NETROMYCIN

Κύριές Πληροφορίες

 • Εμπορική ονομασία:
 • NETROMYCIN 150MG/1.5 ML AMP INJ.SOL
 • Φαρμακολογική κατηγορία (ATC):
 • J01GB07
 • Δοσολογία:
 • 150MG/1.5 ML AMP
 • Φαρμακοτεχνική μορφή:
 • ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ
 • Χρήση για:
 • Οι άνθρωποι
 • Τύπος φάρμακου:
 • αλλοπαθητική των ναρκωτικών

Έγγραφα

Εντοπισμός

 • Διατίθεται σε:
 • NETROMYCIN 150MG/1.5 ML AMP INJ.SOL
  Ελλάδα
 • Γλώσσα:
 • Ελληνικά

Θεραπευτικές πληροφορίες

 • Θεραπευτική περιοχή:
 • ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

Άλλες πληροφορίες

Κατάσταση

 • Πηγή:
 • Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
 • τελευταία ενημέρωση:
 • 09-08-2016

φύλλο οδηγιών χρήσης

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ

1.1 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Netromycin Injection

1.2 Σύνθεση: Δραστική ουσία:  Netilmicin Sulfate

Εκδοχα: Sodium metabisulfite, anhydrous sodium sulphite, 

sodium  chloride,  disodium  edetate,  sodium  sulfate,  propyl  hydroxybenzoate, 

methyl  hydroxybenzoate,  benzyl  alcohol,  sodium  hydroxide  και  water  for 

injection. 

Οι   παιδιατρικές   μορφές   των   50   mg/1ml   και   των   15   mg/1,5ml   δεν   περιέχουν   ως   συντηρητικό 

βενζυλική αλκοόλη.

1.3 Φαρμακοτεχνική μορφή: Ενέσιμο διάλυμα

1.4 Περιεκτικότητα σε δραστική ουσία:  Κάθε ml  περιέχει θειική νετιλμικίνη ισοδύναμη με 

200mg, 100mg, 50mg ή 10mg νετιλμικίνη βάση.

1.5 Περιγραφή   -   Συσκευασία:  Το   ενέσιμο   διάλυμα   Netromycin   Injection   είναι   ένα   διαυγές, 

άχρωμο έως ελαφρά κίτρινο υδατικό διάλυμα.

Το Netromycin Injection κυκλοφορεί σε κουτιά της 1 φύσιγγας και σε νοσοκομειακή συσκευασία 24 

φυσίγγων, ως στείρο υδατικό διάλυμα για παρεντερική χορήγηση και στις εξής περιεκτικότητες.

15 mg/1,5 ml φύσιγγες του 1,5 ml

50 mg/1,0 ml φύσιγγες του 1,0 ml

100 mg/1,0 ml φύσιγγες του 1,0 ml

150 mg/1,5 ml φύσιγγες του 1,5 ml

200 mg/2,0 ml φύσιγγες των 2,0 ml

300 mg/1,5 ml φύσιγγες του 1,5 ml

1.6 Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία: Αντιβιοτικό

1.7 Υπεύθυνος αδείας κυκλοφορίας:

MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.

Αγ. Δημητρίου 63

174 56 Άλιμος

1.8 Παρασκευαστής:

Φαμάρ Α.Β.Ε. (Εργ. Α’)

Αγ. Δημητρίου 63

174 55 Άλιμος

2. ΤΙ     ΠΡΕΠΕΙ   ΝΑ   ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ   ΓΙΑ   ΤΟ   ΦΑΡΜΑΚΟ   ΠΟΥ   ΣΑΣ   ΧΟΡΗΓΗΣΕ   Ο 

ΓΙΑΤΡΟΣ ΣΑΣ.

2.1 Γενικές πληροφορίες:

Η Netilmicin Sulfate Injection ανήκει σε μια κατηγορία φαρμάκων που είναι γνωστά ως αντιβιοτικά 

της   ομάδας   των   αμινογλυκοσιδών   και   έχουν   μικροβιοκτόνο   δράση   ή   εμποδίζουν   την   ανάπτυξη 

μικροβίων.

