MEALIS

Κύριές Πληροφορίες

 • Εμπορική ονομασία:
 • MEALIS 20MG/TAB ΔΙΣΚΙΟ
 • Φαρμακολογική κατηγορία (ATC):
 • C09AA03
 • Δοσολογία:
 • 20MG/TAB
 • Φαρμακοτεχνική μορφή:
 • ΔΙΣΚΙΟ
 • Σύνθεση:
 • 0083915837 - LISINOPRIL DIHYDRATE - 21.780000 MG
 • Οδός χορήγησης:
 • ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ
 • Τρόπος διάθεσης:
 • ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ
 • Χρήση για:
 • Οι άνθρωποι
 • Τύπος φάρμακου:
 • αλλοπαθητική των ναρκωτικών

Έγγραφα

Εντοπισμός

 • Διατίθεται σε:
 • MEALIS 20MG/TAB ΔΙΣΚΙΟ
  Ελλάδα
 • Γλώσσα:
 • Ελληνικά

Θεραπευτικές πληροφορίες

 • Θεραπευτική περιοχή:
 • LISINOPRIL
 • Περίληψη προϊόντος:
 • 2802466803014 - 01 - BTx14 (BLIST 2x7) - 14.00 - ΤΕΜΑΧΙΟ - Εγκεκριμένο (ΕΟΦ) - ΦΑΡΜΑΚΕIOY; 2802466803021 - 02 - BTx30 (BLIST 3x10) - 30.00 - ΤΕΜΑΧΙΟ - Εγκεκριμένο (ΕΟΦ) - ΦΑΡΜΑΚΕIOY; 2802466803038 - 03 - BTx100 (BLIST 10x10) - 100.00 - ΤΕΜΑΧΙΟ - Εγκεκριμένο (ΕΟΦ) - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ

Άλλες πληροφορίες

Κατάσταση

 • Πηγή:
 • Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
 • Καθεστώς αδειοδότησης:
 • Εγκεκριμένο (ΕΟΦ)
 • τελευταία ενημέρωση:
 • 15-02-2018

φύλλο οδηγιών χρήσης

1.   ????????????? ??? ????????????? ????????? 2.  ?? ?????? ?? ????????? ??? ?? ??????? ???

Φύλλο Οδηγιών για το Χρήστη

1.1 Ονομασία: MEALIS

1.2 Σύνθεση: Δραστική ουσία: Lisinopril / Λιζινοπρίλη

Έκδοχα:  Μαννιτόλη,   ασβέστιο   φωσφορικό   διϋδρικό,   άμυλο 

αραβοσίτου,   άμυλο   αραβοσίτου   προζελατινοποιημένο,   οξείδιο 

του   σιδήρου   (κόκκινο)  lake  (E  172)  Cl  77491,   και   στεατικό 

μαγνήσιο.

1.3 Φαρμακοτεχνική Μορφή: Δισκία για λήψη από το στόμα. 

1.4 Περιεκτικότητα:  Κάθε δισκίο περιέχει είτε 10,0  mg  Lisinopril  είτε 20,0 

mg Lisinopril.

1.5 Περιγραφή   –   Συσκευασία:  Τα   δισκία  MEALIS  10,0  mg  είναι 

συσκευασμένα σε blister από PVC/Aluminium foil των 7 ή 10 δισκίων το 

κάθε ένα. Περιέχονται σε χάρτινα κουτιά των 14 δισκίων (2 blister x 7) ή 

των   30   δισκίων   (3  blisters  x  10).   Τα   δισκία  MEALIS  20,0  mg  είναι 

συσκευασμένα   σε  blisters  από  PVC/Aluminium  foil  των   10  δισκίων   το 

κάθε ένα. Περιέχονται σε χάρτινα κουτιά των 30 δισκίων (3 blister x 10).

1.6 Φαρμακοθεραπευτική Κατηγορία: Αντιυπερτασικό, αναστολέας του 

Μετατρεπτικού Ενζύμου της Αγγειοτασίνης. 

