METHERGIN

Κύριές Πληροφορίες

 • Εμπορική ονομασία:
 • METHERGIN 0.125MG/TAB ΕΠΙΚΑΛΥΜΕΝΟ ΔΙΣΚΙΟ
 • Φαρμακολογική κατηγορία (ATC):
 • G02AB01
 • Δοσολογία:
 • 0.125MG/TAB
 • Φαρμακοτεχνική μορφή:
 • ΕΠΙΚΑΛΥΜΕΝΟ ΔΙΣΚΙΟ
 • Σύνθεση:
 • 0007054071 - METHYLERGOMETRINE MALEATE - 0.125000 MG
 • Οδός χορήγησης:
 • ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ
 • Τρόπος διάθεσης:
 • ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ
 • Χρήση για:
 • Οι άνθρωποι
 • Τύπος φάρμακου:
 • αλλοπαθητική των ναρκωτικών

Έγγραφα

Εντοπισμός

 • Διατίθεται σε:
 • METHERGIN 0.125MG/TAB ΕΠΙΚΑΛΥΜΕΝΟ ΔΙΣΚΙΟ
  Ελλάδα
 • Γλώσσα:
 • Ελληνικά

Θεραπευτικές πληροφορίες

 • Θεραπευτική περιοχή:
 • METHYLERGOMETRINE
 • Περίληψη προϊόντος:
 • 2800486201018 - 01 - BTX25(BLIST1X25) - 25.00 - ΤΕΜΑΧΙΟ - Εγκεκριμένο (ΕΟΦ) - ΦΑΡΜΑΚΕIOY

Άλλες πληροφορίες

Κατάσταση

 • Πηγή:
 • Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
 • Καθεστώς αδειοδότησης:
 • Εγκεκριμένο (ΕΟΦ)
 • τελευταία ενημέρωση:
 • 15-02-2018

φύλλο οδηγιών χρήσης

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

Methergin

0,125 mg Επικαλυμμένα δισκία

Mεθυλεργομητρίνη μηλεϊνική

Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να

παίρνετε το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.

- Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά.

- Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

- Η συνταγή για αυτό το φάρμακο χορηγήθηκε αποκλειστικά για σας. Δεν πρέπει να δώσετε το

φάρμακο σε άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόμα και όταν τα συμπτώματα της

ασθένειας τους είναι ίδια με τα δικά σας.

- Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό, ή τον φαρμακοποιό

σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο

οδηγιών χρήσης. Βλέπε παράγραφο 4.

Το παρόν φύλλο οδηγιών περιέχει:

Τι είναι το Methergin και ποια είναι η χρήση του

Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν να πάρετε το Methergin

Πώς να χρησιμοποιήσετε το Methergin

Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες

Πώς να φυλάσσεται το Methergin

Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες

1.

Τι είναι το Methergin και ποια είναι η χρήση του

Η μεθυλεργομητρίνη είναι ένα ημισυνθετικό παράγωγο του φυσικώς υπάρχοντος αλκαλοειδούς

εργομητρίνης. Αυτό το φάρμακο δρα προκαλώντας συσπάσεις στο μυ της μήτρας.

Το

Μethergin

χρησιμοποιείται

στη

γυναικολογία

για

την

αντιμετώπιση

προβλήματος

αιμορραγίας κατά τον τοκετό, αιμορραγία μετά τον τοκετό (ατονία μήτρας), αιμορραγία από

έκτρωση.

2.

Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν να πάρετε το Methergin

Μην πάρετε το Methergin

Σε περίπτωση αλλεργίας (υπερευαισθησίας) στη μεθυλεργομητρίνη, στα αλκαλοειδή

της ερυσιβώδους ολύρας ή σε οποιοδήποτε από τα υπόλοιπα συστατικά του Methergin

που αναφέρονται στo τέλος αυτού του φύλλου οδηγιών. Εάν νομίζετε ότι μπορεί να

έχετε αλλεργία, ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού σας.

Εάν είστε έγκυος.

Εάν είστε στο πρώτο ή στο δεύτερο στάδιο του τοκετού (πριν από την έξοδο του

πρόσθιου ώμου).

Εάν έχετε σοβαρή αύξηση της αρτηριακής πίεσης.