2.2 Θεραπευτικές ενδείξεις:

H νετιλμικίνη είναι αποτελεσματική σε:

μικροβιαιμία και σηψαιμία (περιλαμβανομένης της νεογνικής σήψεως)

βαριές λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος

λοιμώξεις των νεφρών και του ουροποιογεννητικού συστήματος

λοιμώξεις του δέρματος και των μαλακών μορίων

λοιμώξεις των οστών και των αρθρώσεων

εγκαύματα, τραύματα και περιεγχειρητικές λοιμώξεις

ενδοκοιλιακές λοιμώξεις (περιλαμβανομένης της περιτονίτιδας)

λοιμώξεις του γαστρεντερικού συστήματος

2.3 Αντενδείξεις:

Η χορήγηση της Netilmicin  Sulfate  Injection αντενδείκνυται όταν έχετε υπερευαισθησία ή βαριές 

τοξικές αντιδράσεις [όπως εξάνθημα, δύσπνοια (συρίτουσα αναπνοή) ή άλλη αναπνευστική δυσκολία] 

στη νετιλμικίνη ή σε άλλες αμινογλυκοσίδες.

2.4 Ειδικές προφυλάξεις και προειδοποιήσεις κατά τη χρήση:

Εάν ο γιατρός σας έχει πει να έχετε αυτό το φάρμακο στο σπίτι πρέπει να το φυλάσσετε μακριά από  

τα παιδιά.

Το   Netilmicin  Sulfate  Injection   το   συνέστησε   ο   γιατρός   σας   ειδικά   για   εσάς   και   μόνο   για   την 

αντιμετώπιση της συγκεκριμένης πάθησής σας. Δεν θα πρέπει να συνιστάτε το φάρμακο αυτό σε 

κανέναν άλλο.

Πριν   από   την   έναρξη   της   αγωγής   με   Netilmicin  Sulfate  Injection   ενημερώστε   τον   γιατρό   ή   τον 

φαρμακοποιό σας:

αν είστε έγκυος ή θηλάζουσα μητέρα

αν είστε αλλεργικός/ή σε τροφές, σε σουλφίδια ή άλλα συντηρητικά ή χρωστικά

αν έχετε κάποιο άλλο ιατρικό πρόβλημα και ιδιαίτερα νεφρική πάθηση ή πάθηση κύστεως, 

πρόβλημα ακοής, διαταραχές ισορροπίας, σοβαρή μυασθένεια ή νόσο του Parkinson.

Ενήλικες και παιδιατρικοί ασθενείς που λαμβάνουν Netilmicin Sulfate Injection άνω των 7-10 ημερών 

για   τη   θεραπεία   σοβαρών   λοιμώξεων   ή   οι   οποίοι   μπορεί   να   λάβουν   δόσεις   μεγαλύτερες   της 

συνιστώμενης δοσολογίας σύμφωνα με την ηλικία, το βάρος ή την εκτιμώμενη νεφρική λειτουργία, 

θα πρέπει να ελέγχονται περιοδικά ως προς τη νεφρική λειτουργία και τους ηλεκτρολύτες του ορού 

κατά τη διάρκεια της θεραπείας.

2.4.2 Ηλικιωμένοι:  Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται στους ηλικιωμένους που πιθανόν έχουν 

μειωμένη νεφρική λειτουργία.

2.4.3 Κύηση: Δεν πρέπει να πάτερε Netilmicin Sulfate αν είστε έγκυος.

2.4.4 Γαλουχία: Δεν πρέπει να πάρετε Netilmicin Sulfate αν θηλάζετε.

Θα πρέπει να διακοπεί η θεραπεία ή ο θηλασμός σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού 

σας.

2.4.5 Παιδιά: Η χορήγηση στα παιδιά ακολουθεί το κεφάλαιο 2.6 Δοσολογία.

2.4.6 Επίδραση   στην   ικανότητα   οδήγησης   και   χειρισμού   μηχανημάτων:  Στις   συνιστώμενες 

δόσεις, η θεραπεία με το προϊόν αυτό δεν αναμένεται να προκαλέσει ζάλη. Εντούτοις εάν αισθανθείτε 

ζάλη, μην οδηγήσετε ή μη χειριστείτε μηχανήματα και συμβουλευθείτε τον γιατρό σας.

