NEUKAN

Κύριές Πληροφορίες

 • Εμπορική ονομασία:
 • NEUKAN 300MG/TAB F.C.TAB
 • Φαρμακολογική κατηγορία (ATC):
 • N06AX
 • Δοσολογία:
 • 300MG/TAB
 • Φαρμακοτεχνική μορφή:
 • ΕΠΙΚΑΛΥΜΕΝΟ ΜΕ ΛΕΠΤΟ ΥΜΕΝΙΟ ΔΙΣΚΙΟ
 • Χρήση για:
 • Οι άνθρωποι
 • Τύπος φάρμακου:
 • Βότανα για ανθρώπινη χρήση

Έγγραφα

 • για το ευρύ κοινό:
 • Το ενημερωτικό φυλλάδιο για το προϊόν αυτό δεν είναι άμεσα διαθέσιμα, μπορείτε να στείλετε ένα αίτημα στην εξυπηρέτηση πελατών μας και εμείς θα σας ενημερώσουμε το συντομότερο είμαστε σε θέση να το αποκτήσει.


  Ζητήστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το ευρύ κοινό.

Εντοπισμός

 • Διατίθεται σε:
 • NEUKAN 300MG/TAB F.C.TAB
  Ελλάδα
 • Γλώσσα:
 • Ελληνικά

Θεραπευτικές πληροφορίες

 • Θεραπευτική ομάδα:
 • Other antidepressants
 • Θεραπευτική περιοχή:
 • ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

Άλλες πληροφορίες

Κατάσταση

 • Πηγή:
 • Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
 • τελευταία ενημέρωση:
 • 09-08-2016

Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος

ΗΜ. ΕΓΚΡΙΣΗΣ:19-09-2002

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

NEUKAN 

2 ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Κάθε επικαλυμμένο δισκίο περιέχει:

300 mg ξηρού εκχυλίσματος από το φυτό  St. John wort (3-7:1).

Παράγοντας εκχύλισης μεθανόλη 80% (v/v).

3 ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Επικαλυμμένα δισκία.

4 ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις

Το Νeukan ενδείκνυται για τη θεραπεία των συμπτωμάτων της ήπιας έως μέτριας 

κατάθλιψης δυσθυμικού τύπου. 

4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης

Για χορήγηση από το στόμα μόνο σε ενήλικες, η συνιστώμενη ημερήσια δόση είναι 

τρία δισκία των 300 mg (3 x 300 mg/ ημέρα), αμάσητα με λίγο υγρό, στις ώρες των 

γευμάτων.

Μέγιστον δοσολογικό σχήμα 900mg.

Το  NEUKAN  πρέπει   να   λαμβάνεται   για   μία   περίοδο   4-6   εβδομάδων   μέχρι   τα 

συμπτώματα   να   παρουσιάσουν   σημαντική   βελτίωση.   Εάν   τα   συμπτώματα   της 

διαταραχής   εξακολουθούν   αμετάβλητα   μετά   από   4   εβδομάδες   ή   γίνονται 

ισχυρότερα παρά τη σωστή λήψη, θα πρέπει να συμβουλευτείτε το γιατρό.

4.3Αντενδείξεις

Γνωστή   υπερευαισθησία   στο  Hypericum  ή   σε   κάποιο   από   τα   συστατικά   του 

δισκίου.

Τάση   αυτοκτονίας   στο   πλαίσιο   μονοπολικής   ή   διπολικής   συναισθηματικής 

διαταραχής.

Λόγω έλλειψης κλινικών δεδομένων, το      Neukan    , δε θα πρέπει να χορηγείται σε     

ασθενείς   με   σοβαρή   νεφρική   ανεπάρκεια   και   σε   ασθενείς   με   ηπατική 

δυσλειτουργία.   Επίσης,   λόγω   έλλειψης   κλινικών   δεδομένων,   σε   ασθενείς   που 

πάσχουν από σοβαρή ενδογενή κατάθλιψη, στο πλαίσιο μονοπολικής ή διπολικής 

(μανιοκαταθλιπτικής)   συναισθηματικής   διαταραχής,   η   χρήση   του      Neukan      δε     

συνιστάται σε αυτή την κατηγορία ασθενών.

Δεν υπάρχουν δεδομένα σε παιδιά και επομένως απαγορεύεται  σε παιδιά κάτω 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ 2 ος  2002 1

των 12 ετών.

