MEDROL

Κύριές Πληροφορίες

 • Εμπορική ονομασία:
 • MEDROL 16MG/TAB ΔΙΣΚΙΟ
 • Φαρμακολογική κατηγορία (ATC):
 • H02AB04
 • Δοσολογία:
 • 16MG/TAB
 • Φαρμακοτεχνική μορφή:
 • ΔΙΣΚΙΟ
 • Σύνθεση:
 • 0000083432 - METHYLPREDNISOLONE - 16.000000 MG
 • Οδός χορήγησης:
 • ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ
 • Τρόπος διάθεσης:
 • ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ
 • Χρήση για:
 • Οι άνθρωποι
 • Τύπος φάρμακου:
 • αλλοπαθητική των ναρκωτικών

Έγγραφα

Εντοπισμός

 • Διατίθεται σε:
 • MEDROL 16MG/TAB ΔΙΣΚΙΟ
  Ελλάδα
 • Γλώσσα:
 • Ελληνικά

Θεραπευτικές πληροφορίες

 • Θεραπευτική περιοχή:
 • METHYLPREDNISOLONE
 • Περίληψη προϊόντος:
 • 2800586703016 - 01 - ΒΤx14 (BLIST 2x7) - 14.00 - ΤΕΜΑΧΙΟ - Εγκεκριμένο (ΕΟΦ) - ΦΑΡΜΑΚΕIOY

Άλλες πληροφορίες

Κατάσταση

 • Πηγή:
 • Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
 • Καθεστώς αδειοδότησης:
 • Εγκεκριμένο (ΕΟΦ)
 • τελευταία ενημέρωση:
 • 15-02-2018

φύλλο οδηγιών χρήσης

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη

Medrol 4 mg δισκία

Medrol 16 mg δισκία

Μεθυλπρεδνιζολόνη

Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να παίρνετε

αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.

Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά.

Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Η συνταγή γι’ αυτό το φάρμακο χορηγήθηκε αποκλειστικά για σας. Δεν πρέπει να

δώσετε το φάρμακο σε άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόμα και όταν τα

συμπτώματα της ασθένειας τους είναι ίδια με τα δικά σας.

Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό ή τον

φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν

αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Βλέπε παράγραφο 4.

Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών:

1.

Τι είναι το Medrol και ποια είναι η χρήση του

2.

Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν πάρετε το Medrol

3.

Πώς να πάρετε το Medrol

4.

Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες

5.

Πώς να φυλάσσετε το Medrol

6.

Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες

1.

Τι είναι το Medrol και ποια είναι η χρήση του

Η μεθυλπρεδνιζολόνη είναι μια φλοιοεπινεφριδική ορμόνη. Σε φυσιολογικές συνθήκες, η

έκκριση των ορμονών αυτών βρίσκεται υπό τον έλεγχο του άξονα υποθάλαμος-υπόφυση-

επινεφρίδια. Χρησιμοποιούνται ευρέως στη θεραπευτική λόγω της αντιφλεγμονώδους και

αλατοκορτικοειδούς δράσης τους.

Το Medrol ενδείκνυνται για την αντιμετώπιση ποικίλων παθολογικών καταστάσεων (διότι

έχει ισχυρή αντιφλεγμονώδη δράση), όπως ενδοκρινικές διαταραχές, ρευματικές παθήσεις,

νόσοι του κολλαγόνου, δερματολογικές παθήσεις, αλλεργικές καταστάσεις, οφθαλμικές

παθήσεις, αναπνευστικές παθήσεις, αιματολογικές διαταραχές, νεοπλασματικές παθήσεις,

οιδηματικές καταστάσεις, γαστρεντερικές παθήσεις, παθήσεις του Κεντρικού Νευρικού

Συστήματος και διάφορα, όπως φυματιώδης μηνιγγίτιδα (με υπαραχνοειδή αποκλεισμό ή

επικείμενο αποκλεισμό όταν χρησιμοποιείται ταυτόχρονα και η κατάλληλη αντιφυματική

χημειοθεραπεία), τριχίνωση (με νευρολογική και μυοκαρδιακή συμμετοχή).

2.

Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν πάρετε το Medrol

Μην πάρετε το Medrol

σε περίπτωση αλλεργίας στη μεθυλπρεδνιζολόνη ή σε οποιοδήποτε άλλο από τα

συστατικά αυτού του φαρμάκου (αναφέρονται στην παράγραφο 6).

