GERTOTUS

Κύριές Πληροφορίες

 • Εμπορική ονομασία:
 • GERTOTUS 7,5MG/5ML ΣΙΡΟΠΙ
 • Φαρμακολογική κατηγορία (ATC):
 • R05DB13
 • Δοσολογία:
 • 7,5MG/5ML
 • Φαρμακοτεχνική μορφή:
 • ΣΙΡΟΠΙ
 • Σύνθεση:
 • 0018109814 - BUTAMIRATE CITRATE - 1.500000 MG
 • Οδός χορήγησης:
 • ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ
 • Τρόπος διάθεσης:
 • ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ
 • Χρήση για:
 • Οι άνθρωποι
 • Τύπος φάρμακου:
 • αλλοπαθητική των ναρκωτικών

Έγγραφα

Εντοπισμός

 • Διατίθεται σε:
 • GERTOTUS 7,5MG/5ML ΣΙΡΟΠΙ
  Ελλάδα
 • Γλώσσα:
 • Ελληνικά

Θεραπευτικές πληροφορίες

 • Θεραπευτική περιοχή:
 • BUTAMIRATE
 • Περίληψη προϊόντος:
 • 2802460901013 - 01 - BTx1 FLx200 ML - 200.00 - ΧΙΛΙΟΣΤΟΛΙΤΡΟ - Εγκεκριμένο (ΕΟΦ) - ΦΑΡΜΑΚΕIOY

Άλλες πληροφορίες

Κατάσταση

 • Πηγή:
 • Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
 • Καθεστώς αδειοδότησης:
 • Εγκεκριμένο (ΕΟΦ)
 • τελευταία ενημέρωση:
 • 04-08-2017

φύλλο οδηγιών χρήσης

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

GERTOTUS 

Κιτρική Βουταμιράτη 

Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε  αυτό το 

φάρμακο.

Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά.

Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

Η συνταγή για αυτό το φάρμακο χορηγήθηκε για σας. Δεν πρέπει να δώσετε το φάρμακο σε 

άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόμα και όταν τα συμπτώματά τους είναι ίδια 

με τα δικά σας.

Εάν κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια γίνεται σοβαρή, ή αν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη 

ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών, παρακαλείσθε να ενημερώσετε το 

γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

Το παρόν φύλλο οδηγιών περιέχει:

Τι είναι το GERTOTUS  και ποια είναι η χρήση του

Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού χρησιμοποιήσετε το GERTOTUS 

Πώς να χρησιμοποιήσετε το GERTOTUS 

Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες

Πώς να φυλάσσεται το GERTOTUS 

Λοιπές πληροφορίες

1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ GERTOTUS  ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ

Το GERTOTUS είναι αντιβηχικό, που χορηγείται για την αντιμετώπιση του ξηρού μη παραγωγικού 

βήχα. Καταστέλλει το βήχα χωρίς να προκαλέι εξάρτηση όπως άλλα αντιβηχικά. Σε αντίθεση με τα 

ναρκωτικά αντιβηχικά, το GERTOTUS στερείται του κινδύνου των παρενεργειών τους χωρίς να 

υπολείπεται της αντιβηχικής τους δράσης. 

  

2. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΙΝ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ  ΤΟ GERTOTUS 

Μην  πάρετε  το GERTOTUS

σε περίπτωση αλλεργίας (υπερευαισθησίας) στη κιτρική βουταμιράτη ή σε οποιοδήποτε άλλο 

συστατικό του GERTOTUS

Λήψη-Χρήση άλλων φαρμάκων

Παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον γιατρό σας εάν παίρνετε ή έχετε πάρει πρόσφατα άλλα φάρμακα, 

ακόμα και αυτά που δεν σας έχουν χορηγηθεί με συνταγή. Να αποφεύγεται η ταυτόχρονη λήψη 

αποχρεμπτικών, διότι μπορεί να οδηγήσει σε κατακράτηση βλέννας στο αναπνευστικό σύστημα, η 

οποία μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο βρογχοσπασμού και μόλυνσης των αεραγωγών.  

