GABITON

Κύριές Πληροφορίες

 • Εμπορική ονομασία:
 • GABITON 300MG/CAP ΚΑΨΑΚΙΟ, ΣΚΛΗΡΟ
 • Φαρμακολογική κατηγορία (ATC):
 • N03AX12
 • Δοσολογία:
 • 300MG/CAP
 • Φαρμακοτεχνική μορφή:
 • ΚΑΨΑΚΙΟ, ΣΚΛΗΡΟ
 • Σύνθεση:
 • 0060142963 - GABAPENTIN - 300.000000 MG
 • Οδός χορήγησης:
 • ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ
 • Τρόπος διάθεσης:
 • ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ
 • Χρήση για:
 • Οι άνθρωποι
 • Τύπος φάρμακου:
 • αλλοπαθητική των ναρκωτικών

Έγγραφα

Εντοπισμός

 • Διατίθεται σε:
 • GABITON 300MG/CAP ΚΑΨΑΚΙΟ, ΣΚΛΗΡΟ
  Ελλάδα
 • Γλώσσα:
 • Ελληνικά

Θεραπευτικές πληροφορίες

 • Θεραπευτική περιοχή:
 • GABAPENTIN
 • Περίληψη προϊόντος:
 • 2802821301018 - 01 - BTx 50 (5BLISTERx10) (BLISTER PVC/PVDC/ALUM.FOIL) - 50.00 - ΤΕΜΑΧΙΟ - Εγκεκριμένο (ΕΟΦ) - ΦΑΡΜΑΚΕIOY

Άλλες πληροφορίες

Κατάσταση

 • Πηγή:
 • Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
 • Καθεστώς αδειοδότησης:
 • Εγκεκριμένο (ΕΟΦ)
 • τελευταία ενημέρωση:
 • 04-08-2017

φύλλο οδηγιών χρήσης

Gabiton ®

(Gabapentin)

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

GABITON ®  300 mg σκληρά καψάκια 

GABITON ®  400 mg σκληρά καψάκια 

Διαβάστε   προσεκτικά   ολόκληρα   τo  φύλλo  οδηγιών 

χρήσης   προτού   αρχίσετε   να   παίρνετε   αυτό   το 

φάρμακο:  •   Φυλάξτε   αυτό   το   φύλλο   οδηγιών   χρήσης. 

Ίσως   χρειαστεί   να   το   διαβάσετε   ξανά   •   Εάν   έχετε 

περαιτέρω απορίες, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό 

σας. Η συνταγή γι’ αυτό το φάρμακο χορηγήθηκε για σας. 

Δεν πρέπει να δώσετε το φάρμακο σε άλλους. Μπορεί να 

τους προκαλέσει βλάβη, ακόμα και όταν τα συμπτώματά 

τους είναι ίδια με τα δικά σας • Εάν κάποια ανεπιθύμητη 

ενέργεια   γίνεται   σοβαρή   ή   αν   παρατηρήσετε   κάποια 

ανεπιθύμητη   ενέργεια   που   δεν   αναφέρεται   στο   παρόν 

φύλλο οδηγιών, παρακαλείσθε να ενημερώσετε το γιατρό 

ή το φαρμακοποιό σας. 

Το   παρόν   φύλλα   οδηγιών   περιέχει:   1.  Τι   είναι   το 

GABITON ®   και ποία είναι η χρήση του.  2.  Τι πρέπει να 

γνωρίζετε προτού πάρετε το GABITON ® .  3.  Πώς να  το 

πάρετε   το   GABITON ® .  4.  Πιθανές   ανεπιθύμητες 

ενέργειες.  5.  Πώς   να   φυλάσσεται   το   GABITON ® .  6. 

Λοιπές πληροφορίες. 

1. ΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ GABITON ®  ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΣΗ 

ΤΟΥ.

Το GABΙΤΟΝ ®   ανήκει σε μια κατηγορία φαρμάκων, που 

χρησιμοποιείται για την θεραπεία της επιληψίας και του 

περιφερικού νευροπαθητικού πόνου. 

