NEPHROTECT

Κύριές Πληροφορίες

 • Εμπορική ονομασία:
 • NEPHROTECT 10% ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΙΑ ΕΓΧΥΣΗ
 • Φαρμακολογική κατηγορία (ATC):
 • B05BA01
 • Δοσολογία:
 • 10%
 • Φαρμακοτεχνική μορφή:
 • ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΙΑ ΕΓΧΥΣΗ
 • Σύνθεση:
 • 0000073325 - ISOLEUCINE - 5.800000 G; 0000061905 - LEUCINE - 12.800000 G; 0057282492 - LYSINE ACETATE - 16.900000 G; 0000063683 - L-METHIONINE - 2.000000 G; 0000616911 - ACETYLCYSTEINE - 0.540000 G; 0000063912 - PHENYLALANINE - 3.500000 G; 0000072195 - THREONINE - 8.200000 G; 0000073223 - TRYPTOPHAN, L- - 3.000000 G; 0000072184 - VALINE - 8.700000 G; 0000074793 - ARGININE - 8.200000 G; 0000071001 - HISTIDINE - 9.800000 G; 0000056406 - GLYCINE - 5.310000 G; 0000056417 - ALANINE - 6.200000 G; 0000147853 - PROLINE - 3.000000 G; INEOF00361 - L-SERINE - 7.600000 G; 0000060184 - TYROSINE - 0.600000 G; 8000024897 - GLYCYL-TYROSIN (DIPEPTID) - 3.160000 G
 • Οδός χορήγησης:
 • ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
 • Τρόπος διάθεσης:
 • ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ.
 • Χρήση για:
 • Οι άνθρωποι
 • Τύπος φάρμακου:
 • αλλοπαθητική των ναρκωτικών

Έγγραφα

Εντοπισμός

 • Διατίθεται σε:
 • NEPHROTECT 10% ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΙΑ ΕΓΧΥΣΗ
  Ελλάδα
 • Γλώσσα:
 • Ελληνικά

Θεραπευτικές πληροφορίες

 • Θεραπευτική περιοχή:
 • AMINO ACIDS
 • Περίληψη προϊόντος:
 • 2802676101016 - 01 - BTx1x250ML (σε γυάλινη φιάλη ) - 250.00 - ΧΙΛΙΟΣΤΟΛΙΤΡΟ - Εγκεκριμένο (Αμοιβαία) - ΦΑΡΜΑΚΕIOY; 2802676101023 - 02 - BTx10x250ML (σε γυάλινες φιάλες) - 2500.00 - ΧΙΛΙΟΣΤΟΛΙΤΡΟ - Εγκεκριμένο (Αμοιβαία) - ΦΑΡΜΑΚΕIOY; 2802676101030 - 03 - BTx1x500ML (σε γυάλινη φιάλη) - 500.00 - ΧΙΛΙΟΣΤΟΛΙΤΡΟ - Εγκεκριμένο (Αμοιβαία) - ΦΑΡΜΑΚΕIOY; 2802676101047 - 04 - BTx10x500ML (σε γυάλινες φιάλες) - 5000.00 - ΧΙΛΙΟΣΤΟΛΙΤΡΟ - Εγκεκριμένο (Αμοιβαία) - ΦΑΡΜΑΚΕIOY

Άλλες πληροφορίες

Κατάσταση

 • Πηγή:
 • Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
 • Καθεστώς αδειοδότησης:
 • Εγκεκριμένο (Αμοιβαία)
 • τελευταία ενημέρωση:
 • 05-08-2017

φύλλο οδηγιών χρήσης

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη

Nephrotect διάλυμα για έγχυση

Διάλυμα αμινοξέων

Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε

αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.

Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά.

Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια ενημερώστε τον γιατρό, τον φαρμακοποιό ή

τον νοσοκόμο σας Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται

στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Βλέπε παράγραφο 4.

Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών:

Τι είναι το Νephrotect και ποια είναι η χρήση του

Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού σας χορηγηθεί το Nephrotect

Πώς θα σας χορηγηθεί το Nephrotect

Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες

Πώς να φυλάσσεται το Nephrotect

Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες

1.

Τι είναι το Νephrotect και ποια είναι η χρήση του

To Nephrotect είναι ένα διάλυμα που περιέχει αμινοξέα για παροχή διατροφής. Χρησιμοποιείται για

την παροχή αμινοξέων σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια όταν άλλες μορφές διατροφής δεν είναι

κατάλληλοι. Το Nephrotect μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε ασθενείς που υποβάλλονται σε

αιμοκάθαρση.

2.

Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού σας χορηγηθεί το Nephrotect

Δεν πρέπει να σας χορηγηθεί το Nephrotect

σε περίπτωση αλλεργίας (υπερευαισθησίας) σε οποιαδήποτε από τις δραστικές ουσίες ή σε

οποιοδήποτε άλλο από τα συστατικά αυτού του φαρμάκου (αναφέρονται στην παράγραφο 6).

εάν το σώμα σας έχει πρόβλημα να χρησιμοποιεί αμινοξέα

αν έχετε σοβαρή νόσο των νεφρών χωρίς πρόσβαση σε αιμοκάθαρση

εάν βρίσκεστε σε κατάσταση οξείας καταπληξίας

εάν έχετε πολλά υγρά στο σώμα σας (υπερενυδάτωση)

εάν έχετε πολλά υγρά στους πνεύμονες (πνευμονικό οίδημα)

εάν έχετε καρδιακή ανεπάρκεια που δεν έχει αντιμετωπισθεί.

εάν δεν έχετε αρκετά σωματικά υγρά (υποτονική αφυδάτωση)

εάν έχετε μια σοβαρή ηπατική νόσο.

Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις Απευθυνθείτε στον γιατρό σας προτού σας χορηγηθεί το

Nephrotect

σε μπερίπτωση που υποφέρετε από μια ασυνήθιστα χαμηλή συγκέντρωση νατρίου στο αίμα σας

(υπονατριαιμία)

σε περίπτωση που σας έχουν πει ότι χημικές ουσίες στο αίμα σας, όπως νάτριο, χλώριο,

διττανθρακικά, πρωτεϊνών και σάκχαρα (γλυκόζη) είναι αυξημένα. Ο γιατρός σας θα πρέπει να

τις παρακολουθεί κατά τη διάρκεια της θεραπείας με Nephrotect. Κανονικά θα πραγματοποιηθεί

μια εξέταση αίματος ή ούρων για τον έλεγχο αυτών.

Παιδιά

Το Nephrotect δεν συνιστάται για χρήση σε παιδιά.

Άλλα φάρμακα και το Nephrotect

Ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε, έχετε πρόσφατα πάρει ή μπορεί να

πάρετε άλλα φάρμακα.

Κύηση και θηλασμός

Δεν υπάρχει επαρκής εμπειρία από την χρήση του Nephrotect σε εγκύους ή σε θηλάζουσες γυναίκες.

Ο γιατρός σας θα πρέπει να εξετάσει προσεκτικά τους μελλοντικούς κινδύνους και οφέλη πριν την

συνταγογράφηση του Nephrotect.

εΕάν είστε έγκυος ή θηλάζετε, νομίζετε ότι μπορεί να είσθε έγκυος ή σχεδιάζετε να αποκτήσετε

παιδί , ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού σας προτού πάρετε αυτό το φάρμακο.. Ο γιατρός σας θα

αποφασίσει εαν πρέπει να λάβετε το Nephrotect.

Οδήγηση και χειρισμός μηχανών

Δεν είναι σχετικό καθώς αυτό το φάρμακο χορηγείται στο νοσοκομείο.

3.

