NEURONTIN

Κύριές Πληροφορίες

 • Εμπορική ονομασία:
 • NEURONTIN 300MG/CAP ΚΑΨΑΚΙΟ, ΣΚΛΗΡΟ
 • Φαρμακολογική κατηγορία (ATC):
 • N03AX12
 • Δοσολογία:
 • 300MG/CAP
 • Φαρμακοτεχνική μορφή:
 • ΚΑΨΑΚΙΟ, ΣΚΛΗΡΟ
 • Σύνθεση:
 • 0060142963 - GABAPENTIN - 300.000000 MG
 • Οδός χορήγησης:
 • ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ
 • Τρόπος διάθεσης:
 • ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ
 • Χρήση για:
 • Οι άνθρωποι
 • Τύπος φάρμακου:
 • αλλοπαθητική των ναρκωτικών

Έγγραφα

Εντοπισμός

 • Διατίθεται σε:
 • NEURONTIN 300MG/CAP ΚΑΨΑΚΙΟ, ΣΚΛΗΡΟ
  Ελλάδα
 • Γλώσσα:
 • Ελληνικά

Θεραπευτικές πληροφορίες

 • Θεραπευτική περιοχή:
 • GABAPENTIN
 • Περίληψη προϊόντος:
 • 2802108102017 - 01 - BTx50 (BLIST 5x10) - 50.00 - ΤΕΜΑΧΙΟ - Εγκεκριμένο (Αμοιβαία) - ΦΑΡΜΑΚΕIOY; 2802108102024 - 02 - BTx20 - 20.00 - ΤΕΜΑΧΙΟ - Εγκεκριμένο (Αμοιβαία) - ΦΑΡΜΑΚΕIOY; 2802108102031 - 03 - BTx30 - 30.00 - ΤΕΜΑΧΙΟ - Εγκεκριμένο (Αμοιβαία) - ΦΑΡΜΑΚΕIOY; 2802108102048 - 04 - BTx84 - 84.00 - ΤΕΜΑΧΙΟ - Εγκεκριμένο (Αμοιβαία) - ΦΑΡΜΑΚΕIOY; 2802108102055 - 05 - BTx90 - 90.00 - ΤΕΜΑΧΙΟ - Εγκεκριμένο (Αμοιβαία) - ΦΑΡΜΑΚΕIOY; 2802108102062 - 06 - BTx98 - 98.00 - ΤΕΜΑΧΙΟ - Εγκεκριμένο (Αμοιβαία) - ΦΑΡΜΑΚΕIOY; 2802108102079 - 07 - BTx100 - 100.00 - ΤΕΜΑΧΙΟ - Εγκεκριμένο (Αμοιβαία) - ΦΑΡΜΑΚΕIOY; 2802108102086 - 08 - BTx200 - 200.00 - ΤΕΜΑΧΙΟ - Εγκεκριμένο (Αμοιβαία) - ΦΑΡΜΑΚΕIOY; 2802108102093 - 09 - BTx500 - 500.00 - ΤΕΜΑΧΙΟ - Εγκεκριμένο (Αμοιβαία) - ΦΑΡΜΑΚΕIOY; 2802108102109 - 10 - BTx1000 - 1000.00 - ΤΕΜΑΧΙΟ - Εγκεκριμένο (Αμοιβαία) - ΦΑΡΜΑΚΕIOY; 2802108102116 - 11 - BTx60 - 60.00 - ΤΕΜΑΧΙΟ - Εγκεκριμένο (Αμοιβαία) - ΦΑΡΜΑΚΕIOY

Άλλες πληροφορίες

Κατάσταση

 • Πηγή:
 • Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
 • Καθεστώς αδειοδότησης:
 • Εγκεκριμένο (Αμοιβαία)
 • τελευταία ενημέρωση:
 • 05-08-2017

φύλλο οδηγιών χρήσης: συνθεση, ενδείξεις, δοσολογία, αλληλεπιδράσεις, ανεπιθύμητες ενέργειες, κύηση, γαλουχία

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη

Neurontin 300 mg σκληρά καψάκια

Neurontin 400 mg σκληρά καψάκια

Neurontin 600 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία

Neurontin 800 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία

Γκαμπαπεντίνη

Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να παίρνετε αυτό το

φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.

Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά.

Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Η συνταγή γι’ αυτό το φάρμακο χορηγήθηκε αποκλειστικά για σας. Δεν πρέπει να δώσετε το

φάρμακο σε άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόμα και όταν τα συμπτώματα της

ασθένειας τους είναι ίδια με τα δικά σας.

Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό

σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν

φύλλο οδηγιών χρήσης. Βλέπε παράγραφο 4.

Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών:

Τι είναι το Neurontin και ποια είναι η χρήση του

Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν πάρετε το Neurontin

Πώς να πάρετε το Neurontin

Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες

Πώς να φυλάσσετε το Neurontin

Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες

1.

Τι είναι το Neurontin και ποια είναι η χρήση του

Το Neurontin ανήκει σε μια κατηγορία φαρμάκων, που χρησιμοποιείται για την θεραπεία της

επιληψίας και του περιφερικού νευροπαθητικού πόνου (πόνου μακράς διάρκειας που οφείλεται σε

βλάβη των νεύρων).