2.4.7 Ιδιαίτερες προειδοποιήσεις για τα περιεχόμενα έκδοχα:

Το ενέσιμο διάλυμα  Netilmicin  Sulfate  περιέχει  όξινο θειώδες νάτριο που μπορεί να προκαλέσει 

αλλεργικές αντιδράσεις (αναφυλακτοειδής αντίδραση ή σοβαρά ασθματικά επεισόδια).

2.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα ή ουσίες:

Μην παραλείψετε να ενημερώσετε τον γιατρό σας εάν παίρνετε άλλα φάρμακα με ή χωρίς ιατρική 

συνταγή, διότι μπορεί να εμφανισθούν ανεπιθύμητες ενέργειες όταν ορισμένα φάρμακα λαμβάνονται 

κατά τη διάρκεια της θεραπείας με Netilmicin Sulfate Injection. Τέτοια φάρμακα είναι τα διουρητικά 

οι αμινογλυκοσίδες η βανκομυκίνη, η πολυμυξίνη Β, η κολιστίνη, οι οργανοπλατίνες, υψηλές δόσεις 

μεθοτρεξάτης,   η   ιφοσφαμίδη   πενταμιδίνη,   το  foscarnet,   μερικά   αντιικά   φάρμακα   (acyclovir, 

ganciclovir, adefovir, cidofovir, tenovir), η αμφοτερικίνη Β, ανοσοκατασταλτές όπως κυκλοσπορίνη ή 

tacrolimus και προϊόντα αντίθεσης ιωδίου. 

2.6 ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

Α) Ενδομυϊκή χορήγηση

Συνήθης δοσολογία ενηλίκων     με φυσιολογική νεφρική λειτουργία    

4-6mg/kg ημερησίως μοιρασμένα σε τρείς ίσες δόσεις ανά 8ωρο ή σε 2 ισόποσες δόσεις δόσεις ανά 

12ωρο ή μία φορά ημερησίως. Σε απειλητικές για τη ζωή λοιμώξεις μπορεί να φτάσει και 7,5mg/kg 

ημερησίως σε τρείς ισόποσες δόσεις ανά 8ωρο.

Πρόωρα ή Νεογέννητα ηλικίας έως 1 εβδομάδας

6mg/kg ημερησίως σε δύο ισόποσες δόσεις ανά 12ωρο

Βρέφη & Νεογέννητα ηλικίας μεγαλύτερης της μίας εβδομάδας

7,5mg έως 9mg/kg ημερησίως (σε 3 ισόποσες δόσεις ανά 8ωρο)

Παιδιά

6-7,5mg/kg ημερησίως (σε 3 ισόποσες δόσεις ανά 8ωρο)

Ασθενείς με μειωμένη νεφρική λειτουργία

Η   δοσολογία   θα   πρέπει   να   ρυθμίζεται   σε   αρρώστους   με   μη   φυσιολογική   νεφρική   λειτουργία.   Η 

κατάσταση της νεφρικής λειτουργίας θα πρέπει να ελέγχεται με τον προσδιορισμό της κρεατίνης του 

ορού ή της κάθαρσης κρεατίνης. Επανεκτίμηση της νεφρικής λειτουργίας πρέπει να γίνεται περιοδικά 

και κατά τη διάρκεια της θεραπείας.

Ρύθμιση   των   Δόσεων:  Σε   ασθενείς   με   βαριές   συστηματικές   λοιμώξεις   και   νεφρική   βλάβη,   το 

αντιβιοτικό μπορεί να χορηγηθεί συχνότερα αλλά σε μειωμένη δοσολογία. Σε τέτοιους ασθενείς, θα 

πρέπει να μετρώνται οι πυκνότητες της νετιλμικίνης στον ορό.

Οι συνιστώμενες μέθοδοι είναι:

Μετά   τη   συνηθισμένη   αρχική   δόση   εφόδου,   ένας   κατά   προσέγγιση   οδηγός   για   τον 

προσδιορισμό της μειωμένης δοσολογίας ανά οκτάωρο, είναι να διαιρεθεί η κανονικά 

συνιστώμενη δόση με τις στάθμες ορού της κρεατινίνης (Πίνακας 1). Για παράδειγμα, 

μετά   από   μία   αρχική   δόση   120mg  (2mg/kg)   σε   ασθενή   βάρους   60kg  με   στάθμη 

κρεατινίνης στο ορό 3,0mg/100ml, θα πρέπει να χορηγούνται 40 mg ανά 8ωρο (120:3).

