NICORETTE

Κύριές Πληροφορίες

 • Εμπορική ονομασία:
 • NICORETTE MICROTAB LEMON 2MG/TAB SUBL.TAB
 • Φαρμακολογική κατηγορία (ATC):
 • N07BA01
 • Δοσολογία:
 • 2MG/TAB
 • Φαρμακοτεχνική μορφή:
 • ΥΠΟΓΛΩΣΣΙΟ ΔΙΣΚΙΟ
 • Χρήση για:
 • Οι άνθρωποι
 • Τύπος φάρμακου:
 • αλλοπαθητική των ναρκωτικών

Έγγραφα

Εντοπισμός

 • Διατίθεται σε:
 • NICORETTE MICROTAB LEMON 2MG/TAB SUBL.TAB
  Ελλάδα
 • Γλώσσα:
 • Ελληνικά

Θεραπευτικές πληροφορίες

 • Θεραπευτική περιοχή:
 • ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

Άλλες πληροφορίες

Κατάσταση

 • Πηγή:
 • Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
 • τελευταία ενημέρωση:
 • 09-08-2016

φύλλο οδηγιών χρήσης

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

Nicorette Microtab Lemon 2 mg υπογλώσσια δισκία

Nicotine

Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης, διότι περιέχει πληροφορίες που είναι 

σημαντικές για σας.

Το παρόν φάρμακο σας διατίθεται χωρίς ιατρική συνταγή. Παρόλα αυτά πρέπει να χρησιμοποιείτε το 

Nicorette Microtab Lemon προσεκτικά για να έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα.

Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά.

Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε το φαρμακοποιό σας.

Εάν κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια γίνει σοβαρή, ή αν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη 

ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών, παρακαλούμε να ενημερώσετε το 

γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

Αν δεν μπορείτε να απέχετε από το κάπνισμα 6 μήνες μετά τη θεραπεία με Nicorette Microtab 

Lemon πρέπει να επικοινωνήσετε με ένα γιατρό.

Το παρόν φύλλο οδηγιών περιέχει:

Τι είναι το Nicorette Microtab Lemon και ποια είναι η χρήση του

Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού πάρετε το Nicorette Microtab Lemon

Πώς να πάρετε το Nicorette Microtab Lemon

Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες

Πώς φυλάσσεται το Nicorette Microtab Lemon

Λοιπές πληροφορίες

1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ NICORETTE MICROTAB LEMON ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ

Το   Nicorette   Microtab   Lemon   ανήκει   σε   μια   ομάδα   φαρμάκων   που   βοηθούν   στη   διακοπή   του 

καπνίσματος.

Η νικοτίνη στο Nicorette Microtab Lemon ανακουφίζει την επιθυμία για νικοτίνη και το σύνδρομο 

στέρησης   όταν   σταματήσετε   το   κάπνισμα   και   με   τον   τρόπο   αυτό   αποφεύγεται   η   υποτροπή   στο 

κάπνισμα σε καπνιστές που επιθυμούν να το διακόψουν.

Όταν το σώμα σας σταματά ξαφνικά να δέχεται νικοτίνη μέσω του καπνίσματος, βιώνετε ενοχλήσεις 

διαφόρων ειδών, που λέγονται σύνδρομο στέρησης. Με το Nicorette Microtab Lemon, μπορείτε να 

προλάβετε ή τουλάχιστον να μειώσετε τις ενοχλήσεις, συνεχίζοντας να παρέχετε στο σώμα σας μικρές 

ποσότητες νικοτίνης για μια μικρή χρονική περίοδο.

Οι συμβουλές και η υποστήριξη συνήθως βελτιώνουν τα ποσοστά επιτυχίας.

2. ΤΙ   ΠΡΕΠΕΙ   ΝΑ   ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ   ΠΡΙΝ   ΝΑ   ΠΑΡΕΤΕ   ΤΟ   NICORETTE   MICROTAB 

LEMON

Μην πάρετε το Nicorette Microtab Lemon

Σε περίπτωση που είστε αλλεργικός στη νικοτίνη (υπερευαισθησία) ή σε οποιοδήποτε άλλο 

συστατικό του Nicorette Microtab Lemon.

