METRONIDAZOLE/SANOFI

Κύριές Πληροφορίες

 • Εμπορική ονομασία:
 • METRONIDAZOLE/SANOFI 500MG/100ML BAG INJ.SO.INF
 • Φαρμακολογική κατηγορία (ATC):
 • J01XD01
 • Δοσολογία:
 • 500MG/100ML BAG
 • Φαρμακοτεχνική μορφή:
 • ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΙΑ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΕΓΧΥΣΗ
 • Χρήση για:
 • Οι άνθρωποι
 • Τύπος φάρμακου:
 • αλλοπαθητική των ναρκωτικών

Έγγραφα

 • για το ευρύ κοινό:
 • Το ενημερωτικό φυλλάδιο για το προϊόν αυτό δεν είναι άμεσα διαθέσιμα, μπορείτε να στείλετε ένα αίτημα στην εξυπηρέτηση πελατών μας και εμείς θα σας ενημερώσουμε το συντομότερο είμαστε σε θέση να το αποκτήσει.


  Ζητήστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το ευρύ κοινό.

Εντοπισμός

 • Διατίθεται σε:
 • METRONIDAZOLE/SANOFI 500MG/100ML BAG INJ.SO.INF
  Ελλάδα
 • Γλώσσα:
 • Ελληνικά

Θεραπευτικές πληροφορίες

 • Θεραπευτική περιοχή:
 • ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

Άλλες πληροφορίες

Κατάσταση

 • Πηγή:
 • Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
 • τελευταία ενημέρωση:
 • 09-08-2016

Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Μεσογείων 284, 155 62 Χολαργός     Αθήνα, 23-4-2002

Δ/νση : Διοικητικών Υπηρεσιών Ελέγχου Προϊόντων   Αριθμός Πρωτ.: 15222

Πληροφορίες: M.ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ   

Τηλέφωνο: 6507200

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ:     Καθορισμός Περίληψης Χαρακτηριστικών του Προϊόντος και Φύλλο Οδηγιών 

για   το   Χρήστη   φαρμακευτικών   ιδιοσκευασμάτων   που   περιέχουν   δραστικό 

συστατικό METRONIDAZOLE.

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του αρθ. 8 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Α6/9392/91 “Περί 

εναρμόνισης της Ελληνικής Νομοθεσίας με την αντίστοιχη Κοινοτική στον τομέα 

της κυκλοφορίας των φαρμακευτικών  ιδιοσκευασμάτων”,

Τη Γνωμάτευση του Επιστημονικού Συμβουλίου Εγκρίσεων αρ. Φ-236/8-6-2001

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1) Η Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων 

που περιέχουν δραστικό  συστατικό METRONIDAZOLE ορίζεται ως εξής:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ   ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ   ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ   ΠΟΥ   ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ   ΩΣ 

ΔΡΑΣΤΙΚΟ 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ METRONIDAZOLE

1.  ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

2.  ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ σε δραστικά συστατικά 

Metronidazole

3.  ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 

Από του στόματος, παρεντερική, κολπική, τοπική εξωτερική

4.  ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

4.1 Ενδείξεις

Σκευάσματα για κολπική χορήγηση  

Τριχομοναδική κολπίτις, 

Σκευάσματα χορηγούμενα από το στόμα

Έχουν αντιπαρασιτική και αντιβακτηριακή δράση που περιορίζεται στις λοιμώξεις 

που 

οφείλονται σε ευαίσθητα στη μετρονιδαζόλη είδη:

Συμπτωματική αμοιβάδωση από Entamoeba histolytica

Τριχομοναδικές λοιμώξεις ουροποιογεννητικού συστήματος

Λαμβλίαση

Ψευδομεμβρανώδης κολίτις

Προεγχειρητική   προετοιμασία   (σε   εγχειρήσεις   παχέος   εντέρου,  υστερεκτομές, 

διακολπικές χειρουργικές επεμβάσεις)

Συνέχιση αγωγής (μετά από παρεντερική χορήγηση ) λοιμώξεων που οφείλονται σε 

αναερόβια βακτηρίδια,ιδίως στο Bacteroides fragilis

Σπανιώτερες   παρασιτώσεις,  όπως   βαλαντιδίαση   ως   εναλλακτικό   φάρμακο   και 

δρακουνκουλίαση

Σκευάσματα για Παρεντερική χορήγηση:

Έχουν αντιπαρασιτική και αντιβακτηριακή δράση που περιορίζεται στις λοιμώξεις 

που οφείλονται σε ευαίσθητα στη μετρονιδαζόλη είδη:

- Θεραπεία χειρουργικών (π.χ. ηπατικό απόστημα, ενδοκοιλιακά          αποστήματα, 

περιτονίτις,   λοιμώξεις   χοληφόρων,μαιευτικές   και   γυναικολογικές   λοιμώξεις)και 

άλλων λοιμώξεων από αναερόβια βακτηρίδια 

-Προφύλαξη   μετεγχειρητικών   λοιμώξεων   από   αναερόβιους   μικροοργανισμούς   σε 

εγχειρήσεις του γαστρεντερικού ή της περιοχής του πρωκτού 

-Αμοιβάδωση (σοβαρή) εντοπισμένη στο έντερο και στο ήπαρ.