1.7 Υπεύθυνος Κυκλοφορίας: MEDOCHEMIE HELLAS A.E., Παστέρ 6 

Αμπελόκηποι, Αθήνα Τ.Κ. 115 21, Τηλ.: 2106413160.

1.8 Παρασκευαστής: ΜEDOCHEMIE LTD, ΛΕΜΕΣΟΣ, ΚΥΠΡΟΣ.

2.1 Γενικές Πληροφορίες:

Οι   πληροφορίες   αυτού   του   φυλλαδίου   αναφέρονται   μόνο   στο   συγκεκριμένο 

φάρμακο που σας χορήγησε ο γιατρός σας, το MEALIS. Παρακαλούμε διαβάστε 

τις προσεκτικά. Θα σας δώσουν σημαντικές πληροφορίες, αλλά δεν μπορούν να 

σας τα εξηγήσουν όλα. Εάν έχετε κάποιες ερωτήσεις ή δεν είστε σίγουροι για 

κάτι, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

Το  MEALIS  ανήκει σε μια ομάδα φαρμάκων που ονομάζονται αναστολείς του 

Μετατρεπτικού   Ενζύμου   της   Αγγειοτασίνης.   Το  MEALIS  διαστέλλοντας   τα 

αγγεία   βοηθάει   στη   μείωση   της   αρτηριακής   σας   πίεσης   και   διευκολύνει   την 

καρδιά να στείλει αίμα σε όλα τα μέρη του σώματός σας.

2.2 Ενδείξεις:

Ο γιατρός σας χορήγησε το MEALIS για κάποιον από τους παρακάτω λόγους: 

 Υψηλή αρτηριακή πίεση (υπέρταση)

 Συμπτωματική καρδιακή ανεπάρκεια κατά την οποία η καρδιά 

δεν μπορεί να στείλει το αίμα σε ολόκληρο το σώμα σας, τόσο 

καλά όσο πριν.

 Το έμφραγμα του μυοκαρδίου  που έχετε  υποστεί  μπορεί να 

μειώσει   τη   λειτουργικότητα   της   καρδιάς   σας.   Το  MEALIS 

επιβραδύνει τη μείωση της λειτουργικότητας της καρδιάς.

 Νεφρική νόσο που οφείλεται  στον διαβήτη και στην υψηλή 

αρτηριακή πίεση σας.

2.3 Αντενδείξεις:

Μην πάρετε το MEALIS εάν: 

 Είστε έγκυος πάνω από 3 μηνών.

 Έχετε πάρει παλιότερα κάποιο φάρμακο της ίδιας κατηγορίας με το  MEALIS 

(αναστολέα   του   Μετατρεπτικού   Ενζύμου   της   Αγγειοτασίνης)   και   εμφανίσατε 

αλλεργικές   αντιδράσεις,   που   περιλαμβάνουν   πρήξιμο   στα   χέρια,   πόδια,   ή 

αστραγάλους,   στο   πρόσωπο,   στα   χείλη,   στη   γλώσσα   και/ή   στο   λαιμό,   με 

δυσκολία να καταπιείτε ή να αναπνεύσετε, ή κάποιο μέλος της οικογένειας σας 

έχει παρουσιάσει την ίδια αντίδραση.

 Έχετε   εμφανίσει   ποτέ   αντίδραση   αλλεργικού   τύπου   στο  MEALIS  ή   σε 

οποιοδήποτε   απο  τα   συστατικά   του   φαρμάκου   ή  σε  άλλο   φάρμακο   της   ίδιας 

ομάδας.

Ενημερώστε το γιατρό σας εάν δεν είστε σίγουροι αν πρέπει να ξεκινήσετε το 

MEALIS.

