MINOA

Κύριές Πληροφορίες

 • Εμπορική ονομασία:
 • MINOA 1G/10 ML(1 ΔΟΣΗ) ΠΟΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ
 • Φαρμακολογική κατηγορία (ATC):
 • A16AA01
 • Δοσολογία:
 • 1G/10 ML(1 ΔΟΣΗ)
 • Φαρμακοτεχνική μορφή:
 • ΠΟΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ
 • Σύνθεση:
 • 0000541151 - LEVOCARNITINE - 100.000000 MG
 • Οδός χορήγησης:
 • ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ
 • Τρόπος διάθεσης:
 • ΔΕΝ ΑΠΑΙΤ.ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΠΤ.ΑΣΘΕΝ.ΣΕ ΤΕΛΙΚΗ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚ.ΥΠΟ ΑΙΜ/ΡΣΗ Η ΤΕΚΜ.ΑΠΟ ΕΞΕΙΔ.ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜ.ΝΟΣΟΚ.ΑΝΕΠΑΡΚ. L-ΚΑΡ
 • Χρήση για:
 • Οι άνθρωποι
 • Τύπος φάρμακου:
 • αλλοπαθητική των ναρκωτικών

Έγγραφα

 • για το ευρύ κοινό:
 • Το ενημερωτικό φυλλάδιο για το προϊόν αυτό δεν είναι άμεσα διαθέσιμα, μπορείτε να στείλετε ένα αίτημα στην εξυπηρέτηση πελατών μας και εμείς θα σας ενημερώσουμε το συντομότερο είμαστε σε θέση να το αποκτήσει.


  Ζητήστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το ευρύ κοινό.

Εντοπισμός

 • Διατίθεται σε:
 • MINOA 1G/10 ML(1 ΔΟΣΗ) ΠΟΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ
  Ελλάδα
 • Γλώσσα:
 • Ελληνικά

Θεραπευτικές πληροφορίες

 • Θεραπευτική περιοχή:
 • LEVOCARNITINE
 • Περίληψη προϊόντος:
 • 2802316301011 - 01 - BTx10 VIALS x10 ML - 100.00 - ΧΙΛΙΟΣΤΟΛΙΤΡΟ - Εγκεκριμένο (ΕΟΦ) - ΦΑΡΜΑΚΕIOY

Άλλες πληροφορίες

Κατάσταση

 • Πηγή:
 • Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
 • Καθεστώς αδειοδότησης:
 • Εγκεκριμένο (ΕΟΦ)
 • τελευταία ενημέρωση:
 • 05-08-2017

Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Μεσογείων 284, 155 62 Χολαργός ΑΘΗΝΑ, 8-7-2005

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 42509

Δ/νση  Διοικητικών Υπηρεσιών Ελέγχου Προϊόντων 

Πληροφορίες: Β. ΡΗΓΑ 

Τηλέφωνο: 210-6507200

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Καθορισμός Περίληψης Χαρακτηριστικών του Προϊόντος και Φύλλο Οδηγιών 

για

                       το Χρήστη φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που περιέχουν δραστικό 

συστατικό  

 L-CARNITINE.

΄Έχοντες υπόψη: 

α) Τις διατάξεις του άρθρου 8 της κοινής Υπουργικής Απόφασης Α6/9392/91 “Περί 

εναρμόνισης  της Ελληνικής Νομοθεσίας με την αντίστοιχη Κοινοτική στον τομέα 

της κυκλοφορίας ……….. των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων”,

Την   υπ’   αριθμ.:   2044/13-1-2005   Απόφαση   Προέδρου   ΔΣ/ΕΟΦ   (ΦΕΚ.75/24-1-2005) 

‘’Περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Διευθυντές του ΕΟΦ’’, 

γ) Τη Γνωμάτευση του Επιστημονικού Συμβουλίου Εγκρίσεων αρ. Φ-124/6-5-2005

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α) Η   Περίληψη   Χαρακτηριστικών   του   Προϊόντος   φαρμακευτικών 

ιδιοσκευασμάτων που περιέχουν δραστικό συστατικό  L-CARNITINE, ορίζεται 

ως εξής:

                ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

L-CARNITINE 

1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ σε δραστικά συστατικά :

α) Κάθε φιαλίδιο πόσιμου διαλύματος των 10ml περιέχει:          L-Carnitine  1 g

β) Κάθε φύσιγγα των 5ml περιέχει:                                              L-Carnitine 1 g

3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

α) Πόσιμο διάλυμα σε συσκευασία μιας δόσης

β) Ενέσιμο διάλυμα

4. ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

4.1. Θεραπευτικές ενδείξεις

Πρωτοπαθής και δευτεροπαθής ανεπάρκεια L-καρνιτίνης σε ενήλικους, παιδιά, 

βρέφη και νεογνά.

