MIDAZOLAM/ACCORD

Κύριές Πληροφορίες

 • Εμπορική ονομασία:
 • MIDAZOLAM/ACCORD 1MG/ML INJ.SOL
 • Φαρμακολογική κατηγορία (ATC):
 • N05CD08
 • Δοσολογία:
 • 1MG/ML
 • Φαρμακοτεχνική μορφή:
 • ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ
 • Χρήση για:
 • Οι άνθρωποι
 • Τύπος φάρμακου:
 • αλλοπαθητική των ναρκωτικών

Έγγραφα

Εντοπισμός

 • Διατίθεται σε:
 • MIDAZOLAM/ACCORD 1MG/ML INJ.SOL
  Ελλάδα
 • Γλώσσα:
 • Ελληνικά

Θεραπευτικές πληροφορίες

 • Θεραπευτική περιοχή:
 • ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

Άλλες πληροφορίες

Κατάσταση

 • Πηγή:
 • Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
 • τελευταία ενημέρωση:
 • 09-08-2016

φύλλο οδηγιών χρήσης

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Midazolam Accord 1 mg/ml, ενέσιμο διάλυμα ή διάλυμα για έγχυση

Midazolam Accord 5 mg/ml, ενέσιμο διάλυμα ή διάλυμα για έγχυση

Midazolam

Διαβάστε προσεκτικά  ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε 

αυτό το φάρμακο.

 Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά. 

 Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε το ιατρό ή το φαρμακοποιό σας. 

 Η συνταγή για αυτό το φάρμακο χορηγήθηκε για σας . Δεν πρέπει να δώσετε το φάρμακο σε 

άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόμα και όταν τα συμπτώματά τους είναι ίδια με 

τα δικά σας.

 Εάν κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια γίνεται σοβαρή, ή αν  παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη 

ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών, παρακαλείσθε να ενημερώσετε το 

ιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

Το παρόν φύλλο οδηγιών περιέχει:

Τι είναι το Midazolam Accord και ποια είναι η χρήση του

Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού χρησιμοποιήσετε το Midazolam Accord

Πώς να χρησιμοποιήσετε> το Midazolam Accord 

Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες

Πώς να φυλάσσετε το Midazolam Accord

Λοιπές πληροφορίες

1. Τι είναι το Midazolam Accord και ποια είναι η χρήση του

Το Midazolam Accord ανήκει σε μια ομάδα φαρμάκων γνωστή με το όνομα βενζοδιαζεπίνες (ηρεμιστικά) 

Είναι ένα φάρμακο ταχείας δράσης που χρησιμοποιείται για την εισαγωγή καταστολής (κατάσταση ηρεμίας, 

λήθαργου ή ύπνου) και ανακουφίζει από το άγχος, τη μυϊκή ένταση.  Έχει αντισπασμωδικές επιδράσεις και 

προκαλεί δευτεροπαθή αμνησία. Αυτό το φάρμακο χρησιμοποιείται για:

-  Ενσυνείδητη καταστολή (κατάσταση ηρεμίας ή λήθαργου στην οποία παραμένετε ξύπνιος) σε ενήλικες 

και παιδιά

-  Καταστολή σε μονάδες εντατικής θεραπείας σε ενήλικες και παιδιά 

-  Αναισθησία  σε   ενήλικες   (προθεραπεία   πριν   την   εισαγωγή,  εισαγωγή   αναισθησίας,  σαν   κατασταλτικό 

συστατικό με άλλα φάρμακα στην αναισθησία)

-  Προθεραπεία πριν από την εισαγωγή της αναισθησίας σε παιδιά.

2. Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού χρησιμοποιήσετε το Midazolam Accord

Μη χρησιμοποιείτε το Midazolam Accord

Σε περίπτωση αλλεργίας (υπερευαισθησίας) στο midazolam, ομάδα φαρμάκων γνωστή σαν 

βενζοδιαζεπίνες ή σε οποιοδήποτε ενέσιμο διάλυμα του midazolam.

Εάν   έχετε   σοβαρές   δυσκολίες   με   την   αναπνοή   σας   και   πρόκειται   να   υποβληθείτε   σε 

ενσυνείδητη καταστολή.

Προσέξτε ιδιαίτερα  με το Midazolam Accord 

Το midazolam πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο όταν κατάλληλα μέσα ανάνηψης ως προς την ηλικία και το 

μέγεθος   είναι   διαθέσιμα.   Η   χορήγηση   του   midazolam   μπορεί   να   καταστείλει   τη   συσταλτικότητα   του 

μυοκαρδίου και να προκαλέσει άπνοια (διακοπή της αναπνοής). Σοβαρές καρδιοαναπνευστικές ανεπιθύμητες 

ενέργειες έχουν συμβεί σε σπάνιες περιστάσεις. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται η αναπνευστική καταστολή, η 

άπνοια, η αναπνευστική ανακοπή και/ή η καρδιακή ανακοπή.  Για να αποφευχθούν τέτοιου είδους ενέργειες, 

η ένεση θα πρέπει να χορηγηθεί αργά και η δόση να είναι όσο το δυνατόν πιο χαμηλή.

Πρέπει να ληφθεί ειδική μέριμνα αν το midazolam χρησιμοποιείται σε μωρά ή σε παιδιά. Πληροφορήστε τον 

ιατρό σας αν το παιδί σας έχει καρδιοαγγειακή ασθένεια. Το παιδί σας θα παρακολουθείται προσεκτικά και η 

δόση θα ρυθμιστεί ειδικά.

Ασθενείς ηλικίας κάτω των 6 μηνών σε καταστολή σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας έχουν περισσότερες 

πιθανότητες   να   παρουσιάσουν   αναπνευστικά   προβλήματα,   οπότε   το   φάρμακο   θα   τους   χορηγηθεί   πολύ 

σταδιακά και η αναπνοή και τα επίπεδα οξυγόνου τους θα παρακολουθούνται. 

Όταν το midazolam χορηγείται ως προθεραπεία, θα ελεγχθείτε στενά σε ό,τι αφορά τον τρόπο με τον οποίο 

αποκρίνεστε ώστε να εξασφαλιστεί το ότι λάβατε τη σωστή δόση καθώς η ευαισθησία κυμαίνεται ανάλογα με 

τον ασθενή.

Η χρήση του midazolam δεν συνιστάται στα νεογέννητα και σε παιδιά ηλικίας έως και 6 μηνών.

Παράδοξες   αντιδράσεις   και   δευτεροπαθής   αμνησία   (απώλεια   μνήμης   για   πρόσφατα   γεγονότα)   έχουν 

αναφερθεί με το midazolam (βλέπε παράγραφο 4. ‘Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες’).

Πληροφορείστε τον ιατρό σας εάν εσείς :

- Είστε άνω των 60 ετών

- Έχετε μακροχρόνια ασθένεια ή είστε εξασθενημένοι (για παράδειγμα, χρόνια αναπνευστικά προβλήματα, 

νεφρικές, ηπατικές ή καρδιακές διαταραχές).

- Έχετε σοβαρή μυασθένεια (νευρομυική ασθένεια χαρακτηριζόμενη από αδυναμία των μυών).

- Έχετε ιστορικό κατάχρησης οινοπνεύματος ή φαρμακευτικού προϊόντος

-  Παίρνετε άλλα φάρμακα συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν έχουν συνταγογραφηθεί από τον ιατρό 

σας (για περισσότερες πληροφορίες βλέπε παράγραφο ‘Χρήση άλλων φαρμάκων’)

-  Είστε έγκυος ή νομίζετε ότι είστε έγκυος.

Μακροχρόνια θεραπεία

Αν   λαμβάνετε   μακροχρόνια   midazolam,   μπορείτε   να   γίνετε   ανθεκτικός   (το   midazolam   γίνεται   λιγότερο 

αποτελεσματικό) ή μπορείτε να αποκτήσετε εξάρτηση από αυτό το φάρμακο.

Μετά από μακροχρόνια θεραπεία (όπως σε μονάδα εντατικής θεραπείας) τα ακόλουθα συμπτώματα στέρησης 

μπορεί να λάβουν χώρα: Πονοκέφαλοι, μυϊκός πόνος, άγχος, υπερένταση, ψυχοκινητική ανησυχία, σύγχυση, 

ευερεθιστότητα, αδυναμία να κοιμηθείτε, αλλαγές της διάθεσης, παραισθήσεις και σπασμοί. Ο ιατρός σας θα 

μειώσει βαθμιαία τη δόση σας ώστε να αποφευχθεί η περίπτωση να συμβούν αυτές οι επιδράσεις σε σας.

Χρήση άλλων φαρμάκων

Παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον ιατρό σας εάν παίρνετε άλλα φάρμακα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων 

που χορηγούνται χωρίς συνταγή.

Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, καθώς η χρήση περισσότερων από ένα φαρμάκων ταυτόχρονα μπορεί να 

δυναμώσει ή να εξασθενήσει την επίδραση των φαρμάκων. 

Για   παράδειγμα,   οι   επιδράσεις   του   midazolam   μπορεί   να   ενισχυθούν   από   φάρμακα   όπως   αγχολυτικά, 

υπνωτικά   (φάρμακα   που   προκαλούν   ύπνο),   κατασταλτικά,   οινόπνευμα,   αντικαταθλιπτικά,   ναρκωτικά 

αναλγητικά   (πολύ   δυνατά   παυσίπονα),   αναισθητικά   και   μερικά   αντιισταμινικά   (για   τη   θεραπεία   των 

αλλεργιών). 

Οι   επιδράσεις   του   ενδοφλέβιου   midazolam   μπορούν   επίσης   να   αυξηθούν   από   φάρμακα   όπως   τα 

αντιμυκητισιακά   (ketoconazole,   voriconazole,   fluconazole,   itraconazole,   posaconazole),   τα   αντιβιοτικά 

(erythromycin,  clarithromycin),  φάρμακα που χρησιμοποιούνται  για τη θεραπεία της  πίεσης  του αίματος 

(diltiazem) και φάρμακα που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία του HIV (saquinavir και άλλοι αναστολείς 

της HIV πρωτεάσης).

Χρήση του Midazolam Accord με τροφές και ποτά

Ενώ χρησιμοποιείτε το midazolam δεν πρέπει να πίνετε οινοπνευματούχα ποτά επειδή το οινόπνευμα μπορεί 

να αυξήσει σημαντικά τη κατασταλτική επίδραση του midazolam.

Κύηση και θηλασμός

 Πρέπει να πληροφορήσετε τον ιατρό σας αν είστε έγκυος, ή νομίζετε ότι είστε έγκυος. Μπορεί τότε να 

αποφασίσει αν το φάρμακο αυτό είναι κατάλληλο για σας. 

 Αν ο ιατρός σας αποφασίσει ότι πρέπει να πάρετε αυτό το φάρμακο στο τέλος της εγκυμοσύνης σας, 

τοκετού   ή   καισαρικής   τομής,   μπορεί   να   έχετε   κίνδυνο   εισπνοής   και   μπορεί   το   μωρό   σας   να   έχει 

αρρύθμιστους καρδιακούς παλμούς, υποτονία (αντίσταση στη κίνηση ενός μυ), δυσκολίες στη διατροφή, 

χαμηλή θερμοκρασία σώματος και αναπνευστική καταστολή. 

 Αν έχετε περάσει από παρατεταμένη θεραπεία κατά τη διάρκεια της τελευταίας φάσης της εγκυμοσύνης 

με αυτό το φάρμακο, το μωρό σας μπορεί να παρουσιάσει φυσική εξάρτηση και τον κίνδυνο εμφάνισης 

συμπτωμάτων στέρησης μετά την γέννηση.

 Το midazolam μπορεί να περάσει στο γάλα θηλασμού, συνεπώς, αν θηλάζετε δεν πρέπει να το κάνετε για 

24 ώρες αφότου λάβατε το φάρμακο.

Οδήγηση και χειρισμός μηχανών:

Αυτό το φάρμακο μπορεί να σας προκαλέσει υπνηλία, αμνησία ή να επηρεάσει τη συγκέντρωση και το 

συντονισμό σας. Αυτό μπορεί να επηρεάσει την απόδοσή σας σε καθήκοντα όπου απαιτούνται ικανότητες, 

π.χ. στην οδήγηση ή στον χειρισμό μηχανών. Μετά τη χορήγηση midazolam δεν πρέπει να οδηγήσετε όχημα 

ή να χειριστείτε μηχανή έως ότου συνέλθετε τελείως. Ο ιατρός σας θα σας συμβουλεύσει πότε να ξαναρχίσετε 

αυτές   τις   δραστηριότητες.   Πρέπει   πάντα   να   συνοδεύεστε   στο   σπίτι   από   ένα   υπεύθυνο   ενήλικα   μετά   τη 

θεραπεία σας.

Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με ορισμένα συστατικά του Midazolam Accord ενέσιμου διαλύματος 

ή διαλύματος για έγχυση 

Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν περιέχει λιγότερο από 1 mmol νάτριο (23 mg) ανά δόση, είναι δηλ. στην ουσία 

‘χωρίς νάτριο’.

3. Πώς να χρησιμοποιήσετε το Midazolam Accord 

Το   Midazolam   Accord   πρέπει   να   χορηγείται   μόνο   από   πεπειραμένους   ιατρούς   σε   διάταξη   πλήρως 

εξοπλισμένη για την παρακολούθηση και υποστήριξη της αναπνευστικής και καρδιοαγγειακής λειτουργίας 

και από άτομα ειδικά εκπαιδευμένα στην αναγνώριση και τη διαχείριση των αναμενόμενων ανεπιθύμητων 

συμβάντων.

Οδηγίες για σωστή χρήση

Το midazolam είναι συμβατό με τα επόμενα διαλύματα για έγχυση:

– Διάλυμα χλωριούχου νατρίου 9 mg/ml ( 0,9 %)

– Διάλυμα γλυκόζης  50 mg/ml (5 %) 

– Διάλυμα γλυκόζης  100 mg/ml (10 %) 

- Διάλυμα φρουκτόζης 50 mg/ml ( 5 %)

- Διάλυμα Ringer

- Διάλυμα Hartmann

Μην αραιώνετε τα διαλύματα του midazolam με  δεξτράνη 6% w/v (με χλωριούχο νάτριο 0.9%) σε δεξτρόζη.

Μην αναμιγνύετε τα διαλύματα midazolam σε φύσιγγα σε αλκαλικές ενέσεις. Το midazolam καθιζάνει σε 

διττανθρακικό νάτριο.

Για να αποφύγετε πιθανή ασυμβατότητα με άλλα διαλύματα, η φύσιγγα του διαλύματος του midazolam δεν 

πρέπει να αναμιγνύεται με άλλα διαλύματα εκτός από εκείνα που αναφέρονται ανωτέρω.

Ποσολογία και οδός χορήγησης

Ο ιατρός θα αποφασίσει την κατάλληλη δόση για σας. Οι δόσεις κυμαίνονται σημαντικά και θα εξαρτώνται 

από τη σχεδιαζόμενη  θεραπεία  και την  απαιτούμενη  καταστολή. Το βάρος  σας, η ηλικία  σας, η γενική  

κατάσταση της υγείας σας, η συνοδευτική θεραπευτική αγωγή, η απόκριση στο φάρμακο και το αν άλλα 

φάρμακα απαιτούνται ταυτόχρονα θα επηρεάσουν επίσης τη δόση, την οποία θα λάβετε.

Αν πρόκειται να λάβετε ισχυρά αναλγητικά, θα τα λάβετε αυτά πρώτα και θα έχετε ύστερα τη δόση του 

midazolam ειδικά ρυθμισμένη για σας. 

Το   midazolam   χορηγείται   αργά,   με   ένεση   μέσα   σε   μια   φλέβα   (ενδοφλέβεια),   από   ένα   σύστημα   αργής 

ενδοφλέβια μετάγγισης  (έγχυση), με ένεση μέσα σε ένα μυ (ενδομυϊκά) ή μέσω ορθικής χορήγησης.

Οι   φύσιγγες   midazolam   ενδείκνυνται   μόνο   για   μια   χρήση.   Απορρίψτε   οποιοδήποτε   διάλυμα   δεν 

χρησιμοποιήθηκε.

Τα διαλύματα πρέπει να επιθεωρούνται με το μάτι πριν από τη χρήση. Μόνο διαυγή διαλύματα χωρίς ορατά  

σωματίδια πρέπει να χρησιμοποιούνται.

Εάν χρησιμοποιήσετε μεγαλύτερη δόση Midazolam Accord από εκείνη που πρέπει

Το  φάρμακό σας θα χορηγηθεί από ένα ιατρό. 

Αν λάβετε τυχαία υπερδοσολογία, αυτή θα μπορούσε να οδηγήσει σε υπνηλία, αταξία (μη συντονισμός της 

εκούσιας μυϊκής δράσης), δυσαρθρία (διαταραχή της ομιλίας) και νυσταγμό (ακούσιες κινήσεις των ματιών), 

απώλεια   ανακλαστικών,   άπνοια   (διακοπή   της   αναπνοής),   υπόταση   (χαμηλή   πίεση   του   αίματος), 

καρδιοαναπνευστική ύφεση και κώμα. Η υπερδοσολογία μπορεί να απαιτήσει εντατική παρακολούθηση των 

ζωτικών   σημείων   και   συμπτωματική   θεραπεία   των   καρδιοαναπνευστικών   επιδράσεων   και   χρήση 

ανταγωνιστή της βενζοδιαζεπίνης.

