MALARONE PAEDIATRIC

Κύριές Πληροφορίες

 • Εμπορική ονομασία:
 • MALARONE PAEDIATRIC
 • Φαρμακολογική κατηγορία (ATC):
 • P01BB51
 • Δοσολογία:
 • (62,5+25)MG/TAB
 • Φαρμακοτεχνική μορφή:
 • ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΟ ΜΕ ΛΕΠΤΟ ΥΜΕΝΙΟ ΔΙΣΚΙΟ
 • Σύνθεση:
 • INEOF00913 - ATOVAQUONE - 62.500000 MG; 0000637321 - PROGUANIL HYDROCHLORIDE - 25.000000 MG
 • Οδός χορήγησης:
 • ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ
 • Τρόπος διάθεσης:
 • ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ
 • Χρήση για:
 • Οι άνθρωποι
 • Τύπος φάρμακου:
 • αλλοπαθητική των ναρκωτικών

Έγγραφα

Εντοπισμός

 • Διατίθεται σε:
 • MALARONE PAEDIATRIC
  Ελλάδα
 • Γλώσσα:
 • Ελληνικά

Θεραπευτικές πληροφορίες

 • Θεραπευτική περιοχή:
 • PROGUANIL, COMBINATIONS
 • Περίληψη προϊόντος:
 • 2802487502019 - 01 - BTX12(BLIST 1X12) - 12.00 - ΤΕΜΑΧΙΟ - Εγκεκριμένο (Αμοιβαία) - ΦΑΡΜΑΚΕIOY

Άλλες πληροφορίες

Κατάσταση

 • Πηγή:
 • Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
 • Καθεστώς αδειοδότησης:
 • Εγκεκριμένο (Αμοιβαία)
 • τελευταία ενημέρωση:
 • 15-02-2018

φύλλο οδηγιών χρήσης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Malarone Παιδιατρικό Δισκίο

2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ

Κάθε Malarone Παιδιατρικό δισκίο περιέχει:

62.5 mg ατοβακόνης και

25 mg υδροχλωρικής προγουανίλης

Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1.

3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο.

Στρογγυλά, αμφίκυρτα δισκία, ροζ χρώματος με χαραγμένο το “GX CG7” στη μία πλευρά.

4.

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις

Τα δισκία Malarone Παιδιατρικό αποτελούν συνδυασμό σταθερής δόσεως ατοβακόνης και

υδροχλωρικής προγουανίλης, ο οποίος δρα ως σχιστοκτόνο στο αίμα, ενώ παράλληλα έχει

δράση έναντι των ηπατικών σχιστών του Plasmodium falciparum. Ενδείκνυται για την

Προφύλαξη από την ελονοσία από P. falciparum σε άτομα βάρους 11-40 kg.

Θεραπεία της οξείας, μη επιπεπλεγμένης ελονοσίας από P. falciparum σε παιδιά βάρους ≥5 kg

και <11 kg.

Για την θεραπεία της οξείας, μη επιπεπλεγμένης ελονοσίας από P. falciparum σε άτομα βάρους

11-40 kg παρακαλώ ανατρέξατε στην Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος ΜALARONE

δισκία.

Το Malarone μπορεί να είναι δραστικό κατά του P. falciparum, που είναι ανθεκτικό σε έναν ή

περισσότερους άλλους ανθελονοσιακούς παράγοντες. Επομένως το Malarone μπορεί να είναι

ιδιαίτερα κατάλληλο για την προφύλαξη και την θεραπεία των λοιμώξεων από το P. falciparum,

σε περιοχές όπου το παθογόνο ενδέχεται να είναι ανθεκτικό σε ένα ή περισσότερα άλλα

ανθελονοσιακά και επίσης για θεραπεία ασθενών με ελονοσία από P. falciparum που βρίσκονται

σε αυτές τις περιοχές.

Οι επίσημες οδηγίες και τα κατά τόπους δεδομένα σχετικά με την συχνότητα της αντοχής

στα ανθελονοσιακά θα πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψιν. κανονικά οι «επίσημες οδηγίες»

θα περιλαμβάνουν τις αντίστοιχες οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και των

κατά τόπους υγειονομικών αρχών.

4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης

Τρόπος χορήγησης

Η ημερήσια δόση θα πρέπει να λαμβάνεται μία φορά την ημέρα, με φαγητό ή ένα ρόφημα που

περιέχει γάλα (για να διασφαλισθεί η μεγαλύτερη δυνατή απορρόφηση), την ίδια ώρα

καθημερινά.

Εάν οι ασθενείς δεν μπορούν να ανεχθούν την τροφή, τα δισκία Malarone Παιδιατρικό θα πρέπει

να χορηγηθούν, αλλά η συστηματική έκθεση στην ατοβακόνη θα είναι μειωμένη. Σε περίπτωση

εμέτου μέσα σε μία ώρα από τη λήψη, θα πρέπει να δοθεί νέα δόση.

Τα δισκία Malarone Παιδιατρικό πρέπει κατά προτίμηση να καταπίνονται ολόκληρα. Εάν

συναντώνται δυσκολίες κατά την λήψη τους από νεαρώτερα παιδιά, τα δισκία μπορούν να

θρυμματισθούν και να αναμιχθούν μαζί με το φαγητό ή με ένα ρόφημα που περιέχει γάλα,

αμέσως πριν τη χορήγηση.

Δοσολογία

Η δοσολογία για την προφύλαξη και τη θεραπεία της οξείας, μη επιπεπλεγμένης

ελονοσίας από P. falciparum σε παιδιά εξαρτάται από το βάρος του σώματος.

Προφύλαξη

Δοσολογία σε άτομα βάρους 11-40 kg

Δοσολογία/ημέρα

Βάρος

σώματος

(kg)

Ατοβακόνη

(mg)

Προγουανίλη

(mg)

Αριθμός δισκίων

11-20

62.5

Ένα δισκίο Malarone Παιδιατρικό

21-30

Δύο δισκία Malarone Παιδιατρικό

31-40

187.5

Τρία δισκία Malarone Παιδιατρικό

>40

Άτομα >40 kg πρέπει να λαμβάνουν

ένα δισκίο Malarone 250/100 mg

ημερησίως

Ανατρέξτε στην ΠΧΠ του Malarone

Δισκία 250/100 mg

Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα των δισκίων Malarone Παιδιατρικό για προφύλαξη από

την ελονοσία σε παιδιά που έχουν βάρος λιγότερο από 11 kg δεν έχει τεκμηριωθεί.

Η προφύλαξη πρέπει να

αρχίζει 24 έως 48 ώρες πριν την άφιξη στην ενδημική περιοχή.

συνεχίζεται κατά την περίοδο διαμονής.

συνεχίζεται επί 7 ημέρες μετά την αναχώρηση από την περιοχή.

Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα των δισκίων Malarone Παιδιατρικό έχει τεκμηριωθεί σε

μελέτες διάρκειας μέχρι 12 εβδομάδες σε κατοίκους (ημιανοσοποιημένους) ενδημικών περιοχών,

(βλέπε παράγραφο 5.1).

Σε μη άνοσα άτομα, η μέση διάρκεια έκθεσης σε κλινικές δοκιμές ήταν 27 ημέρες.

Θεραπεία

Δοσολογία σε άτομα βάρους 5-<11 kg

Δοσολογία/ημέρα

Βάρος σώματος

Εύρος (kg)

Ατοβακόνη

(mg)

Προγουανίλη

(mg)

Δοσολογικό σχήμα

5-8

Δύο δισκία Malarone

Παιδιατρικό ημερησίως για 3

συνεχόμενες ημέρες

9-10

187.5

Τρία δισκία Malarone

Παιδιατρικό ημερησίως για 3

συνεχόμενες ημέρες.

11

Ανατρέξτε στην ΠΧΠ του Malarone Δισκία 250/100 mg

Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα των δισκίων Malarone Παιδιατρικό στη θεραπεία της

ελονοσίας σε παιδιά που ζυγίζουν λιγότερο από 5 kg δεν έχει τεκμηριωθεί.

Για άτομα βάρους 11 kg ή περισσότερο, η πρώτη επιλογή για τη θεραπεία της οξείας, μη

επιπεπλεγμένης ελονοσίας από P.

falciparum

είναι τα δισκία Malarone

(250/100 mg).

Παρακαλείσθε να αναφερθείτε στην Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος Malarone δισκία

για τη συνιστώμενη δοσολογία γι αυτό το εύρος βάρους. Τα δισκία Malarone έχουν τετραπλάσια

περιεκτικότητα από τα δισκία Malarone Παιδιατρικό.

Σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν διαθέσιμα αρκετά δισκία Malarone, τότε μπορούν να

χρησιμοποιηθούν τα δισκία Malarone Παιδιατρικό.

Δοσολογία σε περίπτωση ηπατικής ανεπάρκειας

Δεν υπάρχουν μελέτες σε παιδιά με ηπατική ανεπάρκεια. Πάντως τα δεδομένα μίας

φαρμακοκινητικής μελέτης σε ενήλικες υποδεικνύουν ότι δεν απαιτείται προσαρμογή της

δοσολογίας σε περιπτώσεις ήπιας ή μέτριας ηπατικής ανεπάρκειας. Αν και δεν έχουν διεξαχθεί

μελέτες σε ασθενείς με σοβαρή ηπατική ανεπάρκεια προβλέπεται ότι δεν απαιτούνται ειδικές

προφυλάξεις ή προσαρμογή δοσολογίας (βλέπε παράγραφο 5.2 Φαρμακοκινητική).

Δοσολογία σε περίπτωση νεφρικής ανεπάρκειας

Δεν υπάρχουν μελέτες σε παιδιά με νεφρική ανεπάρκεια. Πάντως φαρμακοκινητικές μελέτες σε

ενήλικες υποδεικνύουν ότι δεν απαιτείται προσαρμογή της δοσολογίας σε περιπτώσεις ήπιας ή

μέτριας νεφρικής ανεπάρκειας. Λόγω απουσίας πληροφοριών σχετικά με την κατάλληλη

δοσολογία το Malarone αντενδείκνυται για την προφύλαξη της ελονοσίας σε ενήλικες και παιδιά

με σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια (κάθαρση κρεατινίνης < 30 ml/min), (βλέπε παραγράφους 4.3

και 5.2).

4.3 Αντενδείξεις

Υπερευαισθησία στις δραστικές ουσίες ή σε κάποιο από τα έκδοχα που αναφέρονται στην

παράγραφο 6.1

Τα δισκία Malarone Παιδιατρικό αντενδείκνυνται για την προφύλαξη από την ελονοσία από P.

falciparum σε ασθενείς με σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια (κάθαρση κρεατινίνης <30 ml/min).

