METFORMIN

Κύριές Πληροφορίες

 • Εμπορική ονομασία:
 • METFORMIN TEVA 1000MG/TAB F.C.TAB
 • Φαρμακολογική κατηγορία (ATC):
 • A10BA02
 • Δοσολογία:
 • 1000MG/TAB
 • Φαρμακοτεχνική μορφή:
 • ΕΠΙΚΑΛΥΜΕΝΟ ΜΕ ΛΕΠΤΟ ΥΜΕΝΙΟ ΔΙΣΚΙΟ
 • Χρήση για:
 • Οι άνθρωποι
 • Τύπος φάρμακου:
 • αλλοπαθητική των ναρκωτικών

Έγγραφα

Εντοπισμός

 • Διατίθεται σε:
 • METFORMIN TEVA 1000MG/TAB F.C.TAB
  Ελλάδα
 • Γλώσσα:
 • Ελληνικά

Θεραπευτικές πληροφορίες

 • Θεραπευτική περιοχή:
 • ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

Άλλες πληροφορίες

Κατάσταση

 • Πηγή:
 • Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
 • τελευταία ενημέρωση:
 • 09-08-2016

φύλλο οδηγιών χρήσης

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

Metformin Τeva 1000 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία

Υδροχλωρική μετφορμίνη

Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το 

φάρμακο.

Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά.

Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

Η συνταγή για αυτό το φάρμακο χορηγήθηκε για σας. Δεν πρέπει να δώσετε το φάρμακο σε 

άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόμα και όταν τα συμπτώματά τους είναι ίδια με τα 

δικά σας.

Εάν κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια γίνεται σοβαρή, ή αν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη 

ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών, παρακαλείσθε να ενημερώσετε το γιατρό 

ή το φαρμακοποιό σας.

Το παρόν φύλλο οδηγιών περιέχει:

1. Τι είναι το Metformin Τeva και ποια είναι η χρήση του

2. Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού πάρετε το Metformin Τeva

3. Πώς να πάρετε το Metformin Τeva

4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες

5. Πώς να φυλάσσεται το Metformin Τeva

6. Λοιπές πληροφορίες

1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ METFORMIN ΤEVA ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ

Η μετφορμίνη ανήκει σε μια κατηγορία δραστικών ουσιών που ονομάζονται διγουανίδια, τα οποία 

χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία του διαβήτη μέσω ελέγχου του επιπέδου γλυκόζης στο αίμα.

Το Metformin Τeva χρησιμοποιείται σε ασθενείς που πάσχουν από μη ινσουλινοεξαρτώμενο διαβήτη 

(τύπου 2), ιδιαίτερα σε υπέρβαρους ασθενείς, όπου η δίαιτα και η άσκηση μεμονωμένα έχουν 

αποτύχει στον έλεγχό του.

Σε ενήλικες, το Metformin Τeva μπορεί να χορηγηθεί είτε μόνο του ή σε συνδυασμό με άλλα από του 

στόματος αντιδιαβητικά φάρμακα, ή με ινσουλίνη.

Σε παιδιά ηλικίας 10 ετών ή παραπάνω και σε εφήβους, το Metformin Τeva μπορεί να χορηγηθεί είτε 

μόνο του ή σε συνδυασμό με ινσουλίνη.

Ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας εάν χρειάζεστε επιπρόσθετες πληροφορίες.

2. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΙΝ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ METFORMIN ΤEVA

Μην πάρετε το Metformin Τeva

σε περίπτωση αλλεργίας (υπερευαισθησίας) στη μετφορμίνη ή σε οποιοδήποτε άλλο συστατικό 

του Metformin Τeva που παρατίθεται υπό μορφή λίστας στην Παράγραφο 6.

σε περίπτωση που έχετε διαβητική κετοξέωση (μια επιπλοκή του διαβήτη με ταχεία απώλεια 

σωματικού βάρους, ναυτία ή έμετο) ή διαβητικό προ-κώμα

σε περίπτωση που έχετε προβλήματα με τους νεφρούς ή το ήπαρ σας

σε περίπτωση που είστε αφυδατωμένοι

σε περίπτωση που πάσχετε από μια σοβαρή λοίμωξη

σε περίπτωση που πάσχετε από καταπληξία

σε περίπτωση που λαμβάνετε ιωδιούχα σκιαγραφικά μέσα, τα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθούν 

για ιατρική απεικόνιση (π.χ. σπινθηρογράφημα) – βλ. παρακάτω, κάτω από «Λήψη άλλων 

φαρμάκων».