Σε περίπτωση που πάσχετε από σοβαρή καρδιακή πάθηση (π.χ. ασταθή στηθάγχη, 

σοβαρή αρρυθμία)

Σε περίπτωση που είχατε πρόσφατα (τους τελευταίους 3 μήνες) καρδιακό επεισόδιο ή 

εγκεφαλικό.

Προσέξτε ιδιαίτερα  με το Nicorette Microtab Lemon

Επικοινωνείστε με το γιατρό σας αν πάσχετε από :

Σοβαρές καρδιαγγειακές παθήσεις

Υψηλή πίεση για την οποία δεν λαμβάνεται θεραπευτική αγωγή

Σοβαρή ή μέτρια ηπατική πάθηση

Σοβαρή νεφρική πάθηση

Διαβήτη

Προβλήματα με το θυρεοειδή αδένα

Προβλήματα με το μυελό των επινεφριδίων (φαιοχρωμοκύτωμα)

Έλκος στομάχου

Άτομα κάτω των 18 ετών δεν πρέπει να χρησιμοποιούν το Nicorette Microtab Lemon, εκτός και αν 

συνταγογραφηθεί από γιατρό. Το Nicorette Microtab Lemon δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από μη 

καπνιστές.

Πρέπει να διακόψετε εντελώς το κάπνισμα κατά τη διάρκεια της θεραπείας με το Nicorette Microtab 

Lemon.

Η ορθή δόση για ενήλικες μπορεί να προκαλέσει σοβαρή δηλητηρίαση ή ακόμα και το θάνατο σε 

μικρά παιδιά. Επομένως είναι σημαντικό να φυλάτε τα Nicorette Microtab Lemon υπογλώσσια δισκία 

πάντα σε μέρος που δεν το φτάνουν και δεν το βλέπουν τα παιδιά. 

Λήψη άλλων φαρμάκων 

Παρακαλείσθε   να   ενημερώσετε   τον   γιατρό   ή   τον   φαρμακοποιό   σας   εάν   παίρνετε   ή   έχετε   πάρει 

πρόσφατα άλλα φάρμακα, ακόμα και αυτά που δεν σας έχουν χορηγηθεί με συνταγή. Αυτό είναι πολύ 

σημαντικό   αν   παίρνετε   φάρμακα   που   περιέχουν  θεοφυλλίνη,   τακρίνη,   κλοζαπίνη,   ροπινιρόλη, 

φλεκαϊνίδη ή πενταζοκίνη.

Κύηση και θηλασμός

Είναι πολύ σημαντικό να σταματήσετε το κάπνισμα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης επειδή μπορεί 

να επιφέρει υστέρηση της ανάπτυξης του μωρού σας. Μπορεί επίσης να οδηγήσει σε πρόωρο τοκετό, 

ακόμα και σε θνησιγένεση. Ιδανικά, θα πρέπει να προσπαθήσετε να διακόψετε το κάπνισμα χωρίς τη 

χρήση   φαρμάκων   που   περιέχουν   νικοτίνη.   Εάν   δεν   μπορείτε   να   το   επιτύχετε   αυτό,   το   Nicorette 

Microtab Lemon πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο μετά από σύσταση του γιατρού που παρακολουθεί 

την εγκυμοσύνη σας, του οικογενειακού γιατρού σας ή ενός γιατρού σε κάποιο κέντρο ειδικευμένο 

στη διακοπή του καπνίσματος. 

Το Nicorette Microtab Lemon πρέπει να αποφεύγεται κατά τη διάρκεια του θηλασμού γιατί η νικοτίνη 

περνά στο μητρικό γάλα και μπορεί να επιδράσει στο παιδί σας. Αν ο γιατρός σας, σας συστήσει τη 

χρήση   του   Nicorette   Microtab   Lemon   κατά   την   περίοδο   του   θηλασμού,   το   δισκίο   πρέπει   να 

λαμβάνεται αμέσως μετά το θηλασμό και όχι κατά τη διάρκεια των 2 ωρών πριν το θηλασμό. 

Οδήγηση και χειρισμός μηχανών

Δεν έχουν παρατηρηθεί επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης αυτοκινήτου ή στη χρήση μηχανών.

Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με ορισμένα συστατικά του Nicorette Microtab Lemon

Το φαρμακευτικό προϊόν αυτό περιέχει ασπαρτάμη (πηγή φαινυλαλανίνης). Μπορεί να είναι βλαβερό 

για ανθρώπους που πάσχουν από φαινυλοκετονουρία (μια εκ γενετής πάθηση του μεταβολισμού). 

3. ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ NICORETTE MICROTAB LEMON

Πάντοτε να παίρνετε το Nicorette Microtab Lemon όπως ακριβώς δηλώνεται σε αυτό το φυλλάδιο. 

Εάν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Η δόση θα πρέπει να επιλεγεί με βάση την εξάρτησή σας από τη νικοτίνη.

Στην   αρχή   της   θεραπείας,   μπορείτε   να   παίρνετε   1   δισκίο   κάθε   1-2   ώρες.   Στις   περισσότερες 

περιπτώσεις, 8-12 δισκία την ημέρα επαρκούν.

Για υψηλή εξάρτηση στη νικοτίνη, ή αν καπνίζετε περισσότερα από 20 τσιγάρα την ημέρα αρχίστε με  

2 δισκία κάθε 1-2 ώρες. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται περισσότερα από 30 δισκία ημερησίως.

Το Nicorette Microtab Lemon πρέπει να χρησιμοποείται υπογλώσσια, πράγμα που σημαίνει ότι θα 

πρέπει να τοποθετείται κάτω από τη γλώσσα.

Τοποθετείστε το δισκίο κάτω από τη γλώσσα και αφήστε το να διαλυθεί αργά από το σάλιο. Αυτό θα  

διαρκέσει περίπου μισή ώρα. Μη μασάτε και μη καταπίνετε το υπογλώσσιο δισκίο.

Παρόλα αυτά, σε περίπτωση κατάποσης του δισκίου, ο κίνδυνος δηλητηρίασης είναι μικρός.

Η διάρκεια της θεραπείας είναι εξατομικευμένη.

Η θεραπεία πρέπει να συνεχιστεί  για  περίπου 2-3 μήνες. Μετά, η δόση της νικοτίνης  πρέπει να 

μειωθεί σταδιακά.

Η θεραπεία πρέπει να σταματήσει όταν η δόση μειωθεί στα 1-2 δισκία  ημερησίως.

Η συχνή χρήση του Nicorette Microtab Lemon για περισσότερο από 6 μήνες δεν συνιστάται συνήθως. 

Σε   μερικές   περιπτώσεις,   μια   μεγαλύτερη   περίοδος   θεραπείας   μπορεί   να   είναι   αναγκαία   για   την 

αποφυγή υποτροπής στο κάπνισμα. Δισκία τα οποία έχουν απομείνει πρέπει να φυλάσσονται καθώς η 

επιθυμία για κάπνισμα μπορεί να επανέλθει ξαφνικά.

Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση Nicorette Microtab Lemon από την κανονική

Αν καπνίζετε ταυτόχρονα με τη λήψη Nicorette Microtab Lemon, μπορεί να υπάρξει υπερδοσολογία 

στη νικοτίνη.

Αν ένα παιδί πάρει Nicorette Microtab Lemon ή αν εσείς πάρετε μεγάλη ποσότητα Nicorette Microtab 

Lemon, επικοινωνήστε με το γιατρό σας ή με τα Επείγοντα του νοσοκομείου αμέσως.

Τα   συμπτώματα   υπερδοσολογίας   είναι   ναυτία,   πολλά   σάλια,   στομαχόπονος,   διάρροια,   ιδρώτας, 

πονοκέφαλος, ζαλάδα, αλλαγή στην ακοή και αίσθημα μεγάλης αδυναμίας. Σε υψηλές δόσεις, τα 

συμπτώματα   αυτά   μπορεί   να   συνοδεύονται   από   χαμηλή   πίεση,   ασθενή   ή   μη   τακτικό   σφυγμό, 

δυσκολία στην αναπνοή, υπερβολική κόπωση, κυκλοφορική κατέρειψη και γενικευμένους σπασμούς.

Αν έχετε περαιτέρω απορίες για τη χρήση αυτού του προϊόντος, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό 

σας.

4. ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και το Nicorette Microtab Lemon μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες 

ενέργειες αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.