4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά την χρήση

Άτομα που λαμβάνουν δισκία Malarone Παιδιατρικό για προφύλαξη ή θεραπεία από ελονοσία

πρέπει να ξαναπαίρνουν τη δόση εάν προκληθεί έμετος εντός μίας ώρας από τη λήψη της

δόσης. Στην περίπτωση διάρροιας η κανονική δοσολογία πρέπει να συνεχίζεται. Η απορρόφηση

της ατοβακόνης μπορεί να μειωθεί σε ασθενείς με διάρροια ή έμετο, αλλά η διάρροια και ο

έμετος δεν σχετίσθηκαν με μειωμένη αποτελεσματικότητα σε κλινικές δοκιμές με Malarone για

προφύλαξη από την ελονοσία. Πάντως όπως με άλλα ανθελονοσιακά φάρμακα, άτομα με

διάρροια ή έμετο πρέπει να ενημερώνονται να συνεχίσουν τα μέτρα για την πρόληψη της

ελονοσίας με την τήρηση των ατομικών μέσων προστασίας (εντομοαπωθητικά, κουνουπιέρες).

Σε ασθενείς με οξεία ελονοσία που παρουσιάζουν διάρροιες ή εμέτους, θα πρέπει να εξετάζεται

το ενδεχόμενο άλλης θεραπείας. Εάν σε αυτούς τους ασθενείς χρησιμοποιείται το Malarone για

την θεραπεία της ελονοσίας, η παρασιταιμία και η κλινική κατάσταση του ασθενή θα πρέπει να

παρακολουθούνται προσεκτικά.

Το Malarone δεν έχει αξιολογηθεί για την αντιμετώπιση της ελονοσίας με προσβολή του

κεντρικού νευρικού συστήματος ή άλλων σοβαρών εκδηλώσεων επιπεπλεγμένης ελονοσίας,

όπως η υπερπαρασιταιμία, το πνευμονικό οίδημα ή η νεφρική ανεπάρκεια.

Περιστασιακά, έχουν αναφερθεί σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις (συμπεριλαμβανομένης της

αναφυλαξίας) σε ασθενείς που λαμβάνουν Malarone. Εάν οι ασθενείς παρουσιάσουν αλλεργική

αντίδραση (βλέπε παράγραφο 4.8), το Malarone θα πρέπει να διακοπεί άμεσα και να αρχίσει η

κατάλληλη θεραπεία.

Το Malarone έχει δείξει ότι δεν είναι αποτελεσματικό έναντι υπνοζωιτών του Plasmodium vivax,

καθώς όταν η ελονοσία από P. vivax αντιμετωπίσθηκε μόνο με Malarone, οι υποτροπές του

παράσιτου ήταν συχνές. Ταξιδιώτες με σοβαρή έκθεση στο P. vivax ή στο P. ovale καθώς και

όσοι μπορεί να αναπτύξουν ελονοσία που οφείλεται σε αυτά τα παράσιτα, θα χρειαστούν

πρόσθετη αγωγή με φάρμακο δραστικό έναντι των υπνοζωιτών.

Σε περίπτωση αναζωπύρωσης της λοίμωξης από P. falciparum,

μετά από θεραπεία με

Malarone ή αποτυχίας της χημειοπροφύλαξης, με δισκία Malarone Παιδιατρικό, οι ασθενείς

πρέπει να αντιμετωπίζονται με άλλο σχιστοκτόνο του αίματος, καθώς τα επεισόδια αυτά μπορεί

να είναι ενδεικτικά αντοχής του παρασίτου

Επιβάλλεται προσεκτική παρακολούθηση για παρασιταιμία σε ασθενείς που λαμβάνουν

ταυτόχρονα τετρακυκλίνες (βλέπε παράγραφο 4.5).

Η συγχορήγηση Malarone και εφαβιρένζης ή ενισχυμένων αναστολέων πρωτεάσης θα πρέπει

να αποφεύγεται όπου είναι δυνατόν (βλέπε παράγραφο 4.5)

Η συγχορήγηση Malarone και ριφαμπικίνης ή ριφαμπουτίνης δεν συνιστάται (βλέπε παράγραφο.

4.5).

Η συγχορήγηση μετοκλοπραμίδης δεν συνιστάται. Θα πρέπει να χορηγείται άλλη αντιεμετική

θεραπεία (βλέπε παράγραφο 4.5).

Συνιστάται προσοχή όταν αρχίζει ή διακόπτεται προφυλακτική αγωγή ή θεραπεία της ελονοσίας

με Malarone σε ασθενείς υπό συνεχή αγωγή με βαρφαρίνη και άλλα κουμαρινικά αντιπηκτικά

(βλέπε παράγραφο 4.5).

Η ατοβακόνη μπορεί να αυξήσει τα επίπεδα της ετοποσίδης και του μεταβολίτη της (βλέπε

παράγραφο 4.5).

Σε ασθενείς με σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια (κάθαρση κρεατινίνης < 30 mL/min), για την

θεραπεία της οξείας ελονοσίας από P. falciparum θα πρέπει, εάν είναι δυνατόν, να επιλέγονται

άλλα φάρμακα (βλέπε παραγράφους 4.2, 4.3 και 5.2).

Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα των δισκίων Malarone Παιδιατρικό στην προφύλαξη από

ελονοσία σε παιδιά που ζυγίζουν λιγότερο από 11 kg και στη θεραπεία της ελονοσίας σε παιδιά

που ζυγίζουν λιγότερο από 5 kg, δεν έχουν τεκμηριωθεί.

Τα δισκία Malarone Παιδιατρικό

δεν ενδείκνυνται

για τη θεραπεία της οξείας, μη

επιπεπλεγμένης ελονοσίας από P. falciparum σε άτομα βάρους 11-40 kg. Σε αυτά τα άτομα

πρέπει να χορηγούνται τα δισκία Malarone (ατοβακόνη 250mg/υδροχλωρική προγουανίλη 100

mg) (βλέπε παράγραφο 4.2).

4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης

Η συγχορήγηση ριφαμπικίνης ή ριφαμπουτίνης δεν συνιστάται, καθώς είναι γνωστό ότι μειώνουν

τα επίπεδα των συγκεντρώσεων ατοβακόνης στο πλάσμα κατά περίπου 50% και 34%,

αντίστοιχα (βλέπε παράγραφο 4.4).

Η συγχορήγηση με μετοκλοπραμίδη έχει συσχετισθεί με σημαντική μείωση (περίπου 50 %) των

συγκεντρώσεων ατοβακόνης στο πλάσμα (βλέπε παράγραφο 4.4). Θα πρέπει να χορηγείται

άλλη αντιεμετική αγωγή.

Αν και μερικά παιδιά έχουν λάβει συγχρόνως Malarone και μετοκλοπραμίδη σε κλινικές μελέτες

χωρίς καμία ένδειξη μειωμένης προστασίας από την ελονοσία, η πιθανότητα κλινικά σημαντικής

φαρμακευτικής αλληλεπίδρασης δεν μπορεί να αποκλεισθεί.

Έχει παρατηρηθεί ότι οι συγκεντρώσεις της ατοβακόνης μειώνονται έως και 75% όταν χορηγείται

με εφαβιρένζη ή ενισχυμένους αναστολείς πρωτεάσης. Ο συνδυασμός αυτός θα πρέπει να

αποφεύγεται όπου είναι δυνατόν (βλέπε παράγραφο 4.4)

Η προγουανίλη μπορεί να ενισχύσει την δράση της βαρφαρίνης και άλλων κουμαρινικών

αντιπηκτικών, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένο κίνδυνο αιμορραγίας. Ο

μηχανισμός αυτής της ενδεχόμενης φαρμακευτικής αλληλεπίδρασης δεν έχει τεκμηριωθεί.

Συνιστάται προσοχή όταν αρχίζει ή διακόπτεται η ανθελονοσιακή προφύλαξη ή θεραπεία με

ατοβακόνη-προγουανίλη, σε ασθενείς που βρίσκονται σε συνεχή αγωγή με από του στόματος

αντιπηκτικά. Η δόση του από του στόματος αντιπηκτικού μπορεί να χρειάζεται ρύθμιση κατά τη

διάρκεια της θεραπείας με Malarone ή μετά την διακοπή της, με βάση τις τιμές INR.

Η συγχορήγηση με τετρακυκλίνες έχει συσχετισθεί με μείωση των επιπέδων ατοβακόνης στο

πλάσμα.

Η συγχορήγηση ατοβακόνης σε δόσεις 45mg/kg/ημέρα σε παιδιά (n=9) με οξεία λεμφοβλαστική

λευχαιμία για προφύλαξη από PCP, έχει βρεθεί ότι αυξάνει τις συγκεντρώσεις πλάσματος (AUC)

της ετοποσίδης και του μεταβολίτη της etoposide catechol κατά μέσο όρο 8,6% (p=0,055) και

28,4%

(p=0,031)

αντίστοιχα,

συγκριτικά

με

τη

συγχορήγηση

ετοποσίδης

και

σουλφομεθοξαζόλης-τριμεθοπρίμης.

Προσοχή

χρειάζεται

όταν

οι

ασθενείς

λαμβάνουν

ταυτόχρονη θεραπεία με ετοποσίδη (βλέπε παράγραφο 4.4).

Η προγουανίλη μεταβολίζεται κυρίως από το CYP2C19. Ωστόσο, δεν είναι γνωστό εάν

υπάρχουν δυνητικές φαρμακοκινητικές αλληλεπιδράσεις με άλλα υποστρώματα, αναστολείς (π.χ

μοκλοβεμίδη, φλουβοξαμίνη) ή επαγωγείς (π.χ. αρτεμισίνη, καρβαμαζεπίνη) (βλέπε παράγραφο

5.2).

4.6 Γονιμότητα, κύηση και γαλουχία

ΚύησηΕγκυμοσύνη

Στον άνθρωπο, η ασφάλεια του συνδυασμού ατοβακόνης και υδροχλωρικής προγουανίλης όταν

συγχορηγούνται κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης δεν έχει τεκμηριωθεί και ο δυνητικός

κίνδυνος είναι άγνωστος.

