MENINVACT

Κύριές Πληροφορίες

 • Εμπορική ονομασία:
 • MENINVACT (ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΟΚΟΚΚΟΥ) 10MC/0,5ML(DOSE) PS.INJ.SUS
 • Φαρμακολογική κατηγορία (ATC):
 • J07AH02
 • Δοσολογία:
 • 10MC/0,5ML(DOSE)
 • Φαρμακοτεχνική μορφή:
 • ΚΟΝΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΕΝΕΣΙΜΟ ΕΝΑΙΩΡΗΜΑ
 • Χρήση για:
 • Οι άνθρωποι
 • Τύπος φάρμακου:
 • αλλοπαθητική των ναρκωτικών

Έγγραφα

 • για το ευρύ κοινό:
 • Το ενημερωτικό φυλλάδιο για το προϊόν αυτό δεν είναι άμεσα διαθέσιμα, μπορείτε να στείλετε ένα αίτημα στην εξυπηρέτηση πελατών μας και εμείς θα σας ενημερώσουμε το συντομότερο είμαστε σε θέση να το αποκτήσει.


  Ζητήστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το ευρύ κοινό.

Εντοπισμός

 • Διατίθεται σε:
 • MENINVACT (ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΟΚΟΚΚΟΥ) 10MC/0,5ML(DOSE) PS.INJ.SUS
  Ελλάδα
 • Γλώσσα:
 • Ελληνικά

Θεραπευτικές πληροφορίες

 • Θεραπευτική περιοχή:
 • ΕΜΒΟΛΙΑ

Άλλες πληροφορίες

Κατάσταση

 • Πηγή:
 • Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
 • τελευταία ενημέρωση:
 • 09-08-2016

Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

MENINVACT   (Συζευγμένο   εμβόλιο   μηνιτιγγιτιδόκοκκου   της   οροομάδας   C   με   (διφθεριτική 

πρωτεΐνη CRM-197). Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο εναιώρημα.

2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Κάθε δόση 0,5 ml ανασυσταθέντος εμβολίου περιέχει:

Ολιγοσακχαρίτη του Μηνιγγιτιδόκοκκου, οροομάδος C 10 μικρογραμμάρια

Συζευγμένο με

Πρωτεϊνη Corynebacterium diphtheriae CRM-197 12,5 έως 25,0 μικρογραμμάρια

Ανοσοενισχυτικό:

Υδροξείδιο του αργιλίου         1,0 mg.

Για τα έκδοχα, βλέπε 6.1.

3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο εναιώρημα. 

4. ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

4.1. Θεραπευτικές ενδείξεις

Ενεργητική ανοσοποίηση παιδιών από την ηλικία των 2 μηνών, εφήβων και ενηλίκων, για την 

πρόληψη της διεισδυτικής νόσου που προκαλείται από την Neisseria meningitidis οροτύπου ομάδας 

C.

4.2. Δοσολογία και τρόπος χορήγησης

Δοσολογία

Βρέφη μικρότερα των 12 μηνών: τρείς δόσεις των 0,5 ml  η κάθε μία, η πρώτη δόση χορηγούμενη 

σε ηλικία όχι μικρότερη των δύο μηνών και με ένα μεσοδιάστηα ενός μηνός μεταξύ των δόσεων.

Παιδιά μεγαλύτερα των 12 μηνών, έφηβοι και ενήλικες: μια μόνο δόση των 0,5 ml. 

Τρόπος χορήγησης

Το   εμβόλιο  Meninvact  (0,5   ml)   προορίζεται   για   ενδομυϊκή   ένεση,   κατά   προτίμηση   στην 

προσθιοπλάγια   περιοχή   του   μηρού   των   βρεφών   και   στην   περιοχή   του   δελτοειδή   μυ   των 

μεγαλύτερων παιδιών, εφήβων και ενηλίκων.

Φροντίστε ώστε να βεβαιωθείτε ότι το εμβόλιο δεν ενίεται σε αιμοφόρο αγγείο. Να μην ενίεται 

ενδοφλέβια ή ενδοδερμικά.

Το  Meninvact  δεν πρέπει να   αναμειγνύεται με άλλα εμβόλια στην ίδια σύριγγα. Σε περίπτωση 

χορήγησης περισσότερων του ενός εμβολίων, αυτά πρέπει να χορηγούνται σε διαφορετικά σημεία 

ένεσης.

4.3. Αντενδείξεις

Υπερευαισθησία σε οποιοδήποτε συστατικό του εμβολίου.