Δεν πρέπει να λαμβάνετε μεθυλπρεδνιζολόνη εάν πάσχετε από:

Γαστροδωδεκαδακτυλικό έλκος, απλό οφθαλμικό έρπητα, γλαύκωμα, οστεοπόρωση,

σακχαρώδη διαβήτη, ψυχώσεις, αμέσως πριν και μετά από προφυλακτικό εμβολιασμό,

καρδιοπάθεια ή υπέρταση με συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, φυματίωση, βαριά

νεφροπάθεια, λοιμώδη νοσήματα, αιμορραγική διάθεση.

Τα δισκία μεθυλπρεδνιζολόνης αντενδείκνυνται σε ασθενείς με:

συστηματικές μυκητιασικές λοιμώξεις

γνωστή υπερευαισθησία στα δισκία μεθυλπρεδνιζολόνης ή στην μεθυλπρεδνιζολόνη.

Η χορήγηση ζώντων ή ζώντων εξασθενημένω

ν εμβολίων αντενδείκνυται σε ασθενείς που

λαμβάνουν ανοσοκατασταλτικές δόσεις κορτικοστεροειδών.

Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις

Απευθυνθείτε στον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας πριν πάρετε το Medrol.

Εάν λαμβάνετε Medrol πρέπει να ενημερώσετε τον γιατρό σας διότι τα κορτικοστεροειδή

πρέπει να χρησιμοποιούνται με προσοχή και στη μικρότερη αποτελεσματική δόση.

Εάν λαμβάνετε Medrol και βρίσκεστε σε ασυνήθιστη κατάσταση stress, ενημερώστε τον

γιατρό σας, διότι απαιτείται αύξηση της δόσης.

Εάν πάσχετε από ενεργό φυματίωση, πρέπει να παίρνετε Medrol μόνο σε συνδυασμό

με

την

κατάλληλη

αντιφυματική

θεραπεία

και

μόνον

στην

περίπτωση

κεραυνοβόλου ή κεχροειδούς φυματίωσης.

Εάν πάσχετε από διαταραχές στη νευρομυική διαβίβαση (π.χ. μυασθένεια gravis) ή

λαμβάνετε αντιχολινεργικά φάρμακα.

Η παρατεταμένη χρήση Medrol μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στα μάτια και στην

όραση. Αν εμφανίσετε προβλήματα στην όραση, ενημερώστε τον γιατρό σας. Αν

πάσχετε

από

οφθαλμικό

έρπητα

και

λαμβάνετε

Medrol,

απαιτείται

συχνή

παρακολούθηση από τον γιατρό σας.

Πρέπει να ενημερώσετε τον γιατρό σας για ότι ασυνήθιστο σύμπτωμα σχετικά με την

υγεία σας παρουσιαστεί κατά τη διάρκεια της θεραπείας με Medrol, διότι πιθανόν να

απαιτείται αναπροσαρμογή (μείωση) της δόσης.

Όταν λαμβάνετε Medrol μειώνεται η αντίσταση του οργανισμού στις λοιμώξεις.

Ασθένειες όπως η ανεμοβλογιά και ιλαρά μπορεί να είναι επικίνδυνες. Ενημερώστε

αμέσως τον γιατρό σας, αν εκτεθείτε στα παραπάνω νοσήματα.

Σε ασθενείς με υποθυρεοειδισμό τα κορτικοστεροειδή έχουν αυξημένη επίδραση.

Πριν αρχίσετε θεραπεία με Medrol ενημερώστε το γιατρό σας αν πάσχετε από λανθάνον

ή ενεργό πεπτικό έλκος, νεφρική ανεπάρκεια, υπέρταση, πρόσφατο έμφραγμα

μυοκαρδίου, συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, οστεοπόρωση, μυασθένεια, ελκώδη

κολίτιδα,

εκκολπωματίτιδα,

απόστημα

άλλη

πυογόνο λοίμωξη,

αμοιβάδωση,

παρασιτικές λοιμώξεις, σηπτική καταπληξία.

Δεν πρέπει να μειώσετε απότομα τη δόση του Medrol διότι ενδέχεται η αιφνίδια μείωση

της δόσης να προκαλέσει “σύνδρομο στέρησης” που χαρακτηρίζεται από μυϊκή

αδυναμία, υπόταση, υπογλυκαιμία, ναυτία, εμέτους, ανησυχία, μυαλγίες, αρθραλγίες.

