GAVISCON DOUBLE ACTION

Κύριές Πληροφορίες

 • Εμπορική ονομασία:
 • GAVISCON DOUBLE ACTION
 • Φαρμακολογική κατηγορία (ATC):
 • A02BX
 • Δοσολογία:
 • (500+213+325)MG/10ML
 • Φαρμακοτεχνική μορφή:
 • ΠΟΣΙΜΟ ΕΝΑΙΩΡΗΜΑ
 • Σύνθεση:
 • 0009005383 - ALGIN - 500.000000 MG; 0000144558 - SODIUM BICARBONATE - 213.000000 MG; 0000471341 - CALCIUM CARBONATE - 325.000000 MG
 • Οδός χορήγησης:
 • ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ
 • Τρόπος διάθεσης:
 • ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ
 • Χρήση για:
 • Οι άνθρωποι
 • Τύπος φάρμακου:
 • αλλοπαθητική των ναρκωτικών

Έγγραφα

Εντοπισμός

 • Διατίθεται σε:
 • GAVISCON DOUBLE ACTION
  Ελλάδα
 • Γλώσσα:
 • Ελληνικά

Θεραπευτικές πληροφορίες

 • Θεραπευτική ομάδα:
 • Other drugs for treatment of peptic ulcer
 • Θεραπευτική περιοχή:
 • OTHER DRUGS FOR TREATMENT OF PEPTIC ULCER
 • Περίληψη προϊόντος:
 • 2802905901011 - 01 - BTx1 VIALx150ML - 150.00 - ΧΙΛΙΟΣΤΟΛΙΤΡΟ - Εγκεκριμένο (Αμοιβαία) - ΦΑΡΜΑΚΕIOY; 2802905901028 - 02 - BTx1 VIALx200ML - 200.00 - ΧΙΛΙΟΣΤΟΛΙΤΡΟ - Εγκεκριμένο (Αμοιβαία) - ΦΑΡΜΑΚΕIOY; 2802905901035 - 03 - BTx1 VIALx300ML - 300.00 - ΧΙΛΙΟΣΤΟΛΙΤΡΟ - Εγκεκριμένο (Αμοιβαία) - ΦΑΡΜΑΚΕIOY; 2802905901042 - 04 - BTx1 VIALx600ML - 600.00 - ΧΙΛΙΟΣΤΟΛΙΤΡΟ - Εγκεκριμένο (Αμοιβαία) - ΦΑΡΜΑΚΕIOY

Άλλες πληροφορίες

Κατάσταση

 • Πηγή:
 • Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
 • Καθεστώς αδειοδότησης:
 • Εγκεκριμένο (Αμοιβαία)
 • τελευταία ενημέρωση:
 • 14-02-2018

φύλλο οδηγιών χρήσης

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: Πληροφορίες για το χρήστη

GAVISCON

Double Action

Εναιώρημα

Αλγινικό Νάτριο, Όξινο ανθρακικό Νάτριο και Ανθρακικό Ασβέστιο

Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να παίρνετε

αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.

Πρέπει πάντοτε να παίρνετε αυτό το φάρμακο ακριβώς όπως περιγράφεται στο παρόν φύλλο

οδηγιών χρήσης ή σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού, ή του φαρμακοποιού σας.

Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά.

Απευθυνθείτε στον φαρμακοποιό σας αν χρειαστείτε περισσότερες πληροφορίες ή

συμβουλές

Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό ή τον

φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν

αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Βλέπε παράγραφο 4.

Πρέπει να απευθυνθείτε σε γιατρό εάν δεν αισθάνεστε καλύτερα ή εάν αισθάνεστε

χειρότερα μετά από 7 ημέρες.

Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών:

1 Τι είναι το GAVISCON Double Action Εναιώρημα

και ποια είναι η χρήση του

2 Τι πρέπει να γνωρίζετε

πριν πάρετε το GAVISCON Double Action Εναιώρημα

3 Πώς να πάρετε το GAVISCON Double Action Εναιώρημα

4 Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες

5 Πώς να φυλάσσετε το GAVISCON Double Action Εναιώρημα

6 Περιεχόμενο της συσκευασίας και Λοιπές πληροφορίες

1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ GAVISCON DOUBLE ACTION ΕΝΑΙΩΡΗΜΑ ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ

Το GAVISCON

Double

Action

Εναιώρημα είναι ο συνδυασμός δύο αντιόξινων

( Ανθρακικού Ασβεστίου και Διττανθρακικού Νατρίου) και ενός Αλγινικού και δρα με δύο

τρόπους:

Εξουδετερώνει την περίσσεια του στομαχικού οξέος ανακουφίζοντας από τον πόνο

και την δυσφορία.