Άτομα που έχουν παρουσιάσει συμπτώματα υπερευαισθησίας μετά από προηγούμενη χορήγηση 

του Meninvact.

Οπως και για άλλα εμβόλια, η χορήγηση του Meninvact πρέπει να αναβάλλεται σε άτομα που 

πάσχουν από οξεία σοβαρή εμπύρετη νόσο.

4.4.  Ιδιαίτερες προειδοποιήσεις και ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση

Πριν την ένεση οποιουδήποτε βιολογικού προϊόντος, ο υπεύθυνος για την χορήγηση θα πρέπει να 

λάβει όλες τις γνωστές προφυλάξεις για την πρόληψη αλλεργικών ή άλλων αντιδράσεων. Όπως με 

όλα τα ενέσιμα εμβόλια, για την περίπτωση ενός σπάνιου αναφυλακτικού επεισοδίου πρέπει να 

είναι   άμεσα   διαθέσιμη   κατάλληλη   ιατρική   αγωγή   και   παρακολούθηση   μετά   τη   χορήγηση   του 

εμβολίου.

Πριν τη χορήγηση κάθε δόσης του Meninvact, πρέπει να ρωτάται ο γονέας ή ο κηδεμόνας για το 

προσωπικό   ιστορικό,   το   οικογενειακό   ιστορικό   και   την   πρόσφατη   κατάσταση   υγείας   του 

εμβολιαζομένου, περιλαμβάνοντας το ιστορικό των εμβολιασμών, την παρούσα κατάσταση υγείας 

και οποιαδήποτε ανεπιθύμητη ενέργεια μετά από προηγούμενο εμβολιασμό.

Το Meninvact δεν θα προστατεύσει από μηνιγγιτιδοκοκκική λοίμωξη που προκαλείται από άλλους 

οροτύπους   του   μηνιγγιτιδόκοκκου   (A,   B,   29-E,   H,   I,   K,   L,   W-135,   X,   Y,   ή   Z, 

συμπεριλαμβανομένων των μη τυποποιημένων). Δεν είναι εγγυημένη  η πλήρης προστασία από 

λοίμωξη με μηνιγγιτιδόκοκο οροομάδας C.

Παρ’ότι   έχουν   αναφερθεί   συμπτώματα   μηνιγγισμού   όπως   αυχεναλγία,   αυχενική   δυσκαμψία   ή 

φωτοφοβία, δεν τεκμηριώνεται ότι το εμβόλιο προκαλεί μηνιγγίτιδα από μηνιγγιτιδοκόκκο C. Γι’ 

αυτό   η   κλινική   επαγρύπνηση   πρέπει   να   είναι   συνεχής   για   την   πιθανότητα   παρεμπιπτούσης 

μηνιγγίτιδος.

Τα   συζευγμένα   εμβόλια   που   περιέχουν   το   Διασταυρούμενης   Αντίδρασης   Υλικό   197   (Cross 

Reacting Material 197) δεν πρέπει να θεωρούνται ότι προκαλούν ανοσία κατά της διφθερίτιδας. 

Δεν   συνιστώνται   αλλαγές   στο   σχήμα   χορήγησης   των   εμβολίων   που   περιέχουν   διφθεριτική 

ανατοξίνη.

Ενώ η λοίμωξη από HIV δεν αποτελεί αντένδειξη, το Meninvact δεν έχει μελετηθεί ειδικά σε 

ανοσοκατασταλμένους ασθενείς.

Κάθε οξεία λοίμωξη ή εμπύρετο νόσημα, αποτελεί λόγο αναβολής της χορήγησης του  Meninvact 

εκτός  εάν, κατά τη  γνώμη  του γιατρού, η αναβολή  του εμβολιασμού  συνεπάγεται μεγαλύτερο 

κίνδυνο. Ήπια νοσήματα χωρίς πυρετό, όπως ήπια λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού, συνήθως 

δεν αποτελούν λόγο αναβολής του εμβολιασμού.

Το Meninvact δεν έχει αξιολογηθεί σε άτομα με θρομβοκυτοπενία ή με διαταραχές πήξεως. Πρέπει 

να εκτιμάται η σχέση κινδύνου προς όφελος σε άτομα που υπάρχει κίνδυνος αιμορραγίας μετά από 

ενδομυϊκή ένεση.

Οι γονείς πρέπει να ενημερώνονται για το σχήμα του εμβολιασμού για αυτό το εμβόλιο. Πρέπει να 

ενημερώνονται επίσης για τις προφυλάξεις όπως η χρήση αντιπυρετικών φαρμάκων και ότι πρέπει 

επίσης να αναφέρουν οποιαδήποτε ανεπιθύμητη ενέργεια.