2.4Ειδικές προφυλάξεις και προειδοποιήσεις κατά τη χρήση:

2.4.1 Γενικά: Πριν πάρετε το φάρμακό σας, ενημερώστε το γιατρό 

σας εάν έχετε προβλήματα υγείας και ειδικά τα ακόλουθα:

 έχετε   αορτική   στένωση,   στένωση   των   νεφρικών   αρτηριών   ή   στένωση   των 

καρδιακών βαλβίδων και υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια,

 έχετε άλλα προβλήματα υγείας όπως, προβλήματα με τα νεφρά σας ή κάνετε 

αιμοκάθαρση,

 ηπατική δυσλειτουργία,

 αγγειακή νόσο (νόσο του κολλαγόνου) και/ή θεραπεία με αλλοπουρινόλη (για 

ουρική αρθρίτιδα) προκαϊναμίδη (για αρρυθμίες), ανοσοκατασταλτικά (φάρμακα 

τα οποία καταστέλλουν το ανοσοποιητικό σύστημα),

 διάρροια ή έμετο,

 δίαιτα με περιορισμένο αλάτι ή παίρνετε συμπληρώματα καλίου.

ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ   ΝΑ   ΠΑΙΡΝΕΤΕ  MEALIS  και   ενημερώστε   το   γιατρό   σας 

αμέσως, σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

 Εάν εμφανίσετε πρήξιμο στο πρόσωπο, στα χείλη, στη γλώσσα και/ή στο λαιμό, 

που μπορεί να σας δυσκολεύει να αναπνεύσετε.

 Εάν εμφανίσετε πρήξιμο στο πρόσωπο, στα χείλη, στη γλώσσα και/ή στο λαιμό, 

που μπορεί να σας δυσκολεύει να καταπίνετε.

 Εάν παρουσιάσετε σοβαρή φαγούρα στο δέρμα (εμφάνιση εξογκωμάτων).

Πείτε   στο   γιατρό   σας   αν   ακολουθείτε   θεραπεία   απευαισθητοποίησης   από 

αλλεργία μετά  από τσίμπημα (π.χ. μέλισσας  ή σφήκας) γιατί πολλές φορές  η 

χορήγηση Α-ΜΕΑ, κατά τη θεραπεία απευαισθητοποίησης μπορεί να προκαλέσει 

ακόμα πιο σοβαρή αλλεργική αντίδραση.

Πριν από χειρουργική επέμβαση και αναισθησία (ακόμα και στο οδοντιατρείο) 

πείτε   στο   γιατρό   ή   τον   οδοντίατρο   ότι   λαμβάνετε  MEALIS  γιατί   μπορεί   να 

εμφανισθεί   απότομη   πτώση   της   αρτηριακής   πίεσης   σχετιζόμενη   με   την 

αναισθησία. 

Κατά τη λήψη της πρώτης δόσης του  MEALIS  χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. 

Μπορεί να προκαλέσει μια μεγάλη πτώση στην αρτηριακή πίεση, μεγαλύτερη 

από αυτή που παρατηρείται συνήθως στη συνεχόμενη θεραπεία.

Δεν πρέπει να δίνεται MEALIS σε παιδιά ηλικίας κάτω των 18 ετών. Η ασφάλεια 

και αποτελεσματικότητα στα παιδιά δεν έχει τεκμηριωθεί. 

2.4.2 Κύηση: Θα πρέπει να ενημερώσετε το γιατρό σας εάν είστε, νομίζετε ότι 

είστε (ή θα είστε) έγκυος. Είναι προτιμότερο να μη χρησιμοποιήσετε το 

MEALIS  κατά το πρώτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης. Εάν μείνετε έγκυος 

κατά   τη   διάρκεια   της   θεραπείας   με   το  MEALIS,   θα   πρέπει   να 

ενημερώσετε και να δείτε τον γιατρό σας χωρίς να καθυστερήσετε.

