NICORETTE

Κύριές Πληροφορίες

 • Εμπορική ονομασία:
 • NICORETTE 500MCG/DOSE NAS.SPR
 • Φαρμακολογική κατηγορία (ATC):
 • N07BA01
 • Δοσολογία:
 • 500MCG/DOSE
 • Φαρμακοτεχνική μορφή:
 • ΕΚΝΕΦΩΜΑ ΡΙΝΙΚΟ
 • Χρήση για:
 • Οι άνθρωποι
 • Τύπος φάρμακου:
 • αλλοπαθητική των ναρκωτικών

Έγγραφα

Εντοπισμός

 • Διατίθεται σε:
 • NICORETTE 500MCG/DOSE NAS.SPR
  Ελλάδα
 • Γλώσσα:
 • Ελληνικά

Θεραπευτικές πληροφορίες

 • Θεραπευτική περιοχή:
 • ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

Άλλες πληροφορίες

Κατάσταση

 • Πηγή:
 • Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
 • τελευταία ενημέρωση:
 • 09-08-2016

φύλλο οδηγιών χρήσης

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ

NICORETTE TM     Nasal Spray

Σύνθεση

Δραστική ουσία: Nicotine

Έκδοχα:   Sodium Phosphate Dibasic Dodecahydrate, Sodium Phosphate Monobasic 

Dihydrate, Anhydrous Citric Acid, Disodium Edetate, Sodium Chloride, Polysorbate 

80, NSS Aroma DZ-03226 (β-ionone), Methylparaben E218, Propylparaben E216, 

Ενέσιμο Νερό.

Φαρμακοτεχνική μορφή

Ρινικό εκνέφωμα

Περιγραφή συσκευασίας

Γυάλινος περιέκτης εξοπλισμένος με αντλία ψεκασμό και με επιρίνιο.

Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία

Βοήθημα για τη διακοπή του καπνίσματος.

Υπεύθυνος κυκλοφορίας

Johnson & Johnson Hellas AEBE

Αιγιαλείας & Επιδαύρου 4, 15125 Μαρούσι, Αθήνα

Τηλ:210 6875750

Παρασκευαστής

McNeil ΑΒ, Σουηδία

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΠΟΥ ΣΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕ Ο ΓΙΑΤΡΟΣ  ΣΑΣ

Γενικές πληροφορίες

Ενδείξεις

Ενδείκνυται για αντιμετώπιση των συμπτωμάτων εξάρτησης από τη διακοπή του 

καπνίσματος σε νικοτινοεξαρτώμενα άτομα στα πλαίσια προγράμματος διακοπής του 

καπνίσματος.  Η χρήση του ρινικού εκνεφώματος συνιστάται στους βαρείς καπνιστές.

Αντενδείξεις

Το άτομο πρέπει να σταματάει το κάπνισμα αμέσως μόλις αρχίσει το πρόγραμμα 

θεραπείας με το προϊόν.  Αν κατά τη διάρκεια της θεραπευτικής αγωγής ξαναρχίσει 

το κάπνισμα τότε μπορεί να εμφανισθούν σοβαρότατες διαταραχές από το 

καρδιαγγειακό.

Το προϊόν δεν απευθύνεται σε μη καπνιστές ούτε παιδιά.

Η χρήση του αντεδείκνυται σε άτομα:

- με υπερευαισθησία ή αλλεργία στα συστατικά του

- με σοβαρή καρδιαγγειακή νόσο συμπεριλαμβανομένου ιστορικού προσφάτου 

οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου ή προσφάτου εγκεφαλικού επεισοδίου

-με σοβαρές αρρυθμίες

-με ασταθή στηθάγχη

-με χρόνιες ρινικές διαταραχές, π.χ. χρόνια ρινίτιδα, αγγειοκινητική ρινίτιδα, ή 

πολύποδες (αφορά στη μορφή του ρινικού εκνεφώματος)

-κατά την περίοδο της κύησης και της γαλουχίας.

