MESULID

Κύριές Πληροφορίες

 • Εμπορική ονομασία:
 • MESULID 200MG/SUP SUPP
 • Φαρμακολογική κατηγορία (ATC):
 • M01AX17
 • Δοσολογία:
 • 200MG/SUP
 • Φαρμακοτεχνική μορφή:
 • ΥΠΟΘΕΤΟ
 • Χρήση για:
 • Οι άνθρωποι
 • Τύπος φάρμακου:
 • αλλοπαθητική των ναρκωτικών

Έγγραφα

Εντοπισμός

 • Διατίθεται σε:
 • MESULID 200MG/SUP SUPP
  Ελλάδα
 • Γλώσσα:
 • Ελληνικά

Θεραπευτικές πληροφορίες

 • Θεραπευτική περιοχή:
 • ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

Άλλες πληροφορίες

Κατάσταση

 • Πηγή:
 • Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
 • τελευταία ενημέρωση:
 • 09-08-2016

φύλλο οδηγιών χρήσης

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

Mesulid υπόθετα 200 mg

Νιμεσουλίδη

Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το 

φάρμακο.

Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά.

Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

Η συνταγή για αυτό το φάρμακο χορηγήθηκε για σας. Δεν πρέπει να δώσετε το φάρμακο σε 

άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόμα και όταν τα συμπτώματά τους είναι ίδια 

με τα δικά σας.

Εάν κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια γίνεται σοβαρή, ή αν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη 

ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών, παρακαλείσθε να ενημερώσετε το γιατρό ή 

φαρμακοποιό σας.

Το παρόν φύλλο οδηγιών περιέχει:

Τι είναι το MESULID και ποια είναι η χρήση του

Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού πάρετε το MESULID

Πώς να πάρετε το MESULID

Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες

Πώς να φυλάσσεται το MESULID

Λοιπές πληροφορίες

1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ MESULID ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ

Το  MESULID  είναι   ένα   μη-στεροειδές   αντιφλεγμονώδες   φάρμακο   (ΜΣΑΦ),   με   αναλγητικές 

ιδιότητες.  Χρησιμοποιείται   για   τη   θεραπεία   οξέος   πόνου,   για   τη   συμπτωματική   θεραπεία   της 

επώδυνης οστεοαρθρίτιδας και για τη θεραπεία της δυσμηνόρροιας.

Πριν   ο γιατρός σας συνταγογραφήσει το  MESULID  θα αξιολογήσει τα οφέλη που μπορεί να σας 

προσφέρει αυτό το φάρμακο έναντι των κινδύνων εμφάνισης ανεπιθύμητων ενεργειών. 

2. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΙΝ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ MESULID

Μη χρησιμοποιήσετε το MESULID:

σε περίπτωση υπερευαισθησίας (αλλεργίας) στη νιμεσουλίδη ή σε οποιοδήποτε άλλο συστατικό 

του MESULID (αναφέρονται στην παράγραφο 6 στο τέλος αυτού του φύλλου οδηγιών),

σε περίπτωση που είχατε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα σημεία μετά από τη λήψη ασπιρίνης ή 

άλλων μη-στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων:

 συριγμό, αίσθημα σύσφιξης του θώρακα, αδυναμία αναπνοής (άσθμα)

ρινική συμφόρηση εξαιτίας οιδήματος στο τοίχωμα της μύτης (ρινικός πολύποδας)

δερματικά εξανθήματα / κνιδωτικά εξανθήματα (κνίδωση)

αιφνίδιο οίδημα δέρματος ή βλεννογόνου, όπως οίδημα γύρω από τα μάτια, το πρόσωπο, τα 

χείλη,το στόμα  ή το λαιμό, που πιθανόν δυσκόλεψαν  την αναπνοή σας (αγγειονευρωτικό 

οίδημα),

μετά από προηγούμενη θεραπεία με ΜΣΑΦ και ιστορικό

αιμορραγίας στο στομάχι σας ή στο έντερο σας,

οπές (διατρήσεις) στο στομάχι σας ή στο έντερο σας,

εάν έχετε τώρα ή εάν είχατε στο παρελθόν έλκος στομάχου ή εντέρου ή αιμορραγία (εξέλκωση ή 

