GAVISCON® LIQUID SACHETS

Κύριές Πληροφορίες

 • Εμπορική ονομασία:
 • GAVISCON® LIQUID SACHETS
 • Φαρμακολογική κατηγορία (ATC):
 • A02BX13
 • Δοσολογία:
 • (500+267+160)MG/10ML
 • Φαρμακοτεχνική μορφή:
 • ΠΟΣΙΜΟ ΕΝΑΙΩΡΗΜΑ
 • Σύνθεση:
 • 0009005383 - ALGIN - 500.000000 MG; 0000471341 - CALCIUM CARBONATE - 160.000000 MG; 0000144558 - SODIUM BICARBONATE - 267.000000 MG
 • Οδός χορήγησης:
 • ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ
 • Τρόπος διάθεσης:
 • ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ
 • Χρήση για:
 • Οι άνθρωποι
 • Τύπος φάρμακου:
 • αλλοπαθητική των ναρκωτικών

Έγγραφα

Εντοπισμός

 • Διατίθεται σε:
 • GAVISCON® LIQUID SACHETS
  Ελλάδα
 • Γλώσσα:
 • Ελληνικά

Θεραπευτικές πληροφορίες

 • Θεραπευτική περιοχή:
 • ALGINIC ACID
 • Περίληψη προϊόντος:
 • 2802238306019 - 01 - BTx2 SACHETS - 2.00 - ΤΕΜΑΧΙΟ - Εγκεκριμένο (Αμοιβαία) - ΦΑΡΜΑΚΕIOY; 2802238306026 - 02 - BTx4 SACHETS - 4.00 - ΤΕΜΑΧΙΟ - Εγκεκριμένο (Αμοιβαία) - ΦΑΡΜΑΚΕIOY; 2802238306033 - 03 - BTx6 SACHETS - 6.00 - ΤΕΜΑΧΙΟ - Εγκεκριμένο (Αμοιβαία) - ΦΑΡΜΑΚΕIOY; 2802238306040 - 04 - BTx8 SACHETS - 8.00 - ΤΕΜΑΧΙΟ - Εγκεκριμένο (Αμοιβαία) - ΦΑΡΜΑΚΕIOY; 2802238306057 - 05 - BTx10 SACHETS - 10.00 - ΤΕΜΑΧΙΟ - Εγκεκριμένο (Αμοιβαία) - ΦΑΡΜΑΚΕIOY; 2802238306064 - 06 - BTx12 SACHETS - 12.00 - ΤΕΜΑΧΙΟ - Εγκεκριμένο (Αμοιβαία) - ΦΑΡΜΑΚΕIOY; 2802238306071 - 07 - BTx14 SACHETS - 14.00 - ΤΕΜΑΧΙΟ - Εγκεκριμένο (Αμοιβαία) - ΦΑΡΜΑΚΕIOY; 2802238306088 - 08 - BTx16 SACHETS - 16.00 - ΤΕΜΑΧΙΟ - Εγκεκριμένο (Αμοιβαία) - ΦΑΡΜΑΚΕIOY; 2802238306095 - 09 - BTx18 SACHETS - 18.00 - ΤΕΜΑΧΙΟ - Εγκεκριμένο (Αποκεντρωμένη) - ΦΑΡΜΑΚΕIOY; 2802238306101 - 10 - BTx20 SACHETS - 20.00 - ΤΕΜΑΧΙΟ - Εγκεκριμένο (Αμοιβαία) - ΦΑΡΜΑΚΕIOY

Άλλες πληροφορίες

Κατάσταση

 • Πηγή:
 • Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
 • Καθεστώς αδειοδότησης:
 • Εγκεκριμένο (Αμοιβαία)
 • τελευταία ενημέρωση:
 • 14-02-2018

φύλλο οδηγιών χρήσης

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

GAVISCON

Liquid Sachets

Αλγινικό Νάτριο

Όξινο ανθρακικό Νάτριο

Ανθρακικό Ασβέστιο

Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φυλλάδιο γιατί περιέχει σημαντικές πληροφορίες

για σας.