Από μελέτες σε πειραματόζωα δεν υπάρχουν ενδείξεις τερατογένεσης από το συνδυασμό. Τα

επιμέρους συστατικά δεν έχουν δείξει επίδραση στην εγκυμοσύνη ή στην ανάπτυξη του εμβρύου

πριν ή μετά τη γέννηση. Τοξική δράση επί της μητέρας έχει φανεί σε εγκυμονούντα θηλυκά

κουνέλια κατά τη διάρκεια μιας μελέτης τερατογένεσης (βλέπε παράγραφο 5.3). Η χρήση των

δισκίων Malarone Παιδιατρικό κατά την εγκυμοσύνη πρέπει να εξετάζεται μόνο εάν τα

αναμενόμενα οφέλη για την μητέρα υπερτερούν των δυνητικών κινδύνων για το έμβρυο.

Η προγουανίλη δρα μέσω αναστολής της αναγωγάσης του διϋδροφυλλικού των παρασίτων. Δεν

υπάρχουν κλινικά δεδομένα σύμφωνα με τα οποία η θεραπεία υποκατάστασης με φυλλικό

ελαττώνει την αποτελεσματικότητα του φαρμάκου. Οι γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας που

λαμβάνουν συμπλήρωμα φυλλικού με σκοπό την πρόληψη των συγγενών διαταραχών του

νευρικού σωλήνα πρέπει να εξακολουθήσουν την λήψη κατά την διάρκεια αγωγής με δισκία

Malarone Παιδιατρικό.

Θηλασμός

Σύμφωνα με μία μελέτη σε αρουραίους, η συγκέντρωση της ατοβακόνης στο μητρικό γάλα

φθάνει στο 30% της συγκέντρωσης της στο πλάσμα της μητέρας. Δεν είναι γνωστό εάν στον

άνθρωπο η ατοβακόνη απεκκρίνεται στο μητρικό γάλα.

Η προγουανίλη απεκκρίνεται στο μητρικό γάλα σε μικρές ποσότητες.

Τα δισκία Malarone Παιδιατρικό δεν πρέπει να λαμβάνεται από γυναίκες που θηλάζουν.

4.7 Επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτωνών

Έχει αναφερθεί ζάλη. Οι ασθενείς θα πρέπει να προειδοποιούνται ότι εάν επηρεαστεί η διαύγειά

τους δεν πρέπει να οδηγούν, να χειρίζονται μηχανήματαές ή να λαμβάνουν μέρος σε

δραστηριότητες όπου αυτό μπορεί να θέσει τους ίδιους ή άλλους σε κίνδυνο.

4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες

Στις κλινικές μελέτες του Malarone Παιδιατρικά δισκία για την προφύλαξη από την ελονοσία, 357

παιδιά ή έφηβοι βάρους σώματος 11 έως

40 kg έλαβαν δισκία Malarone Παιδιατρικό. Τα

περισσότερα από αυτά ήταν κάτοικοι ενδημικών περιοχών και έλαβαν δισκία Malarone

Παιδιατρικό για περίπου 12 εβδομάδες. Τα υπόλοιπα άτομα ταξίδεψαν σε ενδημικές περιοχές

και τα περισσότερα έλαβαν δισκία Malarone Παιδιατρικό για 2-4 εβδομάδες.

Ανοικτές κλινικές μελέτες που ερευνούσαν τη θεραπεία παιδιών βάρους μεταξύ ≥5 kg και <11 kg

έχουν δείξει ότι το προφίλ ασφαλείας είναι παρόμοιο με αυτό παιδιών βάρους μεταξύ 11 kg και

40 kg και ενηλίκων.

Υπάρχουν περιορισμένα στοιχεία ασφαλείας σε μακροχρόνια βάση σε παιδιά. Ειδικότερα η

μακροχρόνια επίδραση του Malarone στην ανάπτυξη την εφηβεία και την γενικότερη εξέλιξη δεν

έχουν μελετηθεί.

Στις κλινικές μελέτες του Malarone για τη θεραπεία της ελονοσίας, οι συχνότερα αναφερθείσες

ανεπιθύμητες ενέργειες, ήταν κοιλιακό άλγος, κεφαλαλγία, ανορεξία, ναυτία, έμετος, διάρροια και

βήχας. Στις κλινικές μελέτες του Malarone για την προφύλαξη από ελονοσία, οι συχνότερα

αναφερθείσες ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν κεφαλαλγία, κοιλιακό άλγος και διάρροια.

Ο παρακάτω πίνακας δίνει μία περίληψη των ανεπιθύμητων ενεργειών που αναφέρθηκαν ότι

έχουν πιθανολογούμενη (τουλάχιστον πιθανή) αιτιολογική συσχέτιση με τη θεραπεία με την

ατοβακόνη-προγουανίλη σε κλινικές δοκιμές και αυθόρμητες αναφορές μετά την κυκλοφορία του

φαρμάκου. Η ακόλουθη συνθήκη χρησιμοποιήθηκε για την κατάταξη της συχνότητας: πολύ

συχνές (≥1/10); συχνές (≥1/100 έως <1/10); όχι συχνές (≥1/1,000 έως <1/100);

σπάνιες

(≥1/10.000 έως <1/1.000); Μη γνωστές (δεν μπορούν να εκτιμηθούν με βάση τα διαθέσιμα

δεδομένα).

Κατηγορία

Οργάνου

Συστήματος

Πολύ

συχνές

Συχνές

Όχι συχνές

Σπάνιες

Μη γνωστές

2

Διαταραχές του

αιμοποιητικού και

του λεμφικού

συστήματος

Αναιμία

Ουδετεροπενία

Πανκυτταροπενία

Διαταραχές του

ανοσοποιητικού

συστήματος

Αλλεργικές

αντιδράσεις

Αγγειοοίδημα

Αναφυλαξία

(βλέπε

παράγραφο 4.4)

Αγγειίτιδα

Διαταραχές του

μεταβολισμού και

της θρέψης

Υπονατριαιμία

Ανορεξία

Αυξημένα

επίπεδα

αμυλάσης

Ψυχιατρικές

διαταραχές

Ανώμαλα όνειρα

Κατάθλιψη

Άγχος

Ψευδαισθήσεις

Προσβολή

πανικού

Κλάμα

Εφιάλτες

Ψυχωσική

διαταραχή

Διαταραχές του

νευρικού

συστήματος

Κεφαλαλγία

Αϋπνία

Ζάλη

Επιληπτική κρίση

Καρδιακές

διαταραχές

Αίσθημα

παλμών

Ταχυκαρδία

Διαταραχές του

γαστρεντερικού

συστήματος

Ναυτία

Έμετος

Διάρροια

Κοιλιακό

άλγος

Στοματίτιδα

Γαστρική

δυσανεξία

Στοματικό έλκος

Διαταραχές του

ήπατος και των

χοληφόρων

Αυξημένα

ηπατικά ένζυμα

Ηπατίτιδα

Χολόσταση

Διαταραχές του

δέρματος και του

υποδόριου ιστού

Κνησμός

Εξάνθημα

Απώλεια

μαλλιών

Κνίδωση

Σύνδρομο

Stevens-Johnson

Πολύμορφο

ερύθημα

Φλύκταινα

Αποφολίδωση του

δέρματος

Αντιδράσεις

φωτοευαισθησίας

Γενικές

διαταραχές και

καταστάσεις της

οδού χορήγησης

Πυρετός

Διαταραχές του

αναπνευστικού

συστήματος, του

θώρακα και του

μεσοθωρακίου

Βήχας

Η συχνότητα ελήφθη από τις συνταγογραφικές πληροφορίες της ατοβακόνης. Οι ασθενείς που

συμμετείχαν σε κλινικές δοκιμές με ατοβακόνη είχαν λάβει υψηλότερες δόσεις και συχνά είχαν

επιπλοκές λόγω HIV

λοίμωξης (Ιός της Ανθρώπινης Ανοσοανεπάρκειας) προχωρημένου

σταδίου. Οι καταστάσεις αυτές μπορεί να έχουν παρατηρηθεί σε μικρότερη συχνότητα ή και

καθόλου σε κλινικές δοκιμές με ατοβακόνη-προγουανίλη.

Παρατηρήθηκαν σε αυθόρμητες αναφορές μετά την κυκλοφορία του φαρμάκου και επομένως η

συχνότητα είναι άγνωστη

Παρατηρήθηκαν με την προγουανίλη.

Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών

Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας

κυκλοφορίας

του

φαρμακευτικού

προϊόντος

είναι

σημαντική.

Επιτρέπει

τη

συνεχή

παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους

επαγγελματίες υγείαςτου τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να αναφέρουν οποιεσδήποτε

πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Μεσογείων 284,

15562, Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: + 30 21 32040380/337, Φαξ: + 30 21 06549585, Ιστότοπος:

http

www.eof.gr).

4.9 Υπερδοσολογία

Υπάρχει περιορισμένη εμπειρία έτσι ώστε να προβλεφθούν οι συνέπειες ή να προταθούν

συγκεκριμένοι

τρόποι

αντιμετώπισης της υπερδοσολογίας

με

Malarone. Ωστόσο στις

αναφερθείσες περιπτώσεις υπερδοσολογίας με ατοβακόνη, οι παρατηρηθείσες επιδράσεις ήταν

συμβατές

με

τις

γνωστές

ανεπιθύμητες

ενέργειες

του

φαρμάκου.

Σε

περίπτωση

υπερδοσολογίας, θα πρέπει ο ασθενής να παρακολουθείται και να εφαρμόζεται η ενδεδειγμένη

υποστηρικτική αγωγή.

5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

5.1 Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες

Φαρμακοθεραπευτική Κατηγορία: Ανθελονοσιακά, Κωδικός ATC: P01B Β51

Μηχανισμός δράσης

Τα συστατικά των δισκίων Malarone Παιδιατρικό ατοβακόνη και υδροχλωρική προγουανίλη

παρεμβαίνουν σε δύο διαφορετικές μεταβολικές οδούς της βιοσύνθεσης των πυριμιδινών που

απαιτούνται για την αντιγραφή των νουκλεϊνικών οξέων. Ο μηχανισμός δράσης της ατοβακόνης

έναντι του P. falciparum είναι μέσω αναστολής της μεταφοράς ηλεκτρονίων στο μιτοχόνδριο, στο

επίπεδο του κυτοχρωμικού συμπλέγματος bc

και ελλάτωσης του δυναμικού της μεμβράνης του

μιτοχονδρίου. Ένας μηχανισμός δράσης της προγουανίλης μέσω του μεταβολίτη της, την

κυκλογουανίλη, είναι η αναστολή της διυδροφυλικής αναγωγάσης, η πράγμα που αναστέλλει τη

σύνθεση του deoxythymidylate. Η προγουανίλη έχει επίσης ενθελονοσιακή δράση ανεξάρτητη

από τον μεταβολισμό της σε κυκλογουανίλη και προγουανίλη, όχι όμως η κυκλογουανίλη μπορεί

να ενισχύσει την ικανότητα της ατοβακόνης να ελλατώσει το φορτίο της μεμβράνης του

μιτοχονδρίου σε παράσιτα της ελονοσίας. Ο μηχανισμός αυτός ενδέχεται να ερμηνεύει την

συνεργική δράση που διαπιστώνεται με την ταυτόχρονη χορήγηση των δύο φαρμάκων σε

συνδυασμό.