Εάν σταματήσετε να χρησιμοποιείτε το Midazolam Accord 

Η απότομη  διακοπή θεραπείας  θα  συνοδεύεται  συνεπώς  από συμπτώματα στέρησης  όπως  πονοκέφαλος, 

μυϊκός   πόνος,   άγχος,   υπερένταση,   ψυχοκινητική   ανησυχία,   σύγχυση,   διακυμάνσεις   της   διάθεσης, 

ψευδαισθήσεις και σπασμοί, υποτροπή της αϋπνίας, ευερεθιστότητα και σπασμοί. Επειδή ο κίνδυνος των 

συμπτωμάτων στέρησης είναι μεγαλύτερος αν η θεραπεία διακοπεί απότομα, συνιστάται η βαθμιαία μείωση 

των δόσεων.

Για   περισσότερες   πληροφορίες   πάνω   στη   παρασκευή   του   φαρμακευτικού   προϊόντος   πριν   από   τη   χρήση 

παρακαλείστε να ανατρέξετε στο τέλος του ενημερωτικού εντύπου για τους ασθενείς ‘Οι πληροφορίες που 

ακολουθούν απευθύνονται μόνο σε γιατρούς ή επαγγελματίες του τομέα υγειονομικής περίθαλψης’

4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες

Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και το Midazolam Accord  μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες αν και 

δεν παρουσιάζονται σε όλους τους  ανθρώπους. Οι επόμενες  επιδράσεις φαρμάκων έχουν αναφερθεί σαν 

σπάνιες ανεπιθύμητες ενέργειες, οι οποίες είναι λιγότερες από 1 στους 10.000 θεραπευμένους ασθενείς.

Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος:

Γενικές αλλεργικές αντιδράσεις

Δερματικές αντιδράσεις  Αντιδράσεις   της   καρδιάς   και   του   αγγειακού 

συστήματος

Αναπνευστικός συριγμός  Αναφυλακτικό   σοκ   (απειλητική   για   τη   ζωή 

αλλεργική αντίδραση)

Ψυχιατρικές διαταραχές:

Σύγχυση  Ευφορία  Ψευδαισθή

σεις  Αλλαγή της διάθεσης

Παράδοξες αντιδράσεις (το αντίθετο των αναμενόμενων) έχουν παρατηρηθεί στην περίπτωση των παιδιών 

και των ηλικιωμένων. Αυτές έλαβαν τη μορφή των κατωτέρω:

Διέγερση  Επιθετικότητα  Υπερδραστηριότητα  Εχθρότητα

Βία  Ακούσιες   κινήσεις 

(συμπεριλαμβανομένων   των 

τακτικών   και   των 

σπασμωδικών   μυϊκών 

σπασμών και τον τρόμο των 

μυώνων)  Παροξυσμική 

διέγερση   Αντιδράσεις οργής

Αυτές  έχουν   παρατηρηθεί  περισσότερο  όταν  έχει   δοθεί   μια  υψηλή δόση,  ή έχει  χορηγηθεί  πολύ 

γρήγορα. Παιδιά και ηλικιωμένοι είναι πιο ευάλωτοι σε αυτές τις αντιδράσεις.

Εξάρτηση:  Οι   ασθενείς   μπορεί   να   αποκτήσουν   εξάρτηση   από   το   midazolam,   ακόμα   και   σε 

θεραπευτικές δόσεις.  Μετά από παρατεταμένη χρήση, οι δόσεις του midazolam θα μειωθούν βαθμιαία 

ώστε να αποφευχθούν τα συμπτώματα στέρησης συμπεριλαμβανομένων των σπασμών (βλέπε παράγραφο 

2 ΠΡΙΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ το midazolam - Μακροχρόνια θεραπεία).

Διαταραχές του νευρικού συστήματος:

Κούραση  Πονοκέφ

αλος  Δυσκολία   στο 

συντονισμό των μυώνων  Ζάλη

Μειωμένη 

εγρήγορση  Υπνηλία  Παρατεταμένη 

καταστολή

Προσωρινή   απώλεια   μνήμης   έχει   αναφερθεί.   Η  διάρκεια   αυτής   εξαρτάται   από  τη   ποσότητα   του 

διαλύματος του midazolam που σας χορηγήθηκε και μπορείτε να το αισθανθείτε μετα τη θεραπεία σας. Σε 

μονωμένες περιπτώσεις αυτή έχει επεκταθεί.

Σπασμοί έχουν αναφερθεί σε πρόωρα και σε νεογέννητα βρέφη.

Καρδιακές διαταραχές:

Σοβαρά συμβάντα έλαβαν 

χώρα   συμπεριλαμβανομένης 

της   καρδιακής   προσβολής 

(σταμάτημα της καρδιάς)   Χαμ

ηλή   πίεση 

αίματος  Αργοί 

καρδιακοί 

παλμοί  Αγγειοδιασταλτικές  επιδράσεις 

(για   παράδειγμα,   ερυθρίαση 

προσώπου,   λιποθυμία   και 

πονοκέφαλος) .

Αναπνευστικές, θωρακικές μεσοθωρακικές διαταραχές:

Επιπλοκές   της   αναπνοής 

(προκαλώντας μερικές φορές το 

σταμάτημα της αναπνοής)  Δύσ

πνοια  Ξαφνική 

απόφραξη 

των 

αεροφόρων 

οδών 

(σπασμοί   του 

λάρυγγα)  Λόξυγκες

Επικίνδυνα για τη ζωή συμβάντα είναι πιο πιθανό να συμβούν σε ενήλικες άνω των 60 ετών και σε 

εκείνους που είχαν ήδη έχουν δυσκολίες με την αναπνοή ή καρδιακά προβλήματα, ιδιαίτερα όταν η ένεση 

χορηγείται πολύ γρήγορα ή όταν χορηγείται υψηλή δοσολογία (βλέπε παράγραφο «Πρόσεξε ιδιαίτερα»)

Γαστρεντερικές διαταραχές:

Ναυτία  Εμετ

οί   Δυσκοιλι

ότητα  Ξηροστομία

Διαταραχές δέρματος και υποδόριου ιστού:

Ερύθημα   του   δέρματος 

(εξάνθημα)  Σαρκώδες   εξάνθημα 

που   προκαλεί   κνησμό 

(κνίδωση)  Κνησμός   του   δέρματος   που 

επιβάλλει το ξύσιμο (pruritus)

Γενικές διαταραχές και κατάσταση του σημείου χορήγησης:

Κούρ

αση  Ερύθημα   και   πόνος   στο   σημείο   ένεσης, 

(ερύθημα - κοκκινίλα του δέρματος)  Πρήξιμο του δέρματος

Θρόμβοι αίματος (θρόμβωση) και φλεγμονή λόγω των θρόμβων αίματος (θρομβοφλεβίτιδα)

Ένας αυξημένος κίνδυνος για πτώσεις και κατάγματα έχει καταγραφεί στους γηραιότερους χρήστες 

βενζοδιαζεπίνης (φάρμακα που προκαλούν κατάσταση ηρεμίας, λήθαργου ή ύπνου).

Εάν κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια γίνεται σοβαρή, ή αν   παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια που 

δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών, παρακαλείσθε να ενημερώσετε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

5. Πώς να φυλάσσετε το Midazolam Accord

Να φυλάσσεται σε θέση την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.

Μη χρησιμοποιείτε το Midazolam Accord μετά την ημερομηνία λήξης (ΛΗΞ) που αναφέρεται στο 

χαρτονένιο κουτί και τη φύσιγγα. Η ημερομηνία λήξης αναφέρεται στην τελευταία ημέρα του μήνα.

Αποθηκεύστε στην αρχική συσκευασία ώστε να το προστατεύσετε από το φως. 

Διάρκεια ζωής μετά από αραίωση 

Η χημική και φυσική σταθερότητα των χρησιμοποιούμενων αραιωμένων διαλυμάτων έχει αποδειχθεί για 24 

ώρες σε θερμοκρασία δωματίου (15 – 25°C) ή για 3 ημέρες στους +2 έως +8 °C.

Από μικροβιολογική άποψη, τα αραιωμένα διαλύματα πρέπει να χρησιμοποιηθούν αμέσως.  

Αν δεν χρησιμοποιηθεί αμέσως, οι χρόνοι αποθήκευσης κατά τη χρήση και οι συνθήκες πριν από την χρήση 

αποτελούν ευθύνη του χρήστη και κανονικά δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερες από 24 ώρες στους +2 έως +8 

°C, εκτός και αν η αραίωση έχει λάβει χώρα σε ελεγχόμενες και επικυρωμένες ασηπτικές συνθήκες.