Δευτεροπαθής   ανεπάρκεια   L-καρνιτίνης   σε   αιμοκαθαιρόμενους   ασθενείς   με 

τελικού σταδίου νεφρική ανεπάρκεια

Δευτεροπαθής   ανεπάρκεια   L-καρνιτίνης   πρέπει   να   πιθανολογείται   σε 

μακροπρόθεσμα      αιμοκαθαιρόμενους οι οποίοι παρουσιάζουν τα εξής σημεία και 

συμπτώματα τα οποία δεν βελτιώνονται με την συνήθη αγωγή: 

Έντονες και επίμονες μυϊκές συσπάσεις (κράμπες) και/ή επεισόδια υπότασης 

στη 

      διάρκεια της αιμοκάθαρσης.

Έλλειψη ενεργητικότητας η οποία έχει σημαντική αρνητική επίπτωση στην 

      ποιότητα ζωής.

Αδυναμία των σκελετικών μυών και/ή μυοπάθεια.

Μυοκαρδιοπάθεια.

Αναιμία η οποία δεν απαντά στην ερυθροποιητίνη ή απαιτεί υψηλές 

      δόσεις ερυθροποιητίνης.

Απώλεια της μυϊκής μάζας η οποία οφείλεται σε κακή διατροφή.

4.2. Δοσολογία και Τρόπος Χορήγησης

Τρόπος χορήγησης

α) Πόσιμο διάλυμα 

Χορηγείται από το στόμα. Πριν την λήψη του να αραιώνεται με νερό ή χυμό φρούτων.

β) Ενέσιμο διάλυμα

Χορηγείται με βραδεία (2-3 λεπτά) ενδοφλέβια ένεση ή με έγχυση.

Δοσολογία

Για   τον   καθορισμό   της   βέλτιστης   δοσολογίας   συνιστάται   να   παρακολουθείται   το 

αποτέλεσμα   της   θεραπείας   με   μέτρηση   των   επιπέδων   της   ελεύθερης   και   της 

ακυλικής L-καρνιτίνης στο πλάσμα και τα ούρα.

Οι συγκεντρώσεις της ελεύθερης L-καρνιτίνης στο πλάσμα πρέπει να είναι 35 έως 60 

μmol/L. Ο λόγος των συγκεντρώσεων στο πλάσμα της ακυλικής προς την ελεύθερη 

L-καρνιτίνη πρέπει να είναι μικρότερος από 0,35.

Παιδιά μικρότερα των 12 ετών

Πρωτοπαθής και δευτεροπαθής ανεπάρκεια L-καρνιτίνης:

Από το στόμα

Η   απαιτούμενη   δοσολογία   εξαρτάται   από   την   πάθηση   και   την   βαρύτητα   της 

καταστάσεως του ασθενούς. Γενικώς συνιστώνται 100-200 mg/Kg βάρους σώματος 

ημερησίως,   χορηγούμενα   σε   2-4   διαιρεμένες   δόσεις.   Εάν   τα   συμπτώματα   και   τα 

βιοχημικά ευρήματα δεν βελτιώνονται η δόση μπορεί να αυξηθεί για βραχύ διάστημα. 

Υψηλές   δόσεις   μέχρι   400  ml/Kg  ημερησίως   μπορεί   να   χρειασθούν   σε   οξείες 

καταστάσεις.

Ενδοφλεβίως

Σε   οξείες   καταστάσεις   χορηγείται   ενδοφλεβίως   σε   δόση   50-100  mg/Kg  βάρους 

σώματος   ημερησίως   διαιρεμένες   σε   3-4   χορηγήσεις.   Αν   χρειασθεί   μπορεί   να 

χρησιμοποιηθούν και μεγαλύτερες δόσεις με υψηλότερο όμως κίνδυνο εμφανίσεως 

ανεπιθύμητων ενεργειών, κυρίως διάρροιας.