σε περίπτωση που εκδηλώσατε πρόσφατα καρδιακή ανεπάρκεια

σε περίπτωση που εκδηλώσατε πρόσφατα καρδιακό επεισόδιο ή έχετε κυκλοφορικά προβλήματα 

ή δυσκολίες στην αναπνοή

σε περίπτωση που πίνετε πολύ (είτε καθημερινά ή μόνο περιστασιακά)

σε περίπτωση που θηλάζετε.

Προσέξτε ιδιαίτερα με το Metformin Τeva

Συμβουλευτείτε το γιατρό σας αμέσως εάν έχετε κάποιο από τα παρακάτω συμπτώματα: 

αισθάνεστε κρυάδες ή δυσφορία, κάνετε έμετο, πόνο στο στομάχι, ανεξήγητη απώλεια σωματικού 

βάρους, ή ταχεία αναπνοή. Αυτά τα συμπτώματα μπορεί να είναι πρώιμα σημεία γαλακτικής 

οξέωσης (υπερβολική ποσότητα γαλακτικού οξέος στο αίμα), μια κατάσταση η οποία 

παρατηρείται πολύ σπάνια σε ασθενείς που λαμβάνουν μετφορμίνη, ιδιαίτερα σε αυτούς των 

οποίων οι νεφροί δε λειτουργούν σωστά. Εάν υποψιάζεστε ότι έχετε γαλακτική οξέωση το 

Metformin Τeva πρέπει να διακοπεί και θα εισαχθείτε αμέσως στο νοσοκομείο. 

Ο γιατρός σας θα ελέγξει τη νεφρική σας λειτουργία πριν ξεκινήσετε να λαμβάνετε το Metformin 

Τeva και τακτικά στη συνέχεια:

τουλάχιστον μια φορά το χρόνο εάν οι νεφροί σας λειτουργούν κανονικά, 

τουλάχιστον 2 έως 4 φορές το χρόνο εάν μια δοκιμασία αίματος της νεφρικής σας λειτουργίας 

(επίπεδο κρεατινίνης του ορού) είναι στο ανώτατο όριο του φυσιολογικού ή εάν εσείς είστε 

ηλικιωμένος.

Συνιστάται ιδιαίτερη προσοχή σε καταστάσεις όπου η νεφρική σας λειτουργία μπορεί να επιδεινωθεί 

(π.χ. θεραπεία με φάρμακα για την υψηλή αρτηριακή πίεση ή για ρευματικές νόσους).

Εάν εσείς υποβληθείτε σε αναισθησία, ακτινογραφία ή σπινθηρογράφημα, ενημερώστε το γιατρό 

σας ότι λαμβάνετε Metformin Τeva. Συνιστάται να σταματήσετε να λαμβάνετε Metformin Τeva 

για 48 ώρες πριν και μετά τη διαδικασία. 

Συνεχίστε να ακολουθείτε οποιαδήποτε διαιτητική συμβουλή σας έχει δώσει ο γιατρός σας και 

ακολουθείστε ένα πρόγραμμα τακτικής άσκησης ενόσω λαμβάνετε αυτό το φάρμακο.

Προσέξτε εάν λαμβάνετε Metformin Τeva με ινσουλίνη ή με άλλα αντιδιαβητικά φάρμακα, 

δεδομένου ότι ο συνδυασμός μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο υπογλυκαιμίας («υπο», υπερβολικά 

χαμηλή γλυκόζη στο αίμα σας).

Σε παιδιά και εφήβους, η ανάπτυξη και η εφηβεία πρέπει να παρακολουθούνται προσεκτικά.

Σε παιδιά μεταξύ 10 και 12 ετών είναι απαραίτητη ιδιαίτερη προσοχή, δεδομένου ότι υπάρχει 

περιορισμένη εμπειρία με τη μετφορμίνη σε αυτή την ηλικιακή ομάδα. 