4.5. Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα ή άλλες μορφές αλληλεπίδρασης

Η ταυτόχρονη χορήγηση του Meninvact (αλλά σε ξεχωριστή σύριγγα) με τα άλλα εμβόλια, IPV, 

DTP-Hib, DtaP, DT, Td και MMR ή με OPV δεν μειώνει τις   ανοσολογικές ανταποκρίσεις σε 

οποιοδήποτε   από   αυτά   τα   αντιγόνα.   Στις   μελέτες   παρατηρήθηκαν   μικρές   διακυμάνσεις  GMT 

αντισωματικών   τίτλων.   Ωστόσο,   δεν   έχει   εξακριβωθεί   η   όποια   κλινική   σημασία   αυτών   των 

ευρημάτων.   Δεν   υπάρχουν   στοιχεία   για   την   συνχορήγηση   του   Meninvact   με   εμβόλια   που 

προσφέρουν προστασία από λοίμωξη από τον ιό HBV.

4.6. Kύηση και γαλουχία

Mελέτες σε ζώα δεν έδειξαν κίνδυνο για το έμβρυο μετά την χορήγηση  του Meninvact. Ωστόσο, 

απαιτείται   προσοχή   αφού   δεν   έχουν   διεξαχθεί   ειδικές   μελέτες   στον  άνθρωπο.   Το   εμβόλιο   δεν 

πρέπει   να   χορηγείται   κατά   τη   διάρκεια   της   εγκυμοσύνης   εκτός   εάν   υπάρχει   σαφής   κίνδυνος 

λοίμωξης από μηνιγγιτιδόκοκκο C, οπότε πρέπει να εκτιμηθεί η σχέση κινδύνου/όφελος.

Δεν έχει μελετηθεί η επίδραση σε βρέφη που θηλάζουν μετά την χορήγηση του Meninvact στις 

μητέρες τους. Η σχέση κινδύνου/όφελος πρέπει να εκτιμηθεί πριν αποφασισθεί εμβολιασμός κατά 

τη διάρκεια του θηλασμού.

4.7. Επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών

Είναι απίθανο το εμβόλιο να επηρεάσει την ικανότητα οδήγησης ή χειρισμού μηχανημάτων.

4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες

Ανεπιθύμητες αντιδράσεις από κλινικές μελέτες

Σε όλες τις ομάδες ηλικών οι αντιδράσεις στο σημείο της ένεσης περιλαμβάνοντας ερυθρότητα, 

οίδημα,  ευαισθησία   στην   πίεση/πόνος,  υπήρξαν  συχνές   (κυμαίνονται   από  1  στα  3  μεγαλύτερα 

παιδιά έως 1 στα 10 παιδιά προσχολικής ηλικίας). Ωστόσο, οι αντιδράσεις αυτές ήταν κλινικά 

ασήμαντες. Μελέτες έδειξαν ότι ερυθρότητα ή οίδημα τουλάχιστον 3  cm  και ευαισθησία στην 

πίεση/πόνος που εμποδίζει την κίνηση για περισσότερες από 48 ώρες είναι σπάνιες.

Πυρετός τουλάχιστον 38.0º  C  είναι συχνός (κυμαίνεται από 1-20 βρέφη και νήπια και 1 στα 10 

παιδιά προσχολικής ηλικίας), αλλά συνήθως  δεν υπερβαίνει τους 39.1º  C, ιδιαίτερα σε ομάδες 

μεγαλύτερης ηλικίας.

Στα βρέφη και νήπια συμπτώματα που περιλαμβάνουν κλάμα, ευερεθιστότητα, αϋπνία, υπνηλία, 

ανορεξία, διάρροια και εμετούς ήταν συχνά μετά τον εμβολιασμό αλλά δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι 

αυτά σχετίζονταν ειδικότερα με το  Meninvact  σε σύγκριση με άλλα συγχορηγούμενα εμβόλια, 

ιδιαίτερα το DTP.

Οι πιο συχνά αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες περιλαμβάνουν κεφαλαλγίες (κυμαινόμενες 

από 1 περίπτωση στις 7 σε παιδιά δευτεροβάθμιας σχολικής ηλικίας  έως 1 περίπτωση στις 20 στα 

παιδιά   της   πρωτοβάθμιας   σχολικής   ηλικίας)   και   μυαλγία   στους   ενήλικες   (κυμαινόμενη   από   1 

περίπτωση στις 100) και ευερεθιστότητα  (κυμαινόμενη από 1 περίπτωση στις 2 στα νεογέννητα 

έως 1 περίπτωση στις 25 στα παιδία προσχολικής ηλικίας) και υπνηλία στα νεώτερα παιδιά.