Επιπλέον, εάν πραγματοποιηθεί αιφνίδια απόσυρση, μπορεί να εμφανιστεί οξεία

φλοιοεπινεφριδική ανεπάρκεια, η οποία να καταλήξει σε μοιραίο αποτέλεσμα.

Τα κορτικοστεροειδή πρέπει να χρησιμοποιούνται με προσοχή σε ασθενείς με

επιληπτικές διαταραχές.

Είτε κατά τη διάρκεια θεραπείας με κορτικοστεροειδή είτε αμέσως μετά τη

μείωση/διακοπή της δόσης τους μπορεί να παρουσιαστούν ψυχικές διαταραχές, όπως

ευφορία, αϋπνία, αλλαγή ψυχικής διάθεσης, διαταραχές προσωπικότητας, βαριά

κατάθλιψη, καταθλιπτική διάθεση ή αυτοκτονικός ιδεασμός.

Τα κορτικοστεροειδή πρέπει να χρησιμοποιούνται με προσοχή σε ασθενείς που

εμφανίζουν

θρομβοεμβολικές

διαταραχές

και

σε

άτομα

με

προδιάθεση

για

θρομβοεμβολικές διαταραχές.

Παρατεταμένη χρήση Medrol μπορεί να προκαλέσει αύξηση των επίπεδων της γλυκόζης

στο αίμα σας ή πρόσθετες καρδιαγγειακές επιδράσεις. Πρέπει να παρακολουθείτε κατά

τη διάρκεια της θεραπείας με Medrol την αρτηριακή σας πίεση, το σωματικό βάρος, να

γίνεται έλεγχος σακχάρου και ηλεκτρολυτών και να προσέχετε τη δίαιτά σας σύμφωνα με

τις οδηγίες του γιατρού.

Ενημερώστε τον γιατρό σας, αν εμφανίσετε οποιαδήποτε αλλεργική αντίδραση.

Τα συστηματικά κορτικοστεροειδή δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία

τραυματικών εγκεφαλικών κακώσεων

Εάν λαμβάνετε ασπιρίνη ή μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα ή εάν πάσχετε από

σύνδρομο Cushing, θα πρέπει να ενημερώσετε το γιατρό σας.

Εάν έχετε πιθανό ή διεγνωσμένο φαιοχρωμοκύτωμα, ενημερώστε τον γιατρό σας. Αυτός

θα κρίνει αν το όφελος από τη λήψη Medrol υπερτερεί του κινδύνου, καθώς μετά από

συστηματική χορήγηση κορτικοστεροειδών, έχει αναφερθεί κρίση φαιοχρωμοκυτώματος,

η οποία μπορεί να είναι θανατηφόρος.

Έχει αναφερθεί η εμφάνιση σαρκώματος Kaposi σε ασθενείς υπό αγωγή με

κορτικοστεροειδή. Η διακοπή των κορτικοστεροειδών μπορεί να οδηγήσει σε κλινική

ύφεση.

Παιδιά

Η δοσολογία καθορίζεται με βάση την κλινική ανταπόκριση του παιδιού και πρέπει να

περιορίζεται στη χορήγηση της ελάχιστης δόσης και για το μικρότερο δυνατόν χρονικό

διάστημα, διότι τα κορτικοστεροειδή προκαλούν αναστολή της ανάπτυξης στα βρέφη, τα

παιδιά και τους εφήβους. Παιδιά που είναι σε θεραπεία με Medrol είναι περισσότερο

επιρρεπή σε λοιμώξεις σε σχέση με υγιή παιδιά, π.χ. η ανεμοβλογιά και η ιλαρά μπορεί να

είναι μέχρι και θανατηφόρες γι’ αυτά τα παιδιά. Τα βρέφη και τα παιδιά που ακολουθούν

παρατεταμένη θεραπεία με κορτικοστεροειδή, διατρέχουν ιδιαίτερο κίνδυνο λόγω αυξημένης

ενδοκρανιακής

πίεσης.

Επίσης

οι

υψηλές

δόσεις

κορτικοστεροειδών

μπορούν

να

προκαλέσουν παγκρεατίτιδα στα παιδιά.