Αν είναι γνωστός ο ρυθμός κάθαρσης της κρεατίνης, η δόση συντηρήσεως που πρέπει να 

χορηγείται ανά 8ωρο μπορεί να υπολογιστεί βάσει του παρακάτω τύπου:

Δόση συντηρήσεως = Μετρηθείσα CK**     x   Συνήθης δόση συντηρήσεως    

ανά 8ωρο      Φυσιολογική CΚ**

-------------------------------------------------

CK** : Ρυθμός κάθαρσης της κρεατινίνης σε ml/min/1,73m 2

Η   αρχική   ή   η   δόση   εφόδου,   είναι   ίδια   με   αυτή   που   συνιστάται   για   έναν   ασθενή   με 

φυσιολογική νεφρική λειτουργία.

Πίνακας 1

ΟΔΗΓΟΣ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΜΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΝΕΦΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

(Δοσολογία που χορηγείται ανά οκτάωρο μετά τη συνηθισμένη αρχική δόση)

Κρεατινίνη Ορού Κατά προσέγγιση Ρυθμός Καθάρσεως Κρεατινίνης  Ποσοστό της

(mg/100ml) ml/min/1,73m     2    συνηθισμένης δόσεως

£ 1,0 >100 100

1,1-1,3 70-100 80

1,4-1,6 55-70 65

1,7-1,9 45-55 55

2,0-2,2 40-45 50

2,3-2,5 35-40 40

2,6-3,0 30-35 35

3,1-3,5 25-30 30

3,6-4,0 20-25 25

4,1-5,1 15-20 20

5,2-6,6 10-15 15

6,7-8,0 <10 10

Τα παραπάνω δοσολογικά σχήματα παρέχονται ως οδηγός δοσολογίας για τις περιπτώσεις που δεν 

είναι δυνατή η μέτρηση των επιπέδων της νετιλμικίνης στον ορό. Όταν η νεφρική λειτουργία δεν είναι 

σταθερή αλλά επιδεινώνεται, μπορεί να χρειαστεί μεγαλύτερη μείωση της δοσολογίας απ’ αυτή που 

αναφέρεται   στους   οδηγούς   ρυθμίσεως   της   δοσολογίας   για   ασθενείς   με   μη   φυσιολογική,   αλλά 

σταθερή, νεφρική λειτουργία.

Β) Ενδοφλέβια χορήγηση: Είναι χρήσιμη σε ασθενείς με σηψαιμία ή σε shock.

Ενήλικες: αραίωση σε 50-200 ml στείρου φυσιολογικού ορού ή σε υδατικό στείρο διάλυμα δεξτρόζης 

5% μίας απλής δόσης.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μία δόση μπορεί να ενεθεί απευθείας σε φλέβα ή σε I.V. σωλήνα, αργά, σε 

διάστημα 3-5 λεπτών.

ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΣΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ:

Λοιμώξεις   του   ουροποιητικού:   Οι   ασθενείς   με   μη   επιπλεγμένη   λοίμωξη   του   ουροποιητικού, 

ιδιαίτερα αν είναι χρόνια και υποτροπιάζουσα και χωρίς ενδείξεις νεφρικής ανεπάρκειας, μπορούν να 

κάνουν   θεραπεία   με   μία   δόση   ημερησίως   3   mg/kg,   για   παράδειγμα   150-200   mg   νετιλμικίνη 

χορηγούμενα ενδομυϊκά για 7 έως 10 ημέρες.