Πώς θα σας χορηγηθεί το Nephrotect

O γιατρός σας θα αποφασίσει τη δόση για εσάς ατομικά, σε σχέση από το βάρος σώματος και τη

λειτουργία σας. Το Nephrotect θα σας χορηγηθεί από έναν επαγγελματία υγειονομικής περίθαλψης.

Εάν σας χορηγηθεί μεγαλύτερη δόση Νephrotect από την κανονική

Είναι απίθανο να σας χορηγηθεί πάρα πολύ φάρμακο καθώς το Nephrotect σας χορηγείται από έναν

επαγγελματία υγειονομικής περίθαλψης.

Συμπτώματα υπερδοσολογίας ή πολύ γρήγορης έγχυσης μπορεί να περιλαμβάνει:

ναυτία

έμετο

πυρετό

ρίγη

έξαψη

Εάν εμφανίσετε αυτά τα συμπτώματα ή πιστεύετε ότι έχετε λάβει πάρα πολύ Nephrotect ενημερώστε

το γιατρό ή την νοσοκόμα σας αμέσως.

Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με την χρήση αυτού του προϊόντος, ρωτείστε το γιατρό ή

τον νοσοκόμο σας.

4.

Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες

Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και αυτό το φάρμακο μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες αν

και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.

Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών

Εάν κάποια από τις ανεπιθύμητες ενέργειες γίνεται σοβαρή, ή αν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη

ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών, παρακαλείσθε να ενημερώστε τον γιατρό

σας. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας, μέσω Εθνικού Οργανισμού

Φαρμάκων, Μεσογείων 284, GR-15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: + 30 21 32040380/337, Φαξ: + 30

21 06549585, Ιστότοπος: http://www.eof.gr.. Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε

να βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος

φαρμάκου.

5.

Πώς να φυλάσσεται το Nephrotect

Το φάρμακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το βλέπουν και δεν το φθάνουν τα παιδιά.

Φυλάσσετε τον περιέκτη στο εξωτερικό κουτί

Μη φυλάσσετε σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 25°C.

Να μη χρησιμοποιείτε το Νephrotect μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στην ετικέττα

Xρησιμοποιείτε μόνο διαυγή διαλύματα και άθικτους περιέκτες.

Μην πετάτε οποιαδήποτε φάρμακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα σκουπίδια. Ρωτείστε το

φαρμακοποιό σας πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρησιμοποιείτε πια. Αυτά τα μέτρα θα

βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

6.

Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες

Τι περιέχει το Νephrotect

Οι δραστικές ουσίες είναι: g ανά 1000ml

L-isoleucine

5.80

L-leucine

12.8

L-lysine acetate

16.9

= 12 g L-lysine

L-methionine

2.00 g

L-phenylalanine

3.50 g

L-threonine

8.20 g

L-tryptophane

3.00 g

L-valine

8.70 g

L-arginine

8.20 g

L-histidine

9.80 g

L-alanine

6.20 g

N-acetyl-L-cysteine

0.54 g

= 0.40 g L-cysteine

glycine

5.31 g

L-proline

3.00 g

L-serine

7.60 g

L-tyrosine

0.60 g

N-glycyl-L-tyrosine

3.16 g

= 0.994 g glycine

= 2.40 g tyrosine

Τα άλλα συστατικά είναι:

- Acetic acid

- L-malic acid

- Water for injections

Συνολικά αμινοξέα 100g/l

Συνολικό άζωτο 16.3g/l

Συνολική ενέργεια 1600kJ/l= 400kcal/l

pH 5.5-6.5

Οξύτητα ογκομέτρησης περίπου 60mmol NaOH/l

Θεωρητική ωσμωτικότητα 960 mosm/l

Εμφάνιση του Νephrotect και περιεχόμενο της συσκευασίας

To Nephrotect είναι ένα διαυγές και άχρωμο έως ελαφρώς κίτρινο διάλυμα που διατίθεται σε γυάλινες

φιάλες των 250ml ή 500ml με ελαστικό πώμα / επίπωμα από αλουμίνιο.