To Nicorette Microtab Lemon μπορεί να προκαλέσει τις ίδιες ανεπιθύμητες ενέργειες με τη νικοτίνη 

που χορηγείται με άλλο τρόπο. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες γενικά εξαρτώνται από τη δόση. 

Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (που πιθανόν να συμβούν σε περισσότερα από 1 άτομα στα 

100 και σε λιγότερα από 1 άτομα στα 10) - ειδικά κατά τη διάρκεια των πρώτων εβδομάδων - είναι : 

Ξηρότητα ή ερεθισμός του στόματος και του λαιμού, αίσθημα καψίματος στο στόμα.

Άλλες συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (που πιθανόν να συμβούν σε περισσότερα από 1 άτομα στα 

100 και σε λιγότερα από 1 άτομα στα 10) - ειδικά κατά τη διάρκεια των πρώτων εβδομάδων - είναι :

Ζάλη

Πονοκέφαλος

Ναυτία

Εμετός

Δημιουργία αερίων • Λόξιγκας

Βουλωμένη μύτη

Βήχας

Ακανόνιστοι καρδιακοί παλμοί

Μια σπάνια ανεπιθύμητη ενέργεια (πιθανόν να συμβεί σε περισσότερα από 1 άτομα στα 10.000 και 

σε λιγότερα από 1 άτομα στους 1000 χρήστες) είναι : 

Αναστρέψιμη κολπική μαρμαρυγή

Επικοινωνείστε με το γιατρό σας αν οι ανεπιθύμητες ενέργειες συνεχίζονται.

Μερικά συμπτώματα όπως ζάλη, πονοκέφαλος και δυσκολίες στον ύπνο μπορεί να συνδέονται με 

συμπτώματα στέρησης κατά τη διάρκεια της διακοπής του καπνίσματος και μπορεί να εξαρτώνται 

από πολύ λίγη πρόσληψη νικοτίνης.

Κατά την προσπάθεια διακοπής του καπνίσματος μπορεί να εμφανιστούν αφθώδη έλκη στο στόμα 

αλλά η σχέση τους με τη θεραπεία υποκατάστασης νικοτίνης δεν είναι ξεκάθαρη.

Εάν κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια γίνεται σοβαρή, ή αν  παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια 

που   δεν   αναφέρεται   στο   παρόν   φύλλο   οδηγιών,   παρακαλείσθε   να   ενημερώσετε   το   γιατρό   ή   το 

φαρμακοποιό σας.

5. ΠΩΣ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΤΟ  NICORETTE MICROTAB LEMON

Να φυλάσσεται σε θέση την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.

Να μη χρησιμοποιείτε το Nicorette Microtab Lemon μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στο 

blister και στο κουτί. Η ημερομηνία  λήξης είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που αναφέρεται.

Tο φαρμακευτικό αυτό προϊόν δεν απαιτεί ιδιαίτερες συνθήκες φύλαξης.

Τα φάρμακα δεν πρέπει να απορρίπτονται στο νερό της αποχέτευσης ή στα σκουπίδια. Ρωτήστε το 

φαρμακοποιό   σας   πώς   να   πετάξετε   τα   φάρμακα   που   δεν   χρειάζονται   πια.   Αυτά   τα   μέτρα   θα 

βοηθήσουν στην  προστασία του περιβάλλοντος.

6. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τι περιέχει το Nicorette Microtab Lemon

Η δραστική ουσία είναι η νικοτίνη. Κάθε υπογλώσσιο δισκίο περιέχει 2 mg νικοτίνης ως nicotine 

bitartrate dihydrate.

Τα   άλλα   συστατικά   είναι   :  mannitol,  microcrystalline  cellulose,  povidone  90,  methyl  cellulose, 

silicified  microcrystalline  cellulose,  magnesium  stearate,  lemon  flavour  (που   περιλαμβάνει 

maltodextrine), aspartame (E951) και sweet flavour (περιέχει maltodextrine).

Εμφάνιση του Nicorette Microtab Lemon και  περιεχόμενο της συσκευασίας

Τα   υπογλώσσια   δισκία   είναι   λευκά   ως   υπόλευκα,   επίπεδα,   στρογγυλά,   με   διάμετρο   6  mm, 

εγχαραγμένα με την ένδειξη “Ν2” στη μια πλευρά.