Το προϊόν είναι για μια χρήση και το εναπομένον διάλυμα πρέπει να πεταχτεί. (Το ενέσιμο διάλυμα 

δεν περιέχει συντηρητικά).

Μη   χρησιμοποιείτε   το   διάλυμα   του   Midazolam   Accord   για   έγχυση   αν   ο   περιέκτης   παρουσιάζει 

διαρροή, το διάλυμα δεν είναι διαυγές με ορατά σωματίδια ή υπάρχει ο οποιοσδήποτε αποχρωματισμός 

του διαλύματος. 

Τα φάρμακα δεν πρέπει να απορρίπτονται στο νερό της αποχέτευσης ή στα σκουπίδια. Ρωτείστε το 

φαρμακοποιό σας πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρειάζονται πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν 

στην  προστασία του περιβάλλοντος.

6. Λοιπές πληροφορίες

Τι περιέχει το Midazolam Accord 

Η δραστική ουσία του φαρμάκου είναι το midazolam (ως hydrochloride).

Για 1 mg/ml

Κάθε   ml   ενέσιμου   διαλύματος   ή   διαλύματος   για   έγχυση   περιέχει   1   mg   midazolam   (ως   midazolam 

hydrochloride)

Συσκευασίες 5 ml

Ποσότητα midazolam  5 mg

Για 5 mg/ml

Κάθε   ml   ενέσιμου   διαλύματος   ή   διαλύματος   για   έγχυση   περιέχει   5   mg   midazolam   (ως   midazolam 

hydrochloride) 

Συσκευασίες 1 ml 3 ml 10 ml

Ποσότητα 

midazolam  5 mg 15 mg 50 mg

Τα άλλα συστατικά περιλαμβάνουν ενέσιμο νερό, χλωριούχο νάτριο, υδροξείδιο του νατρίου (για ρύθμιση 

του pH) και πυκνό υδροχλωρικό οξύ (για ρύθμιση του pH).

Εμφάνιση του διαλύματος του Midazolam Accord και  περιεχόμενο της συσκευασίας

Το διάλυμα Midazolam Accord για ένεση ή για έγχυση είναι ένα διαυγές, άχρωμο έως ανοικτό κίτρινο 

διάλυμα σε μια διαυγή γυάλινη φύσιγγα.

Το διάλυμα Midazolam Accord για ένεση ή για έγχυση διατίθεται σε συσκευασία από 10 X 5 ml φύσιγγες για 

τη σύνθεση του 1 mg/ml.

Το διάλυμα Midazolam Accord για ένεση ή για έγχυση διατίθεται σε συσκευασία από 10 X 1ml, 10 X 3 ml, 

10 X 10 ml και 1 X 10 ml  φύσιγγες για τη σύνθεση των 5 mg/ml.

Μπορεί να μη κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

Κάτοχος αδείας κυκλοφορία και παραγωγός: 

Accord Healthcare Limited, 

Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow, Middlesex, HA1 4HF, Ηνωμένο Βασίλειο

Αυτό   το   φαρμακευτικό   προϊόν   είναι   εγκεκριμένο   στις   χώρες   του   ΕΟΧ   κάτω   από   τις   ακόλουθες 

ονομασίες: 

Όνομα   του   κράτους 

μέλους Ονομασία του φαρμακευτικού προϊόντος

Αυστρία Midazolam Accord 1 mg/ml, Injektionslösung oder Infusionslösung

Midazolam Accord 5 mg/ml, Injektionslösung oder Infusionslösung

Βέλγιο Midazolam Accord Healthcare 1 mg/ml, solution pour injection ou perfusion/ 

oplossing voor injectie of infusie/ Lösung zur Injektion oder Infusion

Midazolam Accord Healthcare 5 mg/ml, solution pour injection ou perfusion/ 

oplossing voor injectie of infusie/ Lösung zur Injektion oder Infusion

Κύπρος Midazolam Accord 1 mg/ml, ενέσιμο διάλυμα ή διάλυμα για έγχυση

Midazolam Accord 5 mg/ml, ενέσιμο διάλυμα ή διάλυμα για έγχυση

Δημοκρατία της Τσεχίας Midazolam Accord 1 mg/ml, roztok pro injekci nebo infuzi

Midazolam Accord 5 mg/ml, roztok pro injekci nebo infuzi

Γερμανία Midazolam Accord 1 mg/ml Injektionslösung oder Infusionslösung

Midazolam Accord 5 mg/ml Injektionslösung oder Infusionslösung

Δανία Midazolam Accord 1 mg/ml, injektions og infusionsvæske, opløsning

Midazolam Accord 5 mg/ml, injektions og infusionsvæske, opløsning

Εσθονία Midazolam Accord 1 mg/ml, süste- või infusioonilahus

Midazolam Accord 5 mg/ml, süste- või infusioonilahus

Ελλάδα Midazolam Accord 1 mg/ml, ενέσιμο διάλυμα ή διάλυμα για έγχυση

Midazolam Accord 5 mg/ml, ενέσιμο διάλυμα ή διάλυμα για έγχυση

Ισπανία Midazolam Accord 1 mg/ml, para inyección o infusión

Midazolam Accord 5 mg/ml, para inyección o infusión

Φινλανδία Midazolam Accord 1 mg/ml, injektio- tai infuusioneste/ Lösning för injektion 

och infusion

Midazolam Accord 5 mg/ml, injektio- tai infuusioneste/ Lösning för injektion 

och infusion

Ουγγαρία Midazolam Accord 1 mg/ml, oldatos injekció/ infúzió

Midazolam Accord 5 mg/ml, oldatos injekció/ infúzió

Ιρλανδία Midazolam 1 mg/ml, Solution for Injection or Infusion

Midazolam 5 mg/ml, Solution for Injection or Infusion

Ιταλία Midazolam AHCL 1 mg/ml, Soluzione per Iniezione o Infusione

Midazolam AHCL 5 mg/ml, Soluzione per Iniezione o Infusione 

Λετονία Midazolam Accord 1 mg/ml, šķīdums injekcijām vai infūzijām

Midazolam Accord 5 mg/ml, šķīdums injekcijām vai infūzijām

Μάλτα Midazolam 1 mg/ml, Solution for Injection or Infusion

Midazolam 5 mg/ml, Solution for Injection or Infusion

Κάτω Χώρες Midazolam Accord 1 mg/ml, oplossing voor injectie of infusie

Midazolam Accord 5 mg/ml, oplossing voor injectie of infusie

Νορβηγία Midazolam Accord 1 mg/ml, oppløsning til injeksjon og infusjon

Midazolam Accord 5 mg/ml, oppløsning til injeksjon og infusjon 

Πολωνία Midazolam Accord

Πορτογαλία Midazolam Accord

Σουηδία Midazolam Accord 1 mg/ml, Lösning för injektion och infusion

Midazolam Accord 5 mg/ml, Lösning för injektion och infusion

Σλοβενία Midazolam Accord 1 mg/ml, raztopina za injiciranje ali infundiranje

Midazolam Accord 5 mg/ml, raztopina za injiciranje ali infundiranje

Δημοκρατία   της 

Σλοβακίας Midazolam Accord 1 mg/ml, injekčný alebo infúzny roztok

Midazolam Accord 5 mg/ml, injekčný alebo infúzny roztok

Ηνωμένο Βασίλειο Midazolam 1 mg/ml, Solution for Injection or Infusion

Midazolam 5 mg/ml, Solution for Injection or Infusion

Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης εγκρίθηκε για τελευταία φορά08/2011

Οι   πληροφορίες   που   ακολουθούν   απευθύνονται   μόνο   σε   γιατρούς   ή   επαγγελματίες   του   τομέα 

υγειονομικής περίθαλψης

Προετοιμασία του διαλύματος για έγχυση

Το ενέσιμο Midazolam Accord μπορεί να αραιωθεί με διάλυμα χλωριούχου νατρίου 0,9%, διάλυμα γλυκόζης 

50 mg/ml (5%) ή 100 mg/ml (10%), ή διάλυμα Ringer ή Hartmann σε αναλογία 15 mg midazolam σε 100-

1.000 ml διαλύματος για έγχυση. Τα διαλύματα αυτά παραμένουν σταθερά για 24 ώρες σε θερμοκρασία 

δωματίου και 3 ημέρες τους 5°C. Το ενέσιμο  midazolam δεν πρέπει να αναμιγνύεται με οποιοδήποτε άλλο 

διάλυμα   εκτός   από   αυτά   που   αναφέρονται   ανωτέρω.   Ειδικότερα,   το   ενέσιμο   midazolam   δεν   πρέπει   να 

αραιωθεί με δεξτράνη 6% w/v (με χλωριούχο νάτριο 0.9%) σε δεξτρόζη ή να αναμιχθεί με αλκαλικές ενέσεις. 