Λήψη άλλων φαρμάκων

Η μετφορμίνη δεν πρέπει να χρησιμοποιείται την ίδια χρονική στιγμή με ιωδιούχα σκιαγραφικά 

μέσα, τα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθούν για ιατρική απεικόνιση π.χ. ακτινογραφίες ή 

σπινθηρογραφήματα, διότι υπάρχει κίνδυνος νεφρικής ανεπάρκειας. Εάν πρόκειται να 

υποβληθείτε σε τέτοιες διαδικασίες, πρέπει να ενημερώσετε το γιατρό σας ότι λαμβάνετε 

μετφορμίνη. Συνιστάται να διακόψετε τη λήψη Metformin Τeva για 48 ώρες πριν και μετά τη 

διαδικασία.

Τα γλυκοκορτικοειδή (π.χ. βουδεσονίδη, βεκλομεθαζόνη ή υδροκορτιζόνη), οι βήτα-2-αγωνιστές 

(π.χ. σαλβουταμόλη) και τα διουρητικά (δισκία τα οποία αυξάνουν την παραγωγή ούρων) μπορεί 

όλα να αυξήσουν τα επίπεδα γλυκόζης του αίματος. Πρέπει να ελέγχετε τη γλυκόζη του αίματός 

σας εάν λαμβάνετε Metformin Τeva με οποιοδήποτε από αυτά τα φάρμακα. 

Οι αναστολείς ΜΕΑ (Μετατρεπτικό Ένζυμο Αγειοτενσίνης) (π.χ. κιναπρίλη, καπτοπρίλη) μπορεί 

να μειώσουν τα επίπεδα γλυκόζης του αίματος. Ενημερώστε το γιατρό σας εάν ξεκινήσετε 

θεραπεία με κάποιο αναστολέα ΜΕΑ. 

Προσέξτε και ενημερώστε το γιατρό σας εάν ξεκινήστε θεραπεία για υψηλή αρτηριακή πίεση ή 

ξεκινήσετε τη λήψη κάποιου διουρητικού (δισκία τα οποία αυξάνουν την παραγωγή ούρων) ή 

ΜΣΑΦ (μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα, π.χ. ιβουπροφαίνη) δεδομένου ότι μπορεί να 

διατρέχετε αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης νεφρικών προβλημάτων.

Παρακαλείσθε να ενημερώσετε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε ή έχετε πάρει 

πρόσφατα άλλα φάρμακα, ακόμα και αυτά που δεν σας έχουν χορηγηθεί με συνταγή.

Λήψη του Metformin Τeva με τροφές και ποτά

Το Metformin Τeva πρέπει να λαμβάνεται κατά τη διάρκεια ή μετά τα γεύματα. Η λήψη των 

δισκίων σας με τροφή μπορεί να μειώσει τις ανεπιθύμητες ενέργειες.

Πρέπει να αποφύγετε την κατανάλωση οινοπνεύματος και τη χρήση φαρμάκων που περιέχουν 

οινόπνευμα ενόσω είστε υπό θεραπεία με μετφορμίνη, δεδομένου ότι μπορεί να βρίσκεστε σε 

υψηλότερο κίνδυνο εκδήλωσης γαλακτικής οξέωσης, μιας σοβαρής επιπλοκής η οποία μπορεί να 

αναγνωριστεί εάν αισθάνεστε κρυάδες ή δυσφορία, κάνετε έμετο, έχετε πόνο στο στομάχι, 

εμφανίσετε ανεξήγητη απώλεια σωματικού βάρους, ή ταχεία αναπνοή.

Κύηση και θηλασμός

Ενημερώστε το γιατρό σας εάν είστε, νομίζετε ότι μπορεί να είστε ή προγραμματίζετε να μείνετε 

έγκυος. Κατά τη διάρκεια της κύησης, ο διαβήτης πρέπει να αντιμετωπίζεται με ινσουλίνη. Εάν 

διαπιστώστε ότι είστε έγκυος ενόσω λαμβάνετε Metformin Τeva, συμβουλευτείτε το γιατρό σας 

ώστε να σας αλλάξει τη θεραπεία.

Δεν πρέπει να λάβετε Metformin Τeva εάν θηλάζετε ή εάν προγραμματίζετε να θηλάσετε το μωρό 

σας.

Ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας προτού πάρετε οποιοδήποτε 

φάρμακο.

Οδήγηση και χειρισμός μηχανών

Η λήψη Metformin Τeva δεν επηρεάζει την ικανότητά σας να οδηγείτε ή να χειρίζεστε μηχανές. 