Λόγω έλλειψης κλινικών δεδομένων το  Neukan  δε πρέπει να χορηγείται κατά τη 

διάρκεια της κύησης ή της γαλουχίας.

Το  Neukan  αντενδείκνυται σε ασθενείς που λαμβάνουν  κουμαρινικά αντιπηκτικά, 

κυκλοσπορίνη,διγοξίνη, αναστολείς HIV πρωτεάσης (  indinavir     κ.α.)     και ΝΝ    RTI       μη- 

νουκλεοσιδικούς   αναστολείς  HIV  αντίστροφης   τρανσκριπτάσης,  όπως      nevirapin     

κ.α. (βλ. 4.5 Αλληλεπιδράσεις).

Δεν πρέπει επίσης να χρησιμοποιείται σε γνωστή υπερευαισθησία του δέρματος 

στο ηλιακό φώς.

4.4 Ιδιαίτερες προειδοποιήσεις και ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση

Όταν το  Neukan  χορηγείται ταυτόχρονα με οποιοδήποτε απ΄αυτά  τα φάρμακα,  οι 

ασθενείς θα πρέπει να παρακολουθούνται προσεκτικά ,  ιδιαίτερα όταν αρχίζουν ή 

διακόπτουν τη θεραπεία με     Neukan        (βλ. 4.5. Αλληλεπιδράσεις). Eάν η δόση αυτών 

των συγχορηγούμενων φαρμάκων αυξηθεί κατά τη διάρκεια της συγχορήγησης με 

Neukan    , μείωση της δοσολογίας θα πρέπει να ληφθεί υπόψη όταν η θεραπεία με     

Neukan     διακόπτεται.    

Η ταυτόχρονη χρήση Neukan και από του στόματος αντιπηκτικών τύπου κουμαρίνης 

(   βαρφαρίνη,  phenprocoumon),   διγοξίνης,   θεοφυλλίνης  και   ορισμένων 

αντικαταθλιπτικών  μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη αποτελεσματικότητα αυτών των 

φαρμάκων, πράγμα που ενδέχεται να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην όλη θεραπεία 

του αρρώστου.

Η   παρατεταμένη   έκθεση   σε   ακτίνες      UV      (ηλιοθεραπεία,      solarium      κ.α.)   πρέπει   να     

αποφεύγεται κατά τη διάρκεια της θεραπείας με     Neukan    

4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα ή με άλλες μορφές αλληλεπίδρασης

Δεν   υπήρξαν   στοιχεία   ότι   το  Hypericum  προκαλεί   διαταραχές   της   γνωστικής 

λειτουργίας,  που προκαλείται από αλκοόλ σε υγιή άτομα.

Το  Neukan  δεν   ενδείκνυται   για   ταυτόχρονη   χρήση   με   εκλεκτικούς   αναστολείς 

επαναπρόσληψης σεροτονίνης, και αναστολείς  MAO, με ιδιαίτερη επισήμανση την 

εμφάνιση σεροτονινεργικού συνδρόμου, μιας και αυτό, μπορεί να οδηγήσει σε μια 

αύξηση ανεπιθύμητων ενεργειών.

Επίσης   δεν   πρέπει   να   συγχορηγείται   με   τρυπτάνες   (φαρμακα   κατά   της 

ημικρανίας)των οποίων μπορεί να αυξήσει τις παρενέργειες.

Κάποιο από τα συστατικά του  St  John’s  Wort  μπορεί να επάγει τα ισοένζυμα του 

κυτοχρώματος  P450   και/ή   τους   μεταφορείς   φαρμάκων  P-glucoprotein,   οπότε   και 

ελαττώνει   τα   επίπεδα   πλάσματος   και   την   αποτελεσματικότητα   άλλων   φαρμάκων 

(από του στόματος αντιπηκτικών τύπου κουμαρίνης, (βαρφαρίνης),  αναστολείς  HIV 

πρωτεάσης, όπως indinavir, nelfinavir, ritonavir και saquinavir, ή NNRTI     ,    αναστολείς 

μη   νουκλεοσιδικής  HIV  αντίστροφης   τρανσκριπτάσης,   όπως  efavirenz,  nevirapine 

(βλ.   παρ.   4.3   Αντενδείξεις),  κυκλοσπορίνη,   θεοφυλλίνη,   διγοξίνη.  Ειδικά   η 

ταυτόχρονη χρήση κυκλοσπορίνης και     St    .    John    ´  s     Wort     δεν ενδείκνυται.    