Λήψη του GERTOTUS με τροφές και ποτά

Δεν έχουν γίνει ειδικές μελέτες σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις. Το GERTOTUS θα πρέπει να έιναι 

δυνατόν να λαμβάνεται πριν από τα γεύματα. 

Κύηση και θηλασμός

Ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας προτού πάρετε οποιοδήποτε φάρμακο.

Χρήση κατά την κύηση :

Επειδή δεν υπάρχουν επαρκείς μελέτες σε εγκύους, η χρήση του GERTOTUS πρέπει να αποφεύγεται 

κατά το πρώτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης. Στους υπόλοιπους μήνες της εγκυμοσύνης το GERTOTUS 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με την κρίση και τις οδηγίες του γιατρού. 

Χρήση κατά την γαλουχία : 

Επειδή δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με το αν η Βουταμιράτη περνά στο μητρικό γάλα, για 

λόγους ασφαλείας το GERTOTUS πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια του θηλασμού μόνο 

μετά από προσεκτική εκτίμηση του οφέλους σε σχέση προς τον πιθανό κίνδυνο 

Οδήγηση και χειρισμός μηχανών

Το GERTOTUS μπορεί να προκαλέσει υπνηλία. Επομένως πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την 

οδήγηση ή εκτέλεση άλλων δραστηριοτήτων που απαιτούν εγρήγορση (π.χ. χειρισμός μηχανημάτων)

3. ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ GERTOTUS

Πάντοτε να παίρνετε το GERTOTUS αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού σας. Εάν έχετε 

αμφιβολίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Στη συσκευασία περιλαμβάνεται 

δοσιμετρική μεζούρα. 

Ενήλικές : Συνήθης δόση 7,5 mg (ή 5ml) 3-5 φορές την ημέρα.

       Έφηβοι από 12 ετών : 15 ml διαιρεμένο σε 3 δόσεις την ημέρα

        Ενήλικες : 15-25 ml διαιρεμένο σε 4ή 5 δόσεις την ημέρα 

Παιδιά 4-12 ετών : 7,5-15 mg/24ωρο σε διαιρεμένες δόσεις (3-5 φορές την ημέρα)

Παιδιά 4-6 ετών : 5ml ή 7,5 mg διαιρεμένο σε 3 δόσεις την ημέρα

Παιδιά 6-12 ετών : 10ml ή 15 mg διαιρεμένο σε 3 δόσεις την ημέρα

Εάν ξεχάσετε να πάρετε το GERTOTUS

Μην πάρετε διπλή δόση για να αναπληρώσετε τη δόση  που ξεχάσατε.

Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του προϊόντος ρωτήστε το γιατρό σας .

4. ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και το GERTOTUS μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες αν και 

δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.

Εάν κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια γίνεται σοβαρή, ή αν  παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια 

που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών, παρακαλείσθε να ενημερώσετε το γιατρό ή το 

φαρμακοποιό σας.

Γενικά ε΄χουν αναφερθεί: 

Διαταραχές νευρικού συστήματος 

Σπάνια (>1/10.000, <1/1000) : υπνηλία 

 Γαστρεντερικές διαταραχές

 Σπάνια (>1/10.000,  <1/1000) : ναυτία, διάρροια 

Δερματικές και υποδόριες διαταραχές 

Σπάνια (>1/10.000,  <1/1000) : κνίδωση 

5. ΠΩΣ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΤΟ  GERTOTUS

Να μη χρησιμοποιείτε το GERTOTUS μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στην επισήμανση 

και στο κουτί μετά τις λέξεις Exp. Date / Hμ. Λήξης .Η ημερομηνία  λήξης είναι η τελευταία ημέρα 

του μήνα που αναφέρεται.

