MAXEPA

Κύριές Πληροφορίες

 • Εμπορική ονομασία:
 • MAXEPA (791+527)MG/5ML ΠΟΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ
 • Φαρμακολογική κατηγορία (ATC):
 • C10AX06
 • Δοσολογία:
 • (791+527)MG/5ML
 • Φαρμακοτεχνική μορφή:
 • ΠΟΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ
 • Σύνθεση:
 • INEOF00398 - FISH OIL (OMEGA-3 POLYUNSATURATED FATTY ACIDS) - 1000.000000 MG
 • Οδός χορήγησης:
 • ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ
 • Τρόπος διάθεσης:
 • ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ
 • Χρήση για:
 • Οι άνθρωποι
 • Τύπος φάρμακου:
 • αλλοπαθητική των ναρκωτικών

Έγγραφα

Εντοπισμός

 • Διατίθεται σε:
 • MAXEPA (791+527)MG/5ML ΠΟΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ
  Ελλάδα
 • Γλώσσα:
 • Ελληνικά

Θεραπευτικές πληροφορίες

 • Θεραπευτική περιοχή:
 • OMEGA-3-TRIGLYCERIDES INCL. OTHER ESTERS AND ACIDS
 • Περίληψη προϊόντος:
 • 2801987502017 - 01 - BOTTLE X150ML - 150.00 - ΧΙΛΙΟΣΤΟΛΙΤΡΟ - Εγκεκριμένο (ΕΟΦ) - ΦΑΡΜΑΚΕIOY

Άλλες πληροφορίες

Κατάσταση

 • Πηγή:
 • Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
 • Καθεστώς αδειοδότησης:
 • Εγκεκριμένο (ΕΟΦ)
 • τελευταία ενημέρωση:
 • 15-02-2018

φύλλο οδηγιών χρήσης

Έγκριση ΕΟΦ 73723/14.10.09

Φ    Y    ΛΛ    O       O    Δ    H    Γ   I  Ω    N     Γ    IA       TON       XPH    Σ   TH      

1.

ΠPOΣΔIOPIΣMOΣ TOY ΦAPMAKEYTIKOY ΠPOIONTOΣ

MAXEPA

Kαψάκιο, Πόσιμο Διάλυμα

1.2. Σύνθεση 

Δραστική ουσία        : Συμπυκνωμένο ιχθυέλαιο που περιέχει Eικοσιπενταενοϊκό οξύ (EPA) 

και Eικοσιδιεξαενοϊκό οξύ (DHA), βιταμίνη Α και βιταμίνη D.

Mη δραστικά συστατικά : K   αψάκιο    : Tocopheryl acetate, citric acid, gelatine, glycerol.

Πόσιμο       διάλυμα    : Tocopheryl acetate, citric acid.

1.3 Φαρμακοτεχνική μορφή   

Kαψάκιο, Πόσιμο διάλυμα

1.4 Περιεκτικότητα σε δραστική ουσία

MAXEPA       K   αψάκιο, μαλακό    

Kάθε κάψουλα περιέχει:

Eicosapentaenoic acid (EPA) 170mg

Docosahexaenoic acid (DHA) 115mg

Περιέχει επίσης:

Vitamin A : κάτω των 100 IU/1 g oil (περίπου 1,1ml)

Vitamin D : κάτω των 10 IU/1 g oil (περίπου 1,1ml)

MAXEPA     Πόσιμο διάλυμα    

Tα 5ml περιέχουν:

Eicosapentaenoic acid (EPA) 791mg

Docosahexaenoic acid (DHA) 527mg

Περιέχουν επίσης:

Vitamin A : κάτω των 100 IU/1 g oil (περίπου 1,1ml)

Vitamin D : κάτω των 10 IU/1 g oil (περίπου 1,1ml)

1.5 Περιγραφή-συσκευασία    

MAXEPA      Καψάκιο,   μαλακό    :  Eπιμήκεις,   διαυγείς   κάψουλες   μαλακής   ζελατίνης,   που   αναγράφουν 

Maxepa και περιέχουν 1g διαυγούς χρυσίζοντος ελαίου, συσκευασμένες σε πλαστικά φιαλίδια των 200 

καψουλών.

MAXEPA      Πόσιμο   Διάλυμα    :   Διαυγές   χρυσίζον   έλαιο   συσκευασμένο   σε   σκουρόχρωμα   γυάλινα  

μπουκάλια των 150ml.

1.6 Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία      

ω-3 πολυακόρεστα λιπαρά οξέα (EPA + DHA). 