Η δραστική ουσία στο Neurontin είναι η γκαμπαπεντίνη.

Το Neurontin χρησιμοποιείται για τη θεραπεία

- Διαφόρων μορφών επιληψίας (επιληπτικές κρίσεις που περιορίζονται αρχικά σε συγκεκριμένα

σημεία του εγκεφάλου, ανεξάρτητα από το αν η κρίση επεκτείνεται σε άλλα μέρη του εγκεφάλου ή

όχι). Ο γιατρός σας θα σας συνταγογραφήσει το Neurontin για τη θεραπεία της επιληψίας, όταν η

αγωγή που ακολουθείτε σήμερα δεν ελέγχει πλήρως την κατάστασή σας. Θα πρέπει να λαμβάνετε το

Neurontin επιπρόσθετα με την αγωγή που ακολουθείτε σήμερα, εκτός εάν ο γιατρός σας σάς έχει

δώσει άλλες οδηγίες. Το Neurontin επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο του, για την θεραπεία

ενηλίκων και εφήβων άνω των 12 ετών.

- Περιφερικού νευροπαθητικού πόνου (πόνου μακράς διάρκειας που οφείλεται σε βλάβη των

νεύρων). Περιφερικός νευροπαθητικός πόνος (εμφανίζεται πρωτίστως σε πόδια και/ή χέρια) μπορεί

να προκληθεί από διάφορες ασθένειες, όπως ο διαβήτης ή ο έρπητας ζωστήρας. Η αίσθηση του πόνου

μπορεί να περιγραφεί σαν αίσθημα ζέστης, καψίματος, έντονου σφιξίματος, τινάγματος, μαχαιριάς,

σουβλιάς, κράμπας, πόνου, μυρμηκίασης, μουδιάσματος, τσιμπημάτων κτλ.

2.

Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν πάρετε το Neurontin

Μην πάρετε το Neurontin:

σε περίπτωση αλλεργίας (υπερευαισθησίας) στην γκαμπαπεντίνη ή σε οποιοδήποτε άλλο από τα

συστατικά αυτού του φαρμάκου (αναφέρονται στην παράγραφο 6).

Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις

Απευθυνθείτε στον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας προτού πάρετε το Neurontin

εάν έχετε προβλήματα με τους νεφρούς σας, ο γιατρός σας μπορεί να σας συνταγογραφήσει ένα

διαφορετικό δοσολογικό σχήμα

εάν κάνετε αιμοδιύλιση (για να απομακρύνετε άχρηστες ουσίες εξαιτίας νεφρικής ανεπάρκειας),

ενημερώστε τον γιατρό σας εάν αναπτύξετε μυϊκό πόνο και/ή αδυναμία

εάν αναπτύξετε συμπτώματα, όπως επίμονο στομαχικό πόνο, ναυτία και έμετο, επικοινωνήστε με

τον γιατρό σας αμέσως, καθώς αυτά μπορεί να είναι συμπτώματα οξείας παγκρεατίτιδας

(πάγκρεας με φλεγμονή).

Έχουν αναφερθεί περιπτώσεις κατάχρησης και εξάρτησης για την γκαμπαπεντίνη από την εμπειρία

μετά την κυκλοφορία της στην αγορά. Απευθυνθείτε στον γιατρό σας, εάν έχετε ιστορικό κατάχρησης

ή εξάρτησης.

Ένας μικρός αριθμός ατόμων που ελάμβαναν αντιεπιληπτική αγωγή, όπως η γκαμπαπεντίνη, είχαν

σκέψεις πρόκλησης βλάβης ή θανάτου στον εαυτό τους. Εάν οποιαδήποτε στιγμή έχετε παρόμοιες

σκέψεις, επικοινωνήστε αμέσως με τον γιατρό σας.

Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με δυνητικά σοβαρές αντιδράσεις

Ένας μικρός αριθμός ατόμων που παίρνουν Neurontin υφίσταται μια αλλεργική αντίδραση ή μια

δυνητικά σοβαρή δερματική αντίδραση, οι οποίες μπορεί να εξελιχθούν σε πιο σοβαρά προβλήματα

εάν δεν αντιμετωπιστούν. Θα πρέπει να γνωρίζετε τα συμπτώματα ώστε να προσέχετε για όσο

διάστημα παίρνετε Neurontin.

Διαβάστε την περιγραφή αυτών των συμπτωμάτων στην παράγραφο 4 του παρόντος φύλλου

οδηγιών υπό τον τίτλο «Επικοινωνήστε με τον γιατρό σας αμέσως εάν εμφανίσετε κάποιο από τα

παρακάτω συμπτώματα, αφού πάρετε αυτό το φάρμακο, καθώς μπορεί να είναι σοβαρά»

Μυική αδυναμία, ευαισθησία ή πόνος, και ειδικά εάν συγχρόνως αισθάνεστε αδιάθετοι ή έχετε υψηλή

θερμοκρασία, μπορούν να προκληθούν από μία μη φυσιολογική λύση του μυ, η οποία μπορεί να είναι

απειλητική για τη ζωή και να οδηγήσει σε προβλήματα στα νεφρά. Μπορεί επίσης να παρουσιάσετε

αλλαγή του χρώματος των ούρων σας και μία μεταβολή στα αποτελέσματα των αιματολογικών

εξετάσεων (αξιοσημείωτα αυξημένη κρεατινοφωσφοκινάση αίματος). Εάν παρουσιάσετε

οποιοδήποτε από αυτά τα σημεία ή συμπτώματα, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε αμέσως με τον

γιατρό σας.