Η   πιθανή   αλληλεπίδραση      Neukan      και   από   του   στόματος   αντισυλληπτικών   έχει     

μελετηθεί      in       vivo    .   Τα   αποτελέσματα   δεν   έδειξαν   αλληλεπίδραση   με   τα   από   του     

στόματος   χορηγούμενα   αντισυλληπτικά.   Στην   ίδια   μελέτη   δεν   υπήρχε   ένδειξη 

επηρεασμού του μεταβολισμού του φαρμάκου μετά από θεραπεία με      Baysulan      για     

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ 2 ος  2002 2

δύο   εβδομάδες,   όταν   χορήγησαν   ειδικά   υποστρώματα   επισήμανσης   του 

κυτοχρώματος Ρ450 (    CYP    ) , που ονομάζονται δεξτρομεθοφάνη για το     CYP     2    D    6 και     

ομεπραζόλη για το     CYP    2   C    19 &     CYP    3   A    4.    

Επίταση της φωτοτοξικότητας άλλων φαρμάκων είναι πιθανή.

4.6  Κύηση και γαλουχία

Κύηση:

Λόγω έλλειψης επαρκών κλινικών δεδομένων να μην χορηγείται κατά την περίοδο 

της εγκυμοσύνης.

Γαλουχία:

Λόγω έλλειψης επαρκών κλινικών δεδομένων να μην χορηγείται κατά την περίοδο 

της  γαλουχίας.

4.7 Επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών

Το Neukan δεν επηρεάζει την ικανότητα οδήγησης ή χειρισμού μηχανών.

4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες

Η συχνότητα εμφάνισης ανεπιθυμήτων ενεργειών κατά τη θεραπεία με  Ηypericum 

συνήθως δε διαφέρει σημαντικά από εκείνη του placebo.

Οι ανεπιθύμητες ενέργειες, που έχουν αναφερθεί με συχνότητα εμφάνισης<5% είναι 

ήπιες και συνίστανται σε : γαστρεντερικές διαταραχές, ξηροστομία, ναυτία, αλλεργικές 

αντιδράσεις,   ζάλη,   κεφαλαλγία,  εύκολη   κόπωση   και   νευρικότητα.  Σε   μεμονωμένα 

περιστατικά, μπορει να ενεργοποιηθεί μανιακή αντίδραση.Θα πρέπει οι γιατροί να 

εξετάζουν αν υπάρχει ιστορικό μανίας ή υπομανίας σε ασθενείς, πριν χορηγήσουν 

Hypericum     για κατάθλιψη.    

Έχουν επίσης αναφερθεί σπάνια, σύνδρομο σεροτονίνης σε ευαίσθητους ασθενείς 

και περίπτωση απώλειας τριχών. Δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα για ανεπιθύμητες 

ενέργειες  σε χρόνια χρήση. Η χορήγηση μεγάλων δόσεων μπορεί να  προκαλέσει 

φωτοευαισθησία   (βλ.   Παρ.   4.9.   Υπερδοσολογία)   ιδιαίτερα   σε   άτομα   με   ανοιχτό 

χρώμα δέρματος.

4.9 Υπερδοσολογία

Φωτοευαισθησία κατά τη χορήγηση υψηλών δόσεων έχει αναφερθεί πειραματικά με 

συνθετική  Hypericin  (35mg  i.v.) για την αντιμετώπιση ιογενών παθήσεων σε  HIV-

θετικούς   ασθενείς.   Στα   τυπικά   συμπτώματα   φωτοτοξικότητας   περιλαμβάνονται 

εξάνθημα,   κνησμός   και   ερύθημα   24   ώρες   μετά   την   έκθεση   στην   υπεριώδη 

ακτινοβολία. Η θεραπεία περιλαμβάνει την αποφυγή της έκθεσης στο φως.