Μεγέθη Συσκευασίας:

1x250ml, 10x250ml

1x500ml, 10x500ml

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΕΣ

Συσκευασίες που εγκρίθηκαν με την αμοιβαία διαδικασία

Γυάλινες φιάλες 1x250ml, 10x250ml

Γυάλινες φιάλες 1x500ml, 10x500ml

Συσκευασίες που κυκλοφορούν στην Ελληνική αγορά

Γυάλινη φιάλη 1x250ml

Γυάλινη φιάλη 1x500ml

Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας και Παραγωγός

Fresenius Kabi Hellas A.E.

Λ. Μεσογείων 354

15341 Αγία Παρασκευή,

Τηλ: 0030 210 65 42909

Fax: 0030 210 65 48 909

e-mail: FKHinfo@fresenius-kabi.com

Παραγωγός

Fresenius Kabi Austria GmbH

8055 Graz,

Αυστρία

Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις ΜΜ/ΕΕΕΕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Οι πληροφορίες που ακολουθούν απευθύνονται μόνο σε επαγγελματίες του τομέα υγειονομικής

περίθαλψης:

Αντενδείξεις

Εγγενή λάθη του μεταβολισμού των αμινοξέων

Οξεία νεφρική ανεπάρκεια χωρίς πρόσβαση στην αιμοδιήθηση ή αιμοκάθαρση.

Οξεία καταπληξία

Γενικές αντενδείξεις στην θεραπεία έγχυσης: οξύ πνευμονικό οίδημα, υπερενυδάτωση,

αντιρροπούμενη καρδιακή ανεπάρκεια και υποτονική αφυδάτωση.

Οξεία ανεπάρκεια ήπατος.

Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση

Θα πρέπει να λαμβάνεται προσοχή σε ασθενείς με υπονατριαιμία ή αυξημένη ωσμωτικότητα ορού.

Είναι απαραίτητο να παρακολουθείται η ισορροπία των υγρών, τα επίπεδα των ηλεκτρολυτών στον

ορό, η οξεοβασική ισορροπία, ή ουρία στον ορό και τα επίπεδα της αμμωνίας στο αίμα κατά την

διάρκεια της θεραπείας. Η εργαστηριακή παρακολούθηση θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει την

γλυκόζη του αίματος, την πρωτεΐνη στον ορό, την κρεατινίνη και δοκιμασίες της λειτουργίας του

ήπατος.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν κλινικά δεδομένα για την χρήση του Nephrotect στα παιδιά.

Δοσολογία και μέθοδος χορήγησης

Για χορήγηση ως συνεχής έγχυση.

Η δοσολογία θα πρέπει να ρυθμίζεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κάθε ασθενή.

Αν δεν υπάρχει διαφορετική σύσταση, σε ασθενείς με οξεία και χρόνια νεφρική ανεπάρκεια

ασθενείς που δεν υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση:

0.6 - 0.8 g αμινοξέα/kg βάρους σώματος/ημέρα

= 6-8 ml/kg βάρους σώματος/ημέρα

ασθενείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση:

0.8 - 1.2g αμινοξέα /kg βάρους σώματος/ημέρα

= 8-12 ml/kg βάρους σώματος/ημέρα

για διατροφή κατά την αιμοκάθαρση σε ασθενείς που υποβάλλονται σε χρόνια αιμοκάθαρση:

0.5 - 0.8 g αμινοξέα /kg βάρους σώματος/αιμοκάθαρση

= 5-8 ml/kg βάρους σώματος/αιμοκάθαρση.

Η μέγιστη συνιστώμενη ημερήσια δόση είναι:

0.8-1.2g αμινοξέα /kg βάρους σώματος

=8-12 ml/kg βάρους σώματος ή 560-840ml σε ασθενείς που ζυγίζουν 70kg.