Άλλα φάρμακα και Neurontin

Ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε, έχετε πρόσφατα πάρει ή μπορεί να

πάρετε άλλα φάρμακα.

Φάρμακα που περιέχουν οπιοειδή όπως μορφίνη

Παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε φάρμακα που

περιέχουν οπιοειδή (όπως μορφίνη), καθώς τα οπιοειδή μπορεί να αυξήσουν την δράση του

Neurontin. Επιπλέον, ο συνδυασμός του Neurontin με οπιοειδή μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα

όπως υπνηλία και/ή μείωση του αναπνευστικού ρυθμού.

Αντιόξινα για δυσπεψία

Εάν πάρετε ταυτόχρονα Neurontin και αντιόξινα που περιέχουν αργίλλιο και μαγνήσιο, η

απορρόφηση του Neurontin από το στομάχι μπορεί να μειωθεί. Συνεπώς, συνιστάται το Neurontin να

λαμβάνεται αφού περάσουν τουλάχιστον δύο ώρες από τη λήψη του αντιόξινου.

Το Neurontin

δεν αναμένεται να αλληλεπιδράσει με άλλα αντιεπιληπτικά φάρμακα ή με από του στόματος

αντισυλληπτικά.

μπορεί να επηρεάσει μερικές εργαστηριακές εξετάσεις, ενημερώστε τον γιατρό σας ή το

νοσοκομείο τι λαμβάνετε εάν χρειάζεται να κάνετε εξέταση ούρων.

Το Neurontin με τροφές

Το Neurontin μπορεί να ληφθεί με ή χωρίς τροφή.

Κύηση, θηλασμός και γονιμότητα

Εάν είσθε έγκυος ή θηλάζετε, νομίζετε ότι μπορεί να είσθε έγκυος ή σχεδιάζετε να αποκτήσετε παιδί,

ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας προτού πάρετε αυτό το φάρμακο.

Κύηση

Το Neurontin δεν πρέπει να λαμβάνεται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, εκτός εάν ο γιατρός σας

σάς δώσει άλλες οδηγίες. Οι γυναίκες που βρίσκονται σε αναπαραγωγική ηλικία πρέπει να

λαμβάνουν αποτελεσματικά μέτρα αντισύλληψης.

Δεν έχουν γίνει μελέτες ειδικά για τη χρήση της γκαμπαπεντίνης σε έγκυες γυναίκες, όμως με άλλα

φάρμακα που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία των επιληπτικών κρίσεων έχει αναφερθεί αυξημένος

κίνδυνος βλάβης για το έμβρυο, ιδιαίτερα όταν λαμβάνονται ταυτόχρονα πάνω από ένα φάρμακα για

την επιληπτική κρίση. Επομένως, όποτε είναι δυνατόν, πρέπει να προσπαθήσετε να παίρνετε μόνο

ένα αντιεπιληπτικό φάρμακο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και μόνο σύμφωνα με τη συμβουλή

του γιατρού σας.

Επικοινωνήστε αμέσως με τον γιατρό σας, εάν μείνετε έγκυος, εάν πιστεύετε ότι μπορεί να είστε

έγκυος ή σχεδιάζετε να μείνετε έγκυος στο διάστημα που λαμβάνετε το Neurontin. Μη διακόψετε

ξαφνικά τη λήψη αυτού του φαρμάκου, δεδομένου ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει σε εμφάνιση

επιληπτικών κρίσεων, γεγονός που μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες για εσάς και για το μωρό σας.

Θηλασμός

Η γκαμπαπεντίνη, η δραστική ουσία του Neurontin, μεταφέρεται μέσω του μητρικού γάλακτος. Δεν

συνιστάται να θηλάζετε ενώ χρησιμοποιείτε το Neurontin, επειδή η επίδραση στο μωρό είναι

άγνωστη.

Γονιμότητα

Δεν υπάρχουν επιδράσεις στη γονιμότητα σε μελέτες σε ζώα.

Οδήγηση και χειρισμός μηχανημάτων

Το Neurontin μπορεί να προκαλέσει ζάλη, νωθρότητα και κούραση. Δεν θα πρέπει να οδηγήσετε, να

χειρισθείτε πολύπλοκες μηχανές ή να συμμετάσχετε σε πιθανώς επικίνδυνες δραστηριότητες, έως

ότου διαπιστώσετε αν αυτό το φάρμακο επηρεάζει την ικανότητά σας να ασχολείστε με αυτές τις

δραστηριότητες.

Το Neurontin περιέχει λακτόζη

Τα σκληρά καψάκια Neurontin περιέχουν λακτόζη (έναν τύπο σακχάρου). Αν σας έχει πει ο γιατρός

σας πως παρουσιάζετε δυσανεξία σε κάποια σάκχαρα, επικοινωνήστε μαζί του πριν αρχίσετε να

λαμβάνετε αυτό το φαρμακευτικό προϊόν.