Μικροβιολογία

Η ατοβακόνη είναι ιδιαίτερα δραστική κατά των πλασμωδίων (η IC

για το P. falciparum in vitro

είναι της τάξεως των 0.23-1.43 ng/ml).

Δεν παρατηρήθηκε διασταυρούμενη αντοχή μεταξύ της ατοβακόνης και άλλων ανθελονοσιακών

φαρμάκων άλλων φαρμακευτικών κατηγοριών, ανάμεσα σε περισσότερα από 30 στελέχη P.

falciparum, που παρουσίαζαν in vitro αντοχή ως προς την χλωροκίνη (41% των στελεχών), την

κινίνη (32% των στελεχών), μεφλοκίνη (29% των στελεχών) και τη χαλοφαντρίνη (48% των

στελεχών).

Η IC

για τον κύριο μεταβολίτη της προγουανίλης –την κυκλογουανίλη- έναντι διαφόρων

στελεχών P. falciparum ήταν 4-20 ng/ml. Κάποια δράση της προγουανίλης και ενός άλλου

μεταβολίτη του 4-χλωροφαινυλδιγουανίνης παρατηρήθηκε in vitro στο επίπεδο των 600-3000

ng/ml.

Σύμφωνα με μελέτες in vitro, ο συνδυασμός ατοβακόνης και προγουανίλης παρουσιάζει

συνέργεια κατά του P. falciparum. O συνδυασμός ήταν πιο αποτελεσματικός έναντι κάθε

φαρμάκου ξεχωριστά σε κλινικές μελέτες, τόσο σε άνοσους όσο και σε μη άνοσους ασθενείς.

Κλινική αποτελεσματικότητα

Προφύλαξη

Η αποτελεσματικότητα σε μη άνοσους παιδιατρικούς ταξιδιώτες δεν έχει εξακριβωθεί απ ευθείας,

αλλά μπορεί να υποτεθεί μέσα από επεξεργασία των αποτελεσμάτων ασφαλείας και

αποτελεσματικότητας

σε

μελέτες

έως

εβδομάδων

σε

παιδιατρικούς

κατοίκους

(ημιανοσοποιημένους)

ενδημικών

περιοχών

και

από

αποτελέσματα

ασφαλείας

και

αποτελεσματικότητας τόσο σε ημιανοσοποιημένους όσο και μη άνοσους ενήλικες

Στοιχεία σε παιδιατρικό πληθυσμό είναι επίσης διαθέσιμα από δύο κλινικές μελέτες που κατά

κύριο λόγο αξιολόγησαν την ασφάλεια των δισκίων Malarone Παιδιατρικό σε (μη άνοσους)

ταξιδιώτες σε ενδημικές περιοχές. Σε αυτές τις μελέτες, συνολικά 93 ταξιδιώτες βάρους < 40 kg

έλαβαν Malarone και 93 έλαβαν άλλη ανθελονοσιακή θεραπεία (81 χλωροκίνη/προγουανίλη και

12 μεφλοκίνη). Η πλειονότητα των ταξιδιωτών πήγε στην Αφρική και η μέση διάρκεια παραμονής

ήταν μεταξύ 2-3 εβδομάδων. Δεν αναφέρθηκαν περιπτώσεις ελονοσίας σε κανένα άτομο που

έλαβε μέρος σε αυτές τις μελέτες.

Θεραπεία

Μια ανοικτή τυχαιοποιημένη, μελέτη παράλληλων ομάδων διεξήχθη στην Γκαμπόν σε 200

παιδιά βάρους ≥5 kg και <11 kg με επιβεβαιωμένη μη επιπεπλεγμένη ελονοσία από P.

falciparum. Η θεραπεία ήταν Malarone Παιδιατρικό δισκία ή εναιώρημα amodiaquine. Στον

πληθυσμό με πρόθεση θεραπείας, το ποσοστό ίασης την ημέρα 28 ήταν 87% στην ομάδα του

Malarone (87/100 άτομα). Στον πληθυσμό που ακολούθησε το πρωτόκολλο το ποσοστό ίασης

την ημέρα 28 ήταν 95% στην ομάδα του Malarone (87/92 άτομα). Τα ποσοστά ίασης από το

παράσιτο για την ομάδα του Malarone ήταν 88% και 95% για τους ΙΤΤ και PP πληθυσμούς

αντίστοιχα.

5.2 Φαρμακοκινητικές ιδιότητες

Στις συνιστώμενες δόσεις, δεν έχει διαπιστωθεί φαρμακοκινητική αλληλεπίδραση μεταξύ

ατοβακόνης και προγουανίλης.

Σε κλινικές μελέτες προφύλαξης, όπου παιδιά έλαβαν Malarone σε δοσολογία ανά βάρος

σώματος, τα ελάχιστα επίπεδα της ατοβακόνης, της προγουανίλης και της κυκλογουανίλης σε

παιδιά είναι γενικά εντός των ορίων που παρατηρήθηκαν στους ενήλικες (βλέπε ακόλουθο

πίνακα).

Ελάχιστες συγκεντρώσεις στο πλάσμα [Μέση

SD, (εύρος)] ατοβακόνης, προγουανίλης

και κυκλογουανίλης κατά τη διάρκεια προφύλαξης με Malarone σε παιδιά* και ενήλικες

Ατοβακόνη:Υδροχλωρική

Προγουανίλη Ημερήσια

δόση

62.5 mg:25 mg 125 mg:50 mg 187.5 mg:75 mg 250mg:100 mg

[κατηγορία βάρους]

[11-20 kg]

[21-30 kg]

[31-40 kg]

Ενήλικες (>40 kg)

Aτοβακόνη (

g/ml)

2.2 + 1.1

3.2 + 1.8

4.1 + 1.8

2.1 + 1.2

αριθμός ατόμων

(0.2-5.8)

n=87

(0.2-10.9)

n=88

(0.7-8.8)

n=76

(0.1-5.7)

n=100

Προγουανίλη (ng/ml)

αριθμός ατόμων

12.3 + 14.4

(<5.0-14.3)

n=72

18.8 + 11.2

(<5.0-87.0)

n=83

26.8 + 17.1

(5.1-55.9)

n=75

26.8 + 14.0

(5.2-73.2)

n=95

Κυκλογουανίλη (ng/ml)

αριθμός ατόμων

7.7 + 7.2

(<5.0-43.5)

n=58

8.1 + 6.3

(<5.0-44.1)

n=69

8.7 + 7.3

(6.4-17.0)

n=66

10.9 + 5.6

(5.0-37.8)

n=95

* Συγκεντρωτικά στοιχεία από δύο μελέτες

Απορρόφηση

Η ατοβακόνη είναι ιδιαίτερα λιπόφιλη ουσία με χαμηλή υδατοδιαλυτότητα.. Αν και δεν υπάρχουν

στοιχεία βιοδιαθεσιμότητας της ατοβακόνης σε υγιή άτομα, σε ασθενείς που έχουν μολυνθεί με

τον ιό HIV, η απόλυτη βιοδιαθεσιμότητα μίας εφάπαξ δόσης 750 mg δισκίων ατοβακόνης

λαμβανόμενη μαζί με τροφή είναι 21% (90% Cl: 17%-27%).

Η λήψη τροφής με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά αυξάνει τον ρυθμό και την έκταση της

απορρόφησης, με αποτέλεσμα διπλασιασμό έως τριπλασιασμό της AUC και πενταπλασιασμό

της C

, σε σχέση με λήψη του φαρμάκου σε κατάσταση νηστείας. Γενικά, είναι σκόπιμο τα

δισκία Malarone Παιδιατρικό να λαμβάνονται με τροφή ή με γαλακτοκομικό ρόφημα (βλέπε

παράγραφο 4.2).

Η υδροχλωρική προγουανίλη απορροφάται ταχύτατα και σε μεγάλο βαθμό, ανεξάρτητα από την

λήψη τροφής.

Κατανομή

Ο φαινόμενος όγκος κατανομής της ατοβακόνης και της προγουανίλης εξαρτάται από το βάρος

του σώματος.

Η ατοβακόνη δεσμεύεται σε μεγάλο βαθμό (>99%) στις πρωτεΐνες του πλάσματος, αλλά in vitro

δεν εκτοπίζει αλλά φάρμακα με παρόμοια συμπεριφορά. Αυτό υποδεικνύει ότι το ενδεχόμενο

φαρμακευτικών αλληλεπιδράσεων μέσω του συγκεκριμένου μηχανισμού είναι απίθανο.

Μετά από του στόματος χορήγηση ο όγκος κατανομής της ατοβακόνης σε ενήλικες και παιδιά

είναι περίπου 8.8 l/kg.

Η προγουανίλη δεσμεύεται στις πρωτεΐνες κατά 75%. Μετά από χορήγηση από το στόμα, ο

όγκος κατανομής της προγουανίλης σε ενήλικες και παιδιά (>5 kg) κυμάνθηκε από 20 έως 79

l/kg.

Στον άνθρωπο, η δέσμευση της ατοβακόνης ή προγουανίλης στο πλάσμα μεμονωμένα δεν

επηρεάζεται από την παρουσία της άλλης ουσίας.

Βιομετασχηματισμός

Δεν υπάρχουν ενδείξειςότι η ατοβακόνη μεταβολίζεται και η αποβολή του φαρμάκου στα ούρα

είναι αμελητέα. Η μητρική ουσία αποβάλλεται αυτούσια, κυρίως με τα κόπρανα (>90%).

Η υδροχλωρική προγουανίλη μεταβολίζεται εν μέρει κυρίως από το ισοένζυμο 2C19 του

πολυμορφικού κυττοχρώματος P450 και αποβάλλεται αυτούσια στα ούρα σε ποσοστό μικρότερο

από 40%. Οι μεταβολίτες της, κυκλογουανίλη και 4-χλωροφαινυλδιγουανίδη, αποβάλλονται

επίσης με τα ούρα.