αιμορραγία που να έχουν συμβεί τουλάχιστον δύο φορές),

εάν είχατε εγκεφαλική αιμορραγία (εγκεφαλικό επεισόδιο),

εάν έχετε οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα αιμορραγίας ή οποιαδήποτε άλλα προβλήματα λόγω μη-

πήξης του αίματός σας,

διαταραχή ηπατικής λειτουργίας

εάν παίρνετε άλλα φάρμακα τα οποία είναι γνωστό ότι επηρεάζουν το ήπαρ, π.χ. παρακεταμόλη ή     

οποιαδήποτε άλλο αναλγητικό ή αγωγή με ΜΣΑΦ,

εάν παίρνετε φάρμακα που προκαλούν εθισμό, ή εάν έχετε αναπτύξει μία συνήθεια η οποία σας     

έχει δημιουργήσει εξάρτηση από φάρμακα ή άλλες ουσίες, 

εάν καταναλώνετε οινοπνευματώδη (αλκοολούχα) ποτά τακτικά και σε μεγάλες ποσότητες,    

εάν είχατε στο παρελθόν κάποια αντίδραση στη νιμεσουλίδη που επηρέασε το ήπαρ,    

εάν έχετε σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια χωρίς δυνατότητα αιμοκάθαρσης,    

εάν έχετε σοβαρή καρδιακή ανεπάρκεια,

εάν υποφέρετε από πυρετό ή γρίπη (εάν αισθάνεστε γενικά πόνους, αδιαθεσία, ρίγη ή εάν έχετε 

πυρετό),

εάν βρίσκεστε στο τελευταίο τρίμηνο της εγκυμοσύνης,

εάν θηλάζετε.

Μη χορηγήσετε το MESULID σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών.

Προειδοποιήσεις

Φάρμακα   όπως   το  MESULID  μπορεί   να   συσχετίζονται   με   μια   μικρή   αύξηση   του   κινδύνου   για 

έμφραγμα του μυοκαρδίου ή εγκεφαλικό επεισόδιο. Οποιοσδήποτε κίνδυνος είναι πιο πιθανός με 

υψηλές δόσεις και μακροχρόνια θεραπεία. Μην υπερβαίνετε τη συνιστώμενη δόση ή τη διάρκεια της 

θεραπείας.

Εάν   έχετε   καρδιακά   προβλήματα,   προηγούμενο   εγκεφαλικό   επεισόδιο  ή   πιστεύετε   ότι   μπορεί   να 

βρίσκεστε   σε   κίνδυνο   τέτοιων   καταστάσεων   (για   παράδειγμα   εάν   έχετε   υψηλή   αρτηριακή   πίεση, 

διαβήτη ή υψηλή χοληστερόλη ή είστε καπνιστής) θα πρέπει να συζητήσετε τη θεραπεία σας με το 

γιατρό σας ή το φαρμακοποιό σας.

Εάν αναπτύξετε σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις, θα πρέπει να διακόψετε το MESULID στην πρώτη 

εμφάνιση   δερματικού   εξανθήματος,   βλάβες   των   μαλακών   ιστών   (βλάβες   του   βλεννογόνου),   ή 

οποιοδήποτε άλλο σημείο αλλεργίας, και να επικοινωνήσετε με το γιατρό σας.

Σταματήστε τη θεραπεία σας με  MESULID  αμέσως μόλις διαπιστώσετε αιμορραγία (που προκαλεί 

κόπρανα στο χρώμα της πίσσας) ή εξέλκωση του πεπτικού σωλήνα (που προκαλεί κοιλιακό άλγος).

Προσέξτε ιδιαίτερα με MESULID

Εάν κατά τη διάρκεια της θεραπείας με νιμεσουλίδη αναπτύξετε συμπτώματα που υποδεικνύουν μια 

ηπατική κατάσταση, θα πρέπει να σταματήσετε τη λήψη της νιμεσουλίδης και να πληροφορήσετε το 

γιατρό   σας   αμέσως.   Συμπτώματα   που   υποδεικνύουν   μια   ηπατική   κατάσταση   συμπεριλαμβάνουν 

απώλεια όρεξης, ναυτία, έμετο, κοιλιακό πόνο, επίμονη κόπωση ή σκουρόχρωμα ούρα.

Εάν   έχετε   υποφέρει   ποτέ   από   πεπτικά   έλκη,   αιμορραγία   από   το   στομάχι   ή   το   έντερο   ή   από 

φλεγμονώδεις παθήσεις του εντέρου όπως ελκώδης κολίτιδα ή νόσο του Crohn, θα πρέπει να το πείτε 

στο γιατρό σας πριν να πάρετε το MESULID.