         

1.7 Yπεύθυνος κυκλοφορίας    

"CANA" A.E. Φαρμακευτικά Eργαστήρια

Hρακλείου 446, Hράκλειο Aττικής, Tηλ. 210 2883300

          

1.8 Παρασκευαστής                          

SEVEN SEAS LIMITED

Marfleet, Hull, England

2.

TI ΠPEΠEI NA ΓNΩPIZETE ΓIA TO ΦAPMAKO ΣAΣ

Oι   πληροφορίες   αυτού   του   φυλλαδίου   αναφέρονται   μόνο   στο   συγκεκριμένο   φάρμακο   που   σας 

χορήγησε  ο  γιατρός   σας,   το  Maxepa.  Παρακαλούμε   διαβάστε  τις  προσεκτικά.   Θα  σας  δώσουν 

σημαντικές   πληροφορίες   αλλά   δεν   μπορούν   να   σας   τα   εξηγήσουν   όλα.  Eάν   έχετε   κάποιες 

ερωτήσεις, ή δεν είστε σίγουροι για κάτι, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Maxepa  1

 2.1 Γενικές πληροφορίες

Tο Maxepa είναι συμπυκνωμένο ιχθυέλαιο με υψηλή περιεκτικότητα σε απαραίτητα πολυακόρεστα 

λιπαρά   οξέα   της   σειράς   των   ω-3   και   συγκεκριμένα   σε   εικοσιπενταενοϊκό   οξύ   (EPA)   και 

εικοσιδιεξαενοϊκό   οξύ   (DHA).  H  τακτική   συνεχής   λήψη   του  Maxepa  στη   δίαιτα   οδηγεί   σε 

παρατεταμένη μείωση των τριγλυκεριδίων στο αίμα.

 2.2 Eνδείξεις

Υπερτριγλυκεριδαιμία

Tο  Maxepa  χρησιμοποιείται   σε   ασθενείς   στους   οποίους   είναι   επιθυμητή   η   μείωση   των  

τριγλυκεριδίων στο αίμα,  σε συνδυασμό με κατάλληλη δίαιτα.

Μετά από έμφραγμα του μυοκαρδίου

Επικουρική αγωγή για δευτερογενή πρόληψη μετά από έμφραγμα του μυοκαρδίου ως συμπλήρωμα 

της   κύριας   αγωγής   (π.χ.   στατίνες,   αντιαιμοπεταλιακά   φάρμακα,   β-αποκλειστές,   αναστολείς   του 

μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτασίνης (α ΜΕΑ).

2.3 Aντενδείξεις

Aλλεργία   σε   οποιοδήποτε   από   τα   συστατικά   του.   Σε   ασθενείς   με   άσθμα   ευαίσθητους   στην 

ασπιρίνη.

 2.4 Eιδικές προφυλάξεις και προειδοποιήσεις κατά τη χρήση

 2.4.1.Γενικά: Πριν πάρετε το φάρμακό σας, ενημερώστε το γιατρό σας εάν εμφανίζετε  αιματολογικές 

διαταραχές,   όπως   αιμορροφιλία   ή   αν   λαμβάνετε   αντιπηκτικά   φάρμακα   ή   άλλα   φάρμακα   που 

επηρεάζουν την πήξη του αίματος.  Yπάρχουν στοιχεία που υποδεικνύουν ότι τα προϊόντα  που 

περιέχουν   ιχθυέλαιο   μπορεί   να   προκαλέσουν   κρίση   βρογχόσπασμου   σε   ασθενείς   με   άσθμα 

ευαίσθητο στην ασπιρίνη.

Δόσεις  Maxepa  άνω των 5g/ημέρα μπορεί να προκαλέσουν μικρή επιδείνωση στον έλεγχο της 

γλυκόζης σε μη ινσουλινοεξαρτώμενους διαβητικούς ασθενείς. Να χρησιμοποείται με προσοχή σε 

ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2.

2.4.2 Hλικιωμένοι: Δεν απαιτούνται ιδιαίτερες προφυλάξεις.

2.4.3 Kύηση: Δεν υπάρχει εμπειρία από τη χρήση του Maxepa κατά την κύηση γι’ αυτό η χρήση του

  αντενδείκνυται σε αυτήν την περίπτωση.

2.4.4 Γαλουχία: Δεν υπάρχει εμπειρία από τη χρήση του Maxepa κατά την γαλουχία γι’ αυτό η χρήση 

  του αντενδείκνυται στην περίπτωση αυτή.