3.

Πώς να πάρετε το Neurontin

Πάντοτε να παίρνετε το φάρμακο αυτό αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού ή του

φαρμακοποιού σας. Εάν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Ο γιατρός σας θα αποφασίσει ποια δόση είναι κατάλληλη για εσάς.

Επιληψία, η συνιστώμενη δόση είναι

Ενήλικες και έφηβοι

Να λαμβάνετε τον αριθμό των καψακίων ή δισκίων, ανάλογα με τις συστάσεις που σας δόθηκαν.

Συνήθως, ο γιατρός σας θα αυξήσει τη δόση σας βαθμιαία. Η αρχική δόση, θα κυμαίνεται γενικά

μεταξύ των 300 mg και των 900 mg την ημέρα. Από εκεί και πέρα, η δόση μπορεί να αυξηθεί,

ανάλογα με τις συστάσεις του γιατρού σας, μέχρι μέγιστο 3.600 mg κάθε ημέρα και ο γιατρός σας θα

σας πει να το λάβετε σε 3 ξεχωριστές δόσεις, δηλ. μία φορά το πρωί, μία φορά το απόγευμα και μία

φορά το βράδυ.

Παιδιά ηλικίας 6 ετών και άνω

Η δόση που θα χορηγηθεί στο παιδί σας θα αποφασιστεί από τον γιατρό σας καθώς αυτό

υπολογίζεται με βάση το βάρος του παιδιού. Η θεραπεία αρχίζει με μια χαμηλή αρχική δόση η οποία

σταδιακά αυξάνεται κατά τη διάρκεια μιας περιόδου περίπου 3 ημερών. Η συνήθης δόση ελέγχου της

επιληψίας είναι τα 25-35 mg ανά kg ανά ημέρα. Η δόση χορηγείται συνήθως σε 3 ξεχωριστές δόσεις,

λαμβάνοντας το(α) καψάκιο(α) ή το(α) δισκίο(α) κάθε μέρα, συνήθως μία φορά το πρωί, μία φορά το

απόγευμα και μία φορά το βράδυ.

Η χρήση του Neurontin δεν συνιστάται σε παιδιά ηλικίας κάτω των 6 ετών

Περιφερικός Νευροπαθητικός Πόνος, η συνιστώμενη δόση είναι

Ενήλικες

Να λαμβάνετε τον αριθμό των καψακίων ή δισκίων, σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού σας.

Συνήθως, ο γιατρός σας θα αυξήσει τη δόση σας βαθμιαία. Η αρχική δόση θα κυμαίνεται γενικά

μεταξύ των 300 mg και των 900 mg την ημέρα. Από εκεί και πέρα, η δόση μπορεί να αυξηθεί,

ανάλογα με τις συστάσεις του γιατρού σας, μέχρι μέγιστο 3.600 mg κάθε ημέρα και ο γιατρός σας θα

σας πει να το λάβετε σε 3 ξεχωριστές δόσεις, δηλ. μία φορά το πρωί, μία φορά το απόγευμα και μία

φορά το βράδυ.

Εάν έχετε προβλήματα με τους νεφρούς σας ή υποβάλλεστε σε αιμοδιύλιση

Ο γιατρός σας μπορεί να σας συνταγογραφήσει ένα διαφορετικό δοσολογικό σχήμα και/ή δόση,

εάν έχετε πρόβλημα με τους νεφρούς σας ή υποβάλλεστε σε αιμοδιύλιση.

Αν είστε ηλικιωμένος ασθενής (ηλικίας άνω των 65 ετών)

Πρέπει να λαμβάνετε την κανονική δόση του Neurontin, εκτός κι αν έχετε προβλήματα με τους

νεφρούς σας. Ο γιατρός σας μπορεί να σας συστήσει διαφορετικό δοσολογικό πρόγραμμα και/ή δόση,

αν έχετε πρόβλημα με τους νεφρούς σας.

Εάν έχετε την εντύπωση ότι η δράση του Neurontin είναι είτε υπερβολικά ισχυρή, είτε υπερβολικά

ασθενής, ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας το συντομότερο δυνατό.

Τρόπος χορήγησης

Το Neurontin προορίζεται για από στόματος χρήση. Πάντα να καταπίνετε τα καψάκια ή τα δισκία με

αρκετό νερό. Το δισκίο μπορεί να διαιρεθεί σε 2 ίσα μέρη.

Να συνεχίζετε να παίρνετε το Neurontin, μέχρι ο γιατρός σας να σάς πει να το σταματήσετε.

Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση Neurontin από την κανονική

Δόσεις υψηλότερες από τις συνιστώμενες μπορεί να οδηγήσουν σε αύξηση των ανεπιθύμητων

ενεργειών, συμπεριλαμβανομένων των: απώλεια συνείδησης, ζάλη, διπλωπία, κακή άρθρωση,

υπνηλία και διάρροια. Επικοινωνήστε με τον γιατρό σας ή πηγαίνετε αμέσως στο πλησιέστερο

νοσοκομείο, στη μονάδα για τα επείγοντα περιστατικά, εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση Neurontin από

αυτή που συνταγογράφησε ο γιατρός σας. Να έχετε μαζί σας τα καψάκια ή τα δισκία που δεν έχετε

πάρει, μαζί με το κουτί και την επισήμανση έτσι ώστε στο νοσοκομείο να μπορούν να εντοπίσουν με

ευκολία τι φάρμακο έχετε πάρει.