Ηλικιωμένοι

Το φάρμακο χρησιμοποιείται στην ίδια δόση και στους ηλικιωμένους ασθενείς. Επειδή όμως

οι συνήθεις ανεπιθύμητες ενέργειες των κορτικοστεροειδών μπορεί να έχουν περισσότερο

σοβαρές συνέπειες στους ηλικιωμένους, ιδίως κατά τη μακροχρόνια χορήγηση, απαιτείται

στενή παρακολούθηση των ασθενών.

Άλλα φάρμακα και Medrol

Ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε, έχετε πρόσφατα πάρει ή

μπορεί να πάρετε άλλα φάρμακα.

Η συγχορήγηση του Medrol με άλλα φάρμακα μπορεί να επηρεάσει τη δράση του Medrol ή

των άλλων φαρμάκων, με αποτέλεσμα να χρειάζεται προσαρμογή της δοσολογίας. Οι πιο

σημαντικές αλληλεπιδράσεις του Medrol παρατηρούνται με τη συγχορήγηση με τα παρακάτω

φάρμακα/ουσίες:

ισονιαζίδη (αντιμικροβιακό)

ριφαμπικίνη (αντιβιοτικό, αντιφυματικό)

από του στόματος αντιπηκτικά

καρβαμαζεπίνη, φαινοβαρβιτάλη, φαινυτοΐνη (αντισπασμωδικά)

αντιχολινεργικά (νευρομυϊκοί αποκλειστές)

αντιχολινεστερασικά

αντιδιαβητικά

απρεπιτάντη, φοσαπρεπιτάντη (αντιεμετικά)

ιτρακοναζόλη, κετοκοναζόλη (αντιμυκητιασικά)

αμινογλουτεθιμίδη (αναστολέας της αρωματάσης)

διλτιαζέμη (αποκλειστής διαύλου ιόντων ασβεστίου)

αιθινυλοιστραδιόλη, νοραιθινδρόνη (από του στόματος αντισυλληπτικά)

κυκλοσπορίνη, κυκλοφωσφαμίδη, τακρόλιμους (ανοσοκατασταλτικά)

κλαριθρομυκίνη, ερυθρομυκίνη, τρολεανδομυκίνη (αντιβιοτικά μακρολιδικά)

ασπιρίνη (μη στεροειδές αντιφλεγμονώδες φάρμακο)

αναστολείς πρωτεάσης (αντιιικά)

διουρητικά (φάρμακα που προκαλούν υποκαλιαιμία)

χυμός γκρέιπφρουτ

Κύηση, θηλασμός και γονιμότητα

Εάν είστε έγκυος ή θηλάζετε, νομίζετε ότι μπορεί να είστε έγκυος ή σχεδιάζετε να

αποκτήσετε παιδί, ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας προτού

πάρετε αυτό το φάρμακο.

Γονιμότητα

Μελέτες σε ζώα έχουν καταδείξει ότι τα κορτικοστεροειδή επηρεάζουν τη γονιμότητα.

Η χρήση του Medrol στις έγκυες γυναίκες ή σε γυναίκες με αναπαραγωγική ικανότητα πρέπει

να αποφεύγεται, διότι μπορεί να επηρεάσει την ανάπτυξη του εμβρύου. Αυτό το φάρμακο θα

πρέπει να χρησιμοποιείται στην εγκυμοσύνη μόνο εάν είναι απολύτως απαραίτητο. Ο γιατρός

θα αποφασίσει κατά περίπτωση αν θα λάβετε Medrol, αφού συγκρίνει τα πιθανά οφέλη από

το φάρμακο προς τις πιθανές βλαπτικές επιδράσεις αυτού για το έμβρυο και την έγκυο

γυναίκα.

Θηλασμός

Να αποφεύγεται η χορήγηση Medrol κατά τη διάρκεια του θηλασμού. Αν θηλάζετε

ενημερώστε τον γιατρό σας προτού κάνετε θεραπεία με Medrol διότι τα κορτικοστεροειδή

περνούν στο μητρικό γάλα και ενδέχεται να καταστείλουν την ανάπτυξη του βρέφους, όταν η

μητέρα παίρνει θεραπευτικές δόσεις κορτικοστεροειδών. Ο γιατρός θα αποφασίσει κατά

περίπτωση αν θα λάβετε Medrol, αφού συγκρίνει τα πιθανά οφέλη από το φάρμακο προς τις

πιθανές βλαπτικές επιδράσεις αυτού για το νεογέννητο και τη μητέρα.