Εάν κατά τη διάρκεια της θεραπείας με  MESULID, εμφανίσετε πυρετό και/ή γριπώδη συμπτώματα 

(γενικό αίσθημα πόνου, αδιαθεσίας και ρίγη) θα πρέπει να σταματήσετε τη λήψη του προϊόντος και να 

ενημερώσετε το γιατρό σας.

Εάν   υποφέρετε   από   οποιαδήποτε   ήπια   καρδιακή   νόσο,   υψηλή   αρτηριακή   πίεση,   κυκλοφορικά   ή 

νεφρικά προβλήματα, πείτε το στο γιατρό σας πριν τη λήψη του MESULID.

Εάν   είστε   ηλικιωμένος,   ο   γιατρός   σας   μπορεί   να   θέλει   να   σας   βλέπει   κατά   διαστήματα   για   να 

βεβαιωθεί ότι το MESULID δεν προκαλεί προβλήματα στο στομάχι, το νεφρό, την καρδιά ή το ήπαρ.

Εάν προγραμματίζετε μια εγκυμοσύνη, θα πρέπει να ενημερώσετε το γιατρό σας καθώς το MESULID 

μπορεί να μειώσει τη γονιμότητα.

Εάν έχετε δυσανεξία σε κάποια σάκχαρα, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το γιατρό σας πριν τη λήψη 

του φαρμάκου αυτού.

Εάν λαμβάνετε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα, καθώς μπορεί να αλληλεπιδράσουν με το MESULID:

κορτικοστεροειδή   (φάρμακα   που   χρησιμοποιούνται   στη   θεραπεία   φλεγμονωδών 

καταστάσεων),

φάρμακα   που   αραιώνουν   το   αίμα   (αντιπηκτικά   π.χ.   βαρφαρίνη   ή   αντιαιμοπεταλιακοί 

παράγοντες, ασπιρίνη ή άλλα σαλικυλικά),

αντιυπερτασικά ή διουρητικά φάρμακα (φάρμακα που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της 

αρτηριακής πίεσης ή παθήσεων της καρδιάς),

λίθιο   το   οποίο   χρησιμοποιείται   για   την   αντιμετώπιση   της   κατάθλιψης   και   παρόμοιων 

καταστάσεων,

μεθοτρεξάτη (φάρμακο που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία ρευματοειδούς αρθρίτιδας και 

του καρκίνου),

κυκλοσπορίνη (φάρμακο που χρησιμοποιείται  μετά από μεταμόσχευση  ή για τη  θεραπεία 

διαταραχών του ανοσοποιητικού συστήματος)

Βεβαιωθείτε ότι ο γιατρός ή ο φαρμακοποιός σας γνωρίζουν ότι παίρνετε αυτά τα φάρμακα προτού 

πάρετε το MESULID.

Κύηση και γαλουχία

Ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού σας ή του φαρμακοποιού σας πριν τη λήψη του  MESULID  ή 

οποιουδήποτε άλλου φαρμάκου.

Το MESULID δε θα πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια του τελευταίου τριμήνου της 

εγκυμοσύνης: μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στο βρέφος και τον τοκετό.

Εάν προγραμματίζετε μια εγκυμοσύνη, θα πρέπει να πληροφορήσετε το γιατρό σας καθώς το 

MESULID μπορεί να μειώσει τη γονιμότητα.

Εάν είστε στο πρώτο ή δεύτερο τρίμηνο της εγκυμοσύνης, μην υπερβαίνετε τη δόση και τη 

διάρκεια της θεραπείας που σας συνταγογράφησε ο γιατρός σας. 

Το MESULID δε θα πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια του θηλασμού.

Οδήγηση και χειρισμός μηχανημάτων:

Μην οδηγείτε ή χρησιμοποιείτε μηχανήματα ένα το MESULID σας προκαλεί ζάλη ή υπνηλία.

Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με μερικά από τα συστατικά του MESULID

Τα δισκία και τα κοκκία του MESULID περιέχουν σάκχαρα. Εάν ο γιατρός σας σας έχει πει ότι έχετε 

δυσανεξία   σε   ορισμένα   σάκχαρα,   επικοινωνήστε   με   το   γιατρό   σας   πριν   τη   λήψη   αυτού   του 

φαρμακευτικού προϊόντος.

3. ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ MESULID

Πάντοτε να παίρνετε το  MESULID  ακριβώς σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού σας. Εάν έχετε 

αμφιβολίες, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.  Οι ανεπιθύμητες ενέργειες μπορεί να 

ελαχιστοποιηθούν με τη χρήση της μικρότερης αποτελεσματικής δόσης για το συντομότερο δυνατό 

χρονικό διάστημα για τον έλεγχο των συμπτωμάτων.

Η συνήθης δόση είναι 1 υπόθετο των 200 mg δύο φορές την ημέρα.  Χρησιμοποιήστε το MESULID 

για τη μικρότερη δυνατή περίοδο  και όχι περισσότερο από 15 συνεχείς ημέρες κάθε φορά. 

Εάν λάβετε μεγαλύτερη ποσότητα MESULID από ότι πρέπει:

Εάν λάβετε ή νομίζετε ότι έχετε λάβει μεγαλύτερη ποσότητα MESULID από ότι πρέπει 

(υπερδοσολογία), επικοινωνήστε με το γιατρό σας ή το νοσοκομείο χωρίς καθυστέρηση. Προσκομίστε 

ότι φάρμακο έχει απομείνει. Σε περίπτωση υπερδοσολογίας, θα εμφανίσετε πιθανώς ένα από τα 

ακόλουθα συμπτώματα: νωθρότητα, ναυτία, στομαχόπονος, στομαχική αιμορραγία ή δυσκολία 

αναπνοής.

Εάν ξεχάσατε να λάβετε το MESULID:

Μη λάβετε διπλή δόση προκειμένου να επανορθώσετε για τις μεμονωμένες δόσεις που ξεχάσατε.

4. ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και το MESULID μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες αν και 

δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.

Εάν συμβεί κάτι από τα ακόλουθα, σταματήστε τη λήψη του φαρμάκου και πείτε στο γιατρό σας 

αμέσως, καθώς αυτά μπορεί να υποδεικνύουν σπάνιες σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες που απαιτούν 

επείγουσα ιατρική περίθαλψη:

Δυσφορία   του   στομάχου   ή   πόνος,   απώλεια   όρεξης,   ναυτία,   έμετος   ή   αιμορραγία   από   το 

στομάχι σας ή το έντερο ή μαύρα κόπρανα

Διαταραχές του δέρματος όπως εξάνθημα ή ερυθρότητα

Συριγμός ή λαχάνιασμα

Κιτρίνισμα του δέρματος σας ή του λευκού των ματιών (ίκτερος)

Απρόσμενη μεταβολή στην ποσότητα ή το χρώμα των ούρων

Οίδημα του προσώπου σας, των ποδιών σας ή των κάτω άκρων

Επίμονη κόπωση

Γενικές ανεπιθύμητες ενέργειες των Μη Στεροειδών Αντιφλεγμονωδών Φαρμάκων (ΜΣΑΦ)

Η χρήση μερικών μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων (ΜΣΑΦ) μπορεί να σχετίζεται με μια 

μικρή αύξηση του κινδύνου για απόφραξη των αρτηριών (συμβάντα αρτηριακής θρόμβωσης), π.χ. 

έμφραγμα του μυοκαρδίου ή εγκεφαλικό επεισόδιο (αποπληξία), ιδιαίτερα σε υψηλές δόσεις και σε 

μακροχρόνια θεραπεία.

Κατακράτηση υγρών (οίδημα), υψηλή αρτηριακή πίεση (υπέρταση) και καρδιακή ανεπάρκεια έχουν 

αναφερθεί σε σχέση με τη θεραπεία με ΜΣΑΦ.

Οι πιο συχνά εμφανιζόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες επηρεάζουν τον πεπτικό σωλήνα (γαστρεντερικά 

συμβάντα):

Έλκη   στομάχου   και   ανώτερου   τμήματος   των   λεπτών   εντέρων 

(πεπτικά/γαστροδωδεκαδακτυλικά έλκη)

Οπή στο τοίχωμα των εντέρων (διάτρηση) ή αιμορραγία  του πεπτικού συστήματος (μερικές 

φορές μοιραίας έκβασης, ιδιαίτερα στους ηλικιωμένους).