Το προϊόν δε θα πρέπει να χρησιμοποιείται κατά το δεύτερο και τρίτο 

τρίμηνο   της   κύησης.   Πριν   ξεκινήσει   μια   εγκυμοσύνη   θα   πρέπει   το 

MEALIS  να   αντικατασταθεί   από   ένα   κατάλληλο   αντιυπερτασικό 

φάρμακο.

2.4.3 Γαλουχία : Θα     πρέπει να ενημερώσετε το γιατρό σας εάν θηλάζετε ή     

θα ξεκινήσετε να θηλάζετε.  Ο θηλασμός, ιδιαίτερα στην περίπτωση 

νεογέννητου ή πρόωρου νεογνού, δεν συνιστάται. 

2.5    Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα ή ουσίες:

Πριν  πάρετε   το  φάρμακό   σας,  ενημερώστε  το  γιατρό   σας   εάν  παίρνετε  άλλα 

φάρμακα, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αγοράσατε χωρίς συνταγή γιατρού 

όπως   συμπληρώματα   διατροφής,   επειδή   μερικά   φάρμακα   μπορεί   να 

αλληλεπιδράσουν. Ειδικά, ενημερώστε το γιατρό σας εάν παίρνετε:

 διουρητικά (συμπεριλαμβανομένων των καλιοσυντηρητικών),

 άλλα  φάρμακα   για  τη  θεραπεία   της  υψηλής   αρτηριακής  πίεσης 

(αντιυπερτασικά),

 μη   στεροειδή   αντιφλεγμονώδη   φάρμακα   (ΝSAIDS)   όπως 

ινδομεθακίνη και υψηλές δόσεις ασπιρίνης (> 3g/ημέρα) τα οποία 

χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία της αρθρίτιδας ή των μυϊκών 

πόνων,

 φάρμακα για ψυχιατρικές  παθήσεις  όπως λίθιο, αντιψυχωτικά ή 

τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά,

 δισκία καλίου ή υποκατάστατα άλατος που περιέχουν κάλιο,

 αντιδιαβητικά   φάρμακα   όπως   ινσουλίνη   ή   φάρμακα   τα   οποία 

χορηγούνται   από   το   στόμα   για   τη   μείωση   των   επιπέδων   του 

σακχάρου,

 φάρμακα   τα   οποία   ενεργοποιούν   το   κεντρικό   νευρικό   σύστημα 

(συμπαθυτικομιμητικά).   Αυτά   περιλαμβάνουν   την   εφεδρίνη, 

ψευδοεφεδρίνη   και   σαλβουταμόλη   και   μπορεί   να   βρεθούν   σε 

μερικά   αντιόξινα   και   σε   φάρμακα   για   το   άσθμα   και   το 

κρυολόγημα,

 φάρμακα   τα   οποία   καταστέλλουν   το   ανοσοποιητικό   σύστημα 

(ανοσοκατασταλτικά),   αλλοπουρινόλη   (για   ουρική   αρθρίτιδα)   ή 

προκαϊναμίδη (για αρρυθμίες).

2.6 Επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων:

Τα δισκία MEALIS θεωρείται απίθανο να επιδράσουν στην ικανότητα οδήγησης 

και χειρισμού μηχανημάτων. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να αναλαμβάνετε εργασίες 

που   απαιτούν   ιδιαίτερη   προσοχή,   μέχρι   να   γνωρίσετε   την   ανοχή   σας   στο 

φάρμακο.

Ενημερώστε το γιατρό σας εάν δεν είστε σίγουροι αν πρέπει να ξεκινήσετε το 

MEALIS. 

2.7  Δοσολογία

Ακολουθήστε τις οδηγίες του γιατρού σας για το πότε και πως να παίρνετε τα 

δισκία   σας   σύμφωνα   με   τη   συνταγογράφηση   του   γιατρού   σας.   Η   δόση   είναι 

ατομική και είναι σημαντικό να παίρνετε το φάρμακο. Η αρχική δοσολογία αλλά 

και η μακροχρόνια εξαρτάται από την κλινική ανταπόκριση στο φάρμακο και από 

τα άλλα φάρμακα που λαμβάνετε. 

Ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας εάν δεν είστε σίγουροι.

Υψηλή Αρτηριακή Πίεση

Η   συνήθης   αρχική   δόση   είναι   10mg  χορηγούμενα   μία   φορά   την   ημέρα.   Η 

συνήθης δόση μακράς διαρκείας είναι 20mg μία φορά την ημέρα.

Συμπτωματική Καρδιακή Ανεπάρκεια

Η συνήθης συνιστώμενη αρχική δόση είναι 2,5  mg  χορηγούμενα μια φορά την 

ημέρα. Η συνήθης δόση μακράς διαρκείας είναι 5 – 35  mg  χορηγούμενα μία 

φορά την ημέρα.

Μετά από Έμφραγμα του Μυοκαρδίου

Η   συνήθης   συνιστώμενη   αρχική   δόση   είναι   5mg  την   πρώτη   ημέρα,   και   τη 

δεύτερη και μετά 10mg μία φορά την ημέρα.

Προβλήματα σχετιζόμενα με το Σακχαρώδη Διαβήτη

Το συνήθες δοσολογικό εύρος είναι 10 – 20 mg ημερησίως.

Τρόπος χορήγησης του MEALIS

 Καταπίνετε το δισκίο με ένα ποτήρι νερό.

 Προσπαθήστε να παίρνετε τα δισκία σας την ίδια ώρα κάθε 

ημέρα.   Τα   δισκία   μπορούν   να   χορηγηθούν   πριν,   ή  μετά   τα 

γεύματα.

 Μην σταματήσετε να παίρνετε τα δισκία σας, ακόμη και εάν η 

αρτηριακή πίεση έχει επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα και 

αισθάνεστε καλά, εκτός εάν σας το πει ο γιατρός σας.

 Θυμηθείτε   ότι   η   αρχική   δόση   μπορεί   να   προκαλέσει   μια 

μεγαλύτερη πτώση της αρτηριακής πίεσης από ότι θα συμβεί 

με  τη συνεχιζόμενη  θεραπεία. Αυτό  μπορεί να παρατηρηθεί 

σαν αδυναμία ή ζάλη. Μπορεί να βοηθήσει αν ξαπλώσετε. Εάν 

ανησυχήσετε, συμβουλευθείτε το γιατρό σας το συντομότερο 

δυνατόν.

 Εάν έχετε την εντύπωση ότι το αποτέλεσμα του MEALIS είναι 

πολύ   ισχυρό   ή   πολύ   ασθενές   μιλήστε   στο   γιατρό   ή   το 

φαρμακοποιό σας το συντομότερο δυνατόν. 

2.8 Υπερδοσολογία – Αντιμετώπιση

Εάν   πάρετε   περισσότερα   δισκία   από   την   κανονική   σας   δόση,   απευθυνθείτε   στο 

γιατρό σας ή στο πλησιέστερο νοσοκομείο.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεως Αθήνας: 210 7793777.

2.9 Τι πρέπει να γνωρίζετε στην περίπτωση που παραλείψετε κάποια δόση

Εάν παραλείψετε μια δόση, μην πάρετε άλλη πρόσθετη δόση. Απλώς συνεχίστε το 

κανονικό σας πρόγραμμα.

2.10 Ανεπιθύμητες Ενέργειες

Όπως με όλα τα φάρμακα έτσι και με το  MEALIS  μπορεί να παρουσιαστούν 

ανεπιθύμητες   ενέργειες.   Μην   ανησυχήσετε   από   τη   λίστα   των   ανεπιθύμητων 

ενεργειών.   Μπορεί   να   μην   παρουσιάσετε   καμία   από   αυτές.   Οι   περισσότεροι 

ασθενείς   δεν   παρουσιάζουν   ανεπιθύμητες   ενέργειες.   Παρ’   όλα   αυτά   αν 

παρατηρήσετε κάτι και σας ενοχλεί μιλήστε στο γιατρό σας. 

Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες  που μπορεί να εμφανιστούν είναι (σε 

>1% των ασθενών έως < 10% δηλαδή 1 στους 10 και 1 στους 100 ασθενείς): 

 Πονοκέφαλος 

 Ζάλη   ή   αίσθημα   κενού   της   κεφαλής   (όταν   σηκώνεστε   απότομα   σε   όρθια 

θέση).

 Διάρροια

 Βήχας

 Έμετος

 Το  MEALIS  μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία των νεφρών προκαλώντας 

ολιγουρία ή ανουρία.

Λιγότερο συχνές, ανεπιθύμητες ενέργειες είναι (> 0,1% ή < 1%, δηλαδή 1 στους 

100 ασθενείς ή 1 στους 1000 ασθενείς):

 Αλλαγή διάθεσης.

 Μούδιασμα ή μυρμήγκιασμα στα δάκτυλα χεριών ή ποδιών.

 Υπνηλία ή δυσκολία στον ύπνο, παράξενα όνειρα.

 Αλλαγή της γεύσης

 Γρήγορα χτυπήματα της καρδιάς.

 Συνάχι

 Ναυτία

 Πόνος στο στομάχι ή δυσπεψία

 Δερματικό εξάνθημα

 Φαγούρα

 Ανικανότητα

 Κούραση

 Αδυναμία

Μπορεί  να προκαλέσει μια μεγάλη πτώση στην αρτηριακή πίεση σε ασθενείς  με 

στεφανιαία νόσο, αορτική στένωση, στένωση των νεφρικών αρτηριών ή στένωση 

των καρδιακών βαλβίδων και υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια.

Σπάνιες ανεπιθύμητες ενέργειες (> 0,01% και < 0,1% δηλαδή 1 στους 1000 και 1 

στους 10.000 ασθενείς). 

 Αλλεργικές αντιδράσεις

ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ   ΝΑ   ΠΑΙΡΝΕΤΕ  MEALIS  και   ενημερώστε   τον   γιατρό   σας 

αμέσως, σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις : 

 Εάν εμφανίσετε  πρήξιμο  στο πρόσωπο, στα χείλη, στη γλώσσα 

και/ή στο λαιμό, που μπορεί να σας δυσκολεύει να αναπνεύσετε ή 

να καταπιείτε.

 Εάν   παρουσιάσετε   σοβαρή   φαγούρα   στο   δέρμα   (με   εμφάνιση 

εξογκωμάτων).

Σπάνια μπορεί να αναφερθούν αλλαγές σε μερικά κύτταρα ή άλλα μέρη του αίματος. 

Είναι   πιθανόν   ότι   ο   γιατρός   σας,   μπορεί   περιοδικά   να   παίρνει   κάποια   δείγματα 

αίματος   για   να   εξετάσει   εάν   το  MEALIS  έχει   κάποια   επίδραση   στο   αίμα   σας. 

Μερικές φορές αυτές οι αλλαγές εκδηλώνονται σαν κούραση ή ερεθισμένος λαιμός ή 

μπορεί   να   συνοδεύονται   από   πυρετό,   πόνοι   αρθρώσεων   και   μυών,   πρήξιμο   των 

αρθρώσεων ή φωτοευαισθησία. 

3.      ??????????? ??? ??? ?????????? ????? ??? ????????

?? ??????? ???? ??? ?? ?????? ? ??????? ??? ???? ??? ?? ???????????? ??????? ??? ????????. ??? ?? ?????? ?? ?? ?????? ?? ???? ????? ? ?? ?? ?????????????? ??? ?????? ???? ??????, ????? ???????????? ?? ????? ???????????? ?? ?????? ???.

??? ???? ?? ???????? ??? ????????? ?????????? ?????? ???????? ?? ?? ???????, ?????????? ?????? ?? ?????? ? ?? ??????????? ???. 