Δευτεροπαθής ανεπάρκεια L-καρνιτίνης σε αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς με 

τελικού σταδίου νεφρική ανεπάρκεια

Ενδοφλεβίως

Μια δόση των 10-20 mg/Kg βάρους σώματος χορηγείται στο τέλος της συνεδρίας 

αιμοκάθαρσης η οποία εκτελείται με ρυθμό τριών ανά εβδομάδα. Η διάρκεια της 

ενδοφλέβιας χορήγησης πρέπει να είναι μέχρι 3 μήνες. Συνήθως χρειάζεται 

επανάληψη των κύκλων θεραπείας.

Από το στόμα

Στις περιπτώσεις που έχει επιτευχθεί θεραπευτικό αποτέλεσμα με την ενδοφλέβια 

χορήγηση, αυτό μπορεί να διατηρηθεί με την καθημερινή χορήγηση 1gr L-καρνιτίνη 

από το στόμα.

Ενήλικες και παιδιά μεγαλύτερα των 12 ετών.

Πρωτοπαθής και δευτεροπαθής ανεπάρκεια L-καρνιτίνης:

Από το στόμα

Η   απαιτούμενη   δοσολογία   εξαρτάται   από   την   πάθηση   και   την   βαρύτητα   της 

καταστάσεως   του   ασθενούς.   Γενικώς   συνιστώνται   δόσεις   100   έως   200  mg/Kg 

βάρους   σώματος   ημερησίως   χορηγούμενα   σε   2-4   διαιρεμένες   λήψεις.   Εάν   τα 

συμπτώματα και τα βιοχημικά ευρήματα δεν βελτιώνονται η δόση μπορεί να αυξηθεί 

για   βραχύ   διάστημα.   Υψηλότερες   δόσεις   μέχρι   400  mg/Kg  βάρους   σώματος 

ημερησίως μπορεί να χρειασθούν σε περιπτώσεις οξείας μεταβολικής απορύθμισης.

Ενδοφλεβίως

Σε περιπτώσεις οξείας μεταβολικής απορύθμισης χορηγούνται 50-100 mg/Kg βάρους 

σώματος ημερησίως σε 3-4 διαιρεμένες δόσεις. Αν χρειασθεί μπορεί, να χορηγηθούν 

και   μεγαλύτερες   δόσεις   με   υψηλότερο   όμως   κίνδυνο   εμφανίσεως   ανεπιθύμητων 

ενεργειών, κυρίως διαρροιών.

Δευτεροπαθής   ανεπάρκεια   L-καρνιτίνης   αιμοκαθαιρομένων  ασθενών   με 

τελικού σταδίου νεφρική ανεπάρκεια

Ενδοφλεβίως

Μια   δόση   των   20  mg/Kg  βάρους   σώματος   χορηγείται   στο   τέλος   κάθε   συνεδρίας 

αιμοκαθάρσεως,   η   οποία   εκτελείται   με   ρυθμό   3   ανά   εβδομάδα.   Η   διάρκεια   της 

θεραπείας   πρέπει   να   είναι   τουλάχιστον   τρίμηνη   ώστε   να   αποκατασταθούν   τα 

επίπεδα   της   L-καρνιτίνης   στους   μυς.   Η   ανάγκη   επαναλήψεως   της   θεραπείας 

εκτιμάται από την κατάσταση του ασθενούς και την επαναλαμβανόμενη μέτρηση των 

επιπέδων της L-καρνιτίνης του πλάσματος.

Από του στόματος

Στις περιπτώσεις που έχει επιτευχθεί θεραπευτικό αποτέλεσμα με την ενδοφλέβια 

χορήγηση, αυτό μπορεί να διατηρηθεί με την καθημερινή χορήγηση 1 g διαλύματος 

L-καρνιτίνης. 

4.3. Αντενδείξεις

Γνωστή   υπερευαισθησία   στην   L-καρνιτίνη   ή   σε   οποιοδήποτε   συστατικό   του 

προϊόντος.

4.4. Ιδιαίτερες προειδοποιήσεις και ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση

H   L-καρνιτίνη   δεν   προκαλεί   εθισμό   ή   εξάρτηση   γιατί   είναι   μία   φυσική   ουσία   του 

οργανισμού. Η χορήγηση L-καρνιτίνης σε διαβητικούς σε θεραπεία με ινσουλίνη ή 

αντιδιαβητικά από το στόμα, μπορεί να προκαλέσει υπογλυκαιμία λόγω καλύτερης 

χρήσης   της   γλυκόζης.   Συνεπώς,   το   σάκχαρο   αυτών   των   ασθενών   πρέπει   να 

ελέγχεται συχνά ώστε να ρυθμίζεται κατάλληλα η αντιδιαβητική τους αγωγή.