Αυτό το φάρμακο διατίθεται χωρίς συνταγή γιατρού. Παρόλα αυτά, εξακολουθεί να

χρειάζεται να παίρνετε αυτό το φάρμακο με προσοχή για να έχετε τα καλύτερα

αποτελέσματα από αυτό.

● Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά.

● Ρωτήστε το φαρμακοποιό σας αν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες ή συμβουλές

● Πρέπει να επικοινωνήσετε με ένα γιατρό αν τα συμπτώματα χειροτερεύουν ή δε

βελτιώθηκαν μετά από 7 ημέρες.

● Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια ενημερώσετε το γιατρό ή το

φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν

αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Βλέπε παράγραφο 4

Σε αυτό το φύλλο οδηγιών:

1 Τι είναι το GAVISCON Liquid Sachets

και ποια είναι η χρήση του

2 Πριν πάρετε GAVISCON Liquid Sachets

3 Πώς να πάρετε GAVISCON Liquid Sachets

4 Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες

5 Πώς να φυλάσσετε το GAVISCON Liquid Sachets

6 Λοιπές πληροφορίες

1 Τι είναι το GAVISCON Liquid Sachets και ποια είναι η χρήση του

Το GAVISCON

Liquid Sachets ανήκει σε μια ομάδα φαρμάκων που ονομάζονται

«κατασταλτικά παλινδρόμησης» τα οποία σχηματίζουν ένα προστατευτικό στρώμα στην

επιφάνεια του στομαχικού περιεχομένου έως μέχρι 4 ώρες εμποδίζοντας το στομαχικό οξύ

να διαφύγει από το στομάχι όπου λειτουργεί προς τον οισοφάγο προκαλώντας πόνο και

δυσφορία.

Αυτό

το

φάρμακο

χρησιμοποιείται

για

τη

θεραπεία

των

συμπτωμάτων

της

γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης, όπως της παλινδρόμησης οξέων, της καούρας και της

δυσπεψίας (σχετιζόμενης με την παλινδρόμηση), για παράδειγμα, μετά από γεύματα, ή κατά

την εγκυμοσύνη, ή σε ασθενείς με συμπτώματα που σχετίζονται με παλινδρομική

οισοφαγίτιδα.

2. ΠΡΙΝ ΤΗ ΛΗΨΗ ΤΟΥ

GAVISCON

LIQUID

SACHETS

Μην πάρετε το GAVISCON Liquid Sachets

- εάν γνωρίζετε ότι είστε αλλεργικός ( υπερευαισθησία) σε κάποιο από τα συστατικά του

GAVISCON Liquid Sachets καθώς πολύ σπάνια έχουν εκδηλωθεί δυσκολία στην αναπνοή

και δερματικά εξανθήματα (βλέπε λοιπές πληροφορίες για πλήρη κατάλογο).

Gaviscon Sachets leaflet 2016

Ιδιαίτερες προφυλάξεις με το GAVISCON Liquid Sachets

Αυτό το φάρμακο περιέχει μικρές ποσότητες νατρίου(6,2 mmol ανά 10ml) και ασβεστίου.

(1,6mmol ανά 10ml).

Εάν σας έχει συσταθεί δίαιτα περιορισμένη σε κάποιο από αυτά παρακαλώ

συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.

Παρακαλούμε μιλήστε με το γιατρό σας όσον αφορά τις περιεκτικότητες αυτών των

αλάτων, εάν υποφέρετε ή έχετε υποφέρει από σοβαρή νεφροπάθεια ή καρδιόπαθεια,

καθώς συγκεκριμένα άλατα θα μπορούσαν να παρέμβουν σ' αυτές τις παθήσεις.

Αν τα συμπτώματα επιμένουν μετά από 7 ημέρες παρακαλείσθε να συμβουλευτείτε

τον γιατρό σας.