Τα φάρμακα δεν πρέπει να απορρίπτονται στο νερό της αποχέτευσης ή στα σκουπίδια. Ρωτείστε το 

φαρμακοποιό σας πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρειάζονται πια. Αυτά τα μέτρα θα 

βοηθήσουν στην  προστασία του περιβάλλοντος.>

6. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τι περιέχει το GERTOTUS

Η δραστική ουσία(ες) είναι Κιτρική Βουταμιράτη 

Τα άλλα συστατικά είναι  Glycerol, Sorbitol, Benzoic Acid, Saccharin Sodium, Vanillin, 

Ethanol, Sodium Hydroxide, Water purified.

Εμφάνιση του GERTOTUS και  περιεχόμενο της συσκευασίας

Κουτί με ένα γυάλινο ( κλάση ΙΙΙ ) φιαλίδιο χρώματος μελί με πώμα ασφαλείας εξ 

Αλουμινίου. Το φιαλίδιο περιέχει 200 ml  σιροπιού.

Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας 

ΦΑΡΑΝ ΑΒΕΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, Αχαίας & Τροιζηνίας, Νεα Κηφισιά

Τηλ. 210 6269200

Παραγωγός 

HELP S.A. 

Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης εγκρίθηκε για τελευταία φορά στις 30-6-2009

3.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΠΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ       (γενικά)           

To φάρμακο αυτό σας το έγραψε ο γιατρός σας μόνο για το συγκεκριμένο ιατρικό σας 

πρόβλημα. Δε θα πρέπει να το δίνετε σε άλλα άτομα ή να το χρησιμοποιείτε για 

κάποια άλλη πάθηση, χωρίς προηγουμένως να έχετε συμβουλευθεί το γιατρό σας. 

Εάν κατά τη διάρκεια της θεραπείας εμφανισθεί κάποιο πρόβλημα με το φάρμακο, 

ενημερώστε αμέσως το γιατρό σας ή το φαρμακοποιό σας.

Εάν   έχετε   οποιαδήποτε   ερωτηματικά   γύρω   από   τις   πληροφορίες   που   αφορούν   το 

φάρμακο   που   λαμβάνετε   ή   χρειάζεσθε   καλύτερη   ενημέρωση   για   το   ιατρικό   σας 

πρόβλημα μη διστάσετε να ζητήσετε τις πληροφορίες αυτές από το γιατρό σας ή το 

φαρμακοποιό σας.

Για να είναι αποτελεσματικό και ασφαλές το φάρμακο που σας χορηγήθηκε θα πρέπει 

να λαμβάνεται σύμφωνα με τις οδηγίες που σας δόθηκαν.

Για την ασφάλειά σας και την υγεία σας είναι απαραίτητο να διαβάσετε με προσοχή 

κάθε πληροφορία που αφορά το φάρμακο που σας χορηγήθηκε. 

Να μη διατηρείτε τα φάρμακα σε ερμάρια του λουτρού, διότι η ζέστη και η υγρασία 

μπορεί να αλλοιώσουν το φάρμακο και να το καταστήσουν επιβλαβές για την υγεία 

σας. 

Να μην κρατάτε φάρμακα που δεν τα χρειάζεσθε πλέον ή που ήδη έχουν λήξει. 

Για μεγαλύτερη ασφάλεια κρατάτε όλα τα φάρμακα σε ασφαλές μέρος μακριά από τα 

παιδιά.

Χορηγείται με ιατρική συνταγή 

Δεν υπάρχουν προειδοποιήσεις ασφάλειας που σχετίζονται με αυτό το προϊόν.

22-10-2018

EU/3/10/815 (Pfizer Europe MA EEIG)

EU/3/10/815 (Pfizer Europe MA EEIG)

EU/3/10/815 (Active substance: Sildenafil citrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)6993 of Mon, 22 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/068/10/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

15-5-2018

Effentora (Teva B.V.)

Effentora (Teva B.V.)

Effentora (Active substance: fentanyl citrate) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3013 of Tue, 15 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/1369/201704

Europe -DG Health and Food Safety