Η ενδοφλέβια χορήγηση πρέπει να γίνεται αργά (σε 2-3 λεπτά). Το υγρό διάλυμα 

που χορηγείται από το στόμα πρέπει να αραιώνεται πριν από τη λήψη του.

Σε  ασθενείς  με  νεφρική  ανεπάρκεια   τελικού  σταδίου  ή  με  σοβαρή  καταστολή  της 

νεφρικής   λειτουργίας   δεν   συνιστάται   η   χορήγηση   από   το   στόμα   L-καρνιτίνης   σε 

υψηλές δόσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα, γιατί είναι πιθανή η άθροιση στο αίμα 

των κυριοτέρων μεταβολιτών (τριμεθυλαμίνη, ΤΜΑ και οξείδιο της τριμεθυλαμίνης, 

ΤΜΑΟ) λόγω της πλημμελούς απομάκρυνσής τους από τους νεφρούς. Η άθροιση 

αυτή προκαλεί αύξηση της τριμεθυλαμίνης στα ούρα. Στην περίπτωση αυτή τα ούρα, 

η αναπνοή και ο ιδρώτας αναδίδουν έντονη «οσμή ψαριού».

Η   κατάσταση   αυτή   δεν   δημιουργείται   όταν   η   L-καρνιτίνη   χορηγείται   ενδοφλεβίως 

(βλέπε παράγραφο 5.2 «Φαρμακοκινητικές Ιδιότητες»).

4.5. Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης

Δεν υπάρχουν γνωστές.

4.6. Κύηση και Γαλουχία

Κύηση

Έχουν πραγματοποιηθεί μελέτες αναπαραγωγής σε αρουραίους και κουνέλια. Δεν 

υπήρξε ένδειξη τερατογόνου δράσης και στα δύο είδη. Στα κουνέλια, αλλά όχι στους 

αρουραίους,   υπήρξε,   σε   σύγκριση   με   τα   πειραματόζωα-μάρτυρες,   στατιστικά 

ασήμαντα  μεγαλύτερος αριθμός αποβολών μετά την εμφύτευση, όταν χορηγήθηκε η 

μέγιστη   δόση   (600mg/kg/24ωρο).   Η   σημασία   των   ευρημάτων   αυτών   για   τον 

άνθρωπο   δεν   είναι   γνωστή.   Δεν   υπάρχει   εμπειρία   από   τη   χρήση   σε   έγκυες   με 

πρωτοπαθή συστηματική ανεπάρκεια L-καρνιτίνης.

Λαμβάνοντας   υπ΄όψιν   τις   σοβαρές   συνέπειες   για   την   έγκυο   με   πρωτοπαθή 

συστηματική ανεπάρκεια L-καρνιτίνης που συνεπάγεται η διακοπή της θεραπείας, ο 

κίνδυνος για τη μητέρα από τη διακοπή της θεραπείας φαίνεται να είναι υψηλότερος 

από το θεωρητικό κίνδυνο για το έμβρυο εάν συνεχισθεί η θεραπεία.

Γαλουχία

Η L-καρνιτίνη είναι μία φυσική ουσία του μητρικού ανθρώπινου γάλακτος. Δεν έχει 

μελετηθεί η χρήση συμπληρωματικά L-καρνιτίνης στη διάρκεια της γαλουχίας. Για το 

λόγο   αυτό   θα   πρέπει   να   δίδεται   προσοχή   στη   χορήγηση   του   φαρμάκου   σε 

θηλάζουσες  μητέρες  και  συνιστάται   διακοπή  του  θηλασμού  ή  της  χορήγησης  του 

φαρμάκου, εκτός εάν αυτό κριθεί απόλυτα αναγκαίο για τη μητέρα.  

4.7. Επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων

Η L-καρνιτίνη δεν επιδρά στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων.

4.8. Ανεπιθύμητες ενέργειες

Εφόσον   γίνεται   χρήση   του   φαρμάκου   σύμφωνα   με   τις   συστάσεις   του   ιατρού   δεν 

αναφέρονται   ανεπιθύμητες   ενέργειες   παρά   μόνο   ελαφρές   ενοχλήσεις   από   το 

γαστρεντερικό, όπως ναυτία, έμετος, κοιλιακοί πόνοι και διάρροια μετά από τη λήψη 

από το στόμα. Με τη μείωση της δόσης μειώνεται ή εξαλείφεται η σωματική οσμή 

που συσχετίζεται με το φάρμακο ή υποχωρούν τα γαστρεντερικά ενοχλήματα.