Εάν ξεχάσετε να πάρετε το Neurontin

Εάν ξεχάσετε να πάρετε κάποια δόση, πάρτε τη μόλις το θυμηθείτε εκτός εάν πλησιάζει η ώρα για

την επόμενη δόση. Μην πάρετε διπλή δόση για να αναπληρώσετε τη δόση που ξεχάσατε.

Εάν σταματήσετε να παίρνετε το Neurontin

Μην σταματήσετε τη λήψη του Neurontin, εκτός εάν σας το πει ο γιατρός σας. Αν η θεραπεία σας

σταματήσει, η διακοπή θα πρέπει να γίνει βαθμιαία, σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον μιας

εβδομάδας. Αν σταματήσετε να παίρνετε το Neurontin ξαφνικά ή πριν σας το πει ο γιατρός σας,

υπάρχει αυξημένος κίνδυνος εμφάνισης επιληπτικών κρίσεων.

Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του φαρμάκου, ρωτήστε τον γιατρό ή

τον φαρμακοποιό σας.

4.

Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες

Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και αυτό το φάρμακο μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες αν

και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.

Επικοινωνήστε με τον γιατρό σας αμέσως εάν εμφανίσετε κάποιο από τα παρακάτω

συμπτώματα, αφού πάρετε αυτό το φάρμακο, καθώς μπορεί να είναι σοβαρά:

σοβαρές δερματικές αντιδράσεις που απαιτούν άμεση φροντίδα, πρήξιμο στα χείλη και το

πρόσωπο, δερματικό εξάνθημα και ερυθρότητα και/ή απώλεια τριχών (αυτά μπορεί να είναι

συμπτώματα μίας σοβαρής αλλεργικής αντίδρασης)

επίμονος στομαχικός πόνος, τάση προς έμετο και έμετος, καθώς αυτά μπορεί να είναι

συμπτώματα οξείας παγκρεατίτιδας (πάγκρεας με φλεγμονή)

το Neurontin μπορεί να προκαλέσει μια σοβαρή ή απειλητική για τη ζωή αλλεργική

αντίδραση που μπορεί να επηρεάσει το δέρμα σας ή άλλα μέρη του σώματός σας, όπως το

συκώτι ή τα κύτταρα του αίματός σας. Μπορεί να έχετε ή να μην έχετε εξάνθημα όταν

εμφανίσετε αυτού του είδους την αντίδραση. Αυτή η αντίδραση μπορεί να προκαλέσει την

εισαγωγή σας στο νοσοκομείο ή τη διακοπή λήψης του Neurontin. Καλέστε το γιατρό σας

αμέσως εάν εμφανίσετε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα συμπτώματα:

δερματικό εξάνθημα

κνίδωση

πυρετό

διόγκωση των αδένων που δεν εξαλείφεται

πρήξιμο των χειλιών και της γλώσσας σας

κιτρίνισμα του δέρματος ή του λευκού των ματιών σας

ασυνήθιστο μελάνιασμα ή αιμορραγία

έντονη κόπωση ή αδυναμία

μη αναμενόμενο μυϊκό πόνο

συχνές λοιμώξεις

Αυτά τα συμπτώματα μπορεί να είναι τα πρώτα σημεία μιας σοβαρής αντίδρασης. Πρέπει να

σας εξετάσει ένας γιατρός για να αποφασίσει εάν πρέπει να συνεχίσετε να παίρνετε Neurontin.

Εάν κάνετε αιμοδιύλιση, ενημερώστε τον γιατρό σας εάν αναπτύξετε μυϊκό πόνο και/ή αδυναμία.

Άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες περιλαμβάνουν:

Πολύ συχνές: (μπορεί να επηρεάσουν περισσότερους από 1 στους 10 ανθρώπους)

Ιογενής λοίμωξη

Αίσθημα υπνηλίας, ζάλη, έλλειψη συντονισμού

Αίσθημα κόπωσης, πυρετός

Συχνές: (μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στους 10 ανθρώπους)

Πνευμονία, λοιμώξεις αναπνευστικού συστήματος, ουρολοίμωξη, φλεγμονή των αυτιών ή άλλες

λοιμώξεις

Χαμηλοί αριθμοί λευκοκυττάρων

Ανορεξία, αυξημένη όρεξη

Θυμός προς τους άλλους, σύγχυση, αλλαγές στη διάθεση, κατάθλιψη, άγχος, νευρικότητα,

δυσκολία σκέψης

Σπασμοί, σπασμωδικές κινήσεις, δυσκολία στην ομιλία, απώλεια μνήμης, τρόμος, δυσκολία στον

ύπνο, πονοκέφαλος, ευαισθησία στο δέρμα, μειωμένη αίσθηση (μούδιασμα), δυσκολία στο

