιατρός σας

μπορεί να θελήσει να ρυθμίσει τη δόσολογία.

Δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με αλληλεπιδράσεις μεταξύ της φαρμακευτικής τσίχλας

Nicotinell και άλλων φαρμακευτικών προϊόντων.

Ωστόσο εκτός σπο τη νικοτίνη, άλλες ουσίες του τσιγάρου μπορεί να έχουν επίδραση σε

συγκεκριμένα φάρμακα.

Η διακοπή του καπνίσματος μπορεί να επηρεάσει τη δράση συγκεκριμένων φαρμάκων π.χ.

θεοφυλλίνη (φάρμακο που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία του βρογχικού άσθματος)

τακρίνη (φάρμακο που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της πάθησης Alzheimer)

ολανζαπίνη και κλοζαπίνη (για τη θεραπεία της σχιζοφρένιας)

ινσουλίνη (φάρμακο που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία του διαβήτη) :μπορεί να

απαιτηθεί ρύθμιση της δόσης της.

Φαρμακευτική τσίχλα Nicotinell με τροφές και ποτά

Ο καφές, τα όξινα ή τα αεριούχα ποτά μπορεί να μειώσουν την απορρόφηση της νικοτίνης και πρέπει

να αποφεύγονται 15 λεπτά πριν μασηθεί η τσίχλα Nicotinell.

Κύηση και θηλασμός

Nα μην λαμβάνετε Nicotinell Liquorice κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης και του θηλασμού καθώς

δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα σε εγκύους και θηλάζουσες γυναίκες.

Όπου παρ όλα αυτά συνιστάται από τον γιατρό σας θεραπεία υποκατάστασης νικοτίνης , μπορεί να

εξετάζεται η χρήση φαρμακευτικών κόμμεων νικοτίνης με άλλες γεύσεις (π.χ. φρούτων, μέντας)

Οδήγηση και χειρισμός μηχανών

Δεν υπάρχουν δεδομένα για κίνδυνο, που να συσχετίζεται με την οδήγηση ή τον χειρισμό

μηχανημάτων αν η τσίχλα Nicotinell ληφθεί σύμφωνα με τη συνιστώμενη δόση, αλλά θυμηθείτε ότι η

διακοπή του καπνίσματος μπορεί να προκαλέσει αλλαγές στη συμπεριφορά.

Το Nicotinell Liquorice φαρμακευτική τσίχλα περιέχει γλυκύριζα, σορβιτόλη,

βουτυλυδροξυτολουένιο και νάτριοΕπειδή η Nicotinell Liquorice περιέχει γλυκύριζα μπορεί να

προκαλέσει σε πολύ λίγα άτομα μια αναστρέψιμη ( δηλαδή εξαφανίζεται με την διακοπή της χρήσης)

κατάσταση που ονομάζεται ψευδοαλδοστερονισμός, ο οποίος παρουσιάζεται με αυξημένη δίψα,

αυξημένη διούρηση, αύξηση πίεσης και γενικευμένη αδυναμία.

Επειδή η Nicotinell Liquorice περιέχει σορβιτόλη: αν ο γιατρός σας, σας έχει ενημερώσει ότι έχετε

δυσανεξία σε κάποια σάκχαρα, θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί του πριν το χρησιμοποιήσετε.

Η βάση κόμμεως περιέχει βουτυλυδροξυτολουένιο (Ε321) η οποία μπορεί να προκαλέσει τοπικά

ερεθισμό στον βλενογόνο.

Κάθε τσίχλα Nicotinell 4 mg με γεύση Liquorice περιέχει γλυκαντικά, συμπεριλαμβανομένης της

σορβιτόλης (Ε420) 0,17 g ανά τεμάχιο , που είναι πηγή 0,03 g φρουκτόζης. Θερμιδική αξία 0,9 kcal/

τεμάχιο.

Η Nicotinell 4 mg με γεύση Liquorice περιέχει 11,52 mg νατρίου ανά τεμάχιο. Θα πρέπει να

λαμβάνεται υπόψη από ασθενείς που κάνουν δίαιτα ελεγχόμενη σε νάτριο.

3. Πώς να χρησιμοποιήσετε τις φαρμακευτικές τσίχλες Nicotinell

Πάντοτε να χρησιμοποιείτε το Nicotinell αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες αυτού του φυλαδίου. Εάν

έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Για να βελτιώσετε τις πιθανότητες διακοπής του καπνίσματος, θα πρέπει να σταματήσετε εντελώς το

κάπνισμα, όταν ξεκινήσετε την χρήση του Nicotinell καθώς και καθ όλη τη διάρκεια της θεραπείας.