Επιληψία:  Το   GABITON ®   χρησιμοποιείται   για   την 

θεραπεία   διαφόρων   μορφών   επιληψίας   (επιληπτικές 

κρίσεις που περιορίζονται αρχικά σε συγκεκριμένα σημεία 

του   εγκεφάλου,   ανεξάρτητα   από   το   αν   η   κρίση 

επεκτείνεται   σε   άλλα   μέρη   του   εγκεφάλου   ή   όχι).   Ο 

γιατρός σας θα σας συνταγογραφήσει το GABITON ®   για 

τη   θεραπεία   της   επιληψίας,   όταν   η   αγωγή   που 

ακολουθείτε σήμερα δεν ελέγχει πλήρως την κατάστασή 

σας.   Θα   πρέπει   να   λαμβάνετε   το   GABITON ® 

επιπρόσθετα   με   την   αγωγή   που   ακολουθείτε   σήμερα 

εκτός εάν σας υποδειχθεί αλλιώς. Τα GABIΤΟΝ ®   επίσης 

μπορεί   να   χρησιμοποιηθεί   μόνο   του,   για   την   θεραπεία 

ενηλίκων και εφήβων άνω των 12 ετών. 

Περιφερικός   νευροπαθητικός   πόνος:  Το   GABITON ® 

χρησιμοποιείται   για   την   θεραπεία   του   πόνου   μακράς 

διάρκειας   που   οφείλεται   σε   βλάβη   των   νεύρων. 

Περιφερικός   (εμφανίζεται   πρωτίστως   σε   πόδια   και   /ή 

χέρια) νευροπαθητικός πόνος μπορεί να προκληθεί από 

διάφορες   ασθένειες,   όπως   μπορεί   να   προκληθεί   από 

διάφορες   ασθένειες,   όπως   ο   διαβήτης   ή   ο   έρπητας 

ζωστήρας. Η αίσθηση του πόνου μπορεί να περιγραφεί 

σαν   αίσθημα   ζέστης,   καψίματος,   έντονου   σφιξίματος, 

τινάγματος,   μαχαιριάς,   σουβλιάς,   κράμπας,   πόνου, 

μυρμηκίασης, μουδιάσματος, τσιμπημάτων κτλ.

2. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΙΝ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ  ΤΟ 

GABIΤΟΝ ® . Μην πάρετε το GABITON ® .  Σε περίπτωση 

αλλεργίας   (υπερευαισθησίας)   στη   gabapentin   ή   σε 

οποιοδήποτε άλλο συστατικό του GABITON. 

Προσέξετε   ιδιαίτερα   με   το   GABITON ® .  -   Εάν   έχετε 

προβλήματα   με   τους   νεφρούς   σας   -   Εάν   αναπτύξετε 

συμπτώματα όπως επίμονο στομαχικό άλγος, ναυτία και 

έμετο,   επικοινωνήστε   με   το   γιατρό   σας   αμέσως.  Ένας 

μικρός   αριθμός   ατόμων   που   ελάμβαναν   αντιεπιληπτική 

αγωγή   με   φάρμακα   όπως   η   Gabapentin   είχαν   σκέψεις 

πρόκλησης   βλάβης   ή   θανάτου   στον   εαυτό   τους.   Εάν 

οποιαδήποτε   στιγμή   έχετε   παρόμοιες   σκέψεις, 

επικοινωνήστε αμέσως με τον ιατρό σας.

Λήψη   άλλων   φαρμάκων.  Παρακαλείσθε   να 

ενημερώσετε   το   γιατρό   ή   το   φαρμακοποιό   σας   εάν 

παίρνετε ή έχετε πάρει πρόσφατα άλλα φάρμακα ακόμα 

και   αυτά   που   δεν   σας   έχουν   χορηγηθεί   με   συνταγή. 