Οδήγηση και χειρισμός μηχανημάτων

Η επίδραση των κορτικοστεροειδών στην ικανότητα οδήγησης ή χειρισμού μηχανών δεν έχει

αξιολογηθεί.

Ανεπιθύμητες ενέργειες, όπως ζάλη, ίλιγγος, οπτικές διαταραχές και κόπωση,

είναι πιθανές μετά τη θεραπεία με κορτικοστεροειδή. Εάν επηρεαστούν, οι ασθενείς δε θα

πρέπει να οδηγούν ή να χειριστούν μηχανές.

3.

Πώς να πάρετε το Medrol

Πάντοτε να παίρνετε το φάρμακο αυτό αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού ή του

φαρμακοποιού σας. Εάν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Η δοσολογία εξατομικεύεται ανάλογα με τη σοβαρότητα της πάθησης του ασθενή, τη φυσική

του κατάσταση και την ηλικία του. Η αρχική δοσολογία των δισκίων μεθυλπρεδνιζολόνης

μπορεί να κυμαίνεται από 4mg μέχρι 48mg την ημέρα, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της

θεραπευόμενης νόσου.

Θεραπεία κάθε δεύτερη μέρα - Alternate Day Therapy (ADT).

Η ADT είναι ένα δοσολογικό σχήμα κορτικοστεροειδούς, στο οποίο η συνηθισμένη

ημερήσια δόση του κορτικοστεροειδούς διπλασιάζεται και χορηγείται το πρωί κάθε δεύτερης

ημέρας. Ο σκοπός αυτού του τρόπου θεραπείας είναι να παρέχει στον ασθενή, που χρειάζεται

μακρόχρονη θεραπεία, τα ευεργετικά αποτελέσματα των κορτικοστεροειδών, περιορίζοντας

στο ελάχιστο μερικές ανεπιθύμητες επιδράσεις, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται η

υποθαλαμο-υποφυσιο-επινεφριδική καταστολή, η κατάσταση Cushing, τα συμπτώματα της

διακοπής του κορτικοστεροειδούς και η καταστολή της ανάπτυξης στα παιδιά.

Εάν μετά από μια λογική περίοδο χρόνου δεν υπάρξει ικανοποιητική κλινική ανταπόκριση, η

χορήγηση του Medrol πρέπει να διακοπεί και ο ασθενής να υποβληθεί σε άλλη κατάλληλη

θεραπεία.

Χρήση σε παιδιά

Η καθημερινή μακροχρόνια χορήγηση διηρημένων δόσεων κορτικοστεροειδούς, επιβραδύνει

την ανάπτυξη στα παιδιά και η χρήση τέτοιας αγωγής πρέπει να περιορίζεται μόνο στις πλέον

επείγουσες ενδείξεις. Με τη χορήγηση γλυκοκορτικοειδών κάθε δεύτερη ημέρα συνήθως

αποφεύγεται η ελαχιστοποιείται αυτή η παρενέργεια.

Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση Μedrol από την κανονική

Η χορήγηση του Medrol δεν πρέπει να διακόπτεται απότομα, αλλά να μειώνεται σταδιακά με

την πάροδο του χρόνου. Πρέπει να γίνονται οι κατάλληλες ενέργειες για την απάλειψη των

συμπτωμάτων που προκαλούνται από ανεπιθύμητες ενέργειες, οι οποίες ενδέχεται να

εμφανισθούν.

Δεν υπάρχει κλινικό σύνδρομο οξείας υπερδοσολογίας με κορτικοστεροειδή. Αναφορές

οξείας τοξικότητας και/ή θανάτου από υπερδοσολογία με κορτικοστεροειδή είναι σπάνιες.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων 210 77 93 777

Σε περίπτωση υπερδοσολογίας δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Η θεραπεία είναι συμπτωματική

και υποστηρικτική. Το Medrol απομακρύνεται με την αιμοκάθαρση.

Εάν ξεχάσετε να πάρετε το Μedrol

Αν παραλείψατε μια δόση θα πρέπει να την πάρετε το συντομότερο δυνατόν.

Εάν εν τούτοις πλησιάζει η ώρα της επόμενης δόσης να την παραλείψετε τελείως.

Μην πάρετε διπλή δόση για να αναπληρώσετε τη δόση που ξεχάσατε.

Εάν σταματήσετε να παίρνετε το Μedrol

Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του φαρμάκου, ρωτήστε τον

γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

4.

Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες

Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και αυτό το φάρμακο μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες

ενέργειες αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.

Πίνακας Ανεπιθύμητων Ενεργειών

Οργανικό

Σύστημα

Κατηγορία

Οργανικού

Συστήματος

Συχνότητα Μη Γνωστή

(Δε μπορεί να εκτιμηθεί με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα)

Λοιμώξεις και παρασιτώσεις

Ευκαιριακή λοίμωξη, Λοίμωξη

Διαταραχές

του

ανοσοποιητικού συστήματος

Υπερευαισθησία

στο

φάρμακο

(συμπεριλαμβανομένης

της

Αναφυλακτικής

αντίδρασης

και

της

Αναφυλακτοειδούς

αντίδρασης), Καταστολή των αντιδράσεων στα δερματικά τεστ

Διαταραχές

του

αιμοποιητικού

και

του

λεμφικού συστήματος

Λευκοκυττάρωση

Διαταραχές

του

ενδοκρινικού συστήματος

Σύνδρομο

προσομοιάζον

με

το

σύνδρομο

Cushing,

Υποϋποφυσισμός, Σύνδρομο στέρησης στεροειδών

Διαταραχές

του

μεταβολισμού

και

της

θρέψης

Λιπωμάτωση, Κατακράτηση νατρίου, Κατακράτηση υγρών,

Υποκαλιαιμική

αλκάλωση,

Μεταβολική

οξέωση,

Ανοχή

γλυκόζης διαταραγμένη, Αυξημένες ανάγκες για ινσουλίνη (ή

από του στόματος υπογλυκαιμικούς παράγοντες σε διαβητικούς),

Αυξημένη όρεξη (που μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένο

Σωματικό Βάρος)

Ψυχιατρικές διαταραχές

Συναισθηματική

διαταραχή

(συμπεριλαμβανομένων

της

Καταθλιπτικής διάθεσης και της Ευφορικής συναισθηματικής

διάθεσης,

Συναισθηματικής

αστάθειας,

Φαρμακευτικής

εξάρτησης, Αυτοκτονικού ιδεασμού), Ψυχωσική διαταραχή

(συμπεριλαμβανομένων της Μανίας, της Παραληρητικής ιδέας,

της

Ψευδαίσθησης

και

της

Σχιζοφρένειας

Ψυχωσική

συμπεριφορά, Ψυχική διαταραχή, Μεταβολή προσωπικότητας,

Διακυμάνσεις

της

συναισθηματικής

διάθεσης,

Συγχυτική

κατάσταση, Μη φυσιολογική συμπεριφορά, Άγχος, Αϋπνία,

Ευερεθιστότητα

Διαταραχές

του

νευρικού

συστήματος

Επισκληρίδιος λιπωμάτωση, Ενδοκρανιακή πίεση αυξημένη (με

οίδημα της Οπτικής θηλής [Καλοήθης ενδοκρανιακή υπέρταση]),

Σπασμοί, Αμνησία, Γνωστική διαταραχή, Ζάλη, Κεφαλαλγία

Οφθαλμικές διαταραχές

Κεντρική ορώδης χοριοαμφιβληστροειδοπάθεια, Καταρράκτης

υποκαψικός, Γλαύκωμα, Εξόφθαλμος

Διαταραχές του ωτός και

του λαβυρίνθου

Ίλιγγος

Καρδιακές διαταραχές

Συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια (σε ευπαθείς ασθενείς)

Αγγειακές διαταραχές

Θρόμβωση, Υπέρταση, Υπόταση

Διαταραχές

του

αναπνευστικού συστήματος,

του

θώρακα

και

του

μεσοθωρακίου

Πνευμονική εμβολή, Λόξυγκας

Πίνακας Ανεπιθύμητων Ενεργειών

Οργανικό

Σύστημα

Κατηγορία

Οργανικού

Συστήματος

Συχνότητα Μη Γνωστή

(Δε μπορεί να εκτιμηθεί με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα)