Αιμοδιΰλιση:  Σε   ενήλικες   με   νεφρική   ανεπάρκεια   που   κάνουν   αιμοδιΰλιση,   η   ποσότητα   της 

νετιλμικίνης   που   απομακρύνεται   από   το   αίμα   μπορεί   να   ποικίλει   και   επηρεάζεται   από   αρκετούς 

παράγοντες   περιλαμβανομένης   και  της   μεθόδου  διϋλίσεως  που  χρησιμοποιείται.  Μια   αιμοδιΰλιση 

οκτώ   ωρών   μπορεί   να   μειώσει   τις   συγκεντρώσεις   ορού  της   νετιλμικίνης   περίπου  κατά   63%.   Με 

αιμοδιΰλιση μικρότερης διάρκειας απομακρύνεται λιγότερο φάρμακο. Η συνιστώμενη δόση στο τέλος 

κάθε περιόδου διϋλίσεως είναι 2 mg/kg. Στα παιδιά μπορεί να χορηγηθεί δόση 2 έως 2,5 mg/kg,  

ανάλογα με τη βαρύτητα της λοιμώξεως.

Συνδυασμένη θεραπεία: Οι δοσολογίες που συστήθηκαν παραπάνω για ασθενείς με φυσιολογική ή 

μη νεφρική λειτουργία δε θα πρέπει να ελαττωθούν όταν η νετιλμικίνη χορηγείται σε συνδυασμό με 

άλλα αντιβιοτικά.

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΕΣ

Η Netilmicin  Sulfate  Injection είναι από φυσικής απόψεως συμβατή με τα παρακάτω παρεντερικά 

διαλύματα και δε χάνει τη δυναμικότητά της σε συγκέντρωση 3 mg/ml (ως βάση) όταν φυλάσσεται 

στο ψυγείο ή σε θερμοκρασία δωματίου έως 7 ημέρες.

Sterile Water for Injection, Normal Saline, 3% and 5% Sodium Chloride Injection, 5% Dextrose in 

Water, 5% Dextrose with Electrolyte No. 48, 5% Dextrose with Electrolyte No. 75, 5% Dextrose and 

0.9%  Sodium Chloride Injection, 50%  Dextrose Injection, 5% Sodium Bicarbonate Injection, 6% 

Dextran 75 in 5% Dextrose, 10% Dextran 40, 10% Dextrose in Water, Ringer’s Injection, Lactated 

Ringer’s Injection, Lactated Ringer’s Injection with 5% Dextrose, ISOLYTE P with 5% Dextrose, 

ISOLYTE M   WITH 5% Dextrose, ISOLYTE E WITH 5% Dextrose, 10% and 20% OSMITROL 

Injection, Plasma-Lyte M Injection 5% Dextrose, Plasma-Lyte 148 Injection, Plasma-Lyte 5 with 5% 

Dextrose, Plasma-Lyte 148 with 5% Dextrose, Ionosol B in D5-W, Ionosol T in 5% Dextrose, 10%  

TRAVERT with Electrolyte No.2, 10% TRAVERT with Electrolyte No.3, 10% GENTRAN 40 and 

5%   Dextrose,   5%   Dextrose   in   POLYSAL,   5%   Amigen   Injection   alone   or   with   5%   Dextrose, 

Normosol-R, Polysal (Plain), Aminosol 5% Injection, Fre-Amine II 8,5% Injection, 10% Fructose 

Injection και Rheomacrodex 10% in 5% Dextrose.

2.7 Αντιμετώπιση υπερδοσολογίας:

Σε περίπτωση υπερδοσολογίας ή τοξικών αντιδράσεων απευθυνθείτε αμέσως στο γιατρό σας ή στο 

νοσοκομείο. Η αιμοδιϋληση ή η περιτοναϊκή κάθαρση θα βοηθήσουν στην απομάκρυνση της θειικής 

νετιλμικίνης από το αίμα. Ο ρυθμός της απομακρύνσεώς της όμως, με περιτοναϊκή κάθαρση είναι 

σημαντικά μικρότερος. Αυτές οι διαδικασίες έχουν ιδιαίτερη σημασία σε ασθενείς με μη φυσιολογική 

νεφρική λειτουργία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων 210 7793777

2.8 Τι πρέπει να γνωρίζετε σε περίπτωση που παραλείψετε μία δόση

Το ενέσιμο διάλυμα Netilmicin Sulfate πρέπει να χορηγείται στα διαστήματα που όρισε ο γιατρός σας. 

Μη διπλασιάζετε τις δόσεις.