Ειδικές προφυλάξεις και προειδοποιήσεις κατά τη χρήση

Η νικοτίνη, οποιασδήποτε προέλευσης, μπορεί να είναι τοξική και να προκαλέσει 

εθισμό.  Το κάπνισμα προκαλεί πνευμονοπάθεια, καρκίνο και καρδιακή νόσο, και 

μπορεί να επιφέρει ανεπιθύμητες ενέργειες στις εγκύους ή στο έμβρυο.  Για κάθε 

καπνιστή, με ή χωρίς ταυτόχρονη νόσο ή κύηση, ο κίνδυνος από την υποκατάσταση 

νικοτίνης στα πλαίσια προγράμματος διακοπής του καπνίσματος θα πρέπει να 

εκτιμάται έναντι του κινδύνου από τη συνέχιση του καπνίσματος καθώς και της 

πιθανότητας επιτυχίας στη διακοπή του καπνίσματος, χωρίς την υποκατάσταση 

νικοτίνης.

Όλοι οι καπνιστές θα πρέπει να ενθαρρύνονται να διακόψουν το κάπνισμα 

χρησιμοποιώντας επιμορφωτικές και συμπεριφερολογικές μεθόδους, πριν από τη 

χρησιμοποίηση φαρμακολογικών μέσων.

Η νικοτίνη, υπό οποιαδήποτε μορφή και αν ληφθεί, είναι τοξική ουσία που προκαλεί 

εξάρτηση.

Η θεραπεία πρέπει να διακοπεί, εάν εμφανισθούν συμπτώματα υπερδοσολογίας 

νικοτίνης.  Η χρήση του προϊόντος πρέπει να γίνεται για όσο διάστημα ορίζει ο 

θεράπων ιατρός και πάντως όχι για περίοδο άνω των 3 μηνών για τις μορφές του 

αυτοκόλλητου συστήματος και του ρινικού εκνεφώματος, διότι δεν υπάρχουν μελέτες 

για μεγαλύτερης διάρκειας χρήση.

Γενικά

Ο ασθενής πρέπει να διακόψει το κάπνισμα εντελώς, όταν ξεκινήσει θεραπεία.  Οι 

ασθενείς θα πρέπει να ενημερώνονται ότι, αν συνεχίσουν να καπνίζουν ενώ 

χρησιμοποιούν το προϊόν, μπορεί να εμφανίσουν ανεπιθύμητες ενέργειες λόγω των 

υψηλότερων μέγιστων επιπέδων νικοτίνης, σε σχέση με εκείνα που εμφανίζονται 

μόνο από το κάπνισμα.  Αν υπάρξει κλινικά σημαντική αύξηση των καρδιαγγειακών ή 

άλλων επιδράσεων που να αποδίδεται στη νικοτίνη, η θεραπεία πρέπει να διακοπεί. 

Οι γιατροί θα πρέπει να αναμένουν, ότι μπορεί να χρειαστεί δοσολογική 

αναπροσαρμογή των συγχορηγούμενων φαρμάκων.

Άσθμα, Βρογχόσπασμος και Νόσος Αντιδραστικών Αεραγωγών

Έχει αναφερθεί έξαρση του βρογχόσπασμου σε ασθενείς με προϋπάρχουσα 

βρογχοσπαστική νόσο.  Δεν συνιστάται η χρήση του NASAL SPRAY σε ασθενείς με 

βρογχοσπαστική νόσο.

Επίδραση του NASAL SPRAY στον ρινικό Βλεννογόνο

Η τοπική εφαρμογή, είτε νικοτίνης, είτε προϊόντων του καπνού, προκαλεί ερεθισμό 

του ρινικού βλεννογόνου και οι γιατροί θα πρέπει να εξετάζουν τόσο τους κινδύνους, 

όσο και τα οφέλη για  τον ασθενή, πριν την έναρξη ή τη συνέχιση της θεραπείας με 

NASAL SPRAY.