2.4.5 Παιδιά: H χρήση του Maxepa δεν έχει τεκμηριωθεί στα παιδιά.

2.4.6 Eπίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων: Δεν φαίνεται να επιδρά.

2.5 Aλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα ή ουσίες

Πριν πάρετε το φάρμακό σας, ενημερώστε το γιατρό σας εάν παίρνετε άλλα φάρμακα, 

συμπεριλαμβανομένων αυτών που αγοράσατε χωρίς συνταγή γιατρού. Eιδικά, ενημερώστε το 

γιατρό σας εάν παίρνετε αντιπηκτικά ή άλλα φάρμακα που επηρεάζουν την πήξη του αίματος όπως 

ασπιρίνη, κεφαλοσπορίνες. 

2.6 Δοσολογία

  Aκολουθήστε τις οδηγίες του γιατρού σας για το πότε και πως να παίρνετε το φάρμακό σας. 

Παρακαλούμε ΔIABAΣTE TA KEIMENA που αναγράφονται στον περιέκτη. Pωτήστε τον γιατρό ή 

τον φαρμακοποιό σας εάν δεν είστε σίγουροι.

*   Oι συνήθεις συνιστώμενες δόσεις ενηλίκων είναι οι ακόλουθες:

           Υπερτριγλυκεριδαιμία

    Καψάκιο:  5 καψάκιο, μαλακό από το στόμα δύο φορές την ημέρα κατά τη διάρκεια

γεύματος.

    Πόσιμο διάλυμα:5ml (1 κουταλάκι του τσαγιού) από το στόμα δύο φορές την ημέρα κατά 

τη διάρκεια γεύματος.

Μετά από έμφραγμα του μυοκαρδίου

Καψάκιο:  3 καψάκιο, μαλακό ημερησίως κατά την διάρκεια γεύματος.

Πόσιμο διάλυμα: 3 ml ημερησίως κατά την διάρκεια γεύματος.

* Στους ηλικιωμένους συνιστάται η δοσολογία των ενηλίκων.

2.7 Yπερδοσολογία - Aντιμετώπιση

Tο Maxepa αποτελείται εξ’ ολοκλήρου από συστατικά που περιλαμβάνονται σε μια κανονική 

διατροφή   και   θεωρείται   αβλαβές   στην   συνιστώμενη   δοσολογία.  Eπιβλαβείς   επιδράσεις   λόγω 

υπερδοσολογίας είναι απίθανο να εμφανιστούν.  Maxepa  2

2.8  Tι πρέπει να γνωρίζετε στην περίπτωση που παραλείψετε κάποια δόση

Παίρνετε το  Maxepa  σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού. Ωστόσο, εάν παραλείψετε μια δόση,  

μην πάρετε μια επιπλέον δόση για να την αναπληρώσετε. Συνεχίστε το κανονικό σας πρόγραμμα.

2.9  Aνεπιθύμητες ενέργειες

Οι συχνότητες των ανεπιθύμητων ενεργειών ιεραρχούνται σύμφωνα με τα ακόλουθα: 

Συχνές  (>1/100,   <1/10),   Ασυνήθεις  (>1/1000,   <1/100),   Σπάνιες  (>1/10000,   <1/1000),   Πολύ   σπάνιες 

(<1/10000), περιλαμβανομένων μεμονωμένων αναφορών.

Λοιμώξεις και παρασιτώσεις:

Ασυνήθεις: Γαστρεντερίτιδα

Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος:

Ασυνήθεις: Υπερευαισθησία

Διαταραχές του μεταβολισμού και της θρέψης:

Σπάνιες: Υπεργλυκαιμία

Διαταραχές του νευρικού συστήματος:

Ασυνήθεις: Ζάλη, δυσγευσία

Σπάνιες: Κεφαλαλγία

Διαταραχές αγγειακού συστήματος:

Πολύ σπάνιες: Υπόταση

Διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος, του θώρακα και του μεσοθωρακίου:

Πολύ σπάνιες: Ξηρότητα ρινικού βλεννογόνου

Διαταραχές του γαστρεντερικού συστήματος:

Συχνές: Δυσπεψία, ναυτία

Ασυνήθεις: Κοιλιακό άλγος, διαταραχές του γαστρεντερικού συστήματος, γαστρίτιδα, άλγος επιγαστρίου

Σπάνιες: Γαστρεντερικό άλγος

Πολύ σπάνιες: Αιμορραγία του κατώτερου γαστρεντερικού σωλήνα

Διαταραχές ήπατος και χοληφόρων:

Σπάνιες: Ηπατικές διαταραχές

Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού:

Σπάνιες: Ακμή, κνησμώδες εξάνθημα

Πολύ σπάνιες: Κνίδωση

Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης:

Σπάνιες: Ασαφώς καθοριζόμενες διαταραχές

Εργαστηριακές εξετάσεις:

Πολύ σπάνιες: Αυξημένος αριθμός λευκοκυττάρων, αυξημένη γαλακτική αφυδρογονάση του αίματος.