Λήψη άλλων φαρμάκων

Μην πάρετε αυτό το προϊόν εντός δύο ωρών από τη λήψη άλλων φαρμάκων από το στόμα,

καθώς μπορεί να επηρεάσει τη δράση κάποιων άλλων φαρμάκων.

Παρακαλούμε να ενημερώσετε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε ή έχετε

πάρει πρόσφατα άλλα φάρμακα συμπεριλαμβανομένων φαρμάκων που χορηγούνται χωρίς

συνταγή

Εγκυμοσύνη και γαλουχία

Μπορείτε να λάβετε αυτό το προϊόν εάν είστε έγκυος ή θηλάζετε.

Σημαντική πληροφορία με κάποιο από τα συστατικά του GAVISCON Liquid Sachets

Αυτό το προϊόν περιέχει παραϋδροξυβενζοϊκούς μεθυλεστέρες (Ε218) και προπυλεστέρες

(Ε216), οι οποίοι μπορούν να προκαλέσουν αλλεργικές αντιδράσεις (ενδεχομένως

καθυστερημένες).

3.

ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ

GAVISCON

LIQUID

SACHETS

Χορηγείται από το στόμα

Ενήλικες, συμπεριλαμβανομένων των ηλικιωμένων, και παιδιά ηλικίας 12 ετών και

άνω: Ένας έως δύο φακελίσκοι μετά το φαγητό και κατά την κατάκλιση πριν τον ύπνο, ή

σύμφωνα με τις οδηγίες ( μέχρι 4 φορές την ημέρα) .

Παιδιά κάτω των 12 ετών: Θα πρέπει να χορηγείται μόνο κατόπιν ιατρικής συμβουλής.

Αν πήρατε περισσότερο GAVISCON Liquid Sachets από αυτό που έπρεπε

Εάν πάρετε πολύ περισσότερο από αυτό το προϊόν, είναι απίθανο να σας προκαλέσει βλάβη.

Ωστόσο, μπορεί να σας παρουσιαστεί «φούσκωμα». Συμβουλευτείτε το γιατρό σας εάν δεν

υποχωρήσει το σύμπτωμα αυτό.

Αν ξεχάσατε να λάβετε το GAVISCON Liquid Sachets

Gaviscon Sachets leaflet 2016

Εάν ξεχάσετε μια δόση, δεν είναι αναγκαίο να πάρετε διπλή δόση την επόμενη φορά, απλά

συνεχίστε να το λαμβάνετε όπως και πριν.

4. ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Όπως όλα τα φάρμακα το Gaviscon Liquid Sachets μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες

ενέργειες, αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.

Εάν εμφανίσετε αυτές τις ανεπιθύμητες ενέργειες σταματήσετε να παίρνετε το προϊόν και

συμβουλευτείτε το γιατρό σας αμέσως.

Πολύ σπάνια (λιγότερο από 1 στις 10.000) πιθανότητα αλλεργικής αντίδρασης στα

συστατικά. Στα συμπτώματα αυτού

μπορεί να περιλαμβάνονται δερματικό εξάνθημα,

φαγούρα, δυσκολία στην αναπνοή, ζαλάδα, ή πρήξιμο του προσώπου, των χειλέων, της

γλώσσας ή του λαιμού.

Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών

Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια ενημερώσετε το γιατρό ή το φαρμακοποιό

σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν

φύλλο οδηγιών χρήσης. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας,

μέσω του εθνικού συστήματος αναφοράς

α. για την Κύπρο στις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Υγείας, CY-1475,

www.moh.gov.cy/phs, Fax: + 357 22608649 ενώ

β. για την Έλλάδα στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων http://www.eof.gr,

Φαξ: + 30 21 06549585.

Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή

περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου

5. ΠΩΣ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΕ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ

Το φάρμακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το βλέπουν και δεν το φθάνουν τα

παιδιά.

Μη χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν μετά την ημερομηνία λήξης (ΛΗΞΗ: μήνας / έτος) που

αναφέρεται πάνω στους φακελίσκους και στο κουτί. Η ημερομηνία λήξης αναφέρεται στην

τελευταία ημέρα κάθε μήνα.