Το midazolam καθιζάνει σε διττανθρακικό νάτριο.

Το διάλυμα για ένεση πρέπει να εξεταστεί ως προς την εμφάνιση πριν τη χορήγηση. Μόνο διαλύματα χωρίς 

ορατά σωματίδια πρέπει να χρησιμοποιούνται.

Διάρκεια ζωής και φύλαξη

Οι φύσιγγες  Midazolam Accord ενδείκνυνται για μια μόνο χρήση.

Φύσιγγα πριν από το άνοιγμα

Αποθηκεύστε στην αρχική συσκευασία ώστε να το προστατεύσετε από το φως.

Φύσιγγα μετά από αραίωση

Η χημική και φυσική σταθερότητα των χρησιμοποιούμενων αραιωμένων διαλυμάτων έχει αποδειχθεί για 24 

ώρες σε θερμοκρασία δωματίου (15 – 25°C) ή για 3 ημέρες στους +2 έως 5°C.

Από μικροβιολογική άποψη, τα αραιωμένα διαλύματα πρέπει να χρησιμοποιηθούν αμέσως.  

Αν δεν χρησιμοποιηθεί αμέσως, οι χρόνοι αποθήκευσης κατά τη χρήση και οι συνθήκες πριν από την χρήση 

αποτελούν ευθύνη του χρήστη και κανονικά δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερες από 24 ώρες στους +2 έως +8 

°C, εκτός και αν η αραίωση έχει λάβει χώρα σε ελεγχόμενες και επικυρωμένες ασηπτικές συνθήκες.

Σε   περίπτωση   συνεχούς   ενδοφλέβιας   έγχυσης,   το   ενέσιμο   διάλυμα   του   Midazolam   Accord,   πρέπει   να 

αραιωθούν στο εύρος των 0,015 έως 0,15 mg ανά ml με ένα από τα ανωτέρω αναφερόμενα διαλύματα.

Διάθεση απορριμμάτων 

Κάθε προϊόν που δεν έχει χρησιμοποιηθεί ή υπόλειμμα πρέπει να απορριφθεί σύμφωνα με τις κατά τόπους 

ισχύουσες σχετικές διατάξεις

Document Outline

17-11-2018

Review of the existing maximum residue levels for tau‐fluvalinate according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005

Review of the existing maximum residue levels for tau‐fluvalinate according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005

Published on: Fri, 16 Nov 2018 According to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005, EFSA has reviewed the maximum residue levels (MRLs) currently established at European level for the pesticide active substance tau‐fluvalinate. To assess the occurrence of tau‐fluvalinate residues in plants, processed commodities, rotational crops and livestock, EFSA considered the conclusions derived in the framework of Commission Regulation (EC) No 33/2008 as well as the European authorisations reported by Member St...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

16-11-2018

Setting of an import tolerance for pyraclostrobin in rice

Setting of an import tolerance for pyraclostrobin in rice

Published on: Thu, 15 Nov 2018 In accordance with Article 6 of Regulation (EC) No 396/2005, the applicant BASF SE submitted a request to the competent national authority in Germany to set an import tolerance for the active substance pyraclostrobin in rice. The data submitted in support of the request were found to be sufficient to derive a maximum residue level (MRL) proposal for rice. Based on the risk assessment results, EFSA concluded that the short‐term intake of residues resulting from the use of p...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

15-11-2018

Assessment of genetically modified LLCotton25 for renewal of authorisation under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA‐GMO‐RX‐010)

Assessment of genetically modified LLCotton25 for renewal of authorisation under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA‐GMO‐RX‐010)

Published on: Wed, 14 Nov 2018 Following the submission of application EFSA‐GMO‐RX‐010 under Regulation (EC) No 1829/2003 from Bayer, the Panel on Genetically Modified Organisms of the European Food Safety Authority (GMO Panel) was asked to deliver a scientific risk assessment on the data submitted in the context of the renewal of authorisation application for the herbicide‐tolerant genetically modified LLCotton25, for food and feed uses, import and processing, excluding cultivation within the EU. The d...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

13-11-2018

Setting of import tolerances for teflubenzuron in grapefruits, mandarins and broccoli

Setting of import tolerances for teflubenzuron in grapefruits, mandarins and broccoli

Published on: Mon, 12 Nov 2018 00:00:00 +0100 In accordance with Article 6 of Regulation (EC) No 396/2005, the applicant BASF Agro BV submitted a request to the competent national authority in the United Kingdom to set import tolerances for the active substance teflubenzuron in grapefruits and mandarins imported from Brazil and for broccoli imported from Paraguay. The data submitted were found to be sufficient to derive maximum residue level (MRL) proposals for grapefruits and broccoli. The MRL derived ...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

13-11-2018

The importance of vector abundance and seasonality

The importance of vector abundance and seasonality

Published on: Mon, 12 Nov 2018 00:00:00 +0100 This joint ECDC‐EFSA report assesses whether vector count data (abundance) and the way these change throughout the year (seasonality) can provide useful information about vector‐borne diseases epidemiological processes of interest, and therefore, whether resources should be devoted to collecting such data. The document also summarises what measures of abundance and seasonality can be collected for each vector group (mosquitoes, sandflies, midges and ticks), ...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

10-11-2018

Outcome of the consultation with Member States and EFSA on the basic substance application for propolis extract (admissibility accepted when named water‐soluble extract of propolis) for use in plant protection as fungicide and bactericide

Outcome of the consultation with Member States and EFSA on the basic substance application for propolis extract (admissibility accepted when named water‐soluble extract of propolis) for use in plant protection as fungicide and bactericide

Published on: Fri, 09 Nov 2018 00:00:00 +0100 The European Food Safety Authority (EFSA) was asked by the European Commission to provide scientific assistance with respect to the evaluation of applications received by the European Commission concerning basic substances. In this context, EFSA's scientific views on the specific points raised during the commenting phase conducted with Member States and EFSA on the basic substance application for propolis extract are presented. The context of the evaluation ...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

6-11-2018

Setting of import tolerances for haloxyfop‐P in linseed and rapeseed

Setting of import tolerances for haloxyfop‐P in linseed and rapeseed

Published on: Fri, 02 Nov 2018 00:00:00 +0100 In accordance with Article 6 of Regulation (EC) No 396/2005, the Australian Government Department of Agriculture and Water Resources submitted two requests to the competent national authority in Denmark to set import tolerances for the active substance haloxyfop‐P in linseed and rapeseed. The data submitted in support of the request were found to be sufficient to derive maximum residue level (MRL) proposals for linseed and rapeseed. Adequate analytical metho...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

31-10-2018

Updated review of the existing maximum residue levels for imazalil according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 following new toxicological information

Updated review of the existing maximum residue levels for imazalil according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 following new toxicological information

Published on: Tue, 30 Oct 2018 00:00:00 +0100 In compliance with Article 43 of Regulation (EC) No 396/2005, EFSA received a mandate from the European Commission to provide an update of the reasoned opinion on the review of existing maximum residue levels (MRLs) for imazalil published on 5 September 2017, taking into account the additional information provided on the toxicity of the metabolites R014821, FK‐772 and FK‐284. EFSA did not derive MRL proposals from the post‐harvest uses reported on citrus fru...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

23-10-2018

Evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for pendimethalin

Evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for pendimethalin

Published on: Mon, 22 Oct 2018 00:00:00 +0200 The applicant BASF Agro BV submitted a request to the competent national authority in the Netherlands to evaluate the confirmatory data that were identified in the framework of the maximum residue level (MRL) review under Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 as not available. To address the data gaps, residue trials on strawberries, onions, garlic, tomatoes, peppers, cucumbers, artichokes, leeks and rape seeds were submitted. The data gaps are considere...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

20-10-2018

Evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for pyraflufen‐ethyl

Evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for pyraflufen‐ethyl

Published on: Fri, 19 Oct 2018 00:00:00 +0200 The applicant, Nichino Europe Co. Ltd., submitted application request to the competent national authority in the Netherlands to evaluate confirmatory data that were identified for pyraflufen‐ethyl in the framework of the maximum residue level (MRL) review under Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 as not available. The submitted data were sufficient to confirm the MRLs for citrus fruits, tree nuts, pome fruits, stone fruits, table and wine grapes, curra...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

20-10-2018

Scientific Opinion of Flavouring Group Evaluation 411 (FGE.411): 2‐(4‐methylphenoxy)‐N‐(1H‐pyrazol‐3‐yl)‐N‐(thiophen‐2‐ylmethyl)acetamide from chemical group 30 (miscellaneous substances)

Scientific Opinion of Flavouring Group Evaluation 411 (FGE.411): 2‐(4‐methylphenoxy)‐N‐(1H‐pyrazol‐3‐yl)‐N‐(thiophen‐2‐ylmethyl)acetamide from chemical group 30 (miscellaneous substances)