Σκευάσματα για τοπική εξωτερική χρήση

Θεραπεία σοβαρών καταστάσεων ροδόχρου ακμής

4.2  Δοσολογία

Κολπική χρήση:

Τριχομοναδική κολπίτις

1 κολπικό υπόθετο  ημερησίως σε  συνδυασμό  με  θεραπεία   από το  στόμα  για  7 

ημέρες (βλ. κατωτέρω).

Η σύγχρονη θεραπεία του συντρόφου είναι απαραίτητη

Η θεραπεία με μετρονιδαζόλη δεν πρέπει να διαρκεί πάνω από 10 ημέρες και να 

επαναλαμβάνεται πάνω από 2-3 φορές το χρόνο. Όταν απαιτείται επανάληψη της 

θεραπείας πρέπει μεταξύ των θεραπευτικών σχημάτων να μεσολαβεί διάστημα 4-6 

εβδομάδων.Σε αυτήν την περίπτωση γίνεται αρίθμηση των λευκών πριν, κατά και 

μετά από κάθε θεραπευτικό σχήμα. Για την αποφυγή της επαναμόλυνσης πρέπει να 

υποβάλονται σε θεραπεία και οι δύο σύντροφοι. Στον άνδρα χρησιμοποιούνται οι 

ίδιες δόσεις από το στόμα ,για το ίδιο χρονικό διάστημα.

Από το στόμα:  

Τριχομοναδική κολπίτις 

250 mg τρεις φορές την ημέρα επί 7 ημέρες, ή 500mg κάθε 12 ώρες επί 7 ημέρες, ή 

εφάπαξ δόση 2g, ή σε συνδυασμό με κολπική θεραπεία 500mg ημερησίως από το 

στόμα   σε   δύο   δόσεις   μαζί   με   ένα   κολπικό   υπόθετο   ημερησίως   για   7   συνεχείς 

ημέρες.  

Η θεραπεία με μετρονιδαζόλη δεν πρέπει να διαρκεί πάνω από 10 ημέρες και να 

επαναλαμβάνεται πάνω από 2-3 φορές το χρόνο.Οταν απαιτείται επανάληψη της 

θεραπείας πρέπει μεταξύ των θεραπευτικών σχημάτων να μεσολαβεί διάστημα 4-6 

εβδομάδων.Σε αυτήν την περίπτωση γίνεται αρίθμηση των λευκών πριν,κατά και 

μετά από κάθε θεραπευτικό σχήμα.

Για την αποφυγή της επαναμόλυνσης πρέπει να υποβάλλονται σε θεραπεία και οι 

δύο σύντροφοι,  ακόμη και εάν ο σύντροφος δεν έχει συμπτώματα (ακόμη και εάν 

δεν είναι θετικά τα εργαστηριακά ευρήματα). 

Στον άνδρα  χρησιμοποιούνται  οι ίδιες δόσεις από το στόμα  ,για το ίδιο χρονικό 

διάστημα.

Αμοιβάδωση  

Ενήλικες: 750mg τρεις φορές ημερησίως για 10 ημέρες

Παιδιά: 12-16 mg/kg ΒΣ ανά 8ωρο, για 10 ημέρες.

Η χορήγηση μετρονιδαζόλης δεν αποκλείει την ανάγκη παροχέτευσης του ηπατικού 

αμοιβαδικού αποστήματος.

Λαμβλίαση

Ενήλικες: 250mg ανά 8ωρο επί 5-7 ημέρες ή 2g την ημέρα επί 3 συνεχείς ημέρες. 

Σε ανθεκτικές περιπτώσεις, 750mg τρεις φορές την ημέρα επί 14 ημέρες.

Παιδιά: 5mg/kg   ΒΣ τρεις φορές την ημέρα επί 5 ημέρες (μεγίστη δόση: 300mg 

ημερησίως)

             

Αντιμετώπιση λοιμώξεων από αναερόβιους μικροοργανισμούς

500 mg ανά 8ωρο

Ενδοφλέβια χορήγηση :

Η παρεντερική χορήγηση της μετρονιδαζόλης περιορίζεται για τους 

ασθενείς στους οποίους δεν μπορεί να χορηγηθεί από το στόμα.

Χορηγείται με βραδεία ενδοφλέβια έγχυση

Αντιμετώπιση λοιμώξεων από αναερόβιους μικροοργανισμούς

Ενήλικες:ως δόση εφόδου χορηγούνται 15mg/kg ΒΣ και μετά από 6 ώρες 7,5 mg/kg 

ΒΣ κάθε 6 ώρες, συνήθως επί 7-10 ημέρες ημερησίως

(Η ίδια δοσολογία μπορεί να χορηγηθεί από το στόμα αν το επιτρέπει η

 κατάσταση του ασθενούς)

Προφύλαξη από μετεγχειρητικές λοιμώξεις

Η χορήγηση πρέπει να είναι βραχείας διάρκειας και συνήθως περιορίζεται στην 

περιεγχειρητική περίοδο  για 24 ώρες και ποτέ πάνω από 48 ώρες.