Ανεπιθύμητες ενέργειες που μπορεί να εμφανισθούν με το MESULID είναι:

-Συχνές (που μπορεί να επηρεάσουν περισσότερα από 1 άτομα στα 100): διάρροια, ναυτία, 

έμετος, ήσσονος σημασίας μεταβολές στις εξετάσεις αίματος για την ηπατική λειτουργία.

-Όχι συχνές  (που μπορεί να επηρεάσουν έως 1 άτομο στα 100): λαχάνιασμα, ζάλη, αυξημένη 

αρτηριακή πίεση, δυσκοιλιότητα, αίσθημα τάσεως του επιγαστρίου, φλεγμονή του στομάχου 

(γαστρίτιδα), κνησμός, εξάνθημα, εφίδρωση, πρήξιμο  (οίδημα)

-Σπάνιες (που μπορεί να επηρεάσουν λιγότερα από 1 άτομα στα 1000): αναιμία, μειωμένα 

λευκοκύτταρα στο αίμα, αύξηση σε ορισμένα λευκοκύτταρα (ηωσινοφιλία) στο αίμα, μεταβολές 

στην αρτηριακή πίεση, αιμορραγία, δυσφορία αποβολής ούρων ή επίσχεση ούρων, αίμα στα 

ούρα, αύξηση καλίου στο αίμα, αισθήμα άγχους ή νευρικότητα, εφιάλτες, θάμβος οράσεως, 

αυξημένος αριθμός σφυγμών, δερματική έξαψη, ερυθρότητα δέρματος, φλεγμονή δέρματος 

(δερματίτιδα), αίσθημα γενικής δυσφορίας, κόπωση

-Πολύ σπάνιες (που μπορεί να επηρεάσουν περισσότερα από 1 άτομα στα 10.000): σοβαρή 

δερματική αντίδραση (γνωστό ως πολυμορφικό ερύθημα, σύνδρομο Stevens-Johnson και τοξική 

επιδερμική νεκρόλυση) που προκαλεί φλύκταινες στο δέρμα και έντονο αίσθημα αδιαθεσίας, 

νεφρική ανεπάρκεια ή φλεγμονή (νεφρίτιδα), διαταραχή της εγκεφαλικής λειτουργίας 

(εγκεφαλοπάθεια), μείωση των αιμοπεταλίων στο αίμα προκαλώντας αιμορραγία από το 

στομάχι ή το έντερο, δωδεκαδακτυλικά ή στομαχικά έλκη, ηπατική φλεγμονή (ηπατίτιδα), 

μερικές φορές πολύ σοβαρή που προκαλεί ίκτερο και διακοπή ροής των χοληφόρων, αλλεργίες, 

μείωση στη θερμοκρασία του σώματος, ζάλη, πονοκέφαλοι, υπνηλία, στομαχόπονος, δυσπεψία, 

ερεθισμένο στόμα, κνησμώδες εξάνθημα (κνίδωση), οίδημα του προσώπου και των περιοχών 

που περιβάλλει, οπτικές διαταραχές.

Φάρμακα όπως το MESULID μπορεί να συσχετίζονται με μικρή  αύξηση του κίνδυνου  για καρδιακή 

προσβολή («έμφραγμα του μυοκαρδίου») ή εγκεφαλικό  επεισόδιο. 

Ενημερώστε  το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας εάν εμφανίσετε κάποια από τις παραπάνω 

ανεπιθύμητες ενέργειες ή κάποια άλλη που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών. 

5. ΠΩΣ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΤΟ MESULID 

Το φάρμακο διατηρείται  σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.

6. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τι περιέχει το MESULID 

Κάθε υπόθετο περιέχει 200 mg νιμεσουλίδης.

Τα άλλα συστατικά είναι: Semi-synthetic glycerides, polyoxyethylene sorbitan, monostearate 

Εμφάνιση του MESULID και περιεχόμενο συσκευασίας

Υποκίτρινα υπόθετα σε φύλλο αλουμινίου 

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας και Παραγωγός

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας

Boehringer Ingelheim Ελλάς Α.Ε.

Ελληνικού 2 

167 77 Ελληνικό 

Παραγωγός

ΦΑΜΑΡ ΑΒΕ 

 χλμ Αθηνών-Λαμίας

Αυλώνας 

Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης εγκρίθηκε για τελευταία φορά στις 23-9-2010