2.9 Ανεπιθύμητες ενέργειες:

Παράλληλα με τις επιθυμητές δράσεις, ένα φάρμακο μπορεί να προκαλέσει ορισμένες ανεπιθύμητες 

ενέργειες.   Αν   και   είναι   δυνατόν   να   μην   εμφανισθούν   όλες   αυτές   οι   ανεπιθύμητες   ενέργειες,   εάν 

παρουσιασθούν μπορεί να χρειαστούν ιατρική παρακολούθηση. Παιδιά και ηλικιωμένοι διατρέχουν 

μεγαλύτερο κίνδυνο ανεπιθύμητων ενεργειών απ’ ότι υγιείς ενήλικες ασθενείς.

Ενημερώστε   τον   γιατρό   σας  αμέσως  εάν   διαπιστώσετε:   μια   σοβαρή   αλλεργική   αντίδραση 

[εξανθήματα, δύσπνοια (συρίτουσα αναπνοή) ή άλλη αναπνευστική δυσκολία], αδεξιότητα, αστάθεια 

ή ζάλη, μεγάλες διαφορές στη συχνότητα ούρησης ή στην ποσότητα των ούρων, αυξημένη δίψα, 

εμβοές, αίσθημα κλεισμένων αυτιών ή απώλεια της ακοής, ναυτία ή έμετο, μαύρα ή σκούρα κόπρανα, 

μούδιασμα ή μυϊκό σπασμό, συσπάσεις (σπασμούς).

Άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες που μπορεί να εμφανισθούν περιλαμβάνουν πονοκεφάλους, αίσθημα 

κόπωσης, διαταραχές της όρασης, σύγχυση, ταχυκαρδία, μούδιασμα, εξάνθημα, ρίγη, πυρετός, εμετός, 

διάρροια,   κατακράτηση   υγρών,   πόνος   και   ερεθισμός   του   σημείου   ένεσης,   μειωμένη   νεφρική 

λειτουργία   όπως   φαίνεται   από   τα   αποτελέσματα   εργαστηριακών   εξετάσεων   όπως   και   μεταβολή 

ορισμένων τιμών κατά την εκτέλεση εργαστηριακών εξετάσεων (σάκχαρο, αλκαλική φωσφατάση, 

3. ??????????? ??? ??? ?????????? *???? ??? ????????

?? ??????? ???? ??? ?? ?????? ? ??????? ??? ???? ??? ?? ???????????? ??????? ??? ????????. ?? ?? ?????? ?? ?? ?????? ?? ???? ????? ? ??? ?? ?? /????????????? ??? ?????? ???? ??????, /???? ???????????? ?? ?/??? ???????????? ??? ?????? ???.

??? ???? ?? ???????? ??? ????????? ?????????? ?????? ???????? ?? ?? ??????? ?????????? ?????? ??? ?????? ? ??? ??????????? ???.

??? ?/??? ??????????? ??????????? ???? ??? ??? ??????????? ??? ??????? ?? ??????? ??? ????????? ? /????????? ???????? ????????? ??? ?? ??????? ??? ????????, ?? ????????? ?? ???????? ??? ??????????? ????? ??? ??? ?????? ? ??? ??????????? ???.

??? ?? ????? ?????????????? ??? ??????? ?? ??????? ??? ??? /????????? ?? ?????? ?? ?????????? ??????? ?? ??? ??????? ??? ??? ???????.

??? ??? ???????? ??? ??? ??? ????? ??? ????? ?????????? ?? ????????? ?? ?????/? ???? ?????????? ??? ????? ?? ??????? ??? ??? /?????????.

?? ?? ?????????? ?? ??????? ??? ??????, ????? ? ????? ??? ? ??????? ?????? ?? ?????????? ?? ??????? ??? ?? ?? ??????????? ???????? ??? ??? ????? ???.

?????????? ?? ??????? ???? ??/??? ???????? ????.

??? ? ??????? ??? ?????????? ?? ??????????? ?? ????????, ??????????? ?? ???????? ???????.

??? ???????? ?? ??????? ???? ??? ?????????? ????? ??? ??????????? ???? ????????. ??????????? ??.

αύξηση SGOT & SGPT, χολερυθρίνη, κάλιο, λευκά αιμοσφαίρια, αιμοπετάλια κ.λ.π).