Ενήλικες: 15mg/kg ΒΣ, έγχυση 30-60 λεπτών, η οποία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί 

1 ώρα πριν την εγχείρηση. Στην συνέχεια 7,5mg/kg ΒΣ , ανά 6ωρο. 

Αμοιβάδωση

Ενήλικες: 750  mg ανά 8ωρο. 

Παιδιά: 7,5 mg/kg ΒΣ ανά 8ωρο.

Η χορήγηση μετρονιδαζόλης δεν αποκλείει την ανάγκη παροχέτευσης του ηπατικού 

αμοιβαδικού αποστήματος.

Τοπική εξωτερική χρήση

Εφαρμόζεται  λεπτό   στρώμα   γέλης  ή  κρέμας   στις  προσβεβλημένες  περιοχές   του 

δέρματος δύο φορές την ημέρα, πρωί και βράδυ. Οι πάσχουσες περιοχές πρέπει να 

καθαρίζονται πριν από την εφαρμογή. Η διάρκεια της αγωγής να μην υπερβαίνει τις 

9 εβδομάδες. Για τη μορφή του γαλακτώματος μπορεί να παραταθεί μέχρι τις 12 

εβδομάδες   .Η  συνέχιση  της   αγωγής   πέραν   αυτού   του  χρονικού   διαστήματος   θα 

αποφασισθεί από τον ιατρό ανάλογα με τη σοβαρότητα της κατάστασης. 

4.3  Αντενδείξεις

Η μετρονιδαζόλη αντενδείκνυται σε περιπτώσεις υπερευαισθησίας στο φάρμακο

4.4  Ιδιαίτερες προειδοποιήσεις και ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση

Η   μετρονιδαζόλη   χορηγείται   με   προσοχή   σε   άτομα   με   ιστορικό   αιματολογικής 

δυσκρασίας και σε αυτούς   τους   ασθενείς πρέπει να παρακολουθείται ο αριθμός 

των λευκοκυττάρων. 

Εάν   υπάρχουν     λόγοι   που   επιβάλλουν   τη   χορήγηση   της   μετρονιδαζόλης   για 

μεγαλύτερο   χρονικό  διάστημα   από αυτό  που  συνήθως συνιστάται,   συστήνεται  η 

διεξαγωγή αιματολογικών ελέγχων, ειδικά του αριθμού των λευκοκυττάρων τακτικά 

και οι ασθενείς θα πρέπει να παρακολουθούνται για ανεπιθύμητες ενέργειες όπως 

περιφερική νευροπάθεια, παραισθησίες, αταξία, ζάλη, επιληπτικούς σπασμούς.

Κατά τη  θεραπεία με μετρονιδαζόλη μπορεί τα ούρα να εμφανίζονται ερυθρά.

Συστήνεται προσοχή κατά τη χορήγηση σε ασθενείς με ηπατική εγκεφαλοπάθεια.. 

Σε ασθενείς με μη αντιρροπουμένη κίρρωση ήπατος η δόση πρέπει να μειώνεται 

στο   ήμισυ   της   συνήθους   δόσεως,   λόγω   αυξημένου   κινδύνου   ανεπιθυμήτων 

ενεργειών.

  Η ταυτόχρονη χρήση κολπικών υποθέτων με προφυλακτικό ή διάφραγμα μπορεί 

να αυξήσει τον κίνδυνο ρήξης του ελαστικού.

Συνιστάται οι ασθενείς που χρησιμοποιούν σκευάσματα μετρονιδαζόλης για τοπική 

εξωτερική χρήση να αποφεύγουν ή να περιορίζουν στο ελάχιστο την υπερβολική 

έκθεση των θεραπευομένων περιοχών του δέρματος στον ήλιο ή σε τεχνητές πηγές 

υπεριώδους ακτινοβολίας

Τα   σκευάσματα   για   τοπική   χρήση   δεν   πρέπει   να   εφαρμόζονται   πλησίον   της 

περιοχής των οφθαλμών

4.5  Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης

Ενισχύει τη δράση των αντιπηκτικών του τύπου της κουμαρίνης

Αναστέλλει το μεταβολισμό της φαινυτοΐνης και μειώνει την κάθαρση του λιθίου.

Η   φαινοβαρβιτάλη   και   η   φαινυτοϊνη   επιταχύνουν   το   μεταβολισμό   της 

μετρονιδαζόλης   με   αποτέλεσμα   οι   συγκεντρώσεις   της   στο   πλάσμα   να   είναι 

μικρότερες από τις αναμενόμενες.

Η σιμετιδίνη αναστέλλει το μεταβολισμό της μετρονιδαζόλης, οπότε εμφανίζονται 

αυξημένα επίπεδα στο πλάσμα.