Ελαφρές διαταραχές τύπου μυασθένειας έχουν αναφερθεί σε ουραιμικούς ασθενείς. 

Η ανοχή στο φάρμακο πρέπει να ελέγχεται κατά τη διάρκεια της πρώτης εβδομάδας 

χορήγησής του  και μετά από κάθε αύξηση της δόσης.

Έχουν   περιγραφεί   περιστατικά   σπασμών   σε   ασθενείς   με   ή   χωρίς   ιστορικό 

σπασμωδικών   επεισοδίων   που   ελάμβαναν     L-καρνιτίνη     από   το   στόμα   ή 

ενδοφλεβίως.

4.9. Υπερδοσολογία

Δεν   παρουσιάστηκαν   τοξικές   επιδράσεις   από   υπερδοσολογία   με   L-καρνιτίνη. 

Μεγάλες   δόσεις  L-carnitine  μπορεί   να   προκαλέσουν   διάρροια.   Σε   περίπτωση 

υπερδοσολογίας εφαρμόζεται υποστηρικτική αγωγή.

5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Κωδικός ATC: Α16ΑΑ01

5.1. Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες

Η L-καρνιτίνη είναι ένα φυσικό συστατικό του κυττάρου που παίζει σημαντικό ρόλο 

στην  παραγωγή  και  μεταφορά   της  ενέργειας.   Στην  πραγματικότητα,   η  L-καρνιτίνη 

είναι ο μόνος φορέας που χρησιμοποιούν τα λιπαρά οξέα μακράς αλυσίδας για να 

διαπεράσουν   την   εσωτερική   μεμβράνη   των   μιτοχονδρίων   και   να   υποστούν   β-

οξείδωση.

Η L-καρνιτίνη ελέγχει τη μεταφορά της ενέργειας που παράγεται στα μιτοχόνδρια στο 

κυτόπλασμα, μέσω του ενζύμου αδενινο-νουκλεοτιδο-τρανσλοκάση.

Η   L-καρνιτίνη   επηρεάζει   έμμεσα   τον   μεταβολισμό   των   υδατανθράκων   και   των 

πρωτεϊνών. Η οξείδωση των λιπαρών οξέων μειώνει την περιφερική χρησιμοποίηση 

της   γλυκόζης,   ενώ   υποβοηθείται   η   αποβολή   με   τα   ούρα   του   τελικού   προϊόντος 

αποικοδόμησης των λιπιδίων (ακετύλια). 

Η υψηλότερη συγκέντρωση εμφανίζεται στους σκελετικούς μύες και στο μυοκάρδιο. 

Το μυοκάρδιο, παρόλο που μπορεί να χρησιμοποιήσει και άλλα υποστρώματα για 

παραγωγή ενέργειας, φυσιολογικά χρησιμοποιεί τα λιπαρά οξέα.

Η θεραπευτική χρήση της L-καρνιτίνης απεδείχθη ότι είναι αποφασιστικής σημασίας 

σε   κληρονομικές   μυοπάθειες   που   οφείλονται   σε   έλλειψη   L-καρνιτίνης   έχει   δε 

αποδειχθεί ότι είναι χρήσιμη και στην Καρδιολογία, σε μυοκαρδιοπάθειες οφειλόμενες 

σε έλλειψη  L-καρνιτίνης.

Η   L-καρνιτίνη   παίζει   σημαντικό   ρόλο   στον   μεταβολισμό   της   καρδιάς,   αφού   η 

οξείδωση   των   λιπαρών   οξέων   εξαρτάται   σε   μεγάλο   βαθμό   από   την   παρουσία 

επαρκούς ποσότητας L-καρνιτίνης.

5.2. Φαρμακοκινητικές ιδιότητες 

Όταν χορηγείται ενδοφλεβίως, η L-καρνιτίνη αποβάλλεται κυρίως από τους νεφρούς. 

Μεταβολίζεται σε αμελητέο βαθμό, εκτός από ένα αναστρέψιμο βιομετασχηματισμό 

στους εστέρες της.

Αντίθετα, όταν χορηγείται από το στόμα, η L-καρνιτίνη αποδομείται, με τη δράση της 

εντερικής χλωρίδας, σε τριμεθυλαμίνη (ΤΜΑ) και γ-βουτυροβεταΐνη.