5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

5.1 Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες

Το   εκχύλισμα  LI  160   από   το   φυτό   του  St  John  που   περιέχεται   στο  NEUKAN, 

αναστέλλει τη συναπτοσωματική πρόσληψη των νευροδιαβιβαστών νοραδρεναλίνη 

και   σεροτονίνη   σε   τυπικά   παρασκευάσματα   από   εγκεφάλους   επίμυων   και   μυών. 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ 2 ος  2002 3

Επιπλέον,   έχει   επίσης   αποδειχθεί   η   κατιούσα   ρύθμιση   των   υποδοχέων   της 

σεροτονίνης. Επίσης, το εκχύλισμα LI 160 από το φυτό του St John έχει δοκιμαστεί 

σε μία ποικιλία μοντέλων μελέτης της συμπεριφοράς σε επίμυες και μύες κατά τη 

διάρκεια   των   οποίων   παρατηρήθηκαν   τυπικές  επιδράσεις   παρόμοιες   με   τον 

ανταγωνισμό  της   ρεσερπίνης,   μείωση   της   διάρκειας   του   χρόνου   αναισθησίας   και 

ακινησίας,   όπως   έχουν   περιγραφεί   από   τον  Porsolt.   Με   βάση   τα   φαρμακολογικά 

δεδομένα που είναι διαθέσιμα μέχρι σήμερα, το εκχύλισμα LI 160 από το φυτό του St 

John πρέπει να κατατάσσεται ως «ατυπικό αντικαταθλιπτικό». Ο μηχανισμός δράσης 

μπορεί   να   είναι   ιδιαίτερα   έκδηλος   με   την   αναστολή   της   επαναπρόσληψης   της 

σεροτονίνης από τους νευρώνες και της κατιούσας ρύθμισης των υποδοχέων της 

σεροτονίνης.

5.2 Φαρμακοκινητικές ιδιότητες 

Με βάση τη σύμπλοκη σύνθεση του δραστικού συστατικού του  NEUKAN, το οποίο 

είναι   εκχύλισμα   ολόκληρου   φυτού,   οι   φαρμακοκινητικές   μελέτες   μπορούν   να 

πραγματοποιηθούν μόνο με τις σημαντικότερες ουσίες του εκχυλίσματος. Σε αυτή την 

περίπτωση, η ουσία αυτή είναι η υπερικίνη, μία διανθρόνη.

Μετά χορήγηση ημερήσιας δόσης εκχυλίσματος  Hypericum  (περιεχόμενη υπερικίνη 

1mg/ημέρα),  τα μέγιστα  επίπεδα  είναι πολύ  χαμηλά (μg/lt) σε 4-6 ώρες, σταθερά 

επίπεδα επιτυγχάνονται σε 4 ημέρες (5,5-8μg/lt) και η απομάκρυνση είναι βραδεία (ο 

όγκος   κατανομής   για   την   υπερικίνη   είναι   19,7  litres  και   η   συνολική   κάθαρση   9,2 

ml/min). Μετά δόση 250, 750 και 1,500 μg  ο χρόνος ημιζωής ευρέθη περίπου 40 

ώρες.   Σε   εφάπαξ   δόση   900mg  (2,81   υπερικίνη   +   ψευδοϋπερικίνη)   σε   υγιείς 

εθελοντές, τα μέγιστα επίπεδα στο πλάσμα έφθασαν τα 28 μg/lt σε 4 ώρες.

Μετά   χορήγηση   300mg  εκχυλίσματος  Hypericum,   η   μέγιστη   συγκέντρωση   της 

υπερφορίνης φθάνει τα 150-170 μg/lt μετά 3,5 ώρες, με χρόνο ημιζωής 9 ώρες. Μετά 

επανειλημμένη χορήγηση, δεν παρατηρείται άθροιση της υπερφορίνης. 

5.3   Προκλινικά στοιχεία για την ασφάλεια

   Οξεία τοξικότητα    

Το εκχύλισμα LI 160 από το φυτό του St John αποδείχθηκε ότι είναι μόνον ελαφρά 

τοξικό μετά από εφάπαξ χορήγηση μιας δόσης από το στόμα ή ενδοπεριτοναϊκά.