Σε   συγχορήγηση   με   5-fluorouracil   ελαττώνεται   η   κάθαρση   της   5-fluorouracil 

οδηγώντας σε αύξηση της τοξικότητάς της.

Οταν   λαμβάνεται     μαζί   με   οινόπνευμα   προκαλεί   την   εμφάνιση   αντίδρασης   του 

τύπου δισουλφιράμης (όπως έξαψη, έμετος, ταχυκαρδία). Κατά συνέπεια θα πρέπει 

να αποφεύγεται η σύγχρονη λήψη μετρονιδαζόλης με αλκοολούχα ποτά καθώς και 

φάρμακα που περιέχουν αλκοόλη. 

Ψυχωσικές   αντιδράσεις   έχουν   αναφερθεί   σε   ασθενείς     μετά   από   ταυτόχρονη 

συστηματική χορήγηση μετρονιδαζόλης και δισουλφιράμης.

4.6  Κύηση και γαλουχία

Η μετρονιδαζόλη διαπερνά τον πλακούντα και εισέρχεται ταχέως στην κυκλοφορία 

του εμβρύου. Η υπάρχουσα εμπειρία για τη χρήση της μετρονιδαζόλης κατά την 

κύηση   είναι   ανεπαρκής.  Η   μετρονιδαζόλη   χορηγούμενη   στα   πειραματόζωα   σε 

μεγάλες δόσεις εμφανίζει τερατογόνο δράση.

Κατά τη συστηματική χορήγηση η μετρονιδαζόλη απεκκρίνεται στο μητρικό γάλα σε 

συγκεντρώσεις ίσες με αυτές του πλάσματος. 

Η μετρονιδαζόλη δεν πρέπει να χορηγείται κατά την περίοδο της κύησης και της 

γαλουχίας, εκτός εάν κριθεί απολύτως απαραίτητο.

Τα  επίπεδα  της μετρονιδαζόλης  στο αίμα  μετά  από τοπική εξωτερική  εφαρμογή 

είναι σαφώς χαμηλότερα εκείνων που επιτυγχάνονται μετά την παρεντερική ή την 

από του στόματος λήψη. Η τοπική χρήση της μετρονιδαζόλης κατά την κύηση και τη 

γαλουχία θα πρέπει να γίνεται αφού σταθμισθούν τα αναμενόμενα οφέλη για τη 

μητέρα σε σχέση με τους πιθανούς κινδύνους για το έμβρυο και το νεογνό.

4.7  Επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων

Οι   ασθενείς   θα   πρέπει   να   προειδοποιούνται   για   το   ενδεχόμενο   εμφάνισης 

σύγχυσης,   ζάλης,   ψευδαισθήσεων   ή   σπασμών   και   να   τους   συστήνεται   να   μην 

οδηγούν ή χειρίζονται μηχανήματα εφόσον εμφανισθούν τέτοια συμπτώματα. Θα 

πρέπει   επίσης   να   λαμβάνονται   υπόψη   οι   πιθανές   αλληλεπιδράσεις   με   την 

δισουλφιράμη ή/και το οινόπνευμα.

4.8  Ανεπιθύμητες ενέργειες

Ναυτία, έμετος, διάρροια, στοματίτιδα, γλωσσίτιδα, μεταλλική γεύση, ξηροστομία, 

κοιλιακά άλγη.

Κνίδωση, τοπικό αίσθημα καύσου, κνησμός, δυσουρία, κυστίτιδα.

Κεφαλαλγίες, ζάλη, ίλιγγος, αταξία, παραισθησίες, λήθαργος. 

Κατά τη χορήγηση μεγάλων δόσεων έχουν παρατηρηθεί επιληπτοειδείς  σπασμοί, 

εγκεφαλοπάθεια και κατά την παρατεταμένη χρήση περιφερική νευροπάθεια. Μετά 

από κάθε σύμπτωμα από το Κ.Ν.Σ. διακόπτεται αμέσως η θεραπεία.

Λευκοπενία (αναστρέψιμη).

Έχουν αναφερθεί σπάνιες και αναστρέψιμες περιπτώσεις παγκρεατίτιδας.

Κατά την τοπική  χρήση η μετρονιδαζόλη απορροφάται ελάχιστα και η συγκέντρωσή 

της  στο  πλάσμα  είναι   αμελητέα.   Οι  ανεπιθύμητες     ενέργειες     που  αναφέρθηκαν 

παραπάνω   με   τη   συστηματική   χορήγηση   δεν   έχουν   αναφερθεί   με   την   τοπική 

χορήγηση,αναφέρθηκαν   όμως   δακρύρροια,όταν   εφαρμόζεται   πλησίον   των 

οφθαλμών,παροδική ερυθρότητα και ελαφρά ξηρότητα, έγκαυμα και ερεθισμός του 

δέρματος.

4.9  Υπερδοσολογία 

Δεν υπάρχει αντίδοτο ούτε ειδική θεραπεία για την περίπτωση λήψης υπερβολικής 

δόσης.

5.  ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

5.1  Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες

Αντι -μικροβιακό της ομάδας των νίτρο -5- ιμιδαζολίων. 