Να μην φυλάσσεται σε θερμοκρασία μεγαλύτερη από 25

C και να φυλάσσεται στην αρχική

συσκευασία τους

Μη ψύχετε ή καταψύχετε

Τα φάρμακα δεν πρέπει να απορρίπτονται στην αποχέτευση ή τα οικιακά απορρίμματα.

Ρωτήστε το φαρμακοποιό σας πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δε χρειάζεστε πλέον. Αυτά

τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος

6. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τι περιέχει το GAVISCON Liquid Sachets

Κάθε φακελίσκος (10 ml) περιέχει 500 mg αλγινικό νάτριο, 267 mg όξινο ανθρακικό νάτριο

και 160 mg

ανθρακικό ασβέστιο, ως δραστικά συστατικά. Τα άλλα συστατικά είναι

καρβομερή, παραϋδροξυβενζοϊκοί μεθυλεστέρες (Ε218) και προπυλεστέρες (Ε216),

Gaviscon Sachets leaflet 2016

σακχαρίνη νατριούχος, υδροξείδιο του νατρίου, γεύση φυσικής μέντας και κεκαθαρμένο

ύδωρ.

Αυτό το προϊόν δεν περιέχει ζάχαρη ή χρώμα.

Πως είναι το GAVISCON Liquid Sachets και πως συσκευάζεται

Το φαρμακευτικό προιόν GAVISCON Liquid Sachets είναι ένα υπόλευκο εναιώρημα με

άρωμα και γεύση μέντας.

Το GAVISCON Liquid Sachetsδιατίθεται σε πακέτα των :2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20,

22, 24, 26, 28, 30, 32 και 36 φακελίσκων.

Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας και Παρασκευαστής

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας για την Ελλάδα και την Κύπρο

Ρέκιτ Μπένκιζερ Ελλάς Χημικά ΑΒΕΕ

Τάκη Καβαλιεράτου 7, 14564- Κηφισιά, Αθήνα

Τηλ: 2108127276

e-mail: RBHealthcare.gr@ReckittBenckiser.com

Τοπικός αντιπρόσωπος Κύπρου

Lifepharma (Z.A.M.) Ltd

Αγίου Νικολάου 8,

ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1055

Παρασκευαστής

Παρασκευάζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο από την:

Reckitt Benckiser Healthcare (UK)

Limited, Hull, HU8 7DS.

Διανομείς εξαγωγών: Reckitt & Colman (Overseas) Limited, Hull, HU8 7DS.

Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης του φύλλου οδηγιών: Απρίλιος 2016

Gaviscon Sachets leaflet 2016

9-11-2018

Safety assessment of the active substance polyacrylic acid, sodium salt, cross‐linked, for use in active food contact materials

Safety assessment of the active substance polyacrylic acid, sodium salt, cross‐linked, for use in active food contact materials

Published on: Thu, 08 Nov 2018 00:00:00 +0100 The EFSA Panel on Food Contact Materials, Enzymes and Processing Aids (CEP) assessed the safety of polyacrylic acid, sodium salt, cross‐linked, FCM substance No 1015, which is intended to be used as a liquid absorber in the packaging of fresh or frozen foods such as meat, poultry and seafood as well as fresh fruits and vegetables. Specific migration tests were not performed due to the high absorption of liquids by the substance. The Panel noted that if polya...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

18-9-2018

Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance sodium hydrogen carbonate

Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance sodium hydrogen carbonate

Published on: Fri, 14 Sep 2018 00:00:00 +0200 The conclusions of EFSA following the peer review of the initial risk assessments carried out by the competent authority of the rapporteur Member State Austria for the pesticide active substance sodium hydrogen carbonate are reported. The context of the peer review was that required by Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council. The conclusions were reached on the basis of the evaluation of the representative use of sodium hyd...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

Δεν υπάρχουν ειδήσεις που σχετίζονται με αυτό το προϊόν.