??? ????? ??????????? ??????????? ???? ??? ??? ??????????? ??? ??????? ?? ??????? ??? ????????? ? ?????????? ???????? ????????? ??? ?? ??????? ??? ???????? ?? ????????? ?? ???????? ??? ??????????? ????? ??? ?? ?????? ??? ? ?? ??????????? ???.

??? ?? ????? ?????????????? ??? ??????? ?? ??????? ??? ??? ??????????, ?? ?????? ?? ?????????? ??????? ?? ??? ??????? ??? ??? ???????.

??? ??? ???????? ??? ??? ??? ????? ??? ????? ?????????? ?? ????????? ?? ??????? ???? ?????????? ??? ????? ?? ??????? ??? ??? ??????????.

?? ?? ?????????? ?? ??????? ?? ??????? ??? ???????, ????? ? ????? ??? ? ??????? ?????? ?? ?????????? ?? ??????? ??? ?? ?? ??????????? ???????? ??? ??? ????? ???.

?????????? ?? ??????? ???? ?????? ???????? ????.

??? ? ??????? ??? ?????????? ?? ??????????? ?? ????????, ??????????? ?? ???????? ???????.

??? ???????? ?? ??????? ???? ??? ?????????? ????? ??? ??????????? ???? ????????. ??????????? ??.

Άλλες σπάνιες ανεπιθύμητες ενέργειες είναι:

 Σύγχυση

 Ξηροστομία

 Τριχόπτωση

 Ψωρίαση

Πολύ σπάνιες ανεπιθύμητες ενέργειες μπορεί να εμφανιστούν  (< 0,01% δηλαδή 

λιγότεροι από 1 στους 10.000 ασθενείς).

 Πόνοι στα ιγμόρεια 

 Συρίττουσα αναπνοή

 Κίτρινο δέρμα και/ή μάτια (ίκτερος).

 Ερεθισμός του ήπατος ή του παγκρέατος.

 Σοβαρές  δερματικές   παθήσεις   (συμπτώματα  που  περιλαμβάνουν 

κοκκινίλες, φουσκάλες και ξεφλούδισμα).

 Εφίδρωση. 

Ενημερώστε   το   γιατρό   σας   αν   παρουσιάζετε   κάποιες   άλλες   ανεπιθύμητες 

ενέργειες οι οποίες δεν αναφέρονται.

2.11 Ημερομηνία λήξης του προϊόντος

Αναγράφεται στην εξωτερική και εσωτερική συσκευασία.

2.12 Ιδιαίτερες προφυλάξεις για την φύλαξη του προϊόντος

Φυλάσσεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ( ≤ 25 °C) σε χώρο ξηρό και δροσερό.

2.12 Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης του κειμένου: Ιούλιος 2005

4. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

 Το MEALIS χορηγείται με ιατρική συνταγή.

Document Outline

7-8-2018

Duaklir Genuair (AstraZeneca AB)

Duaklir Genuair (AstraZeneca AB)

Duaklir Genuair (Active substance: aclidinium bromide / formoterol fumarate dihydrate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5419 of Tue, 07 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

7-8-2018

Brimica Genuair (AstraZeneca AB)

Brimica Genuair (AstraZeneca AB)

Brimica Genuair (Active substance: aclidinium bromide / formoterol fumarate dihydrate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5420 of Tue, 07 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

19-6-2018

Dany's BienenWohl (Dany Bienenwohl GmbH)

Dany's BienenWohl (Dany Bienenwohl GmbH)

Dany's BienenWohl (Active substance: oxalic acid dihydrate) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)3892 of Tue, 19 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/4667

Europe -DG Health and Food Safety

5-2-2018

Oxybee (Dany Bienenwohl GmbH)

Oxybee (Dany Bienenwohl GmbH)

Oxybee (Active substance: oxalic acid dihydrate) - New authorisation - Commission Decision (2018)684 of Mon, 05 Feb 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/4296

Europe -DG Health and Food Safety