Διαταραχές

του

γαστρεντερικού

Πεπτικό έλκος (με πιθανή Διάτρηση πεπτικού έλκους και

Αιμορραγία

πεπτικού

έλκους),

Διάτρηση

του

εντέρου,

Γαστρορραγία,

Παγκρεατίτιδα,

Περιτονίτιδα,

Ελκωτική

οισοφαγίτιδα, Οισοφαγίτιδα, Διάταση της κοιλίας, Κοιλιακό

άλγος, Διάρροια, Δυσπεψία, Ναυτία

Διαταραχές

του

δέρματος

και του υποδόριου ιστού

Αγγειοίδημα, Υπερτρίχωση, Πετέχειες, Εκχυμώσεις, Ατροφία

δέρματος,

Ερύθημα,

Υπεριδρωσία,

Ραγάδες

δέρματος,

Εξάνθημα, Κνησμός, Κνίδωση, Ακμή

Διαταραχές

του

μυοσκελετικού συστήματος

και του συνδετικού ιστού

Μυϊκή

αδυναμία,

Μυαλγία,

Μυοπάθεια,

Μυϊκή

ατροφία,

Οστεοπόρωση,

Οστεονέκρωση,

Παθολογικό

κάταγμα,

Νευροπαθητική

αρθροπάθεια,

Αρθραλγία,

Καθυστερημένη

ανάπτυξη

Διαταραχές

του

αναπαραγωγικού

συστήματος και του μαστού

Έμμηνος ρύση ακανόνιστη

Γενικές

διαταραχές

και

καταστάσεις

της

οδού

χορήγησης

Καθυστερημένη επούλωση, Κόπωση, Αίσθημα κακουχίας

Παρακλινικές εξετάσεις

Ενδοφθάλμια πίεση αυξημένη, Ανοχή υδατανθράκων μειωμένη,

Κάλιο

αίματος

μειωμένο,

Ασβέστιο

ούρων

αυξημένο,

Αμινοτρανσφεράση

της

αλανίνης

αυξημένη,

Ασπαρτική

αμινοτρανσφεράση αυξημένη, Αλκαλική φωσφατάση αίματος

αυξημένη

Κακώσεις,

δηλητηριάσεις

και επιπλοκές θεραπευτικών

χειρισμών

Συμπιεστικό κάταγμα σπονδυλικής στήλης, Ρήξη τένοντα

Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών

Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό

σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν

φύλλο οδηγιών χρήσης. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας,

μέσω:

Ελλάδα

Κύπρος

Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων

Φαρμακευτικές Υπηρεσίες

Μεσογείων 284

Υπουργείο Υγείας

GR-15562 Χολαργός, Αθήνα

CY-1475 Λευκωσία

Τηλ: + 30 21 32040380/337

Φαξ: + 357 22608649

Φαξ: + 30 21 06549585

Ιστότοπος: www.moh.gov.cy/phs

Ιστότοπος: http://www.eof.gr

Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή

περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου.

5.

Πώς να φυλάσσετε το Medrol

Το φάρμακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το βλέπουν και δεν το φθάνουν τα

παιδιά.

Φυλάσσεται σε θερμοκρασία δωματίου (15°- 30°

Να μη χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στο

κουτί μετά την “ΛΗΞΗ”. Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που

αναφέρεται εκεί.

Μην πετάτε φάρμακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα οικιακά απορρίμματα. Ρωτήστε το

φαρμακοποιό σας για το πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρησιμοποιείτε πια. Αυτά τα

μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

6.

Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες

Τι περιέχει το Medrol

Η δραστική ουσία είναι η μεθυλπρεδνιζολόνη. Κάθε δισκίο περιέχει 4 mg ή 16

mg μεθυλπρεδνιζολόνης

Τα άλλα έκδοχα είναι:

Δισκία 4 mg: λακτόζη μονοϋδρική, άμυλο αραβοσίτου, σακχαρόζη, ασβέστιο στεατικό,

άμυλο αραβοσίτου ξηρανθέν.

Δισκία 16 mg: λακτόζη μονοϋδρική, άμυλο αραβοσίτου, σακχαρόζη, ασβέστιο στεατικό,

παραφίνη υγρή.

Εμφάνιση του Medrol και περιεχόμενο της συσκευασίας

Κυκλοφορεί σε Blister PVC/Aluminium:

Medrol Δισκία 4 mg: Κουτί των 50 δισκίων

Medrol Δισκία 16 mg: Κουτί των 14 δισκίων

Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας και παραγωγός

Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας

Pfizer Ελλάς A.E.

Λ. Μεσογείων 243

154 51, Ν. Ψυχικό

Τηλ.: 210 6785800

Παραγωγός

Pfizer Italia S.r.l.

Località Marino del Tronto

63100 Ascoli Piceno (AP)

Ιταλία

Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά τον