Εντούτοις, υπάρχει αυξημένος κίνδυνος χαμηλής γλυκόζης του αίματος όταν το Metformin Τeva 

λαμβάνεται με άλλα φάρμακα για το διαβήτη (σουλφονυλουρίες, ινσουλίνη, ρεπαγλινίδη). Το 

γεγονός αυτό μπορεί να προκαλέσει ζάλη και λιποθυμία. Μην οδηγείτε ή χειρίζεστε μηχανές, 

εκτός εάν είστε σίγουροι ότι δεν επηρεάζεστε.

3. ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ METFORMIN ΤEVA

Πάντοτε να παίρνετε το Metformin Τeva αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού σας. Εάν έχετε 

αμφιβολίες, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Οι συνήθεις δόσεις επεξηγούνται παρακάτω.

Ενήλικες

Τα δισκία πρέπει να καταπίνονται με κάποια ποσότητα νερού κατά τη διάρκεια ή μετά τα γεύματα. Η 

συνήθης δόση έναρξης είναι ένα δισκίο 500 mg ή 850 mg δύο ή τρεις φορές ημερησίως. Μετά από 10 

έως 15 ημέρες, ο γιατρός σας θα προσαρμόσει τη δόση βάσει των μετρήσεων της γλυκόζης του 

αίματος. Ο γιατρός σας μπορεί να αυξήσει τη δόση έως ένα μέγιστο των 3000 mg υδροχλωρικής 

μετφορμίνης ανά ημέρα (ένα δισκίο 1000 mg, λαμβανόμενο τρεις φορές την ημέρα).

Όταν λαμβάνετε Metformin Τeva με ινσουλίνη, η συνήθης δόση έναρξης είναι ένα δισκίο 500 mg ή 

850 mg 2 ή 3 φορές ημερησίως, ενώ η δοσολογία της ινσουλίνης προσαρμόζεται βάσει των 

μετρήσεων της γλυκόζης του αίματος.

Ηλικιωμένοι

Η δόση έναρξης θα προσδιοριστεί εφόσον έχουν διεξαχθεί δοκιμασίες της λειτουργίας των νεφρών 

σας.

Παιδιά (ηλικίας από 10 ετών) και έφηβοι

Η συνήθης δόση έναρξης είναι ένα δισκίο 500 mg άπαξ ημερησίως. Μετά από 10 έως 15 ημέρες, ο 

γιατρός σας θα προσαρμόσει τη δόση βάσει των μετρήσεων της γλυκόζης του αίματος. Η μέγιστη 

συνιστώμενη δόση μετφορμίνης είναι 2000 mg (δύο δισκία των 1000 mg) ανά ημέρα λαμβανόμενα ως 

2 ή 3 διηρημένες δόσεις. 

Αυτό το φάρμακο δε συνιστάται σε παιδιά ηλικίας κάτω των 10 ετών.

Πρέπει να συνεχίσετε να λαμβάνετε αυτά τα δισκία για όσο χρονικό διάστημα σας υποδείξει ο γιατρός 

σας.

Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση Metformin Τeva από την κανονική

Εάν εσείς (ή κάποιος άλλος) καταπιεί μεγάλη ποσότητα δισκίων με μιας, ή εάν νομίζετε ότι ένα παιδί 

κατάπιε κάποιο από τα δισκία, επικοινωνήστε αμέσως με τα επείγοντα περιστατικά του πλησιέστερου 

σε σας νοσοκομείου ή με το γιατρό σας.

Εάν ξεχάσετε να πάρετε το Metformin Τeva

Εάν ξεχάσατε να πάρετε ένα δισκίο, πάρτε ένα αμέσως μόλις το θυμηθείτε, εκτός εάν πλησιάζει η 

ώρα να πάρετε το επόμενο. Μην πάρετε διπλή δόση για να αναπληρώσετε τη δόση που ξεχάσατε. 

Πάρετε τις υπόλοιπες δόσεις τη σωστή ώρα.

Εάν σταματήσετε να παίρνετε το Metformin Τeva

Εάν σταματήσετε τη θεραπεία με το Metformin Τeva χωρίς ιατρική συμβουλή, πρέπει να είστε 

ενήμερος για τη μη ελεγχόμενη αύξηση της γλυκόζης του αίματος. Μπορεί να παρατηρηθούν όψιμα 

συμπτώματα διαβήτη όπως βλάβη στα μάτια, στους νεφρούς και στα αγγεία.