Καρδιαγγειακές ή Περιφερικές Αγγειακές Νόσοι

Οι κίνδυνοι από την υποκατάσταση νικοτίνης σε ασθενείς με καρδιαγγειακές ή 

περιφερικές αγγειακές νόσους, θα πρέπει να σταθμίζεται έναντι του οφέλους που θα 

αποκομίσουν από τη χρήση της υποκατάστασης νικοτίνης στα πλαίσια 

προγράμματος διακοπής του καπνίσματος.  Ειδικότερα, οι ασθενείς με στεφανιαία 

νόσο (ιστορικό εμφράγματος μυοκαρδίου και/ή στηθάγχη), σοβαρές καρδιακές 

αρρυθμίες, ή αγγειοσπαστικές νόσους (νόσος Buerger, αποφρακτική 

θρομβοαγγειίτιδα, παραλλάσουσα στηθάγχη Prinzmetal και φαινόμενα Raynaud) ή 

υπέρταση.  Θα πρέπει να εκτιμηθούν προσεκτικά πριν συνταγογραφηθεί η 

υποκατάσταση νικοτίνης.

Έχει αναφερθεί εκδήλωση ταχυκαρδίας σχετιζόμενη με τη  θεραπεία υποκατάστασης 

νικοτίνης.

Νεφρική ή Ηπατική Ανεπάρκεια

Η φαρμακοκινητική της νικοτίνης δεν έχει μελετηθεί στους ηλικιωμένους, ούτε σε 

ασθενείς με νεφρική ή ηπατική ανεπάρκεια.  Ωστόσο δεδομένου ότι η νικοτίνη 

μεταβολίζεται εκτενώς και ότι η συνολική συστηματική της κάθαρση εξαρτάται από 

την αιματική ροή του  ήπατος, θα πρέπει να αναμένεται κάποια επίδραση της 

ηπατικής ανεπάρκειας στη φαρμακοκινητική (μειωμένη κάθαρση).

Μόνο η βαρεία νεφρική ανεπάρκεια μπορεί να αναμένεται, ότι θα επηρεάσει την 

κάθαρση της νικοτίνης ή των μεταβολιτών της από την κυκλοφορία.

Γενικά να χρησιμοποιείται με προσοχή από άτομα με νεφρική ή ηπατική ανεπάρκεια.

Ενδοκρινολογικές Νόσοι

Η θεραπεία υποκατάστασης πρέπει να χρησιμοποιείται προσεκτικά σε ασθενείς με 

υπερθυρεοειδισμό, φαιοχρωμοκύτωμα ή ινσουλινοεξαρτώμενο διαβήτη, εφόσον η 

νικοτίνη προκαλεί την απελευθέρωση κατεχολαμινών από τον μυελό των 

επινεφριδίων.

Πεπτικό Έλκος

Η νικοτίνη καθυστερεί την επούλωση του πεπτικού έλκους.  Επομένως, η θεραπεία 

υποκατάστασης θα πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε ασθενείς με ενεργό 

πεπτικό έλκος και μόνο όταν τα οφέλη από τη χρησιμοποίηση υποκατάστασης 

νικοτίνης στα πλαίσια προγράμματος διακοπής του καπνίσματος υπερτερούν των 

κινδύνων.

Επιταχυνόμενη Υπέρταση

Η θεραπεία νικοτίνης αποτελεί παράγοντα κινδύνου για την ανάπτυξη κακοήθους 

υπέρτασης σε ασθενείς με επιταχυνόμενη υπέρταση.  Επομένως, η θεραπεία 

υποκατάστασης θα πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή στους ασθενείς αυτούς 

και μόνο όταν τα οφέλη από τη χρησιμοποίηση υποκατάστασης νικοτίνης στα 

πλαίσια προγράμματος διακοπής του καπνίσματος υπερτερούν των κινδύνων.