Published on: Fri, 19 Oct 2018 00:00:00 +0200 EFSA was requested to deliver a scientific opinion on the implications for human health of the flavouring substance 2‐(4‐methylphenoxy)‐N‐(1H‐pyrazol‐3‐yl)‐N‐(thiophen‐2‐ylmethyl)acetamide [FL‐no: 16.133], in the Flavouring Group Evaluation 411 (FGE.411), according to Regulation (EC) No 1331/2008 of the European Parliament and of the Council. The substance has not been reported to occur in natural source materials of botanical or animal origin. It is intende...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

17-10-2018

Lumpy skin disease: scientific and technical assistance on control and surveillance activities

Lumpy skin disease: scientific and technical assistance on control and surveillance activities

Published on: Tue, 16 Oct 2018 00:00:00 +0200 The duration of the vaccination campaign sufficient to eliminate lumpy skin disease (LSD) mainly depends on the vaccination effectiveness and coverage achieved. By using a spread epidemiological model, assuming a vaccination effectiveness of 65%, with 50% and 90% coverage, 3 and 4 years campaigns, respectively, are needed to eliminate LSD. When vaccination effectiveness is 80% to 95%, 2 years of vaccination at coverage of 90% is sufficient to eliminate LSD vir...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

16-10-2018

Modification of the existing maximum residue levels for mepiquat in cotton seeds and animal commodities

Modification of the existing maximum residue levels for mepiquat in cotton seeds and animal commodities

Published on: Mon, 15 Oct 2018 00:00:00 +0200 In accordance with Article 6 of Regulation (EC) No 396/2005, the applicant, BASF SE, submitted an application to the competent national authority in Greece to modify the existing maximum residue level (MRL) for the active substance mepiquat in cotton seeds. The data submitted in support of the application were found to be sufficient to derive a MRL proposal for cotton seeds and the previously derived MRL proposals for animal commodities were found to be stil...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

6-10-2018

Modification of the existing maximum residue level for epoxiconazole in beetroots

Modification of the existing maximum residue level for epoxiconazole in beetroots

Published on: Fri, 05 Oct 2018 00:00:00 +0200 In accordance with Article 6 of Regulation (EC) No 396/2005, the applicant Agriculture & Horticulture Development Board submitted a request to the competent national authority in the United Kingdom to modify the existing maximum residue level (MRL) for the active substance epoxiconazole in beetroots. The data submitted in support of the request were found to be sufficient to derive a MRL proposal for beetroots. Adequate analytical methods for enforcement are...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

2-10-2018

Review of the existing maximum residue levels for cyflufenamid according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005

Review of the existing maximum residue levels for cyflufenamid according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005

Published on: Mon, 01 Oct 2018 00:00:00 +0200 According to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005, EFSA has reviewed the maximum residue levels (MRLs) currently established at European level for the pesticide active substance cyflufenamid. To assess the occurrence of cyflufenamid residues in plants, processed commodities, rotational crops and livestock, EFSA considered the conclusions derived in the framework of Directive 91/414/EEC as well as the European authorisations reported by Member States (in...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

28-9-2018

Avian influenza overview May – August 2018

Avian influenza overview May – August 2018

Published on: Thu, 27 Sep 2018 00:00:00 +0200 Between 16 May and 15 August 2018, three highly pathogenic avian influenza (HPAI) A(H5N8) outbreaks in poultry establishments and three HPAI A(H5N6) outbreaks in wild birds were reported in Europe. Three low pathogenic avian influenza (LPAI) outbreaks were reported in three Member States. Few HPAI and LPAI bird cases have been detected in this period of the year, in accordance with the seasonal expected pattern of LPAI and HPAI. There is no evidence to date ...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

27-9-2018

Review of the existing maximum residue levels for tembotrione according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005

Review of the existing maximum residue levels for tembotrione according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005

Published on: Wed, 26 Sep 2018 00:00:00 +0200 According to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005, EFSA has reviewed the maximum residue levels (MRLs) currently established at European level for the pesticide active substance tembotrione. To assess the occurrence of tembotrione residues in plants, processed commodities, rotational crops and livestock, EFSA considered the conclusions derived in the framework of Commission Regulation (EU) No 188/2011 as well as the import tolerances and European author...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

27-9-2018

Outcome of the consultation on confirmatory data used in risk assessment for the active substance copper (I), copper (II) variants

Outcome of the consultation on confirmatory data used in risk assessment for the active substance copper (I), copper (II) variants

Published on: Wed, 26 Sep 2018 00:00:00 +0200 The European Food Safety Authority (EFSA) was asked by the European Commission to provide scientific assistance with respect to the risk assessment for an active substance in light of confirmatory data requested following the first approval in accordance with Article 6(1) of Directive 91/414/EEC and Article 6(f) of Regulation (EC) No 1107/2009. In this context EFSA's scientific views on the specific points raised during the commenting phase conducted with Me...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

26-9-2018

Modification of the existing maximum residue level for flonicamid in various crops

Modification of the existing maximum residue level for flonicamid in various crops

Published on: Tue, 25 Sep 2018 00:00:00 +0200 In accordance with Article 6 of Regulation (EC) No 396/2005, the applicant Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum submitted a request to the competent national authority in Germany to modify the existing maximum residue level (MRL) for the active substance flonicamid in radishes. Furthermore, in accordance with Article 6 of Regulation (EC) No 396/2005, the applicant ISK Biosciences Europe N.V. submitted a request to the competent national authority in the Ne...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

25-9-2018

Daiso Holdings Ltd. recalls Daiso Brand Consumer Chemical Products

Daiso Holdings Ltd. recalls Daiso Brand Consumer Chemical Products

The recalled products have not been properly classified according to the Consumer Chemicals and Containers Regulations, 2001, in order to ensure appropriate hazard labelling. These regulations are empowered by the Canada Consumer Product Safety Act. Improper labelling could result in unintentional exposure to these products and lead to serious illness, injury or death.

Health Canada

21-9-2018

Outcome of the consultation with Member States, the applicant and EFSA on the pesticide risk assessment for sulfoxaflor in light of confirmatory data

Outcome of the consultation with Member States, the applicant and EFSA on the pesticide risk assessment for sulfoxaflor in light of confirmatory data

Published on: Thu, 20 Sep 2018 00:00:00 +0200 The European Food Safety Authority (EFSA) was asked by the European Commission to provide scientific assistance with respect to the risk assessment for an active substance in light of confirmatory data requested following approval in accordance with Article 6(1) of Directive 91/414/EEC and Article 6(f) of Regulation (EC) No 1107/2009. In this context EFSA's scientific views on the specific points raised during the commenting phase conducted with Member State...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

21-9-2018

Modification of the existing maximum residue level for clothianidin in potatoes

Modification of the existing maximum residue level for clothianidin in potatoes

Published on: Thu, 20 Sep 2018 00:00:00 +0200 In accordance with Article 6 of Regulation (EC) No 396/2005, the applicant Bayer CropScience AG submitted a request to the competent national authority in Germany to modify the existing maximum residue level (MRL) for the active substance clothianidin to accommodate the use on potatoes imported from Canada. The data submitted in support of the request were found to be sufficient to derive a MRL proposal. Adequate analytical methods for enforcement are availa...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

19-9-2018

Modification of the existing maximum residue levels for potassium phosphonates in certain berries and small fruits

Modification of the existing maximum residue levels for potassium phosphonates in certain berries and small fruits

Published on: Tue, 18 Sep 2018 00:00:00 +0200 In accordance with Article 6 of Regulation (EC) No 396/2005, the applicant LTZ Augustenberg submitted a request to the competent national authority in Germany to modify the existing maximum residue levels (MRLs) for the active substance potassium phosphonates in raspberries, blackberries, currants, blueberries, gooseberries and elderberries. The data submitted in support of the request were found to be sufficient to derive MRL proposals for all crops under c...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

19-9-2018

Modification of the existing maximum residue levels for flonicamid in various root crops

Modification of the existing maximum residue levels for flonicamid in various root crops

Published on: Tue, 18 Sep 2018 00:00:00 +0200 In accordance with Article 6 of Regulation (EC) No 396/2005, the Agriculture and Horticulture Development Council submitted a request to the competent national authority in the United Kingdom to modify the existing maximum residue levels (MRL) for the active substance flonicamid in beetroots, carrots, celeriacs/turnip rooted celeries, horseradishes, Jerusalem artichokes, parsnips, parsley roots/Hamburg roots parsley, radishes, salsifies, swedes/rutabagas, tu...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

13-9-2018

Review of the existing maximum residue levels for fluquinconazole according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005

Review of the existing maximum residue levels for fluquinconazole according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005