Η τσίχλα Nicotinell κυκλοφορεί σε δύο περιεκτικότητες 2 και 4 mg. Η κατάλληλη δόση θα εξαρτηθεί

από τις προηγούμενες συνήθειές σας όσον αφορά το κάπνισμα.

Πρέπει να χρησιμοποιήστε την τσίχλα Nicotinell 4 mg εαν:

είστε καπνιστής, με έντονη ή πολύ έντονη εξάρτηση από την νικοτίνη,

είχατε αποτύχει στο παρελθόν να διακόψετε το κάπνισμα με την τσίχλα των 2 mg,

τα συμπτώματα του συνδρόμου στέρησής σας παραμένουν τόσο έντονα που υπάρχει κίνδυνος

να ξεκινήσετε και πάλι το κάπνισμα.

Διαφορετικά, πρέπει να χρησιμοποιήστε την τσίχλα Nicotinell 2 mg.

Η βέλτιστη δοσολογική μορφή επιλέγεται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Χαμηλή έως μέτρια εξάρτηση

Μέτρια έως έντονη εξάρτηση

Έντονη έως πολύ έντονη

εξάρτηση

Λιγότερα από 20 τσιγάρα /

ημέρα

Από 20 έως 30 τσιγάρα / ημέρα

Περισσότερα από 30

τσιγάρα / ημέρα

Αποδεκτές οι μορφές με χαμηλή δόση

Αποδεκτές οι μορφές με υψηλή δόση

Προτιμητέο το Nicotinell των

2 mg)

Χαμηλής δόσης (Nicotinell 2 mg) ή

υψηλής δόσης ( Nicotinell 4 mg),

ανάλογα με τα χαρακτηριστικά και την

προτίμηση του ασθενούς.

Προτιμητέο το Nicotinell 4

Αν παρατηρηθεί μια ανεπιθύμητη ενέργεια όταν ξεκινά η χορήγηση υψηλών δόσεων (Nicotinell 4mg),

η δόση αυτή πρέπει να αντικατασταθεί από χαμηλότερη δόση (Nicotinell 2mg).

Οδηγίες για τη χρήση :

1. Μασήστε μία τσίχλα Nicotinell αργά μέχρις ότου γίνει δυνατή η γεύση.

2. Αφήστε την τσίχλα Nicotinell να μείνει ανάμεσα στα ούλα και στο μάγουλό σας.

3. Όταν η γεύση εξασθενίσει μασήστε ξανά.

4. Επαναλάβετε την σειρά αυτή για περίπου 30 λεπτά, ώστε να έχετε σταδιακή απελευθέρωση της

νικοτίνης.

Να μην καταπίνεται.

Δοσολογία για ενήλικες ηλικίας άνω των 18 ετών:

Μασήστε μία τσίχλα Nicotinell όταν αισθανθείτε την έντονη επιθυμία να καπνίσετε. Γενικά, μία

τσίχλα πρέπει να μασάται κάθε μία ή δύο ώρες. Συνήθως, 8-12 τσίχλες την ημέρα είναι αρκετές. Αν

εξακολουθείτε να έχετε την έντονη επιθυμία να καπνίσετε, μπορείτε να μασήσετε και άλλες τσίχλες

Nicotinell. Δεν πρέπει να ξεπερνάτε τις 15 τσίχλες των 4 mg την ημέρα.

Η διάρκεια της θεραπείας εξαρτάται από τις ανάγκες του κάθε ατόμου. Συνήθως, η θεραπεία πρέπει

να συνεχισθεί επί τουλάχιστον 3 μήνες. Μετά από 3 μήνες, πρέπει να μειώσετε βαθμιαία τον αριθμό

των τεμαχίων Nicotinell που μασάτε καθημερινά. Πρέπει να διακόψετε την θεραπεία αφού μειώσετε

τις τσίχλες Nicotinell που χρησιμοποιείτε σε 1-2 τσίχλες την ημέρα. Η χρήση της τσίχλας Nicotinell

για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από 6 μήνες δεν συνιστάται γενικά. Σε κάποιους πρώην καπνιστές

μπορεί να απαιτηθεί η θεραπεία με την τσίχλα Nicotinell για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για να

αποφευχθεί η επανέναρξη του καπνίσματος. Αν εξακολουθείτε να χρησιμοποιείτε την τσίχλα

Nicotinell αφού παρέλθουν οι 9 μήνες, πρέπει να επικοινωνήσετε με τον ιατρό ή φαρμακοποιό σας.