Παρακαλείσθε   να   ενημερώσετε   το   γιατρό   ή   το 

φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε φάρμακα που περιέχουν 

μορφίνη, καθώς η μορφίνη μπορεί να αυξήσει την δράση 

του   GABIΤΟΝ ® .   Το   GABITON ®   δεν   αναμένεται   να 

αλληλεπιδράσει   με   άλλα   αντιεπιληπτικά   φάρμακα   ή   με 

από του στόματος αντισυλληπτικά. Το GABITON ®  μπορεί 

να   επηρεάσει   μερικές   εργαστηριακές   εξετάσεις, 

ενημερώστε το γιατρό σας ή το νοσοκομείο ότι λαμβάνετε 

GABITON ®  εάν χρειάζεται να κάνετε εξέταση ούρων. Εάν 

το   GABITON ®   και   αντιόξινα   που   περιέχουν   αργίλιο   και 

μαγνήσιο  λαμβάνονται  ταυτόχρονα,   η απορρόφηση του 

GABITON ®  από το στομάχι μπορεί να μειωθεί. Επομένως 

συνιστάται η λήψη του GABITON ®  να γίνεται το νωρίτερο 

δύο ώρες μετά τη λήψη του αντιόξινου. 

Λήψη   του   GABITON ®   με   τροφές   και   ποτά.  Το 

GABITON ®  μπορεί να ληφθεί με ή χωρίς τροφή. 

Κύηση και θηλασμός. Ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού 

ή   του  φαρμακοποιού   σας   προτού  πάρετε   οποιοδήποτε 

φάρμακο. Το GABITON ®  δεν πρέπει να λαμβάνεται κατά 

τη  διάρκεια  της εγκυμοσύνης,  εκτός  εάν ο γιατρός  σας 

σάς δώσει άλλες οδηγίες. Οι γυναίκες που βρίσκονται σε 

αναπαραγωγική   ηλικία   πρέπει   να   λαμβάνουν 

αποτελεσματικά μέτρα αντισύλληψης. 

Δεν έχουν διεξαχθεί μελέτες που ασχολούνται ειδικά με τη 

χρήση της gabapentin σε έγκυες γυναίκες, όμως με άλλα 

φάρμακα   που   χρησιμοποιούνται   για   την   θεραπεία   των 

επιληπτικών κρίσεων έχει αναφερθεί αυξημένος κίνδυνος 

βλάβης   για   το   έμβρυο,   ιδιαίτερα   όταν   λαμβάνεται 

ταυτόχρονα   πάνω   από   ένα   φάρμακο   για   την   κρίση. 

Επομένως, όποτε είναι δυνατό και υπό τη συμβουλή του 

γιατρού σας, πρέπει να προσπαθήσετε να πάρετε μόνο 

ένα   αντιεπιληπτικό   φάρμακο   κατά   τη   διάρκεια   της 

εγκυμοσύνης. Μη διακόψετε ξαφνικά τη λήψη αυτού του 

φαρμάκου   δεδομένου   ότι   μπορεί   να   οδηγήσει   σε 

επαύξηση   των   κρίσεων,   γεγονός   που   μπορεί   να   έχει 

σοβαρές   συνέπειες   για   εσάς   και   για   το   μωρό   σας. 

Επικοινωνήστε   αμέσως   με   το   γιατρό   σας,   εάν   μείνετε 

έγκυος, πιστεύετε ότι μπορεί να είστε έγκυος ή σχεδιάζετε 

να   μείνετε   έγκυος   στο   διάστημα   που   λαμβάνετε   το 

GABITON ® .   Η   gabapentin,   η   δραστική   ουσία   του 

GABITON ® ,   απεκκρίνεται   στο   μητρικό   γάλα.   Δεν 

συνιστάται να θηλάζετε το μωρό σας ενώ χρησιμοποιείτε 

το GABITON ® , επειδή η επίδραση στο θηλάζον νεογνό 

είναι άγνωστη.

Οδήγηση   και   χειρισμός   μηχανών.  Το   GABITON ® 

μπορεί να προκαλέσει ζάλη, νωθρότητα και κούραση. Δεν 

θα   πρέπει   να   οδηγήσετε,   να   χειρισθείτε   πολύπλοκες 

μηχανές   ή   να   εμπλακείτε   σε   πιθανώς   επικίνδυνες 

δραστηριότητες,   έως   ότου   διαπιστώσετε   αν   αυτό   το 

φάρμακο επηρεάζει την ικανότητά σας να διεξάγετε αυτές 

τις δραστηριότητες. 