Ο μεταβολισμός της προγουανίλης δεν φαίνεται να έχει πρακτικές επιπτώσεις στην θεραπεία ή

την προφύλαξη για την ελονοσία με Malarone, στις συνιστώμενες δόσεις.

Απέκκριση

Η ημιπερίοδος αποβολής της ατοβακόνης στα παιδιά είναι 1-2 ημέρες.

Η ημιπερίοδος αποβολής της προγουανίλης και της κυκλογουανίλης στα παιδιά είναι περίπου

12-15 ώρες.

Μετά από στόματος χορήγηση, η κάθαρση της ατοβακόνης και της προγουανίλης αυξάνεται όσο

μεγαλώνει το βάρος του σώματος και είναι περίπου 70% μεγαλύτερη σε ένα άτομο 40 kg σε

σχέση με ένα άτομο 20 kg. Η μέση κάθαρση μετά από στόματος χορήγηση σε ασθενείς βάρους

5 έως 40 kg κυμάνθηκε από 0.5 έως 6.3 l/h για την ατοβακόνη και από 8.7 έως 64 l/h για την

προγουανίλη.

Φαρμακοκινητική στην νεφρική ανεπάρκεια

Δεν υπάρχουν μελέτες σε παιδιά με νεφρική ανεπάρκεια.

Σε ενήλικες ασθενείς με ήπια έως μέτρια νεφρική ανεπάρκεια, οι τιμές της κάθαρσης με λήψη

από το στόμα και της AUC για την ατοβακόνη, την προγουανίλη και την κυκλογουανίλη

εμπίπτουν στο εύρος τιμών των ασθενών με φυσιολογική νεφρική λειτουργία.

Σε ενήλικες ασθενείς με σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια (<30 ml/min/1.73 m

), η C

και η AUC της

ατοβακόνης μειώνεται κατά 64 % και 54 % αντίστοιχα.

Σε ενήλικες ασθενείς με σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια η

ημιπερίοδος αποβολής

της

προγουανίλης (t

39 ώρες) και της κυκλογουανίλης (t

37 ώρες) είναι παρατεταμένη, πράγμα

που ενδέχεται να οδηγήσει σε άθροιση του φαρμάκου με επανειλημμένες δόσεις (βλέπε

παραγράφους 4.2 και 4.4).

Φαρμακοκινητική στην ηπατική ανεπάρκεια

Δεν υπάρχουν μελέτες σε παιδιά με ηπατική ανεπάρκεια.

Σε ενήλικες ασθενείς με ήπια έως μέτρια ηπατική ανεπάρκεια, δεν έχουν διαπιστωθεί κλινικά

σημαντικές μεταβολές ως προς την έκθεση στην ατοβακόνη συγκριτικά με υγιή άτομα.

Σε ενήλικες ασθενείς με ήπια έως μέτρια ηπατική ανεπάρκεια η AUC της προγουανίλης είναι

αυξημένη κατά 85%, χωρίς όμως παράταση της ημιπεριόδου αποβολής, ενώ η C

και η AUC

της κυκλογουανίλης είναι ελαττωμένες κατά 65-68%.

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα σε ενήλικες ασθενείς με σοβαρή ηπατική ανεπάρκεια (βλέπε

παράγραφο 4.2).

5.3 Προκλινικά δεδομένα για την ασφάλεια

Τοξικότητα από επανειλημμένες δόσεις

Τα

ευρήματα

από

μελέτες

με

επανειλημμένη

χορήγηση

του

συνδυασμού

ατοβακόνης/υδροχλωρικής προγουανίλης ήταν απολύτως συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα για

μεμονωμένη χορήγηση προγουανίλης και παρατηρήθηκαν σε δόσεις που δεν παρείχαν

σημαντικό επίπεδο έκθεσης συγκριτικά με την αναμενόμενη κλινική έκθεση. Δεδομένου ότι η

προγουανίλη έχει χρησιμοποιηθεί ευρύτατα και με ασφάλεια στην θεραπεία και προφύλαξη από

την ελονοσία σε δόσεις συγκρίσιμες με εκείνες που χρησιμοποιήθηκαν στον συνδυασμό των

φαρμάκων, τα ευρήματα αυτά θεωρείται ότι έχουν περιορισμένη αξία σε κλινικό επίπεδο.

Μελέτες τοξικότητας στην αναπαραγωγική ικανότητα

Δεν υπάρχει ένδειξη τερατογένεσης από τον συνδυασμό σε ποντίκια και κουνέλια. Δεν

υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για τη επίδραση του συνδυασμού στην γονιμότητα ή στην προ- και

μετά- την γέννηση ανάπτυξη, αλλά μελέτες με τα επιμέρους συστατικά των δισκίων Malarone

Παιδιατρικό δεν έδειξαν δράση σε αυτές τις παραμέτρους. Σε μία μελέτη τερατογέννεσης σε

κουνέλια όπου χρησιμοποιήθηκε ο συνδυασμός, ανεξήγητη τοξική δράση επί της μητέρας

βρέθηκε, σε συστηματική έκθεση παρόμοια με αυτή που παρατηρήθηκε σε ανθρώπους μετά

από κλινική χρήση.

Μεταλλαξιογόνος δράση

Ο ευρύτατος εργαστηριακός έλεγχος δεν κατέληξε σε ενδείξεις για μεταλλαξιογόνο δράση της

ατοβακόνης ή της προγουανίλης μεμονωμένα.

Αντίστοιχες μελέτες για τον συνδυασμό των δύο ουσιών δεν έχουν διεξαχθεί.

Η κυκλογουανίλη, ο δραστικός μεταβολίτης της προγουανίλης ήταν επίσης αρνητικός στη

δοκιμασία Ames, αλλά ήταν θετική στο Mouse Lymphoma assay και στο Mouse Micronucleus

assay. Αυτές οι θετικές δράσεις με την κυκλογουανίλη (ένα ανταγωνιστή του διυδροφυλλικού)

μειώθηκαν σημαντικά ή εξαφανίσθηκαν με χορήγηση συμπληρώματος φυλλικού οξέος.

Καρκινογόνος δράση

Οι μελέτες για την διερεύνηση του ογκογόνου δυναμικού της ατοβακόνης σε ποντικούς έδειξαν

αυξημένη συχνότητα ηπατοκυτταρικού αδενώματος και καρκινώματος. Όμως στους αρουραίους

δεν προέκυψαν ανάλογα ευρήματα και ο έλεγχος της μεταλλαξιογόνου δράσης ήταν αρνητικός.

Φαίνεται

ότι

τα ευρήματα στα ποντίκια υποδηλώνουν μία ενδογενή επιρρέπεια των

συγκεκριμένων πειραματόζωων στην ατοβακόνη και θεωρείται ότι δεν αφορούν την κλινική της

χρήση.

Μελέτες σχετικά με τη διερεύνηση του ογκογόνου δυναμικού της μεμονωμένης χορήγησης

προγουανίλης σε αρουραίους και ποντίκια δεν έδειξαν καρκινογόνο δράση

Μελέτες σχετικά με τη διερεύνηση του ογκογόνου δυναμικού της προγουανίλης χορηγούμενη σε

συνδυασμό με ατοβακόνη δεν έχουν διεξαχθεί

6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

6.1 Κατάλογος εκδόχων

Πυρήνας του δισκίου

Πολοξαμερή 188

Μικροκρυσταλλική κυτταρίνη

Υδροξυπροπυλική κυτταρίνη (χαμηλής περιεκτικότητας σε υποκαταστάτες)

Ποβιδόνη Κ30

Άμυλο καρβοξυμεθυλιωμένο νατριούχο (τύπου Α)

Μαγνήσιο στεατικό

Επικάλυψη

Υπρομελλόζη

Δοξείδιο του τιτανίου Ε171

Οξείδιο του σιδήρου Ε172

Πολυαιθυλενογλυκόλη 400

Πολυαιθυλενογλυκόλη 8000

6.2 Ασυμβατότητες

Δεν εφαρμόζεται.

6.3 Διάρκεια ζωής

5 χρόνια

6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος

Δεν απαιτούνται ειδικές οδηγίες διατήρησης για το προϊόν αυτό.

6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη

Κυψέλες από PVC-αλουμίνιο/χαρτί ανθεκτικές στο άνοιγμα από παιδιά, των 12 δισκίων.

6.6 Οδηγίες Χρήσης / Χειρισμού

Καμία ειδική υποχρέωση.

Κάθε αχρησιμοποίητο φαρμακευτικό προϊόν ή υπόλειμμα πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με

τις κατά τόπους ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

GlaxoSmithKline α.ε.β.ε

Λεωφ. Κηφισίας 266

152 32 Χαλάνδρι

Τηλ. 210 6882100

8. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Κωδικός προϊόντος: 2487502

9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: 9-4-2003

Ημερομηνία τελευταίας ανανέωσης: 14-7-2007

10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ (ΜΕΡΙΚΗΣ) ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

30-6-201731-3-2014

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

BLISTER

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Malarone paediatric 62.5 mg/25 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία

Ατοβακόνη/υδροχλωρική προγουανίλη

2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΗ(ΕΣ) ΟΥΣΙΑ(ΕΣ)

Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 62.5 mg ατοβακόνης και 25 mg

υδροχλωρικής προγουανίλης.

3. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΧΩΝ

4. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

12 επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία.

5. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χορήγηση.

Από στόματος χρήση

6. ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ

ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ

ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.

7. ΑΛΛΗ(ΕΣ) ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ), ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ(ΕΣ)

8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ

ΛΗΞΗ

9. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ

10. ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΤΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ

ΑΠΟ ΑΥΤΑ, ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

11. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

GlaxoSmithKline α.ε.β.ε

Λεωφ. Κηφισίας 266

152 32 Χαλάνδρι,

12. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

13. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ

Παρτίδα

14. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ

Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή.

15. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

16. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ BRAILLE

17. ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ – ΔΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

(2D)

Δισδιάστατος γραμμωτός κώδικας (2D) που φέρει τον περιληφθέντα μοναδικό αναγνωριστικό

κωδικό.

18. ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ – ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ

ΑΝΘΡΩΠΟ

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΤΥΠΟΥ

BLISTER Ή ΣΤΙΣ ΤΑΙΝΙΕΣ

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Malarone paediatric 62.5 mg/ 25 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία

Ατοβακόνη/υδροχλωρική προγουανίλη

2. ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

GlaxoSmithKline α.ε.β.ε

3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ

ΛΗΞΗ

4. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ

Παρτίδα

5. ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη

Malarone Παιδιατρικό 62,5 mg/ 25 mg, επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία

Ατοβακόνη/Προγουανίλη υδροχλωρική

Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πρινοτού αρχίσετε να

παίρνετε αυτό το φάρμακο ή πρινοτού το δώσετε στο παιδί σας διότι περιλαμβάνει

σημαντικές πληροφορίες για σας.

Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά.

Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε τον γιατρό, ή τον φαρμακοποιό σας.

Η συνταγή για αυτό το φάρμακο χορηγήθηκε αποκλειστικά για σας ή για το παιδί σας. Δεν

πρέπει να δώσετε το φάρμακο σε άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόμα και

όταν τα συμπτώματασημεία της ασθένειάς τους είναι ίδια με τα δικά σας.

Εάν εσείς ή το παιδί σας παρατηρήσει κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον

γιατρό, ή τον φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν

αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Βλέπε παράγραφο 4

Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών:

1.

Τι είναι το Malarone Παιδιατρικό και ποια είναι η χρήση του

2.

Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν χορηγήσετε το Malarone Παιδιατρικό

3.

Πώς να χορηγήσετε το Malarone Παιδιατρικό

4.

Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες

5.

Πώς να φυλάσσετεαι το Malarone Παιδιατρικό

6.

Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες

1.

Τι είναι το Malarone Παιδιατρικό και ποια είναι η χρήση του

Το Malarone Παιδιατρικό ανήκει σε μια ομάδα φαρμάκων που ονομάζονται ανθελονοσιακά. Κάθε

δισκίο περιέχει δύο δραστικά συστατικά, την ατοβακόνη και την υδροχλωρική προγουανίλη.

Ποια είανι είναι η χρήση του Malarone Παιδιατρικό

Το Malarone Παιδιατρικό έχει δύο χρήσεις:

την πρόληψη της ελονοσίας (για παιδιά βάρους από 11 kg έως 40 kg)

την θεραπεία της ελονοσίας (για παιδιά βάρους από 5 kg έως <11 kg).

Οι οδηγίες δοσολογίας για κάθε χρήση παρατίθενται στην παράγραφο 3, Πώς να δώσετε το

Malarone Παιδιατρικό.

Αν και αυτό το φάρμακο χρησιμοποιείται συνήθως για παιδιά και εφήβους, μπορεί να

συνταγογραφηθεί και για ενήλικες με βάρος κάτω από 40 kg.

Η ελονοσία μεταδίδεται από το τσίμπημα ενός μολυσμένου κουνουπιού, που περνάει το

παράσιτο της ελονοσίας (Plasmodium falciparum) στην κυκλοφορία του αίματος. Το Malarone

Παιδιατρικό προλαμβάνει την ελονοσία σκοτώνοντας αυτό το παράσιτο. Στα άτομα που έχουν

ήδη μολυνθεί από την ελονοσία, το Malarone Παιδιατρικό επίσης σκοτώνει αυτά τα παράσιτα.

Προστατέψτε το παιδί σας από την ελονοσία.

Ελονοσία μπορεί να πάθουν άτομα κάθε ηλικίας. Είναι σοβαρή νόσος αλλά μπορεί να

προληφθεί.

Επιπλέον της λήψης του Malarone Παιδιατρικό, είναι πολύ σημαντικό να παίρνετε τις αναγκαίες

προφυλάξεις ώστε να αποφύγετε το τσίμπημα των κουνουπιών.

Να χρησιμοποιείτε εντομοαπωθητικά στις εκτεθειμένες περιοχές του σώματος

Να φοράτε ανοιχτόχρωμα ρούχα που καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος του

σώματος, ειδικά μετά τη δύση του ηλίου καθώς αυτή είναι η ώρα που δραστηριοποιούνται

τα κουνούπια

Να κοιμάστε σε δωμάτιο με σήτες ή κάτω από κουνουπιέρα που έχει ψεκαστεί με

εντομοκτόνο.

Να κλείνετε τα παράθυρα και τις πόρτες μετά τη δύση του ηλίου εάν δεν έχουν

σήτες

Να σκεφθείτε τη χρήση εντομοκτόνου

(“φιδάκι”, αεροζόλ, ηλεκτρικό) για τον

καθαρισμό του δωματίου πριν τον ύπνο ή την αποτροπή της εισόδου των κουνουπιών στο

δωμάτιο.

Εάν χρειάζεστε περαιτέρω βοήθεια μιλήστε με το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Είναι δυνατόν να πάθετε ελονοσία ακόμα κι αν παίρνετε τις αναγκαίες προφυλάξεις.

Ορισμένοι τύποι ελονοσίας παίρνουν αρκετό χρόνο για να προκαλέσουν συμπτώματα, έτσι η

πάθηση αρχίζει αρκετές ημέρες, εβδομάδες ή ακόμα και μήνες μετά την επιστροφή από το

εξωτερικό.

Επισκεφθείτε αμέσως κάποιο γιατρό εάν το παιδί σας παρουσιάσει συμπτώματα

όπως υψηλό πυρετό, κεφαλαλγία, ρίγη και κόπωση μετά την επιστροφή στο σπίτι.

2.

Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν χορηγήσετε το Malarone Παιδιατρικό

Μην χορηγήσετε το Malarone Παιδιατρικό:

σε περίπτωση αλλεργίας

του παιδιού, στην ατοβακόνη, την υδροχλωρική

προγουανίλη ή σε οποιοδήποτε από τα συστατικά αυτού του φαρμάκου, (αναφέρονται στην

παράγραφο 6).

για την πρόληψη της ελονοσίας εάν το παιδί σας έχει σοβαρή νεφρική πάθηση.

Ενημερώστε το γιατρό σας εάν κάποιο από αυτά αφορά το παιδί σας.

Προσέξτε ιδιαίτερα με το Malarone Παιδιατρικό

Μιλήστε με τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας πριν χορηγήσετε το Malarone Παιδιατρικό

στο παιδί σας εάν:

το παιδί σας έχει σοβαρή νεφρική νόσο.

το παιδί σας κάνει θεραπεία για ελονοσία και ζυγίζει λιγότερο από 5 kg ή του χορηγείται

Malarone Παιδιατρικό για την πρόληψη της ελονοσίας και ζυγίζει λιγότερο από 11 kg.

Ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν κάποιο από αυτά αφορά το

παιδί σας.

Άλλα φάρμακα και Malarone Παιδιατρικό

Ενημερώσετε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν το παιδί σας παίρνει, έχει πρόσφατα

πάρει,

ή μπορεί να πάρει άλλα φάρμακα. συμνπεριλαμβανομένων των φαρμάκων που

αγοράσατε χωρίς συνταγή.

Ορισμένα φάρμακα μπορεί να επηρεάσουν τον τρόπο δράσης του Malarone Παιδιατρικό, ή το

ίδιο το Malarone Παιδιατρικό μπορεί να ενισχύσει ή να μειώσει την αποτελεσματικότητα άλλων

φαρμάκων που λαμβάνονται την ίδια περίοδο. Αυτά περιλαμβάνουν:

την μετοκλοπραμίδη, που χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση της ναυτίας και του εμέτου

τα αντιβιοτικά τετρακυκλίνη, ριφαμπικίνη και ριφαμπουτίνη

την ινδιναβίρη, χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση του HIV

την εφαβιρένζη ή συγκεκριμένους υψηλής δραστικότητας αναστολείς πρωτεάσης που

χρησιμοποιούνται για την θεραπεία του HIV

την βαρφαρίνη και άλλα φάρμακα που σταματούν την πήξη του αίματος.

την ετοποσίδη που χρησιμοποιείται για την θεραπεία του καρκίνου

Ενημερώστε το γιατρό εάν το παιδί σας παίρνει κάποιο από αυτά. Ο γιατρός σας

μπορεί να αποφασίσει ότι το Malarone Παιδιατρικό δεν είναι κατάλληλο για αυτό, ή ότι χρειάζεται

επιπλέον ελέγχους κατά τη διάρκεια λήψης του.

Θυμηθείτε να ενημερώσετε το γιατρό εάν το παιδί σας αρχίσει να παίρνει κάποιο άλλο

φάρμακο κατά τη διάρκεια λήψης του Malarone Παιδιατρικό.

Το Malarone Παιδιατρικού Παιδιατρικό με τροφές και ποτό

Να χορηγείτε το Malarone Παιδιατρικό με φαγητό ή γαλακτώδες ρόφημα, όταν είναι

δυνατόν. Αυτό θα αυξήσει την ποσότητα Malarone που μπορεί να απορροφηθεί από τον

οργανισμό του παιδιού σας και θα κάνει τη θεραπεία πιο αποτελεσματική.

Κύηση και θηλασμός

Εάν είσθε ή το παιδί σας είναι έγκυος μην πάρετε το το Malarone Παιδιατρικό εκτός αν το

συστήσει ο γιατρός σας.

Μην θηλάζετε όταν παίρνετε τα παιδιατρικά δισκία Malarone, καθώς τα συστατικά του

μπορεί να περάσουν στο γάλα και έτσι μπορεί να βλάψουν το μωρό σας.

Οδήγηση και χειρισμός μηχανημάτωνών

Εάν αισθανθείτε ζάλη μην οδηγήσετε.

Το Malarone Παιδιατρικό φέρνει σε ορισμένα άτομα ζάλη. Εάν αυτό σας συμβεί, μην οδηγήσετε,

χρησιμοποιήσετε μηχανήματαές ή λάβετε μέρος σε δραστηριότητες που μπορούν να θέσουν

εσάς ή άλλους σε κίνδυνο.

3.

Πως να χορηγήσετε το Malarone Παιδιατρικό

Πάντοτε να χορηγείτε το φάρμακο αυτό αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού ή

του φαρμακοποιού σας. Εάν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Όσο είναι δυνατόν να χορηγείτε το Malarone Παιδιατρικό μαζί με τροφή ή κάποιο γαλακτώδες

ρόφημα. Τα δισκία πρέπει να καταπίνονται ολόκληρα. Ωστόσο για παιδιά που δυσκολεύονται να

καταπιούν, πρέπει να θρυμματίζονται ακριβώς πριν τη λήψη και να αναμιγνύονται με τροφή ή

ένα γαλακτώδες ρόφημα.

Είναι καλύτερα να παίρνετε το Malarone Παιδιατρικό την ίδια ώρα κάθε ημέρα.