Αντιμικροβιακό φάσμα 

-Συνήθως ευαίσθητα είδη ( ποσοστό πάνω από 90%)

 Peptostreptococcus, Clostridium perfrigens, Clostridium difficile, Clostridium sp., 

 Bacteroides sp., Prevotella, Fusobacterium, Veillonella.

-Ανθεκτικά είδη που αντιστέκονται (περίπου κατά 50%)

 Propionibacterium, Actinomyces, Mobiluncus

-Είδη που δεν είναι πάντα ευαίσθητα (το ποσοστό τους ποικίλλει.Η ευαισθησία δεν 

μπορεί να προσδιοριστεί χωρίς αντιβιόγραμμα).

 Bifinobacterium, Eubacterium

-Αντιπαρασιτική δράση

 Entamoeba histolytica, Trichomonas vaginalis, Giardia intestinalis

Η   μετρονιδαζόλη   χρησιμοποιείται   από   πολλά   χρόνια   για   τη   θεραπεία   των 

τριχομοναδικών λοιμώξεων του ουρογεννητικού συστήματος, την αμοιβάδωση και 

τη λαμβλίαση. Είναι πλέον γνωστό ότι η μετρονιδαζόλη δρα αποτελεσματικός και 

επί των υποχρεωτικώς αναεροβίων μικροβίων των οποίων η ελαχίστη ανασταλτική 

πυκνότης και η ελαχίστη βακτηριοκτόνος συμπίπτουν με αποτέλεσμα την ταχύτατη 

θεραπευτική ανταπόκριση.

Η μετρονιδαζόλη δεν έχει άμεση δράση έναντι των αεροβίων μικροοργανισμών. Τα 

αερόβια   μικρόβια   παραμένουν   ανεπηρέαστα   από   τις   συγκεντρώσεις   της 

μετρονιδαζόλης στους ιστούς. Εμπειρία από ασθενείς οι οποίοι θεραπεύτηκαν με 

μετρονιδαζόλη έδειξε ότι είναι καλώς ανεκτό και ότι τα επίπεδα του φαρμάκου στο 

αίμα και τους ιστούς είναι κατά πολύ υψηλότερα από εκείνα τα οποία θεωρητικώς 

απαιτούνται για μία επιτυχή αντιμικροβιακή θεραπεία. Επιπλέον η μετρονιδαζόλη 

είναι   ικανή   να   περάσει   τον   αιματοεγκεφαλικό   φραγμό   και   οι   θεραπευτικές 

συγκεντρώσεις   στα   περισσότερα   υγρά   του   σώματος   (π.χ.   σίελο,   χολή,   ούρα, 

αμνιακό υγρό, γάλα και πύον αποστηματικών κοιλοτήτων) είναι ιδιαίτερα υψηλές.

Ο   μηχανισμός   δράσης   της   μετρονιδαζόλης   στη   ροδόχρου   ακμή   παραμένει 

άγνωστος,   αλλά   τα   διαθέσιμα   φαρμακολογικά   δεδομένα   υποδηλώνουν   ότι   η 

δραστικότητά της βασίζεται στην αντιβακτηριακή και/ή αντιφλεγμονώδη δράση

5.2  Φαρμοκοκινητικές Ιδιότητες

Ενέσιμο διάλυμα

 Κατανομή: 500mg μετρονιδαζόλης χορηγούμενη ενδοφλεβίως με εφάπαξ 

έγχυση δίνει σε 20 λεπτά μέση συγκέντρωση 18μg/ml 

Έγχυση κάθε 8 ώρες δίνει μέση συγκέντρωση 18μg/ml

Έγχυση κάθε 12 ώρες δίνει μέση συγκέντρωση 13μg/ml

Χρόνος ημίσειας ζωής: 8-10 ώρες

Σύνδεση με πρωτεΐνες: ασθενής, λιγότερο του 10%

Η διάχυση είναι ταχεία και σημαντική στους πνεύμοντες, τα νεφρά, το ήπαρ, 

το δέρμα, τη χολή, το σίελο, τα σωματικά υγρά, τα κολπικά υγρά.

Περνά το φραγμό του πλακούντα και ανιχνεύεται στο μητρικό γάλα

Μεταβολισμός:   δίνει   δύο   μεταβολίτες   που   έχουν   αντιβακτηριακή   δράση   10   έως 

30%.

Αποβολή: Συγκεντρώνεται στο ήπαρ και στη χολή

Αποβάλλεται κυρίως με τα ούρα (60-80%), περίπου σε ποσοστό 20% 

αμετάβλητη και χρωματίζει τα ούρα ερυθρά ή καφέ.

 Αποβάλλεται σε μικρό βαθμό από τα κόπρανα (6-15%).

 Σε περίπτωση αιμοδιύλισης η μετρονιδαζόλη αποβάλλεται ταχέως 

και ο χρόνος ημιζωής ελαττώνεται σε 2  1/2  h.

Χορήγηση από το στόμα: Ταχεία απορρόφηση, το 80% σε 1 περίπου ώρα.