Ανεπιθύμητες ενέργειες που παρουσιάστηκαν μετά την διάθεση στην αγορά (σε όλες τις ηλικίες).

Σε   ανασκόπηση   μετά   την   κυκλοφορία   βρέθηκε   ότι   οι   πιο   συχνές   πιθανές   αντιδράσεις 

περιλαμβάνουν πυρεξία, κεφαλαλγία, ναυτία, έμετος και λιποθυμία.

Οι παρακάτω συχνότητες βασίζονται σε αναλογίες αυθόρμητων αναφορών για το  Meninvact  και 

άλλα   Συζευγμένα   εμβόλια   Μηνιγγιτιδόκοκκου  C  και   έχουν   υπολογιστεί   χρησιμοποιώντας   τον 

αριθμό των αναφορών ως αριθμητή και το συνολικό αριθμό των δόσεων που έχουν χορηγηθεί ως 

παρανομαστή.

Διαταραχές ανοσοποιητικού συστήματος:

Πολύ   σπάνιες   (<0,01%):   λεμφαδενοπάθεια,   αναφυλαξία,   αντιδράσεις   υπερευαισθησίας   που 

περιελάμβαναν βρογχόσπασμο, οίδημα προσώπου και αγγειοοίδημα.

Διαταραχές νευρικού συστήματος:

Πολύ   σπάνιες   (<0,01%):   ίλιγγοι,   σπασμοί,   στους   οποίους   περιλαμβάνονται   και   οι   πυρετικοί 

σπασμοί, λιποθυμία, υπαισθησία, παραισθησία, υποτονία. 

Αναφέρθηκαν   ελάχιστες   περιπτώσεις   σπασμών   μετά   από   εμβολιασμό   με  Meninvact,   οι   οποίες 

συνήθως θεραπεύθηκαν γρήγορα. Μερικοί από τους αναφερόμενους  σπασμούς  μπορεί να ήταν 

λιποθυμίες. Η συχνότητα των αναφερομένων σπασμών ήταν χαμηλότερη από τον γενικό δείκτη 

των επιληπτικών επεισοδίων σε παιδιά. Στα βρέφη οι σπασμοί συνήθως συνδυάζονταν με πυρετό 

και ήταν κατά πάσα πιθανότητα πυρετικοί σπασμοί.

Διαταραχές του γαστρεντερικού:

Πολύ σπάνιες (<0,01%): εμετός και ναυτία.

Διαταραχές του δέρματος  και του υποδόριου ιστού:

Πολύ σπάνιες (0,01%): εξάνθημα, κνίδωση και κνησμός.

Διαταραχές του μυοσκελετικού και του συνδετικού ιστού των οστών:

Πολύ σπάνιες (<0,01%): αρθραλγία

4.9 Υπερδοσολογία

Δεν υπάρχει εμπειρία από υπερδοσολογία με Meninvact.

5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

5.1. Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες

Φαρμακοθεραπευτική   κατηγορία:   Γενικά   αντιλοιμώδη   για   συστηματική   χρήση.   Βακτηριακά 

εμβόλια

Κωδικός  ATC: J07A H.

Όπως   αποδείχθηκε   στις   κλινικές   μελέτες,   το   Meninvact   έχει   εξαιρετική   ανοσογονικότητα   και 

δημιουργεί προστατευτικά επίπεδα βακτηριοκτόνων αντισωμάτων σε σημαντικό αριθμό ατόμων 

μετά τον εμβολιασμό. Τα στοιχεία από μελέτες σε βρέφη όπου εφαρμόσθηκε το εμβολιαστικό 

σχήμα 2,3,4 μηνών δείχνουν ότι ποσοστό  >98% των βρεφών  ανέπτυξαν τίτλους βακτηριοκτόνων 

αντισωμάτων τουλάχιστον 1:8 έναν μήνα μετά την δεύτερη και τρίτη δόση. Μία αναμνηστική δόση 

στον δεύτερο χρόνο ζωής επάγει αναμνηστική ανταπόκριση. Η ανάγκη για μία αναμνηστική δόση 

δεν έχει τεκμηριωθεί επί του παρόντος, αλλά ερευνάται.