Το σύνδρομο Stevens-Johnson και η τοξική επιδερμική νεκρόλυση έχουν αναφερθεί πολύ σπάνια με 

τη χρήση αμινογλυκοσιδών, που περιλαμβάνουν την νετιλμικίνη.

Ενημερώστε   τον   γιατρό   σας   εάν   διαπιστώσετε   κάποια   ανεπιθύμητη   ενέργεια,   ακόμη   και   αν   δεν 

αναφέρεται   παραπάνω   ή   εάν   έχετε   κάποια   αντίδραση   στην   Netilmicin  Sulfate  Injection   η   οποία 

συνεχίζεται, είναι ενοχλητική ή νομίζετε ότι είναι σοβαρή.

Πώς να διακόψετε την αγωγή:

Η συνολική πορεία της θεραπείας θα πρέπει να γίνεται όπως σας συνέστησε ο γιατρός σας.

2.10 Ημερομηνία λήξης του προϊόντος:

Δεν   πρέπει   να   χρησιμοποιείτε   το   προϊόν   μετά   από   την   ημερομηνία   λήξης   που   αναγράφεται   στη 

συσκευασία.

2.11 Ιδιαίτερες προφυλάξεις για τη φύλαξη του προϊόντος:

Πρέπει να φυλάσσεται σε ξηρό μέρος σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 2°-30°C για τις περιεκτικότητες 

100 mg/1.0 ml, 150 mg/1.5 ml, 200 mg/2 ml και <25°C για τις περιεκτικότητες 15 mg/1.5 ml και 50 

mg/1.0 ml. Δεν πρέπει να καταψυχθεί.

2.12 Τελευταία αναθεώρηση του παρόντος εγγράφου: Σεπτέμβριος 2010

0100090000032a0200000200a20100000000a201000026060f003a03574d46430100000000000100357

30000000001000000180300000000000018030000010000006c00000000000000000000001a0000003

70000000000000000000000033e00003525000020454d4600000100180300001200000002000000000

000000000000000000000b0090000b40d0000d20000002901000000000000000000000000000035340

30033880400160000000c000000180000000a000000100000000000000000000000090000001000000

05307000065040000250000000c0000000e000080250000000c0000000e00008052000000700100000

1000000d2ffffff00000000000000000000000090010000000000a104400022430061006c00690062007

2006900000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

000000000000000000000000000001100604c110010000000c44f1100444d1100fd516032c44f1100bc

4c1100100000002c4e1100a84f110094516032c44f1100bc4c1100200000009f712e31bc4c1100c44f110

020000000fffffffffc35da001a722e31ffffffffffff0180ffff01800fff0180ffffffff000000000008000000080

00004f4110001000000000000002c01000025000000372e9001a100020f0502020204030204ef0200a07

b20004000000000000000009f00000000000000430061006c006900620072000000000000000000844

d11008a272e3130fe0f32e4501100f04c11009c2d273106000000010000002c4d11002c4d1100087a253

106000000544d1100fc35da006476000800000000250000000c00000001000000250000000c00000001

000000250000000c00000001000000120000000c00000001000000180000000c000000000000025400

00005400000000000000000000001a0000003700000001000000df7b074139760741000000002c00000

0010000004c000000040000000000000000000000530700006504000050000000200000001b0000004

6000000280000001c0000004744494302000000ffffffffffffffff54070000660400000000000046000000

14000000080000004744494303000000250000000c0000000e000080250000000c0000000e0000800e0

00000140000000000000010000000140000000400000003010800050000000b0200000000050000000

c023d017b02040000002e0118001c000000fb020500020000000000bc02000000a10102022253797374

656d0000000000000000000000000000000000000000000000000000040000002d010000040000002d

0100001c000000fb02f3ff0000000000009001000000a10440002243616c696272690000000000000000

0000000000000000000000000000000000040000002d010100040000002d010100040000002d010100

0400000002010100050000000902000000020d000000320a0c00000001000400000000007b023d0120

000900040000002d010000040000002d010000030000000000

4. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Το προϊόν χορηγείται μόνο με ιατρική συνταγή.

Document Outline