συντονισμό, ασυνήθεις κινήσεις των οφθαλμών, αυξημένα, μειωμένα ή κατηργημένα

αντανακλαστικά

Θαμπή όραση, διπλωπία

Ίλιγγος

Υψηλή πίεση αίματος, έξαψη ή διαστολή των αγγείων του αίματος

Δυσκολία στην αναπνοή, βρογχίτιδα, πονόλαιμος, βήχας, ξηρότητα ρινός

Έμετος, ναυτία, προβλήματα δοντιών, φλεγμονή των ούλων, διάρροια, στομαχικός πόνος,

δυσπεψία, δυσκοιλιότητα, ξηροστομία ή ξηρότητα του φάρυγγα, μετεωρισμός (τυμπανισμός)

Πρήξιμο προσώπου, μώλωπες, εξάνθημα, φαγούρα, ακμή

Πόνος στις αρθρώσεις, πόνος στους μύες, πόνο στην πλάτη, μυϊκές δεσμιδώσεις

Δυσκολίες με τη στύση (ανικανότητα)

Πρήξιμο στα πόδια και τα χέρια, δυσκολία στο βάδισμα, αδυναμία, πόνος, αίσθημα κακουχίας,

συμπτώματα γρίπης

Μείωση στα λευκοκύτταρα, αυξημένο σωματικό βάρος

Τυχαίο τραύμα, κάταγμα, εκδορά.

Επιπροσθέτως, σε κλινικές μελέτες σε παιδιά, αναφέρθηκαν συχνά επιθετική συμπεριφορά και

σπασμωδικές κινήσεις.

Όχι συχνές: (μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στους 100 ανθρώπους)

Διέγερση (μία κατάσταση χρόνιας ανησυχίας και ακούσιων και άσκοπων κινήσεων). (σκληρά

καψάκια)

Αλλεργικές αντιδράσεις, όπως κνίδωση

Μειωμένη κινητικότητα

Ταχυπαλμία

Πρήξιμο που μπορεί να παρουσιαστεί στο πρόσωπο, στον κορμό και στα άκρα

Μη φυσιολογικά αποτελέσματα εξετάσεων αίματος, που υποδηλώνουν προβλήματα με το συκώτι

Επηρεασμένη διανοητική κατάσταση

Πτώση

Αύξηση των επιπέδων γλυκόζης αίματος (παρατηρείται συχνότερα σε ασθενείς με διαβήτη)

Σπάνιες: (μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στους 1.000 ανθρώπους)

Απώλεια συνείδησης

Μείωση των επιπέδων γλυκόζης αίματος (παρατηρείται συχνότερα σε ασθενείς με διαβήτη)

Μετά την κυκλοφορία του Neurontin στην αγορά, έχουν αναφερθεί οι ακόλουθες ανεπιθύμητες

ενέργειες:

Μειωμένα αιμοπετάλια (κύτταρα πήξης του αίματος)

Παραισθήσεις

Προβλήματα με μη φυσιολογικές κινήσεις, όπως συσπάσεις, σπασμωδικές κινήσεις και

δυσκαμψία

Κουδούνισμα των αυτιών

Ένα σύνολο ανεπιθύμητων ενεργειών, οι οποίες εμφανίζονται ταυτόχρονα, που μπορεί να

περιλαμβάνουν διογκωμένους λεμφαδένες (μεμονωμένα διογκωμένα μικρά οζίδια κάτω από το

δέρμα), πυρετό, εξάνθημα και φλεγμονή του συκωτιού

Κίτρινη χροιά του δέρματος και των ματιών (ίκτερος), φλεγμονή του συκωτιού

Οξεία νεφρική ανεπάρκεια, ακράτεια

Αυξημένος ιστός μαστού, διόγκωση μαστού

Ανεπιθύμητες ενέργειες μετά από απότομη διακοπή της γκαμπαπεντίνης (άγχος, δυσκολία στον

ύπνο, ναυτία, πόνος, εφίδρωση), θωρακικός πόνος

Λύση των μυϊκών ινών (ραβδομυόλυση)

Μεταβολή στα αποτελέσματα των αιματολογικών εξετάσεων (αυξημένη κρεατινοφωσφοκινάση)

Προβλήματα με τη σεξουαλική λειτουργία συμπεριλαμβανομένης της ανικανότητας να επιτύχετε

σεξουαλικό οργασμό, καθυστερημένη εκσπερμάτιση

Χαμηλά επίπεδα νατρίου στο αίμα

Αναφυλαξία (σοβαρή, δυνητικά απειλητική για τη ζωή αλλεργική αντίδραση που

συμπεριλαμβάνει δυσκολία στην αναπνοή, πρήξιμο των χειλιών, του λαιμού και της γλώσσας,

καθώς και υπόταση που απαιτούν επείγουσα θεραπεία) (για τα σκληρά καψάκια)

Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών

Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο

οδηγιών χρήσης. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας, μέσω:

Ελλάδα

Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων

Μεσογείων 284

GR-15562 Χολαργός, Αθήνα

Τηλ: + 30 21 32040380/337

Φαξ: + 30 21 06549585

Ιστότοπος: http://www.eof.gr

Κύπρος

Φαρμακευτικές Υπηρεσίες

Υπουργείο Υγείας

CY-1475 Λευκωσία

Φαξ: + 357 22608649

Ιστότοπος: www

Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων

πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου.

5.

Πώς να φυλάσσετε το Neurontin

Το φάρμακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το βλέπουν και δεν το φθάνουν τα παιδιά.