Οι   μέγιστες   συγκεντρώσεις   προσομοιάζουν   με   αυτές   μετά   από   ενδοφλέβια 

χορήγηση    ομοίων δόσεων.

Η βιοδιαθεσιμότητα μετά από χορήγηση από το στόμα είναι 100%.

Δεν μεταβάλλεται σημαντικά με συγχορήγηση τροφής.

Κατανομή: Χορήγηση μιας δόσης 500mg δίνει μετά από 1h  μέση μέγιστη 

συγκέντρωση 10μg/ml

Χρόνος ημίσειας ζωής: 8-10 h

Σύνδεση με πρωτεΐνες: ασθενής, μικρότερη του 20%

Όγκος κατανομής: περίπου 40 λίτρα

Βιομεταβολισμός: δίνει δύο βασικούς μεταβολίτες με οξείδωση 

-αλκαλικός   μεταβολίτης   με   αντιβακτηριακή   δράση   σε   αναερόβιους 

μικροοργανισμούς περίπου 30% από αυτή της μετρονιδαζόλης και χρόνου ημιζωής 

11 ώρες περίπου 

-οξικός   μεταβολίτης   με   αντιβακτηριακή   δράση   περίπου   5%   της   μετρονιδαζόλης 

Αποβολή:   Κυρίως   από   τα   ούρα,   όπου   η   μετρονιδαζόλη   και   οι   οξειδωμένοι 

μεταβολίτες είναι περίπου το 60-80% της χορηγηθείσας δόσης.

Συγκεντρώνεται κυρίως στο ήπαρ και στη χολή.

Κολπική χορήγηση

Μετά από  χορήγηση μέσω της κολπικής οδού, η συστηματική δράση είναι χαμηλή.

Ο χρόνος ημίσειας ζωής είναι 8 έως 10 ώρες.

Τοπική εξωτερική χρήση: 

Μετά   την   τοπική   χρήση   1   μόνο   γραμμαρίου   δερματικού   γαλακτώματος 

μετρονιδαζόλης   στο   πρόσωπο   δώδεκα   φυσιολογικών   ανθρώπων,   αναφέρθηκαν 

μέσα   ανώτατα   επίπεδα   μετρονιδαζόλης   στον   ορό   της   τάξεως   των   34,4   ng.ml -1 

(διακύμανση: 19,7 έως 63,8 ng.ml -1 ).   Η τιμή αυτή είναι μικρότερη του 0,5% των 

μέσων   ανώτατων   επιπέδων   μετρονιδαζόλης   στον   ορό   στα   ίδια   άτομα   μετά   τη 

χορήγηση ενός μόνο από του στόματος δισκίου μετρονιδαζόλης 250 mg (μέση τιμή 

 = 7248 ng.ml -1 , διακύμανση: 4270 έως 13970 ng.ml -1 ).  Οι χρόνοι T

 και T

max 

για   την   μετρονιδαζόλη   μετά   την   τοπική   χρήση   γαλακτώματος   είχαν   παραταθεί 

σημαντικά (p < 0,05) σε σύγκριση με την από του στόματος χρήση. 

Μετά   την   τοπική   χρήση   δερματικού   γαλακτώματος   τα   επίπεδα   του 

υδροξυμεταβολίτη   στον  ορό   ήταν   κάτω   του   ποσοτικά   προσδιορίσιμου   ορίου   της 

ανάλυσης του φαρμάκου (< 9,6 ng.ml -1 ) για την πλειοψηφία των χρονικών σημείων. 

Ο   υδροξυμεταβολίτης   C

  μετά   την   τοπική   εφαρμογή   του   γαλακτώματος 

κυμαινόταν μεταξύ κάτω του ποσοτικά προσδιορίσιμου ορίου έως 17,3 ng.ml -1 .

H AUC μετά από την τοπική χρήση 1 γραμμαρίου μετρονιδαζόλης ήταν 1,4% της 

AUC μίας εφάπαξ από του στόματος δόσης μετρονιδαζόλης των 250 mg (μέσος 

όρος = 971,1 ng.hr.ml -1  και κατά προσέγγιση 67207 ng.hr.ml -1 , αντίστοιχα).

Mετά   την   εφαρμογή   γέλης   0,75%   η   μέγιστη   συγκέντρωση   στο   πλάσμα   είναι 

66ng/ml.,  περίπου   100  φορές   μικρότερη  αυτής  που   επιτυγχάνεται   μετά   από  μία 

εφάπαξ δόση από το στόμα 250 mg.

Mετά από εφαρμογή 1g κρέμας στο πρόσωπο η μέση συγκέντρωση στο πλάσμα 

είναι 32,9ng/ml., περίπου 100 φορές μικρότερη αυτής που επιτυγχάνεται μετά από 

μία εφάπαξ δόση από το στόμα 250 mg.Οι μέγιστες συγκεντρώσεις επιτυγχάνονται 

σε   χρόνο   μεταξύ   6   και   24   ωρών   ,ενώ   μετά   από   του   στόματος   χορήγηση 

επιτυγχάνονται σε χρόνο μεταξύ 0,25 και 4 ωρών

5.3  Προκλινικά στοιχεία για την ασφάλεια

Η   μετρονιδαζόλη   χορηγούμενη   στα   πειραματόζωα   σε   μεγάλες   δόσεις   εμφανίζει 

τερατογόνο δράση.