Σχηματίζει ένα προστατευτικό στρώμα στην επιφάνεια του στομαχικού περιεχομένου

απαλύνοντας τον πόνο και το κάψιμο στο στήθος.

Αυτό

το

φάρμακο

χρησιμοποιείται

για

τη

θεραπεία

των

συμπτωμάτων

της

γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης, όπως της αναγωγής οξέος, της καούρας και της

δυσπεψίας για παράδειγμα, μετά από γεύματα, ή κατά την εγκυμοσύνη.

2.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΙΝ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ

GAVISCON

DOUBLE

ACTION

ΕΝΑΙΏΡΗΜΑ

Μην πάρετε το GAVISCON Double Action Εναιώρημα

- εάν γνωρίζετε ότι είστε αλλεργικός σε κάποιο από τα συστατικά του φαρμάκου (βλέπε

παράγραφο 6).

Απευθυνθείτε στον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας πριν πάρετε το GAVISCON

Double

Action Εναιώρημα εάν:

Υποφέρετε ή έχετε υποφέρει από σοβαρή νεφροπάθεια ή καρδιοπάθεια , καθώς

Gaviscon Sachets leaflet 19 Feb 2010

συγκεκριμένα άλατα θα μπορούσαν να επηρεάσουν αυτές τις παθήσεις (μιλήστε με

το γιατρό σας σχετικά με την περιεκτικότητα σε άλατα).

Έχετε σοβαρά νεφρικά προβλήματα

Έχετε διαταραχές ηλεκτρολυτών που προκαλούν χαμηλά επίπεδα φωσφορικών στο

αίμα(υποφωσφαταιμία).

Γνωρίζετε ότι έχετε μειωμένα ποσά γαστρικού οξέος στο στομάχι σας καθώς αυτό το

προϊόν μπορεί να είναι λιγότερο αποτελεσματικό.

¨Όπως και με άλλα αντιόξινα προϊόντα η λήψη Gaviscon Double Action μπορεί να καλύψει

τα συμπτώματα άλλων πιο σοβαρών υποκείμενων νόσων.

Αν τα συμπτώματα επιμένουν μετά από 7 ημέρες συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.

Παιδιά

Μην δώσετε αυτό το φάρμακο σε παιδιά κάτω των 12 ετών εκτός αν σας εχει

συμβουλέψει ο γιατρός σας. Υπάρχει κίνδυνος να προκληθούν αυξημένα επίπεδα

νατρίου στο αίμα (υπερνατριαιμία) σε παιδιά που έχουν νεφρικά προβλήματα ή που

έχουν φλεγμονή του στομάχου ή του εντέρου (γαστρεντερίτιδα).

Άλλα φάρμακα και GAVISCON Double Action Εναιώρημα

Μην πάρετε αυτό το προϊόν εντός δύο ωρών από τη λήψη άλλων φαρμάκων από το στόμα,

καθώς μπορεί να επηρεάσει τη δράση κάποιων άλλων φαρμάκων.

Παρακαλούμε να ενημερώσετε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε ή έχετε

πάρει πρόσφατα άλλα φάρμακα που χορηγούνται χωρίς συνταγή

Κύηση , θηλασμός και γονιμότητα Μπορείτε να λάβετε αυτό το προϊόν εάν είστε

έγκυος ή θηλάζετε ή αν σκοπέυετε να αποκτήσετε παιδί. Όπως με όλα τα φάρμακα η

διάρκεια θεραπείας θα πρέπει να περιοριστεί στο ελάχιστο δυνατό.