Μέγιστοι συνιστώμενοι ρυθμοί έγχυσης:

Παρεντερική διατροφή

0.1g αμινοξέα/kg βάρους σώματος/ώρα

Για διατροφή κατά την αιμοκάθαρση:

0.2g αμινοξέα/kg βάρους σώματος/ώρα.

Γενικά, τα αμινοξέα θα πρέπει πάντα να χορηγούνται σε συνδυασμό με τα διαλύματα έγχυσης

που πληρούν τις απαιτήσεις του ασθενή σε ενέργεια κατά την διάρκεια παρεντερικής διατροφής.

Το Nephrotect μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ολική παρεντερική διατροφή εαν χορηγηθεί σε

συνδυασμό με τους φορείς ενέργειας όπως ηλεκτρολύτες, βιταμίνες και ιχνοστοιχεία.

Για ενδοφλέβια έγχυση σε κεντρική φλέβα ή σε περιφερική φλέβα εαν αναμιχθεί κατάλληλα με

άλλα θρεπτικά στοιχεία.

Το Nephrotect μπορεί να χορηγηθεί είτε χρησιμοποιώντας ξεχωριστές γραμμές έγχυσης μαζί με

άλλα θρεπτικά στοιχεία (πολύ-φιάλη/σύστημα σάκου) ή μπορεί να αναμιχθεί σε ένα περιέκτη με

άλλα διαλύματα για να δώσει ένα συνολικό θρεπτικό διάλυμα που περιέχει όλα τα συστατικά.

Εάν το Nephrotect χρησιμοποιηθεί για διατροφή κατά την διάρκεια της αιμοκάθαρσης, είναι

δυνατόν να ενεθεί κατευθείαν στον θάλαμο του ενδοφλέβια έγχυσης ή στο σύστημα

αιμοκάθαρσης.

Τα διαλύματα αμινοξέων, συμπεριλαμβανομένου του Nephrotect, χορηγούνται γενικά σε

συνδυασμό με υδατάνθρακες και λιπίδια για να επιβεβαιώσουν την αναβολική χρήση των

αμινοξέων. Μια εξαίρεση είναι η χρήση των συμπληρωμάτων αμινοξέων στη διατροφή κατά την

αιμοκάθαρση, κατά την διάρκεια της οποίας ένα διάλυμα που περιέχει γλυκόζη μπορεί να

χρησιμοποιηθεί.

Η διάρκεια της χρήσης εξαρτάται από την κλινική κατάσταση του ασθενή.

Εάν η κρεατινίνη στον ορό πέσει κάτω από τα 300μmol/l , ένα συμβατικό διάλυμα αμινοξέων

μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν κλινικά στοιχεία για τη χρήση του Nephrotect στα παιδιά.

Συμβατότητα

Μόνο φαρμακευτικά προϊόντα απαραίτητα για παρεντερική διατροφή, όπως οι φορείς ενέργειας,

ηλεκτρολύτες, ιχνοστοιχεία και βιταμίνες για τα οποία η συμβατότητα έχει τεκμηριωθεί μπορούν

να προστίθενται στο Nephrotect.

Οι συνδυασμοί πρέπει να αναγνύονται καλά.

Σταθερότητα

Διάρκεια ζωής του φαρμακευτικού προϊόντος συσκευασμένο προς πώληση:

24 μήνες. Φυλάσσετε τον περιέκτη στο εξωτερικό κουτί. Μην φυλάσσετε σε θερμοκρασία

μεγαλύτερη των 25

Διάρκεια ζωής μετά τό πρώτο άνοιγμα του περιέκτη:

Το διάλυμα πρέπει να χρησιμοποιείται αμέσως. Οποιοδήποτε αχρησιμοποίητο διάλυμα που

παραμένει μετά την έγχυση πρέπει να απορρίπτεται.