Εάν το παιδί σας κάνει εμετό

Για την πρόληψη της ελονοσίας:

εάν το παιδί σας κάνει εμετό εντός 1 ώρας από τη λήψη του Malarone Παιδιατρικό,

χορηγείστε χορηγήστε του άλλη δόση αμέσως

είναι σημαντικό να ολοκληρώσετε το θεραπευτικό σχήμα του Malarone

Παιδιατρικό. Εάν το παιδί σας πρέπει να πάρει επιπλέον δισκία λόγω του εμέτου μπορεί

να χρειαστείτε κι άλλη συνταγή.

εάν το παιδί σας έχει κάνει εμετό, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να χρησιμοποιείσετε

επιπλέον προστασία, όπως εντομοαπωθητικά και κουνουπιέρα. Το Malarone Παιδιατρικό

μπορεί να μην είναι τόσο αποτελεσματικό, καθώς η ποσότητα που απορροφάται θα είναι

μειωμένη.

Για τη θεραπεία της ελονοσίας:

εάν το παιδί σας έχει εμετό και διάρροια ενημερώστε το γιατρό σας. Το παιδί σας θα

χρειαστεί τακτικούς ελέγχους στο αίμα. Το Malarone Παιδιατρικό δεν θα είναι τόσο

αποτελεσματικό καθώς η ποσότητα που απορροφάται θα είναι μειωμένη. Οι έλεγχοι θα

δείξουν εάν το αίμα του έχει καθαριστεί από το παράσιτο της ελονοσίας.

Για την πρόληψη της ελονοσίας

Η συνιστώμενη δόση για την πρόληψη της ελονοσίας εξαρτάται από το βάρος του παιδιού

σας:

11-20 kg

1 δισκίο μία φορά την ημέρα

21-30 kg

2 δισκία μία φορά την ημέρα (ως εφάπαξ δόση)

31-40 kg

3 δισκία μία φορά την ημέρα (ως εφάπαξ δόση)

αρχίστε τη χορήγηση του Malarone Παιδιατρικό 1 έως 2 ημέρες πριν φθάσετε σε μία

περιοχή που έχει ελονοσία

συνεχίστε τη χορήγηση κάθε ημέρα κατά τη διάρκεια της παραμονής σας

συνεχίστε τη χορήγηση για άλλες 7 ημέρες μετά την επιστροφή σας σε μία περιοχή που δεν

έχει ελονοσία.

Για μέγιστη προστασία, το παιδί σας πρέπει να ολοκληρώσει τη θεραπεία.

Για τη θεραπεία της ελονοσίας

Η συνιστώμενη ημερήσια δόση για τη θεραπεία της ελονοσίας εξαρτάται από το βάρος του

παιδιού σας:

5-8 kg

2 δισκία μία φορά την ημέρα για 3 ημέρες

9 – 10 kg

3 δισκία μία φορά την ημέρα για 3 ημέρες

Εάν το παιδί σας πάρει μεγαλύτερη δόση Malarone Παιδιατρικού από την κανονική

Συμβουλευτείτε γιατρό ή φαρμακοποιό. Εάν είναι δυνατό, δείξτε του τη συσκευασία του

Malarone Παιδιατρικού.

Εάν ξεχάσετε να χορηγήσετε το Malarone Παιδιατρικό

Είναι πολύ σημαντικό το παιδί σας να ολοκληρώσεi ολοκληρώσει το θεραπευτικό σχήμα

των δισκίων Malarone Παιδιατρικό.

Εάν ξεχάσετε να χορηγήσετε στο παιδί σας μία δόση, μην ανησυχήσετε. Απλά χορηγήστε την

επόμενη δόση αμέσως μόλις το θυμηθήτεθυμηθείτε. Μετά συνεχίστε τη θεραπεία κανονικά όπως

πριν.

Μην πάρετε επιπλέον δισκία για να αναπληρώσετε τη δόση που ξεχάσατε. Απλά πάρτε

την επόμενη δόση τη συνήθη ώρα.

Μην σταματήσετε τη χορήγηση Malarone Παιδιατρικό χωρίς συμβουλή

Συνεχίστε να χορηγείτε το Malarone Παιδιατρικό για 7 ημέρες μετά την επιστροφή σας σε

περιοχή που δεν έχει ελονοσία. Για μέγιστη προστασία ολοκληρώστε το θεραπευτικό σχήμα

του Malarone. Η διακοπή νωρίτερα βάζει το παιδί σας σε κίνδυνο να πάθει ελονοσία, καθώς

χρειάζονται 7 ημέρες ώστε να διασφαλισθεί ότι τυχόν παράσιτα που μπορεί να βρίσκονται στο

αίμα του μετά από τσίμπημα μολυσμένου κουνουπιού έχουν σκοτωθεί.

Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του φαρμάκου ρωτήστε τον

γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

4.

Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες

Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και το φάρμακο αυτό μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες

αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.

Παρατηρήστε για τις παρακάτω σοβαρές αντιδράσεις. Έχουν εμφανισθεί σε ένα μικρό αριθμό

ατόμων, αλλά η ακριβής συχνότητα είναι άγνωστη.

Σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις, σημεία περιλαμβάνουν:

εξάνθημα και φαγούρα

απότομη δύσπνοια, σφίξιμο στο θώρακα ή στο φάρυγγα ή δυσκολία στην αναπνοή

οίδημα στα βλέφαρα, στο πρόσωπο, στα χείλη, στη γλώσσα, ή σε άλλο σημείο του

σώματος

Επικοινωνήστε αμέσως με ένα γιατρό εάν εμφανίσετε κάποιο από αυτά τα

συμπτώματα. Σταματήστε τη λήψη του Malarone Παιδιατρικό.

Σοβαρές δερματικές αντιδράσεις

δερματικό εξάνθημα, το οποίο μπορεί να έχει φουσκάλες και να μοιάζει με μικρούς

στόχους (σκοτεινά κεντρικά στίγματα που περιβάλλονται από μια ανοιχτόχρωμη περιοχή

με ένα περιμετρικό σκούρο δακτύλιο (πολύμορφο ερύθημα)

εκτεταμένο εξάνθημα με φουσκάλες και αποφλοιωμένο δέρμα, που εμφανίζεται ιδιαίτερα

γύρω από το στόμα, τη μύτη, τα μάτια και τα γεννητικά όργανα (σύνδρομο Stevens

Johnson).

Εάν παρατηρήσετε κάποιο από αυτά τα συμπτώματα επικοινωνήστε επειγόντως με

ένα γιατρό.

Οι περισσότερες από τις άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρθηκαν ήταν ήπιες και δεν

είχαν μεγάλη διάρκεια:

Πολύ συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες

Αυτές μπορεί να επηρεάσουν περισσότερα από 1 στα 10 άτομα

πονοκέφαλος

αίσθημα αδιαθεσίας (ναυτία, εμετός)

στομαχικός πόνος

διάρροια

Συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες

Αυτές μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 10 άτομα

ζάλη

δυσκολία στον ύπνο (αϋπνία)

παράξενα όνειρα

κατάθλιψη

απώλεια όρεξης

πυρετός

εξάνθημα που μπορεί να προκαλεί φαγούρα

βήχας

Συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες που μπορεί να εμφανισθούν σε αναλύσεις αίματος είναι:

μείωση του αριθμού των ερυθρών αιμοσφαιρίων (αναιμία), που μπορεί να προκαλέσει

κόπωση, πονοκέφαλο, δυσκολία στην αναπνοή

μείωση του αριθμού των λευκών αιμοσφαιρίων (ουδετεροπενία), που μπορεί να σας κάνει

επιρρεπείς σε λοιμώξεις

χαμηλά επίπεδα νατρίου στο αίμα (υπονατριαιμία)

αύξηση των ηπατικών ενζύμων

Όχι συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες

Αυτές μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 100 άτομα

άγχος

ασυνήθιστη συναίσθηση μη φυσιολογικού καρδιακού ρυθμού (αίσθημα παλμών)

πρήξιμο και κοκκινίλα του στόματος

απώλεια των μαλλιών

φαγούρα, ψηλαφητό εξάνθημα (κνίδωση)

Όχι συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες που μπορεί να εμφανισθούν σε αναλύσεις αίματος είναι:

αύξηση της αμυλάσης (ένα ένζυμο που παράγεται στο πάγκρεας)

Σπάνιες ανεπιθύμητες ενέργειες

Αυτές μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 1.000 άτομα:

οπτική ή ακουστική πραγμάτων που δεν υπάρχουν (ψευδαισθήσεις)

Άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες

Άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες εμφανίσθηκαν σε ένα μικρό αριθμό ατόμων αλλά η ακριβής

συχνότητα είναι άγνωστη.

φλεγμονή του ήπατος (ηπατίτιδα)

απόφραξη χοληφόρων (χολόσταση)

αύξηση του καρδιακού ρυθμού (ταχυκαρδία)

φλεγμονή των αιμοφόρων αγγείων (αγγειϊτιδα) που μπορεί να εμφανίζεται σαν κόκκινα ή

μωβ εξογκώματα στο δέρμα, αλλά μπορεί να επηρεάσει και άλλα σημεία του σώματος.

σπασμοί (επιληπτικές κρίσεις)

κρίσεις πανικού, κλάμα

εφιάλτες

σοβαρό πρόβλημα ψυχικής υγείας κατά το οποίο το άτομο χάνει την επαφή με την

πραγματικότητα και δεν είναι σε θέση να σκεφθεί και να κρίνει με σαφήνεια

δυσπεψία

στοματικά έλκη

φλύκταινες

ξεφλούδισμα του δέρματος

αυξημένη ευαισθησία του δέρματος στο ηλιακό φως

Άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες που μπορεί να εμφανισθούν σε αναλύσεις αίματος είναι:

Μείωση όλων των τύπων κυττάρων του αίματος (πανκυτταροπενία)

Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών

Εάν το παιδί σας εμφανίσει κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό ή τον

φαρμακοποιό ή τον/την νοσοκόμο σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια

που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε

ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας, στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Μεσογείων 284, 15562,

Χολαργός,

Αθήνα, Τηλ: + 30 21 32040380/337,

Φαξ: + 30 21 06549585,

Ιστότοπος:

http://www

). Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη

συλλογή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου.

5.

Πως να φυλάσσετεαι το Malarone Παιδιατρικό

Να φυλάσσετεαι αυτό το φάρμακο σε μέρη που δεν το βλέπουν και δεν το φθάνουν τα

παιδιά.