Σημαντικές   πληροφορίες   σχετικά   με   ορισμένα 

συστατικά   του   GABITON ® .  Τα   καψάκια   περιέχουν 

λακτόζη. Αν σας έχει πει ο γιατρό σας πως παρουσιάζετε 

δυσανεξία  σε κάποια σάκχαρα,  επικοινωνήστε  μαζί του 

πριν   αρχίσετε   να   λαμβάνετε   αυτό   το   φαρμακευτικό 

προϊόν. 

3. ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ GABITON ® . Πάντοτε να 

παίρνετε το GABIΤΟΝ ®  αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες 

του γιατρού σας. Εάν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε το 

γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Ο γιατρός σας θα 

αποφασίσει ποια δόση είναι κατάλληλη για εσάς. Εάν 

έχετε την εντύπωση ότι η δράση του GABITON ®  είναι είτε 

υπερβολικά ισχυρή, είτε υπερβολικά αδύνατη 

ενημερώστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Αν είστε 

ηλικιωμένος ασθενής (ηλικίας άνω των 65 ετών), πρέπει 

να λαμβάνετε κανονικά το 

GABITON ® ,   εκτός   κι   αν   έχετε   προβλήματα   με   τους 

νεφρούς   σας.   Ο   γιατρός   σας   μπορεί   να   σας   συστήσει 

διαφορετικό δασολογικό πρόγραμμα ή/και δόση, αν έχετε 

πρόβλημα με τους νεφρούς σας. Πάντα να καταπίνετε το 

καψάκιο   ή   το   δισκίο   ολόκληρο,   με   αρκετό   νερό.   Να 

συνεχίζετε να παίρνετε το GABITON ®  μέχρι ο γιατρός σας 

να σας πει να το σταματήσετε. 

Περιφερικός   Νευροπαθητικός   Πόνος.  Να   λαμβάνετε 

τον   αριθμό   των   καψακίων   ή   δισκίων   σύμφωνα   με   τις 

οδηγίες του γιατρού σας. Συνήθως ο γιατρός σας θα σας 

αυξήσει   τη   δόση   σας   βαθμιαία.   Αρχική   δόση,   θα 

κυμαίνεται γενικά μεταξύ των 300mg και των 900mg την 

ημέρα.   Από   εκεί   και   πέρα   η   δόση   μπορεί   να   αυξηθεί 

σταδιακά   μέχρι   το   μέγιστο   3600mg   κάθε   μέρα   και   ο 

γιατρός θα σας πει να το λάβετε σε 3 διηρημένες δόσεις, 

δηλ. μια φορά το πρωί, μια φορά το απόγευμα και μια 

φορά το βράδυ. 

Επιληψία. 

Ενήλικες   και   έφηβοι.  Να   λαμβάνετε   τον   αριθμό   των 

καψακίων ή δισκίων, όπως σας συνεστήθη. Συνήθως ο 

γιατρός σας θα αυξήσει τη δόση σας βαθμιαία. Η αρχική 

δόση, θα κυμαίνεται γενικά μεταξύ των 300mg και των 

900mg   την   ημέρα.   Έκτοτε   η   δόση   μπορεί   να   αυξηθεί 

σταδιακά μέχρι μέγιστο 3600mg κάθε ημέρα και ο γιατρός 

σας θα σας πει να το λάβετε σε 3 διηρημένες δόσεις, δηλ 

μια φορά το πρωί, μια φορά το απόγευμα και μια φορά το 

βράδυ. 

Παιδιά   ηλικίας   6   ετών   και   άνω.  Η   δόση   που   θα 

χορηγηθεί στο παιδί σας θα αποφασιστεί από το γιατρό 

σας   καθώς   αυτό   υπολογίζεται   με   βάση   το   βάρος   του 

παιδιού. Η θεραπεία αρχίζει με μια χαμηλή αρχική δόση η 

οποία σταδιακά αυξάνεται κατά τη διάρκεια μιας περιόδου 

περίπου 3 ημερών.  Η συνήθης επιτυχής δόση ελέγχου 

της επιληψίας είναι τα 25-35mg/kg ανά  ημέρα.  Η δόση 

χορηγείται   συνήθως   σε   3   διηρημένες   δόσεις,   δηλ.   μια 

φορά τα πρωί, μια φορά τα απόγευμα και μια φορά το 

βράδυ. 