Η   μεταλλαξιογόνος   δραστηριότητα   της   μετρονιδαζόλης   έχει   αποδειχθεί   σε   σειρά 

συστημάτων βακτηριακών δοκιμασιών in vitro.  

Σε   δοκιμασίες  in   vivo,   δεν   προκάλεσε   την   δημιουργία   μικροπυρήνων   στα 

πολυχρωμόφιλα   ερυθροκύτταρα   του   μυελού   των   οστών   σε   ποντικούς   που 

υπεβλήθησαν  σε   ενδοπεριτοναϊκή   ή  από του   στόματος   θεραπεία   με  δόσεις  έως 

1500   και   2000   mg.kg -1   αντίστοιχα,   θεραπεία   κατά   την   οποία   υπήρχαν   εμφανή 

σημεία κλινικής τοξικότητας.  

Σε   μελέτη   καλλιέργειας   των   λεμφοκυττάρων   του   περιφερικού   αίματος   του 

ανθρώπου για την πρόκληση αλλοιώσεων στα χρωμοσώματα, η μετρονιδαζόλη δεν 

φάνηκε να προκαλεί αλλοιώσεις σε καλλιέργειες λεμφοκυττάρων του περιφερικού 

αίματος του ανθρώπου, με μέγιστη τιμή δοκιμασίας τα 10 mM, απουσία ή παρουσία 

μεταβολικής ενεργοποίησης.

Η δραστηριότητα της μετρονιδαζόλης ως καρκινογόνου παράγοντα κατά την από 

του στόματος χορήγηση έχει μελετηθεί σε αρουραίους, ποντικούς και hamsters. Οι 

σχετικές   μελέτες   έδειξαν   πως   η   από   του   στόματος   χορηγούμενη   μετρονιδαζόλη 

αποτελεί παράγοντα αυξημένης συχνότητας όγκων στους πνεύμονες σε ποντικούς 

και   πιθανόν   και   άλλων   όγκων,   συμπεριλαμβανομένων   αυτών   στο   ήπαρ   στους 

αρουραίους.  Αντίστροφα, σε δύο δια βίου μελέτες καρκινογένεσης σε hamsters δεν 

διαπιστώθηκε   ο   ίδιος   συσχετισμός.     Επιπλέον,   σε   μία   μελέτη   διαπιστώθηκε 

σημαντική αύξηση όγκων στο δέρμα από υπεριώδεις ακτίνες σε ποντικούς χωρίς 

τριχωτό  που  ακολουθούσαν ενδοπεριτοναϊκή  θεραπεία  με  μετρονιδαζόλη  (15 μg 

ανά g σωματικού βάρους και ανά ημέρα για 28 εβδομάδες). 

Η σημασία αυτών των αποτελεσμάτων για την εξωτερική χρήση της μετρονιδαζόλης για τη θεραπεία 

της   ροδόχρου   ακμής   δεν   έχει   αποσαφηνιστεί   και   μετά   από   δεκάδες   περιπτώσεις   συστηματικής 

χρήσης της ουσίας, δεν έχουν δημοσιευτεί στοιχεία που να υποδηλώνουν πως η μετρονιδαζόλη 

σχετίζεται με δυναμικό καρκινογένεσης στον άνθρωπο.   Παρ’ όλο που η σπουδαιότητα αυτού δεν 

έχει αποσαφηνιστεί για τον άνθρωπο, θα πρέπει να συστήνεται στους ασθενείς να αποφεύγουν ή να 

περιορίζουν   στο   ελάχιστο   την   υπερβολική   έκθεση   των   περιοχών   που   θεραπεύονται   με 

μετρονιδαζόλης στον ήλιο ή την έκθεση αυτών σε τεχνητές πηγές υπεριώδους ακτινοβολίας όπως τα 

μηχανήματα τεχνητού μαυρίσματος.

Δεν παρατηρήθηκαν σημεία πρωτοπαθούς δερματικού ερεθισμού σε κουνέλια μετά 

την εφ’ άπαξ δερματική χρήση του γαλακτώματος μετρονιδαζόλης εντός 24ωρου σε 

αποξεσμένο και μη αποξεσμένο δέρμα το οποίο έχει υποστεί επίδεση.