Λεπτομέρειες   σχετικά   με   την   οξεία   τοξικότητα   παρουσιάζονται   στον   ακόλουθο 

πίνακα:

Είδος Οδός χορήγησης LD

50   (mg/kg  σωματικού 

βάρους)

Μυς από το στόμα ≥  5.000

Επίμυς από το στόμα ≥  5.000

Μυς ενδοπεριτοναϊκά 1.780

Επίμυς ενδοπεριτοναϊκά 1.000

Χρόνια τοξικότητα

Επαναλαμβανόμενη  χορήγηση  από το στόμα  του  εκχυλίσματος  LI  160 από το 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ 2 ος  2002 4

φυτό του St John σε δοσολογίες 300, 900 και 2.700 mg/kg σωματικού βάρους την 

ημέρα   σε   επίμυες   και   σκύλους   για   περίοδο   26   εβδομάδων,   δεν   οδήγησε   σε 

οποιεσδήποτε   μεταβολές   που   σχετίζονται   με   τις   ουσίες.   Σε   δοσολογίες   που 

υπερβαίνουν   τα   900  mg/kg  σωματικού   βάρους   την   ημέρα,   αναπτύχθηκαν   μη 

ειδικά σημεία δηλητηρίασης: μειωμένο σωματικό βάρος, ελαφρές μεταβολές στο 

αιμόγραμμα,   στις   βιοχημικές   παραμέτρους   και   μορφολογικές   μεταβολές,   που 

οφείλονταν   στην   υψηλή   δοσολογία,   οι   οποίες   δείχνουν   ελαφρά   βλάβη   από 

υπερφόρτωση του ήπατος και των νεφρών.

Τοξικολογία της αναπαραγωγικότητας

Μελέτες   με   επίμυες   και   κουνέλια   δεν   παρουσίασαν   οποιεσδήποτε   ενδείξεις 

τερατογονικών μεταβολών σε δοσολογίες μέχρι και το εύρος μητροτοξικότητας. 

Εμβρυοτοξικές   επιδράσεις   παρατηρήθηκαν   μόνο   σε   μητροτοξικές   δοσολογίες 

(επιβράδυνση της ανάπτυξης, διακυμάνσεις και θάνατοι).

Μία   μελέτη   γονιμότητας   σε   επίμυες   δεν   παρείχε   οποιεσδήποτε   ενδείξεις 

επιδράσεων στη γονιμότητα.

Στους επίμυες η υπερικίνη συσσωρεύεται στο μητρικό γάλα και μπορεί να φθάσει 

σε υψηλότερη συγκέντρωση απ’ ότι στο μητρικό πλάσμα.

Παρότι η ποσότητα του δραστικού συστατικού που καταπίνεται με το γάλα είναι 

απίθανο   να   παρουσιάσει   οποιοδήποτε   κίνδυνο   στο   παιδί   λόγω   του   ευρέος 

περιθωρίου   ασφαλείας,     πρέπει   να   σημειωθεί   ότι   δεν   υπάρχει   εμπειρία   για   τη 

γαλουχία.

Μεταλλαξιογονικότητα

Με βάση τα αποτελέσματα των in vitro και in vivo μελετών μεταλλαξιογονικότητας, 

η   μεταλλαξιογόνος   δυναμική   του  NEUKAN  για   τους   ανθρώπους,   μπορεί   να 

αποκλειστεί.

Ανοσοτοξικολογία

Δεν   παρατηρήθηκαν   επιδράσεις   στο   ανοσοποιητικό   σύστημα   κατά   τη   διάρκεια 

μακροχρόνιων μελετών.

Φωτοτοξικότητα

Το φυτό του St John είναι γνωστό ότι διαθέτει έκδηλες φωτοτοξικές ιδιότητες όταν 

τρώγεται σε μεγάλες ποσότητες από ζώα που βοσκούν. Η φωτοτοξική δόση σε 

μοσχάρια  είναι  30 φορές  υψηλότερη  από τη  θεραπευτική  ημερήσια  δόση στον 

άνθρωπο.

6 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

6.1 Κατάλογος με τα έκδοχα

ΣΏΜΑ:  Ascorbic  Acid,   Microcrystalline  Cellulose,   Pregelatinized  Maize  Starch, 

Croscarmellose Sodium, Precipitated Silicone Dioxide, Magnesium Stearate.

ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ    :    Hypromellose,   Macrogol,   Lactose,   Vanillin,   Saccharin 

Sodium, Talc, Dimeticon Emulsion, Titanium Dioxide E 171, Iron Oxide E 172.

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ 2 ος  2002 5

6.2 Ασυμβατότητες

Καμία γνωστή.

6.3 Διάρκεια ζωής

12 μήνες.

6.4 Ειδικές προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος

Διατηρείται στην αρχική του συσκευασία, σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.

6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη

Τα   επικαλυμμένα   δισκία  NEUKAN  συσκευάζονται   σε  blisters  από   φύλλο 

αλουμινίου και φύλλο σκληρού PVC/PVDC. Η αρχική συσκευασία περιέχει 60 και 

100 επικαλυμμένα δισκία.