Published on: Wed, 12 Sep 2018 00:00:00 +0200 According to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005, EFSA has reviewed the maximum residue levels (MRLs) currently established at European level for the pesticide active substance fluquinconazole. Considering the information provided by Member States, neither EU uses nor import tolerances are currently authorised for fluquinconazole within the European Union. Furthermore, no MRLs are established by the Codex Alimentarius Commission (codex maximum residue ...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

11-9-2018

Risk assessment of substances used in food supplements: the example of the botanical Gymnema sylvestre

Risk assessment of substances used in food supplements: the example of the botanical Gymnema sylvestre

Published on: Tue, 28 Aug 2018 00:00:00 +0200 Botanicals and preparations derived from these are among the substances frequently added to foods and food supplements, yet the safety of many botanicals has not been systematically assessed. In the context of the EU‐FORA fellowship programme, the fellow performed an assessment on the safety of the botanical Gymnema sylvestre, in accordance with EFSA's guidance on the assessment of safety of botanicals. Although preparations of G. sylvestre are marketed as f...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

11-9-2018

Modelling of inactivation through heating for quantitative microbiological risk assessment (QMRA)

Modelling of inactivation through heating for quantitative microbiological risk assessment (QMRA)

Published on: Mon, 27 Aug 2018 00:00:00 +0200 EFSA regards the household as a stage in the food chain that is important for the final number of food‐borne infections. The fate of a pathogen in the private kitchen largely depends on consumer hygiene during preparation of food and on its proper cooking, especially in the case of meat. Unfortunately, detailed information on the microbiological survival in meat products after heating in the consumer kitchen is lacking. The aim of the study was to improve th...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

11-9-2018

Assessment of occupational and dietary exposure to pesticide residues

Assessment of occupational and dietary exposure to pesticide residues

Published on: Mon, 27 Aug 2018 00:00:00 +0200 Plant protection products (PPPs) are pesticides containing at least one active substance that drives specific actions against pests (diseases). PPPs are regulated in the EU and cannot be placed on the market or used without prior authorisation. EFSA assesses the possible risks of the use of active substances to humans and environment. Member States decide whether or not to approve their use at EU level. Furthermore, Member States decide at national level on ...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

4-9-2018

Outcome of the consultation with Member States and EFSA on the basic substance application for milk for use in plant protection as fungicide

Outcome of the consultation with Member States and EFSA on the basic substance application for milk for use in plant protection as fungicide

Published on: Mon, 03 Sep 2018 00:00:00 +0200 The European Food Safety Authority (EFSA) was asked by the European Commission to provide scientific assistance with respect to the evaluation of applications received by the European Commission concerning basic substances. In this context, EFSA's scientific views on the specific points raised during the commenting phase conducted with Member States and EFSA on the basic substance application for milk are presented. The context of the evaluation was that req...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

1-9-2018

Multiple “Dr. King’s” homeopathic and “Natural Pet” veterinary products recalled due to potential microbial contamination

Multiple “Dr. King’s” homeopathic and “Natural Pet” veterinary products recalled due to potential microbial contamination

Health Canada is advising consumers and pet owners not to use homeopathic and veterinary products made by King Bio Inc. and labeled as "Dr. King's," "Dr King's Natural Pet" or "Natural Pet." These products may pose a health risk to people and pets, especially children, pregnant women and those with compromised immune systems, because of potential microbial contamination. According to the United States Food and Drug Administration, high levels of microbial contamination were identified at the manufacturin...

Health Canada

1-9-2018

Acknowledgement:EFSA wishes to thank the rapporteur Member State Denmark for thepreparatory work on this scientific output.Suggested citation:EFSA (European Food Safety Authority), Brancato A, Brocca D, Carrasco Cabrera L,De Lentdecker C, Erdos

Acknowledgement:EFSA wishes to thank the rapporteur Member State Denmark for thepreparatory work on this scientific output.Suggested citation:EFSA (European Food Safety Authority), Brancato A, Brocca D, Carrasco Cabrera L,De Lentdecker C, Erdos

Published on: Fri, 31 Aug 2018 00:00:00 +0200 According to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005, EFSA has reviewed the maximum residue levels (MRLs) currently established at European level for the pesticide active substance napropamide. To assess the occurrence of napropamide residues in plants, processed commodities, rotational crops and livestock, EFSA considered the conclusions derived in the framework of Directive 91/414/EEC as well as the European authorisations reported by Member States (incl...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

1-9-2018

Review of the existing MRLs for fenbuconazole

Review of the existing MRLs for fenbuconazole

Published on: Fri, 31 Aug 2018 00:00:00 +0200 According to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005, EFSA has reviewed the maximum residue levels (MRLs) currently established at European level for the pesticide active substance fenbuconazole. To assess the occurrence of fenbuconazole residues in plants, processed commodities, rotational crops and livestock, EFSA considered the conclusions derived in the framework of Directive 91/414/EEC, the MRLs established by the Codex Alimentarius Commission as well...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

30-8-2018

National summary reports on pesticide residue analysis performed in 2016

National summary reports on pesticide residue analysis performed in 2016

Published on: Tue, 07 Aug 2018 00:00:00 +0200 In accordance with Article 31 of Regulation (EC) No 396/2005, European Union (EU) Member States have to communicate to the European Food Safety Authority (EFSA) the results of their official controls on pesticide residues in food. In the framework of this communication, the EU Member States, Iceland and Norway provided a short summary report outlining the main findings of the control activities during the reference year. This technical report is the compilat...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

29-8-2018

Review of the existing maximum residue levels for sintofen according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005

Review of the existing maximum residue levels for sintofen according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005

Published on: Tue, 28 Aug 2018 00:00:00 +0200 According to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005, EFSA has reviewed the maximum residue levels (MRLs) currently established at European level for the pesticide active substance sintofen. To assess the occurrence of sintofen residues in plants, processed commodities, rotational crops and livestock, EFSA considered the conclusions derived in the framework of Commission Regulation (EC) No 33/2008, as well as the European authorisations reported by Member ...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

29-8-2018

Review of the existing maximum residue levels for prochloraz according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005

Review of the existing maximum residue levels for prochloraz according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005

Published on: Mon, 27 Aug 2018 00:00:00 +0200 According to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005, EFSA has reviewed the maximum residue levels (MRLs) currently established at European level for the pesticide active substance prochloraz. To assess the occurrence of prochloraz residues in plants, processed commodities, rotational crops and livestock, EFSA considered the conclusions derived in the framework of Directive 91/414/EEC, the MRLs established by the Codex Alimentarius Commission as well as th...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

29-8-2018

Modification of the existing maximum residue levels for prohexadione in various oilseeds

Modification of the existing maximum residue levels for prohexadione in various oilseeds

Published on: Mon, 27 Aug 2018 00:00:00 +0200 In accordance with Article 6 of Regulation (EC) No 396/2005, the applicant BASF SE submitted a request to the competent national authority in France to modify the existing maximum residue levels (MRL) for the active substance prohexadione in linseeds, poppy seeds, sunflower seeds, rape seeds, mustard seeds and gold of pleasure seeds. The data submitted in support of the request were found to be sufficient to derive MRL proposals for all oilseeds under consid...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

29-8-2018

Review of the existing maximum residue levels for napropamide according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005

Review of the existing maximum residue levels for napropamide according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005

Published on: Fri, 24 Aug 2018 00:00:00 +0200 According to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005, EFSA has reviewed the maximum residue levels (MRLs) currently established at European level for the pesticide active substance napropamide. To assess the occurrence of napropamide residues in plants, processed commodities, rotational crops and livestock, EFSA considered the conclusions derived in the framework of Directive 91/414/EEC as well as the European authorisations reported by Member States (incl...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

29-8-2018

Explanatory note on the determination of newly expressed protein levels in the context of genetically modified plant applications for EU market authorisation

Explanatory note on the determination of newly expressed protein levels in the context of genetically modified plant applications for EU market authorisation

Published on: Mon, 20 Aug 2018 00:00:00 +0200 Genetically modified organisms are subject to a risk assessment and regulatory approval before entering the European market. According to legislation (Directive 2001/18/EC, Regulation (EC) No 1829/2003 and Regulation (EU) No 503/2013) and the EFSA guidance documents on the risk assessment of food and feed from genetically modified (GM) plants and on the environmental risk assessment of GM plants, applicants need to perform a molecular characterisation of any...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

29-8-2018

Setting of import tolerances for mandestrobin in strawberries and table and wine grapes

Setting of import tolerances for mandestrobin in strawberries and table and wine grapes

Published on: Thu, 16 Aug 2018 00:00:00 +0200 In accordance with Article 6 of Regulation (EC) No 396/2005, the applicant Sumitomo Chemical Agro Europe SAS submitted a request to the competent national authority in Austria to set an import tolerance for the active substance mandestrobin in strawberries, table grapes and wine grapes. The data submitted in support of the request were found to be sufficient to derive maximum residue level (MRL) proposals for the crops under consideration. Adequate analytica...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