Εάν βρίσκεστε σε μια κατάσταση γνωστή ως εκλαμψία ή προεκλαμψία (χαρακτηρίζεται

από υψηλή αρτηριακή πίεση, οίδημα, παρουσία λευκώματος στα ούρα και σπασμούς).

Εάν έχετε αποφρακτική αγγειακή νόσο συμπεριλαμβανομένης της στεφανιαίας νόσου.

Εάν έχετε κάποια λοίμωξη (π.χ. πυρετό λοχείας).

Εάν κάποιο από τα παραπάνω ισχύει για εσάς, ενημερώστε τον γιατρό σας χωρίς να πάρετε το

Methergin.

Προσέξτε ιδιαίτερα με το Methergin

Εάν έχετε ελαφρά ή μέτρια αύξηση στην αρτηριακή πίεση.

Εάν πάσχετε από καρδιοπάθεια (ιδιαίτερα αυτή που επηρεάζει τις αρτηρίες που συνδέονται

με την καρδιά) ή εάν βρίσκεστε σε κίνδυνο εμφάνισης καρδιακής νόσου (για παράδειγμα:

κάπνισμα, παχυσαρκία, διαβήτης, υψηλή χοληστερόλη).

Εάν έχετε ηπατική ή νεφρική δυσλειτουργία.

Εάν κάποιο από τα παραπάνω ισχύει για εσάς, ενημερώστε τον γιατρό σας προτού πάρετε το

Methergin.

Λήψη άλλων φαρμάκων

Να ενημερώσετε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν λαμβάνετε ή έχετε λάβει πρόσφατα

άλλα φάρμακα, συμπεριλαμβανομένων και των φαρμάκων που μπορεί να ληφθούν χωρίς ιατρική

συνταγή.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να γνωρίζει ο γιατρός σας εάν λαμβάνετε οποιοδήποτε από τα

ακόλουθα φάρμακα:

Εάν λαμβάνετε θεραπεία για μια λοίμωξη με φάρμακα που ονομάζονται μακρολιδικά

αντιβιοτικά, όπως ερυθρομυκίνη, κλαριθρομυκίνη, τρολεανδομυκίνη.

Εάν λαμβάνετε θεραπεία για τον HIV/AIDS με φάρμακα όπως ριτοναβίρη, νελφιναβίρη,

ινδιναβίρη ή δελαβιρδίνη.

Εάν λαμβάνετε θεραπεία για λοίμωξη από μύκητες με φάρμακα όπως κετοκοναζόλη,

ιτρακοναζόλη ή βορικοναζόλη.

Εάν λαμβάνετε θεραπεία με φάρμακα τα οποία συστέλλουν τα αιμοφόρα αγγεία

συμπεριλαμβανομένων και αυτών που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία της ημικρανίας

όπως η σουματρυπτάνη ή αυτών που περιέχουν αλκαλοειδή της ερυσιβώδους ολύρας όπως η

εργοταμίνη ή αυτών που ονομάζονται β-αναστολείς. Το Methergin μπορεί να ενισχύσει τη

δράση τους.

Εάν λαμβάνετε θεραπεία με βρωμοκρυπτίνη (ένα φάρμακο που χρησιμοποιείται για την

διακοπή του θηλασμού). Η ταυτόχρονη χρήση του με το Methergin δε συνιστάται.

Εάν λαμβάνετε θεραπεία με φάρμακα που ονομάζονται προσταγλανδίνες τα οποία επίσης

χρησιμοποιούνται για τη σύσπαση του μυ της μήτρας. Το Methergin μπορεί να ενισχύσει τη

δράση τους.

Εάν

λαμβάνετε

θεραπεία

με

νιτρογλυκερίνη

οποιαδήποτε

άλλα

φάρμακα

που

χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία της στηθάγχης. Το Methergin μπορεί να μειώσει τη δράση

αυτών των φαρμάκων.

Εάν λαμβάνετε θεραπεία με φάρμακα που είναι επαγωγείς CYP3A όπως η νεβιραπίνη ή η

ριφαμπικίνη. Αυτά μπορεί να μειώσουν τη δράση του Methergin

Ορισμένα αναισθητικά μπορεί να μειώσουν τη δραστικότητα του Methergin.