Εάν εσείς επισκεφτείτε κάποιο άλλο γιατρό ή κάποιο νοσοκομείο, ενημερώστε το γιατρό ή το 

προσωπικό σχετικά με τα φάρμακα που λαμβάνετε. 

Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του προϊόντος ρωτήστε το γιατρό ή το 

φαρμακοποιό σας.

4. ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και το Metformin Τeva μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες αν 

και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.

Εάν έχετε συμπτώματα που περιλαμβάνουν μυϊκές κράμπες, πόνο στο στομάχι, δύσπνοια και αίσθημα 

έντονης αδυναμίας και αδιαθεσίας, πρέπει να επικοινωνήσετε αμέσως με τα επείγοντα περιστατικά 

του πλησιέστερου σε σας νοσοκομείου ή με το γιατρό σας.

Οι παρακάτω ανεπιθύμητες ενέργειες έχουν αναφερθεί στις ακόλουθες κατά προσέγγιση συχνότητες:

Πολύ συχνές (εκδηλώνονται σε περισσότερα από ένα στα 10 άτομα):

Ναυτία

Έμετος

Διάρροια

Κοιλιακός πόνος (πόνος στο στομάχι)

Απώλεια όρεξης

Συχνές (εκδηλώνονται σε λιγότερα από ένα στα 10 άτομα αλλά σε περισσότερα από ένα στα 100 

άτομα):

Διαταραχές γεύσης

Πολύ σπάνιες (εκδηλώνονται σε λιγότερα από ένα στα 10.000 άτομα):

Μείωση των επιπέδων βιταμίνης Β

12  στο αίμα

Γαλακτική οξέωση (υπερβολική ποσότητα γαλακτικού οξέος στο αίμα)

Ερυθρότητα και κνησμός στο δέρμα, εξανθήματα

Έχουν επίσης καταγραφεί μεμονωμένες αναφορές ηπατικών προβλημάτων, 

συμπεριλαμβανομένης ηπατίτιδας.

Εάν κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια γίνεται σοβαρή, ή αν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια 

που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών, παρακαλείσθε να ενημερώσετε το γιατρό ή το 

φαρμακοποιό σας.

5. ΠΩΣ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΤΟ METFORMIN ΤEVA

Να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το φθάνουν και δεν το βλέπουν τα παιδιά.

Να μη χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στην κυψέλη και 

στο κουτί. Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που αναφέρεται.

Δεν υπάρχουν ειδικές οδηγίες διατήρησης για το προϊόν αυτό.

Τα φάρμακα δεν πρέπει να απορρίπτονται στο νερό της αποχέτευσης ή στα σκουπίδια. Ρωτήστε το 

φαρμακοποιό σας πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρειάζονται πια. Αυτά τα μέτρα θα 

βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

6. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τι περιέχει το Metformin Τeva

Η δραστική ουσία είναι η υδροχλωρική μετφορμίνη.

Κάθε δισκίο περιέχει 1000 mg υδροχλωρικής μετφορμίνης η οποία αντιστοιχεί σε 780 mg 

μετφορμίνης.

Τα άλλα συστατικά είναι ως ακολούθως:

Πυρήνας: ποβιδόνη Κ30/Κ90, άνυδρο κολλοειδές οξείδιο του πυριτίου, στεατικό μαγνήσιο

Επικάλυψη: υπρομελλόζη (Ε464), πολυαιθυλενογλυκόλη 400 και η χρωστική διοξείδιο τιτανίου 

(Ε171).

Εμφάνιση του Metformin Τeva και περιεχόμενο της συσκευασίας

Λευκό, με διαχωριστική γραμμή, ωοειδούς σχήματος δισκίο, με τυπωμένο το «9/3» στη μια πλευρά 

και το «72/14» στην άλλη πλευρά.

Η μετφορμίνη 10000 mg διατίθεται σε συσκευασίες των 20, 30, 50, 60, 90, 100, 120, 180 και 600 

δισκίων.

Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας και παραγωγός

Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας:

TEVA Pharma B.V.