Να μη χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στο κουτί. Η

ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που αναφέρεται εκεί.

Μη φυλάσσετε τα σκληρά καψάκια Neurontin σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 30°C.

Μη φυλάσσετε τα επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Neurontin σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των

25°C.

Μην πετάτε φάρμακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα οικιακά απορρίματα. Ρωτήστε τον

φαρμακοποιό σας για το πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρησιμοποιείτε πια. Αυτά τα μέτρα θα

βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

6.

Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες

Τι περιέχει το Neurontin

Neurontin καψάκια σκληρά

Η δραστική ουσία είναι η gabapentin (γκαμπαπεντίνη). Κάθε σκληρό καψάκιο ζελατίνης περιέχει είτε

300 mg ή 400 mg γκαμπαπεντίνη.

Τα άλλα συστατικά στα καψάκια Neurontin είναι:

Περιεχόμενα καψακίου: λακτόζη μονοϋδρική, άμυλο αραβοσίτου και τάλκης.

Περίβλημα καψακίου: ζελατίνη, ύδωρ κεκαθαρμένο και νάτριο λαουρυλοθειικό.

Τα καψάκια 300 mg περιέχουν τις χρωστικές Ε171 (τιτανίου διοξείδιο) και Ε172 (σιδήρου οξείδιο

κίτρινο) και τα καψάκια 400 mg περιέχουν τις χρωστικές Ε171 (τιτανίου διοξείδιο) και Ε172

(σιδήρου οξείδιο κόκκινο και κίτρινο). Το μελάνι εκτύπωσης που χρησιμοποιείται σε όλα τα καψάκια

περιέχει κόμμεα λάκκας, E171 (τιτανίου διοξείδιο) και Ε132 (άλας αλουμινίου του ινδικοκαρμινίου).

Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Neurontin

Η δραστική ουσία είναι η gabapentin (γκαμπαπεντίνη). Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο

περιέχει είτε 600 mg ή 800 mg γκαμπαπεντίνη.

Τα άλλα συστατικά στα επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Neurontin είναι: πολοξαμερή 407

(αιθυλενοξείδιο και προπυλενοξείδιο), κοποβιδόνη, άμυλο αραβοσίτου και μαγνήσιο στεατικό.

Σύνθεση επικάλυψης: opadry λευκό YS-1-18111 (υδροξυπροπυλοκυτταρίνη, τάλκης).

Στιλβωτικό μέσο: κηρός καντελίλα

Εμφάνιση του Neurontin και περιεχόμενο της συσκευασίας

Καψάκια, σκληρά

Καψάκια 300 mg - καψάκια σκληρά κίτρινου χρώματος με την επισήμανση “Neurontin 300 mg” και

“PD”.

Καψάκια 400 mg - καψάκια σκληρά πορτοκαλί χρώματος με την επισήμανση “Neurontin 400 mg”

και “PD”.

Διατίθενται σε συσκευασίες κυψέλης (blister) από PVC/PVDC/αλουμίνιο των 20, 30, 50, 60, 84, 90,

98, 100, 200, 500, 1.000 καψακίων.

Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία

Τα δισκία 600 mg είναι δισκία λευκού χρώματος, ελλειπτικά, επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο, με μία

διχοτόμο εγκοπή και στις δύο πλευρές και με ανάγλυφη επισήμανση “ΝΤ” και “16” στη μία πλευρά.

Τα δισκία 800 mg είναι δισκία λευκού χρώματος, ελλειπτικά, επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο, με μία

διχοτόμο εγκοπή και στις δύο πλευρές και με ανάγλυφη επισήμανση “ΝΤ” και “26” στη μία πλευρά.

Διατίθενται σε συσκευασίες κυψέλης (blister) από PVC/PE/PVDC/αλουμίνιο ή

PVC/PVDC/αλουμίνιο των 20, 30, 45, 50, 60, 84, 90, 100, 200 και 500 δισκίων.

Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας και παραγωγός

Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας

Pfizer Ελλάς A.E., Λ, Μεσογείων 243, 154 51 Ν. Ψυχικό

Τηλ.: 210 6785800

Κύπρος - Τοπικός αντιπρόσωπος:

Pfizer Ελλάς A.E. (CYPRUS BRANCH),

Λ. Διγενή Ακρίτα 57,

1070, Λευκωσία, Κύπρος

Τηλ.: +357 22 817690

Παραγωγός

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH

Betriebsstätte Freiburg

Mooswaldallee 1

79090 Freiburg,

Γερμανία

Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν έχει εγκριθεί στα Κράτη Μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού

Χώρου (ΕΟΧ) με την ακόλουθη ονομασία: Neurontin.