Το  GABITON ®   δεν   συνίσταται   για   χρήση   σε   παιδιά 

ηλικίας κάτω των 6 ετών. 

Εάν   πάρετε   μεγαλύτερη   δόση   του   GABITON ®   από 

κανονική.  Επικοινωνήστε με το γιατρό σας ή πηγαίνετε 

αμέσως στο πλησιέστερο νοσοκομείο, στη μονάδα για τα 

επείγοντα   περιστατικά.   Να   έχετε   μαζί   σας   τα 

εναπομείναντα   καψάκια   ή   δισκία,   το   κουτί   και   την 

επισήμανση  έτσι   ώστε  στο  νοσοκομείο   να   μπορούν  να 

εντοπίσουν με ευκολία τι φάρμακο έχετε πάρει. 

Εάν ξεχάσετε να πάρετε το GABITON ® .  Εάν ξεχάσετε 

να   πάρετε   κάποια   δόση,   πάρτε   τη   μόλις   το   θυμηθείτε 

εκτός εάν πλησιάζει η ώρα για την επόμενη δόση. Μην 

πάρετε διπλή δόση για να αναπληρώσετε τη δόση που 

ξεχάσατε. 

Εάν   σταματήσετε   να   παίρνετε   το   GABITON ® .  Μη 

σταματήσετε τη λήψη του GABITON ® , εκτός εάν σας το 

πει   ο   γιατρός   σας.   Αν   η   θεραπεία   σας   σταματήσει,   η 

διακοπή   θα   πρέπει   να   γίνει   βαθμιαία,   σε   χρονικό 

διάστημα τουλάχιστον μιας εβδομάδας. Αν σταματήσετε 

να παίρνετε το GABITON ®   ξαφνικά ή πριν σας το πει ο 

γιατρός   σας   υπάρχει   αυξημένος   κίνδυνος   εμφάνισης 

επιληπτικών κρίσεων. Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις 

σχετικά   με   τη   χρήση   αυτού   του   προϊόντος   ρώτησε   το 

γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

4. ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ.  Όπως όλα 

τα   φάρμακα,   έτσι   και   το   GABITON ®   μπορεί   να 

προκαλέσει   ανεπιθύμητες   ενέργειες   αν   και   δεν 

παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους. 

Πολύ συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες, που μπορεί να 

επηρεάσουν περισσότερους από 1 άνθρωπο στους 

10, αναφέρονται παρακάτω: 

• lογενής λοίμωξη 

• Αίσθημα υπνηλίας, ζάλης, έλλειψη συντονισμού 

• Αίσθημα κόπωσης, πυρετός 

Συχνές   ανεπιθύμητες   ενέργειες,   που   μπορεί   να 

επηρεάσουν   περισσότερους   από   1   ανθρώπους 

στους 100, αναφέρονται παρακάτω: 

•  Πνευμονία,   λοίμωξη   αναπνευστικού   συστήματος, 

ουρολοίμωξη, λοίμωξη, φλεγμονή του ωτός. 

• Χαμηλοί αριθμοί λευκοκυττάρων 

• Ανορεξία, όρεξη αυξημένη 

•   Θυμός   προς   τους   άλλους,   σύγχυση,   διακύμανση   στη 

διάθεση,   κατάθλιψη,   άγχος,   νευρικότητα,   δυσκολία 

σκέψης. 

• Σπασμοί, σπασμωδικές κινήσεις, δυσκολία στην ομιλία, 

απώλεια   μνήμης,   τρόμος   δυσκολία   στο   ύπνο, 

πονοκέφαλος, ευαισθησία στο δέρμα, μειωμένη αίσθηση, 

δυσκολία   στο   συντονισμό,   ασυνήθεις   κινήσεις   των 

οφθαλμών, αυξημένα ή μειωμένα αντανακλαστικά. 

• Θαμπή όραση, διπλωπία. 

• Ίλιγγος. 

• Υψηλή πίεση αίματος, έξαψη ή διαστολή των αγγείων. 

•   Δυσκολία   στην   αναπνοή,   βρογχίτιδα,   πονόλαιμος, 

βήχας, ξηρό-τητα ρινός. 

•   Έμετος,   ναυτία,   προβλήματα   οδόντων,   ούλα   με 

φλεγμονή,   διάρροια,   στομαχικό   άλγος,   δυσπεψία, 

δυσκοιλιότητα,   ξηροστομία,   ή   ξηρότητα   του   φάρυγγα, 

μετεωρισμός. 

•   Οίδημα   προσώπου,   μώλωπες,   εξάνθημα,   φαγούρα, 

ακμή. 

• Πόνος στις αρθρώσεις, πόνος στους μυς, πόνος στην 

πλάτη, μυϊκές δεσμιδώσεις. 

• Ακράτεια 

• Δυσκολία με τη στύση. 

• Πρήξιμο στα άκρα ή σε ολόκληρο το σώμα ή πρήξιμο 

που μπορεί να εμπλέκει το πρόσωπο, τον κορμό, και τα 

άκρα, δυσκολία στο βάδισμα, αδυναμία, πόνος, αίσθημα 

κακουχίας, συμπτώματα γρίπης. 

• Μείωση στα λευκοκύτταρα, σωματικό βάρος αυξημένο. 

• Τυχαίο τραύμα, κάταγμα, εκδορά. 

Σπάνιες   ανεπιθύμητες   ενέργειες,   που   μπορεί   να 

επηρεάσουν   λιγότερους   από   1   στους   1000, 

αναφέρονται παρακάτω: 

• Μειωμένα αιμοπετάλια (κύτταρα πήξης του αίματος). 

• Αλλεργικές αντιδράσεις όπως οι δερματικές εκδηλώσεις. 

• Παραισθήσεις 

•   Προβλήματα   με   μη   φυσιολογικές   κινήσεις   όπως 

συσπάσεις, 

σπασμωδικές κινήσεις και δυσκαμψία. 

• Κουδούνισμα των ώτων. 

• Ταχυκαρδία 

• Φλεγμονή του παγκρέατος. 

•Φλεγμονή του ήπατος, κιτρίνισμα του δέρματος 

και των οφθαλμών. 

• Σοβαρές αντιδράσεις του δέρματος που απαιτούν άμεση 

ιατρική   προσοχή,   πρήξιμο   των   χειλιών   και   του 

προσώπου, 

εξάνθημα δέρματος και ερυθρότητα, απώλεια τριχών 

• Οξεία ανεπάρκεια νεφρού 

•   Ανεπιθύμητα   συμβάντα   σε   ακολουθία   της   απότομης 

διακοπής   της   gabapentin   (άγχος,   δυσκολία   στον   ύπνο, 

ναυτία πόνος, εφίδρωση, θωρακικός πόνος) 

• Διακυμάνσεις γλυκόζης αίματος σε ασθενείς με διαβήτη, 

μη φυσιολογικά αποτελέσματα δοκιμασιών αίματος που 

υπαινίσσονται προβλήματα με το ήπαρ. 

Επιπροσθέτως   σε   κλινικές   μελέτες   σε   παιδιά, 

αναφέρθηκαν   συχνά   επιθετική   συμπεριφορά   και 

σπασμωδικές κινήσεις. Εάν κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια 

γίνεται σοβαρή ή αν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη 

ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών 

παρακαλείσθε   να   ενημερώσετε   το   γιατρό   ή   το 

φαρμακοποιό σας. 

5.   ΠΩΣ   ΝΑ   ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ   ΤΟ   GABITON ® .  Να 

φυλάσσεται   σε   μέρη   που   δεν   το   φθάνουν   και   δεν   το 

βλέπουν τα παιδιά. Να μην χρησιμοποιείτε το GABITON ® 

μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στο κουτί. Η 

ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που 

αναφέρεται.  Τα φάρμακα   δεν πρέπει να   απορρίπτονται 

στο νερό της αποχέτευσης ή στα σκουπίδια. Ρωτήστε το 

φαρμακοποιό σας πως να πετάξετε τα φάρμακα που δεν 

χρειάζονται   πια.   Αυτά   τα   μέτρα   θα   βοηθήσουν   στην 

προστασία του περιβάλλοντος. 

6. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Τι   περιέχει   το   GABITON ® .  Η   δραστική   ουσία   είναι   η 

gabapentin. Κάθε καψάκιο σκληρό περιέχει είτε 300mg ή 

400mg   gabapentin.   Τα   άλλα   συστατικά   στα   καψάκια 

GABITON ®  είναι:

Gabiton ®   300mg:   lactose   monohydrate,   starch   maize, 

talc, gelatine, titanium dioxide, yellow iron oxide.

Gabiton ®   400mg:   lactose   monohydrate,   starch   maize, 

talc, gelatine, titanium dioxide, yellow iron oxide, red iron 

oxide. 

Εμφάνιση   του   GABITON ®   και   το   περιεχόμενο   της 

συσκευασίας Καψάκιο σκληρό 

Κάτοχος Αδείας Κυκλοφορίας: Proton Pharma

Ανώνυμη Φαρμακευτική Εταιρεία, Αχαΐας 4 & Τροιζηνίας,

Τ.Κ. 145 64, Ν. Κηφισιά, Τηλ. 210 6254175  

Παραγωγός - Υπεύθυνος απελευθέρωσης παρτίδας: 

Farmaprojects S.A., SPAIN 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ   

ΦΑΡΜΑΚΩΝ

- Το φάρμακο αυτό σας το έγραψε ο γιατρός σας μόνο 

για   το   συγκεκριμένο   ιατρικό   σας   πρόβλημα.   Δεν   θα 

πρέπει   να   το   δίνετε   σε   άλλα   άτομα   ή   να   το 

χρησιμοποιείτε   για   κάποια   άλλη   πάθηση,   χωρίς 

προηγουμένως να έχετε συμβουλευτεί το γιατρό σας.

- Εάν κατά τη διάρκεια της θεραπείας εμφανιστεί κάποιο 

πρόβλημα   με   το   φάρμακο,   ενημερώστε   αμέσως   το 

γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

- Για να είναι αποτελεσματικό και ασφαλές το φάρμακο 

που   σας   χορηγήθηκε,   θα   πρέπει   να   λαμβάνεται 

σύμφωνα με τις οδηγίες που σας δόθηκαν.

-   Για   την   ασφάλεια   σας   και   την   υγεία   σας,   είναι 

απαραίτητο να διαβάσετε με προσοχή κάθε πληροφορία 

που αφορά στο φάρμακο που σας χορηγήθηκε.

- Μη διατηρείτε τα φάρμακα στα ερμάρια του λουτρού, 

γιατί η ζέστη και η υγρασία μπορεί να αλλοιώσουν το 

φάρμακο και να το καταστήσουν επιβλαβές για την υγεία 

σας.

- Να μην κρατάτε φάρμακα που δεν τα χρειάζεστε πλέον 

ή που έχουν ήδη λήξει.

- Για μεγαλύτερη ασφάλεια φυλάξτε όλα τα φάρμακα σε 

ασφαλές μέρος μακριά από τα παιδιά.   

Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης εγκρίθηκε για τελευταία 

φορά στις: 11/6/2008 

7. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 

Το φάρμακο αυτό χορηγείται με ιατρική συνταγή. 

ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:

Gabiton ®  300 mg: 57190/4-12-2008

Gabiton ®  400 mg: 4051/15-1-2009

15-5-2018

May 7, 2018: Abingdon Nurse Practitioner Pleads Guilty to Conspiring to Illegally Prescribe Buprenorphine, Clonazepam, and Gabapentin at Substance Abuse Treatment Program

May 7, 2018: Abingdon Nurse Practitioner Pleads Guilty to Conspiring to Illegally Prescribe Buprenorphine, Clonazepam, and Gabapentin at Substance Abuse Treatment Program

May 7, 2018: Abingdon Nurse Practitioner Pleads Guilty to Conspiring to Illegally Prescribe Buprenorphine, Clonazepam, and Gabapentin at Substance Abuse Treatment Program

FDA - U.S. Food and Drug Administration

Δεν υπάρχουν ειδήσεις που σχετίζονται με αυτό το προϊόν.