Κύηση και γαλουχία

Η νικοτίνη σε οποιαδήποτε μορφή της αντενδείκνυται στη κύηση.  Επειδή η νικοτίνη 

περνά ελεύθερα στο μητρικό γάλα, δεν επιτρέπεται η χρήση της σε οποιαδήποτε 

μορφή κατά την περίοδο του θηλασμού.

Παιδιά

Το ρινικό εκνέφωμα δεν χρησιμοποιείται σε παιδιά και εφήβους κάτω από 18 ετών.

Σημειώνεται ιδιαίτερα ότι οι ποσότητες νικοτίνης, που γίνονται ανεκτές από τους 

ενήλικες καπνιστές, στα παιδιά μπορεί να προκαλέσουν συμπτώματα δηλητηρίασης, 

κάποτε και με θανατηφόρα κατάληξη.

Δια τούτο οι περιέκτες, καθώς και τα προς χρήση (ή χρησιμοποιημένα) συστήματα 

διαδερμικής χορήγησης και οι τσίχλες πρέπει να φυλάσσονται επιμελώς από βρέφη 

και παιδιά σε μέρος απρόσιτο (ή να καταστρέφονται και να απορρίπτονται), διότι 

υπάρχει κίνδυνος σοβαρής δηλητηρίασης.

Επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων

Το ρινικό εκνέφωμα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τον χειρισμό μηχανημάτων, 

διότι το φτάρνισμα και η δακρύροια που προκαλεί, μπορεί να είναι αιτία πρόκλησης 

ατυχήματος.

Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα ή ουσίες

Όσον αφορά στο εκνέφωμα ο βαθμός της απορρόφησης και η μέγιστη συγκέντρωση 

πλάσματος είναι ελαφρώς μειωμένα στους ασθενείς που έχουν απλό 

κρυολόγημα/ρινίτιδα.  Επιπλέον, παρατείνεται ο χρόνος έως τη μέγιστη 

συγκέντρωση.  Η χρήση ρινικού αγγειοσυσταλτικού, όπως η ξυλομεταζολίνη, σε 

ασθενείς με ρινίτιδα θα παρατείνει περαιτέρω το χρόνο έως τη μέγιστη συγκέντρωση.

Η διακοπή του καπνίσματος, με ή χωρίς υποκατάσταση νικοτίνης, μπορεί να 

μεταβάλει την φαρμακοκινητική ορισμένων συγχορηγούμενων φαρμάκων.

Μπορεί να χρειαστούν Μείωση της 

δόσης κατά τη Διακοπή του 

Καπνίσματος: Πιθανός Μηχανισμός της επαγωγής

Ακεταμινοφαίνη, καφεΐνη, ιμιμπραμίνη, 

οξαζεπάμη, πενταζοκίνη, προπρανόλη ή 

άλλοι β-αποκλειστές, θεοφυλλίνη. Επαγωγή των ηπατικών ενζύμων με τη 

διακοπή του καπνίσματος.

Ινσουλίνη Αύξηση της υποδόριας απορρόφησης 

ινσουλίνης με τη διακοπή του 

καπνίσματος.

Αδρενεργικοί ανταγωνιστές 

(π.χ. πραζοσίνη, λαβεταλόλη) Μείωση των κυκλοφορούντων 

κατεχολαμινών με τη διακοπή του 

καπνίσματος.

Μπορεί να χρειαστούν Αύξηση της 

Δόσης κατά τη Διακοπή του 

Καπνίσματος: Πιθανός Μηχανισμός της επαγωγής

Αδρενεργικοί αγωνιστές 

(π.χ. ισοπροτερενόλη, φαινυλεφρίνη) Μείωση των κυκλοφορούντων 

κατεχολαμινών με τη διακοπή του 

καπνίσματος.

Η ταυτόχρονη χορήγηση σκευασμάτων γεσταγόνων-οιστρογόνων 

ορμονικών αντισυλληπτικών) μπορεί, όπως και το κάπνισμα, να προκαλέσει 

αυξημένο κίνδυνο θρομβοεμβολικών αντιδράσεων.

Δοσολογία

Οι ασθενείς πρέπει να διακόψουν το κάπνισμα, αμέσως μόλις αρχίσουν να 

χρησιμοποιούν το προϊόν και να απέχουν πλήρως από το κάπνισμα κατά την 

διάρκεια της θεραπευτικής περιόδου.  Το φιαλίδιο πρέπει να προετοιμάζετε πριν τη 

χρήση, πιέζοντας τη συσκευή μέχρι 7 ή 8 φορές έως ότου εμφανιστεί ψεκασμός.  Το 

σπρέι είναι έτοιμο για χρήση.

Θα πρέπει να χορηγείται ένας ψεκασμός σε κάθε ρουθούνι ανά δόση.

Η δοσολογία είναι 1 έως 2 δόσεις/ώρα.  Η ανώτερη ημερήσια δόση είναι 64 

ψεκασμοί, δηλαδή 2 ψεκασμοί σε κάθε ρουθούνι, κάθε ώρα, για 16 ώρες την ημέρα.

Αν δεν χρησιμοποιηθεί για 2 έως 3 ημέρες ή περισσότερο η συσκευή, πρέπει να 

ετοιμαστεί εκ νέου (1 έως 2 ψεκασμοί).

Η διάρκεια θεραπείας να μην υπερβαίνει τους 3 μήνες.  Στο διάστημα αυτό η χρήση 

του εκνεφώματος είναι ως εξής:

α. για 8 εβδομάδες ακολουθείται το σχήμα που περιγράφηκε ανωτέρω.

β. Mετά από αυτή την περίοδο ο ασθενής μειώνει σταδιακά τη δόση μέσα σε 

διάστημα 4 εβδομάδων (σταδιακή μείωση της δόσης στο ήμισυ μέσα σε 2 

εβδομάδες και συνέχιση της σταδιακής μείωσης και λήξη θεραπείας με το 

πέρας των επόμενων 2 εβδομάδων).

Υπερδοσολογία-Αντιμετώπιση

Υπερδοσολογία από νικοτίνη μπορεί μόνο να συμβεί, εάν ο ασθενής έχει μικρή 

εξάρτηση από τη νικοτίνη ή χρησιμοποιεί ταυτόχρονα άλλες μορφές νικοτίνης 

(συμπεριλαμβανομένου και του καπνίσματος).

Η από του στόματος οξεία θανατηφόρα δόση νικοτίνης αναφέρεται ότι είναι 40 έως 

60 mg.

Σημεία και Συμπτώματα Τοξικότητας Νικοτίνης

Τα σημεία και τα συμπτώματα της υπερδοσολογίας νικοτίνης αναμένεται ότι θα είναι 

ωχρότητα, κρύος ιδρώτας, ναυτία, σιάλωση, εμετός, κοιλιακό άλγος, διάρροια, 

κεφαλαλγία, ζάλη, διαταραχή ακοής και όρασης, τρόμος, διανοητική σύγχυση και 

αδυναμία.

Σε περίπτωση μεγάλης υπερδοσολογίας μπορεί να ακολουθήσει κατάπτωση, 

υπόταση και αναπνευστική ανεπάρκεια.  Οι θανατηφόρες δόσεις προκαλούν 

γρήγορα σπασμούς και ακολουθεί θάνατος ως αποτέλεσμα περιφερικής ή κεντρικής 

αναπνευστικής παράλυσης ή, λιγότερο συχνά, καρδιακής ανεπάρκειας.

Αντιμετώπιση

Εάν το εκνέφωμα ψεκαστεί στα μάτια, στο στόμα ή στα αυτιά αναμένεται ότι θα 

προκαλέσει ερεθισμό.  Η έκθεση των ματιών στο φάρμακο πρέπει να αντιμετωπιστεί 

με άφθονες πλύσεις με νερό για είκοσι (20) λεπτά.  Εάν το εκνέφωμα ψεκαστεί στο 

στόμα ο κίνδυνος δηλητηρίασης είναι μικρός, λόγω του υψηλού μεταβολισμού 

πρώτης διόδου.  Η μεγάλη κατάποση νικοτίνης από το στόμα θα προκαλέσει ναυτία 

και εμετό.

Εξαιτίας του είδους του περιέκτη δεν είναι δυνατόν να καταπωθεί το περιεχόμενο 

χωρίς τη χρήση συσκευής του ψεκασμού.

Ανεπιθύμητες ενέργειες

Η εκτίμηση των ανεπιθύμητων ενεργειών συγχέεται από την εκδήλωση των σημείων 

και συμπτωμάτων της απόσυρσης από τη νικοτίνη σε ορισμένους ασθενείς και από 

την υπερβολική λήψη νικοτίνης σε άλλους.  Γενικά με την θεραπεία υποκατάστασης 

νικοτίνης αναφέρονται:

Ναυτία, ζάλη, κεφαλαλγία, γριππώδες σύνδρομο, αίσθημα παλμών, δυσπεψία, 

αϋπνία, παράδοξα όνειρα, μυαλγία, πόνοι στο στήθος, αλλαγές στην πίεση, άγχος 

και ευερεθιστότητα, υπνηλία και αδυναμία συγκέντρωσης, δυσμηνόρροια.

Με τη χρήση του εκνεφώματος αναφέρονται οι εξής ανεπιθύμητες ενέργειες:

Κατά τη διάρκεια των 2 πρώτων ημερών της θεραπείας, αναφέρθηκε ρινικός 

ερεθισμός από όλους σχεδόν τους ασθενείς (94%), ενώ οι περισσότεροι τον 

κατέταξαν ως είτε μέτριο, είτε βαρύ.  Τόσο η συχνότητα, όσο και η βαρύτητα του 

ρινικού ερεθισμού μειώθηκαν με τη συνεχιζόμενη χρήση του NASAL SPRAY, η 

παρουσία του όμως συνεχίστηκε στους περισσότερους (81%) ασθενείς μετά από 3 

εβδομάδες θεραπείας, ενώ οι περισσότεροι ασθενείς τον κατέταξαν ως μέτριο ή ήπιο. 

Οι συνηθέστερες ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν: καταρροή, ερεθισμός του λαιμού, 

δακρύρροια, φτέρνισμα και βήχας.  Οι ακόλουθες τοπικές ανεπιθύμητες ενέργειες 

αναφέρθηκαν κάπως συχνότερα με το ενεργό φάρμακο σε σχέση με το εικονικό 

σπρέι: ρινική συμφόρηση, υποκειμενικά σχόλια με την γεύση ή τη χρήση της 

δοσολογικής μορφής, ερεθισμός του ιγμορίου, παροδική επίσταξη, ερεθισμός των 

οφθαλμών, παροδικές μεταβολές στην αίσθηση της όσφρησης, φαρυγγίτιδα, 

παραισθησίες στη μύτη, το στόμα ή το κεφάλι, μούδιασμα της μύτης ή του στόματος, 

καύσος στη μύτη ή στα μάτια, πόνος στα αυτιά, ερύθημα στο πρόσωπο, παροδικές 

μεταβολές στην αίσθηση της γεύσης, τραχύτητα, ρινικό έλκος ή φουσκάλα.

Άλλες Ανεπιθύμητες Ενέργειες

Στη συνέχεια αναφέρονται οι ανεπιθύμητες ενέργειες που δεν μπορούσαν να 

ταξινομηθούν και να αναφερθούν πιο πάνω, και αναφέρθηκαν από >1% των 

ασθενών:

Κεφαλαλγία, πόνος στην πλάτη, δύσπνοια, ναυτία, αρθραλγία, διαταραχή 

εμμηνορρυσίας, αίσθηση καρδιακών παλμών, μετεωρισμός, διαταραχή οδόντων, 

προβλήματα ούλων, μυαλγία, κοιλιακό άλγος, σύγχυση, ακμή, δυσμηνόρροια, 

κνησμός.

Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρθηκαν με συχνότητα <1% μεταξύ των 

ενεργών χρηστών του εκνεφώματος αναφέρονται στη συνέχεια:

Γενικές: περιφερικό οίδημα, άλγος, μούδιασμα, αλλεργία

Γαστρεντερικές: ξηροστομία, λόξυγγας, διάρροια, δυσπεψία

Αιματολογικές: πορφύρα

Νευρολογικές: αφασία, αμνησία, ημικρανία, μούδιασμα

Αναπνευστικές: βρογχίτιδα, βρογχόσπασμος, αυξημένα πτύελα

Δέρμα και Εξαρτήματα: εξάνθημα, πορφύρα

Ειδικές αισθήσεις: ανωμαλία όρασης

Τι   πρέπει   να   γνωρίζει   ο   ασθενής   σε   περίπτωση   που   παραλείψει   να   πάρει 

κάποια δόση

Η   παράλειψη   μιας   δόσης   δεν   πρέπει   να   διορθωθεί   στη   συνέχεια   με   λήψη 

μεγαλύτερης δόσης.  Σε περίπτωση παράλειψης μιας δόσης, συνεχίστε τη λήψη του 

φαρμάκου όπως σας υπέδειξε ο γιατρός.

Ημερομηνία Λήξεως

Η ημερομηνία λήξεως (μήνας/έτος) αναφέρεται στη συσκευασία μετά από την ένδειξη 

“EXP.” (EXP.= expiry date:  ημερομηνία λήξεως).

Ιδιαίτερες Προφυλάξεις για τη διατήρηση

Φυλάσσεται σε δροσερό μέρος.

Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης του φύλλου οδηγιών

Σεπτέμβριος 1997

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων Αθηνών:  210 77.93.777

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

- Το φάρμακο αυτό σας το έγραψε ο γιατρός σας μόνο για το συγκεκριμένο ιατρικό σας  

πρόβλημα.

- Δεν θα πρέπει να το δίνεται σε άλλα άτομα ή να το χρησιμοποιήτε για κάποια άλλη  

πάθηση, χωρίς προηγουμένως να έχετε συμβουλευθεί το γιατρό σας.

- Εάν   κατά   τη   διάρκεια   της   θεραπείας   εμφανισθεί   κάποιο   πρόβλημα   με   το   φάρμακο,  

ενημερώστε αμέσως το γιατρό σας ή το φαρμακοποιό σας.

- Εάν   έχετε   οποιαδήποτε   ερωτηματικά   γύρω   από   τις   πληροφορίες   που   αφορούν   το  

φάρμακο που λαμβάνετε ή χρειάζεσθε καλύτερη ενημέρωση για το ιατρικό σας πρόβλημα 

μη διστάσετε να ζητήσετε τις πληροφορίες αυτές από το γιατρό σας ή το φαρμακοποιό  

σας.

- Για να είναι αποτελεσματικό και ασφαλές το φάρμακο που σας χορηγήθηκε θα πρέπει να 

λαμβάνεται σύμφωνα με τις οδηγίες που σας δόθηκαν.

- Για την ασφάλειά σας και την υγεία σας είναι απαραίτητο να διαβάζετε με προσοχή κάθε 

πληροφορία που αφορά το φάρμακο που σας χορηγήθηκε.

- Να μη διατηρείτε τα φάρμακα σε ερμάριο του λουτρού, διότι η ζέστη και η υγρασία μπορεί 

να αλλοιώσουν το φάρμακο και να το καταστήσουν επιβλαβές για την υγεία σας.

- Να μην κρατάτε φάρμακα που δεν τα χρειάζεστε πλέον ή που ήδη έχουν λήξει.

- Για μεγαλύτερη ασφάλεια κρατάτε όλα τα φάρμακα σε ασφαλές μέρος μακριά από τα  

παιδιά.

Τρόπος διάθεσης

Χορηγείται με ιατρική συνταγή

9-11-2018

First Choice Vapor recalls Unflavoured 100 mg Nicotine Base E-Liquids

First Choice Vapor recalls Unflavoured 100 mg Nicotine Base E-Liquids

These vaping products do not meet requirements of the Consumer Chemicals and Containers Regulations, 2001 (CCCR, 2001) under the Canada Consumer Product Safety Act.

Health Canada

3-8-2018

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on new steps the agency is taking to support the development of novel nicotine replacement drug therapies to help smokers quit cigarettes

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on new steps the agency is taking to support the development of novel nicotine replacement drug therapies to help smokers quit cigarettes

FDA releases the first of two draft guidances aimed at supporting the development of novel, inhaled nicotine replacement therapies that could be submitted for approval as new drugs.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

12-6-2018

Blokhuis: harde feiten gif in sigaretten zeer zorgelijk

Blokhuis: harde feiten gif in sigaretten zeer zorgelijk

Teer, nicotine en koolmonoxide gehalten in sigaretten die gemeten worden volgens de Canadian Intense (CI) methode zijn minimaal twee keer zo hoog als de gehalten gemeten met de wettelijke voorgeschreven ISO methode waarmee de EU en dus ook Nederland werkt. In sommige gevallen liggen de gehaltes zelfs tot meer dan 20 keer hoger. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM, dat 100 sigaretten onder de loep nam. Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) heeft als opdrachtgever het onderzoek vandaag in ontvangst genome...

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

7-6-2018

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on 2017 National Youth Tobacco Survey results and ongoing FDA efforts to protect youth from the dangers of nicotine and tobacco products

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on 2017 National Youth Tobacco Survey results and ongoing FDA efforts to protect youth from the dangers of nicotine and tobacco products

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on 2017 National Youth Tobacco Survey results and ongoing FDA efforts to protect youth from the dangers of nicotine and tobacco products

FDA - U.S. Food and Drug Administration

7-8-2018

By Aug. 10, all packages and advertisements for “covered” tobacco products (except for cigars and pipe tobacco) and roll-your-own/cigarette tobacco products must have the required nicotine warning statement. https://cards.twitter.com/cards/2m2m96/5xn98 …

By Aug. 10, all packages and advertisements for “covered” tobacco products (except for cigars and pipe tobacco) and roll-your-own/cigarette tobacco products must have the required nicotine warning statement. https://cards.twitter.com/cards/2m2m96/5xn98 …

By Aug. 10, all packages and advertisements for “covered” tobacco products (except for cigars and pipe tobacco) and roll-your-own/cigarette tobacco products must have the required nicotine warning statement. https://cards.twitter.com/cards/2m2m96/5xn98 …

FDA - U.S. Food and Drug Administration

16-7-2018

#FDA’s comprehensive plan that places nicotine and the issue of addiction at the center of our tobacco efforts. I’m optimistic about the opportunity to forge a new path for a heathier America. Learn more about the plan and how to submit public comments:

#FDA’s comprehensive plan that places nicotine and the issue of addiction at the center of our tobacco efforts. I’m optimistic about the opportunity to forge a new path for a heathier America. Learn more about the plan and how to submit public comments:

#FDA’s comprehensive plan that places nicotine and the issue of addiction at the center of our tobacco efforts. I’m optimistic about the opportunity to forge a new path for a heathier America. Learn more about the plan and how to submit public comments: https://go.usa.gov/xQ7Jb  pic.twitter.com/hQxiKdMZBK

FDA - U.S. Food and Drug Administration