29-8-2018

Modification of the existing maximum residue levels for fluoxastrobin in oilseeds

Modification of the existing maximum residue levels for fluoxastrobin in oilseeds

Published on: Mon, 13 Aug 2018 00:00:00 +0200 In accordance with Article 6 of Regulation (EC) No 396/2005, the applicant Arysta LifeSciences SAS submitted a request to the competent national authority in the United Kingdom to modify the existing maximum residue levels (MRL) for the active substance fluoxastrobin in certain oilseeds. The data submitted in support of the request were found to be sufficient to derive MRL proposals for the oilseeds for which a modification was requested. Adequate analytical...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

29-8-2018

Review of the existing maximum residue levels for myclobutanil according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005

Review of the existing maximum residue levels for myclobutanil according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005

Published on: Mon, 13 Aug 2018 00:00:00 +0200 According to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005, EFSA has reviewed the maximum residue levels (MRLs) currently established at European level for the pesticide active substance myclobutanil. To assess the occurrence of myclobutanil residues in plants, processed commodities, rotational crops and livestock, EFSA considered the conclusions derived in the framework of Commission Regulation (EC) No 33/2008, the MRLs established by the Codex Alimentarius Com...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

29-8-2018

Evaluation of data concerning the necessity of bromoxynil as herbicide to control a serious danger to plant health which cannot be contained by other available means, including non‐chemical methods

Evaluation of data concerning the necessity of bromoxynil as herbicide to control a serious danger to plant health which cannot be contained by other available means, including non‐chemical methods

Published on: Mon, 13 Aug 2018 00:00:00 +0200 EFSA was requested by the European Commission to provide scientific assistance under Article 31 of Regulation (EC) No 178/2002 regarding the evaluation of data concerning the necessity of bromoxynil as a herbicide to control a serious danger to plant health which cannot be contained by other available means including non‐chemical methods, in accordance with Article 4(7) of Regulation (EC) No 1107/2009. In this context, EFSA organised a commenting phase with ...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

29-8-2018

Grant agreement for piloting the Framework Partnership Agreement between the National data provider organisations in Slovakia and EFSA – Final report

Grant agreement for piloting the Framework Partnership Agreement between the National data provider organisations in Slovakia and EFSA – Final report

Published on: Tue, 07 Aug 2018 00:00:00 +0200 Presented document is the final report of the project GA/EFSA/DATA/2017/01: “Strategic Partnership with Slovakia on Data Quality (Pilot project)”. The report describes national processes and tools in order to implement internal validation and quality control of collected data according to EFSA requirements. A description of the data transmission processes from the National Databases to the EFSA databases, terminology, data mapping and data transformations fo...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

28-8-2018

Accord Healthcare Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Hydrochlorothiazide Tablets USP 12.5 Mg Due to Labeling Mix-up

Accord Healthcare Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Hydrochlorothiazide Tablets USP 12.5 Mg Due to Labeling Mix-up

A 100 count bottle of Hydrochlorothiazide Tablets USP 12.5 mg has been found to contain 100 Spironolactone Tablets USP 25 mg. Since the individual lot, PW05264, of the product is involved in a potential mix-up of labeling, Accord is recalling this individual lot from the market.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

2-7-2018

Blissful Remedies Issues Voluntary Nationwide Recall of Certain Kratom Powder Capsule

Blissful Remedies Issues Voluntary Nationwide Recall of Certain Kratom Powder Capsule

Blissful Remedies., is voluntarily recalling only Lot No.: 112710 with expiration 03/2019 found embedded on the top of package of kratom ( mitragyn a speciosa) powder products, it manufactured, processed, packed, and/or held, between “March 1, 2018” to “April 30, 2018” to the consumer level. The products have been found by the U.S. Food and Drug Administration (“FDA”) via sample testing to have salmonella contamination. Blissful Remedies has not received reports of adverse events related to this recall. ...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

22-6-2018

Kratom (mitragyna speciosa) Powder Products by Gaia Ethnobotanical: Recall - Due to Potential Salmonella Contamination

Kratom (mitragyna speciosa) Powder Products by Gaia Ethnobotanical: Recall - Due to Potential Salmonella Contamination

The products have been found by the FDA via sample testing and finding to have salmonella contamination. In lieu of such FDA findings the company has implemented standard operating procedures and sterilization processes in accordance to FDA guidelines

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-6-2018

Gaia Ethnobotanical, LLC., Voluntarily Recalls Kratom Products Due to Potential Salmonella Contamination

Gaia Ethnobotanical, LLC., Voluntarily Recalls Kratom Products Due to Potential Salmonella Contamination

Gaia Ethnobotanical, LLC., is voluntarily recalling all kratom (mitragyna speciosa) powder products, with Lot No.: 0102031800 it manufactured, processed, packed, and/or held, between March 18, 2018 to March 30, 2018 to the consumer level. The products have been found by the U.S. Food and Drug Administration (“FDA”) via sample testing and finding to have salmonella contamination. In lieu of such FDA findings the company has implemented standard operating procedures and sterilization processes in accordanc...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

25-9-2018

Pelgraz (Accord Healthcare Limited)

Pelgraz (Accord Healthcare Limited)

Pelgraz (Active substance: pegfilgrastim) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)6288 of Tue, 25 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/003961/0000

Europe -DG Health and Food Safety

24-9-2018

Lenalidomide Accord (Accord Healthcare Limited)

Lenalidomide Accord (Accord Healthcare Limited)

Lenalidomide Accord (Active substance: lenalidomide) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)6237 of Mon, 24 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4857

Europe -DG Health and Food Safety

7-8-2018

Accofil (Accord Healthcare Limited)

Accofil (Accord Healthcare Limited)

Accofil (Active substance: Filgrastim) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5428 of Tue, 07 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

7-8-2018

Memantine Accord (Accord Healthcare Limited)

Memantine Accord (Accord Healthcare Limited)

Memantine Accord (Active substance: memantine) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)5421 of Tue, 07 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2766/R/10

Europe -DG Health and Food Safety

6-8-2018

Zoledronic acid Accord (Accord Healthcare Limited)

Zoledronic acid Accord (Accord Healthcare Limited)

Zoledronic acid Accord (Active substance: zoledronic acid) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5386 of Mon, 06 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

18-7-2018

#ICYMI - According to @PAPATIENTSAFETY June 2018 report, the number of reported surgical fires has decreased since 2011. Read more about preventing surgical fires here: https://go.usa.gov/xU5zs  #FDA #MedicalDevice

#ICYMI - According to @PAPATIENTSAFETY June 2018 report, the number of reported surgical fires has decreased since 2011. Read more about preventing surgical fires here: https://go.usa.gov/xU5zs  #FDA #MedicalDevice

#ICYMI - According to @PAPATIENTSAFETY June 2018 report, the number of reported surgical fires has decreased since 2011. Read more about preventing surgical fires here: https://go.usa.gov/xU5zs  #FDA #MedicalDevice

FDA - U.S. Food and Drug Administration

4-7-2018

Docetaxel Accord (Accord Healthcare Limited)

Docetaxel Accord (Accord Healthcare Limited)

Docetaxel Accord (Active substance: Docetaxel) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4341 of Wed, 04 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Temozolomide Accord (Accord Healthcare Limited)

Temozolomide Accord (Accord Healthcare Limited)

Temozolomide Accord (Active substance: temozolomide) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018) 4240 of Tue, 03 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

11-6-2018

Pemetrexed Accord (Accord Healthcare Limited)

Pemetrexed Accord (Accord Healthcare Limited)

Pemetrexed Accord (Active substance: pemetrexed) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3761 of Mon, 11 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety

30-5-2018

Bortezomib Accord (Accord Healthcare Limited)

Bortezomib Accord (Accord Healthcare Limited)

Bortezomib Accord (Active substance: bortezomib) - Centralised - Variation - Commission Decision (2018)3460 of Wed, 30 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3984/X/8

Europe -DG Health and Food Safety

23-5-2018

Scientific guideline: Draft guideline on the responsibilities of the sponsor with regard to handling and shipping of investigational medicinal products for human use in accordance with good clinical practice and good manufacturing practice, draft: consul

Scientific guideline: Draft guideline on the responsibilities of the sponsor with regard to handling and shipping of investigational medicinal products for human use in accordance with good clinical practice and good manufacturing practice, draft: consul

The guideline lays down the principles for the two-step release and shipping of the investigational medicinal products by the qualified person and the sponsor. The guideline also describes the areas of interface between the manufacturer and the sponsor and the required contractual agreements.

Europe - EMA - European Medicines Agency