Μεγέθη συσκευασιών :

20, 30, 90, 100 ή 150 υπογλώσσια δισκία σε συσκευασία blister και θήκη μεταφοράς.

Μπορεί να μη κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας και παραγωγός

Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας :

Johnson & Johnson Hellas ΑΕΒΕ 

Αιγιαλείας & Επιδαύρου 4,

151 25, Αθήνα

Τηλ. : 210 6875786

Παραγωγός : 

McNeil AB,  Norrbroplatsen 2251 09 Helsingborg, Sweden

Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης εγκρίθηκε για τελευταία φορά στις 

15 Μαρτίου 2007

9-11-2018

First Choice Vapor recalls Unflavoured 100 mg Nicotine Base E-Liquids

First Choice Vapor recalls Unflavoured 100 mg Nicotine Base E-Liquids

These vaping products do not meet requirements of the Consumer Chemicals and Containers Regulations, 2001 (CCCR, 2001) under the Canada Consumer Product Safety Act.

Health Canada

3-8-2018

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on new steps the agency is taking to support the development of novel nicotine replacement drug therapies to help smokers quit cigarettes

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on new steps the agency is taking to support the development of novel nicotine replacement drug therapies to help smokers quit cigarettes

FDA releases the first of two draft guidances aimed at supporting the development of novel, inhaled nicotine replacement therapies that could be submitted for approval as new drugs.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

12-6-2018

Blokhuis: harde feiten gif in sigaretten zeer zorgelijk

Blokhuis: harde feiten gif in sigaretten zeer zorgelijk

Teer, nicotine en koolmonoxide gehalten in sigaretten die gemeten worden volgens de Canadian Intense (CI) methode zijn minimaal twee keer zo hoog als de gehalten gemeten met de wettelijke voorgeschreven ISO methode waarmee de EU en dus ook Nederland werkt. In sommige gevallen liggen de gehaltes zelfs tot meer dan 20 keer hoger. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM, dat 100 sigaretten onder de loep nam. Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) heeft als opdrachtgever het onderzoek vandaag in ontvangst genome...

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

7-6-2018

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on 2017 National Youth Tobacco Survey results and ongoing FDA efforts to protect youth from the dangers of nicotine and tobacco products

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on 2017 National Youth Tobacco Survey results and ongoing FDA efforts to protect youth from the dangers of nicotine and tobacco products

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on 2017 National Youth Tobacco Survey results and ongoing FDA efforts to protect youth from the dangers of nicotine and tobacco products

FDA - U.S. Food and Drug Administration

7-8-2018

By Aug. 10, all packages and advertisements for “covered” tobacco products (except for cigars and pipe tobacco) and roll-your-own/cigarette tobacco products must have the required nicotine warning statement. https://cards.twitter.com/cards/2m2m96/5xn98 …

By Aug. 10, all packages and advertisements for “covered” tobacco products (except for cigars and pipe tobacco) and roll-your-own/cigarette tobacco products must have the required nicotine warning statement. https://cards.twitter.com/cards/2m2m96/5xn98 …

By Aug. 10, all packages and advertisements for “covered” tobacco products (except for cigars and pipe tobacco) and roll-your-own/cigarette tobacco products must have the required nicotine warning statement. https://cards.twitter.com/cards/2m2m96/5xn98 …

FDA - U.S. Food and Drug Administration

16-7-2018

#FDA’s comprehensive plan that places nicotine and the issue of addiction at the center of our tobacco efforts. I’m optimistic about the opportunity to forge a new path for a heathier America. Learn more about the plan and how to submit public comments:

#FDA’s comprehensive plan that places nicotine and the issue of addiction at the center of our tobacco efforts. I’m optimistic about the opportunity to forge a new path for a heathier America. Learn more about the plan and how to submit public comments:

#FDA’s comprehensive plan that places nicotine and the issue of addiction at the center of our tobacco efforts. I’m optimistic about the opportunity to forge a new path for a heathier America. Learn more about the plan and how to submit public comments: https://go.usa.gov/xQ7Jb  pic.twitter.com/hQxiKdMZBK

FDA - U.S. Food and Drug Administration