Η ανοσολογική  ανταπόκριση  που προκαλεί το  Meninvact  είναι ανώτερη  στα παιδιά και στους 

εφήβους και είναι εφάμιλλη αυτής των ενηλίκων, συγκρινόμενη με αυτήν που προκαλούν τα μη-

συζευγμένα   πολυσακχαριδικά   εμβόλια.   Επίσης,   σε   αντίθεση   με   τα   μη-συζευγμένα 

πολυσακχαριδικά εμβόλια, το  Meninvact επάγει ανοσολογική μνήμη μετά τον εμβολιασμό.

Δεν έχουν διεξαχθεί φαρμακοδυναμικές  μελέτες με το Meninvact αφού αυτό είναι εμβόλιο.

5.2. Φαρμακοκινητικές ιδιότητες

Δεν έχουν διεξαχθεί φαρμακοκινητικές  μελέτες με το Meninvact αφού αυτό είναι εμβόλιο. 

5.3. Προκλινικά στοιχεία για την ασφάλεια

Μελέτες οξείας και υποξείας τοξικότητας σε ποντίκια, ινδικά χοιρίδια και κουνέλια έδειξαν μόνο 

δευτερογενείς τοπικές ιστολογικές αλλοιώσεις από τον εμβολιασμό. Οι εμβρυολογικές μελέτες δεν 

αποκάλυψαν στοιχεία τοξικότητας.

6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

6.1. Κατάλογος εκδόχων

Φιαλίδιο που περιέχει συζευγμένο MenC-CRM197 

Mannitol, Sodium phosphate monobasic monohydrate, Sodium phosphate dibasic heptahydrate. 

Φιαλίδιο που περιέχει aluminium hydroxide

Sodium chloride, water for injections.

6.2. Ασυμβατότητες

Να μην αναμειγνύεται με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα.

6.3. Διάρκεια ζωής

18 μήνες (συσκευασία μίας δόσης)

Μετά την ανασύσταση το προϊόν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί άμεσα.

Τα   δύο   συστατικά   του   προϊόντος   μπορεί   να   έχουν   διαφορετικές   ημερομηνίες   λήξεως.   Στην 

εξωτερική συσκευασία αναγράφεται η πιο πρόσφατη ημερομηνία λήξης και αυτή η ημερομηνία θα 

πρέπει να τηρήται. Το κουτί και ΟΛΟ το  περιεχόμενό του θα πρέπει να απορρίπτονται κατά την 

ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στην εξωτερική συσκευασία.

6.4. Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την φύλαξη του προϊόντος

Φυλάσσεται σε θερμοκρασία +2°C έως +8°C. Να μην καταψύχεται. Να προστατεύεται από το φως.

6.5. Φύση και συστατικά του περιέκτη

Το Meninvact φέρεται σε δύο γυάλινα Τύπου 1 φιαλίδια, με λαστιχένιο πώμα από bromobutyl. 

6.6. Οδηγίες χρήσης και χειρισμού

Το λυόφιλο εμβόλιο θα πρέπει να ανασυσταθεί με τον υγρό διαλύτη υδροξειδίου του αλουμινίου.

Συσκευασία   μιας   δόσης:   Αναταράξτε   απαλά   το   φιαλίδιο   με   τον   διαλύτη   του   υδροξειδίου   του 

αργιλίου. Ανασύρατε 0,6 ml του εναιωρήματος και χρησιμοποιήστε το για την ανασύσταση του 

φιαλιδίου με το συζευγμένο μηνιγγιτιδόκοκκο C-CRM 197.

Ανακινήστε ελαφρά το φιαλίδιο του ανασυσταθέντος  εμβολίου έως ότου το εμβόλιο   διαλυθεί 

(έτσι βεβαιώνεται ότι το αντίγονο δεσμεύεται στο ανοσοενισχυτικό). Χρησιμοποιώντας μια βελόνα 

με κατάλληλο διαμέτρημα, ανασύρατε 0,5ml του ανασυσταθέντος προϊόντος, προσέχοντας να μην 

δημιουργηθούν φυσαλίδες αέρος. Μετά την ανασύσταση, το εμβόλιο είναι ένα ομοιογενές ελαφρώς 

θολό εναιώρημα, χωρίς ξένα σωματίδια.

Ανακινήστε καλά πριν από κάθε χρήση

7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ:

10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

 • Το ενημερωτικό φυλλάδιο για το προϊόν αυτό δεν είναι άμεσα διαθέσιμα, μπορείτε να στείλετε ένα αίτημα στην εξυπηρέτηση πελατών μας και εμείς θα σας ενημερώσουμε το συντομότερο είμαστε σε θέση να το αποκτήσει.

  Ζητήστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το ευρύ κοινό. • Έγγραφα σε άλλες γλώσσες διατίθενται εδώ