Να μη χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο μετά την ημερομηνία λήξης (ΛΗΞΗ)

που

αναφέρεται στο κουτί. Η ημερομηνία λήξης αναφέρεται στην τελευταία ημέρα του μήνα.

Δεν απαιτούνται ειδικές οδηγίες φύλαξης για το Malarone Παιδιατρικό.

Μην πετάτε φάρμακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα οικιακά απορρίματασκουπίδια. Ρωτήστε

τον φαρμακοποιό σας για το πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρησιμοποιείτε πια. Αυτά τα

μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

6.

Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες

Τι περιέχει το Malarone Παιδιατρικό

Οι δραστικές ουσίες είναι: 62,5 mg ατοβακόνης και 25 mg υδροχλωρικής προγουανίλης σε

κάθε δισκίο.

Τα άλλα συστατικά είναι:

πυρήνας δισκίου: πολοξαμέρη 188, μικροκρυσταλική κυτταρίνη, υδροξυπροπυλική κυτταρίνη,

ποβιδόνη K30, άμυλο καρβοξυμεθυλιωμένο νατριούχο (Τύπου Α), στεατικό μαγνήσιο

επικάλυψη δισκίου: υπρομελλόζη, διοξείδιο τιτανίου (E171), οξείδιο του σιδήρου ερυθρό (E172),

πολυαιθυλενογλυκόλη 400 και πολυαιθυλενογλυκόλη 8000 (βλέπε παράγραφο 2).

Ενημερώστε το γιατρό σας πριν χορηγήσετε τα δισκία Malarone Παιδιατρικό στο

παιδί σας, εάν νομίζετε ότι το παιδί σας είναι αλλεργικό σε κάποιο από αυτά τα έκδοχα.

Εμφάνιση του Malarone Παιδιατρικό και περιεχόμενο της συσκευασίας

Τα δισκία Malarone Παιδιατρικό είναι ροζ στρογγυλά επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία.

Διατίθενται σε συσκευασία κυψέλης που περιέχει 12 δισκία.

Ο Κκάτοχος Άαδειίας Κκυκλοφορία είναι:

Δικαιούχος σήματος: The Wellcome Foundation Ltd, UK

Υπεύθυνος κυκλοφορίας στην Ελλάδα: GlaxoSmithKline α.ε.β.ε, Λεωφ. Κηφισίας 266, Αθήνα,

τηλ 210 6882100

Ο Ππαρασκευαστήςγωγός είναι:

Aspen Bad Oldesloe GmbH, Industriestrasse 32-36, 23843 Bad Oldesloe, Γερμανία

Glaxo Wellcome S.A., Avenida de Extremadura, 3, 09400 Aranda de Duero, Burgos, Ισπανία

Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν έχει εγκριθεί στα κράτη μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού

Χώρου (ΕΟΧ) με τις ακόλουθες ονομασίες:

Σε όλες τις χώρες της Κοινότητας: MALARONE.

Malarone Junior

Malarone Junior

Malarone Παιδιατρικό

Malarone Paediatric

Malarone Junior

Malarone Junior

Malarone Junior

Malarone Junior

Malarone Junior

Malarone paediatric

Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκεεγκρίθηκε για τελευταία φορά στις 30-6-

201731-3-2014

Τρόπος διάθεσης

Με απλή ιατρική συνταγή

4-6-2018

Hospira Issues a Voluntary Nationwide Recall for Two Lots of Naloxone Hydrochloride Injection, USP, in the Carpuject™ Syringe System due to the Potential Presence of Particulate Matter

Hospira Issues a Voluntary Nationwide Recall for Two Lots of Naloxone Hydrochloride Injection, USP, in the Carpuject™ Syringe System due to the Potential Presence of Particulate Matter

Hospira, Inc., a Pfizer company, is voluntarily recalling lots 72680LL and 76510LL of Naloxone Hydrochloride Injection, USP, 0.4 mg/mL, 1 mL in 2.5 mL, Carpuject Single-use cartridge syringe system (NDC 0409-1782-69), to the hospital/institution level due to the potential presence of embedded and loose particulate matter on the syringe plunger.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

4-6-2018

Naloxone Hydrochloride Injection, USP, 0.4 mg/mL, 1 mL in 2.5 mL in the Carpuject™ Single-use Cartridge Syringe System  by Hospira: Recall - Due to the Potential Presence of Particulate Matter

Naloxone Hydrochloride Injection, USP, 0.4 mg/mL, 1 mL in 2.5 mL in the Carpuject™ Single-use Cartridge Syringe System by Hospira: Recall - Due to the Potential Presence of Particulate Matter

The patient has a low likelihood of experiencing adverse events ranging from local irritation, allergic reactions, phlebitis, end-organ granuloma, tissue ischemia, pulmonary emboli, pulmonary dysfunction, pulmonary infarction, and toxicity.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

16-5-2018

FDA approves the first non-opioid treatment for management of opioid withdrawal symptoms in adults

FDA approves the first non-opioid treatment for management of opioid withdrawal symptoms in adults

FDA approved Lucemyra (lofexidine hydrochloride) for the mitigation of withdrawal symptoms to facilitate abrupt discontinuation of opioids in adults.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

13-11-2018

EU/3/17/1836 (Zogenix GmbH)

EU/3/17/1836 (Zogenix GmbH)

EU/3/17/1836 (Active substance: Fenfluramine hydrochloride) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)7576 of Tue, 13 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/233/16/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

13-11-2018

EU/3/13/1219 (Zogenix GmbH)

EU/3/13/1219 (Zogenix GmbH)

EU/3/13/1219 (Active substance: Fenfluramine hydrochloride) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)7575 of Tue, 13 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/140/13/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

1-11-2018

Dexdomitor (Orion Corporation)

Dexdomitor (Orion Corporation)

Dexdomitor (Active substance: dexmedetomidine hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)7380 of Thu, 01 Nov 2018

Europe -DG Health and Food Safety

31-10-2018

Evista (Daiichi Sankyo Europe GmbH)

Evista (Daiichi Sankyo Europe GmbH)

Evista (Active substance: Raloxifene hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)7342 of Wed, 31 Oct 2018

Europe -DG Health and Food Safety

26-9-2018

Sileo (Orion Corporation)

Sileo (Orion Corporation)

Sileo (Active substance: Dexmedetomidine hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6325 of Wed, 26 Sep 2018

Europe -DG Health and Food Safety

10-8-2018

Brinavess (Correvio)

Brinavess (Correvio)

Brinavess (Active substance: vernakalant hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5523 of Fri, 10 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1215/T/31

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Segluromet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Segluromet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Segluromet (Active substance: ertugliflozin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5103 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4314/T/2

Europe -DG Health and Food Safety

23-7-2018

Optruma (Eli Lilly Nederland B.V.)

Optruma (Eli Lilly Nederland B.V.)

Optruma (Active substance: Raloxifene hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4893 of Mon, 23 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

12-7-2018

Econor (Elanco Europe Ltd)

Econor (Elanco Europe Ltd)

Econor (Active substance: Valnemulin hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4580 of Thu, 12 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

11-7-2018

Ariclaim (Eli Lilly Nederland B.V.)

Ariclaim (Eli Lilly Nederland B.V.)

Ariclaim (Active substance: duloxetine hydrochloride) - Centralised - Withdrawal - Commission Decision (2018)4515 of Wed, 11 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

5-7-2018

Scientific guideline: Draft pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml product-specific bioequivalence guidance, draft: consultation open

Scientific guideline: Draft pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml product-specific bioequivalence guidance, draft: consultation open

This document provides product-specific guidance on the demonstration of the bioequivalence of pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml.

Europe - EMA - European Medicines Agency

3-7-2018

Efficib (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Efficib (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Efficib (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4254 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/896/T/90

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Ristfor (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Ristfor (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Ristfor (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4249 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1235/T/77

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Velmetia (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Velmetia (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Velmetia (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4252 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/862/T/93

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Janumet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Janumet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Janumet (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4251 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/861/T/90

Europe -DG Health and Food Safety

30-5-2018

Eviplera (Gilead Sciences Ireland UC)

Eviplera (Gilead Sciences Ireland UC)

Eviplera (Active substance: emtricitabine / rilpivirine (as hydrochloride) / tenofovir disoproxil (as fumarate)) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3453 of Wed, 30 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2312/T/91

Europe -DG Health and Food Safety

30-5-2018

Vokanamet (Janssen-Cilag International NV)

Vokanamet (Janssen-Cilag International NV)

Vokanamet (Active substance: canagliflozin / metformin hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3463 of Wed, 30 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety

29-5-2018

EU/3/18/2017 (Spedding Research Solutions SAS)

EU/3/18/2017 (Spedding Research Solutions SAS)

EU/3/18/2017 (Active substance: Ambroxol hydrochloride) - Orphan designation - Commission Decision (2018)3384 of Tue, 29 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/236/17

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Velmetia (Merck Sharp and Dohme Limited)

Velmetia (Merck Sharp and Dohme Limited)

Velmetia (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3261 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2003/201708

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Ristfor (Merck Sharp and Dohme Limited)

Ristfor (Merck Sharp and Dohme Limited)

Ristfor (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3262 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2003/201708

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Janumet (Merck Sharp and Dohme Limited)

Janumet (Merck Sharp and Dohme Limited)

Janumet (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3260 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2003/201708

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Efficib (Merck Sharp and Dohme Limited)

Efficib (Merck Sharp and Dohme Limited)

Efficib (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3276 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2003/201708

Europe -DG Health and Food Safety

21-5-2018

EU/3/14/1353 (Lupin Europe GmbH)

EU/3/14/1353 (Lupin Europe GmbH)

EU/3/14/1353 (Active substance: Mexiletine hydrochloride) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3134 of Mon, 21 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/074/14/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

21-5-2018

EU/3/14/1421 (Incyte Biosciences Distribution B.V.)

EU/3/14/1421 (Incyte Biosciences Distribution B.V.)

EU/3/14/1421 (Active substance: Ponatinib hydrochloride) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3141 of Mon, 21 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/212/14/T/02

Europe -DG Health and Food Safety

15-5-2018

Votrient (Novartis Europharm Limited)

Votrient (Novartis Europharm Limited)

Votrient (Active substance: Pazopanib hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3062 of Tue, 15 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1141/T/46

Europe -DG Health and Food Safety

21-3-2018

EU/3/11/919 (Monopar Therapeutics SARL)

EU/3/11/919 (Monopar Therapeutics SARL)

EU/3/11/919 (Active substance: Clonidine hydrochloride) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)1817 of Wed, 21 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/069/11/T/02

Europe -DG Health and Food Safety