Methergin και ηλικιωμένοι

Το Methergin δεν προορίζεται για χρήση από ηλικιωμένους ασθενείς.

Methergin και παιδιά

Το Methergin δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά. Έχει αναφερθεί τυχαία χορήγηση σε νεογνά

η οποία είχε σοβαρές συνέπειες μερικές φορές.

Κύηση και θηλασμός

Κύηση

Το Methergin δεν πρέπει να χορηγείται σε έγκυες γυναίκες.

Ο γιατρός σας θα συζητήσει μαζί σας σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους από τη λήψη του

Methergin κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Θηλάζουσες μητέρες

Το Methergin περνάει στο μητρικό γάλα και για το λόγο αυτό δε συνιστάται κατά τη διάρκεια

του θηλασμού.

Ο γιατρός σας θα συζητήσει μαζί σας σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους από τη λήψη του

Methergin κατά τη διάρκεια του θηλασμού.

Συνιστάται οι γυναίκες να μη θηλάζουν και να απορρίπτεται το γάλα που εκκρίνεται κατά τη

διάρκεια της περιόδου που λαμβάνεται το Methergin και τουλάχιστον για 12 ώρες μετά τη

χορήγηση της τελευταίας δόσης.

Οδήγηση και χειρισμός μηχανών

Επειδή το Methergin μπορεί να προκαλέσει ζάλη και σπασμούς, συνιστάται προσοχή κατά την

οδήγηση ή το χειρισμό μηχανημάτων.

Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με ορισμένα συστατικά του Methergin

Τα δισκία Methergin περιέχουν λακτόζη. Εάν σας έχει ενημερώσει ο γιατρός σας ότι πάσχετε

από δυσανεξία σε ορισμένα σάκχαρα (π.χ. λακτόζη), επικοινωνήστε με τον γιατρό σας πριν

πάρετε τα δισκία Methergin.

3.

Πώς να χρησιμοποιήσετε το Methergin

Ακολουθείστε τις οδηγίες του γιατρού σας προσεκτικά. Μην υπερβαίνετε τη συνιστώμενη δόση.

Πάρτε το φάρμακο σας όπως ακριβώς σας έχει πει ο γιατρός σας. Μην αλλάζετε τη δόση ή μη

σταματάτε τη θεραπεία χωρίς να ενημερώσετε το γιατρό σας.

Πόσο να πάρετε

1 ή 2 δισκία (0,125 έως 0,25 mg) από το στόμα μέχρι 3 φορές την ημέρα για χρονικό διάστημα

όχι μεγαλύτερο της εβδομάδας.

Εάν ξεχάσετε να πάρετε το Methergin

Εάν ξεχάσετε μια δόση αυτού του φαρμάκου, μην πάρετε τη δόση που ξεχάσατε καθόλου και μη

διπλασιάσετε την επόμενη δόση. Αντίθετα, επιστρέψτε στο κανονικό δοσολογικό πρόγραμμα

σας.

Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση Methergin από την κανονική

Τα συμπτώματα της υπερδοσολογίας είναι ναυτία, έμετος, αυξημένη αρτηριακή πίεση, μειωμένη

αρτηριακή πίεση, μούδιασμα, μυρμήγκιασμα και πόνος των άκρων, αναπνευστική καταστολή,

σπασμοί, απώλεια συνείδησης.

Εάν πήρατε κατά λάθος πολλά δισκία Methergin, ενημερώστε αμέσως το γιατρό σας. Μπορεί να

χρειάζεστε ιατρική φροντίδα.

4.

Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες

Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και το Methergin μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες αν

και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.

Οι ανεπιθύμητες ενέργειες μπορεί να εμφανιστούν με συγκεκριμένες συχνότητες, οι οποίες

καθορίζονται όπως φαίνεται παρακάτω:

Ορισμένες ανεπιθύμητες ενέργειες μπορεί να είναι σοβαρές

Ορισμένες ανεπιθύμητες ενέργειες είναι Όχι συχνές

σπασμοί (κρίσεις)

πόνος στο στήθος

ζάλη

μειωμένη αρτηριακή πίεση

ναυτία

έμετος

αυξημένη εφίδρωση

Ορισμένες ανεπιθύμητες ενέργειες είναι Σπάνιες

μούδιασμα, μυρμήγκιασμα των δακτύλων των χεριών ή των ποδιών και λευκωπά ή κρύα

χέρια ή πόδια (σημάδια αρτηριακών σπασμών, αγγειοσπασμών ή αγγειοσύσπασης).