6.6 Οδηγίες χρήσης/χειρισμού

Καμία.

6.7 Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας

Dr. William Schwabe GmbH & Co.

Willmar-Schwabe-Str. 4

D-76227 Karlsruhe, Γερμανία

Υπεύθυνος για την κυκλοφορία του προϊόντος στην Ελλάδα:

APIVITA A.Β.Ε.E.

Κωλέττη 3, 144 52 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΑΤΤΙΚΗ

ΤΗΛ.: 010 28 43 581-3, FAX: 010 28 43 580

7 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

8 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

9 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ (ΜΕΡΙΚΗΣ) ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ 2 ος  2002 6

 • Το ενημερωτικό φυλλάδιο για το προϊόν αυτό δεν είναι άμεσα διαθέσιμα, μπορείτε να στείλετε ένα αίτημα στην εξυπηρέτηση πελατών μας και εμείς θα σας ενημερώσουμε το συντομότερο είμαστε σε θέση να το αποκτήσει.

  Ζητήστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το ευρύ κοινό. • Έγγραφα σε άλλες γλώσσες διατίθενται εδώ

21-6-2017

Evaluation of a Danish meta-analysis of antidepressants

Evaluation of a Danish meta-analysis of antidepressants

The Danish Medicines Agency has evaluated a Danish meta-analysis made by the Copenhagen Trial Unit on the effects of antidepressants (SSRIs). The analysis attracted extensive media coverage.

Danish Medicines Agency

19-6-2012

Danish Pharmacovigilance Update, 15 March 2012

Danish Pharmacovigilance Update, 15 March 2012

Among the topics covered in this issue of Danish Pharmacovigilance Update are: A new registry study has investigated the frequency of malformations in newborns after treating the mother with antidepressants (SSRI) during the pregnancy.

Danish Medicines Agency

7-10-2011

Changed reimbursement for medicines for depression and anxiety as of 5 March 2012

Changed reimbursement for medicines for depression and anxiety as of 5 March 2012

With effect from 5 March 2012, the reimbursement is changed for certain medicinal products for treatment of depression and anxiety (antidepressants and anxiolytics). Based on the Reimbursement Committee's recommendation, the Danish Medicines Agency has decided that in future the general rule is that treatment with inexpensive medicines (e.g. sertraline and citalopram) must be attempted before reimbursement can be granted for more expensive medicines (e.g. escitalopram, duloxetine, pregabalin and agomelat...

Danish Medicines Agency

20-9-2011

Consultation responses on the Reimbursement Committee’s recommendation concerning the reimbursement status of medicines for treatment of depression and anxiety (ACT group N06A, etc.)

Consultation responses on the Reimbursement Committee’s recommendation concerning the reimbursement status of medicines for treatment of depression and anxiety (ACT group N06A, etc.)

The Reimbursement Committee’s recommendation on the future reimbursement status of medicines in ATC group N06A, antidepressants, as well as certain medicines in ATC groups N03A, N05A and N05B was open for consultation until 15 August 2011. The Danish Medicines Agency received 9 consultation responses.

Danish Medicines Agency

15-8-2011

Reassessment of reimbursement status of strong analgesics (opioids)

Reassessment of reimbursement status of strong analgesics (opioids)

On 22 December 2009, the Danish Medicines Agency announced that it would begin reassessing the reimbursement status of medicines in ATC group N (nervous system) starting with the ATC subgroup N06A (antidepressants) and then N02A (opioids). The Reimbursement Committee is having the initial discussions of the opioids at its meeting on 23 August 2011.

Danish Medicines Agency

6-5-2011

Consultation on the Reimbursement Committee’s recommendation concerning the reimbursement status of medicines for treatment of depression and anxiety (medicines in ACT group N06A, etc.)

Consultation on the Reimbursement Committee’s recommendation concerning the reimbursement status of medicines for treatment of depression and anxiety (medicines in ACT group N06A, etc.)

At the Danish Medicines Agency’s request, the Reimbursement Committee has reassessed the reimbursement status of medicines in ATC group N06A, antidepressants, as well as certain medicines in ATC groups N03A, N05A and N05B.

Danish Medicines Agency

Δεν υπάρχουν ειδήσεις που σχετίζονται με αυτό το προϊόν.