Industrieweg 23, P.O. Box 217, 3640 AE Mijdrecht

Ολλανδία

Παραγωγός:

Teva UK Ltd 

Brampton Road, Hampden Park, 

Eastbourne, East Sussex, BN22 9AG

Ηνωμένο Βασίλειο

Ή 

Pharmachemie B.V

Swensweg 5, Postbus 552

2003 RN Haarlem

Ολλανδία

Teva Santé

Rue Bellocier

89107 Sens

Γαλλία

Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν έχει εγκριθεί στα Κράτη Μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 

Χώρου (ΕΟΧ) με τις ακόλουθες ονομασίες:

Αυστρία:              Metformin Teva 1000 mg Filmtabletten

Βέλγιο:                           Metformine TEVA 1000 mg filmomhulde tabletten

Γερμανία:              Metfor-Teva® 1000 mg Filmtabletten

Δανία:                           Metformin Teva

Ελλάδα:              Metformin Teva 1000 mg Επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία

Εσθονία:              Metformin-Teva 

Ηνωμένο Βασίλειο:       Metformin 1000 mg Film-Coated Tablets

Λετονία:              Metformin-Teva 

Λιθουανία:              Metformin-Teva 1000 mg plevele dengtos tabletes

Λουξεμβούργο:              Metformine TEVA 1000 mg Comprimés pelliculés

Νορβηγία:              METFORMIN-Teva 1000 mg tablett, frilmdrasjert

Ουγγαρία:              Metrivin 1000 mg filmtabletta

Πολωνία:              Metformin TEVA 1 g tabletki powlekane

Πορτογαλία:              Metformina Teva 

Σλοβακία:              Metformin-Te va 1000 mg filmom obalené tablety

Τσεχική Δημοκρατία:  Metformin-Teva 1000 mg

Φινλανδία:               Metformin Teva 1000 mg tabletti, kalvopäällysteinen

Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης εγκρίθηκε για τελευταία φορά στις {μμ/εεεε} 

Τρόπος διάθεσης

Με ιατρική συνταγή

Document Outline

14-11-2018

Ebymect (AstraZeneca AB)

Ebymect (AstraZeneca AB)

Ebymect (Active substance: dapagliflozin / metformin) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)7605 of Wed, 14 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4162/WS/1380

Europe -DG Health and Food Safety

2-10-2018

Xigduo (AstraZeneca AB)

Xigduo (AstraZeneca AB)

Xigduo (Active substance: dapagliflozin/metformin) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)6462 of Tue, 02 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2672/R/44

Europe -DG Health and Food Safety

15-8-2018

Komboglyze (AstraZeneca AB)

Komboglyze (AstraZeneca AB)

Komboglyze (Active substance: saxagliptin / metformin) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)5559 of Wed, 15 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2059/WS/1289

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Segluromet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Segluromet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Segluromet (Active substance: ertugliflozin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5103 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4314/T/2

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Efficib (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Efficib (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Efficib (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4254 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/896/T/90

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Ristfor (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Ristfor (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Ristfor (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4249 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1235/T/77

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Velmetia (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Velmetia (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Velmetia (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4252 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/862/T/93

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Janumet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Janumet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Janumet (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4251 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/861/T/90

Europe -DG Health and Food Safety

30-5-2018

Vokanamet (Janssen-Cilag International NV)

Vokanamet (Janssen-Cilag International NV)

Vokanamet (Active substance: canagliflozin / metformin hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3463 of Wed, 30 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety

28-5-2018

Vipdomet (Takeda Pharma A/S)

Vipdomet (Takeda Pharma A/S)

Vipdomet (Active substance: alogliptin / metformin) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)3346 of Mon, 28 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2654/R/24

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Velmetia (Merck Sharp and Dohme Limited)

Velmetia (Merck Sharp and Dohme Limited)

Velmetia (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3261 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2003/201708

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Ristfor (Merck Sharp and Dohme Limited)

Ristfor (Merck Sharp and Dohme Limited)

Ristfor (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3262 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2003/201708

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Janumet (Merck Sharp and Dohme Limited)

Janumet (Merck Sharp and Dohme Limited)

Janumet (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3260 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2003/201708

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Efficib (Merck Sharp and Dohme Limited)

Efficib (Merck Sharp and Dohme Limited)

Efficib (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3276 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2003/201708

Europe -DG Health and Food Safety