αργός καρδιακός παλμός

γρήγορος καρδιακός παλμός

καρδιακή ταχυπαλμία

Ορισμένες ανεπιθύμητες ενέργειες είναι Πολύ σπάνιες

ανεξήγητη δυσκολία στην αναπνοή, έντονος πόνος στο στήθος ή θολή συνείδηση (σημάδια

εμφράγματος του μυοκαρδίου)

σημάδια αλλεργίας, όπως ταχεία πτώση της αρτηριακής πίεσης, γενικευμένη ερυθρότητα και /

ή πρήξιμο

ψευδαισθήσεις

τοπικό οίδημα, ερυθρότητα, πόνος που οφείλεται σε θρόμβωση μιας φλέβας (συμπτώματα

θρομβοφλεβίτιδας)

κουδούνισμα στα αυτιά

ρινική συμφόρηση

διάρροια

μυϊκές κράμπες

Η συχνότητα ορισμένων ανεπιθύμητων ενεργειών είναι Μη γνωστή

αδυναμία ή παράλυση των άκρων ή του προσώπου, δυσκολία στην ομιλία (σημάδια

αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου).

στηθάγχη, με συμπτώματα όπως έντονος πόνος στο στήθος

ακανόνιστος καρδιακός ρυθμός, σοβαρής μορφής (σημάδια κολποκοιλιακού αποκλεισμού).

Εάν εμφανίσετε κάποιο από τα παραπάνω, ενημερώστε αμέσως τον γιατρό σας.

Ορισμένες ανεπιθύμητες ενέργειες είναι Συχνές

πονοκέφαλος

αυξημένη αρτηριακή πίεση

δερματικές αντιδράσεις

πόνος στην κοιλιά

Εάν οποιοδήποτε από αυτά σας επηρεάσει σοβαρά, ενημερώστε τον γιατρό σας.

Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών

Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό, τον φαρμακοποιό ή τον

νοσοκόμο σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν

φύλλο οδηγιών χρήσης. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας, μέσω του

εθνικού συστήματος αναφοράς:

Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων

Μεσογείων 284

GR-15562 Χολαργός, Αθήνα

Τηλ: + 30 21 32040380/337

Φαξ: + 30 21 06549585

Ιστότοπος: http

Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων

πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου.

5.

Πώς να φυλάσσεται το Methergin

Να φυλάσσεται σε θερμοκρασία μικρότερη των 30

Να μη χρησιμοποιείτε το Methergin μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στο κουτί.

Να φυλάσσεται στην αρχική του συσκευασία.

Να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το φθάνουν και δεν το βλέπουν τα παιδιά.

6.

Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες

Τι περιέχει το Methergin

Ένα επικαλυμμένο δισκίο περιέχει 0,125 mg μηλεϊνικής μεθυλεργομητρίνης.

Η δραστική ουσία των επικαλυμμένων δισκίων Methergin είναι η μηλεϊνική μεθυλεργομητρίνη.

Τα άλλα συστατικά είναι: maleic acid, stearic acid, gelatin, talc purified, starch maize, lactose

anhydrous, iron oxide red, silicon dioxide colloidal, acacia, sucrose.

Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας και παραγωγός

Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

12 χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας

144 51 Μεταμόρφωση

Τηλ.: +30 210 28 11 712

Παραγωγός

ΦΑΜΑΡ Α.Β.Ε. (Eργοστάσιο Ανθούσας)

Λεωφόρος Ανθούσας 7

153 44 Ανθούσα

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείσθε να

επικοινωνήσετε με τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης εγκρίθηκε για τελευταία φορά τον …

Τρόπος διάθεσης

Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: +30 210 77 93 777

30-7-2018

Apoquel (Zoetis Belgium S.A.)

Apoquel (Zoetis Belgium S.A.)

Apoquel (Active substance: Oclacitinib maleate) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)5153 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/2688/R/13

Europe -DG Health and Food Safety