Σημαντική πληροφορία σχετική με κάποια από τα συστατικά του GAVISCON Double

Action Εναιώρημα

Αυτό το προϊόν περιέχει παραϋδροξυβενζοϊκούς μεθυλεστέρες (Ε218) και προπυλεστέρες

(Ε216), οι οποίοι μπορούν να προκαλέσουν σε σπάνιες περιπτώσεις αλλεργικές αντιδράσεις

(ενδεχομένως καθυστερημένα).

Περιέχει επίσης 127,35 mg (5.53mmol) νατρίου ανά δόση. Να λαμβάνεται υπόψη από

ασθενείς σε ελεγχόμενη δίαιτα νατρίου. Περιέχουν επίσης 130 mg (3,25 mmol) ασβεστίου

ανά δόση. Μιλήστε με ένα γιατρό σας πριν πάρετε αυτό το φάρμακο εάν έχετε πέτρες στα

νεφρά ή υψηλά επίπεδα ασβεστίου στο αίμα σας .

3.

ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ

GAVISCON

DOUBLE

ACTION

ΕΝΑΙΏΡΗΜΑ

Πάντοτε να παίρνετε το φάρμακο αυτό αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού ή του

φαρμακοποιού σας. Εάν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Ανακινήστε καλά πριν την χορήγηση.

Ενήλικες, συμπεριλαμβανομένων των ηλικιωμένων, και παιδιά ηλικίας 12 ετών και

Gaviscon Sachets leaflet 19 Feb 2010

άνω:. 10-20ml μετά το φαγητό και κατά την κατάκλιση μέχρι 4 φορές την ημέρα.

Παιδιά κάτω των 12 ετών: Θα πρέπει να χορηγείται μόνο κατόπιν ιατρικής συμβουλής.

Αν πήρατε περισσότερο GAVISCON Double Action Εναιώρημα από αυτό που έπρεπε

Εάν πάρετε πολύ περισσότερο από αυτό το προϊόν, είναι υπάρχει πολύ μικρή πιθανότητα να

υποστείτε αρνητικές συνέπειες.

Ωστόσο, μπορεί να σας παρουσιαστεί «φούσκωμα».

Συμβουλευτείτε το γιατρό σας εάν δεν υποχωρήσει το σύμπτωμα αυτό.

Αν ξεχάσατε να λάβετε GAVISCON Double Action Εναιώρημα

Εάν ξεχάσετε μια δόση, δεν είναι αναγκαίο να πάρετε διπλή δόση την επόμενη φορά, απλά

συνεχίστε να το λαμβάνετε όπως και πριν.

4. ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ;

Όπως όλα τα φάρμακα έτσι και το

Gaviscon Liquid Sachets μπορεί να προκαλέσει

ανεπιθύμητες ενέργειες, αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.

Εάν εμφανίσετε αυτές τις ανεπιθύμητες ενέργειες σταματήσετε να παίρνετε το προϊόν και

συμβουλευτείτε το γιατρό σας αμέσως.

Πολύ σπάνια (λιγότερο από 1 στις 10.000) πιθανότητα αλλεργικής αντίδρασης στα

συστατικά. Στα συμπτώματα αυτής μπορεί να περιλαμβάνονται κοιλιακό άλγος, διάρροια,

ναυτία, έμετος, δερματικό εξάνθημα, φαγούρα, δυσκολία στην αναπνοή

ζαλάδα, ή οίδημα

του προσώπου, των χειλέων, της γλώσσας ή του λαιμού.

Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών

Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό, ή τον

φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν

αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες

ενέργειες απευθείας

α. για την Κύπρο στις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες,

Υπουργείο Υγείας, CY-1475,

www.moh.gov.cy/phs, Fax: + 357 22608649 ενώ

β. για την Έλλάδα στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων http://www.eof.gr,

Φαξ: + 30 21 06549585.

Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή

περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου.

5. ΠΩΣ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΕ ΤΟ GAVISCON DOUBLE ACTION ΕΝΑΙΩΡΗΜΑ Το

φάρμακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το βλέπουν και δεν το φθάνουν τα

παιδιά.

Μη χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν μετά την ημερομηνία λήξης (ΛΗΞΗ: μήνας / έτος) που

αναφέρεται πάνω στο φιαλίδιο. Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που

αναφέρεται εκεί.