Όνομα Κράτους

Μέλους

Ονομασία φαρμακευτικού προϊόντος

Αυστρία

Neurontin 300 mg – Hartkapseln,

Neurontin 400 mg – Hartkapseln

Neurontin 600 mg Filmtabletten

Neurontin 800 mg Filmtabletten

Βέλγιο/Λουξεμβούργο

Neurontin 100 mg gélules/harde capsules/Hartkapseln, Neurontin 300 mg

gélules/harde capsules/Hartkapseln, Neurontin 400 mg gélules/harde

capsules/Hartkapseln

Neurontin 600 mg comprimés pelliculés/filmomhulde

tabletten/Filmtabletten, Neurontin 800 mg comprimés

pelliculés/filmomhulde tabletten/Filmtabletten

Κύπρος

Neurontin 300 mg hard capsule, Neurontin 400 mg hard capsule

Δημοκρατία της

Τσεχίας

Neurontin 100 mg, Neurontin 300 mg, Neurontin 400 mg

Neurontin 600mg

Neurontin 800mg

Δανία

Neurontin

Εσθονία

Neurontin

Φινλανδία

Neurontin 300 mg kapseli, kova, Neurontin 400 mg kapseli, kova

Neurontin 600 mg tabletti, kalvopäällysteinen

Neurontin 800 mg tabletti, kalvopäällysteinen

Γαλλία

Neurontin 100 mg gélule, Neurontin 300 mg gélule, Neurontin 400 mg

gélule, Neurontin 600 mg comprimé pelliculé, Neurontin 800 mg

comprimé pelliculé

Γερμανία

Neurontin 100 mg Hartkapseln, Neurontin 300 mg Hartkapseln,

Neurontin 400 mg Hartkapseln

Neurontin 600 mg Filmtabletten

Neurontin 800 mg Filmtabletten

Ελλάδα

Neurontin 300 mg καψάκιο σκληρό, Neurontin 400 mg hard capsule

Neurontin 600 mg επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο, Neurontin 800

mg επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο

Ουγγαρία

Neurontin 100 mg kemény kapszula

Neurontin 300 mg kemény kapszula

Neurontin 400 mg kemény kapszula

Ισλανδία

Neurontin

Ιρλανδία

Neurontin 100 mg hard capsules, Neurontin 300mg hard capsules,

Neurontin 400mg hard capsules

Neurontin 600 mg film-coated tablets Neurontin 800 mg film-coated

tablets

Ιταλία

Neurontin 100 mg Capsule Rigide, Neurontin 300 mg Capsule Rigide,

Neurontin 400 mg Capsule Rigide

Λετονία

Neurontin 100 mg cietās kapsulas, Neurontin 300 mg cietās kapsulas,

Neurontin 400 mg cietās kapsulas

Neurontin 600mg apvalkotās tabletes Neurontin 800mg apvalkotās

tabletes

Λιθουανία

Neurontin

Μάλτα

Neurontin 100 mg hard capsule, Neurontin 300 mg hard capsule

Ολλανδία

Neurontin 100, harde Capsules 100 mg, Neurontin 300, harde Capsules

300 mg, Neurontin 400, harde Capsules 400 mg

Neurontin 600, filmomhulde tabletten 600 mg

Neurontin 800, filmomhulde tabletten 800 mg

Νορβηγία

Neurontin 100 mg kapsler, harde, Neurontin 300 mg kapsler, harde,

Neurontin 400 mg kapsler, harde

Neurontin 600 mg tabletter, filmdrasjerte

Neurontin 800 mg tabletter, filmdrasjerte

Πολωνία

Neurontin 100, Neurontin 300, Neurontin 400

Neurontin 600

Neurontin 800

Πορτογαλία

Neurontin

Σλοβακία

Neurontin 100 mg tvrdé kapsuly

Neurontin 300 mg tvrdé kapsuly

Neurontin 400 mg tvrdé kapsuly

Neurontin 600 mg filmom obalené tablety

Neurontin 800 mg filmom obalené tablety

Σλοβενία

Neurontin 100 mg trde kapsule, Neurontin 300 mg trde kapsule,

Neurontin 400 mg trde kapsule

Neurontin 600 mg filmsko obložene tablete

Neurontin 800 mg filmsko obložene tablete

Ισπανία

Neurontin 300 mg capsulas duras, Neurontin 400 mg Capsulas Duras

Neurontin 600 mg comprimidos recubiertos con pelicula

Neurontin 800mg comprimidos recubiertos con pelicula

Σουηδία

Neurontin

Neurontin 600 mg filmdragerade tabletter

Neurontin 800 mg filmdragerade tabletter

Ηνωμένο Βασίλειο

Neurontin 100 mg Hard Capsules, Neurontin 300 mg Hard Capsules,

Neurontin 400 mg Hard Capsules

Neurontin 600 mg Film-coated Tablets Neurontin 800 mg Film-coated

Tablets

Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις

15-5-2018

May 7, 2018: Abingdon Nurse Practitioner Pleads Guilty to Conspiring to Illegally Prescribe Buprenorphine, Clonazepam, and Gabapentin at Substance Abuse Treatment Program

May 7, 2018: Abingdon Nurse Practitioner Pleads Guilty to Conspiring to Illegally Prescribe Buprenorphine, Clonazepam, and Gabapentin at Substance Abuse Treatment Program

May 7, 2018: Abingdon Nurse Practitioner Pleads Guilty to Conspiring to Illegally Prescribe Buprenorphine, Clonazepam, and Gabapentin at Substance Abuse Treatment Program

FDA - U.S. Food and Drug Administration

28-11-2018


Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): gabapentin, decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0198/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): gabapentin, decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0198/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): gabapentin, decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0198/2018

Europe - EMA - European Medicines Agency