Με την ψυχολογική υποστήριξη μπορεί να έχετε αυξημένες πιθανότητες να διακόψετε το κάπνισμα.

Χρήση σε παιδιά και εφήβους

Η τσίχλα Nicotinell δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα

ηλικίας κάτω των 18 ετών χωρίς την σύσταση του ιατρού.

Εάν χρησιμοποιήσετε μεγαλύτερη δόση φαρμακευτικής τσίχλας Nicotinell από την κανονική

Αν μασήσετε υπερβολικά πολλές τσίχλες Nicotinell, μπορεί να παρουσιάσετε τα ίδια συμπτώματα με

το αν καπνίζατε υπερβολικά. Τα γενικά συμπτώματα της υπερδοσολογίας νικοτίνης περιλαμβάνουν

αδυναμία, εφίδρωση, αυξημένη έκκριση σιέλου, αίσθημα καύσου στο φάρυγγα, ναυτία, έμετο,

διάρροια, πόνο στην κοιλιακή χώρα, διαταραχή της ακοής και της όρασης, κεφαλαλγία, ταχυπαλμία ή

άλλη διαταραχή του καρδιακού ρυθμού, (ταχυκαρδία και καρδιακή αρρυθμία), δύσπνοια, πλήρης

εξάντληση, κυκλοφορικά προβλήματα, κώμα και προθανάτιους σπασμούς

Εάν μασήσετε περισσότερες από την συνιστώμενη ποσότητα τσίχλες Nicotinell Liquorice και για

μεγάλο χρονικό διάστημα αυτό μπορεί να προκαλέσει μια κατάσταση που ονομάζεται αναστρέψιμος

ψευδοαλδοστερονισμός σε άτομα που είναι ευαίσθητα στην γλυκύριζα και με τα ακόλουθα

συμπτώματα: αυξημένη δίψα, αυξημένη διούρηση και αυξημένη πίεση, επίσης γενική αδυναμία

( βλέπε και μέρος 2 :Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με ορισμένα συστατικά της φαρμακευτικής

τσίχλας Nicotinell Liquorice ). Αυτά τα συμπτώματα εξαφανίζονται με την διακοπή χρήσης της

τσίχλας Nicotinell Liquorice.

Αν παρουσιάσετε οποιοδήποτε από τα προβλήματα αυτά, απευθυνθείτε στον γιατρό ή στον

φαρμακοποιό σας.

Αν υπάρχει υποψία δηλητηρίασης σε ένα παιδί, πρέπει να ειδοποιηθεί αμέσως ο ιατρός. Ακόμη και

μικρές ποσότητες νικοτίνης είναι επικίνδυνες για τα παιδιά και μπορεί να έχουν ως συνέπεια βαρείας

μορφής συμπτώματα, ή θάνατο.

Εάν ξεχάσετε να πάρετε το Nicotinell φαρμακευτική τσίχλα

Μην πάρετε διπλή δόση για να αναπληρώσετε τη δόση που ξεχάσατε.

Αν έχετε κάποια επιπλέον ερώτηση για τη χρήση του προϊόντος, απευθυνθείτε στον γιατρό ή στον

φαρμακοποιό σας.

4.

Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες

Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και το Nicotinell μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες αν και

δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.

Οι συνηθέστερες παρενέργειες που μπορείτε να παρατηρήσετε τις πρώτες λίγες ημέρες με το

Nicotinell είναι ζάλη, κεφαλαλγία και διαταραχές του ύπνου. Τα συμπτώματα αυτά μπορεί επίσης να

είναι συμπτώματα του συνδρόμου στέρησης, που σχετίζονται με την διακοπή του καπνίσματος και

μπορεί να προκαλούνται από την ανεπαρκή χορήγηση της νικοτίνης.

Συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες ( συμβαίνουν σε 1 από 10 χρήστες στους 100)

κεφαλαλγία, ζάλη

λόξυγκας, διαταραχές του στομάχου όπως ναυτία, μετεωρισμός, έμετος, καύσος στομάχου,

αυξημένη έγκριση σιέλου, ερεθισμός του στόματος και του φάρυγγα και πόνος στους μυς της

σιαγόνας ιδιαίτερα εξαιτίας έντονης μασήσεως. Ελάττωση της έντασης κατά τη μάσηση

μπορεί να εξαλείψει αυτά τα προβλήματα.

Όχι συχνές (συμβαίνουν σε 1 από 10 χρήστες στους 1000)

αίσθημα παλμών

ερυθρό δερματικό εξάνθημα (ερύθημα) και κνησμός πομφών του δέρματος (κνίδωση)

Σπάνιες ( συμβαίνουν σε 1 από 10 χρήστες στους 10000)

διαταραχές του καρδιακού ρυθμού και αλλεργικές αντιδράσεις. Οι αντιδράσεις αυτές σε πολύ

σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να είναι σοβαρές και να περιλαμβάνουν πρήξιμο στο δέρμα,

οίδημα στο πρόσωπο και στο στόμα, χαμηλή αρτηριακή πίεση και δυσκολία στην αναπνοή.

Στοματικά έλκη μπορεί να συσχετιστούν με τη διακοπή του καπνίσματος και όχι με την θεραπεία σας

Η φαρμακευτική τσίχλα Nicotinell μπορεί να κολλήσει στις τεχνητές οδοντοστοιχίες και στις

οδοντικές κατασκευές και σε σπάνιες περιπτώσεις να τους προκαλέσει βλάβη.

Εάν κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια γίνεται σοβαρή, ή αν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια

που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών, παρακαλείσθε να ενημερώσετε το γιατρό ή

φαρμακοποιό σας.

Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών

Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό, τον φαρμακοποιό σας.

Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών

χρήσης. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας (βλέπε οδηγίες πιο κάτω).

Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων

πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου.

Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων

Μεσογείων 284

GR-15562 Χολαργός, Αθήνα

Τηλ: + 30 21 32040380/337

Φαξ: + 30 21 06549585

Ιστότοπος: http://www.eof.gr

5.

Πως να φυλάσσεται η φαρμακευτική τσίχλα Nicotinell

Να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το φθάνουν και δεν το βλέπουν τα παιδιά.

Να μη χρησιμοποιείτε το Nicotinell μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στην επισήμανση

μετά “EXP”. Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που αναφέρεται.

Να μην φυλάσσεται σε θερμοκρασία άνω των 25°C.

Τα χρησιμοποιημένα Nicotinell πρέπει να απορρίπτονται με προσοχή.

Να φυλάσσεται στην αρχική συσκευασία.

Τα φάρμακα δεν πρέπει να απορρίπτονται στο νερό της αποχέτευσης ή στα σκουπίδια. Ρωτείστε το

φαρμακοποιό σας πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρειάζονται πια. Αυτά τα μέτρα θα

βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

6.

Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες

Τι περιέχει η φαρμακευτική τσίχλα Nicotinell

Η δραστική ουσία είναι η NICOTINE

Η κάθε επικαλυμμένη τσίχλα Nicotinell περιέχει 4 mg νικοτίνης (ως 20 mg nicotine-

polacrilin)

Τα άλλα συστατικά είναι:

Βάση κόμμεως (που περιέχει βουτυλυδροξυτολουένιο Ε321), ανθρακικό ασβέστιο, σορβιτόλη (Ε420),

άνυδρο ανθρακικό νάτριο, όξινο ανθρακικό νάτριο, πολακρυλίνη, γλυκερόλη (Ε422), ύδωρ

κεκαθαρμένο, μινθόλη (L),

anis

oil,

liquorice

εκχύλισμα διαλυτό, ευκαλυπτέλαιο, σακχαρίνη,

σακχαρίνη νατριούχος, ακεσουλφάμη καλιούχος, ξυλιτόλη (Ε967), μαννιτόλη (Ε421), ζελατίνη,

τιτανίου διοξείδιο (Ε171), κηρός καρναούβης και τάλκη.

Εμφάνιση της φαρμακευτικής τσίχλας Nicotinell και περιεχόμενο της συσκευασίας

Η κάθε επικαλυμμένη τσίχλα Nicotinell είναι υπόλευκου χρώματος και ορθογώνιου σχήματος.

Η τσίχλα Nicotinell κυκλοφορεί σε δύο περιεκτικότητες 2 και 4 mg και τρεις γεύσεις (Φρούτων,

Μέντας και Γλυκύριζας). Το φύλλο αυτό οδηγιών αναφέρεται στις τσίχλες Nicotinell Liquorice 4 mg

Τα blister συσκευάζονται σε κουτιά που περιέχουν 2, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 96, 120 και 204 τσίχλες.

Μπορεί να μην κυκλοφορήσουν στο εμπόριο όλα τα μεγέθη συσκευασιών.

Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας και παραγωγός

Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας

Novartis Hellas AEBE,

12o χλμ Εθνικής Οδού Νο1

Μεταμόρφωση Αττικής

Παραγωγός

FAMAR S.A.,

48th km National Road Athens-Lamia,

19011, Avlonas, Attiki, Greece

Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις …..

9-11-2018

First Choice Vapor recalls Unflavoured 100 mg Nicotine Base E-Liquids

First Choice Vapor recalls Unflavoured 100 mg Nicotine Base E-Liquids

These vaping products do not meet requirements of the Consumer Chemicals and Containers Regulations, 2001 (CCCR, 2001) under the Canada Consumer Product Safety Act.

Health Canada

17-10-2018

New Nan Fong Hong Trading Inc. Issues Allergy Alert on Undeclared Sulfites in Source Day Natural Treasures Dried Liquorice Slice

New Nan Fong Hong Trading Inc. Issues Allergy Alert on Undeclared Sulfites in Source Day Natural Treasures Dried Liquorice Slice

New Nan Fong Hong Trading Inc. is recalling its 16 oz (454g) packages of Source Day Natural Treasures Dried Liquorice Slice because they contain undeclared sulfites. Consumers who are allergic to sulfite allergens run the risk of serious or life-threatening allergic reactions if they consume this product.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

3-8-2018

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on new steps the agency is taking to support the development of novel nicotine replacement drug therapies to help smokers quit cigarettes

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on new steps the agency is taking to support the development of novel nicotine replacement drug therapies to help smokers quit cigarettes

FDA releases the first of two draft guidances aimed at supporting the development of novel, inhaled nicotine replacement therapies that could be submitted for approval as new drugs.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

12-6-2018

Blokhuis: harde feiten gif in sigaretten zeer zorgelijk

Blokhuis: harde feiten gif in sigaretten zeer zorgelijk

Teer, nicotine en koolmonoxide gehalten in sigaretten die gemeten worden volgens de Canadian Intense (CI) methode zijn minimaal twee keer zo hoog als de gehalten gemeten met de wettelijke voorgeschreven ISO methode waarmee de EU en dus ook Nederland werkt. In sommige gevallen liggen de gehaltes zelfs tot meer dan 20 keer hoger. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM, dat 100 sigaretten onder de loep nam. Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) heeft als opdrachtgever het onderzoek vandaag in ontvangst genome...

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

7-6-2018

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on 2017 National Youth Tobacco Survey results and ongoing FDA efforts to protect youth from the dangers of nicotine and tobacco products

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on 2017 National Youth Tobacco Survey results and ongoing FDA efforts to protect youth from the dangers of nicotine and tobacco products

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on 2017 National Youth Tobacco Survey results and ongoing FDA efforts to protect youth from the dangers of nicotine and tobacco products

FDA - U.S. Food and Drug Administration

7-8-2018

By Aug. 10, all packages and advertisements for “covered” tobacco products (except for cigars and pipe tobacco) and roll-your-own/cigarette tobacco products must have the required nicotine warning statement. https://cards.twitter.com/cards/2m2m96/5xn98 …

By Aug. 10, all packages and advertisements for “covered” tobacco products (except for cigars and pipe tobacco) and roll-your-own/cigarette tobacco products must have the required nicotine warning statement. https://cards.twitter.com/cards/2m2m96/5xn98 …

By Aug. 10, all packages and advertisements for “covered” tobacco products (except for cigars and pipe tobacco) and roll-your-own/cigarette tobacco products must have the required nicotine warning statement. https://cards.twitter.com/cards/2m2m96/5xn98 …

FDA - U.S. Food and Drug Administration

16-7-2018

#FDA’s comprehensive plan that places nicotine and the issue of addiction at the center of our tobacco efforts. I’m optimistic about the opportunity to forge a new path for a heathier America. Learn more about the plan and how to submit public comments:

#FDA’s comprehensive plan that places nicotine and the issue of addiction at the center of our tobacco efforts. I’m optimistic about the opportunity to forge a new path for a heathier America. Learn more about the plan and how to submit public comments:

#FDA’s comprehensive plan that places nicotine and the issue of addiction at the center of our tobacco efforts. I’m optimistic about the opportunity to forge a new path for a heathier America. Learn more about the plan and how to submit public comments: https://go.usa.gov/xQ7Jb  pic.twitter.com/hQxiKdMZBK

FDA - U.S. Food and Drug Administration