Να μην φυλάσσεται σε θερμοκρασία μεγαλύτερη από 30

Μη ψύχετε ή καταψύχετε

Να χρησιμοποιηθεί μέσα εντός 6 μηνών από το άνοιγμά του.

Gaviscon Sachets leaflet 19 Feb 2010

Ελέγξτε oτι η ασφάλεια του πώματος είναι άθικτη πριν την πρώτη χρήση του προϊόντος.

Τα φάρμακα δεν πρέπει να απορρίπτονται στην αποχέτευση ή τα οικιακά απορρίμματα.

Ρωτήστε το φαρμακοποιό σας πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δε χρειάζεστε πλέον. Αυτά

τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος

6. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τι περιέχει το GAVISCON Double Action Εναιώρημα

Τα δραστικά συστατικά σε κάθε 10 ml είναι 500 mg αλγινικό νάτριο, 213 mg όξινο

ανθρακικό νάτριο και 325 mg ανθρακικό ασβέστιο, ως δραστικά συστατικά. Τα άλλα

συστατικά είναι Carbomer, παραϋδροξυβενζοϊκοί μεθυλεστέρες (Ε218) και προπυλεστέρες

(Ε216), σακχαρινικό νάτριο, Άρωμα Peppermint, υδροξείδιο του νατρίου, και απεσταγμένο

ύδωρ.

Αυτό το προϊόν δεν περιέχει ζάχαρη ή γλουτένη.

Εμφάνιση του GAVISCON Double Action Εναιώρημα και περιεχόμενα της

συσκευασίαςΤο GAVISCON Double Action είναι ένα υπόλευκο εναιώρημα με άρωμα και

γεύση μέντας.

Το GAVISCON Double Action Εναιώρημα διατίθεται στην Ελλάδα και στην Κύπρο σε

φιαλίδια των : 200 και 300ml

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας και Παρασκευαστής

Κάτοχος Άδειας κυκλοφορίας για την Ελλάδα και την Κύπρο

Ρέκιτ Μπένκιζερ Ελλάς Χημικά ΑΒΕΕ

Τάκη Καβαλιεράτου 7, Κάτω Κηφισιά 145 64.

Τηλ.: 210 81 27 276

e-mail: rbhealthcare.gr@reckittbenckiser

Τοπικός αντιπρόσωπος Κύπρου

Lifepharma (Z.A.M.) Ltd

Αγίου Νικολάου 8,

ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1055

Αριθ. Αδ. Κυκλ. Ελλάδας: 20506/04.04.2011 Κύπρου: 022026

Παρασκευαστής

Παρασκευάζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο από την: Reckitt Benckiser Healthcare (UK)

Limited, Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, United Kingdom.

Διανομείς εξαγωγών: Reckitt & Colman (Overseas) Limited, Hull, HU8 7DS.

Το φαρμακευτικό αυτό προϊόν έχει εγκριθεί στα πιο κάτω Κράτη μέλη της ΕΕ με τα

ακόλουθα ονόματα

Slovakia

Gaviscon Duo Efekt Perorálna suspenzia

Germany

Gaviscon Dual 500 mg / 213 mg / 325 mg Suspension zum Einnehmen

Netherlands

Gaviscon Duo suspensie, suspensie voor oraal gebruik

Ireland

Gaviscon Extra Oral Suspension, soldium alginate 500mg,

Gaviscon Sachets leaflet 19 Feb 2010

sodium bicarbonate 213mg, calcium carbonate325mg

Czech

Republic

Gaviscon Duo Efekt Suspenze

Greece

Gaviscon Double Action Πόσιμο Εναιώρημα

Luxembourg

Gaviscon Antiacide-Antireflux suspension buvable

United

Kingdom

Gaviscon Double Action Liquid

Belgium

Gaviscon Antizuur-Antireflux suspensie voor oraal gebruik/

Gaviscon Antiacide-antireflux suspension buvable/Gaviscon Antisäure-

Antireflux

Suspension zum Einnehmen

Cyprus

Gaviscon Double Action Πόσιμο Εναιώρημα

Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης του φύλλου οδηγιών: Μάρτιος 2016

Gaviscon Sachets leaflet 19 Feb 2010