Διάρκεια ζωής μετά την προσθήκη άλλων θρεπτικών στοιχείων:

Το Nephrotect μπορεί να αναμιχθεί με άλλα διαλύματα διατροφής όπως λιπογαλακτώματα,

υδατανθράκες, διαλύματα ηλεκτρολυτών, ιχνοστοιχεία και βιταμίνες. Τα δεδομένα συμβατότητας

είναι διαθέσιμα κατόπιν αιτήματος.

Από μικροβιολογική άποψη, το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται αμέσως όταν έχουν

πραγματοποιηθεί προσθήκες. Εαν δεν χρησιμοποιηθεί αμέσως, ο χρήστης είναι υπεύθυνος για τις

συνθήκες φύλαξης και τη διάρκεια παραμονής του μίγματος μέχρι τη χρήση του.

Κανονικά το μίγμα δεν πρέπει να φυλάσσεται για περισσότερο από 24 ώρες στους 2-8

C, εκτός

αν έχει προετοιμαστεί κάτω από ελεγχόμενες και επικυρωμένα άσηπτες συνθήκες. Εάν η φύλαξη

δεν μπορεί να αποφευχθεί και εάν το μίγμα έχει παρασκευαστεί κάτω από ελεγχόμενες και

επικυρωμένα άσηπτες συνθήκες, το μίγμα μπορεί να φυλαχθεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα

στους 2-8

C πριν να χρησιμοποιηθεί, όταν έχει αποδειχθεί η συμβατότητα.

Μετά την απομάκρυνση από την φύλαξη στους 2-8

C το μίγμα θα πρέπει να εγχυθεί μέσα σε 24

ώρες. Κάθε αχρησιμοποίητο μίγμα μετά την έγχυση θα πρέπει να απορρίπτεται.

Χειρισμός και απόρριψη

Το Nephrotect πρέπει να χρησιμοποιείται με αποστειρωμένο εξοπλισμό μεταφοράς αμέσως μετά

το άνοιγμα. Κάθε αχρησιμοποίητο διάλυμα θα πρέπει να απορρίπτεται.

Γενικά το Nephrotect χορηγείται, σύμφωνα με τις θεραπευτικές απαιτήσεις, μαζί με τους φορείς

ενέργειας, ηλεκτρολύτες, βιταμίνες και τα ιχνοστοιχεία, εάν είναι απαραίτητο, μέσω μιας

κεντρικής φλέβας (κατά προτίμηση συνεχόμενα για 24 ώρες).

Όταν χρησιμοποιείται για διατροφή κατά την περίοδο της αιμοκάθαρσης, το Nephrotect μπορεί να

εγχυθεί μέρος της ενδοφλέβιας χορήγησης του συστήματος αιμοκάθαρσης και έτσι δεν είναι

απαραίτητο να τοποθετηθεί μια ενδοφλέβια γραμμή.

Στοιχεία φυσικής και χημικής σταθερότητας για ένα αριθμό ξεχωριστών μιγμάτων είναι

διαθέσιμα από τον παρασκευαστή κατόπιν αιτήματος.

Οι προσθήκες θα πρέπει να γίνονται υπό άσηπτες συνθήκες.

Χρησιμοποιείτε μόνο διαυγή διαλύματα και άθικτους περιέκτες.

Μην λαμβάνετε πολλαπλές δόσεις από μία φιάλη.

Δεν υπάρχουν προειδοποιήσεις ασφάλειας που σχετίζονται με αυτό το προϊόν.

30-10-2018

EU/3/18/2076 (Orphan Europe S.A.R.L.)

EU/3/18/2076 (Orphan Europe S.A.R.L.)

EU/3/18/2076 (Active substance: Glycine, L-alanine, L-arginine, L-aspartic acid, L-cysteine, L-cystine, L-glutamic acid, L-histidine, L-lysine monohydrate, L-methionine, L-phenylalanine, L-proline, L-serine, L-threonine, L-tryptophan, L-tyrosine, taurine) - Orphan designation - Commission Decision (2018)7277 of Tue, 30 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/100/18

Europe -DG Health and Food Safety