6.  ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

6.1  Κατάλογος με τα έκδοχα

6.2  Ασυμβατότητες

6.3  Διάρκεια ζωής

6.4  Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος

6.5  Φύση και συστατικά του περιέκτη 

6.6  Οδηγίες χρήσης / χειρισμού μηχανημάτων

Όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο Δοσολογία

6.7  Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας

7.  ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

8.  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ   ΤΗΣ   ΠΡΩΤΗΣ   ΑΔΕΙΑΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ   ΤΗΣ   ΑΔΕΙΑΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

9.  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ (ΜΕΡΙΚΗΣ) ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

 • Το ενημερωτικό φυλλάδιο για το προϊόν αυτό δεν είναι άμεσα διαθέσιμα, μπορείτε να στείλετε ένα αίτημα στην εξυπηρέτηση πελατών μας και εμείς θα σας ενημερώσουμε το συντομότερο είμαστε σε θέση να το αποκτήσει.

  Ζητήστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το ευρύ κοινό. • Έγγραφα σε άλλες γλώσσες διατίθενται εδώ

22-6-2018

Metronidazole intravenous infusion 500 mg/100 mL bag

Metronidazole intravenous infusion 500 mg/100 mL bag

Shortage and althernative supply of Metronidazole intravenous infusion 500 mg/100 mL bag

Therapeutic Goods Administration - Australia

29-10-2018

Clopidogrel/Acetylsalicylic acid Zentiva (Sanofi-Aventis groupe)

Clopidogrel/Acetylsalicylic acid Zentiva (Sanofi-Aventis groupe)

Clopidogrel/Acetylsalicylic acid Zentiva (Active substance: clopidogrel / acetylsalicylic acid) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)7249 of Mon, 29 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1144/WS1433/0051

Europe -DG Health and Food Safety

29-10-2018

DuoPlavin (Sanofi Clir SNC)

DuoPlavin (Sanofi Clir SNC)

DuoPlavin (Active substance: clopidogrel / acetylsalicylic acid) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)7255 of Mon, 29 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1143/WS/1433/0050

Europe -DG Health and Food Safety

2-10-2018

CoAprovel (Sanofi Clir SNC)

CoAprovel (Sanofi Clir SNC)

CoAprovel (Active substance: Irbesartan / hydrochlorothiazide) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6465 of Tue, 02 Oct 2018

Europe -DG Health and Food Safety

24-9-2018

Karvezide (Sanofi-Aventis groupe)

Karvezide (Sanofi-Aventis groupe)

Karvezide (Active substance: Irbesartan / hydrochlorothiazide) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6222 of Mon, 24 Sep 2018

Europe -DG Health and Food Safety

28-8-2018

Lemtrada (Sanofi Belgium)

Lemtrada (Sanofi Belgium)

Lemtrada (Active substance: Alemtuzumab) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5701 of Tue, 28 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3718/T/24

Europe -DG Health and Food Safety

9-8-2018

Arava (Sanofi-Aventis Deutschland GmbH)

Arava (Sanofi-Aventis Deutschland GmbH)

Arava (Active substance: leflunomide) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5231 of Thu, 09 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

7-8-2018

Intanza (Sanofi Pasteur Europe)

Intanza (Sanofi Pasteur Europe)

Intanza (Active substance: Influenza Vaccine (split virion, inactivated)) - Centralised - Withdrawal - Commission Decision (2018)5426 of Tue, 07 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

6-8-2018

Insulin lispro Sanofi (Sanofi-Aventis groupe)

Insulin lispro Sanofi (Sanofi-Aventis groupe)

Insulin lispro Sanofi (Active substance: insulin lispro) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5375 of Mon, 06 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

1-8-2018

Aprovel (Sanofi Clir SNC)

Aprovel (Sanofi Clir SNC)

Aprovel (Active substance: Irbesartan) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5198 of Wed, 01 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

23-7-2018

Irbesartan Zentiva (Sanofi-Aventis groupe)

Irbesartan Zentiva (Sanofi-Aventis groupe)

Irbesartan Zentiva (Active substance: Irbesartan) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4892 of Mon, 23 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

17-7-2018

Karvea (Sanofi-Aventis groupe)

Karvea (Sanofi-Aventis groupe)

Karvea (Active substance: Irbesartan) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4781 of Tue, 17 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

27-6-2018

Leflunomide Winthrop (Sanofi-Aventis Deutschland GmbH)

Leflunomide Winthrop (Sanofi-Aventis Deutschland GmbH)

Leflunomide Winthrop (Active substance: leflunomide) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4108 of Wed, 27 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety

19-6-2018

Insuman (Sanofi-Aventis Deutschland GmbH)

Insuman (Sanofi-Aventis Deutschland GmbH)

Insuman (Active substance: human insulin) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3889 of Tue, 19 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety

19-6-2018

Iscover (Sanofi-Aventis groupe)

Iscover (Sanofi-Aventis groupe)

Iscover (Active substance: Clopidogrel) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3888 of Tue, 19 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety

30-5-2018

AUBAGIO (Sanofi-Aventis groupe)

AUBAGIO (Sanofi-Aventis groupe)

AUBAGIO (Active substance: Teriflunomide) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)3467 of Wed, 30 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2514/R/16

Europe -DG Health and Food Safety

30-5-2018

Plavix (Sanofi Clir SNC)

Plavix (Sanofi Clir SNC)

Plavix (Active substance: Clopidogrel) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3470 of Wed, 30 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety