NEUROS

Κύριές Πληροφορίες

 • Εμπορική ονομασία:
 • NEUROS 300MG/CAP ΚΑΨΑΚΙΟ, ΣΚΛΗΡΟ
 • Φαρμακολογική κατηγορία (ATC):
 • N03AX12
 • Δοσολογία:
 • 300MG/CAP
 • Φαρμακοτεχνική μορφή:
 • ΚΑΨΑΚΙΟ, ΣΚΛΗΡΟ
 • Σύνθεση:
 • 0060142963 - GABAPENTIN - 300.000000 MG
 • Οδός χορήγησης:
 • ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ
 • Τρόπος διάθεσης:
 • ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ
 • Χρήση για:
 • Οι άνθρωποι
 • Τύπος φάρμακου:
 • αλλοπαθητική των ναρκωτικών

Έγγραφα

Εντοπισμός

 • Διατίθεται σε:
 • NEUROS 300MG/CAP ΚΑΨΑΚΙΟ, ΣΚΛΗΡΟ
  Ελλάδα
 • Γλώσσα:
 • Ελληνικά

Θεραπευτικές πληροφορίες

 • Θεραπευτική περιοχή:
 • GABAPENTIN
 • Περίληψη προϊόντος:
 • 2802789801018 - 01 - ΒΤx50 (BLISTER 5x10) - 50.00 - ΤΕΜΑΧΙΟ - Εγκεκριμένο (ΕΟΦ) - ΦΑΡΜΑΚΕIOY

Άλλες πληροφορίες

Κατάσταση

 • Πηγή:
 • Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
 • Καθεστώς αδειοδότησης:
 • Εγκεκριμένο (ΕΟΦ)
 • τελευταία ενημέρωση:
 • 05-08-2017

φύλλο οδηγιών χρήσης

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

Neuros 300 mg σκληρά καψάκια

Neuros 400 mg σκληρά καψάκια

Gabapentin

Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε 

αυτό το φάρμακο.

Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά. 

Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

Η συνταγή για αυτό το φάρμακο χορηγήθηκε για εσάς. Δεν πρέπει να δώσετε το 

φάρμακο σε άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόμα και όταν τα 

συμπτώματα τους είναι ίδια με τα δικά σας.

Εάν κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια γίνεται σοβαρή ή αν παρατηρήσετε κάποια 

ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών, παρακαλείσθε να 

ενημερώσετε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

Το παρόν φύλλο οδηγιών περιέχει: 

1. Τι είναι το NEUROS  και ποια είναι η χρήση του

2. Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού πάρετε το NEUROS  

3. Πώς αν πάρετε το NEUROS  

4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες

5. Πώς να φυλάσσεται το NEUROS

6. Λοιπές πληροφορίες

1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ NEUROS  ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ

Το NEUROS  ανήκει σε μία κατηγορία φαρμάκων, που χρησιμοποιείται για την θεραπεία της 

επιληψίας και του περιφερικού νευροπαθητικού πόνου.

Επιληψία: Το NEUROS   χρησιμοποιείται για τη θεραπεία διαφόρων μορφών επιληψίας 

(επιληπτικές κρίσεις που περιορίζονται αρχικά σε συγκεκριμένα σημεία του εγκεφάλου, 

ανεξάρτητα από το αν η κρίση επεκτείνεται σε άλλα μέρη του εγκεφάλου ή όχι). Ο γιατρός σας 

θα σας συνταγογραφήσει το NEUROS  για τη θεραπεία της επιληψίας, όταν η αγωγή που 

ακολουθείτε σήμερα δεν ελέγχει πλήρως την κατάσταση σας. Θα πρέπει να λαμβάνετε το 

NEUROS  επιπρόσθετα με την αγωγή που ακολουθείτε σήμερα εκτός εάν σας έχει υποδειχθεί 

αλλιώς. Το NEUROS   επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο του, για την θεραπεία ενηλίκων 

και εφήβων άνω των 12 ετών.

Περιφερικός νευροπαθητικός πόνος: Το NEUROS χρησιμοποιείται για τη θεραπεία του 

πόνου μακράς διαρκείας που οφείλεται σε βλάβη των νεύρων. Περιφερικός (εμφανίζεται 

πρωτίστως σε πόδια και / ή χέρια) νευροπαθητικός πόνος μπορεί να προκληθεί από διάφορες 

ασθένειες, όπως ο διαβήτης ή ο έρπητας ζωστήρας. Η αίσθηση του πόνου μπορεί να 

περιγραφεί σαν αίσθημα ζέστης, καψίματος, έντονου σφιξίματος, τινάγματος, μαχαιριάς, 

σουβλιάς, κράμπας, πόνου, μυρμηκίασης, μουδιάσματος, τσιμπημάτων κτλ.

2. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΙΝ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ NEUROS  

Μην πάρετε το NEUROS :

-σε περίπτωση αλλεργίας (υπερευαισθησίας) στη gabapentin ή σε οποιοδήποτε άλλο συστατικό 

του NEUROS. 

Προσέξτε ιδιαίτερα με το NEUROS:

-εάν έχετε πρόβλημα με τους νεφρούς σας 

-εάν αναπτύξετε συμπτώματα όπως επίμονο στομαχικό άλγος, ναυτία και έμετο, 

επικοινωνήστε με το γιατρό σας αμέσως.

-Ένας μικρός αριθμός ατόμων που ελάμβαναν αντιεπιληπτική αγωγή όπως gabapentin είχαν σκέψεις 

πρόκλησης βλάβης ή θανάτου στον εαυτό τους. Εάν οποιαδήποτε στιγμή έχεις παρόμοιες σκέψεις, 

επικοινώνησε αμέσως με τον ιατρό σου.

Λήψη άλλων φαρμάκων 

Παρακαλείσθε να ενημερώσετε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε ή έχετε πάρει 

πρόσφατα άλλα φάρμακα ακόμα και αυτά που δεν σας έχουν χορηγηθεί με συνταγή. 

Παρακαλείσθε να ενημερώσετε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε φάρμακα που 

περιέχουν μορφίνη, καθώς η μορφίνη μπορεί να αυξήσει την δράση του NEUROS.  

Το NEUROS  δεν αναμένεται να αλληλεπιδράσει με άλλα αντιεπιληπτικά φάρμακα ή με από 

του στόματος αντισυλληπτικά. 

Το NEUROS   μπορεί να επηρεάσει μερικές εργαστηριακές εξετάσεις, ενημερώστε το γιατρό 

σας ή τα νοσοκομείο ότι λαμβάνετε NEUROS  εάν χρειάζεται να κάνετε εξέταση ούων.

Εάν το NEUROS   και αντιόξινα που περιέχουν αργίλιο και μαγνήσιο λαμβάνονται 

ταυτόχρονα, η απορρόφηση του NEUROS   από το στομάχι μπορεί να μειωθεί. Επομένως 

συνιστάται η λήψη του NEUROS  να γίνεται το νωρίτερο δύο ώρες μετά την λήψη του 

αντιόξινου.

Λήψη του NEUROS  με τροφές και ποτά

Το NEUROS   μπορεί να ληφθεί με ή χωρίς τροφή.

Κύηση και θηλασμός

Ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας προτού πάρετε οποιοδήποτε 

φάρμακο. 

Το NEUROS  δεν πρέπει να λαμβάνεται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, εκτός εάν ο 

γιατρός σας σας δώσει άλλες οδηγίες. Οι γυναίκες που βρίσκονται σε αναπαραγωγική ηλικία 

πρέπει να λαμβάνουν αποτελεσματικά μέτρα αντισύλληψης.

Δεν έχουν διεξαχθεί μελέτες που ασχολούνται ειδικά με τη χρήση της gabapentin σε έγκυες 

γυναίκες, όμως με άλλα φάρμακα που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία των επιληπτικών 

κρίσεων έχει αναφερθεί αυξημένος κίνδυνος βλάβης για το έμβρυο, ιδιαίτερα όταν λαμβάνεται 

ταυτόχρονα πάνω από ένα φάρμακο για την επιληπτική κρίση. Επομένως, όποτε είναι δυνατό 

και υπό τη συμβουλή του γιατρού σας, πρέπει να προσπαθήσετε να πάρετε μόνο ένα 

αντιεπιληπτικό φάρμακο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Μη διακόψετε ξαφνικά τη λήψη αυτού του φαρμάκου δεδομένου ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει 

σε επαύξηση των κρίσεων, γεγονός που μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες για εσάς και το 

μωρό σας. 

Επικοινωνήστε αμέσως με το γιατρό σας, εάν μείνετε έγκυος, πιστεύετε ότι μπορεί να είστε 

έγκυος ή σχεδιάζετε να μείνετε έγκυος στο διάστημα που λαμβάνετε το NEUROS.

Η gabapentin, η δραστική ουσία του NEUROS  απεκκρίνεται στο μητρικό γάλα. Δεν 

συνιστάται να θηλάζετε το μωρό σας ενώ χρησιμοποιείτε το NEUROS, επειδή η επίδραση στο 

θηλάζον νεογνό είναι άγνωστη.

Οδήγηση και χειρισμός μηχανών

Το NEUROS μπορεί να προκαλέσει ζάλη, νωθρότητα και κούραση. Δεν θα πρέπει να 

οδηγήσετε, να χειριστείτε πολύπλοκες μηχανές ή να εμπλακείτε σε επικίνδυνες 

δραστηριότητες, έως ότου διαπιστώσετε αν αυτό το φάρμακο επηρεάζει την ικανότητα σας να 

διεξάγετε αυτές τις δραστηριότητες.

Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με ορισμένα συστατικά του NEUROS       

Τα καψάκια περιέχουν λακτόζη. Αν σας έχει πει ο γιατρός σας ότι παρουσιάζετε δυσανεξία σε 

κάποια σάκχαρα, επικοινωνήστε μαζί του πριν αρχίσετε να λαμβάνετε αυτό το φαρμακευτικό 

προϊόν.

Πάντοτε να παίρνετε το NEUROS  αυστηρά με τις οδηγίες του γιατρού σας. Εάν έχετε 

αμφιβολίες ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

Ο γιατρός σας θα αποφασίσει ποια δόση είναι η κατάλληλη για εσάς.

Εάν έχετε την εντύπωση ότι η δράση του NEUROS   είναι υπερβολικά ισχυρή, είτε υπερβολικά 

αδύνατη, ενημερώστε τον γιατρό σας ή το φαρμακοποιό σας. 

Αν είστε ηλικιωμένος ασθενής (ηλικίας άνω των 65 ετών), πρέπει να λαμβάνετε κανονικά το 

NEUROS, εκτός κι αν έχετε πρόβλημα με τους νεφρούς σας.

Ο γιατρός σας μπορεί να σας συστήσει διαφορετικό δοσολογικό πρόγραμμα ή/και δόση, αν 

έχετε πρόβλημα με τους νεφρούς σας. 

Πάντα να καταπίνετε το καψάκιο ή το δισκίο ολόκληρο, με αρκετό νερό.

Να συνεχίζετε να παίρνετε το NEUROS μέχρι ο γιατρός σας να σας πει να το σταματήσετε.

Περιφερικός Νευροπαθητικός Πόνος:

Να λαμβάνετε τον αριθμό καψακίων ή δισκίων, σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού σας. 

Συνήθως, ο γιατρός σας θα αυξήσει τη δόση βαθμιαία. Η αρχική δόση, θα κυμαίνεται γενικά 

μεταξύ των 300mg και των 900mg την ημέρα. Από εκεί και πέρα, η δόση μπορεί να αυξηθεί 

σταδιακά μέχρι το μέγιστο 3600mg κάθε ημέρα και ο γιατρός σας θα σας πει να το λάβετε σε 3 

διηρημένες δόσεις, δηλ. μια φορά το πρωί, μία φορά το απόγευμα και μία φορά το βράδυ.

Επιληψία:

Ενήλικες και έφηβοι:

Να λαμβάνετε τον αριθμό καψακίων ή δισκίων, όπως σας συνεστήθη. Συνήθως ο γιατρός σας 

θα αυξήσει τη δόση βαθμιαία. Η αρχική δόση, θα κυμαίνεται γενικά μεταξύ των 300mg και 

των 900mg την ημέρα. Έκτοτε, η δόση μπορεί να αυξηθεί σταδιακά μέχρι το μέγιστο 3600mg 

την ημέρα και ο γιατρός σας θα σας πει να το λάβετε σε τρεις διηρημένες δόσεις, δηλ. μία 

φορά το πρωί, μία φορά το απόγευμα και μία φορά το βράδυ. 

Παιδιά ηλικίας 6 ετών και άνω:

Η δόση που θα χορηγηθεί στο παιδί σας θα αποφασιστεί από το γιατρό σας καθώς αυτό 

υπολογίζεται με βάση το βάρος του παιδιού. Η θεραπεία αρχίζει με μια χαμηλή αρχική δόση η 

οποία σταδιακά αυξάνεται κατά τη διάρκεια μιας περιόδου περίπου 3 ημερών. Η συνήθης 

επιτυχής δόση ελέγχου της επιληψίας είναι τα 25-35 mg/kg/ημέρα. Η δόση χορηγείται σε τρεις 

διηρημένες δόσεις, λαμβάνοντας το καψάκιο ή το δισκίο κάθε μέρα, συνήθως μία φορά το 

πρωί, μία φορά το απόγευμα και μία φορά το βράδυ.

Το NEUROS δεν συνιστάται για χρήση σε παιδιά ηλικίας κάτω των 6 ετών.

Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση του NEUROS από την κανονική

Επικοινωνήστε με το γιατρό σας ή πηγαίνετε αμέσως στο πλησιέστερο νοσοκομείο, στη 

μονάδα για τα επείγοντα περιστατικά. Να έχετε μαζί σας τα εναπομείναντα καψάκια ή δισκία, 

το κουτί και την επισήμανση έτσι ώστε στο νοσοκομείο να μπορούν να εντοπίσουν  με ευκολία 

τι φάρμακο έχετε πάρει.

Εάν ξεχάσετε να πάρετε το NEUROS

Εάν ξεχάσετε να πάρετε κάποια δόση, πάρτε τη μόλις το θυμηθείτε εκτός αν πλησιάζει η ώρα 

για την επόμενη δόση. Μη πάρετε διπλή δόση για να αναπληρώσετε τη δόση που ξεχάσατε.

Εάν σταματήσετε να παίρνετε το NEUROS

Μην σταματήσετε τη λήψη του NEUROS, εκτός εάν σας το πει ο γιατρός σας. Αν η θεραπεία 

σας σταματήσει, η διακοπή θα πρέπει να γίνει βαθμιαία, σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον 

μιας εβδομάδας. Αν σταματήσετε να παίρνετε το NEUROS ξαφνικά ή πριν σας το πει ο 

γιατρός σας, υπάρχει αυξημένος κίνδυνος εμφάνισης επιληπτικών κρίσεων.

Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του προϊόντος ρωτήστε το 

γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. 

4. ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και το NEUROS μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες αν 

και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.

Πολύ συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες που μπορεί να επηρεάσουν από 1 άνθρωπο στους 10, 

αναφέρονται παρακάτω:

Ιογενής λοίμωξη

Αίσθημα υπνηλίας, ζάλη, έλλειψη συντονισμού

Αίσθημα κόπωσης, πυρετός

Συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες, που μπορεί να επηρεάσουν περισσότερους από 1 άνθρωπο 

στους 100, αναφέρονται παρακάτω:

Πνευμονία, λοίμωξη αναπνευστικού συστήματος, ουρολοίμωξη, λοίμωξη, φλεγμονή του ώτος 

Χαμηλοί αριθμοί λευκοκυττάρων 

Ανορεξία, όρεξη αυξημένη

Θυμός προς τους άλλους, σύγχυση, διακύμανση στη διάθεση, κατάθλιψη, άγχος, νευρικότητα, 

δυσκολία σκέψης

Σπασμοί, σπασμωδικές κινήσεις, δυσκολία στην ομιλία, απώλεια μνήμης, τρόμος, δυσκολία 

στον ύπνο, πονοκέφαλος, ευαισθησία στο δέρμα, μειωμένη αίσθηση, δυσκολία στον 

συντονισμό, ασυνήθεις κινήσεις των οφθαλμών, αυξημένα, μειωμένα ή καταργημένα 

αντανακλαστικά

Θαμπή όραση, διπλωπία

Ίλιγγος

Υψηλή πίεση αίματος, έξαψη ή διαστολή των αγγείων

Δυσκολία στην αναπνοή, βρογχίτιδα, πονόλαιμος, βήχας, ξηρότητα ρινός

Έμετος, ναυτία, προβλήματα οδόντων, ούλα με φλεγμονή, διάρροια, στομαχικό άλγος, 

δυσπεψία, δυσκοιλιότητα, ξηροστομία ή ξηρότητα του φάρυγγα, μετεωρισμός

Οίδημα προσώπου, μώλωπες, εξάνθημα, φαγούρα, ακμή

Πόνος στις αρθρώσεις, πόνος στους μυς, πόνος στη πλάτη, μυϊκές δεσμιδώσεις

Ακράτεια

Δυσκολίες με τη στύση

Πρήξιμο στα άκρα ή σε ολόκληρο το σώμα ή πρήξιμο που μπορεί να εμπλέκει το πρόσωπο, 

τον κορμό και τα άκρα, δυσκολία στο βάδισμα, αδυναμία, πόνος, αίσθημα κακουχίας, 

συμπτώματα γρίπης

Μείωση στα λευκοκύτταρα, σωματικό βάρος αυξημένο

Τυχαίο τραύμα, κάταγμα, εκδορά

Σπάνιες ανεπιθύμητες ενέργειες, που μπορεί να επηρεάσουν λιγότερους από 1 άνθρωπο 

στους 1.000, αναφέρονται παρακάτω:

Μειωμένα αιμοπετάλια (κύτταρα πήξης του αίματος)

Αλλεργικές αντιδράσεις όπως δερματικές εκδηλώσεις

Παραισθησίες

Προβλήματα με μη φυσιολογικές κινήσεις όπως συσπάσεις, σπασμωδικές κινήσεις και 

δυσκαμψία

Κουδούνισμα των ώτων

Ταχυκαρδία

Φλεγμονή του παγκρέατος

Φλεγμονή του ήπατος, κιτρίνισμα του δέρματος και των οφθαλμών

Σοβαρές αντιδράσεις του δέρματος που απαιτούν άμεση ιατρική προσοχή, πρήξιμο των 

χειλιών και του προσώπου, εξάνθημα του δέρματος και ερυθρότητα, απώλεια τριχών

Οξεία ανεπάρκεια νεφρού

Ανεπιθύμητα συμβάματα σε ακολουθία της απότομης διακοπής της gabapentin (άγχος, 

δυσκολία στον ύπνο, ναυτία, πόνος, εφίδρωση), θωρακικός πόνος

Διακυμάνσεις γλυκόζης του αίματος σε ασθενείς με διαβήτη, μη φυσιολογικά αποτελέσματα 

δοκιμασιών αίματος ου υπαινίσσονται προβλήματα με το ήπαρ.

Επιπροσθέτως, σε κλινικές μελέτες σε παιδιά, αναφέρθηκαν συχνά επιθετική συμπεριφορά και 

σπασμωδικές κινήσεις.

Εάν κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια γίνεται σοβαρή ή αν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη 

ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών, παρακαλείσθε να ενημερώσετε το 

γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

5. ΠΩΣ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΤΟ NEUROS 

Να φυλάσσετε σε μέρη που δεν το φθάνουν και δεν το βλέπουν τα παιδιά.

Να μη χρησιμοποιείτε το NEUROS μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται, στο κουτί 

μετά το «Λ.Τ.». Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία μήνα του μήνα που αναφέρεται.

Τα φάρμακα δεν πρέπει να απορρίπτονται στο νερό της αποχέτευσης ή στα σκουπίδια. 

Ρωτείστε το φαρμακοποιό σας πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρειάζονται πια. Αυτά τα 

μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

6.ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τι περιέχει το NEUROS:

Η δραστική ουσία είναι η gabapentin. Κάθε καψάκιο σκληρό περιέχει είτε 300 mg ή 400 mg 

gabapentin.

Τα άλλα συστατικά είναι: Lactose anhydrous, Maize starch,Talc

Σύνθεση κενής κάψουλας NEUROS 300 mg: Global Yellow iron oxide (E172), Titanium 

dioxide (E171), Gelatin qsp

Σύνθεση κενής κάψουλας NEUROS 400 mg: Global Yellow iron oxide(E172), Global Red iron 

oxide (E171),  Titanium dioxide (E171), Gelatin qsp

Κάτοχος Αδείας και Παραγωγός

Κάτοχος αδείας

SANTA PHARMA AE

Ασκληπιού 4, 

14568 Κρυονέρι Αττικής

Τηλ.: 210 6220854

Παραγωγός

CATALENT SCHORNDORF GMBH

Steinbeisstraße 2, 73614 Schorndorf, Germany.

Το παρόν φύλλο οδηγιών εγκρίθηκε για τελευταία φορά: Νοέμβριος 2008

7. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Το φάρμακο αυτό χορηγείται με ιατρική συνταγή.

15-5-2018

May 7, 2018: Abingdon Nurse Practitioner Pleads Guilty to Conspiring to Illegally Prescribe Buprenorphine, Clonazepam, and Gabapentin at Substance Abuse Treatment Program

May 7, 2018: Abingdon Nurse Practitioner Pleads Guilty to Conspiring to Illegally Prescribe Buprenorphine, Clonazepam, and Gabapentin at Substance Abuse Treatment Program

May 7, 2018: Abingdon Nurse Practitioner Pleads Guilty to Conspiring to Illegally Prescribe Buprenorphine, Clonazepam, and Gabapentin at Substance Abuse Treatment Program

FDA - U.S. Food and Drug Administration

Δεν υπάρχουν ειδήσεις που σχετίζονται με αυτό το προϊόν.