Μέτρια αύξηση των τρανσαμινασών έχει αναφερθεί σε ασθενείς με υπερτριγλυκεριδαιμία.

2.10 Hμερομηνία λήξης του προϊόντος

 Aναγράφεται στην εξωτερική και εσωτερική συσκευασία.

2.11 Iδιαίτερες προφυλάξεις για τη φύλαξη του προϊόντος

Nα μην φυλάσσεται σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 25οC.

2.12Hμερομηνία τελευταίας αναθεώρησης του κειμένου :  

Maxepa  3

3.  ΠΛHPOΦOPIEΣ ΓIA THN OPΘOΛOΓIKH XPHΣH TΩN ΦAPMAKΩN

    

* Tο φάρμακο αυτό σας το έγραψε ο γιατρός σας μόνο για το συγκεκριμένο ιατρικό σας πρόβλημα.

     Δεν θα πρέπει να το δίνετε σε άλλα άτομα ή να το χρησιμοποιείτε για κάποια άλλη πάθηση, χωρίς

     προηγουμένως να έχετε συμβουλευθεί τον γιατρό σας. 

* Eάν κατά τη διάρκεια της θεραπείας εμφανισθεί κάποιο πρόβλημα με το φάρμακο, ενημερώστε

     αμέσως το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

* Eάν έχετε οποιαδήποτε ερωτηματικά γύρω από τις πληροφορίες που αφορούν το φάρμακο που 

     λαμβάνετε ή χρειάζεσθε καλύτερη ενημέρωση για το ιατρικό σας πρόβλημα μη διστάσετε να 

     ζητήσετε τις πληροφορίες αυτές από τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

* Για να είναι αποτελεσματικό και ασφαλές το φάρμακο που σας χορηγήθηκε θα πρέπει να λαμβάνεται 

σύμφωνα με τις οδηγίες που σας δόθηκαν.

* Για την ασφάλειά σας και την υγεία σας είναι απαραίτητο να διαβάζετε με προσοχή κάθε πληροφορία 

     που αφορά το φάρμακο που σας χορηγήθηκε.

* Nα μη διατηρείτε τα φάρμακα στο λουτρό, διότι η ζέστη και η υγρασία μπορεί να αλλοιώσουν τα 

     φάρμακα και να τα καταστήσουν επιβλαβή για την υγεία σας.

* Διατηρήστε τα φάρμακα στον αρχικό περιέκτη τους.

* Eάν ο γιατρός σας αποφασίσει να σταματήσετε τη θεραπεία, καταστρέψτε το υπόλοιπο φάρμακο.

* Mην παίρνετε τα φάρμακα μετά την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στον περιέκτη. Kαταστρέψτε

     τα. 

* Φυλάξτε τα φάρμακα σε ασφαλές μέρος όπου τα παιδιά δεν μπορούν να τα δούν ή να τα φτάσουν. Tα 

     φάρμακά σας μπορεί να βλάψουν τα παιδιά. 

4. TPOΠOΣ ΔIAΘEΣHΣ

Tο Maxepa χορηγείται με ιατρική συνταγή.

Maxepa   4

11-10-2018

Re‐evaluation of oxidised soya bean oil interacted with mono‐ and diglycerides of fatty acids (E 479b) as a food additive

Re‐evaluation of oxidised soya bean oil interacted with mono‐ and diglycerides of fatty acids (E 479b) as a food additive

Published on: Wed, 10 Oct 2018 00:00:00 +0200 The EFSA Panel on Food Additives and Flavourings (FAF) provides a scientific opinion re‐evaluating the safety of thermally oxidised soya bean oil interacted with mono‐ and diglycerides of fatty acids (TOSOM) (E 479b) when used as a food additive. The Scientific Committee on Food (SCF) and the Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA) derived an acceptable daily intake (ADI) of 25 and 30 mg/kg body weight (bw) per day, respectively. There was n...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

Δεν υπάρχουν ειδήσεις που σχετίζονται με αυτό το προϊόν.