Επειδή περίπου 10-20% της χορηγούμενης δόσης εισέρχεται στη γενική κυκλοφορία 

σε μη μεταβολισμένη μορφή, πιστεύεται ότι ο μεταβολισμός στο έντερο ευθύνεται για 

την αποβολή περίπου 80-90% δόσης L-καρνιτίνης από το στόμα.

Και   τα   δύο   προϊόντα   μεταβολισμού   στο   έντερο,   η   γ-βουτυροβεταΐνη   και   ΤΜΑ 

απορροφούνται. Η γ-βουτυροβεταΐνη ανευρίσκεται αμετάβλητη στα ούρα, ενώ η ΤΜΑ 

μεταβολίζεται   στο   ήπαρ   σε   ΤΜΑΟ   (οξείδιο   τριμεθυλαμίνης),   και   ανευρίσκεται   στα 

ούρα με μικρή ποσότητα αμετάβλητη ΤΜΑ.

Σε περίπτωση νεφρικής ανεπάρκειας τελικού σταδίου ή αιμοκάθαρσης, η χρονία από 

το   στόμα   χορήγηση   L-καρνιτίνης  μπορεί   να   έχει   ως   αποτέλεσμα   την   αύξηση   της 

ποσότητας   της   ΤΜΑ   και   της   ΤΜΑΟ   στο   αίμα,   και   συνεπώς   την   αύξηση   της 

ποσότητας της τριμεθυλαμίνης στα ούρα. Στην περίπτωση αυτή τα ούρα, η αναπνοή 

και ο ιδρώτας του ασθενή αναδίδουν έντονη «οσμή ψαριού».

Η L-καρνιτίνη απορροφάται στο έντερο φθάνοντας στη μέγιστη συγκέντρωση  στο 

αίμα σε 3 ώρες. Επαρκή επίπεδα L-καρνιτίνης διατηρούνται στο πλάσμα για 9 ώρες 

περίπου.   Απομακρύνεται   από   τα   νεφρά,   περισσότερο   δε   από   το   80%   αυτής 

παραμένει   αναλλοίωτο   για   24   ώρες.   Ανευρίσκεται   τόσο   στους   μύες   όσο   και   στο 

παρέγχυμα των οργάνων.

5.3. Προκλινικά στοιχεία για την ασφάλεια 

Οξεία τοξικότητα

Μελέτες   οξείας  τοξικότητας   για  την  LD

  αρουραίων και  ποντικών,   για   7 συνεχείς 

ημέρες,   έδειξαν   ότι   μπορούν   να   χρησιμοποιηθούν   δόσεις   υψηλότερες   από 

8000mg/kg από το στόμα και από 4000mg/kg ενδοφλέβια.

Χρόνια τοξικότητα

Σε μελέτες σε αρουραίους και σκύλους, στους οποίους χορηγήθηκε L-καρνιτίνη από 

το στόμα και ενδοφλέβια για 365 συνεχείς ημέρες, δεν αναφέρθηκε θάνατος ούτε 

σημαντικές   αλλαγές   στην   ιστολογική   υφή   των   κυριοτέρων   οργάνων.   Μελέτες 

τερατογέννεσης έδειξαν ότι η L-καρνιτίνη δεν επιδρά στην κύηση και στην ανάπτυξη 

του εμβρύου.

6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

6.1. Κατάλογος των εκδόχων

6.2 Ασυμβατότητες

 Καμμία γνωστή.

6.3. Διάρκεια ζωής

6.4. Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος

6.5. Φύση και συστατικά του περιέκτη

6.6. Οδηγίες χρήσης / χειρισμού

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ενδοφλέβια χορήγηση πρέπει να γίνεται αργά (2-3 λεπτά). Το υγρό 

διάλυμα που χορηγείται από το στόμα πρέπει να αραιώνεται πριν από τη λήψη του.

7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

8. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------

 • Το ενημερωτικό φυλλάδιο για το προϊόν αυτό δεν είναι άμεσα διαθέσιμα, μπορείτε να στείλετε ένα αίτημα στην εξυπηρέτηση πελατών μας και εμείς θα σας ενημερώσουμε το συντομότερο είμαστε σε θέση να το αποκτήσει.

  Ζητήστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το ευρύ κοινό. • Έγγραφα σε άλλες γλώσσες διατίθενται εδώ